ADV ventil pro odvod kondenzátu ti3

Transkript

ADV ventil pro odvod kondenzátu ti3
TI-P509-06
CH Vydání 3
ADV
Spirax-Monnier
Ventil pro automatický odvod kondenzátu
Cert. No. LRQ 0963008
ISO 9001
Popis
Ventil ADV je určen pro automatický odvod kondenzátu (vody,
oleje a nečistot) z rozvodů a zásobníků tlakového vzduchu. Ventil
je řízen elektronickým časovačem s možností nastavení doby
otevření a doby prodlevy.
Základní údaje:
- Nastavitelná doba otevření.
- Nastavitelná doba prodlevy.
- Nízká spotřeba.
- Indikace pomocí LED.
- Vysoká spolehlivost, dlouhá životnost.
- Tlačítko TEST pro kontrolu.
- Minimální nároky na údržbu.
- Snadná instalace.
2
15
4
6
25
35
45
8
0.5
10
0.5
OFF
/min
ON/s
ec
1
4
Použití
Ventil ADV se instaluje do nejnižších míst rozvodů stlačeného
vzduchu nebo do míst, kde dochází k hromadění kondenzátu
(zásobníky vzduchu, chladiče, separátory nebo filtrační jednotky).
Příklady některých instalací jsou uvedeny v TI-P509-07.
3
Rozměry a připojení
1/4", 3/8" a 1/2" (závit BSP).
Doplňky:
Materiály
- solenoidový ventil
- DIN konektor
Pol. Část
1
Kryt cívky
nylon
Technické údaje
2
Kryt časovače
ABS plast
3
Tělo ventilu
mosaz
4
DIN konektor
ABS plast
Rozsah pracovních
teplot
Napájecí napětí / tlak
Doba otevření
Doba prodlevy
Teplota okolí
-10°C > +50°C
Teplota média
-10°C > +130°C
230 Vac
50 Hz
16 bar
110 Vac
50 Hz
16 bar
120 Vac
60 Hz
16 bar
0,5 až 10 sekund
0,5 až 45 minut
Konektor
DIN 43650 - ISO 4400 / 6952
Izolace
Třída F (155°C)
Krytí
IP65
Materiál
Kv hodnoty
Rozmět ventilu
Kv hodnota
Převod:
1/4"
3/8"
1/2"
21
24
Cv (UK) = Kv x 0.97
25
Cv (US) = Kv x 1.17
Maximální kapacita
100
80
Odpovídá direktivám E.U. pro zařízení na nízké napětí a E.M.C.
EN 50081-1: 1995 EMC
EN 50081-1: 1995 EMC
EN 61010-1/A2: 1995
Činnost zařízení může být v průmyslovém prostředí ovlivněna
elektromagnetickým rušením.
Spirax-Monnier ADV ventil lze použít na systémy tlakového
vzduchu, oleje, vody a systémy s nekorozivními plyny.
Kapacita l/ min
Výrobek vyhovuje normám:
60
40
20
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Přetlak bar g
Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů.
Místní předpisy mohou omezit použití výrobku.
©
Copyright
2004
Popis činnosti
Rozměry/hmotnost
Spirax-Monnier ADV ventil se skládá:
- Kuželka ventilu.
- Solenoid.
- Dvojitý časovač s LED indikací.
- Konektor.
- Tělo ventilu - mosaz.
Po instalaci ventilu do systému a přivedení napájecího napětí
proveďte nastavení časovače:
- Časovačem 'On' (1) nastavte dobu otevření ventilu (0,5 až 10
sekund).
- Časovačem 'Off' (2) nastavte dobu prodlevy (0,5 až 45 minut).
- Nastavení časovačů proveďte na základě požadavků procesu a
množství odváděného kondenzátu.
- Svitem LED 3 nebo 4 je indikováno, která fáze právě probíhá
(ventil otevřen / prodleva). Tlačítkem 'TEST' se aktivuje otevření
ventilu. Ventil je otevřen po celou dobu stisknutí tlačítka. Stiskem
tlačítka "TEST" dojde také k nastavení doby prodlevy na začátek.
Ventilem (5) je kondenzát odváděn do napojeného potrubí nebo
do jiného vhodného místa.
B
C
D
E
F
G
hmotnost
90
120
44
20
54
83
15.5
0.55
A
C
B
F
E
Náhradní díly
Dodávané náhradní díly jsou popsány níže.
Dodávané náhradní díly
Časovač
230 Vac
Cívka
Napětí cívky
110 Vac
a těsnění
120 Vac
Konektor
Další informace jsou popsány v Návodu na montáž a údržbu, který
je dodáván s výrobkem.
Poznámky k instalaci
Pro systémy, kde kondenzát obsahuje pevné částice či jiné
nečistoty je nutno před ADV ventil instalovat filtr (např. Spirax
Sarco typ Fig.12). Dále se doporučuje před ADV a filtr umístit
kulový kohout s odvětráním (možnost zajištění odstavení ADV
ventilu od systému při údržbě a čištění).
Připojení musí být provedeno třížilovým vodičem s průřezem 0,4 až
1,5 mm2. Ventil vždy připojujte na napájecí napětí, které odpovídá
napětí pro solenoid.
Ventil musí být instalován ve vodorovném potrubí s jednotkou
časovače a cívkou ve svislé poloze nad ventilem. Směr průtoku
kondenzátu musí být ve směru šipky na těle ventilu. Poznámka:
cívku s časovačem lze kolem svislé osy na těle ventilu otáčet.
Doporučená pojistka: 1 A.
A
50 Hz
50 Hz
60 Hz
B
C
Příklad objednání: 1 ks Časovač pro ADV ventil
2
4
A
35
4 6
1
3
D
G
Bezpečnostní informace, instalace a údržba
C
(přibližné) v mm a kg
A
25
B
35
45
8
0.5
10
0.5
OFF
/min
ON/s
ecs
Příklad objednání
Uveďte počet kusů, rozměr ADV ventilu a požadované napájecí
napětí.
není dodáváno
jako náhradní
díl
Příklad: 4 ks - Ventil ADV 1/2" (závit BSP), napětí 230 Vac.
Pozn.: Při objednání pouze solenoidu je nutno uvést požadavek na
DIN konektor.
5
ADV Spirax-Monnier Ventil pro automatický odvod kondenzátu
TI-P509-06 CH Vydání 3

Podobné dokumenty

EcoCyl® manuál (PDF 378 KB)

EcoCyl® manuál (PDF 378 KB) 12. Pomalu otevřete uzavírací ventil (K) proti směru hodinových ručiček. 13. Manometr (B) bude indikovat aktuální tlak v lahvi. 14. Zvolte požadovaný průtok plynu nastavením kalibrovaného regulátor...

Více

MPC1M MPC2M filtr regulátor tlaku stlačeného

MPC1M MPC2M filtr regulátor tlaku stlačeného rozsahem tlaků 0,7 až 9,0 bar a s polykarbonátovou nádobkou s odkalením. Příklad: 1 ks MPC2M ¼" filtr/regulátor stlačeného vzduchu s rozsahem 0.3 - 4.0 bar. 1 ks FK21 držák a 1 ks montážní kroužek...

Více

Automatický dávkovač kapalných chemikálií Asin Aqua CLF

Automatický dávkovač kapalných chemikálií Asin Aqua CLF ASIN Aqua je zařízení, které automaticky reguluje pH koncentraci volného chloru v bazénové vodě. Úroveň pH se měří standardní skleněnou elektrodou, koncentrace chlorové dezinfekce membránovou elek...

Více

HTC-915-CONT

HTC-915-CONT HTC-915-CONT Montáž DigiTrace HTC-915-CONT je připraven k montáži, plastová skříň pro montáž na DIN lištu je schválena pro použití ve vnitřním prostředí. Ovládací rozhraní regulátoru HTC-915-CONT ...

Více

IP2 filtr regulátor tlaku stlačeného vzduchu ti3

IP2 filtr regulátor tlaku stlačeného vzduchu ti3 Omezující podmínky Maximální pracovní tlak

Více