Zpravodaj březen 2015 - Salesiánské středisko mládeže Praha

Transkript

Zpravodaj březen 2015 - Salesiánské středisko mládeže Praha
Zpravodaj salesiánského
střediska mládeže
B Ř E Z E N
2 0 1 5
Důvody k oslavě
Milí přátelé,
Salesiánské středisko mládeže v letošním
roce slaví 20 let své existence. I když salesiáni jsou v Kobylisích již od třicátých let minulého století, je pro nás toto výročí důvodem
k oslavě. Jsme vděční za možnost žít ve svobodě a realizovat naše poslání. Zároveň v
letošním roce slavíme 200 let od narození
Dona Boska - zakladatele salesiánů. Chceme
tato dvě významná výročí propojit a prožít je spolu s vámi. Více podrobností se
dočtete na straně 7.
Za nedlouho nás čekají Velikonoční svátky. Pro mne osobně to jsou svátky naděje, svátky které říkají že zlo nemá v lidském životě poslední slovo. Přeji Vám, ať
jsou inspirací i pro Vás .
Den salesiánského centra
UVNITŘ
TOHOTO
VYDÁNÍ:
Centrum pro 2
rodinu
Letní chaloupky
3
Nabídka na
prázdiny
4
V hlavní roli
5
Vrtule a
Oratoř
6
Slavíme
7
Jak je již v Kobylisích tradicí, bude se i
letos konat v sobotu 23. 5. 2015 Den
salesiánského centra.
Jeho součástí bude fotbalový turnaj pro
děti, dětské odpoledne, možnost podívat
se do „nedostupných“ prostor salesiánského domu, diskuse s hosty, exhibiční
fotbalové utkání, jídlo a pití. V kostele
bude příležitost ke společné nebo individuální modlitbě.
Program dne se teprve připravuje, ale už
teď víme, že bychom v něm chtěli zdůraznit, že Salesiánské centrum a lidé, kteří
v něm aktivně působí, jsou každý svým
způsobem následovníky Dona Boska, čerpají od něho inspiraci a podobně jako on
pracují pro dobro především mladých lidí.
Václav Jiráček
Václav Jiráček
STRÁNKA
2
Kurz efektivního rodičovství
Vedoucí centra pro rodinu, Blanka Malcová, letos
opět připravila kurz pro
rodiče, tentokrát s názvem
Kurz efektivního rodičovství. Kurz se během osmi
setkání zaměřil na výchovná témata jako např. komunikace s dětmi, naslouchání a sdělování, povzbuzování, cíle či důsledky
chování a rozhodování.
Kurzu, který vedla zkušená
lektorka Mgr. Štěpánka
Vojtěchovská, se zúčastnilo celkem 11 rodičů. Zde
jsou některé jejich ohlasy a
postřehy: „Na kurz jsem
se přihlásila, abych zlepšila
výchovu a komunikaci v
rodině. Nejužitečnější bylo
pro mě téma povzbuzování
a využívání přirozených
logických důsledků ve výchově. Některé postřehy
se mi již podařilo převést
Centrum Pro
rodinu
do praxe: především zlepšení komunikace a řešení
sporů.“
„Přihlásil jsem se na doporučení své manželky. Nejdůležitějším poselstvím
kurzu je pro mě vítězství
pozitivního myšlení nad
tím zvykovým, naučeným z
dětství. Lektorka je vynikající. Ideálně spojuje teorii s
praktickými příklady.“
„Důvodem k přihlášení
pro mě byla snaha utřídit si
a dát do souvislosti výchovné postupy a prostředky, které jsem dosud
používala spíše intuitivně.
Nyní jsem se naučila méně
rozhodovat za dítě, jsem
odvážnější využívat při
výchově přirozených logických důsledků jednání.“
-EŠ-
Pozvání centra pro rodinu
Zápis do hlídacího
koutku Školička na
školní rok 2015/16
Zápis na nový školní rok
se uskuteční ve čtvrtek 21.
5. 2015 od 13:00 do 16:00.
K zápisu zveme všechny
děti, které k 1. 9. 2015
dosáhnou věku 3 let. Ve
školním roce 2015/16 bude Školička probíhat tři
dny v týdnu: v úterý, středu a čtvrtek, vždy od 8:30
- 12:30. Zájemce o zápis
prosíme, aby se domluvili
na konkrétní hodině –
kontakt: Soňa Herzlíková,
[email protected], tel.:
605 554 284.
Vzdělávací seminář:
Čtvrtek 26. 3. 2015: Školní
zralost. Co by Vaše dítě
mělo umět, než půjde do
školy?
ZPRAVODAJ
SALESIÁNSK ÉHO
Lektorkou semináře je
Mgr. Lenka Vaculová,
předškolní pedagog a učitelka v přípravné třídě.
Začátek semináře je v
18:15 v klubovně U Hrocha. V závěru semináře je
možnost osobních konzultací. Cena: 50 Kč. Na seminář je potřeba se předem přihlásit. Kontakt:
[email protected],
tel.: 733 143 069.
Programy klubu maminek
Tvoření pro maminky:
Úterý 7. 4. 2015: Plstěné
hračky a šperky. Vede slečna Anna Panochová. Cena:
100 Kč.
Úterý 5. 5. 2015: Vyrábění
z pedigu. Vede Mgr. Michaela Kaplanová.
Úterý 2. 6. 2015: Šperky z
STŘEDISKA
papíru. Vede PhDr. Marcela Buřilová.
Začátek tvoření je vždy
v 9:30 v klubovně keramiky. Hlídání dětí je zajištěno. Zájemce prosíme
o přihlášení na
[email protected],
tel.: 777 182 712.
Mamky sobě
21. 4. 2015: Mgr. Hana
Imlaufová: „Dovolit či zakázat?“ aneb „Jak stanovit
hranice ve výchově“. Přednáška s besedou.
19. 5. 2015: Mgr. Ilona
Blažková: „Jak to chodí ve
vícečetných rodinách“.
Setkání s besedou.
Začátek setkání je vždy
v 9:30 v katechetické místnosti. Hlídání dětí zajištěno.
MLÁDEŽE
Salesiánské chaloupky 2015
Salesiánské chaloupky jsou
letní tábory, které mají své
typické rysy. Především se
vyznačují rodinnou atmosférou, děti se na nich cítí jako
doma. K tomu přispívá i fakt,
že dětí je na každé chaloupce
méně než na normálním táboře. Většinou 10 – 25 účastníků
a několik vedoucích. Jedním
z hlavních atributů je i výchova
ke křesťanským hodnotám.
Salesiánské chaloupky jsou
otevřené úplně všem dětem
bez jakýchkoliv rozdílů a jsou
pořádány s různým zaměřením, pro různé věkové skupiny
dětí.
Salesiánka Maki je jedna
z hlavních vedoucích, která
jezdí na chaloupky již od svého
mládí. Na léto 2015 chystá dvě
chaloupky pro děvčata od 10 –
13 let a od 14 – 16 let. Maki
k tomu dodává: „S touto věkovou kategorií holek jezdím
spoustu let. Mám tento věk
moc ráda. Holky se v tomto
věku často hledají, potřebují
přijetí, utvrzení se v tom, co
vidí jako dobré. Mají často
všetečné otázky, budují si vztahy s druhými a touží někam
patřit. Naši chaloupku pro
starší děvčata jsme nazvali
Quo vadis. S týmem vedoucích
se inspirujeme historickým
románem od Sienkiewicze.“
Petr již několik let připravuje
chaloupky s názvem cesta rytíře, cesta muže apod. pro kluky od 10 – 12 let. Vždy je
v názvu nějaká cesta. Petr pojmenování chaloupky vysvětluje
takto: „Označení cesta používáme často, protože vždy je to
o nějaké cestě. Pro nás je hlavní doprovázet kluky na cestě
k dobru, na cestě životem, na
cestě k Bohu. My se snažíme ty
chaloupky dělat tak, aby tam
na jednu stranu byla soutěživost, zdravá rivalita, aby mohli
kluci cítit tu svoji sílu. Ale na
druhou stranu u nás nevyhrává, kdo má nejvíc bodů, ale na
konci je vždycky nějaká spolupráce, aby se nakonec všichni
spojili, i když spolu předtím
soupeřili. Nakonec společně
porazí nějaké zlo. Jde o to, aby
něco dokázali, aby zachránili
nějaké dobro. Pro nás je zásadní ta spolupráce a je krásné ji
mezi kluky vidět.“
Co obnáší dělat vedoucího na
náročné vodácké chaloupce,
nám s chutí prozradil Vašek.
„Není to tak nová chaloupka,
mám dost ulehčenou práci,
protože ji přebírám po jednom
salesiánovi a v mnohém kopíruji jeho kroky. Budu se spíše
starat o program a náplň chaloupky. Sestavuji si schopný
tým. Samozřejmě jsem ale také
musel udělat nějaké zkoušky.
Nyní mám intruktorát vodní
turistiky, tím pádem mohu být
instruktor na vodáckých akcích
a pak jsem si také udělal kurz
hlavního vedoucího a zdravotnický výcvik.“
Speciální program mají i příměstské tábory v Salesiánském
středisku mládeže v Praze –
Kobylisích.
Jsou pořádány pro děti od 3 –
15 let v několika turnusech.
Pro velký zájem jsme letos
otevřeli mimořádný 3. turnus
pro děti středního věku – 6 –
10 let v termínu od 24. 08.
2015 - 28. 08. 2015.
Blanka má na starosti příměstské tábory pro nejmenší děti.
Zeptali jsme se na zaměření
táborů pro nejmladší účastníky:
„Letos budeme vycházet
z oblíbených večerníků: Prázdniny s Maxipsem Fíkem
(1.turnus) a Rákosníčkova dobrodružství (2.turnus). Třetí
turnus tábora je určen všem
malým indiánům a indiánkám a
nese název Léto s indiány.
Program táborů bude jako
vždy pestrý: každým turnusem
provází děti celotáborová hra,
nebudou chybět ani výlety,
soutěže a tvoření.“
Rozhodně chaloupky i tábory
stojí za to, a pokud se rozhodnete své děti přihlásit, pak
dlouho neváhejte, před prázdninami jsou chaloupky i tábory
již obsazené. Více informací
najdete na web:
www.strediskokobylisy.cz
-EŠ-
STRÁNKA
Chaloupky kus společné
cesty při
hledání
Dobra.
3
STRÁNKA
4
Nabídka letních chaloupek
Na některých letních chaloupkách zbývají ještě
volná místa. Přihlašování probíhá pomocí webového formuláře na www.salesianivali.cz Více
informací naleznete na
www.strediskokobylisy.cz
Salesiánské chaloupky jsou charakteristické
menší skupinou účastníků, rodinným prostředím a křesťanským programem.
Holky
Název
Věk
Vedoucí
PoPouPo
7-9
Veronika Beránko5. 7. - 12. 7.
vá
Říše dobra
10 - 13
Bětka Heřmánková 10. 8. - 17. 8. Jesenice
1.800,- Kč
Quo vadis
14 - 16
Maki Hanáková
10. 7. - 16. 7. Koněšín u Třebíče
1.800,- Kč
9 - 12
Martin Hobza
5. 7. - 12. 7.
Jesenice
1.800,- Kč
Cesta muže
10 - 11
Petr Klasna
5. - 18. 7.
Chotěvice
3.000,- Kč
Rosomáci 2015
10 - 12
Jan Leschinger
10. 7. - 19. 7. Sloup v Čechách
2.200,- Kč
Trosečníci
13 - 15
Jan Legner
4. 7. - 18. 7.
Domaslav
3.000,- Kč
Eldorádo
7 - 14
Michal Svoboda
17.8. - 23. 8. Mentaurov
1.800,- Kč
Indiánská školička
5-7
Lenka Vaculová
6. 7. - 11. 7.
Zdice
1.500,- Kč
Pingpongová chaloupka
11 - 18
Pavel Andrle
9. 8. - 15. 8.
Brno-Líšeň
1.900,- Kč
Oratoř - mladší
6 - 12
Dušan Vaněk
6. 7. - 12. 7.
Spáleniště
2.000,- Kč
Oratoř - starší
12 - 18
Adam Nedvídek
27. 7. - 2. 8.
Vltava
2.000,- Kč
Příměstský tábor
6 - 10
Eva Klimánková
24. 8. - 28.8
Praha - Kobylisy
1.350,- Kč
8 - 15
Adam Nedvídek
Praha - Kobylisy
1.350,- Kč
200 svíček na dort
Dona Boska
Kluci
Společné
Příměstský tábor
pro starší
ZPRAVODAJ
SALESIÁNSK ÉHO
Termín
10. 8. - 14. 8
17. 8. - 21. 8.
STŘEDISKA
Místo
Cena
Slivice
1.800, - Kč
MLÁDEŽE
STRÁNKA
Kdy jste do střediska přišli poprvé a jak je to dnes?
Bety: Začala jsem do střediska chodit v šesté třídě. Přestupovala jsem do jiné školy, proto jsem s novými kamarády přišla sem. Chodili jsme do Vrtule, znamenalo to pro mne setkání s jinými lidmi. Teď si zajdu za vedoucími povykládat jen tak, dříve jsem spíš řešila různé těžkosti.
Míša: Mne do střediska vzali ve čtyřech letech poprvé bráchové, v osmi letech jsem sem chodila ráda za kamarády.
Chodila jsem také na tancování „Broučci“, myslím, že takhle se ty tanečky jmenovaly. Vedla je tenkrát Rozka Beránková. To mě hodně bavilo… Taky jsem navštěvovala keramiku.
Co pro vás středisko znamená?
B: Pro mne středisko znamená zázemí, kam se mohu vrátit a zavzpomínat. Pro různé mladé lidi je to určitě důležité, přijít sem a moci řešit problémy, protože kamarádi v jejich věku jim těžko poradí.
M: Souhlasím s Bety. Je i útočištěm pro mladé lidi, mohou zde poznávat další kamarády.
Jak je to nyní? Vedete taneční aktivitu street-dance, jaké to je?
B: Tancování mám ráda od malička. Lákalo mě vždy předávat nové věci dalším, vlastně jsem si to chtěla vyzkoušet,
jestli na to mám nebo ne. Učím se tím trpělivosti, jsem totiž cholerik. Taky mě to učí, hledám, jak se stát autoritou
bez křičení… (úsměv)
M: Jsem s dětmi, vidím pokroky a také jejich nadšení, z toho, že se zlepšují. To mě těší. Určitě nelitujeme, že jsme
se rozhodly to zkusit.
2015 - Bety a Míša
5
STRÁNKA
6
Nízkoprahový klub
Vrtule
Tomáš Příhoda
Na ulicích Kobylis, Ládví a
Bohnic a v Nízkoprahovém
klubu Vrtule v Salesiánském středisku mládeže
můžete od února 2015
potkávat nového zaměstnance s bohatou praxí v
sociálních službách Tomáše Příhodu. Zapojil se
do rozběhlého projektu,
který je určen mladým
lidem, kteří potřebují pomoc nebo hledají kvalifikovanou radu pro jejich složitou situaci.
Tým Vrtule byl dokonce
nominován v tomto roce
2015 na nejlepší tým v
sociálních službách a uchází se spolu s dalšími o
ČASovanou botu.
Přesto, že je Tomáš zkušeným terénním pracovníkem, pracoval postupně v
klubu KOTEC, ve společenství JAN, v Centru sociálních služeb Praha, v
Evropské asociaci psychoterapie, v Job klubu, ve
společnosti Proxima Sociale o.s./o.p.s., i on se dostal
do situace, kdy měl na ulici
strach a přesto situaci musel vyřešit. Sám k tomu
dodává:
„Dodneška silně vzpomínám na situaci, která vznikla v začátcích Street fotbalových turnajů na Praze 12
– v Modřanech. Na tým,
co již nějakou dobu chodil
na turnaje a byl evidentně
sparťanský, se přišli podívat i dospělí borci ze Spar-
ty Ultars. Stáli na tribuně
asi v 10 lidech, pili piva a
vodky, házeli dělobuchy a
dýmovnice. No a fandily
stylem „zab toho
***“! Bylo potřeba něco
udělat, než se to celé rozjede ještě víc. Byli jsme
tam pouze dva a navíc kolega Matuš vypadal jako
Bob Marly, tak jsem logicky na tribunu šel já. Vybral
jsem si toho největšího
kápa a jal se mu vysvětlovat, kde se ocitli a jaké
tady obvykle platí pravidla
a proč. Bylo jasné, že pokud nezaujmu jeho, tak
jsme skončili. Na konec to
dopadlo celkem dobře,
fotbal se dohrál a
s problematickými borci se
podařilo dohodnout kompromisní pravidla.“
-EŠ-
Oratoř na Kvildě
Každým rokem vyjíždí
Oratoř na jarní prázdniny
s dětmi lyžovat. Letos se
Oratoř vydala na šumavskou Kvildu. Expedice,
tentokrát s mnoha vedoucími mediky, připravila pro
děti doplňující program,
při kterém se zdokonalily
ve svých vědomostech
z oblasti medicíny a první
pomoci. Kromě lyžování
musely tedy děti bojovat i
proti zrádným virům, odebírat vzorky, analyzovat je
a naučit se vyrábět protilátky. Všem se chaloupka
moc líbila a všichni se již
těší na letní.
Náš velký dík patří především Nadaci NROS ve
spolupráci se sbírkovým
projektem Pomozte dětem
ZPRAVODAJ
SALESIÁNSK ÉHO
a Českou televizí, která
letos Oratoři pomohla
svým finančním darem pro
děti v Oratoři. Finanční
prostředky byly využity
STŘEDISKA
i na jarní chaloupce
s dětmi a tím se snížily pro
jednotlivé účastníky náklady na hory.
-DV-
MLÁDEŽE
Slavíme dvacetiny
STRÁNKA
Rok 2015 je pro nás rokem významných oslav. Nejenže oslavíme 200 let od narození zakladatele Salesiánů Dona Boska, ale zároveň si připomeneme i 20. výročí založení Salesiánského střediska mládeže
v Praze – Kobylisích.
Zveme Vás, abyste tyto oslavy prožili s námi. Více informací naleznete na www.strediskokobylisy.cz.
V hlavní roli...
Během letošního výročního roku vám každý
měsíc přinášíme příběhy lidí, kteří svůj životní
příběh propojili s příběhem kobyliského střediska.
V lednu to bylo vyprávění bývalého ředitele
střediska Tondy Nevoly, v únoru salesiánky a
tanečnice Marušky Linkové a v březnu lektorek
Bety a Míši.
Ples
1. slavnostní ples Salesiánského střediska mládeže ke 20 letům střediska – 20. listopadu
2015 v 19.00 hod, Ládví.
Benefiční koncerty
Prague Cello Quartet a speciální host Jiří Škorpík – Benefiční koncert 13. dubna 2015 v 19.00
hodin v Salesiánském divadle.
Smyčcové sexteto českých filharmoniků –
Benefiční koncert - 29. září 2015 v 19.00 hodin
v Salesiánském divadle. Prodej vstupenek bude
zahájen od 1. 6. 2015 na recepci Salesiánského
centra. Rezervace na [email protected]. Telefon:
732 938 172
Kešky Boskovky
Pokud i vy patříte mezi „kačery“, tedy příznivce
geocachingu, můžete od dubna zkusit najít tematické keše, které vás zavedou na místa spojená s historií salesiánského působení v Praze.
Školička
V Salesiánském středisku mládeže funguje při centru pro rodinu i služba tzv. Školička pro nejmenší děti. Rodiče díky ní
mohou během dne využít spoustu nabízených aktivit v našem středisku – poradenství, kluby maminek, kurzy, besedy a
kreativní tvoření. O děti se starají
dvě kvalifikované pracovnice, které
vytvářejí pro děti zajímavý program.
Koncem února 2015 děti prožily
výjimečný zážitek přímo ve školičce.
Hrálo se zde totiž divadlo. Na programu byly klasické české pohádky
O Smolíčkovi Pacholíčkovi, O neposlušných kůzlátkách a O Budulínkovi. Pohádky byly z části veršované,
nechyběly ani veselé písničky a poučení. V závěru představení přišly na
řadu soutěže: děti měly za úkol poznat pohádkové postavičky nebo
rozvázat uzlíky na provázcích. Účinkující sklidili od malých diváků nadšený potlesk a všech 22 dětí pak
bylo odměněno obrázkem.
-EŠ-
7
Posláním Salesiánského střediska mládeže
Praha-Kobylisy je pomáhat mladým lidem
růst a přebírat zodpovědnost za svůj život.
Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé a jejich
rodiny, a to především ti, kteří jsou sociálně,
hmotně, kulturně či jinak znevýhodněni.
Salesiánské středisko mládeže
Praha - Kobylisy o. p. s.
Činnost Salesiánského střediska mládeže by
nebyla možná bez vaší podpory. Děkujeme za
Kobyliské náměstí 640 /11
ni. I nadále budeme vděčni za vaše modlitby,
182 00 Praha 8
duševní podporu i finanční příspěvky.
Telefon: 283 029 311
Pokud nám chcete zaslat finanční dar, prosí-
Mobil: 731 604 362
me uveďte do zprávy pro příjemce svůj kon-
E-mail: [email protected]
takt, abychom vám mohli vystavit potvrzení o
www.strediskokobylisy.cz
facebook.com/salesianikobylisy
Č.Ú. 27-7436400277/0100
přijetí daru. Děkujeme za vaši štědrost.
Více informací: [email protected]
Prosba o podporu
Připravujeme ples salesiánského střediska - prosíme o dary do tomboly. Jestliže nás můžete podpořit, obraťte
se na [email protected], tel. 732938172.
Potřebujeme pomoci se zajištěním našeho každodenního provozu. Můžete tak učinit i zasláním DMS. Stačí zaslat
SMS ve tvaru DMS ORATOR nebo roční podpora DMS ROK ORATOR na číslo 87 777. Cena jedné DMS
je 30,- Kč, středisko obdrží 28,50 Kč.(http://darcovskasms.cz)
Letos budeme realizovat opravu opláštění horolezecké stěny, na které probíhá řada kroužků pro děti a její technický stav již nevyhovuje - prosíme o finanční podporu.
Ilustrace havarijních míst v prostoru horolezecké stěny