CLA-VAL 208-01

Transkript

CLA-VAL 208-01
CLA-VAL 208-01
Bezplovákové hlídání hladiny
progresivní systém
Vysoce citlivý tlakově
rekuční řídící ventil
CRD-HS
` Jednoduchý, spolehlivý a přesný
• Zcela autonomní řízení
• Snadné nastavení a údržba
• Prověřené kvalitní materiály
• Zákaznická podpora po celém světě
` CLA-VAL SÉRIE 208 Hlavní funkce
Vnitřní průměr min. 20 mm
Sklon min. 2°
Uzavření s přesností 2 cm
Ventil CLA-VAL SÉRIE 208 zabezpečuje bezplovákové
udržování hladiny vodojemu progresivním způsobem –
ventil udržuje konstantní hladinu – nátok přesně
kopíruje odběr z VDJ – ventil postupně otvírá při
klesající hladině a přivírá při stoupající hladině.
` CLA-VAL 208-01 Typická aplikace
Vyberte si individuální konfiguraci pro Váš ventil!
Ventil CLA-VAL 208-01 je vhodný pro uzavřené vodojemy
s odděleným nátokem a výtokem. Požadovaná výška
hladiny je nastavena předpětím pružiny pilotního ventilu.
Pilotní ventil sleduje rozdíl sil mezi předpětím pružiny a
výškou hladiny vody (tlakem vody) ve vodojemu.
Ventil CLA-VAL 208-01 umožňuje pouze jednosměrný
nátok. Vnitřní průměr přívodní trubky k řídícímu ventilu
musí být min. 20 mm a trubka musí mít min. 2° sklon
směrem ventil>VDJ, aby nemohlo dojít k zavzdušnění
LFS Varianta?
Lepší regulace nízkých a nočních průtoků
KO Varianta?
Delší životnost s antikavitační úpravou
KG1 Varianta?
Úprava hřídele ventilu pro agresivní vody
Údržba?
Kontroly během pravidelné údržby
Vnější vlivy?
Přizpůsobení vysokým teplotám či mrazu
Bezpečnost?
Doplňte funkci bezpečnostního uzavření
vašemu ventilu
Ochrana?
Zbavte se tlakových rázů v systému
Koroze?
Ochraňte Váš ventil použitím vylepšených
materiálů
Nejen výrobek, ale zároveň i řešení: neváhejte nás kontaktovat!
Doporučený způsob instalace pro automatické regulační
ventily CLA-VAL
Filtr AQUA 90-501 společně se vzdušníkem AQUA 70-506
zajišťují nejoptimálnější provoz ventilu.
CLA-VAL
208-01
Vzdušník
AQUA 70-506
Filtr
AQUA 90-501
Vnitřní průměr
min. 20 mm
Sklon min. 2°
` CLA-VAL Europe
www.cla-val.ch
[email protected]
© Copyright CLA-VAL Europe - Specifications subject to change without notice - no contractual illustrations.
1 - 208001DE
cesky.doc
B 12/09