Starosta města ocenil významné osobnosti

Komentáře

Transkript

Starosta města ocenil významné osobnosti
Brandýsko-staroboleslavský
číslo 9 භ ročník 2 භ říjen 2010
www.novinyprostor.cz
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a okolí
Servis a prodej osobních počítačů,
spotřební elektroniky,
zabezpečovacích a kamerových systémů
Fišer, Mělnická 814, Stará Boleslav
tel.: 603 410 707, 604 866 325
Distribuci 7200 ks provádí Česká pošta, s. p.
Starosta města ocenil
významné osobnosti
Aktuálně
Rekonstrukce komunikací
strana 2
Svatováclavská pouť
Ohlédnutí
strana 7
Profil osobnosti
Návrat pana Kozla
V
zaplněné kapli brandýského zámku vyznamenal 25. září starosta města
Ing. Ondřej Přenosil sedm místních osobností nejrůznějších
profesí a životních poslání.
Přáním města je, aby se tato
akce stala tradicí a pevnou
součástí programu svatovác-
lavských slavností. To se už
vlastně podařilo, toto setkání
se konalo už v loňském roce.
A kdo se uznání dočkal letos?
Jako první jmenujme MUDr.
Hanu Vincourkovou. Od roku
1962 pracovala na dětském oddělení zdejší nemocnice. Dále
Alena Bendlová, dlouholetá
zdravotní sestřička. Nesmíme
zapomenout ani na dlouholetou zdravotní sestřičku Ivanu
Mifkovou. Za pedagogickou
činnost byla oceněna paní Ivana Loydová, která celý svůj život zasvětila dětem.
strana 9
Kultura
Hudba, film, divadlo strana 10−11
pokračování na str. 2
Rozhovor s místostarostou města vám pana Milana Vávru představí ve světle, v jakém jej (možná) neznáte.
Volné chvilky
D
ř í v e
sportoval na soutěžní úrovni, ale sport ho provází
dodnes. Krom toho dlouhá léta
spoluorganizoval Polabský triatlon. Aktuálně se vrhl na pořádání
závodu pro
děti a mládež
na in-linech
a na kole. Jednou se možná vrátí
i k muzicírování. A říká, že všechno v jeho životě bylo poznání, za
které je vděčný.
čtěte na str. 5
Sport je nejlepší droga
Křížovka
strana 15
aktuálně
Rekonstrukce dvou ulic finišuje
V letošním roce byly zahájeny opravy řady místních komunikací
a chodníků. Mezi jinými jde také o ulici Plantáž a Petra Jilemnického.
Rekonstrukce v obou těchto případech pokračují ve vysokém tempu,
neboť předpokládaný termín jejich dokončení je naplánován na 15. října.
První etapa ulice Plantáž
V případě ulice Plantáž jde o završení první
etapy rekonstrukce. V jejím rámci probíhá
oprava kanalizace, budují se nové kanalizační přípojky, nová dešťová kanalizace
a opravuje se veřejné osvětlení. Do rekonstrukce spadá rovněž oprava chodníků,
parkovacích stání a povrchu vozovky.
A proč tato rekonstrukce probíhá po
etapách? „Důvodem je v první řadě to,
aby lidé stále měli přístup k zámku a ten
mohl být využíván v podstatě bez přerušení. Probíhá v něm řada akcí, včetně oddávání, a nechceme přerušit ani chod restaurace,“ říká místostarosta Milan Vávra.
Druhá etapa, pokud bude vyhovující
klima, by teoreticky mohla začít bezprostředně po skončení první. „Ovšem pod
tíhou poznání z poslední zimy, která byla
opravdu krutá a během níž řadu prací nelze vůbec provádět, nebo by byly na úkor
kvality, začne druhá fáze nejspíš až na
jaře,“ vysvětluje Milan Vávra. Náplní druhé
etapy bude cesta z podzámčí směrem ke
vstupu do zámku, třetí etapa by měla být
pokračováním té první, kdy dojde k uzavření hlavní cesty, která se dnes používá,
a čtvrtá etapa bude znamenat rekonstrukci těsně před zámkem.
Ulice Petra Jilemnického
s propojkou
V této ulici se opravují chodníky a veřejné
osvětlení, ne samotná komunikace, která
je majetkem Středočeského kraje. Součástí
rekonstrukce je i zde nová dešťová kanalizace a připravují se rovněž kabelové trasy
pro ČEZ. „Poté bychom se ještě rádi pustili
do propojky mezi ulicí Petra Jilemnického
a Karla Tájka. Tato propojka je místní komunikací, kterou bychom také rádi začlenili do této rekonstrukce a celou lokalitu
tím dokončili,“ uzavírá Milan Vávra.
Milena Doksanská, foto Václav Kváča
Starosta města ocenil významné osobnosti
pokračování ze str. 1
Za vynikající pedagogickou
činnost byla oceněna také paní
Anna Jakoubková. Paní Jakoubková vystudovala reálné
gymnázium ve Strážnici. Jejím
prvním pracovním místem byl
Lanžhot. V padesátých letech
se přistěhovala do Staré Bole-
slavi, kde nastoupila jako učitelka. Její poslání ji ale přivedlo
i do Brandýsa nad Labem. Ocenění se dočkal také dlouholetý
pedagog a muzikant Václav
Kopejsko a herec Petr Brukner.
Součástí slavnostního odpoledne bylo také výborné vystoupení souboru Michal Hromek Consort. Celé odpoledne
tak proběhlo v milé atmosféře.
V závěru programu došlo i na
pohoštění, které bylo o něco
větší než malé. Za něj se sluší
poděkovat místní zámecké restauraci, jež hostům připravila
opravdu skvělý gastronomický
zážitek.
Marek Huber, foto Václav Kváča
Fotografie z akce najdete na
novinyprostor.cz.
2 • Prostor • říjen 2010
aktuálně
aktuálně
Anketa
Babí léto, natož to opravdové, je nenávratně pryč. Nebude to dlouho trvat a posun ručičky o hodinu zpět
definitivně stvrdí skutečnost, že máme co do činění
s méně světlou, a o to více chladnou polovinou roku.
Třebaže na někoho může podzim působit chmurně,
má i své kladné stránky.
Nasťa, 7 let
1. Líbí, protože padá listí.
ist
s í.
st
2. Jsem s kamarádyy venku.
ku
Tere 19 let
Tereza,
Nelíbí,
kvůli
1 N
1.
e
bahnu.
2. Učení a jízdě
naa ko
koni.
ěn
kon
ni.
1. Líbí, či nelíbí se vám podzim a proč?
2. Jakým aktivitám se v tomto ročním období nejraději
ji věnujete?
Michal, 18 let
1. Ne, blíží se zima.
2. Těm samým, co celý ro
rok.
ok.
k
Naď
Naďa,
aďa, 3
36
6 let
protože je
1. LLíbí,
1.
íb
bí,, p
nádherně.
ná
nádh
n
ádh
dher
dher
ern
n
2. Zatím
Zat
atím
ím žádným.
Petra, 3
P
36
6 le
let
et
1. Podzim
Pod
o zi
zim
m mám
mám ráda
ráá kvůli barvám,
baarrvá
vám,
m vvůni
m,
ů i
ůn
a blížící
blíž
bl
ížžíccí se zzimě.
imě
im
ě.
2.
Chodím
dětmi
2. Chod
Ch
hod
dím s d
ěttm do přírody.
y. Sbíráme
Sbí
bírá
rám
rá
me
kaštany,
barevné
kašt
ka
š aan
št
nyy,, b
arev
ar
evné
ev
né llistí
isstí
t a z ttoho
oho zk
oho
oh
zzkoušíme
kou
ouší
ším
něco
něco
ně
o vyrábět.
vyr
yráb
á ětt
áb
Stý fanoušek na Facebooku
inzerce
Facebook Prostor: Novinky z Brandýsa a Boleslavi
již překročil hranici 100 fanoušků a my jsme se
rozhodli jubilejního stého fanouška odměnit.
Šťastným výhercem je paní Renata Knotková Dostálová, která od nás získává
sluneční brýle značky Bollé. Francouzské brýle značky Bollé, jejichž funkčnost
je zaručena 22 patentovanými technologiemi, které navazují na dlouholetý vývoj
a tradici firmy Bollé, zaručují profesionální ochranu zraku a vysoký komfort. Brýle
dodává do ČR firma Gaudo – Detail, s. r. o.
Paní Knotkové Dostálové gratulujeme.
Spojte se s měsíčníkem Prostor prostřednictvím Facebooku. Co vám toto
spojení přinese? Denní zpravodajství
formou krátkých zpráv, možnost utkání
v různých soutěžích, aktuality a informace ze souměstí a okolí.
Chcete také vyhrát? Staňte se fanouškem našeho Facebooku.
red
říjen 2010 • Prostor •
3
osobnost
Jaký učitel, taková výchova
U Ivany Osuské, ředitelky MŠ Dr. Beneše, jsem
byla naposledy v březnu. Hovořily jsme o přípravě
velikonočních svátků a poznávání tradic. Půl roku poté
vcházím do školky a ptám se, co se v ní změnilo.
„V létě jsme vyměnili okna, zatím jenom polovinu,
a nyní opravujeme hlavní dveře a taky jsme vymalovali,“
odpovídá paní Osuská.
·
Jste autorkou petice za dokončení opravy mostů. Jak
vás to napadlo?
My všichni v našem městě
uzavřením vysloveně trpíme
a termín otevření se prodloužil do nekonečna. Nesdílím
názor pana Průši, že je nutné nýtovaný most za každou
cenu zachovat jako kulturní
památku, i když já sama památky ve městě mám ráda,
vážím si jich a snažím se
o položení základů vztahů ke
krásnu i u našich dětí. Jinak
by to snad ani ve Staré Boleslavi v Límanově vile nešlo.
Přesto se domnívám, že nýtovaný most při předpokládaných nákladech není nutné
zachovat. Pokud je mi známo,
již jednou bylo rozhodnuto
a další dohady dlouhodobě
obtěžují život tisíců obyvatel. Druhým problémem jsou
tzv. nečekaně objevené oblouky renesančního mostu.
I zde došlo ke skluzu stavebních prací. Co si přejí občané
města, vyjadřují podpisy pod
peticí. Dosud podepsalo přes
tisíc pět set občanů. Do sedmi dnů ji předám Středočeskému kraji.
·
V komunálních volbách kandidujete za ODS, je vám tato
strana blízká?
Pojďme se v komunálních
volbách nebavit o politických
stranách, ale o lidech prospěšných svému městu. Víte,
4 • Prostor • říjen 2010
nepodařilo za tři týdny na trase Vrábí – autobusové nádraží
Stará Boleslav. Dále bych chtěla přispět ke zlepšení komunikace radnice s občany. Při své
práci jsem zvyklá odůvodňovat a vysvětlovat. Domnívám
se, že tímto přístupem by zastupitelé předešli zbytečným
nedorozuměním.
Jsem pro smysluplné rozdělování grantů pro volnočasové
aktivity – ne plošně, ale za výsledky a na podporu talentů.
Víte, mým koníčkem je kynologie. V době, kdy jsem byla ve
výboru kynologické organizace, mě velice trápilo, že schopní
mladí psovodi často nemohli
na závody se svým psem, protože na cestu a startovné neměli finanční prostředky. Mládeže jsme v organizaci měli
méně než třeba kopaná, tudíž
jsme dostávali minimální příspěvky na činnost. Že v té malé
základně dosahovala naše mládež umístění v celorepublikových soutěžích, nebylo nikde
zohledněno.
·
já už jsem od revoluce zažila
spoustu zastupitelů s jejich
výsledky práce pro občany
souměstí – což je jejich pracovní náplň. Občas jsem měla
pocit, že oni zastupitelé nevěnují všechno úsilí ve své
funkci jen ve prospěch města.
Teprve se současným obsazením radnice jsem schopná
se na svých požadavcích dohodnout a zastupitelé mi vycházejí maximálně vstříc. Do-
mluvené schůzky se opravdu
uskutečňují a slovo platí. Procházím městem a vidím, jak
se mění k lepšímu. Možná má
někdo jiné zkušenosti, ale já si
nemohu stěžovat. Proto jsem
se rozhodla za ODS kandidovat a pomáhat stávajícímu zastoupení radnice.
· S jakými cíli?
Trápí mě bezpečnost ve městě
– potkat pěšího policistu se mi
Jak jste se ke kynologii dostala?
Pes ke mně nějak patří. Když
jsme koupili parcelu na Vrábí
a postavili dům, mohla jsem si
pořídit první fenu německého
ovčáka. Chovatelství jsem se
věnovala dvacet let. Doposud
jsem odchovala 243 štěňat,
některá jsem i předvychovala bezpečnostním složkám.
A stále mám chovnou stanici
německých ovčáků a lvíčků.
·
Pokud budete zvolena, jak
zvládnete skloubit náročnou
práci i svůj velký koníček?
Život mě naučil hospodařit
i s časem. Pokud mi o něco jde
a chci dosáhnout nějakého
cíle, čas se najde.
Zuzana Vyskočilová
osobnost
·
Tento závod zřejmě není první akcí svého druhu, kterou
pořádáte?
V minulosti jsem se podílel i na
akcích výrazně větších. Zhruba
patnáct let to bylo pořádání
Polabského triatlonu a jeho
obdoby pro děti, Houšteckého
nanukáče. Polabský pohár byl
ve své době zařazen do seriálu
mistrovství ČR. Věkových skupin bylo mnoho, od nejmenších až po nejstarší, třebaže
v triatlonu jste veteránem
či veteránkou už ve třiceti.
(smích) Nejstaršímu účastníkovi bylo hodně přes sedmdesát.
Takovéhle závody se chystají
minimálně půl roku dopředu,
což je oproti právě připravovanému dětskému závodu úplně
něco jiného.
Jsem vděčný za
každé poznání
·
·
Vy sám jste se triatlonu věnoval?
Ano, jsem hodně bývalý triatlonista. (smích) Zájmů jsem
měl ale vždycky víc. Od mládí
jsem se věnoval hokeji, fotbalu
a dalším disciplínám. Hokej je
můj velký koníček a jsem mu
věrný doposud. Ale mojí asi
největší sportovní láskou je
lyžování. Svého času jsem jezdil i extrémní svahy, naposledy před dvěma lety. Před pěti
lety jsem zařadil i snowboard,
hlavně kvůli synkovi. Ale všechen sport už je jenom rekreační záležitost, závodní éra je
dávno pryč.
·
Kromě sportu byla vaší velkou zálibou i hudba, že?
Šestnáct let jsem hrál na trumpetu. Naposledy to bylo v Posádkové hudbě, sloužil jsem
na vojně jako hudebník. Pak
jsem to zapíchnul a víc se věnoval sportu. Dnes jsou ale
nejaktuálnější profesní aktivity.
V minulosti jsem založil několik společností, pak jsem se dostal na radnici, takže v nich už
nemohu působit. Kromě toho,
že to neumožňuje zákon, bych
na ně ani neměl čas.
a teď se ve třiceti vzali. Na jejich svatbě se sešlo minimálně dalších dvacet mladých
lidí, kteří byli z téhož oddílu.
Je úžasné vidět, jak k sobě
stále tíhnou a mají spolu hezký vztah. Řekl bych, že sport
pomáhá získávat na odolnosti, takový člověk je pak možná
shovívavější. Dílčí prohry, jež
ke sportu patří a kterých je
v životě mnoho, zvládá mnohem líp. Možná to tak není,
ale já to tak vidím.
K rozhovoru s místostarostou našeho
města jsme se sešli v hektickém
období, den před vyvrcholením
svatováclavských slavností. Milan Vávra
byl navíc v plných přípravách dětského
závodu pro bruslaře a cyklisty, který byl
naplánován na 10. října.
·
A není vám líto, že jste s hudbou nadobro přestal?
V té době mi to líto nebylo,
dneska už jo. (smích) Možná
se k ní pod nátlakem přátel
vrátím a zase zkusíme nějaké
muzicírování.
·
Dnes jste spjat především
s prací na radnici. Nikdy jste
tohoto kroku nezalitoval?
Vůbec ne. Všechno v mém životě bylo poznání, za které
jsem vděčný. Vždycky to byla
moje volba a dnes absolutně
není čeho litovat.
·
Platí podle vás, že sport dodává sílu ke zdolávání nejrůznějších životních překážek?
Sport je podle mého názoru
nejlepší droga. Snad všichni, kdo od mládí sportovali,
mají svým způsobem dobře
formovanou povahu. Docela
to pozoruji na „dětech“, které
jsem dříve trénoval a z nichž
už jsou dnes dávno dospělí. Zrovna před dvěma týdny
jsem oddával dva takové, které jsem kdysi vedl. Ti dva spolu byli od šesti let v oddíle, potom spolu asi osm let chodili
Před více než dvaceti lety jste
spoluzakládal Občanské fórum. Vracíte se ve vzpomínkách ještě někdy do tohoto
období?
Abych pravdu řekl, nezavzpomínal jsem už strašně dlouho.
Ono už to taky strašně dlouho
je. Spousta lidí, kteří v té době
byli svým způsobem semknuti, jsou dnes úplně někde jinde
a možná už se tak názorově
neshodují. Ale to je přirozená
změna. Jeden moudrý člověk
kdysi řekl, že jen blbec nemění
své názory. Na přelomu roku
1989 a 1990 většina z nás nevěděla, co bude dál a co by
mělo být výsledkem, věděli
jsme hlavně to, že nechceme
tehdejší režim. A třebaže tomu
už dnes možná leckdo neuvěří, měli jsme místy i strach,
i když dnes znám mnoho důvodů, proč jsme ho údajně mít
nemuseli.
·
A přesto, šel byste do podobného „boje“ i dnes?
Určitě. Existuje-li podstata, se
kterou člověk bytostně nesouhlasí, měl by se s ní popasovat
a čelit jí.
·
Děkuji za rozhovor a na shledanou.
Rádo se stalo. Teď už ale musím běžet, jdu darovat krev,
chodím pravidelně, tohle bude
tuším můj čtyřicátý odběr.
Milena Doksanská
říjen 2010 • Prostor •
5
město a lidé
Spojení rodů
Pachlů a Límanů
V minulém čísle Prostoru, v článku Začalo to pradědečkem, jsme vám
přinesli povídání o jedné ze tří vil, postavené architektem Vladimírem
Límanem ve Staré Boleslavi. Nyní putujeme rodinnou historií dál – k tomu,
jak se spojily rody Pachlů a Límanů.
Nejznámějším předkem Pachlovy rodiny je Ing. Václav
Pošík, rektor VŠ báňské, první
vystudovaný doktor věd technických v Rakousko-Uhersku.
Jarmila, jedna z jeho tří dcer,
pojala za manžela JUDr. Zdeňka Lhotu, průkopníka českého
civilního letectví, který tragicky zahynul. Druhým manželem
Jarmily, nyní již Lhotové, se stal
Jan Pachl, který po svém otci
Rudolfu Pachlovi převzal modřanskou čokoládovnu RUPA,
nynější Orionku. Za jeho vedení podnik dále rostl.
V roce 1940 si Jan Pachl nechal vystavět jednu ze tří vil
na Vestecké ve Staré Boleslavi
od svého švagra, architekta
Vladimíra Límana, a každý den
odsud dojížděl do Modřan. Na-
vzdory pozdější komunistické
propagandě měla RUPA dobře
fungující systém sociální péče
o zaměstnance. Koncem třicátých let se začala stahovat mračna nejen nad Československem,
ale i nad Pachlovými sladkostmi.
Jan Rudolf Pachl byl roku 1944
uvězněn a zbytek války strávil
v koncentračním táboře.
Po osvobození nebylo o nic
lépe. RUPA byla znárodněna už
roku 1945 a pouze díky oblibě
u dělníků se Janovi podařilo
udržet alespoň ve funkci výkonného ředitele. Po únoru
1948 už ale bylo jasné, že podnikatele v zemi nic dobrého
nečeká, a tak v květnu téhož
roku odešel s celou rodinou na
vystěhovalecký pas do Kanady.
Jan Pachl ale ani v zahraničí
nezahálel a v Kanadě od roku
1959 postupně vedl několik
prosperujících továren na cukrovinky. Dočkal se i změny poměrů v rodné zemi: společně
se svou ženou, známou prvorepublikovou herečkou Jarmilou Lhotovou, několik let před
smrtí navštívil Československo
a podíval se i do své někdejší
továrny. Mezitím vypršela platnost původní ochranné známky
RUPA. V devadesátých letech
se proto bývalý technolog továrny Orion rozhodl značku se
svolením rodiny Pachlů znovu
použít. Roku 1996 vznikla firma RUPA, s. r. o., zaměřená na
výrobu cukrovinek, především
tyčinek müsli. Kromě České republiky se její produkty objevují v řadě dalších evropských
zemí.
Do Kanady odešla společně s Pachlovými i sestra Jarmily – Jiřina. Ona i její sestra Věra
měly za manžely bratry Antonína a Vladimíra Límany – vnuky zakladatele pily ve Staré Boleslavi. Tímto došlo ke spojení
obou rodů. Jarmila Lhotová
zemřela v srpnu 2006 ve věku
úctyhodných 104 let.
Zuzana Vyskočilová
Více o osudech rodiny Jana
Pachla a továrny RUPA na
novinyprostor.cz.
Zdravotnické okénko
Myslím, tedy jsem (2. část)
Jak již bylo napsáno v předchozím článku, také o mozek
je třeba pečovat. Nejen v raném věku při jeho rozvoji,
ale i ve věku pokročilejším,
kdy je žádoucí bránit procesům poškozujícím nervy,
jež souvisí zejména se stárnutím.
V prvé řadě je vhodné vyloučit ze svého okolí zdroje volných radikálů, jako je kouření,
chemicky zpracované potraviny či prostředí se znečištěným
ovzduším.
6 • Prostor • říjen 2010
Ve zpomalení nežádoucích
procesů pomáhají vitamíny
C a E, bioflavonoidy, karnitin,
zinek, chróm a některé aminokyseliny. Mnoho těchto látek
potřebných pro ochranu mozku a udržování jeho správných
funkcí obsahuje správná strava,
do které je třeba zařadit salátové oleje, oříšky, ryby, drůbež,
kořenovou a listovou zeleninu
a ovoce. Je nutné snížit příjem
vysokotučných mléčných výrobků, červeného masa, vnitřností a másla. Dále je vhodné
užívat potravinové doplňky
s Ginkgo biloba nebo s obsahem Q10.
Výtažky z Ginkgo biloba obsahují řadu významných látek
(terpeny a flavonoidy), které
především rozšiřují cévy, a tím
umožňují zlepšení průtoku
krve i těmi nejjemnějšími vlásečnicemi v našem těle.
V mozkové tkáni dochází ke
zlepšení využití kyslíku paměťovými buňkami, výsledkem
čehož je zvýšení koncentrace
a celkové duševní svěžesti.
Nesmíme také zapomínat
na to, že skvělým způsobem,
jak se bránit před úpadkem
mozkových funkcí, je udržování aktivní mysli – čtením knížek, luštěním křížovek, sudoku
nebo účastí v dalších kreativních činnostech. A že pro udržení mozku v kondici je důležitá nejen strava, ale i pravidelné
cvičení.
PharmDr. Jan Ponec
město a lidé
Výjimečnost
svatováclavské pouti
Ani nepříjemné počasí neodradilo poutníky a širokou veřejnost od
návštěvy letošní Národní svatováclavské pouti 2010 ve Staré Boleslavi.
Celá akce se nesla lehce v duchu loňské návštěvy papeže Benedikta XVI.
Oceňuji ale také novou myšlenku propojení svatováclavské tradice s úctou
k Palladiu země české.
V pondělí 27. září večer mohli
návštěvníci kostela svatého
Václava uvítat relikvii sv. Václava a poté si poslechnout
slavnostní koncert. Chtěl bych
velmi pochválit především liberecký dětský sbor Severáček za příjemné vystoupení
a výběr repertoáru. V úterý
28. září už byla Stará Boleslav
připravena na slavnostní bohoslužbu a na návštěvu státníků a předních politiků. Už
cestou do Staré Boleslavi byla
znát slavnostní atmosféra v
celém dvojměstí. Chtěl bych
ocenit některé místní živnostníky za jejich snahu podílet
se na oživení města. I v den
státního svátku jsem mohl
navštívit třeba Antikvu v Podzámčí pana Ladislava Kotka, u
kterého jsem výborně nakoupil. Jasný důkaz, že na oživení
města se může podílet každý
z nás.
Přesně v deset hodin proběhla na staroboleslavském
Mariánském náměstí tradiční
mše, kterou letos celebroval
arcibiskup pražský Dominik
Duka. Svou osobou přispěl
k nové a hezké myšlence uctít
současně s postavou sv. Václava také Pannu Marii v podobě
Palladia země české. No ale
co by to bylo za slavnosti bez
pořádné zábavy. Výborný hudební program probíhal na
Mariánském náměstí. Opět zabodoval místní Big Band ZUŠ,
příjemným zážitkem byla cimbálová muzika Vonička, Tálam-
ba z Gödöló a Poutníci. Myslím
samozřejmě kapelu.
Když pořád mluvím o Mariánském náměstí, musím zmínit pana Josefa Jakoubka, prvního porevolučního starostu
našeho města. Jeho zásluhou
prošla Stará Boleslav zásadní
obnovou a i díky němu mají
svatováclavské slavnosti tak
důstojnou atmosféru. Povedl
se i program v Houštce. Nechyběla tradiční lidová pouť
a hudební program v amfiteátru. Veselou tečkou slavností
byl chrámový koncert Hudby
hradní stráže v mariánském
kostele. Proč veselou? Kdo na
něm byl, ví, o čem mluvím. Ale
samotný výkon účinkujících
neměl chybu.
Co říci závěrem? Letošní
svatováclavská pouť byla v několika ohledech výjimečná.
Uplynul rok od návštěvy papeže a poprvé staroboleslavskou
mši celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka. Proto jsem
poprosil o pár slov Ing. Ondře-
je Přenosila, starostu našeho
dvojměstí. „Děkuji Prostoru, že
mohu říci pár svých dojmů. Já
jsem již třetí generací naší rodiny, která žije v Brandýse nad
Labem. Sám jsem se narodil
v roce spojení našich měst a cítím se plně a jedině obyvatelem Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. A jsem tomu rád
a jsem na to hrdý. Proto se vždy
rád scházím se známými spoluobčany, v jejichž okolí jsem
vyrůstal, dospíval a snad již
dospěl. Toto setkání, které se
nese i v duchu státního svátku,
je místem, kde se potkají staří známí a kamarádi, popovídají si a zavzpomínají na léta
minulá. Byl bych strašně rád,
kdyby se tato tradice v našem
městě uchovala do dalších let.“
Děkuji panu starostovi za jeho
slova, lépe bych tento článek
nezakončil.
Marek Huber, foto Václav Kváča
Více fotografií ze svatováclavské pouti najdete na
novinyprostor.cz.
říjen 2010 • Prostor •
7
město a lidé
Za důstojnou tvář města
Setkání s Miroslavem Emrem bylo velmi povedené.
Proběhlo totiž na brandýském zámku v krásném malém
sálku, který není tak často přístupný.
A jak se nám to povedlo? No, je to prostě o štěstí.
Miroslav Emr je zastupitelem
a radním našeho dvojměstí.
Proto by vás možná mohlo zajímat něco z jeho života. „Narodil jsem se sice v Praze, ale kořeny mám ve Staré Boleslavi. Už
můj pradědeček se do Staré Boleslavi přistěhoval v roce 1923
a od té doby tady naše rodina
s malou přestávkou žije. Dětství mám jako sportovec spojené hlavně s Houštkou, kde jsem
hrál tenis. Pak jsem jako dítě rád
lyžoval. Tyto sporty mě v životě
provází vlastně dodnes.“
Po ukončení základní školy vystudoval Miroslav Emr
brandýské Gymnázium Josefa
Svatopluka Machara. „Ano, ta
doba byla fajn, mám z ní mnoho pěkných vzpomínek. Po
maturitě jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělávání a vystu-
doval jsem VŠ ekonomickou,
obor mezinárodní obchod. Po
škole jsem dva roky působil
v investiční společnosti, která
se zabývala obchodem s cennými papíry. Od roku 2005 pracuji ve firmě AVE. Zabýváme se
likvidací odpadů, údržbou zeleně, provozem veřejného osvětlení. Provozujeme také skládky
a spalovny odpadů.“
Milovník sobotních večerů
Pan Emr mluví o své práci velmi působivě, a tak mě napadlo,
jestli není i jeho koníčkem.
„Tak to určitě ne,“ vysvětluje
s úsměvem. „Užívám si v Houštce svého oblíbeného tenisu
a velmi rád si zabruslím na nové
in-line stezce. Tenis a lyžování
jsem už zmínil. No a velmi rád
mám sobotní večery, kdy se na
pár hodin stávám dýdžejem na
diskotéce v Koruně.“
Od roku 2006 je Miroslav
Emr zastupitelem a od roku
2009 radním našeho dvojměstí
za ODS. Je členem této strany.
„Z pohledu mého vzdělání působím od roku 2006 ve finančním výboru, který se zabývá
otázkou hospodaření města.
A protože se blíží volby, rozhodl jsem se opět kandidovat do
do městského zastupitelstva.
Podílím se na přípravě volebního programu ODS. V případě úspěchu ve volbách bych
se rád zabýval kapitolou životního prostředí. Mým přáním je
vrátit důstojnou tvář zámecké
zahradě a Plantáži. Za důležité
považuji dokončení revitalizace Starého Labe, rozšiřování
zeleně, ale i výstavbu nových
dětských hřišť. Chceme také
zintenzivnit třídění odpadů.
Chtěl bych každopádně pokračovat v započaté práci
a i v dalším volebním období
napomáhat dalšímu rozvoji našeho krásného města.“
Vlastimil Bočan
Lékará ská poradna
Respirační infekce:
jak na ně
S počátkem podzimního a zimního období nás všechny
čekají časté infekty horních a dolních dýchacích cest. Vše
souvisí s chladnými dny, s nedostatkem slunečního svitu
a s větší koncentrací nemocných s respiračními infekty
v hromadných prostředcích či ve společných prostorách,
jako jsou například obchody.
Co dělat? Opět se vracím k prevenci, a tou je očkování proti
virovým infekcím. Na prvním
místě je očkování proti chřipce,
jak jsem již uvedla v minulém
čísle. Proti bakteriálním infekcím
je též očkování, které není tak
známé, ale je velmi účinné. Jde
o očkování proti pneumokokům (Pneumo 23), což je vakcína pro starší děti a dospělé. Výhodou tohoto očkování je doba
8 • Prostor • říjen 2010
účinnosti, a to pět let. Cena této
vakcíny je cca 500 Kč, ale na pět
let. Doporučuji všem chronicky
nemocným s onemocněním
plic, ledvin a srdce, nemocným,
u kterých je častější výskyt onemocnění horních a dolních dýchacích cest a kuřákům.
Obecné doporučení
k resp. onemocněním je:
1. Spíše nepřecházet, lépe se
pár dní léčit doma, a tím sní-
žit možnost nákazy druhých
a současně předejít možným
komplikacím. Zkusit Paralen
či Brufen v dávce doporučené
v příbalovém letáku, dostatek
tekutin, klid na lůžku, kapky
do nosu. Pokud se neobjeví do
pěti dní efekt či alespoň jasná
úleva, pak navštívit svého praktického lékaře. Dnes již existuje
rychlá diagnostika – vyšetření
z prstu, z kapičky krve (CRP)
lze rychle rozhodnout, zda nasadit antibiotika! Tento postup
platí pro zdravé nemocné, samozřejmě, že pro osoby, které
se léčí pro vážnější chronické
onemocnění, je lepší navštívit
svého lékaře ihned.
2. Vhodná je vitaminoterapie
– v lékárně zakoupit některý
z mnoha preparátu po radě
s lékárníkem a v zimních měsících užívat.
3. Dále důsledné dodržování
pitného režimu, otužování se
a pokud možno dostatek odpočinku.
Přeji vám všem pevné zdraví.
MUDr. Ivana Čierná Peterová
město a lidé
Profil
Činorodý světoběžník
N
nam, Jižní Korea – stále jako
expert pro sanitary. Posléze
pracoval pro čínské projekty
a od důchodu působil jako
krátkodobý konzultant na Filipínách a v Číně.
V době, kdy většina důchodců je ráda, když dojde k doktorovi, stále dozoruje projekty
v Minsku a Maďarsku a tato
místa dvakrát ročně navštěvuje.
arozen v roce 1930
u Hořic v Podkrkonoší.
Otec dostal zaměstnání ve Staré Boleslavi, postavil
zde v Benátecké ulici dům,
a tak se rodina přestěhovala.
Po vystudování stavební fakulty v Praze přijal zaměstnání ve
Výzkumném ústavu vodohospodářském v Podbabě, udělal
si zde kandidaturu a nadále
pracoval jako výzkumník.
Návrat domů
Z Conakry přes Tanzanii
a Německo do Nigérie
Půl roku působil jako poradce
v guinejském hlavním městě
Conakry na Ministerstvu veřejných prací v pozici badatele
v oboru vodovodů a kanalizací
– čištění odpadních vod. V roce
1967 byl vyslán jako československý expert do Tanzanie, kde
působil čtyři roky jako ředitel
odboru vodovody a kanalizace
na Ministerstvu rozvoje měst.
V Tanzanii se manželům Kozlovým narodila druhá dcera,
a protože v Československu jela
normalizace na plné obrátky,
rozhodli se, že požádají o politický azyl v Německu. Naskytla
se zde příležitost stejného zaměstnání a jako zaměstnanec
německé firmy byl pan Kozel
vyslán do Nairobi. Působil zde
jako projektant a dozor na stavbách vodovodů a kanalizací. Po
třech letech změnil zaměstnavatele, jímž byla firma v Mannheimu, která ho vyslala do největšího města Nigérie Lagosu
s 12 miliony obyvatel. Zde prováděl dlouhodobou studii vodovodů pro Lagos.
Ve službách
Světové banky
V Lagosu dostal nabídku ze
Světové banky ve Washingto-
Když jsem jela k panu Ing. Jaroslavu
Kozlovi do Popovic, nevěděla jsem,
o koho jde. Teď už jsem chytřejší
– setkala jsem se s neskutečně
vitálním, milým a inteligentním
člověkem, který na svůj věk ani
náhodou nevypadá. Se svojí ženou
tvoří nerozlučný pár – však toho
spolu taky hodně zažili.
nu, zda by se chtěl stát jejím
zaměstnancem jako Sanitary
Engineer pro východní Afriku. Výběrové řízení trvalo týden a 2. září 1975 nastoupil
jako vodohospodářský inženýr. Procestoval Somálsko,
Súdán, Zambii, Ugandu. Ve
všech těchto státech nebylo
záměrem stavět vodovody,
ale pomoci místním úřadům
s celkovou koncepcí a zdokumentováním území z hlediska
vodohospodářského. Teprve
potom bylo možné vytvořit
makroplány, podle kterých
Světová banka rozhodovala
o tom, kam půjdou peníze na
rozvoj oblastí. V této funkci
působil sedm let. Potom Spojené národy vyhlásily desetiletý program rozšíření vodovodů a kanalizací v rozvojových
zemích. Proto byl vyslán na tři
a půl roku na Cejlon, nynější
Srí Lanku, jako šéf projektu
pro východní Asii. Cílem bylo
zajistit lidem přístup k čisté
vodě.
Poté se vrátil do Washingtonu, dosloužil ve Světové
bance, přičemž třikrát ročně
cestoval po východní Asii –
Manila, Malajsie, Thajsko, Viet-
S manželkou vzpomínají na to,
jak v Tanzanii, když neměli peníze na mezinárodní školu pro
dceru, pekla paní Kozlová dorty pro místní cukrárny a hotely,
z čehož školné zaplatili. V USA
se zúčastnili přistěhovalecké
loterie o zelenou kartu, kterou
nakonec rodina získala.
Po revoluci v devadesátých
letech se rozhodovali, co bude
dál. V té době paní Kozlová
zdědila statek v Popovicích,
který zrekonstruovali a bydlí
v něm od roku 1995. Interiér je
vyzdoben africkými plastikami, obrazy a různými artefakty
z oblastí, které rodina navštívila. Pan Kozel kandiduje v letošních komunálních volbách za
SNK s cílem vybudovat v Popovicích kanalizaci.
Zuzana Vyskočilová
inzerce
ALEŠ MALÁK
ZLATNÍK · RYTEC
FASER
••••••••
opravy zlata a stříbra
čištění · leštění
zakázková výroba
zlacení · stříbření
rytecké práce
zasazování drahých kamenů
včetně briliantů
••••••••
ALEŠ MALÁK
250 01 DŘEVČICE 203
tel. 734 309 049
e-mail: [email protected]
říjen 2010 • Prostor •
9
kultura
Filmový festival „Do kina“ se blíží
Od 17. do 21. listopadu se v brandýském kině bude konat
již čtvrtý ročník Brandýského filmového festivalu.
Letos ho organizátoři nazvali „Do kina“.
Cílem této kulturní události je
dostat do kina co největší počet mladých diváků. „Jde nám
o to, dostat děti a mládež ven
z domu a dát jim příležitost
žít kulturně a společensky,“
říká Vlastimil Roflík, organizá-
tor festivalu. Znáte skupinu
Kašpárek v rohlíku? Tak ta celou akci zahájí 17. listopadu
v brandýském kině. Tato kapela je velmi oblíbená, hraje tzv.
bejbypank pro malé i velké.
Letos zahrála i na předávání
Českých lvů. Festival bude pokračovat 18. a 19. listopadu od
17 a od 19 hodin, v sobotu 20.
listopadu ještě od 15 hodin.
A POZOR, VŠICHNI DO 18 LET
mají vstup zdarma! Platit budou pouze dospělí. Promítat se
Lenka Filipová v Brandýse
Po Hradišťanu, Ondřeji Havelkovi a Radůze přijede zahrát do Brandýsa nad
Labem další mimořádně známá osobnost. Jedná se o šansoniérku, zpěvačku,
herečku a interpretku Lenku Filipovou.
Dnes již sedmapadesátiletá kytaristka
pochází z uměleckého prostředí, její
otec byl studovaný operní pěvec
a pražský divadelní
herec, matka pracovala coby učitelka
hudební výchovy,
při které používala
kytaru. Lenka byla
již od mládí předurčena k tomu, stát se
kytaristkou. Hru na
kytaru pak také vystudovala u Štěpána Urbana a Milana Zelenky na konzervatoři v Praze. Při hře na kytaru si ráda zpívala. Od mládí byla v tomto směru úspěšná, již v šestnácti letech vyjela s
Brněnským rozhlasovým souborem lidových nástrojů (BROLN) na své první zahraniční turné do USA a Kanady. Během studií si Lenka přivydělávala jakožto moderátorka
i jako zpěvačka. Byla i dobrá šansoniérka, interpretovala zhudebněnou poezii Vítězslava Nezvala, kterou zhudebnil její kamarád, hudební skladatel a kytarový virtuóz
Štěpán Rak. Hostovala i se skupinou Spirituál kvintet. V letech 1973–1975 se objevila
i na prknech divadla Semafor ve hrách Miloslava Šimka. Na podzim 1974 hostovala
v koncertním programu Karla Gotta. Poté byla asi rok a půl druhou zpěvačkou Orchestru Karla Vágnera (vedle „jedničky“ Hany Zagorové). V té době jí také vyšly její
první gramofonové desky.
V letech 1979 až 1981 koncertovala se skupinou Flop Karla Zicha, vystupovala také
v pražském music-hallu Alhambra. Dnes má Lenka Filipová na svém kontě šestnáct
regulérních alb.
V brandýském kině vystoupí 26. listopadu od 19 hodin. Vstupenky budou v předprodeji od 27. října v brandýském informačním centru. Prvních čtrnáct dní předprodeje lze uplatnit vstupenky z vystoupení O. Havelky a od 11. listopadu budou lístky již
volně v prodeji.
Vlastimil Roflík
10 • Prostor • říjen 2010
budou známé i méně známé
filmy. Koncem října bude zveřejněn kompletní program.
A ještě malé překvapení.
Součástí festivalu bude i soutěž o dvě roční permanentní
vstupenky do brandýského
kina. Více informací najdete
na webových stránkách www.
brandysfilm.cz. Velký dík patří
městu za podporu této pěkné
akce.
Marek Huber
Koncert
„Národ dětem“
podruhé
V chrámu svatého Mikuláše na
pražském Staroměstském náměstí
proběhne v neděli 7. listopadu ve
14 hodin charitativní koncert ve
prospěch Kliniky dětské onkologie
a hematologie ve Fakultní nemocnici v Motole, konkrétně pro Nadaci „Národ dětem“.
Na koncertu vystoupí řada interpretů klasické hudby, například trumpetisté František Bílek, Miroslav Laštovka a Marek Huber, sopranistka Štěpánka Heřmánková či
varhaník Josef Prokop a další. Své umění
také předvedou mladí umělci. Zahrají žáci
z pražské ZUŠ Adolfa Voborského a Pražský studentský orchestr.
Koncert pro Nadaci „Národ dětem“
uspořádali pražští umělci už v loňském
roce. Byl tak úspěšný, že se všichni účinkující shodli na tom, že by bylo skvělé
v pořádání podobných akcí pokračovat.
A povedlo se. „Nejde nám jen o finanční
pomoc, chceme tak i poděkovat všem
doktorům a sestřičkám za jejich obětavou
práci,“ shodují se pořadatelé. Pokud si tedy
budete chtít zpříjemnit nedělní odpoledne, a ještě k tomu pomoci, určitě přijďte.
Čeká vás krásná hudba, pěkná atmosféra
a nádherné prostředí chrámu svatého Mikuláše. Vstupné je dobrovolné.
Brandýsko-staroboleslavský Prostor má
tu čest být mediálním partnerem akce.
redakce
kultura
Hasiči, tučňák,
listování a hudba
Je to jen pár dnů, kdy jsem pro vás vybíral to nejhezčí z místní kultury
do svatováclavského čísla PROSTORU. A vidíte, zase mám o čem psát.
Hned na úvod přeji našim místním hasičům všechno nejlepší
ke sto třiceti rokům od jejich
založení. A taky bych jim chtěl
poděkovat za krásný program,
který pro nás uspořádali 19. září
na brandýském náměstí. Velké
množství akčních ukázek bylo
to pravé pro návštěvníky oslav.
To ale není všechno. Rozhodně
zajděte do oblastního muzea na
výstavu, která je věnována právě
našemu místnímu sboru.
Teď trochu hudby. Sledujte
klub Boží oko. Pomalu, ale jistě
se rozjíždí a myslím, že začíná
překvapovat dobrou nabídkou
hudebních večerů. Taky bych
chtěl hodně pochválit občanské sdružení Malé radosti, které
se tolik věnuje našim nejmenším. Pořádat divadelní představení na brandýském zámku je
pěkný nápad, pro děti to může
být velmi působivé. Jedno takové představení uspořádalo toto
sdružení 26. září a jmenovalo
se „Tučňákův výlet“. Chtěl jsem
taky jít, ale bylo to o malém tučňákovi, který uplaval na utržené
kře, a to by mě asi rozbrečelo.
Tak příště.
No a teď pár lahůdek, které si nenechte ujít. Rozhodně
navštivte 20. října divadelní
představení „Listování“, které
pořádá Knihovna Eduarda Petišky. Projekt byl vytvořen podle knihy Gottland od polského
reportéra Mariusze Szczygiela.
Kniha byla v roce 2007 oceněna
Cenou varšavských knihkupců
a autor je za ni nominován na
nejprestižnější polskou literární cenu Niké.
Na závěr vám doporučuji zajít na zpěvačku, herečku a kytaristku Lenku Filipovou. Vystoupí
26. listopadu v 19 hodin v brandýském kině. Ona je velmi zajímavá hudební osobnost, svým
způsobem i nezaměnitelná.
Marek Huber, foto Václav Kváča
Videoukázku a fotografie
z hasičské oslavy najdete na
novinyprostor.cz.
inzerce
Servis a prodej osobních počítačů,
spotřební elektroniky, zabezpečovacích
a kamerových systémů
Fišer, Mělnická 814,Stará Boleslav
tel.: 603 410 707, 604 866 325
říjen 2010 • Prostor •
11
sport
Mistrovství na jamky a na rány
Golf Club Stará Boleslav 2010
Dne 19. září 2010 skončilo čtyřdenní Mistrovství klubu na rány pro muže
a dvoudenní Mistrovství klubu na rány pro ženy. Celkem se turnaje
zúčastnilo 61 mužů a 33 žen.
Mistryní klubu se stala Štěpánka Čížková s celkovým počtem
161 ran. Na druhém místě
skončila Michaela Fabiánková
s celkovým počtem 163 ran
a třetí místo obsadila Štěpánka Čížková ml. s celkovým počtem 174 ran.
V mužské části zvítězil
Otakar Korbička s celko-
vým počtem 281 ran. Druhé
místo získal Adam Rajmont
s celkovým počtem 286 ran
a třetí místo obsadil Josef
Weigl s celkovým počtem
294 ran. V průběhu turnaje
se podařil na jamce č. 3 hole
in one Lukáši Průšovi, který
celkově skončil na čtvrtém
místě. Celé mistrovství klubu provázelo pěkné počasí
a výborná nálada.
Dne 25. září 2010 se uskutečnila dohrávka Mistrovství
GCSBO na jamky. Do semifinále
se probojovaly v kategorii žen:
Štěpánka Čížková ml., Štěpánka Čížková, Alena Bosáková
a Ivanka Ondroušková. Celkovou vítězkou se stala Štěpánka
Muži FKBB zažili povedený víkend
V sobotu 2. října 2010 byly odehrány další dva zápasy mužů místního
fotbalového oddílu FK Brandýs-Boleslav.
Jako první byl dopoledne
na Spořilově odehrán zápas
A mužů. Hostem byl tentokrát
Tatran RAKO Rakovník, který
v krajském přeboru okupuje
první pozici a je na tom o poznání lépe než FKBB, jenž se
potácí ve středu tabulky. Fanoušci domácího celku před
zápasem svému týmu moc
velké naděje nedávali a bod za
remízu by brali všemi deseti.
Jenže domácím se velmi vydařil začátek zápasu. Již ve druhé
minutě otevřel skóre domácí
útočník Petýrek a FKBB byl i nadále lepším týmem. Zaskočení
hosté naráželi na velmi dobře
pracující obranu, ze které do-
12 • Prostor • říjen 2010
mácí hrozili velmi nebezpečnými protiútoky. Po jednom
takovém uklidil ve 22. minutě
krásnou střelou ze šestnáctky
míč do sítě Jan Vodák, a FKBB
tedy vedl po první půlhodině
hry 2:0. Jenže Rakovník si moc
dobře uvědomoval, že do konce zápasu zbývá minimálně
na vyrovnání ještě dost času,
a začal se tlačit do útoku. Po
zmatcích ve vápně odpískal
rozhodčí Myška proti domácím penaltu. Tu se štěstím
proměnil záložník hostů Hájek
a dostal Tatran zpátky do hry
o body. Domácí se ale nenechali rozhodit a ukázali, že nejen protiútoky, ale i standardní
situace mají velmi dobře nacvičené. Nejdříve Vodák zaťukal
z levé strany na tyč a následovně z prakticky stejného místa
poslal do vápna centr, který
skončil za zády překvapeného
brankáře. Do šaten se tedy šlo
za stavu 3:1.
Druhý poločas už tolik
fotbalové krásy nepobral. Za
zmínku stojí snad jen dvě pěkné střely Hájka. V obou případech nás ale podržel velmi
dobře chytající brankář Gabriel, a když v 89. minutě zakončil
drzý průnik Martina Kovaříka
opět Jan Vodák, který tímto
gólem završil svůj hattrick,
bylo o výsledku rozhodnuto.
Čížková. V kategorii mužů bojovali v semifinále pouze Tomáš
Čížek a David Kváča. Adam Rajmont měl svůj postup do finále
zajištěn scratchem ze strany
hráče Josefa Weigla. Celkovým
vítězem se stal Tomáš Čížek.
Všem vítězům a vítězkám
gratulujeme.
red
Podobný průběh měl i zápas B mužů, kteří na boleslavské Lázeňské přivítali Týnec
nad Sázavou. Ani tady nebyli
dlouhodobě se trápící domácí jasnými favority, ale i jim se
velmi povedl první poločas
a po gólech Kovaříka, Součka
a Bláhy bylo do půle také prakticky rozhodnuto o konečném
výsledku. V 59. minutě se sice
povedlo hostům brankou Orsáka snížit, ale v 70. minutě
po centru kapitána Josefa Matějovského zvýšil na 4:1 opět
Bláha. Pěkný dojem ze zápasu nakonec v nastavení zkazil
jen zbytečný brutální faul na
mladého domácího stopera
Štěpána, který si ze souboje
odnesl zlomený nos.
Oba týmy mužů FKBB si
tedy po zásluze připsaly tři
body.
Pavel Folprecht
město a lidé
Sliby se plnit mají
Při našem lednovém rozhovoru pan
František Štecha, odvolaný předseda
místní organizace ČSSD, řekl, že neplnit
slib je nejen neslušné, ale ztratí se i důvěra
voličů. Dnes se pana Štechy ptám: Stále jste
o tom přesvědčen? Jeho odpověď zní: Ano.
·
Dle sdělení pana Javůrka na zasedání ZM
jste byl místní organizací ČSSD vyloučen
ze strany.
Ano. Místní organizace (MO) pod vedením
předsedy Daška a jeho poradců (kteří se
nyní budou nabízet na čelném místě kandidátky v komunálních volbách) zařídila,
aby došlo k mému vyloučení i okresním
výborem. Ale nejvyšší kontrolní orgán
ČSSD, kam jsem se odvolal, potvrdil, že mé
vyloučení je neplatné. MO i OVV porušily
stanovy a pro dosáhnutí svého cíle vyhlá-
sily své rozhodnutí, i když pro toto nebylo
dosaženo potřebného počtu hlasů.
· Považujete to za podvod?
Nekomentuji.
· Takže jste dále členem ČSSD?
Ne. MO opět za spolupráce OVV rozhodla
o mém vyloučení, našla si jiný důvod. Příčinou byl článek z našeho posledního rozhovoru. Konkrétně jeho nadpis. Celkový
obsah článku nelze vyvrátit, tak jsem byl
nařčen z poškozování MO ČSSD alespoň
nadpisem – jehož autorkou jste ale vy.
· Takže se opět odvoláte?
Samozřejmě mohu a jsem přesvědčen,
že by ÚKK ČSSD rozhodla spravedlivě, ale
nemám zájem být s takovýmto typem lidí
v jedné organizaci. Mám silné sociální cítění a jsem pro spravedlnost.
V případě, že vedení ČSSD přesvědčí tento typ členů k jinému chování a k práci pro
stranu, mám zájem se do řad ČSSD vrátit.
·
Kandidujete v komunálních volbách za
některou stranu?
Ne. Dostal jsem nabídky, ale nechci nikoho poškodit, neboť někteří neinformovaní voliči by nepochopili, že mi nikdy nešlo
o post, ale o zájmy občanů.
Omlouvám se vám za nadpis prvního
článku, kterým jsem vám způsobila potíže, ale i já věřím tomu, že „neplnit sliby je
víc než neslušné“.
Milena Doksanská
Stránky novinyprostor.cz jsou plné zajímavých rubrik, skvělých fotek, videí a novinek, bez kterých se neobejdete.
Aktualizujeme každý den.
Chyťte vlnu a surfujte na novinyprostor.cz.
Bazar
Prodejte věci, které už
nepotřebujete
Fotogalerie
Fotografie z různých akcí
Na Facebook stránce Prostor:
Novinky z Brandýsa a Boleslavi máte
možnost diskutovat nad články
a soutěžit o ceny
Archiv čísel
Prolistujte si
elektronickou
verzi všech
vydaných čísel
Kultura
Týdenní a víkendové
kulturní tipy
N slovíčko
Na
Rozhovory s osobnostmi
R
našeho souměstí
n
novinyprostor.cz
říjen 2010 • Prostor •
13
polabské hvězdy
říjen
BERAN (21. 3.–20. 4.)
Jsou vaše finance nedostačující? I když tto není
opravdu tak, určitě to teď vypadá trochu nepříjemně. Omezte finanční neštěstí krotkostí v domácnosomácnosm
ti. Půjčte si filmy a hovte si v posteli. Buďte kreativní
k ti í
v kuchyni. Hospodaření může být zábavné.
é
é.
BÝK (21. 4.–21. 5.)
V posledních třech týdnech vás někdo testoval
a nyní je čas, abyste i vy začali testovat někoho
ěkoh jiného. Nebojte se přitlačit. Zjistíte, že váš objekt
je
o
velmi zdatný a ochotný vynikat.
BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.)
Přemýšlivost přátel vám dává vědět, že jste
tee oc
oceňoeňovaní. Avšak přidává další úlohu do už tak plného
l
lného
se
seznamu – očekává se, že to budete opětovat.
a
at.
RAK (22. 6.–22. 7.)
Stejně jako i osoba vedle máte rádi dobrýý příběh.
říběh
Ale dobře víte, že to nemůžete brát jako
ko písmo
svaté. Zveličování a okrášlení bylo přidanéé jen
j n pro
pro
pr
účely zábavy.
LEV (23. 7.–22. 8.)
Saturn vám klade otázku: „Máte problémy s autoritou?“
utoritou?“
t
Pokud se najdete ve stavu, který připomíná teenagerskou rebelii, pořád můžete udělat to, co většina
ina
naa teenatee
teenaa
gerů: počítat s laskavostí od vašich starších.
PANNA (23. 8.–22. 9.)
Hledáte upřímnost. To vyžaduje dávat pozor
zor na to,
to
o co opravdu jde ve vašem vztahu. Pokud
ud
d ne
nevíte,
zeptejte se. A pokud si myslíte, že víte, zeptejte
eptejte se
eptejte
taky. Je to lepší než žít v domněnce.
VÁHY (23. 9.–23. 10.)
Neúspěšné situace se nezlepší za jeden den. Poohlédněte se po větších a světlejších příležitostech
žitostech
– nejsou tak daleko, ale určitě nejsou tady.
dy Místo
dy.
roztáčení kol je dejte na chodník a vzlétněte.
ěěte.
Znamení měsíce
Štír
Podobně jako Beran je i Štír velkým bojovníkem. Štír ale narozdíl od Berana konflikty nevyhledává, bojuje, jen když se musí bránit. Lidé narození ve znamení Štíra jsou energičtí,
nezávislí a rozhodní. Bývají také velmi nedůvěřiví, až podezíraví. Dokáží uznat intelektuální
převahu, i když by byli radši, kdyby byla na jejich straně. Nesnášejí zbabělost a podlézavost.
Bývají také velmi všímaví a bystří a mají dobrou paměť. Ačkoliv nejsou pomstychtiví, často
se vracejí ke starým křivdám, aby vyrovnali účty. Štírovi většinou nezáleží na hmotných statcích. Jde mu o uznání a zásluhy. Má rád úspěch a obdiv. Chce v životě opravdu něco dokázat.
Nebojí se překážek a umí vyčkávat. Díky jejich mimořádnému nadání, inteligenci a cílevědomosti z nich bývají velcí vědci a umělci. Všichni narození ve znamení Štíra mívají velký úspěch
v lásce. Jsou nesmírně přitažliví nejen pro opačné pohlaví. Jsou vášniví a rádi si užívají. Těší se
výjimečně dobrému zdraví. Nejsou hypochondry. Pokud říkají, že jsou nemocní, tak opravdu
jsou. Jsou však přesvědčeni, že jen oni sami vědí, jak se z nemoci dostat, ať už jde o cokoli.
Pozitivní rysy: důvtipnost, odvaha, vytrvalost, soucit, silná vůle, trpělivost, schopnost regenerace, věrnost, houževnatost, citová hloubka, loajalita.
Slabiny: neústupnost, přetvářka, nedůvěřivost, bezohlednost, přílišné sebeanalyzování, žárlivost, tajnůstkářství, výbušnost, schopnost jiné zraňovat.
Významné osobnosti ve znamení Štíra: Pablo Picasso, Jan Jakub Ryba, Václav Thám, James
Cook, Nicolo Paganini, Johan Strauss, Josef Václav Sládek, Erasmus Rotterdamský, Ľudovít
Štúr, Karel Havlíček Borovský, Jan Zrzavý, Karel Jaromír Erben, Marie Curieová-Sklodowská,
Edmund Halley, Miroslav Horníček, Karel Hynek Mácha, Mikoláš Aleš, Voltaire, Pavel Zedníček, Petra Janů, Pavel Trávníček...
Průvodce
oblohou
ŠTÍR (24. 10.–22. 11.)
Přijměte všechna pozvání na společná podnikání,
ikání, obikání
u nebesky
ne
zvlášť ta, která se týkají práce. Vaše sny jsou
spjaté s lidmi, kteří je podporují. Pokud jstee dočasně
zapomněli své sny, připomeňte si je.
STŘELEC (23. 11.–21. 12.)
Váš business se zpomaluje, zatímco čekátee na telefonát jedné osoby. Rozptylte vaši pozornost
ost jiným
projektem nebo si dopřejte příjemné odbočení.
očení. Nic
oče
vás neudělá atraktivním tak jako to, když toho
oh
oho
ho máte
á
hodně na práci.
KOZOROH (22. 12.–20. 1.)
Finanční rovnováha je pro někoho o tom,
om, chtít
méně a dostávat více. Pro vás je právě nyní
ní o tom,
chtít více a o určení cesty, která vám zabezpečí,
a
abezpečí,
abyste to dostali.
VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.)
Už máte dost přemýšlení o sobě, svých cílech a probléprobléd zábavy
mech. Nyní je celkem osvěžující ponořit se do
nebo výzev někoho jiného (ideálně Raka).
RYBY (21. 2.–20. 3.)
Budete něco prodávat – nápad, výrobek nebo
ebo
b sebe.
ebe
Pro váš „hod“ použijte velmi málo slov a dobře je
vyberte. Když jste struční, jste brilantní.
14 • Prostor • říjen 2010
Jako znamení příchodu podzimu svítí vysoko na obloze Pegasův čtverec. Z jeho
severovýchodního vrcholu vycházejí hvězdy Andromedy směrem k Perseu a Kasiopeji. Jasná Capella ve Vozkovi se třpytí níž nad severovýchodem. Říjnové večery jsou výtečnou dobou k prohlížení Velké galaxie v Andromedě, M 31. Můžeme ji spatřit prostým okem i za průměrných podmínek jako protáhlou mlhavou
skvrnu a krásně vyhlíží v triedru jako mlhavý oblak o délce šestinásobku měsíčního kotouče. Orionidy, jedny ze slabších meteorických rojů, dosahují v maximu
22. října počtu asi 25 meteorů za hodinu. Vyletují od severní oblasti Oriona, poblíž hranice s Blíženci, a nejlépe jsou vidět až po půlnoci. Měsíc dosáhne úplňku
23. října.
zdroj: encyklopedie Vesmír
Brandýsko-staroboleslavský Prostor, reg. č. E 18424 · Vydává: Main Advantage, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská
Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 222 742 655, e-mail:
[email protected] Inzerce: [email protected] Tisk: Tiskárna a litografické studio DURABO Čelákovice
Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma pro občany Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Náklad: 7200 výtisků. Nevyžádané
rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Toto číslo vychází 11. října 2010.
volné chvilky
Hřejivá dýňová polévka
Recept je určen pro 6 osob
Doba přípravy 90 minut
Suroviny:
· 800 g dýně
· 250 g brambor (spíše moučnatých)
· 2 cibule
· 3 stroužky česneku
· 1 mrkev
· 1 a 1/2 litru kuřecího vývaru
· lžíce másla
· na ozdobu zakysanou smetanu
Postup:
Dýni zbavíme vnitřní semínkové části a slupky, nakrájíme na
menší kostičky. Brambory oloupeme a nakrájíme na přibližně stejně velké části jako dýni. Mrkev nastrouháme. Oloupeme a nakrájíme cibuli a česnek. V hrnci, ve kterém budeme
vařit polévku, necháme zpěnit máslo a zesklovatíme na něm
cibulku s česnekem. Pak přidáme dýni, mrkev a brambory
a necháme 5 min. natahovat vůni másla a cibulky, občas
zamícháme. Zalijeme teplým kuřecím vývarem a vaříme do
měkka (cca 1 hod.). Polévku necháme mírně vychladnout
a po částech ji rozmixujeme do hladké konzistence. Barva
polévky by měla být teple oranžová.
Výborná je čerstvá, ale i odleželá, obzvláště s kopečkem
zakysané smetany. Tato polévka vás krásně zahřeje a zasytí
v podzimních plískanicích.
w w w.labuznik.com
Funkční doplněk,
Brandýsko-staroboleslavský Prostor a Galerie Amirro vám společně přinášejí křížovku
o ceny. Odpovědi s poštovním razítkem do 26. října posílejte na adresu Křížovka PROSTOR,
Main Advantage, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem. Vylosovaný výherce
získá zrcadlo firmy Amirro v hodnotě 2000 Kč.
Výherci z minulého čísla: Adolf Gruber, Romeo Haszpra a Lada Cihlová.
nebo umělecké dílo?
Se zrcadly od Amirra
máte doma obojí
Bez skleněného zrcadla v koupelně nad umyvadlem
a většího zrcadla na chodbě se lze obejít jen těžko. Zrcadlo však dokáže i další triky nad rámec své základní
„zrcadlící“ funkce. Může se stát originálním interiérovým doplňkem − stačí zvolit méně obvyklý tvar,
velikost nebo výrazné zarámování. Díky zrcadlům
můžeme rovněž vyřešit nedostatek denního světla
v tmavých bytech. Vhodně nastaveným, dostatečně velkým zrcadlem lze odrazit světlo z jediného
okna v místnosti do tmavších zákoutí. Důležité
však je, vybírat zrcadla z kvalitních materiálů
a profesionálně zpracovaná. Taková zrcadla najdete právě v Galerii Amirro, která se nachází
v Náchodské ulici 1880/113, v Praze-Horních
Počernicích, pouhých pár kilometrů od Brandýsa
nad Labem-Staré Boleslavi.
Prodávají se tu zrcadla, skleněné desky, poličky
a regály, skla před krb, obklady za kuchyňskou linku z barevného skla a koupelnové doplňky. Pokud
máte speciální přání, můžete zde učinit objednávku
na zakázkovou výrobu zrcadel, skel i skleněných
obkladů − vstřícný personál vám se vším rád poradí.
V galerii zákazníky přivítá majitelka firmy a galeristka Zdeňka Holejšovská, která jim rovněž
představí celý sortiment. Najdete jej také na
www.zrcadla.cz.
říjen 2010 • Prostor •
15
•Společnost bez korupce
•Státní finance bez zbytečných dluhů
•Nedovolme, aby byly blokovány
nutné reformy
inzerce_186x124,5.indd 1
16.9.2010 14:27:09
Restaurant Club POHODA
pohodová restaurace
Antonína Bečváře 2400 • Brandýs nad Labem-Královice
• nový nekuřácký restaurant
• zvěřinové pokrmy
• dětská jídla
• 3 druhy piva Svijany
• víkendová živá hudba
• letní zahrádka
• catteringové služby
10% sleva
při předložení tohoto kupónu
Restaurant Club platí do 31.12. 2010
POHODA
www.pohoda.jecool.net
www
pohoda jecool net
•Bez práce nejsou koláče,
aneb pracovat je normální
•Sociální dávky pro potřebné,
ne pro programově nepracující
Ot
Po–P ev írací
So á 17.00 doba:
11.00 –23.00
Ne
11.00 –23.00
–22.0
0

Podobné dokumenty

Spravodaj c 139 - szcpv

Spravodaj c 139 - szcpv Najmä keď Liszta obdivoval, veď na Vianoce roku 1861 si od sestry želal jeho fotografiu. Neskôr ho spoznal aj osobne. Podobne aj dnešní mladí obdivovatelia hudby veľmi dobre vedia, že taký George M...

Více

Prostor v novém

Prostor v novém zhruba jeden týden a pak všechny pří- Důležitá je přiměřenost. V období tepelně znaky odezní. U přetrvávající rýmy je příjemných měsíců není vůbec na závadůležitým aspektem sezonnost výskytu. du, p...

Více

OSÍK ZÁŘÍ 2013.cdr

OSÍK ZÁŘÍ 2013.cdr Závěr Reportáže Největší zásah do textu byl v závěru knihy (vynechány byly asi tři motáky). Zde je jeho text napsaný Fučíkem (vynechaná část je psána kurzívou): „Počítali jsme vždycky se smrtí. Věd...

Více

Božská komedie - Volné e-knihy ke stažení zdarma

Božská komedie - Volné e-knihy ke stažení zdarma jest, tepny mé a žíly že se chvějí.“ — „Ty nyní cestou dát se musíš jinou,“ on, vida moje slzy, odpovídá, „když opustit chceš poušť tu nehostinnou; Neb toto zvíře, jímž tvá vznikla bída, zde neprop...

Více

KMC katalog jaro 2016.indd

KMC katalog jaro 2016.indd pevná vazba, pro děti od 9 let nakonec zachránila život v boji

Více

Jsme nezávislá komunikační agentura. Máme dobré know

Jsme nezávislá komunikační agentura. Máme dobré know nápady, známe trh a víme, co funguje. Pracujeme efektivně díky vysoké profesionalitě každého z nás.

Více