Montážní návod

Transkript

Montážní návod
Computertisch CT-2727X
SICHERHEITSHINWEISE
• Achtung, beim Auspacken des Tisches, halten Sie Kleinkinder fern,
Schrauben und Beschlaege sind z.T. so klein das sie verschluckt werden
koennen. Die Teile sind sehr schwer und muessen sicher abgelegt werden.
• Setzen Sie den Tisch mit mindestens zwei Personen zusammen um die
Teile waehrend der Montage halten zu koennen, ansonsten besteht
Verletzungsgefahr.
• Die Tischplatten sind nur fuer normale Benutzung geeignet.
• Auf keinem Fall duerfen Kinder ( oder gar Erwachsene ) auf den Tisch
sitzen, Verletzungsgefahr.
• Pruefen Sie von Zeit zu Zeit den festen Sitz der Schrauben
Aufbau:
Nachdem Sie alle Teile sorgfaeltig sortiert haben, setzen Sie den Tisch wie
in den Abbildungen dargestellt Schritt fuer Schritt zusammen,
beginnend mit Bild 1 , bitte halten Sie waehrend der Montage die
Reihenfolge geanau ein.
CZ -
Počítačový stůl CT-2727X
BEZPEČNOST
• Pozor, při rozbalování dílů držte malé děti v dostatečné vzdálenosti, šrouby
a drobné díly je možné je spolknout. Díly jsou velmi těžké a musí být
bezpečně uložené
• montáž stolu je určena pro 2 osoby, jinak hrozí nebezpečí úrazu.
• Stůl je určen pouze pro běžné použití
• nesedat za žádných okolností na stůl, riziko zranění.
• Zkontrolujte čas od času těsnost šroubů
Montáž:
Jakmile budete mít všechny díly pečlivě roztříděné, sestavte stůl jako na
obrázcích krok za krokem ,
počínaje obr. 1, prosím, během instalace dodržte pořadí
SK - Počítačový stôl CT-2727X
BEZPEČNOSŤ
• Pozor, pri rozbaľovaní dielov držte malé deti v dostatočnej vzdialenosti,
skrutky a drobné diely je možné ich prehltnúť. Diely sú veľmi ťažké a musia
byť bezpečne uložené
• montáž stola je určená pre 2 osoby, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu.
• Stôl je určený len pre bežné použitie
• nesadať za žiadnych okolností na stôl, riziko zranenia.
• Skontrolujte čas od času tesnosť skrutiek
montáž:
Akonáhle budete mať všetky diely starostlivo roztriedené, zostavte stôl ako
na obrázkoch krok za krokom,
počínajúc obr 1, prosím, počas inštalácie dodržte poradí