téma3

Komentáře

Transkript

téma3
Návrh na vypsání rámcového tématu
disertační práce v DSP na ČVUT FEL.
Jméno a příjmení školitele (vč. titulů): Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Navrhované rámcové téma disertační práce:
Míry regularity a složitosti v interní medicíně
Complex measures in internal medicine
Vybraná publikace školitele, která se váže k navrhovanému tématu:
Jana Drapalova, Petr Kopecky, Marketa Bartlova, Zdena Lacinova, Daniel Novak, Pavel Maruna, Michal Lips,
Milos Mraz, Jaroslav Lindner, Martin Haluzik, The influence of deep hypothermia on inflammatory status, tissue
hypoxia and endocrine function of adipose tissue during cardiac surgery, Cryobiology,2014
P. Vostatek, D. Novak, T. Rychnovský, S. Rychnovská, Diaphragm Postural Function Analysis Using Magnetic
Resonance Imaging, Plos One, 2013
M Mraz, K Anderlova, H Krejci, V Burda, D Novak, J Drapalova, J Soupal, M Fajmon, O Stepankova, M
Prazny, M Haluzik, Relationship Between Glycemic Variability, Glucose Control And Long-Term Complications
In Patients With Diabetes Mellitus, Diabetes Technology & Therapeutics, 2013
Kavalkova, V Touskova, T Roubicek, P Trachta, M Urbanova, J Drapalova, D Haluzikova, M Mraz, D Novak,
M Matoulek, Z Lacinova, M Haluzik : Serum Preadipocyte Factor-1 Concentrations in Females with Obesity and
Type 2 Diabetes Mellitus: The Influence of Very Low Calorie Diet, Acute Hyperinsulinemia, and Fenofibrate
Treatment, Hormone and Metabolic Research, 2013
D. Novak, V. Kremen, D. Cuesta, K. Schmidt, V. Chudacek, L. Lhotska, Discrimination of endocardial
electrogram disorganization using a signal regularity, 31st Annual International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'09), 2009
SCHMIDT RALF, HARRIS MATTHEW, NOVAK DANIEL, PERKUHN MICHAEL, ATRIAL
FIBRILLATION DETECTION, WO2008007236, World Intelectually Property organization, 2008-01-17
Počet citací (školitele) dle WOS1:
30
H-index2: 3
Podrobnější popis tématu:
Míry složitosti popisují dynamiku fyziologického procesu jako je sdeční frekvence nebo variace glykemického
profilu. Po významné praktické aplikaci na problematiku predikce infarktu srdce (Ivanov,Nature, 1999) došlo
k aplikacím mír složitosti do všech oblastí medicíny.
Další informace lze nalézt na linkedin.com/in/novakdaniel
Datum a podpis školitele: 15.2.2014
Vyjádření vedoucího školicího pracoviště (uveďte kód pracoviště):
vedoucí katedry kybernetiky FEL ČVUT doc. Jan Kybic
Schvaluji
Datum a výsledek projednání ORO (uveďte název oboru):
1
S vyloučením autocitací.
Citovaná i citující práce musí být v časopise excerpovaném SCI Expanded, nebo v odpovídající databází
v případě humanitních oborů.
2
Školitel předloží prostřednictvím vedoucího školicího pracoviště ke schválení příslušné oborové radě. Pokud oborová rada
téma schválí, předá dokument v elektronické formě i písemně oddělení VVZS.
Pokud má školitel školit současně více než 5 doktorandů, nebo pokud je jeho časopisecký H-index nulový, předloží ORO
nejpozději společně s tímto formulářem i příslušné návrhy na výjimky.

Podobné dokumenty

Program ke stažení zde

Program ke stažení zde 15 May 2015, Friday Local settings, common strategies in overcoming

Více

Poradenský den 01

Poradenský den 01 Ing. Kuruc, referent krizového řízení MěÚ Zábřeh, informoval účastníky o právech a povinnostech starostů obcí při řešení krizových situací. Bližší informace naleznete v příloze č. 3 k tomuto zápisu...

Více

Biografie Jiřího Anderleho (úvodní text expozice)

Biografie Jiřího Anderleho (úvodní text expozice) Trvalou inspirací je mu umění přírodních národů, zejména primární umění Afriky, které začal sbírat v roce 1964. Anderleho dílo záhy získalo ohlas doma i ve světě. Již v roce 1967 byl zařazen do výz...

Více

více informací zde

více informací zde 12.4. v 16.30 / 320 Kč veřejná generální zkouška 12.4. v 19.30 / 350 Kč 13.4. v 16.30 / 350 Kč 13.4. v 19.30 / 350 Kč Hosté: Vojta Kotek – herec, režisér Jakub Kohák – režisér, herec Jan Budař a El...

Více