Pracovní listy

Transkript

Pracovní listy
Pracovní listy pro výuku angličtiny
1.ročník
Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů
s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku
vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe,
inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/01.0053, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Soubor materiálů vytvořily a následně ověřily Mgr.Veronika Jiroušková
a Mgr.Jaroslava Půlkrábková, ZŠ a MŠ Jince, v období 1.1.2009 – 31.9.2011.
Slovní zásoba
September
good morning
hi
hello
good night
good bye
bye
red
orange
green
yellow
září
dobré ráno
ahoj, čau
ahoj
dobrou noc
nashledanou
nashle
červená
oranžová
zelená
žlutá
October
pen
pencil
paper
present
one
two
three
four
pink
blue
black
purple
mouse
snake
lion
monkey
růžová
modrá
černá
fialová
myš
had
lev
opice
říjen
pero
tužka
papír
dárek
jedna
dva
tři
čtyři
plus
minus
is
five
witch
pumpkin
bat
spider
plus
mínus
je
pět
čarodějnice
dýně
netopýr
pavouk
November
boy
girl
brother
sister
mum, mother
dad, father
grandmother
grandfather
listopad
chlapec
dívka
bratr
sestra
máma
táta
babička
dědeček
school bag
rubber
book
pencil case
classroom
table
chair
blackboard
školní taška
guma
kniha
penál
třída
stůl
židle
tabule
December
six
seven
eight
nine
snowman
snowflake
prosinec
šest
sedm
osm
devět
sněhulák
sněhová vločka
snow
snowball
christmas tree
candle
bell
star
sníh
sněhová koule
vánoční stromek
svíčka
zvonek
hvězda
January
T-shirt
sweater
jeans
socks
hat
coat
sweatshirt
shoes
leden
tričko
svetr
džíny
ponožky
klobouk, čepice
kabát
mikina
boty
read
jump
look
listen
sledge
ice-hockey
ski
skate
číst
skákat
dívat se
poslouchat
saně, sáňkovat
lední hokej
lyže, lyžovat
brusle, bruslit
February
nose
mouth
ear
eye
head
hair
arm
leg
únor
nos
ústa
ucho
oko
hlava
vlasy
paže
noha
shoulders
knees
toes
hand
long
short
small
big
ramena
kolena
prsty u nohou
ruka
dlouhý
krátký
malý
velký
March
house
window
door
roof
chimney
ceiling
floor
wall
room
březen
dům
okno
dveře
střecha
komín
strop
podlaha
stěna
místnost
doll
teddy
car
train
draw
play
write
colour
toys
panenka
medvídek
auto
vlak
kreslit
hrát
psát
vybarvovat
hračky
April
dog
cat
horse
duck
cow
goat
sheep
hen
duben
pes
kočka
kůň
kachna
kráva
koza
ovce
slepice
apple
pear
orange
cherries
banana
plum
lemon
strawberry
jablko
hruška
pomeranč
třešně
banán
švestka
citrón
jahoda
May
boat
bike
bus
plane
taxi
go
ride
walk
fly
květen
loď
kolo
autobus
letadlo
taxi
jít
řídit
kráčet
létat
giraffe
gorila
penguin
shark
hippo
zebra
elephant
žirafa
gorila
tučňák
žralok
hroch
zebra
slon
SEPTEMBER
1
1.
Hello, I am____________________.
Slovní zásoba:
Good morning, hello, hi, good night, good bye. bye
Name:__________
2. Trénuj pozdravy. Vybarvi obrázky
SEPTEMBER
1. Čti barvy
Slovní zásoba:
orange, yellow, red, green,
2
Name:___________
2. Diktát barev
3. Vybarvi obrázky
SEPTEMBER
3
1. Čti barvy
Slovní zásoba:
red, blue, green, purple
It´s __________.
Name:___________
2. Diktát barev
3. Čti
Vzor: It´s blue.
SEPTEMBER
4
Name:___________
1. Barevně označ písmena, která znáš.
Přiřaď obrázek ke slovu. Obrázky vybarvi.
2. Najdi shodné dvojice slov a vybarvi je stejnou barvou
MONKEY SNAKE
LION
MOUSE
MONKEY SNAKE
Slovní zásoba:
monkey, mouse, snake, lion
It´s a __________.
MOUSE
LION
3. Bingo
4. Vybarvuj podle diktátu
OCTOBER
1
1. Vybarvi písmena, která znáš
2. Kroužkuj podle diktátu. Čti obrázky
Slovní zásoba:
pen, pencil, paper, present
It´s a _________. To je ____________.
Name:___________
3. Čti obrázky. Ukazuj podle diktátu. Hraj bingo
4. Přiřaď obrázek k písmenu, na které dané slovo začíná.
OCTOBER
2
Name:___________
1. Čti a říkej barvy
2. Čti
3. Zakroužkuj podle diktátu
1 2 3 4
3 2 1 4
2 4 1 3
4. Vybarvi podle diktátu
Slovní zásoba:
one, two, three, four
1
2
3
4
5. Piš do mřížek čísla podle diktátu
6. Čti a nakresli
5. Přiřaď správnou kostku k číslici
a vybarvi stejnou barvou
OCTOBER
3
Name:___________
1. Čti a ukazuj
+ -
= 5
2. Čti
3. Vypočítej
1 2 3 4 5
3 2 5 1 4
5 2 4 1 3
1
+
2
5
-
2
2
+
2
4
-
1
3
+
1
4
-
3
4. Spočítej a vybarvi
Slovní zásoba:
plus, minus, is, five
+
-
=
5
5. Počítej
__________
__________
__________
__________
_________
__________
6. Piš číslice podle diktátu
OCTOBER
4
Name:___________
1. Vybarvi písmena, která znáš
2. Ukazuj obrázky podle diktátu, přečti obrázky, vybarvi je
3. Spočítej
Slovní zásoba:
witch, pumpkin, bat, spider
4. Vybarvi slova a obrázky patřící k sobě stejnou barvou
5. Vypočítej
-
=
-
=
-
-
=
=
NOVEMBER
1
Name:___________
1. Dokresli obrázek chlapce a dívky
2. Vybarvi písmena, která znáš
Slovní zásoba:
a boy, a girl, a brother, a sister
I am a________. Já jsem _________. I have got a _________. Já mám__________.
3.
I am Benny.
I am Sue.
I am a boy.
I am a girl.
I have got a sister.
I have got a brother.
4. Ukazuj a říkej, co máš
NOVEMBER
2
Name:___________
1. Dokresli členy rodiny
(mother)
Slovní zásoba:
mum, mother, dad, father, grandmother, grandfather
(father)
2. Čti jednotlivé osoby. Ukazuj podle diktátu. Zahraj si bingo
Ukazuj a říkej:
I have got __________.
3. Najdi shodná slova a políčka vybarvi stejnou barvou
MUM
father
SISTER
BOY
girl
boy
GIRL
FATHER
mum
sister
NOVEMBER
3
Name:___________
1. Čti obrázky. Vybarvi písmena, která znáš
2. Přiřazuj slova k obrázkům
pen
rubber
pencil case book
pencil
paper
school bag
Slovní zásoba:
school bag, rubber, book, pencil case
It´s a blue pen. To je modré pero. My pen is blue. Moje pero je modré.
3. Kresli podle diktátu ( a blue pen,...)
4. Nakresli svoji tašku, pero, tužku, sešit, penál. Povídej
My book is green. I have got a green book.
NOVEMBER
4
Name:___________
1. Třída
How many boys are there?
How many tables are there?
How many blackboards are there?
Slovní zásoba:
classroom, table, chair, blackboard
1
5
2
4
1
2
How many girls are there?
How many chairs are there?
How many computers are there?
How many...? Kolik...?
2. Zakroužkuj podle pokynů učitele
There are three tables.....
3. Najdi shodná slova a vybarvi je stejnou barvou
DECEMBER
1
Name:___________
1. Přečti čísla
2 4
1
5
3
1
2
4
3
5
2. Přečti nová čísla
6 7 8 9
3. Spoj kostky s číslicemi
Která kostka chybí?
Slovní zásoba:
six, seven, eight, nine
1
2
2. Dokresli správný počet
7
6
5
9
4
3. Čti číslice
2
3
5
8
9
7
6
4
1
7
8
9
9
1
3
2
5
4
4. Piš číslice podle diktátu
DECEMBER
2
Name:___________
1. Dokresli
2. Vybarvi stejnou část slova
3. Nakresli
5
6
2
Slovní zásoba:
snowman, snowflake, snowball, snow
2. Napiš počet sněhových koulí
3. Bingo – zapiš čísla 1-9
4. Počítej a vybarvuj
7
8
9
10
DECEMBER
1. Ozdob stromeček a vybarvi
Co se může skrývat v těchto krabicích?
Slovní zásoba:
star, bell, candle, christmas tree
3
Name:___________
2. Kresli podle diktátu
(three yellow stars, two blue bells, five red candles, six green balls,...)
3. Zkus obtáhnout jedním tahem
4. Zkus to samé nakreslit
JANUARY
1
Name:___________
1. Čti a ukazuj. Spoj obrázek se slovem
a brown sweater
a blue T-shirt
blue jeans
pink and blue socks
.
2. Odpovídej
What colour is your T-shirt?
What colour are your jeans?
What colour is your sweater?
What colour are your socks?
3. Říkej, co máš na sobě
I have got....
4. Říkej, co má nějaký kluk ve třídě na sobě
Petr has got.....
5. Říkej, co má nějaká holka ve třídě na sobě
Jana has got....
Slovní zásoba:
T-shirt, sweater, jeans, socks
6. Nakresli postavu a oblékni jí tričko, svetr, džíny a ponožky
Popiš svoji postavu svému kamarádovi
JANUARY
2
Name:___________
1. Opakuj a ukazuj
a hat
a coat
a sweatshirt
shoes
Přiřaď slova k obrázkům
2. Sbal si zavazadlo na výlet
Říkej, co máš v zavazadle. I have got...
Slovní zásoba:
hat, coat, sweatshirt, shoes
3. Čti obrázky. Bingo
4. Přepiš tiskacím písmem
shoes
-____________________________________________________________
jeans
-____________________________________________________________
socks
-____________________________________________________________
T-shirt
-____________________________________________________________
hat
-____________________________________________________________
JANUARY
3
Name:___________
1. Čti, co osoby dělají
READ
LOOK
JUMP
LISTEN
2. Doplň chybějící písmena
READ
JUMP
LOOK
LISTEN
_ EAD
_UMP
_OOK
_ ISTEN
__ AD
__ MP
_ _ OK
_ _STEN
_ _ _D
_ _ _P
_ _ _ K
_ _ _TEN
_ _ _ _
_ _ __
_ _ _ _
_ _ _ _EN
Slovní zásoba:
read, jump, look, listen
3. Čti řady obrázků
4. Předváděj činnosti, ostatní děti hádají
5. Najdi v tabulce ukrytá slova, zaškrtni je a vypiš
______________________
J
X
L
X
L
______________________
U
X
O
X
I
______________________
M
X
O
X
S
______________________
P
X
K
X
T
R
E
A
D
E
X
X
X
X
N
JANUARY
4
Name:___________
1. Vybarvi písmena, podle diktátu učitele ( S – blue,...)
2. Opakuj a ukazuj
sledge
play ice-hockey
Slovní zásoba:
sledge, ski, skate, play ice-hockey
ski
I can.... Já umím............
skate
3. Říkej, co umíš dělat
sledge
ski
play ice-hockey
skate
4. Nakresli, co umíš dělat ty
I can _______________________________.
FEBRUARY
1
Name:___________
1. Opakuj a ukazuj
EYE
NOSE
EAR
MOUTH
Dokresli vlasy a vybarvi oči
2. Zkoušej ve dvojicích minidialog
3. Přepiš rozhovor
A: What colour are your eyes?
A: What colour _______________________?
B: My eyes are ___________.
B: My_______________________________.
Slovní zásoba
nose, mouth, ear, eye, head
What colour are your eyes? My eyes are blue.
4. Dopiš chybějící písmena a nakresli pod slova obrázek
EYE
EAR
NOSE
MOUTH
_ YE
_ AR
_ OSE
_ OUTH
_ _ E
_ _ R
_ _ SE
_ _ UTH
_ _ _
_ _ _
_ _ _ E
_ _ _ TH
5. Procvičuj množné číslo
1 eye
1 chair
2 eyes
_ chairs
1 ear
1 star
2 ears
_ stars
FEBRUARY
2
1. Opakuj a ukazuj
Dopiš dívce části těla.
Slovní zásoba:
head, hair, arm, leg
Name:_____________
2. Ukazuj a popisuj na sobě části hlavy a těla
Totéž opakuj na kamarádovi.
3. Napiš nová slova do mřížky, přepiš psacím písmem a nakresli
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
4. Najdi osm částí těla
_________________
_________________
_________________
_________________
______________
N
W
W
E
Y
E
W
O
H
E
A
D
W
M
S
A
W
W
W
W
O
E
I
M
W
W
W
U
W
R
S
W
W
W
T
A
W
L
E
G
W
H
W
H
A
N
D
W
W
W
W
W
E
A
R
W
_______________
_______________
_______________
FEBRUARY
3
Name:_____________
1.Ukazuj a opakuj
HAND
SHOULDERS
KNEES
2.Doplň podle obrázku (případně přidej, co znáš)
Slovní zásoba:
hand, shoulders, knees, toes
TOES
3. Obkresli si svoji ruku a vyplň ji slovy nebo obrázky,
které umíš anglicky pojmenovat
FEBRUARY
4
1.
2. Ukazuj, čti a přiřaď ke slovům
BIG SMALL SHORT LONG
Slovní zásoba:
big, small, short, long
a big monkey, a short snake
Name:_____________
3. Nakresli obrázky, které umíš pojmenovat a přečti
BIG
SHORT
SMALL
LONG
4. Doplň podle sebe. Vybírej si slova z nabídky. Napiš a přečti.
big
small
short
long
I have got a ___________ head.
I have got a ___________ mouth.
I have got a ___________ nose.
I have got a ___________ hair.
5. Přepiš doplněné věty
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
MARCH
1
Name:___________
1. Ukazuj a opakuj
2. Dopiš slova
Slovní zásoba:
house, chimney, roof, door, window
3. Co chybí? Pojmenuj a dokresli.
4. Nakresli svůj dům
Odpovídej na otázky: How many windows have you got? What colour is your door?
Is there a chimney on your house? Point to the roof.
MARCH
2
1. Ukazuj a opakuj
2. Co ty máš ve svém pokojíku? Co bys tam chtěl/a mít?
3. Obtáhni, napiš do mřížky a přepiš psacím písmem.
Slovní zásoba:
room, floor, wall, ceiling
Name:___________
4. Najdi v osmisměrce 9 ukrytých slov, škrtni a napiš je
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F
H
O
U
S
E
X
W
L
R
X
X
X
X
X
I
O
O
R
O
O
M
X
N
O
O
X
X
X
W
X
D
R
F
X
X
X
A
X
O
X
X
X
X
X
L
X
W
D
O
O
R
X
L
X
X
C
E
I
L
I
N
G
X
C
H
I
M
N
E
Y
X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Pojmenuj obrázky v básničce. Opakuj básničku a nauč se ji.
I am a little
, I have a little
.
Up to the ceiling, down to the floor.
Up to the
, open the
.
MARCH
3
Name:___________
1. Nakresli svoji oblíbenou hračku
What´s your favourite toy?
2. Hračkárna – opakuj a ukazuj
Slovní zásoba:
toys, doll, car, teddy, doll, ball, train
3. Vybarvi hračky
Popisuj své hračky: My (favourite) car is red....
4. Čti řady obrázků. Říkej, co do řady nepatří
MARCH
4
Name:___________
1. Opakuj, ukazuj, přiřaď slovo k obrázku
DRAW
PLAY
WRITE
COLOUR
2. Doplňuj chybějící písmena
DRAW
PLAY
WRITE
COLOUR
_RAW
_LAY
_ RITE
_ OLOUR
_ _AW
_ _AY
_ _ ITE
_ _ LOUR
_ _ _W
_ _ _Y
_ _ _ TE
_ _ _ OUR
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _ E
_ _ _ _ UR
Slovní zásoba:
draw, play, write, colour
3. Čti sloupce obrázků
4. Předváděj činnosti, ostatní děti hádají
5. Najdeš ukrytá slova?
PLAYWRITEDRAWCOLOURLOOKJUMPREAD
APRIL
1
Name:___________
1. Opakuj a ukazuj. Vybarvi obrázky.
What colour is your cat?..
2. Vyhledej obrázek a slovo a zakroužkuj je stejnou barvou
Slovní zásoba:
cat,, dog, duck, horse
3. Hledej podle souřadnic
What is A1?
It´s a duck.
4. Nakresli libovolný počet různých zvířat, která umíš pojmenovat.
Říkej, co máš. I have got one black cat....
APRIL
2
1. Opakuj, ukazuj. Opiš názvy zvířat do mřížek
2. Říkej, kolik jakých zvířat je na farmě
How many horses are there? There are 4 horses.
A FARM
Slovní zásoba:
cow, goat, sheep, hen
Name:___________
3. Nakresli svoji farmu a říkej, kolik jakých zvířat máš.
MY FARM
APRIL
3
Name:___________
1. Opakuj a ukazuj. Doplň slova do mřížek
APPLE
PEAR
What´s number 1? It´an apple.
2. Nakresli obrázky
Slovní zásoba:
apple, pear, orange, cherries
ORANGE
CHERRIES
3. Kresli podle diktátu učitele
(one apple, three pears,...)
Říkej, co všechno máš:
4. Rexeso
I have got one apple, ....
APRIL
4
Name:___________
1. Opakuj a ukazuj. Opiš slova do mřížek
BANANA
PLUM
2. Přiřaď slovo a obrázek
Slovní zásoba:
banana, plum, lemon, strawberry, melon
LEMON
STRAWBERRY
3. Čti řady obrázků, hledej podle souřadnic, zahraj si bingo
4. Nakresli a říkej co máš a co nemáš rád
MAY
1
1. Opakuj a ukazuj. Opiš slova do mřížek
2. Vyber správné slovo, které patří k obrázku
Slovní zásoba:
boat, plane, bus, bike
Name:___________
3. Vybarvi obrázky
Dialog 1:
What colour is your bus?
My bus is red.
Dialog 2:
What bus have you got?
I have got a red bus.
4. Nakresli další dopravní prostředky, které znáš
MAY
2
Name:___________
1. Opakuj a ukazuj
2. Tvoř spojení slova a obrázku
Tvoř celé věty: I ride a bike.
3. Jeden předvádí a ostatní hádají.
You ride a bike.
Slovní zásoba:
ride a bike – jezdit na kole, fly – létat, go – jet, walk – jít
Yes/No.
4. Barevně zakroužkuj obrázky podle počáteční hlásky: P – červeně, T – modře, S –
žlutě
Napiš názvy obrázků.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
MAY
3
Name:___________
1. Ukazuj a opakuj
2. Zakroužkuj zvířata, která patří na farmu zeleně a zvířata ze ZOO červeně
Slovní zásoba:
crocodile, giraffe, gorilla, penguin
3. Předváděj nějaké zvíře a ostatní hádají, co jsi
What am I?
You are a cat.
4. Nakresli svoje oblíbené zvíře
My favourite animal is a __________.
It is ____________ (big/smal). It is ___________(colour).
Yes/No.
MAY
4
Name:___________
1. Opakuj a ukazuj
2. Zakroužkuj stejnou barvou zvířata, která začínají na stejnou hlásku
Slovní zásoba:
shark, hippo, zebra, elephant
3. Čti řady obrázků. Co do řady nepatří?
3. Vyber si vždy 3 zvířata (ze 3.cvičení) a nakresli je do řádku mřížek.
Zahraj si bingo.
JUNE
1
Name:___________
Barvy
1. Čti barvy na korálkách
2. Vyhledej názvy barev a správnou barvou je škrtni
3. Vybarvi podle diktátu.
Členové rodiny
1.Spoj slovo se správným obrázkem
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
R
X
X
G
R
E
E
N
X
X
A
X
X
X
X
X
X
X
P
X
N
B
L
U
E
X
B
X
U
X
G
X
X
X
X
X
L
X
R
X
E
X
X
X
X
X
A
X
P
X
X
P
I
N
K
X
C
X
L
X
X
X
X
X
X
X
K
X
E
X
Y
E
L
L
O
W
X
R
E
D
2. Nakresli svoji rodinu
3. Doplň věty pomocí slov z nabídky
boy, girl, mum, dad, brother, sister, grandmother, grandfather
I am a ______________.
I have got ____________ and _____________.
I have got a _____________ and a __________________.
I have got _____________________ and_________________________.
JUNE
2
Školní potřeby
1. Čti obrázky ve sloupcích
2. Najdi slova označující školní potřeby a zakroužkuj je
Name:___________
3. Nakresli svoje školní potřeby.
4. Říkej co máš, podle vzoru
I have got one blue pen.
Čísla
Spoj číslici se správným slovem
JUNE
3
Name:___________
Oblečení
1. Nakresli do rámečků oblečení
2. Říkej, co máš na sobě
I have got a blue T-shirt and ....
Části těla
Doplň do obrázku obličeje slova z nabídky
head, nose, mouth, eye, ear
Dokresli „hair“.
4. Dopiš slova k postavě podle nabídky
shoulders, head, knee, hand,
arm, leg, toes
5. Najdi slova (8 částí těla)
- co najdeš škrtni a vedle tabulky nalresli
H
V
T
V
S
V
E
V
O
H
H
V
A
L
E
A
O
V
D
E
V
N
U
V
V
G
V
D
L
V
V
V
V
V
D
V
K
N
E
E
E
V
A
R
M
V
R
V
V
V
V
V
V
V
H
A
I
R
V
V
JUNE
4
Name:___________
1. Najdi v křížovce ukrytá zvířata a napiš slovo ke správnému obrázku
D
Q
A
Y
T
D
A
Y
S
D
F
G
C
A
T
O
S
S
X
Z
U
S
X
Q
W
E
R
T
Z
U
G
D
D
C
U
C
D
C
C
Q
W
D
F
E
H
Z
S
D
V
I
K
R
V
R
S
G
X
Q
L
S
W
F
F
B
O
Q
T
B
O
D
O
C
S
E
D
W
P
E
N
G
U
I
N
C
F
R
V
H
P
F
R
B
G
M
P
W
Z
M
O
G
I
B
A
H
G
Z
N
H
Q
L
E
U
L
D
H
L
N
R
A
H
I
M
J
W
K
R
I
K
I
J
L
M
K
N
H
H
O
R
S
E
T
O
J
L
K
A
B
Q
T
I
P
B
K
E
H
Z
O
H
E
L
W
V
C
G
P
L
C
L
R
G
U
O
G
A
Z
E
B
R
A
P
K
O
P
S
H
E
E
P
A
P
R
W
T
J
O
J
W
O
R
D
F
S
A
W
O
T
R
Z
K
X
H
G
F
D
S
G
I
R
A
F
F
E
I
L
W
2. Zahraj si s kamarádem hru
Potřebuješ hrací figurku a kostku. Předem si domluvte pravidla hry.

Podobné dokumenty

Metodická příručka

Metodická příručka Metodická příručka 1, Chit Chat, Paul Shipton a Coralyn Bradshaw, Oxford university Press, 2002 Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., kolektiv autorů, VÚP Praha, 2008 Angličtina ...

Více

Prvouka - pracovní listy

Prvouka - pracovní listy 1) Cesta do školy - 1. roník ..................................................................................................... 1 2) Ovoce a zelenina - 1.roník....................................

Více

Profesionální výkon pro každou kancelář

Profesionální výkon pro každou kancelář duplex, síťová karta C610dtn duplex, 2. zásobník, síťová karta

Více