Cvičení na VHV

Transkript

Cvičení na VHV
1. Majitel nemovitosti uvažuje o pronájmu nebytového prostoru pro výrobní
účely. Po vyhlášení výběrového řízení na projekt výroby v tomto prostoru
dostal nabídky firem A, B, C, ze kterých potřebuje vybrat tu nejvýhodnější.
Pro toto rozhodnutí zvolil následující hodnotící kritéria:
K1 . . . cena, kterou je firma ochotna zaplatit za 1 m2 za měsíc
K2 . . . předpokládaná výše investic do nemovitosti firmou
K3 . . . vliv provozu výroby na životní prostředí
K4 . . . image firmy
Ocenění těchto kritérií pro návrhy jednotlivých firem jsou uvedena v následující
tabulce, v níž kritérium K1 je ohodnoceno v Kč a K2 v tis.Kč. Kvalitativní
kritéria K3 (minimalizační) a K4 (maximalizační) jsou ohodnocena pomocí
tříbodové stupnice.
Firma
A
B
C
K1
30
35
40
K2
40
10
80
K3
1
3
2
K4
3
2
3
Jaké firmě má majitel nebytového prostoru dát přednost?
2. Zemědělský podnikatel se rozhoduje mezi těmito navzájem se vylučujícími
způsoby hospodaření:
V1 . . . produkce sadbových brambor
V2 . . . produkce osiva krmného obilí
V3 . . . běžná produkce v oblasti
V4 . . . chov masného skotu
Při rozhodování přihlíží pedevším k těmto hlediskům:
K1 . . . dosažitelný zisk
K2 . . . vstupní náklady na produkci
K3 . . . náročnost na práci
K4 . . . rizikovost produkce
Ocenění těchto kritérií pro jednotlivé varianty hospodaření jsou uvedena v
následující tabulce, v níž ukazatele K1 a K2 jsou vyjádřeny v mil.Kč. Kvalitativní kritérium K3 je ohodnoceno pomocí tříbodové stupnice. Rizikovost
produkce je dána v procentech vyjádřenou maximální možnou odchylkou od
očekávaného zisku.
Varianta
V1
V2
V3
V4
K1
K2 K3
0,9 1,9
3
0,69 1,84 2
0,58 1,74 2
0,5 1,4
1
1
K4
17
11
5
7
Jaký způsob hospodaření by byl pro zemědělce nejvýhodnější?
3. Turista, který často s přítelkyní v létě cestuje pěšky po České republice, se
rozhoduje, jaký typ stanu si má zakoupit. V úvahu pro něj připadají následující
varianty:
V1 . . . Coleman Celsius 3
V2 . . . Jurek S+R Tramp 2
V3 . . . Hannah Serak S3
V4 . . . Kalahari
V5 . . . Coleman Avior X2
V6 . . . Jurek Atack 2
Při rozhodování přihlíží především k těmto hlediskům:
K1 . . . Cena (v Kč )
K2 . . . Hmotnost (v kg)
K3 . . . Materiál tyček
K4 . . . Objem zbaleného stanu (v cm)
K5 . . . Vodní sloupec - tropiko (v mm)
Ocenění těchto kritérií pro jednotlivé stany jsou uvedena v následující tabulce,
v níž hodnoty ukazatele K1 jsou v Kč, K2 v kg. Kvalitativní kritérium K3 je
ohodnoceno slovně, nejlepší materiál je dural, potom mix a nejhorší je laminát.
Hodnoty kritérií K4 jsou v cm a K5 v mm.
Varianta
V1
V2
V3
V4
V5
V6
K1
K2
K3
K4
K5
3490,- 4,4
mix
18x50 3000
4025,- 2,75
dural
17x51 3000
3620,- 2,6 laminát 13x45 4000
3399,- 3,5 laminát 18x50 2500
3680,- 2,5
dural
17,5x36 4000
4101,- 2,8
dural
17x51 5000
Který ze stanů byste turistovi doporučili, vzhledem k podmínkám, ve kterých
stan hodlá používat?
4. Domácí kutil potřebuje vybrat vhodnou motorovou pilu. V úvahu pro něj
přicházejí tyto typy:
V1 . . . HQ 136
V2 . . . HQ 142
V3 . . . Stihl MS 180
V4 . . . Stihl MS 280
V5 . . .Oleo-Mac 937
2
V6 . . . Oleo-Mac 962
V7 . . . HQ 365
V8 . . . HQ 350
Při rozhodování přihlíží především k těmto hlediskům:
K1 . . . Výkon
K2 . . . Hmotnost
K3 . . . Délka lišty
K4 . . . Cena
Kriteriální hodnoty uvedené v následující tabulce jsou pro K1 v kW, pro K2
v kg, pro K3 v cm a pro K4 v Kč.
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
K1
1,6
1,9
1,5
2,8
1,7
3,5
3,4
2,3
K2 K3
4,6 35
4,6 35
3,9 35
5,3 40
4,1 35
5,5 47
6,0 50
4,8 45
K4
6990,7990,6990,9990,7950,16730,21590,13570,-
Kutilův požadavek je, aby cena nepřekročila 15000,- Kč a výkon byl alespoň
1,7 kW. Poraďte kutilovi, který typ pily si má zakoupit.
5. Teenager si hodlá pořídit nový mobilní telefon v ceně přibližně 5000,-. Uvažuje
o těchto typech telefonů:
V1 . . . Motorola Razer V 3 i
V2 . . . Nokia 6234
V3 . . . Sony Ericson V 630
V4 . . . Samsung E 570 V
V5 . . . Nokia 6131
V6 . . . Nokia N 70
Při výběru vhodného telefonu se zaměřil na tato kritéria:
K1 . . . Cena (Kč )
K2 . . . Kapacita baterie (mAh)
K3 . . . Fotoaparát - rozlišení (body)
K4 . . . Přidaná paměť (MB )
K5 . . . Display - rozlišení (body)
K6 . . . Hmotnost (g)
Kriteriální hodnoty jsou zaznamenány v následující tabulce:
3
V1
V2
V3
V4
V5
V6
K1
K2
K3
K4
K5
K6
4577,- 710 1280x960 64 176x220 96
4977,- 1110 1600x1200 64 320x240 110
4977,- 900 1600x1200 256 176x220 91
4977,- 800 1280x1024 0 176x220 80
5577,- 760 1280x960
0 320x240 102
5977,- 900 1600x1200 64 176x208 126
Jaký typ telefonu byste teenegerovi doporučili?
4

Podobné dokumenty

Technická data 07MY

Technická data 07MY 92 X 75 mm Kompresní poměr

Více

Ceník dalekohledů Meopta

Ceník dalekohledů Meopta Artemis 2000 4x32 Artemis 2000 6x42 Artemis 2000 7x50 Artemis 2100 7x50 RD Artemis 2000 1,5-6x42 Artemis 2000 2-8x42 Artemis 2000 3-9x42 Artemis 2000 3-12x50 Artemis 2100 3-12x50 RD Artemis 3000 3-...

Více

Ceník dalekohledů Meopta

Ceník dalekohledů Meopta Meostar S2 82 HD (těleso) okulár Meopta S2 30-60x WA okulár Meopta S2 20-70x Tvarová brašna Meopta S2 Adaptér S2 Montážní (vyvažovací) lišta S2 Stativ Meopta/Manfrotto vč. hlavy a bodců MeoPro 80 H...

Více

Násuvné montáže na šínu Swarovski

Násuvné montáže na šínu Swarovski 8x56 světelný bod 3-12x50 světelný bod 3-12x50 světelný bod 2,5-10x56 světelný bod 2,5-10x56 světelný bod 3-10x42 4-12x50 6-18x50 6-24x50 1,25-4x24 světelný bod 1,25-4x24 světelný bod 1,5-6x42 svět...

Více

Ceník sportovní optiky Meopta

Ceník sportovní optiky Meopta Konvertor 2x pro MeoStar B1

Více