Jabra GO™ 6430

Komentáře

Transkript

Jabra GO™ 6430
Jabra GO™ 6430
Návod k obsluze
www.jabra.com
Blahopřejeme vám k zakoupení nového zařízení Jabra GO 6430. Jsme si jisti, že vás potěší jeho široká škála
vlastností, pohodlné nošení i snadné používání.
Balení Jabra GO 6430 obsahuje také adaptér USB Jabra LINK™ 350 Bluetooth® a cestovní nabíječku Jabra GO.
Adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth®, který je zapojený do počítače a připojuje náhlavní soupravu pomocí
technologie Bluetooth®, umožňuje používat náhlavní soupravu spolu s aplikacemi pro telefonování z počítače.
Cestovní nabíječka obsahuje přihrádky pro náhlavní soupravu i adaptér USB LINK 350 Bluetooth® zajišťující
snadnou přepravu.
anglicky
VÍTEJTE
Funkce náhlavní soupravy Jabra GO 6430
• Technologie Noise Blackout se dvěma mikrofony
• Přímé připojení k mobilnímu telefonu přes Bluetooth®
• Nízká váha (méně než 18 g)
• Rychlé nabíjení
• Dotykový panel pro ovládání a ztlumení hlasitosti
• Intuitivní multifunkční tlačítko na náhlavní soupravě umožňující snadnou obsluhu hovorů
• Způsob nošení: ušní závěs a hlavový most (k dispozici je oblouk za hlavu)
• Dosah až 100 metrů
Funkce adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth®
• Umožňuje připojení náhlavní soupravy k libovolnému počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®
• Připojuje se k počítači pomocí kabelu USB
• Podpora a ovládání aplikace pro telefonování z počítače
• Širokopásmový zvuk
• Indikátory LED
• Dosah až 100 metrů
Vlastnosti cestovní nabíječky GO
• Slouží k nabíjení náhlavní soupravy z elektrické zásuvky nebo ze zásuvky automobilového zapalovače cigaret
(při použití s nabíječkou do auta).
• Slouží k uložení zařízení Jabra GO 6430 a adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth® pro snadnou přepravu.
Jabra Go 6430
2
1.1 Obsah balení..............................................................................................................................................5
1.2 Náhlavní souprava..................................................................................................................................6
anglicky
Obsah
1. Přehled výrobků................................................................................5
1.3 Doplňky pro nošení...............................................................................................................................7
1.4 Adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth® ..............................................................................8
1.5 Cestovní nabíječka Jabra GO............................................................................................................8
1.6 Volitelné příslušenství...........................................................................................................................9
2. Připojení k telefonu..................................................................... 10
2.1 Nabíjení náhlavní soupravy............................................................................................................10
2.2 Připojení k mobilnímu telefonu prostřednictvím technologie Bluetooth® .10
2.3 Připojení k aplikaci pro telefonování z počítače pomocí
adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth® .........................................................................11
3. Jabra PC Suite.................................................................................... 13
3.1 Instalace sady Jabra PC Suite........................................................................................................13
3.2 Aktivace doplňkových funkcí........................................................................................................13
3.3 Aktualizace firmwaru..........................................................................................................................13
4. funkce náhlavní soupravy Jabra GO 6430.................... 14
4.1 Multifunkční tlačítko náhlavní soupravy................................................................................14
4.2 Dotykový panel náhlavní soupravy...........................................................................................15
4.3 Indikační LED dioda na náhlavní soupravě..........................................................................15
4.4 Zvuková indikace náhlavní soupravy.......................................................................................16
5. funkce adaptéru USB Jabra Link 350 Bluetooth®.. 17
5.1 Tlačítko adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth® ......................................................17
5.2 Vizuální indikátory adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth® ..............................17
6. SPRÁVA HOVORŮ................................................................................. 18
6.1 Telefonování, přijímání volání a ukončování hovorů.....................................................18
6.2 Odložení hovoru...................................................................................................................................18
6.3 Kolize hovorů..........................................................................................................................................18
6.4 Opakovaná volba posledního čísla...........................................................................................18
Jabra Go 6430
3
7.1 Ochrana sluchu SafeTone™............................................................................................................19
7.2 Bezdrátový dosah.................................................................................................................................19
7.3 Širokopásmový zvuk...........................................................................................................................19
anglicky
7. POKROČILÉ FUNKCE zařízení Jabra GO 6430..................... 19
7.4 Hlasová oznámení...............................................................................................................................20
7.5 Nastavení zvuku....................................................................................................................................20
7.6 Automatická detekce zvuku v počítači...................................................................................20
7.7 Poslech hudby........................................................................................................................................20
7.8 Ochrana proti odcizení.....................................................................................................................20
8. Často kladené dotazy a odstraňování potíží......... 21
9. Technické údaje............................................................................... 22
9.1 Náhlavní souprava Jabra GO 6430.............................................................................................22
9.2 Baterie náhlavní soupravy Jabra GO 6430............................................................................22
9.3 Adaptér USB Jabra LINK 350 USB Bluetooth® .................................................................23
9.4 Cestovní nabíječka JABRA GO 6430..........................................................................................23
9.5 Materiály a alergie................................................................................................................................24
9.6 Likvidace výrobku................................................................................................................................24
9.7 Certifikace a bezpečnostní schválení.......................................................................................24
Jabra Go 6430
4
anglicky
1. Přehled výrobků
1.1 Obsah balení
LIN
50
K3
Cestovní nabíječka
Adaptér USB
Jabra LINK 350
Bluetooth®
Náhlavní souprava
Spona přes hlavu
Ušní háček
Síťový adaptér
Kabel USB
Úvodní příručka
Brožurka „Upozornění
a prohlášení“
Sluchátka do uší
Instalační CD (se sadou Jabra PC Suite
a návodem k obsluze)
Jabra Go 6430
5
anglicky
1.2 Náhlavní souprava
Multifunkční tlačítko
Dotykový panel pro
ovládání hlasitosti
Mikrofon s funkcí potlačení šumu
Indikátor LED
Sluchátko do uší
Ušní háček
Kontakt pro nabíjení
Jabra Go 6430
6
Náhlavní souprava Jabra GO 6430 se dodává s ušním háčkem a sponou přes hlavu. Spona přes hlavu je k dispozici
jako volitelné příslušenství.
Náhlavní soupravu můžete nosit na levém nebo na pravém uchu. Bez ohledu na způsob nošení dbejte na to,
aby se mikrofon nacházel v blízkosti úst, čímž maximalizujete účinek funkce potlačení šumu a kvalitu hovoru.
anglicky
1.3 Doplňky pro nošení
Připojení ušního háčku
1.Odeberte aktuální doplněk dle způsobu nošení, pokud je připojený.
2. Připojení ušního háčku se liší podle toho, zda jej chcete používat na levém nebo na pravém uchu. Je-li to nutné,
odstraňte sluchátko do uší a vyměňte je za velikost, která vám lépe padne.
3 Posuňte doplněk nahoru nebo dolů do úchytu tak, aby náhlavní souprava seděla na uchu co nejpohodlněji.
Připojení spony přes hlavu
1.Odeberte aktuální doplněk dle způsobu nošení, pokud je připojený.
2.Vyrovnejte sluchátko do uší náhlavní soupravy s příslušnými otvory na sponu přes hlavu, jak je uvedeno na
obrázku, a oba díly pevně stlačte k sobě tak, aby se zacvaknutím zapadly na místo.
3. Délku spony přes hlavu nastavte tak, aby doléhala k hlavě.
4. Umístěte mikrofon co nejblíže k ústům.
CVAK
Jabra Go 6430
7
CVAK
R
R
anglicky
Připojení spony za krk (volitelné příslušenství)
1.Odeberte aktuální doplněk dle způsobu nošení, pokud je připojený.
2.Vyrovnejte sluchátko do uší náhlavní soupravy s příslušnými otvory na sponu přes hlavu, jak je uvedeno na
obrázku, a oba díly pevně stlačte k sobě tak, aby se cvaknutím zapadly na místo.
3. Umístěte mikrofon co nejblíže k ústům.
R
L
L
L
1.4 Adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth®
Adaptér Jabra LINK 350 USB Bluetooth® se připojuje k počítači a umožňuje fungování náhlavní soupravy Jabra GO
6430 s aplikací pro telefonování z počítače.
Zástrčka USB
Tlačítko adaptéru
Indikátor LED
50
K3
LIN
1.5 Cestovní nabíječka Jabra GO
Cestovní nabíječka Jabra GO slouží k nabíjení zařízení Jabra GO 6430 a obsahuje přihrádky pro uchování zařízení
Jabra GO 6430 a adaptéru USB Jabra LINK 930 Bluetooth®.
Kolébka náhlavní soupravy
Napájení a datový
vstupní kanál
Kolébka adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth®
3
Uložení náhlavní soupravy Jabra GO 6430 a adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth®
Jabra Go 6430
8
1.6 Volitelné příslušenství
anglicky
Samostatně je k dispozici následující příslušenství Jabra GO 6430.
Spona za krk
Náhradní spona přes hlavu
Nabíječka do auta
Náhradní náušníky
Náhradní ušní háček, se sluchátky do uší
50
K3
LIN
Cestovní sada
Jabra Go 6430
9
V této kapitole je popsáno, jak nastavit a připojit zařízení Jabra GO 6430 k mobilnímu telefonu nebo k aplikaci pro
telefonování z počítače.
2.1 Nabíjení náhlavní soupravy
Náhlavní souprava se nabíjí tak, že se vloží do cestovní nabíječky a cestovní nabíječka se připojí ke zdroji napájení,
jak znázorňuje následující obrázek. Během nabíjení indikátor LED náhlavní soupravy změní barvu z červené na
žlutou, pak na zelenou, která indikuje úplné nabití.
POZNÁMKA: Doba nabíjení při zapojení do počítače nebo zásuvky automobilového zapalovače je mnohem delší
než doba nabíjení při zapojení do elektrické zásuvky.
Počítač
Elektrická zásuvka
anglicky
2. Připojení k telefonu
Zásuvka automobilového zapalovače
2.2 Připojení k mobilnímu telefonu prostřednictvím technologie
Bluetooth®
Připojení k mobilnímu telefonu pomocí technologie Bluetooth® je k dispozici přímo mezi náhlavní soupravou
a mobilním telefonem.
Připojení k mobilnímu telefonu prostřednictvím technologie Bluetooth®
1.Vypněte náhlavní soupravu: stiskněte multifunkční tlačítko na náhlavní soupravě a podržte je 4 sekundy stisknuté.
Indikátor LED na náhlavní soupravě čtyřikrát blikne a náhlavní souprava se vypne.
2. Přepnutí vypnuté náhlavní soupravy do režimu párování: stiskněte multifunkční tlačítko na náhlavní soupravě
a podržte je 4 sekundy stisknuté. Indikátor LED náhlavní soupravy se zbarví modře a ukazuje tak, že je náhlavní
souprava v režimu párování.
3. Ujistěte se, že je v mobilním telefonu aktivována technologie Bluetooth®, a přepněte mobilní telefon do
režimu párování. Podrobné informace o tom, jak v mobilním telefonu aktivovat režim párování, získáte v
dokumentaci ke konkrétnímu mobilnímu telefonu.
4. Mobilní telefon vyhledá všechna dostupná zařízení Bluetooth®. Ze seznamu vyberte zařízení Jabra GO 6430.
Pokud bude třeba, zadejte jako přístupový kód náhlavní soupravy 0000 (čtyři nuly).
5. Mobilní telefon se nyní pokusí spárovat se zařízením Jabra GO 6430. V případě úspěchu se zařízení Jabra GO 6430
spáruje s mobilním telefonem a budou připraveny k použití. Není-li pokus o spárování úspěšný, postup
zopakujte.
Jabra Go 6430
10
Jabra GO
anglicky
44sekundy
sec.
2.3 Připojení k aplikaci pro telefonování z počítače pomocí
adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth®
Připojení k počítači pomocí adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth® umožňuje používání s aplikací pro
telefonování z počítače (jako je Microsoft Lync nebo Skype). Podporované aplikace pro telefonování z počítače
umožňují využívat všechny funkce náhlavní soupravy Jabra GO 6430, například přijímat a ukončovat volání
pomocí multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě. Nepodporované aplikace pro telefonování z počítače mají
pouze funkci zvuku s náhlavní soupravou a nemají žádnou interaktivitu s funkcemi volání z náhlavní soupravy
(jako je přijetí/ukončení hovoru). Aktuální seznam podporovaných aplikací pro telefonování z počítače naleznete
na webových stránkách výrobce zařízení Jabra na adrese www.jabra.com/pcsuite.
Připojte adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth® k počítači a nakonfigurujte audio aplikace pro
telefonování z počítače
1. Nainstalujte sadu Jabra PC Suite z dodaného instalačního disku CD. Další informace naleznete v kapitole
Jabra PC Suite tohoto návodu.
2. Připojte adaptér USB Jabra LINK USB 350 Bluetooth® do libovolného portu USB v počítači. Adaptér se při
zapojení automaticky nainstaluje.
3.Během prvních tří sekund bude blikat indikátor LED adaptéru, což označuje aktuální režim aplikace pro
telefonování z počítače (ve výchozím nastavení je vybrána aplikace Microsoft Lync). Chcete-li přepínat mezi
aplikací Microsoft Lync a standardními aplikacemi pro telefonování z počítače, během prvních tří sekund
klepněte na tlačítko adaptéru.
4. Po třech sekundách bude indikátor LED signalizovat aktuální stav zařízení Jabra GO 6430.
Indikátor LED adaptéru
Popis
Sytě zelená
Náhlavní souprava a adaptér jsou spárované a připojené a stávajícím cílem je
aplikace pro telefonování z počítače. Přejděte ke kroku 4.
Svítí žlutě
Náhlavní souprava a adaptér jsou spárované a připojené a stávajícím cílem je
mobilní telefon. Přejděte ke kroku 4.
Zeleně bliká
Náhlavní souprava a adaptér jsou spárované, nejsou však připojené. Připojení
nastane automaticky, když je náhlavní souprava zapnutá a v dosahu. Když je
náhlavní souprava zapnutá, bude se neurčitě dlouho pokoušet o připojení
a indikátor LED adaptéru změní při připojení barvu na zelenou nebo žlutou.
Po připojení přejděte ke kroku 4.
Sytě modrá
Náhlavní souprava a adaptér nejsou spárovány. Adaptér je v režimu párování.
Chcete-li spárovat náhlavní soupravu a adaptér, přejděte k následující části
nazvané Spárování náhlavní soupravy Jabra GO 6430 s adaptérem USB Jabra
LINK 350 Bluetooth®. Po spárování a připojení (indikátor LED zeleně nebo
žlutě svítí) přejděte ke kroku 4.
Jabra Go 6430
11
anglicky
5. Zařízení Jabra GO 6430 lze nyní používat s aplikací pro telefonování z počítače (PC).
Spárování náhlavní soupravy Jabra GO 6430 s adaptérem USB Jabra LINK 350 Bluetooth®
Náhlavní souprava Jabra GO 6430 a adaptér Jabra LINK 350 USB Bluetooth® jsou již spárovány od výrobce.
Níže uvedený postup párování je nezbytný pouze v případě, že dojde ke ztrátě párování.
1. Připojte adaptér Jabra LINK 350 USB Bluetooth® k počítači a zapněte počítač.
2. Přepněte adaptér Jabra LINK 350 USB Bluetooth® do režimu párování: Stiskněte a přidržte tlačítko na
adaptéru, dokud nezačne jeho LED dioda svítit modře.
3. Pokud je náhlavní souprava zapnutá, vypněte ji stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka náhlavní
soupravy, dokud indikátor LED náhlavní soupravy třikrát neblikne a nevypne se.
4. Převeďte náhlavní soupravu do režimu párování stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka náhlavní
soupravy tak, aby se indikátor LED náhlavní soupravy zbarvil modře.
5. Umístěte náhlavní soupravu do blízkosti adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth® a počkejte, dokud
spárování nebude úspěšné. Pokud je párování úspěšné, indikátory LED adaptéru a náhlavní soupravy pětkrát
modře bliknou.
6. Náhlavní souprava a adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth® jsou nyní spárovány a připojeny.
Jabra Go 6430
12
Jabra PC Suite je sada softwaru určená na podporu zařízení Jabra GO 6430. Pro optimální fungování a správu
zařízení Jabra GO 6430 se důrazně doporučuje sadu Jabra PC Suite nainstalovat.
Sada Jabra PC Suite sestává z těchto součástí:
Jabra Control Center
Správa nastavení a monitorování zařízení Jabra GO 6430.
Jabra Device Service
Slouží ke správě interakce mezi zařízením Jabra GO 6430 a aplikací Jabra Control Center a ovladači aplikace pro
připojení k počítači.
Jabra Firmware Updater
Aktualizuje firmware Jabra GO 6430 a firmware adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth®.
Online Help
Nápověda k sadě Jabra PC Suite.
anglicky
3. Jabra PC Suite
Sada Jabra PC Suite obsahuje také ovladače pro různé aplikace pro telefonování z počítače. Seznam podporovaných
aplikací pro telefonování z počítače naleznete na stránce www.jabra.com/pcsuite.
3.1 Instalace sady Jabra PC Suite
Sadu Jabra PC Suite nainstalujete, spustíte-li instalační soubor z instalačního disku CD nebo stáhnete-li si nejnovější
verzi ze stránek výrobce zařízení Jabra na adrese www.jabra.com/pcsuite.
3.2 Aktivace doplňkových funkcí
Některé doplňkové funkce Jabra GO 6430 jsou k dispozici po zakoupení licenčního klíče. Chcete-li tyto funkce
aktivovat, je třeba zadat licenční klíč pomocí aplikace Jabra Control Center. Je možné, že se zařízením Jabra GO 6430
byl dodán jeden nebo více licenčních klíčů nebo že byly tyto klíče zakoupeny později prostřednictvím elektronického
obchodu Jabra. Nové doplňkové funkce lze také obdržet při budoucích aktualizacích softwaru nebo firmwaru.
Podrobné pokyny týkající se zakoupení a aktivace nových licenčních klíčů naleznete v online nápovědě v sadě
programů Jabra PC Suite.
3.3 Aktualizace firmwaru
Aktualizace firmwaru zlepšují výkon zařízení Jabra GO 6430 a Jabra LINK 350 USB Bluetooth® nebo přidávají
nové funkce.
Aktualizace firmwaru náhlavní soupravy Jabra GO 6430
1.Vložte náhlavní soupravu Jabra GO 6430 do cestovní nabíječky a přesvědčte se, zda je cestovní nabíječka
zapojena do portu USB počítače (nikoli do externí dokovací stanice či rozbočovače).
2. Poklepejte na multifunkční tlačítko náhlavní soupravy. LED dioda náhlavní soupravy začne svítit fialově.
3.Aktualizační program Jabra Firmware Updater spustíte ve Windows klepnutím na nabídku Start a vybráním
položek Všechny programy > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Firmware Updater.
4.V průvodci aktualizací firmwaru vyberte z rozevíracího seznamu náhlavní soupravu Jabra GO 6430.
5. Proveďte aktualizaci firmwaru dle pokynů. Po dokončení aktualizace firmwaru se náhlavní souprava restartuje.
Aktualizace firmwaru adaptéru Jabra LINK 350 USB Bluetooth®
1.Zapojte adaptér Jabra Link 350 USB Bluetooth® do portu USB počítače (nikoli do externí dokovací stanice či
rozbočovače).
2.Aktualizační program Jabra Firmware Updater spustíte ve Windows klepnutím na nabídku Start a vybráním
položek Všechny programy > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Firmware Updater.
3.V průvodci aktualizací firmwaru vyberte z rozevíracího seznamu adaptér Jabra Link 350 USB Bluetooth®.
4. Proveďte aktualizaci firmwaru dle pokynů. Po dokončení aktualizace firmwaru se adaptér restartuje.
Jabra Go 6430
13
4.1 Multifunkční tlačítko náhlavní soupravy
Pomocí klepnutí, poklepání nebo stisknutí multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě můžete přijímat
a ukončovat volání, přepínat mezi přidrženými hovory a provádět další činnosti.
anglicky
4. funkce náhlavní soupravy Jabra GO 6430
Multifunkční tlačítko
Funkce
Klepnutí
Povolení hlasem aktivovaného vytáčení
(pouze mobilní telefony)



Aktivace telefonní linky na cílovém telefonu

Přijmutí příchozího volání
Ukončení aktuálního hovoru
Poklepání
Stisknutí
(přidržení na
1-2 sekundy)


Volání posledního vytočeného čísla
Odmítnutí příchozího hovoru (pokud hovoříte)
Odmítnutí příchozího hovoru (pokud nehovoříte)
Přidržení aktuálního hovoru a přijmutí
příchozího volání




Přepínání mezi cílovými telefony
Zapnutí náhlavní soupravy
 (5 sekund)
 (5 sekund)
Vypnutí náhlavní soupravy
Aktivace režimu párování Bluetooth®
(je-li vypnuto napájení)
Jabra Go 6430
14
Dotykový panel je panel citlivý na dotyk, který ovládá hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy a umožňuje
vypnout mikrofon.
Změny hlasitosti reproduktoru náhlavní soupravy se projeví nezávisle na aplikaci pro telefonování z počítače či
mobilním telefonu.
anglicky
4.2 Dotykový panel náhlavní soupravy
Dotykový panel
Zvýšení hlasitosti reproduktoru
Snížení hlasitosti reproduktoru
Vypnutí mikrofonu
Přejeďte prstem po dotykovém
panelu směrem nahoru (od úst)
Přejeďte prstem po dotykovém
panelu směrem dolů (k ústům)
Poklepání
4.3 Indikační LED dioda na náhlavní soupravě
Indikátor LED označuje stav náhlavní soupravy.
Indikátor LED
Stav náhlavní soupravy
LED indikátor při úplně
nabité baterii
(zobrazíte kliknutím)
LED indikátor při nízké úrovni
nabití baterie
(zobrazíte kliknutím)
Klidový stav
Nepřipojeno
Je aktivní hovor
Zvonění
Zapnuto
Vypnuto
Párování
Úspěšné párování
Nabíjení
Plně nabitá baterie
Jabra Go 6430
15
4.4 Zvuková indikace náhlavní soupravy
Akce
Ukázka zvuku
(přehrajete
kliknutím)
Akce
Zapnuto
Příchozí hovor aplikace
telefonování z počítače
Vypnuto
Příchozí hovor mobilního
telefonu
Klepnutí na tlačítko
Příchozí hovor na jiném
telefonu v průběhu hovoru
(kolize hovorů)
Poklepání na tlačítko
Cílový telefon změněn na
mobilní telefon
Stisknutí tlačítka
Cílový telefon změněn na
aplikaci pro telefonování
z počítače
Dosažena maximální hlasitost
Hovor ukončen
Dosažena minimální hlasitost
Nízká úroveň nabití baterie
Mikrofon vypnut
Hovor byl přidržen (čekání
na hovor)
Ukázka zvuku
(přehrajete
kliknutím)
anglicky
Náhlavní souprava přehrává širokou paletu zvukových znamení, kterými indikuje svůj stav a různé činnosti.
Úspěšné párování
Jabra Go 6430
16
Adaptér Jabra LINK 350 USB Bluetooth® se připojuje k počítači a umožňuje fungování náhlavní soupravy s
aplikací pro telefonování z počítače.
5.1 Tlačítko adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth®
Adaptér Jabra LINK 350 USB Bluetooth® je vybaven jedním tlačítkem, které obsahuje tři funkce v závislosti na
režimu adaptéru.
Tlačítko adaptéru
anglicky
5. funkce adaptéru USB Jabra Link 350 Bluetooth®
LINK 350
Funkce
Klepnutí
Přepnutí mezi aplikací pro telefonování z počítače Microsoft Lync
(výchozí) a standardním režimem aplikace pro telefonování z počítače
(první tři sekundy po zapojení adaptéru).
Stisknutí
(přidržení na 1-3 s)

Přechod do režimu párování (pokud není v režimu párování).

Zrušení párování (je-li již v režimu párování).

5.2 Vizuální indikátory adaptéru USB Jabra LINK 350 Bluetooth®
Adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth® je vybaven indikátorem LED, který označuje stav adaptéru a jeho
připojení.
Indikátor LED
LINK 350
Indikátor LED
Stav adaptéru USB
Blikání světla červené barvy
V adaptéru je vybrán režim aplikace pro telefonování z počítače
Microsoft Lync
Dvojité blikání světla červené barvy
V adaptéru je vybrán režim standardní aplikace pro
telefonování z počítače
Nepřerušované světlo zelené barvy
Připojeno a připraveno k použití, aktuálním cílem je aplikace
pro telefonování z počítače
Nepřerušované světlo žluté barvy
Připojeno a připraveno k použití, aktuálním cílem je mobilní telefon
Pomalé blikání světla zelené barvy
Spárováno ale nepřipojeno
Nepřerušované světlo modré barvy
Režim párování
Pětinásobné (5x) blikání světla modré barvy
Úspěšné párování
Středně rychlé blikání světla modré barvy
Probíhá hovor nebo přenos zvuku
Trojnásobné zablikání světla modré barvy
Zvonění
Nepřerušované světlo červené barvy
Ztlumeno
Jabra Go 6430
17
6.1 Telefonování, přijímání volání a ukončování hovorů
Mobilní telefon nebo aplikace pro telefonování z počítače
Uskutečnění
hovoru
1. Nasaďte si náhlavní soupravu.
2.Pokud je třeba, stisknutím multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě přepněte mezi
mobilním telefonem nebo aplikací pro telefonování z počítače. Jako cílový telefon nastavte
požadovaný telefon.
3.Vytočte číslo pomocí mobilního telefonu nebo aplikace pro telefonování z počítače a stiskněte
tlačítko volání. Zvuk bude automaticky přenesen do náhlavní soupravy.
Přijetí volání
Klepněte na multifunkční tlačítko na náhlavní soupravě nebo použijte výchozí ovladač
mobilního telefonu nebo aplikace pro telefonování z počítače.
Ukončení
hovoru
Klepněte na multifunkční tlačítko na náhlavní soupravě nebo použijte výchozí ovladač
mobilního telefonu nebo aplikace pro telefonování z počítače.
anglicky
6. SPRÁVA HOVORŮ
6.2 Odložení hovoru
Funkce odložení hovoru umožňuje přidržet aktuální hovor ve stejném telefonu a přijmout v něm příchozí
volání (pouze s podporovanými mobilními telefony nebo aplikacemi pro telefonování z počítače). Informace
o kompatibilitě funkce odložení hovoru naleznete v dokumentaci k danému mobilnímu telefonu nebo aplikaci
pro telefonování z počítače.
Multifunkční tlačítko náhlavní
soupravy
Přijmutí příchozího volání a přidržení aktuálního hovoru
Stisknutí (na 1–2 sekundy)
Přijmutí příchozího volání a ukončení aktuálního hovoru
Klepnutí
Odmítnutí příchozího volání a zachování aktuálního hovoru
Poklepání
Přepínání mezi aktuálním a přidrženým hovorem
Stisknutí (na 1–2 sekundy)
6.3 Kolize hovorů
Ke kolizi hovorů dojde, když s jedním telefonem právě telefonujete a na druhý telefon někdo zavolá. (Příklad: Ve
chvíli, kdy telefonujete pomocí aplikace pro telefonování z počítače, někdo zavolá na mobilní telefon připojený
k zařízení Jabra GO 6430).
Funkci Kolize hovorů nelze spravovat pomocí multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě s výjimkou ukončení
aktuálního hovoru (klepnutí na multifunkční tlačítko) a přijetí příchozího hovoru (klepnutí na multifunkční tlačítko).
Přijměte nebo odmítněte příchozí hovor pomocí rozhraní telefonu příchozího hovoru. Při přijetí příchozího hovoru
bude aktuální hovor pozdržen až do ukončení příchozího hovoru.
6.4 Opakovaná volba posledního čísla
Zařízení Jabra GO 6430 umožňuje opakovat volbu posledního čísla (pouze s podporovanými aplikacemi pro
telefonování z počítače a mobilními telefony). Informace o kompatibilitě funkce opakování volby posledního čísla
naleznete v dokumentaci dané aplikace pro telefonování z počítače či mobilního telefonu.
Opakovaná volba posledního čísla
1. Pokud je třeba, stisknutím multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě přepněte mezi mobilním telefonem
nebo aplikací pro telefonování z počítače a nastavte cílový telefon.
2. Pokud právě netelefonujete, zopakujte volbu posledního čísla poklepáním na multifunkční tlačítko na
náhlavní soupravě.
Jabra Go 6430
18
7.1 Ochrana sluchu SafeTone™
Funkce SafeTone™ zajišťuje účinnou ochranu sluchu před možným nebezpečím, jako je akustický šok nebo
hluková expozice. Funkce SafeTone™ zahrnuje dvě součásti – PeakStop™ a IntelliTone™.
Ochrana před akustickým šokem PeakStop™
Funkce PeakStop™ automaticky potlačuje zvuky o hlasitosti přes 118 dB(A), čímž chrání sluch před akustickým šokem.
Funkce PeakStop™ je k dispozici jen pro výrobky Jabra.
Ochrana před hlukovou expozicí IntelliTone™
Funkce IntelliTone™ nabízí čtyři úrovně ochrany před akustickým šokem a hlukovou expozicí. Nastavení IntelliTone™
můžete změnit v programu Jabra Control Center na kartě ‚Audio‘ (‚Zvuk‘). Funkce IntelliTone™ je k dispozici jen
s výrobky Jabra.
Úroveň ochrany
Kritéria
Úroveň 0 (výchozí
nastavení)
Základní ochrana (přes 118 dB[A])
Úroveň 1*
Méně než čtyři hodiny telefonování denně
Úroveň 2*
Čtyři až osm hodin telefonování denně
Úroveň 3*
Více než osm hodin telefonování denně
Úroveň 4 (TT4)
Doporučená úroveň ochrany pro Austrálii (Telstra)
anglicky
7. POKROČILÉ FUNKCE zařízení Jabra GO 6430
* V souladu se směrnicí 2003/10/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. února 2003.
7.2 Bezdrátový dosah
Zařízení Jabra GO 6430 podporuje maximální bezdrátový dosah 100 metrů. Fyzické překážky a elektromagnetické
rušení mohou tento dosah zkrátit.
Kvalita zvuku náhlavní soupravy se může mírně snižovat s rostoucí vzdáleností od základny nebo adaptéru Jabra
LINK 350 USB Bluetooth, a naopak při přiblížení se může zvyšovat. Je-li náhlavní souprava zcela mimo rozsah,
každých pár sekund v soupravě zazní jedinečný tón (tři rychlé klesající tóny).
Pokud v náhlavní soupravě probíhá hovor v době, kdy je mimo dosah, dojde ke ztrátě zvuku, hovor však zůstane
v základně aktivní po dobu 120 sekund. K obnovení zvuku hovoru je nutné se s náhlavní soupravou přesunout
zpět do dosahu základny nebo adaptéru Jabra Link 350 USB Bluetooth.
Pokud náhlavní souprava zůstává mimo dosah adaptéru Jabra Link 350 USB Bluetooth po dobu delší než jednu
hodinu, náhlavní souprava se z důvodu úspory baterie vypne.
Změna nastavení bezdrátového dosahu
1. Spusťte Jabra Control Center a vyberte Jabra LINK 350 a poté kartu ‘headset‘ (náhl.souprava).
2.Vyberte příslušné nastavení bezdrátového dosahu: Velmi nízký (dosah do 10 metrů), klasifikováno jako
zařízení II.třídy), nízký (dosah do 30 m) a normální (dosah do 100 m), a poté klepněte na tlačítko Apply (Použít).
Ve výchozím nastavení je bezdrátový dosah Jabra GO 6430 nastaven na Normální. Pokud se v blízkosti nachází
více jednotek, doporučuje se nastavit nízký či velmi nízký bezdrátový dosah.
7.3 Širokopásmový zvuk
Zařízení Jabra GO 6430 podporuje širokopásmový i úzkopásmový zvuk. Širokopásmový zvuk nabízí lepší kvalitu
zvuku při kratší době provozu z baterie.
Výchozím nastavením pro stolní telefony je úzkopásmový zvuk. Výchozím nastavením pro aplikace pro telefonování
z počítače je širokopásmový zvuk. Mobilní telefony širokopásmový zvuk využívat nemohou.
Změna nastavení širokopásmového zvuku
1. Spusťte program Jabra Control Center a zvolte kartu ‚Audio‘ (‚Zvuk‘).
2. Zaškrtněte příslušné políčko v části ‚Enable wideband audio for‘ (‚Aktivovat širokopásmový zvuk pro‘) a klikněte
na tlačítko ‚Apply‘ (‚Použít‘).
Jabra Go 6430
19
Můžete nastavit, zda chcete jako indikaci přepínání mezi stolním telefonem, aplikací pro telefonování z počítače
a mobilním telefonem slyšet hlasová oznámení v angličtině, nebo melodii.
Změna nastavení hlasového oznámení
1. Spusťte program Jabra Control Center a zvolte kartu ‚Headset‘ (‚Náhlavní souprava‘).
2. Zaškrtněte příslušná nastavení v části ‚Target change indication‘ (‚Indikace při změně cíle‘) a klikněte na tlačítko
‚Apply‘ (‚Použít‘).
anglicky
7.4 Hlasová oznámení
7.5 Nastavení zvuku
Můžete volit mezi třemi předvolbami ekvalizéru, dostupnými pro všechny zvuky: Treble (výšky), Normal (normální,
výchozí nastavení) a Bass (basy).
Změna nastavení tónu
1. Spusťte program Jabra Control Center a zvolte kartu ‚Audio‘ (‚Zvuk‘).
2.Aktivujte příslušné nastavení v části ‚Tone setting‘ (‚Nastavení zvuku‘) a klikněte na tlačítko ‚Apply‘ (‚Použít‘).
7.6 Automatická detekce zvuku v počítači
Zařízení Jabra GO 6430 lze nastavit tak, aby automaticky vytvořilo zvukové propojení mezi náhlavní soupravou
a počítačem, jakmile je v počítači detekován zvuk. Aktivace automatické detekce zvuku v počítači je součástí
standardního nastavení.
Aktivace/deaktivace detekce zvuku v počítači:
1. Spusťte program Jabra Control Center a zvolte kartu ‚Audio‘ (‚Zvuk‘).
2.Vyberte příslušné nastavení v části ‚PC audio control‘ (‚Řízení zvuku v počítači‘) a klikněte na tlačítko
‚Apply‘ (‚Použít‘).
7.7 Poslech hudby
Chcete-li poslouchat hudbu přehrávanou v počítači, je nutné mezi základnou Jabra GO 9450 a počítačem vytvořit
zvukové propojení. Pokud je sestaveno zvukové propojení a nejsou-li aktivní žádné hovory, přehrává se veškerá
hudba nebo zvuky z počítače (včetně hudby z přehrávače médií) v náhlavní soupravě.
Sestavení/zrušení zvukového propojení mezi základnou a počítačem
1. Spusťte program Jabra Control Center.
2. Klikněte na tlačítko ‚open/close audio link‘ (‚sestavit/zrušit zvukové propojení‘) na horním panelu nástrojů.
Rovněž můžete kliknout pravým tlačítkem na ikonu Jabra na hlavním panelu systému Windows a vybrat položku
‚Open Audio Link‘ (‚Sestavit zvukové propojení‘) nebo ‚Close Audio Link‘ (‚Zrušit zvukové propojení‘).
7.8 Ochrana proti odcizení
Základna je vybavena bezpečnostním slotem Kensington umožňujícím připojit bezpečnostní kabel. Chcete-li
základnu připevnit ke stolu, kupte si libovolný bezpečnostní kabel určený k použití se slotem pro připojení
bezpečnostního kabelu Kensington. Dodržujte pokyny dodavatele kabelu.
Jabra Go 6430
20
Dotaz:
Proč se moje náhlavní souprava nespáruje s mobilním telefonem?
Odpověď: Zkontrolujte následující:
• Přesvědčte se, zda je náhlavní souprava nabitá a je v režimu párování. Pokud je již náhlavní
souprava zapnutá, k jejímu vypnutí použijte multifunkční tlačítko (stiskněte a přidržte je
4 sekundy) a poté ji znovu zapněte do režimu párování (stiskněte a přidržte tlačítko 4 sekundy).
V režimu párování by měla svítit jeho LED dioda nepřerušovaným světlem modré barvy. Pokud
indikátor náhlavní soupravy svítí červeně, je třeba náhlavní soupravu nabít.
• Zkontrolujte, zda je na mobilním telefonu zapnuta funkce Bluetooth®, a poté telefon přepněte
do režimu párování Bluetooth®.
anglicky
8. Často kladené dotazy a odstraňování potíží
Dotaz:
Proč se moje náhlavní souprava nespáruje s adaptérem USB Jabra LINK 350 Bluetooth®?
Odpověď: Zkontrolujte následující:
• Přesvědčte se, zda je náhlavní souprava nabitá a je v režimu párování. Pokud je již náhlavní
souprava zapnutá, k jejímu vypnutí použijte multifunkční tlačítko (stiskněte a přidržte je
4 sekundy) a poté ji znovu zapněte do režimu párování (stiskněte a přidržte tlačítko 4 sekundy).
V režimu párování by měla svítit jeho LED dioda nepřerušovaným světlem modré barvy. Pokud
indikátor náhlavní soupravy svítí červeně, je třeba náhlavní soupravu nabít.
• Ujistěte se, zda je adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth® v režimu párování. Připojte adaptér k počítači a
stiskněte tlačítko adaptéru a držte je stisknuté, dokud se indikátor LED adaptéru nerozsvítí modře.
Dotaz:
Proč můj počítač nemůže vyhledat adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth®?
Odpověď:Pokuste se adaptér USB Bluetooth® připojit do jiného portu USB v počítači. Nezapomeňte také,
že spojení musí být přímé – tj. mezi přístroji nesmí být rozbočovač USB.
Dotaz:Proč náhlavní souprava nefunguje s mým mobilním telefonem nebo aplikací pro telefonování
z počítače?
Odpověď: Zkontrolujte následující:
• Ujistěte se, zda je náhlavní souprava nabita. Při úplném nabití svítí dioda LED nepřerušovaným
světlem zelené barvy.
• Ujistěte se, zda je náhlavní souprava v dosahu adaptéru USB Bluetooth® nebo mobilního telefonu.
• Adaptér/mobilní telefon a náhlavní soupravu již není možné spárovat.
Dotaz:
Proč není při použití mobilního telefonu v náhlavní soupravě nic slyšet?
Odpověď: Zkontrolujte následující:
• Ujistěte se, zda je náhlavní souprava spárovaná s mobilním telefonem a zda jsou v dosahu.
• Zvyšte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy posunutím prstu na panelu citlivém na dotyk na
náhlavní soupravě.
Dotaz:Některá ze součástí (ušní háček, spona přes hlavu nebo spona za krk) je zlomená. Jak mohu
získat novou součást?
Odpověď: Kontaktujte svého místního dodavatele Jabra a příslušenství si objednejte.
Dotaz:
Proč v náhlavní soupravě slyším slabý šum, zatímco na druhém konci je ticho?
Odpověď:
Může být nastavena příliš vysoká hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Hlasitost snížíte tak,
že prstem přejedete po dotykovém panelu náhlavní soupravy směrem dolů.
Dotaz:
Proč v náhlavní soupravě není slyšet zvuk nebo přehrávaná hudba z počítače?
Odpověď: Zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte, zda je na ovládacím panelu zvuku v operačním systému Windows a v používané
aplikaci vybráno jako aktuální zvukové zařízení Jabra LINK 350.
• Ujistěte se, zda je aktivní zvukové propojení s počítačem. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu
zařízení Jabra na hlavním panelu systému Windows.
• Ujistěte se, zda je v sadě Jabra PC Suite aktivována aplikace pro telefonování z počítače.
Dotaz:
Nedochází k rušení sítě Wi-Fi se zařízením Jabra GO 6430?
Odpověď:
Ne, Jabra GO 6430 používá technologii Adaptive frequency hopping, čímž je zabráněno používání
kanálů blokovaných sítí Wi-Fi.
Dotaz:
Je možné pomocí sady Jabra GO 6430 odposlouchávat hovory?
Odpověď:Riziko neoprávněného přístupu ke komunikaci přes náhlavní soupravu Bluetooth® je velmi
omezeno. Zařízení Jabra GO 6430 používá 128bitové šifrování.
Dotaz:
Jaký je dosah sady Jabra GO 6430?
Odpověď: Náhlavní souprava Jabra GO 6430 podporuje tyto maximální dosahy:
• Při připojení k zařízení Jabra LINK 350 je rozsah do 100 m.
• Při hovoru prostřednictvím (většiny) mobilních telefonů je rozsah až 25 m.
Dotaz:
Jak dlouho lze s náhlavní soupravou Jabra GO hovořit?
Odpověď: Přibližně 6 hodin. Doba hovoru závisí na zařízení, ke kterému je náhlavní souprava připojena.
Jabra Go 6430
21
9.1 Náhlavní souprava Jabra GO 6430
Způsob nošení:
Ušní háček, spona přes hlavu, spona za krk (jsou součást dodávky nebo jsou k dispozici jako volitelné příslušenství).
Rozměry:
18mm × 76mm × 22,5mm.
Hmotnost:
<18 g.
Doba mluvení:
Až 6 hodin.
Doba v pohotovostním režimu:
Nejméně 100 hodin.
Doba nabíjení:
• Nabíjení z elektrické zásuvky: z 0% na 80 % během 25 minut.
• Nabíjení ze zásuvky automobilového zapalovače cigaret: z 0% na 80 % za 25 minut za předpokladu,
že nabíječka má USB rychlodobíjecí koncovku.
• Nabíjení z počítače (USB): z 0% na 80 % během 60 minut.
Provozní prostředí:
-10 °C až +60 °C (při nabíjení: 0 až +45˚ C); až 95 % rel. vlhkost, nekondenzující.
Ovládání hovorů:
Podpora multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě pro přijetí hovoru, ukončení hovoru, hlasem aktivovaného
vytáčení, odmítnutí hovoru, opakované volby.
Ovládání hlasitosti a ztlumení mikrofonu:
Ovládání prostřednictvím dotykového panelu na náhlavní soupravě.
Vizuální indikace:
Vícebarevná LED dioda signalizuje stav hovoru, úroveň nabití baterie, stav spárování a další události.
Zvuková indikace:
Tóny signalizují příchozí volání, nízkou úroveň nabití baterie, úroveň hlasitosti, ztlumení mikrofonu a další události;
cílovému telefonu může být přiřazeno hlasové označení v angličtině nebo specifická melodie.
Verze Bluetooth®:
BT 2.1.
Dosah Bluetooth®:
Až 100 metrů při spárování se zařízením bezdrátové technologie Bluetooth® třídy 1; až 25 m při spárování se
zařízením bezdrátové technologie Bluetooth® třídy 2.
Profily Bluetooth®:
Náhlavní souprava (HSP 1.1), handsfree (HFP 1.5) a identifikace zařízení (DIP 1.3).
Tabulka párování Bluetooth®:
Až 8 důvěryhodných zařízení.
Reproduktor(y):
Technologie Noise Blackout se dvěma mikrofony.
Kvalita zvuku:
Potlačení šumu pomocí DSP; kompenzace ozvěny; tónové řízení; úzkopásmový a širokopásmový zvuk (volitelný
podle typu telefonu).
Aktualizace firmwaru:
Lze ji stáhnout z počítače.
Dobíjení:
Při vložení do cestovní nabíječky a připojení do síťové zásuvky, počítače nebo zásuvky automobilového zapalovače.
Konfigurace pomocí počítače:
Všechna nastavení je možné ukládat do počítače a znovu je z něj načítat za účelem zálohování a hromadného nasazení.
anglicky
9. Technické údaje
9.2 Baterie náhlavní soupravy Jabra GO 6430
Typ baterie:
Lithium-iontová.
Kapacita baterie:
125 mAh, typicky.
Životnost baterie:
Jabra Go 6430
22
9.3 Adaptér USB Jabra LINK 350 USB Bluetooth®
Rozměry:
18,5mm × 53mm × 7,7mm.
Provozní prostředí:
-10 až +60 ˚C; až 95 % rel. vlhkost, nekondenzující.
anglicky
Nejméně 500 nabíjecích cyklů (více než tři roky při každodenním osmihodinovém používání).
Skladová životnost:
Není-li baterie používána, udržuje si provozuschopné napětí po dobu nejméně šesti měsíců; pak je třeba ji dobít.
Výměna:
Baterii nelze vyměnit.
Připojení k počítači:
Standardní USB
Verze Bluetooth®:
BT 2.1, třída 1
Dosah Bluetooth®:
Až 100 metrů při spárování se zařízením bezdrátové technologie Bluetooth® třídy 1; až 25 m při spárování se
zařízením třídy 2.
Profily Bluetooth®:
Náhlavní souprava (HSP 1.1), handsfree (HFP 1.5) a identifikace zařízení (DIP 1.3).
Tabulka párování Bluetooth®:
Až 8 důvěryhodných zařízení.
Současná připojení Bluetooth®:
Až dvě
Šířka vlnového pásma Bluetooth® u zvuku:
Úzkopásmový nebo širokopásmový zvuk.
Aktualizace firmwaru:
Lze ji stáhnout z počítače.
Tlačítko adaptéru:
Spárování zařízení Bluetooth®, připojení Bluetooth® a některé funkce správy hovorů.
Vizuální indikátory:
Vícebarevné LED diody signalizují stav spárování, stav připojení, stav hovoru a další podrobnosti.
Konfigurace pomocí počítače:
Všechna nastavení je možné ukládat do počítače a znovu je z něj načítat za účelem zálohování a hromadného nasazení.
Podpora aplikací pro telefonování z počítače:
Úplná podpora volání pro Skype, Microsoft Office Communicator, Avaya a Cisco IP Communicator; ostatní
aplikace pro telefonování z počítače náhlavní soupravu detekují jako standardní zvukovou kartu; podporu pro
další aplikace pro telefonování z počítače lze přidat prostřednictvím aktualizace ovladačů počítače. Nejnovější
aktualizace naleznete na webové stránce jabra.com/pcsuite
9.4 Cestovní nabíječka JABRA GO 6430
Rozměry:
34mm × 83,5mm × 26,5mm.
Ukládací přihrádky:
Slouží k uložení náhlavní soupravy Jabra GO a adaptéru USB LINK 350 Bluetooth®.
Výkon:
5V/500 mA.
Napájení a datový vstupní kanál:
Mini USB.
Připojení:
• Použití dodávaného síťového adaptéru zasunutého do síťové zásuvky
• USB port počítače, pomocí dodávaného kabelu USB - USB mini
• Automobilový zapalovač cigaret, pomocí adaptéru autonabíječky (volitelné příslušenství)
Jabra Go 6430
23
Spona přes hlavu je vyrobena z nerezové oceli a její povrch není poniklovaný. Ze spony přes hlavu se uvolňuje
nikl v množství 0,02 μg/cm2 za týden. Tato hodnota se pohybuje pod týdenním limitem 0,50 μg/cm2, jenž je
stanoven směrnicí 94/27/ES. Uvolňování niklu ze slitiny nerezové oceli bylo testováno podle evropské normy
EN 1811:1998.
Ostatní doplňky k nošení jsou vyrobeny z plastu a neobsahují žádné známé alergeny. Koženkové náušníky
neobsahují vinyl. Výrobky neobsahují žádný nikl, chrom nebo přírodní kaučuk, které by se mohly dostat do styku
s pokožkou uživatele.
anglicky
9.5 Materiály a alergie
9.6 Likvidace výrobku
Náhlavní soupravu likvidujte v souladu s místními směrnicemi. Je-li to možné, výrobek postupte k recyklaci.
Nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Náhlavní soupravu nelikvidujte spalováním, mohlo by dojít k explozi
baterie. Baterie mohou explodovat také při poškození.
9.7 Certifikace a bezpečnostní schválení
CE
Tento výrobek je opatřen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních
koncových zařízeních (99/5/ES). Společnost GN tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky
a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Další informace naleznete na webu http://www.jabra.com.
V Evropské unii je toto zařízení určeno k provozu v následujících zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko. V rámci EFTA
se jedná o následující země: Island, Norsko a Švýcarsko.
Směrnice FCC
Toto zařízení splňuje požadavky části 15 směrnice FCC. Provoz je podmíněn splněním dvou podmínek: (1) Toto
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli zachycené rušení včetně
takového, které by mohlo způsobit jeho nesprávnou funkci.
Uživatelům není povoleno provádět jakékoli změny nebo úpravy zařízení. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně
povoleny společností Jabra, mají za následek zánik oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům stanoveným pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnice FCC.
Tyto limity byly navrženy tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách.
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční elektromagnetickou energii, a může tedy
rušit radiové spojení, pokud není instalováno a používáno podle návodu. Nelze ovšem zaručit, že v jednotlivých
případech k rušení nedojde. Pokud toto zařízení výrazně ruší rozhlasový nebo televizní příjem, což lze zjistit
zapnutím a vypnutím zařízení, je uživateli doporučeno, aby se pokusil omezit rušivý vliv uskutečněním jednoho
nebo několika z následujících kroků:
- Změnou umístění nebo nasměrování přijímací antény.
- Zvětšením odstupu mezi přijímačem a zařízením.
- Připojením zařízení do zásuvky jiného obvodu, než ve kterém se nachází zásuvka přijímače.
- Konzultací s prodejcem nebo zkušeným radiotechnikem nebo televizním technikem.
Industry Canada
Provoz je podmíněn splněním dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí
akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které by mohlo způsobit jeho nesprávnou funkci. Termín „IC:“ před
certifikačním či registračním číslem pouze označuje, že registrace byla provedena na základě prohlášení o shodě
uvádějícího skutečnost, že byly splněny technické specifikace předpisu úřadu Industry Canada. Nevyplývá z něj,
že úřad Industry Canada toto zařízení schválil.
Připravuje se mezinárodní registrace patentů a registrace designu
Jabra Go 6430
24
anglicky
Vyrobeno v Číně
Typ: 9400HS/BS
Jabra Go 6430
www.jabra.com
32-00684 RevF
© 2011 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je registrovaná
ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny další uvedené
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. (Vzhled a
technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.)
25

Podobné dokumenty

Jabra GO™ 6470

Jabra GO™ 6470 Balíček Jabra GO 6470 obsahuje také adaptér USB Jabra LINK™ 350 Bluetooth® a cestovní nabíječku Jabra GO. Adaptér USB Jabra LINK 350 Bluetooth®, který je zapojený do počítače a připojuje náhlavní s...

Více

Jabra PRO™ 9460 Jabra PRO™ 9460 Duo Jabra PRO™ 9465 Duo

Jabra PRO™ 9460 Jabra PRO™ 9460 Duo Jabra PRO™ 9465 Duo na dotykové obrazovce, čímž otevřete nabídku nastavení, poté klepněte na tlačítko Phone Settings (Nastavení telefonu) > Connect Softphone (PC) (Připojit k aplikaci pro telefonování z počítače). Nen...

Více

Jabra LINK™ 280

Jabra LINK™ 280 nebo na síť do místa, kde ji můžete z počítače vidět. 3. V počítači spusťte z nabídky Start ze sady Jabra PC Suite aplikaci pro aktualizaci firmwaru. 4. Řiďte se pokyny na obrazovce, vyhledejte m...

Více

Stáhnout

Stáhnout profesionální pracovníky. Nabízíme pestrou škálu způsobů nošení a designů pro všechny trhy s vylepšenými funkcemi, které uspokojí preference všech koncových uživatelů. Spojíte-li to vše se softwaro...

Více

Katalog Jabra

Katalog Jabra PŘIPOJENÍ K MOBILNÍMU

Více

Nokia N72-5

Nokia N72-5 Nápovìda a otevøít pokyny k aplikaci Kontakty. Pøi ètení pokynù mù¾ete pøepínat mezi zobrazením nápovìda a aplikací otevøenou na pozadí podr¾ením stisknutého tlaèítka .

Více

Jabra MOTION™ OFFICE

Jabra MOTION™ OFFICE Macu. 2. Jabra Direct lze stáhnout a nainstalovat z www.jabra.com/direct, nebo nainstalovat Jabra Suite pro Mac z www.jabra.com/support/jabra-mac-suite 3. Klepněte na dotykový displej, čímž otevř...

Více