Digitální satelitní technika - E

Transkript

Digitální satelitní technika - E
s at elitní t echnika
D i g i t á l n í sat
V poslední době můžeme sledovat velký nárůst programů vysílaných prostřednictvím satelitních družic.
K postupné digitalizaci (přechodu analogového vysílání na digitální) dochází díky podstatně vyšší kvalitě obrazu, zvuku a v neposlední řadě také možnosti přenášet velké množství programů. Největší zájem českých satelitních diváků je o příjem programů
v českém nebo slovenském jazyce. Kromě nabídky UPC Direct má také divák možnost volby paketu Czechlink, kde najde celou
řadu zajímavých česky mluvených programů.
T YPY DIGITÁLN Í C H SAT E L I T N Í C H P Ř I J Í M A Č Ů
Satelitní přijímače FTA (Free To Air) - pro příjem nekódovaných programů
Základní verze satelitního přijímače pro příjem volných - nekódovaných programů. Nelze vkládat rozhraní s dekódovací kartou,
takže není možné přijímat kódované programy. Programovou nabídku lze rozšířit o příjem více družic na jednu parabolickou anténu
(dokoupením multifunkčního držáku, LNB konvertoru a DiSEQ přepínače) nebo rozšířit o nezávislé sledování programů na více TV
(dokoupení dalšího přijímače a TWIN LNB konvertoru).
Satelitní přijímače CI (Common Interface) - pro příjem nekódovaných i kódovaných programů
Tato varianta satelitního přijímače obsahuje jeden nebo více CI slotů, do kterých se může kdykoliv zasunout dekódovací
rozhraní (např. Cryptoworks, ZETA BLUE CAM, VIACCESS, CONAX apod.). Do tohoto rozhraní se pak zasouvá dekódovací karta, která
umožňuje příjem konkrétních kódovaných programů (např. karta Czech link pro příjem českých programů, karta UPC atd.). Některá
dekódovací rozhraní automaticky dekódují programy bez nutnosti vložení přístupové karty (např. ZETA BLUE CAM pro příjem erotických programů). Programovou nabídku lze rozšířit o příjem více družic na jednu parabolickou anténu (dokoupením multifunkčního
držáku, LNB konvertorua DiSEQ přepínače) nebo rozšířit o nezávislé sledování programů na více TV (dokoupení dalšího přijímače
a TWIN LNB konvertoru).
Satelitní přijímače CW (s vestavěných rozhraním Cryptoworks) - pro příjem nekódovaných i kódovaných programů
Satelitní přijímač obsahuje vestavěné (zabudované) rozhraní Cryptoworks. Do něj je možné přímo vkládat dekódovací karty (např.
Czech link pro příjem českých programů, kartu UPC atd.). Některé satelitní přijímače mají nejen zabudované rozhraní Cryptoworks,
ale i další volné CI sloty pro vkládání dalších rozhraní a dekódovacích karet. Programovou nabídku lze rozšířit o příjem více družic
na jednu parabolickou anténu (dokoupením multifunkčního držáku, LNB konvertoru a DiSEQ přepínače) nebo rozšířit o nezávislé
sledování programů na více TV (dokoupení dalšího přijímače a TWIN LNB konvertoru).
Satelitní přijímače s HDD (vestavěným harddiskem)
Je vhodný pro příjem všech volných a kódovaných programů ze satelitu. Přijímač zaznamenává program na interní 40GB (80GB)
pevný disk. Jednoduchá obsluha s mnoha funkcemi v menu zaručí přehledné ovládání. Přístroj je schopný automaticky vyhledat
všechny volné TV a rádio programy. Elektronický programový průvodce nabízí u mnoha programů (pokud jsou informace vysílány) kompletní týdenní program a informuje diváka o filmových premiérách. U některých přijímačů lze propojit HDD s počítačem
a ukládat nebo upravovat stažená data. Programovou nabídku lze rozšířit o příjem více družic na jednu parabolickou anténu (dokoupením multifunkčního držáku, LNB konvertoru a DiSEQ přepínače) nebo rozšířit o nezávislé sledování programů na více TV
(dokoupení dalšího přijímače a TWIN LNB konvertoru).
Nabídka programů nejpoužívanějších družic v ČR
Každá družice obsahuje individuální nabídku kódovaných i nekódovaných satelitních programů. Uvádíme nejpoužívanější družice v ČR.
Družice
Natočení
Přenos
Parabola
Nekódované programy Kódované programy
Astra 1
19,2°
analogový
min. 60 cm
cca 50 *
Astra 1
19,2°
digitální
min. 60 cm
cca 217 **
cca 345 **
Astra 2
28,2°
digitální
min. 60 cm
cca 290 **
cca 358**
Astra 3
23,5°
digitální
min. 60 cm
cca 23 **
cca 117*
HOTBIRD
13,0°
digitální
min. 60 cm
cca 452 **
cca 518 **
EUROBIRD
28,2°
digitální
min. 60 cm
cca 290 **
cca 358 **
THOR
01,0°
digitální
min. 80 cm
cca 34 **
cca 233 **
SIRIUS
05,0°
digitální
min. 80 cm
cca 51 **
cca 161 **
MOŽNOS T I SAT E L I T N Í H O P Ř Í J M U
Příjem nekódovaných satelitních programů
K příjmu digitálních nekódovaných programů lze použít kterýkoliv digitální satelitní přijímač.
Programy jsou vysílány nekódovaně a tudíž přijímač nemusí být vybaven žádným dekódovacím
systémem ani žádným slotem pro zasouvání přístupových karet. Uživateli je tak k dispozici celá
řada zajímavých (většinou zahraničních) programů z různých družic, které jsou na geostacionární dráze.
Nejpoužívanější družice jsou – ASTRA1, ASTRA2, ASTRA3, HOTBIRD a THOR.
ww w. e m o s . c z
* nabídka se zužuje vlivem
postupného přechodu
na digitální vysílání
** závisí od aktuální nabídky
družice, nabídky se rozšiřují
s at elitní t echnika
D i g i t á l n í sat
Příjem českých programů přes satelit, příjem kódovaných programů
Prostřednictvím satelitní družice jsou vysílány i české programy, které díky vyzařovacímu diagramu pokrývají celé území ČR. Signál díky způsobu přenosu není ničím rušen a uživatelé tak mají
k dispozici stoprocentní kvalitu obrazu i zvuku.
Vybavení potřebné pro příjem:
varianta č. 1
– digitální satelitní přijímač se zabudovaným rozhraním Cryptoworks
varianta č. 2
– digitální satelitní přijímač se sloty Common Interface pro zasunutí
dekódovacího rozhraní
– Cryptoworks rozhraní (pouze u varianty č. 2)
– parabolická anténa (60 cm nebo 80 cm - dle přijímané družice)
– SINGLE LNB konvertor
– Czech link dekódovací karta pro přístup českých programů
Pokud máte 2 různé dekódovací karty (např. Czech link a UPC), můžete je v rámci jednoho Cryptoworksu mezi sebou měnit nebo
použít satelitní přijímač, ve kterém jsou 2 rozhraní Cryptoworks (může být 1 vestavěný Cryptoworks a 1 samostatný Cryptoworks
zasunutý do CI slotu).
Příjem satelitních programů ze dvou družic na jeden satelitní přijímač
Na jednu parabolickou anténu lze umístit více LNB konvertorů, které tak využívají odraz signálu
z plochy parabolické antény. Výhodou tohoto umístění několika konvertorů je rychlá odezva
na přepnutí satelitního přijímače (uživatel nemusí čekat, než se přesměruje parabolická anténa
pomocí motorického natáčecího zařízení). LNB konvertory se na parabolickou anténu umisťují
pomocí speciálního multifunkčního držáku. Na jednu 80 cm parabolickou anténu lze v našich
podmínkách umístit až 3 LNB konvertory ( ASTRA 1 - 19,2° + ASTRA 3 - 23,5° + HOTBIRD - 13°).
Potřebné komponenty:
– digitální satelitní přijímač
– parabolická anténa 80 cm a více (60 cm parabolu nelze použít)
– multifunkční držák dvou konvertorů (umisťuje se na parabolickou anténu)
– 2 x SINGLE LNB konvertory
– DiSEq přepínač (pro sloučení signálu ze dvou konvertorů a přivedení signálu
do satelitního přijímače)
Sledování satelitních programů nezávisle na více TV přijímačích
Potřebné komponenty:
– min. 2 x digitální satelitní přijímače
– parabolická anténa (60 cm nebo 80 cm - dle přijímané družice)
– TWIN LNB konvertor (se dvěma výstupy pro nezávislé sledování na 2 TV)
nebo Quatro LNB konvertor (se čtyřmi výstupy pro nezávislé sledování na 4 TV)
Aktivace Czech link karty
Po prvním vložení karty do digitálního satelitního přijímače (do modulu Cryptoworks) se karta aktivuje na dobu 28 dnů, kdy běží
zkušební doba, kterou má uživatel na vyplnění formuláře přiloženého v balení s kartou a zaslání na adresu: Trade&Technology,
Daliborova 419/ 11 , 709 00 OSTRAVA – Mariánské hory, následně je karta odblokována na dobu, po kterou uživatel platí koncesionářské poplatky. Programová nabídka karty Czech link je ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, PRIMA dále Top TV, Óčko, JOJ TV (lze přijímat
i bez karty), CS FILM (placený cca 100,- Kč/měs.), Galaxie Sport (placený cca 100,- Kč/měs).
Technické parametry vysílání paketu Czech link:
Družice:
Pozice:
Polarizace:
Kmitočet:
Astra 3A
23,5° východně
vertikální
12,525GHz
FEC:
Symbolová rychlost
Kódování:
¾
27,5 Ms/s
CryptoWorks
Doporučená velikost paraboly
Parabola 60 cm je v rámci ČR dostačující pro družice, ASTRA1, ASTRA2, ASTRA3, apod.
Pro příjem družic THOR, HOTBIRD nebo SIRIUS je potřeba parabolická anténa 80 cm. Pokud chcete na jednu parabolickou anténu
přijímat více jak jednu družici (použitím multifunkčního držáku + 2 LNB konvertorů), potřebujete použít větší parabolickou anténu
80 cm a více.
ww w. e m o s . c z

Podobné dokumenty

CZ dodatek pro verzi 4.xx

CZ dodatek pro verzi 4.xx Doba “naslouchání” je stanovena na 2 minuty.Po uplynutí této doby ústředna zavěsí.Během naslouchání může perátor přejít na “hovorový” mód stisknutím kl. 2,k naslouchání se vrátí stiskem kl.1.Kdykol...

Více

Z čeho se satelitní komplet skládá?

Z čeho se satelitní komplet skládá? digitální příjem. Konvertor je s přijímačem propojen koaxiálním kabelem a napájen napětím 13 nebo 18 V, což taky určuje jednu ze dvou polarizací ve kterých jsou programy vysílány. Dále se můžete se...

Více

Ceník komponentů Intrusion - TZ

Ceník komponentů Intrusion - TZ III.: Ústředny a příslušenství nižší třídy IV.:Ústředny serie DS 7000 IX.:Bezdrátové periferie k DS ústřednám V.:Přenosová zařízení VI.:Easy series VII.:Detektory VIII.:Speciální detektory X.:Konta...

Více

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál Je možné také označit si místo s falešným radarovým poplachem tak, aby na daném místě detektor při příštím průjezdu radar zvukově nesignalizoval. Toto provedete stisknutím tlačítka JAS po dobu dvou...

Více

Infraovládání IR-1

Infraovládání IR-1 Přivedením napětí na pin 8 konektoru dojde k vyslání povelu pro zapnutí. Přivedením napětí na pin 3 konektoru dojde k vyslání povelu pro vypnutí. Napětí +5 V na pinu 2 konektoru lze použít pro spín...

Více

Nový SatCatcher DigiPro Excel-TV MK3 - TELE

Nový SatCatcher DigiPro Excel-TV MK3 - TELE lze vaši polohu snadno nalézt díky vyčerpávajícímu seznamu měst a zemí. Jakmile je dokončeno správné nastavení elevace antény, jednoduše s ní začneme jemně pohybovat dokud se špičky na spektrálním ...

Více

Programová nabídka - program označený √ patří do

Programová nabídka - program označený √ patří do FILMBOX PAK 99,- Kč/měs. HBO PAK 249,-Kč/měs. HBO MAXPAK 299,- Kč/měs. freeSAT ACTIVE 249,- Kč/měs. CINEMAX 387,- Kč/měs. HD 149,-/měs.

Více

Channellist_MSK115_Kathrein_01

Channellist_MSK115_Kathrein_01 Channellist_MSK115_Kathrein_01

Více

Komplet Optibox Zebra / Skylink IR neom

Komplet Optibox Zebra / Skylink IR neom patří Silicon Secure (příprava na párování s kartou). Přijímač má také jeden CI+ slot pro vložení dekódovacího modulu. Nové rozhraní CI+ (Common Interface Plus) umožňuje použití i nových dekódovací...

Více