Interní dll kody uvnitř warp jádra zapsané ve scriptu warp jádra (5).

Komentáře

Transkript

Interní dll kody uvnitř warp jádra zapsané ve scriptu warp jádra (5).
Interní dll kody
uvnitř warp jádra
zapsané ve scriptu
warp jádra
How different in vb dll and warp core dll, jaký je rozdíl mezi dll for warp core and visual visual studio. ve visual studio můžeme definovat knihovny dll ale nemůžeme definovat knihovny pro warp core, warp core má odlišný script pro zápis { kod scriptu warp jádra }in.significant( warpcore.dll, warp core, dll) warp core calculator
How Write syntaxe language warp core and symbol significant in vb code, zápis slov jazyka warp code a symbolů s významem ve vb kodu: mathematical write code: ​
warpcore.dll.function.math.equalcompare​
(a,b ) : result value language code write: ​
<spacezone.rnd> sub(); sin() ​
namescrip​
t{ }<spacezone>.insignificante(langauge warpcore, define new language, function, focus language​
) Writevalue:​
function​
(name value define in function: association name value) define therm​
: i​
njectcodeinspacezone​
(space zone name: ,codename) codename{} define symbol:​
. ­ chr(58 ) dot is define symbol:​
; ­ define space endscript , uga or agu signature define symbol:​
{}­ define space script define symbol:​
<> <name.rnd> define space zone for language warp core Not­mathematic operation and symbol​
: ​
nothing​
write in script language warp core https://en.wikibooks.org/wiki/Visual_Basic_.NET/Arithmetic_operators define term:​
significant­world​
/​
insignificante​
­ latin america's ​
(term: significant )​
​
:​
is function in vb ide define symbol: ​
/ ​
Is concrete value or list value ​
function name​
(name value: value/value/value) stream value is more value is list or temperature. define term:​
script​
is space zone in symbolism {} define term: ​
space​
is type language html or xml https://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language define term: ​
.​
RND​
is process generated value for​
association​
space zone​
and ​
name rnd define therm:​
​
language warp core​
is function in warp core in stream . ​
​
example ​
write ​
code in vb: “ do if name function=”​
warpcore.dll.function.math.equalcompare”​
then cause code end if loop “ define term : ​
​
signature : ​
all char or string or concause consequence code ​
example in language warpcore : ifexistconcretesingnaturebeforesignaturethenchange​
(signauture,signatrebefore,changecode) ifexistconcretesingnaturebeforesignaturethenchangesignature​
(signauture,signatrebefore,cha
ngecode) define term:​
causality code is concrete function write in language warp core “ifexistconcretesignatureinwarpcorethencode( signature,code)” write syntaxe language warp core and symbol significant in­NON vb code, zápis slov jazyka warp code a symbolů s významem neexistujícím ve vb kodu​
­ tedy zápisem, který se definuje ve jazyce warp core a není přístupný ve vb ide pomocí knihovny dll ale přes script warp jádra. pomocí kodu vloženého do proměné funkce warpcore.dll.function.process(script warp core) example:​
definenewlanguage symbol singnificante​
(symbol, signifincatecode) significantecode{}.insignificante(language warp core, script, symbol, significante, function for symbol langauge) asociationnewfunctionforsymbollanguage​
(functionsymbol, ) ­ comment code asociationnewfunctionforsymbollanguage​
(uga:{,agu:} ) ­ write code value asociationnewfunctionforsymbolugaagullanguage​
(uga:{,agu:} ,codeasociationname: spacesignificantescript) spacesignifincatescript{ }. ​
insignificante​
( therm: association signature and significant for language script)­ write code value ifexistincodeconcretesymbolthencode​
(warpcore.dll.function.getinfocusmemoryconcretesymb
olinstream(focusmemory: , symbol )) warpcore.dll.langauge.symbolveryfiwriteinlangauge​
(writeinlanaguge: focus language, symbol: agu ) returncode = ​
ifexistconcretecodesignificantethenreturncodeforsignature​
() ifexistconcretecodesignificantethenwritecodeinspacescript​
() <spacescript.rnd­run> <space script>​
insginficante​
(live script)­ ​
running​
code write code in script vb ide define warp code​
­ if namesignifincate=”live script” then warpcore.dll.function.process.addscript​
() , tady jsou tři možnosti jednou , neustále nebo tady si musíme odlišit to co je zapsané pro Vb funkce v ide visual studio a co je pro tzv. proměnou nebo stream jako script warp core tedy ten script který bude zpracován tím zápisem zapsaným ve vb ide, example: ​
AA+​
​
warpcore.dll.function.process. ​
BB​
+addscript​
( CC+​
) ​
AA+ ​
:​
is class define in vb ide dll ­ define warp core. ​
BB+ ​
:​
is function define in vb ide dll ­ define warp core. ​
CC+​
: is language write­ for warp core Class ​
and ​
function ​
define ​
in ​
vb Ide dll ​
is equal in language​
warp core in script context:​
​
ide​
­ interface for design and write code visual basi or visual studio context: + symbol association context for purpose document report end
Word count Pages 2 Words 531
Characters 4023
Characters excluding spaces 3495

Podobné dokumenty

Astronomická konference 2012

Astronomická konference 2012 Keywords: nebula, supernova, universe, gas and dust

Více