Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o kvalifikační práci

Transkript

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o kvalifikační práci
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
Strana:
1/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Jiskra Jiří, DiS.
Bezpečnostní management v regionech (BMR)
Ohledání a práce na místě činu
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
Datum zadání:
Plánované datum odevzdání:
Datum odevzdání:
30.10.2014
30.06.2015
25.06.2015
Údaje o kvalifikační práci
1. Hlavní téma:
Ohledání a práce na místě činu
2. Hlavní téma v angličtině:
Crime Scene Investigation
3. Název dle studenta:
Ohledání a práce na místě činu
4. Název dle studenta v angličtině:
5. Souběžný název:
6. Podnázev:
7. Anotace (krátký popis práce):
V bakalářské práci se věnuji zpracování tématu "Ohledání a práce na místě činu". Mým úkolem je seznámit čtenáře s
kriminalistickou vědou a podat ucelený výklad o ohledání místa činu, které je prvotním a stěžejním procesním úkonem policejního
orgánu. V úvodní části je řešena problematika obecných otázek a problému ohledání. V prostřední části je definován pojem místa
činu, získání informací o místě činu, popsány prvotní úkony spojené se zajištěním, přípravou, taktikou a metodikou ohledání místa
činu. V závěru práce je zpracována kriminalistická dokumentace, kterou je prováděna fixace místa činu, proložená s několika
názornými ukázkami uvedenými v samostatných přílohách.
8. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
ohledání, místo činu, kriminální delikt, trestní řízení, kriminalistický technik, výjezdová skupina, kriminalistická dokumentace
9. Anotace v angličtině (krátký popis práce):
This dissertation's topic is "Crime scene investigation". My task to reader is to introduce a comprehensive interpretation of the
crime scene, which is the first and crucial process task of every police authority. In the introduction is discussed problem around
general questions and examination of the crime scene. The main part define the crime scene and acquiring more information. It
also covers the first steps in securing, preparing, tactics and methodology of the examination of the crime scene. In conclusion is
discussed how is carry out the immobilisation of the crime scene and its documentation with the graphic demonstrations in a
separate apendix.
10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou):
Examination, Crime Scene, Criminal Offense, Criminal Proceedings, Criminal Investigation, Crime Scene Investigation (CSI),
Crime Scene Documentation
11. Přílohy volně vložené:
1 CD ROM
12. Přílohy vázané v práci:
13. Rozsah práce:
66 s. (12 780 znaků)
14. Jazyk práce:
CZ
15. Záznam průběhu obhajoby:
16. Zásady pro vypracování:
17. Seznam doporučené literatury:
18. Osoby VŠKP:
Vedoucí: Vojtěchovská Olga, JUDr. Ing. Ph.D.
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 13.10.2016 01:43
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
Strana:
2/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Jiskra Jiří, DiS.
Bezpečnostní management v regionech (BMR)
Ohledání a práce na místě činu
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
Datum zadání:
Plánované datum odevzdání:
Datum odevzdání:
30.10.2014
30.06.2015
25.06.2015
Oponent: Krajník Václav, Prof. Ing. CSc.
Elektronická forma kvalifikační práce
Název souboru Jiskra_Jiri_BP_2015.pdf (3207 KB)
Zveřejnění souboru ANO - zpřístupnit veřejnosti (Ihned po odevzdání práce tj. od 25.06.2015)
Posudky kvalifikační práce
Posudek(y) oponenta posudek_OPONENTA_jiskra.docx (36 KB)
Hodnocení vedoucího posudek_vedoucího_jiskra.pdf (388 KB)
Soubor s průběhem obhajoby Žádný není vložen
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 13.10.2016 01:43

Podobné dokumenty

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o 7. Anotace (krátký popis práce): Diplomová práce si klade za cíl přispět k teoretickému a empirickému rozpracování problematiky pracovní spokojenosti. V teoretické části diplomové práce jsou vymeze...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o This bachelor thesis deals with always topical issue of new trends in chronic wound healing. The thesis is divided into two parts. The theoretical part explains the concept of the wound itself and ...

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o MINIRTH, Frank. Don HAWKINS a Paul MEIER. Flournoy, Richard, 2011. Jak překonat vyhoření: Naučte se rozpoznávat, chápat a zvládat stres. 1. vyd.Praha: Návrat domů. ISBN 978-80-7255-252-8.\nl{} ŠVIN...

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o The goal of the thesis is to creation a marketing plan for the Atlas hospital corporation focused on improvement of convenience. The thesis is divided into two parts, a theoretical and the practica...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o results. It is followed by discussion, case reports and suggestions and recommendations. 10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou): debt, debt counseling, civil counseling, social counseling 11...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o \nl{}OPPELTOVÁ, Petra. Hodnocení účinnosti vegetační kořenové čistírny. Vodárenská biologie, 2011. 156-161 s. \nl{}Ministerstvo zemědělství ČR . Vegetační kořenové čistírny odpadních vod. Praha: Mi...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o a MSC-51, příklady programování v jazyce C, nástroje pro programování, tipy a triky. Vyd. 1. Praha: BEN, 2003, 279 s. ISBN

Více