(Microsoft Word Viewer - Přihláška CK AVANTI-TOUR

Transkript

(Microsoft Word Viewer - Přihláška CK AVANTI-TOUR
CESTOVNÍ SMLOUVA
Závazná přihláška
Číslo s mlouvy
Uzavřená ve smyslu zákona 159/1999 Sb.
POŘÁDAJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ
zastoupená obchodním zástupcem – prodejcem
Renata Dvořáková CK AVANTI-TOUR
Pulická 21, 518 01 Dobruška
Tel: 494 622 328
Fax: 494 622 328 IČ: 626 88 626
KB Dobruška č.ú.: 19–2156840267/0100
www.avanti-tour.cz e-mail:[email protected]
ZÁKAZNÍK
příjmení, jméno:
datum narození:
číslo pasu/OP:
adresa:
PSČ:
email:
tel. domů:
mobil. tel.:
Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto cestovní smlouvu podle zákona 159/1999 Sb. i ve prospěch následujících osob:
příjmení, jméno:
adresa:
datum narození mob. telefon
číslo pasu/OP:
2.
3.
4.
5.
6.
VYMEZENÍ ZÁJEZDU
země pobytu:
kód zájezdu:
termín zájezdu:
stravování:
druh dopravy:
místo pobytu:
nástupní místo:
ubytování :
variabilní symbol pro platební styk:
požadavky klienta :
základní cena
sleva
stravování
Další objednané služby
pojištění
příplatky
cena za osobu
termín úhrady
číslo dokladu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
cena celkem:
ČASOVÝ ROZVRH PLATEB
záloha celkem:
způsob úhrady
ano
složenkou/vkladem na účet CK AVANTI-TOUR Renata Dvořáková
v hotovosti v kanceláři AVANTI-TOUR Renata Dvořáková
doplatek:
v hotovosti v kanceláři prodejce
složenkou/vkladem na účet CK AVANTI-TOUR Renata Dvořáková
v hotovosti v kanceláři AVANTI-TOUR Renata Dvořáková
v hotovosti v kanceláři prodejce
PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný......................................., bytem.............................................., datum narození.......................................
zplnomocňuji obch.zástupce .......................................IČ:.................................................k provedení platby zálohy/doplatku
za výše specifikovaný zájezd na účet pořádajícího zájezdu cest. kanceláře AVANTI-TOUR Renata Dvořáková, IČ 626 88 626
V..............................dne...........................
podpis zákazníka……………………..
Údaje ve Všeobecných podmínkách a katalogu, které jsem obdržel jako nedílnou součást cestovní smlouvy, jsou mi známy a souhlasím s nimi a toto i jménem výše
uvedených osob, které mne k uzavření cest. smlouvy zmocnily. Beru na vědomí, že veškerá korespondence bude prováděna se zákazníkem č.1
Datum uzavření cestovní smlouvy:
Podpis zákazníka:
Podpis provizního prodejce:
Podpis poř. CK

Podobné dokumenty

oznámení pojistné události - pracovní neschopnost

oznámení pojistné události - pracovní neschopnost Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v Oznámení pojistné události jsou úplné a pravdivé. Prohlašuji dále, že jsem při sjednání pojištění pro případ pracovní neschopnosti byl/a seznámen/a a souh...

Více

zde - ACFE.cz

zde - ACFE.cz Číslo karty:

Více

Denní odškodné při dočasné pracovní neschopnosti

Denní odškodné při dočasné pracovní neschopnosti informace, zdravotnickou dokumentaci týkající se léčby úrazu, onemocnění, resp. zdravotního stavu. Současně zplnomocňuji pojišťovnu, aby se za účelem došetřování pojistné události, zdravotního stav...

Více

4 str. Habeas corpus.12

4 str. Habeas corpus.12 výloh v zahraničí, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění storna zájezdu a doplňkové připojištění pro účastníky zájezdů se sjednávají jako pojištění škodová, úrazové pojišt...

Více

smlouva o zájezdu

smlouva o zájezdu Způsob úhrady (zakroužkujte): složenkou/ převodem/ vkladem na účet CK COLUMBUS/ hotově v CK COLUMBUS nebo u provizního prodejce.** ** Zákazník je povinen uhradit zálohu CK COLUMBUS. Úhradu provede ...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SLUŽBY Affiliate program MonkeyData je rámec spolupráce, ve kterém Účastníci formou marketingové podpory spolupracují s Poskytovatelem na získávání nových zákazníků služby MonkeyData a získávají za to pro...

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní účast ukončit a to zasláním e‐mailu Poskytovateli na e‐mail [email protected] s žádostí o  ukončení spolupráce. 

Více