žijete svoje představy.

Transkript

žijete svoje představy.
Borito 4
Borito 1
2009 Samsung klimatizace
Když vzduch mění kvalitu Vašeho života,
žijete svoje představy.
Samsung
Zaměřeno na pocity
Samsung
Zaměřeno na pocity
Klimatizace 2009
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR Zrt.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 35/37.
http://www.samsungklima.hu
Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.
CZ_2009 AC_Catalog-Cover.indd 1
29.4.2009 16:55:35
S
amsung cítí zodpovědnost za životní prostředí a bezpečnost lidí a
proto vytvořil klimatizační zařízení šetrné k životnímu prostředí.
Kombinací ekologického myšlení a inovačních technologií Vám
Samsung prostřednictvím svého nového klimatizačního zařízení nabízí
zelenou svěžest. Díky zvýšené energetické účinnosti také šetříte
svoje peníze, aniž by jste se vzdávali svého komfortu.
Revoluční technologie Samsungu Vám umožňuje vytvořit zdravé
prostředí pro Vaši rodinu, spolupracovníky, hosty či klienty.
Myslíte na to, že návrat domů může být radostí.
CZ_2009 AC_Catalog-Cover.indd 2
29.4.2009 16:55:41
3
SAMSUNG Klimatzace
2009
4
Myslíme ve vyšších dimenzích – pro Vás
Samsung Electronics se už od úplného začátku snaží o to, aby se stal
vedoucí společností se všemi produkty, které přináší na trh.
Výsledkem je neustálé rozvíjení značky, která je synonymem
dokonalosti, vysoce kvalitních produktů a neutichající obětavosti pro
jeho zákazníky. Se stále novými kreativními nápady a inovačními
produkty si Samsung získal srdce zákazníků po celém světě – a díky
tomu bude naše společnost i značka hnaná vpřed i v budoucnosti.
Marketing značky
Aby se Samsung Electronics stal značkou, kterou budou lidé po celém světě oceňovat jako tu
nejlepší, věnuje se naše společnost důsledné a agresivní propagaci značky. Staneme se
prémiovou značkou, na kterou budou všichni ti, kteří vlastní naše výrobky, hrdí. Našim závazkem
je pokrokový marketing, ve kterém je nejdůležitější náš zákazník.
17,7 miliard USD - zdroj
Interbrand, průzkum "Nejlepších značek světa"
NEJVĚTŠÍ
MEZINÁRODNÍ
SPOLEČNOST
Digitální zařízení Samsung
V naší společnosti Samsung Electronics je nejdůležitějším aspektem spokojenost zákazníků.
Díky inovačním výrobkům, které obohacují životy našich zákazníků po celém světě, jsme vykročili
v ústrety obchodu s digitálním zařízením. Výsledek tohoto kroku bude citelný ještě po mnoho
nadcházejích let. Stylové provedení, dobré vybavení pohodlnými funkcemi a ohleduplnost vůči
přírodě – takové jsou naše digitální zařízení, které vyrábíme našim zákazníkům na míru.
Ocenění za domácí spotřebiče
Samsung Electronics
5
SAMSUNG Klimatzace
2009
Obsah
004
>Úvod
024
>Komfortní zóna
036
>Další funkce
066
>Max
094
>BAC - kazetové jednotky
134
>Centrální ovládání
008
014
018
020
028
030
032
035
042
048
054
060
072
074
078
088
112
122
130
132
136
142
143
144
>Životní prostředí a my
>Good Sleep
>Mont Blanc
>FJM - nabídka produktů
>BAC - kanálové jednotky
>Integrovaná kontrola
>Funkce
>Speciální dálkový ovladač
>Mont Blanc II
>FJM - venkovní jednotky
>BAC - parapetní jednotky
>Doplňky
>MPI [Micro Plasma Ion]
>S-Invertor
>Vivace
>FJM - vnitřní jednotky
>Kontrola
>Vysvětlivky ikon
>Systém ochrany zdraví
>UTR - inteligentní ovládání
>Crystal
>BAC - nabídka produktů
>Idividuální kotrola
>Poznámky
6
Představte si křišťálově čistý vzduch
Předpokládal jsem, že napsat předmluvu bude jednodušší jako připravit celý katalog, ale s
překvapením jsem zjistil, že tomu tak není. Do katalogu se dostává esence vlastností produktů
letošního roku: fotografie, údaje, popisy,... Vím, že na základě těchto informací si vybíráme
zařízení, které vyhovují našim potřebám. A pro toho, kdo připravuje katalog, nastává dilema, na
kolik se mu podařilo odevzdat čitateli z tohoto duchovna, které se skrývá za konečným
výrobkem. Protože my zde v pobočce Samsungu skutečně věříme tomu, že produkty, které
vyrábíme a nabízíme, jsou víc než obyčejné domácí spotřebiče. Víc, protože slouží nejen na
vytvoření pocitu pohodlí, ale mají i pozitivní vliv na naše zdraví. Jako otec malých dětí si i já
uvědomuji důležitost toho, aby jsem domů k dětem donesl co nejméně virů. Určitě nejsem
jediný, kdo má zkušenost, že tam, kde je více dětí, si prochladnutí nebo chřipka nakonec najde
každého z rodiny. I dospělý si protrpí tento "střet" s nepříjemnými viry, ale dítě ještě víc. Když
jsme se s kolegy poprvé střetli s popisem Micro Plasma Ionizéru, tak jsme ani my zcela nevěřili
předkládaným údajům. Tohle vážně dokáže zlikvidovat chřipku? Na naši otázku nám dali
odpověď pokusy Ústavu mikrobiologie Univerzity v Szegedu.
Certifikát, který níže můžete nalézt, hovoří sám za sebe. Netvrdíme a ani to nemůžeme tvrdit,
že nikdy neonemocníte, když budete používat klimatizační jednotky od Samsungu se zařízením
MPI, ale můžeme prohlásit, že pomocí tohoto zařízení jste schopni výrazně snížit riziko výskytu
onemocnění způsobených chřipkovým virem. Tolik můžeme udělat pro zdraví naší rodiny a
svých dětí. Věříme, že se stále více lidí najde v inovativní technologii klimatizací, které nabízí
Samsung a spolu s námi si bude vychutnávat pohodlí a bezpečí, které nabízíme.
Klimatizace Samsung je zárukou bezpečí a účinného pohodlí
Attila Pernyész
Obchodní ředitel Samsung RAC
7
SAMSUNG Klimatzace
2009
Globální lídr není zodpovědný jenom za
to, co se děje v rámci jeho vlastní
činnosti, ale i za věci mimo tyto hranice.
8
Výroba vedoucích produktů je jen jednou částí celého obrazu. Náš
závazek vytvářet lepší svět pro budoucí generace je pro nás stejně
důležitý. Skutečně věříme, že když nedáme šanci na úspěch budoucím
generacím, bude to náš neúspěch. Jako jednotná společnost jsme si dali
za cíl vychovávat naše místní společnosti ke společné zodpovědnosti a
iniciování společného úspěchu.
Samsung pokračuje v činnosti
Zeleného managementu pro
zdravou budoucnost všech lidí i
celé planety.
9
SAMSUNG Klimatzace
2009
SAMSUNG Klimatizace
Základní filozofie
Samsung Electronics aplikuje iniciativu Zeleného managementu, čímž přispívá svým
dílem k ochraně životního prostředí. Jako korporace, která cítí zodpovědnost, vykonáváme mnoho
aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí. Ty se týkají našich pracovišť jak Koreji, tak i mimo ni,
stejně jako našich dodavatelů a místních společností. Tím, že ctíme lidi i přírodu, našim obchodním
úsilím se stalo neustálé zlepšování kvality života a jeho zachování na naší planetě. Naším cílem je přispívat k udržení neustálého rozvoje lidstva.
1. Zásady Zeleného managementu
Náš program Zeleného managementu se skládá z pěti částí: Managementu, produktů,
postupů, pracovišť a společnosti. Jak je uvedené i v naší filozofii Zeleného managementu, víme, že životní prostředí , bezpečnost a zdraví jsou integrální součástí naší činnosti. Víra v tuto myšlenku slouží jako základ pro všechny pracovní aktivity a je naším průvodcem při budování lepšího a čistého světa.
[ Zásady Zeleného managementu ]
Z úcty k životu jsou všechny naše pracovní aktivity řízené filozofií našeho Zeleného managementu, který podporuje respekt vůči přírodě a přispívá k bohatšímu životu lidí a ochraně životního
prostředí. Naše společnost hraje vedoucí úlohu ve vytváření udržitelného rozvoje lidské společnosti tím, že uskutečňuje kroky k ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví a považuje je
jako rozhodující faktory v celém našem pracovním úsilí.
1. Fungování systému Zeleného managementu
Pod záštitou systému Zeleného managementu pokračujeme v úsilí o zlepšování dopadu naší výroby
a služeb na životní prostředí, bezpečnost a zdraví. Zavázali jsme se pravidelně publikovat výsledky
našeho systému Zeleného managementu.
2. Shoda s místními a mezinárodními předpisy
Při řízení záležitostí týkajících se životního prostředí a bezpečnosti aplikujeme přísné normy.
Kromě toho se snažíme důsledně dodržovat související zákony, předpisy a mezinárodní dohody,
abychom zůstali zodpovědnými příslušníky korporace.
3. Plnění zodpovědnosti životního cyklu za produkty a služby
Splníme zodpovědnost za naše výrobky a služby – s designem a materiály přátelskými a bezpečnými vůči životnímu prostředí a po dosloužení našich výrobků je budeme recyklovat.
4. Neustálé vylepšování aspektů přispívajících ke zlepšení životního prostředí
Budeme pokračovat v minimalizování používání zdrojů a energie pomocí technologie čisté
výroby. Na snížení produkce takových látek, které mají známý negativní dopad na životní prostředí (jako například oxid uhličitý) vyvíjíme nové vyspělé technologie.
5. Zabezpečení bezpečného a příjemného pracovního prostředí
Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabránili ekologickým nehodám a starali se o
bezpečné a příjemné pracoviště, čímž pomůžeme zlepšit zdraví a kvalitu života našich zaměstnanců.
6. Pevné partnerství s dodavateli a přínos společnosti
Budeme spolupracovat s dodavateli tak, abychom naplnili filozofii Zeleného managementu
a budeme s nimi udržovat dokonalé partnerství. Tato filozofie zahrnuje také společné aktivity,
které chrání naše životní prostředí a rozvíjejí místní společnosti.
Cílové oblasti
Vážně se zaobíráme úlohou postavit otázku globálního oteplování do středu
pozornosti. V souladu s celosvětovým trendem rozvíjí Samsung Electronics různé aktivity, aby upozornil na klimatické změny. Náš dozor nad ochranou životního prostředí se týká rozvoje ekologických
výrobků a hlídání způsobů, jak minimalizovat dopad na prostředí pomocí recyklace výrobků.
1. Zodpovědnost za klimatické změny
Usnesení o životním prostředí a rozvoji z Rio de Janeira z roku 1992 poukázalo na
problém regulace materiálů, které přispívají ke globálnímu oteplování. Po dvou
letech, v březnu 1994, začala platit Konvence o klimatických změnách. Cílem této
dohody je omezení emisí plynů způsobujících skleníkový efekt, který má přímý vliv na
klimatické změny. Pod Kjótský protokol se podepsalo 38 států, které se zavázaly
snížit množství emisí skleníkovým plynů. V průběhu let 2008 – 2012 musí snížit svoje
kombinované emise o 5,2% v porovnání s rokem 1990. Jako jedna z vedoucích
světových společností v této době informací představil Samsung Electronics svůj
„Projekt snížení CO2“, který je dobrovolnou iniciativou na snížení emisí CO2. Kromě
toho vyvíjíme úsilí, aby naše elektronické produkty byly efektivnější a abychom zároveň omezili používání materiálů s potenciálem způsobovat globální oteplování
(GWP).
Samsung Electronics se snaží omezit vypouštění látek, které způsobují globální
oteplování, do prostřední během výrobních postupů. Obzvlášť se soustřeďuje na
emise CO2. Taktéž jsme lídry ve snaze o úsporu energie, kterou vedem v rámci celé
naší společnosti.
2. Minimalizování dopadu na životní prostředí
Působení výrobku na životní prostředí je dané již během fáze jeho vývoje. To znamená,
že dopad na životní prostředí by se měl brát v úvahu již během vývojové fáze výrobku.
Samsung Electronics se k tomuto problému přiblížil z pohledu životnosti výrobku a
prosazuje různé techniky a aktivity, které minimalizují dopad na životní prostřední díky
recyklování výrobků. Přijali jsme řídící program pro životní prostředí, abychom minimalizovali znečišťování prostředí v důsledku výrobního procesu na nejmenší možnou míru.
Součástí programu je důsledná kontrola zdrojů těchto materiálů a zlepšování postupů.
Současně jsme jej rozšířili i na zacházení s naším interním odpadem a možnosti jeho
recyklace. Naší filozofií je, že o odpadní materiál by se měl starat ten, kdo ho vytvořil.
Tyto opatření jsou v souladu s naším základním přesvědčením, že to nejdůležitější je
zachovat zdroje a přírodu.
[[ Certifikát
Certifikát o
o ochraně
ochraně životního
životního prostředí
prostředí a
a bezpečnosti
bezpečnosti (Korea)
(Korea) ]]
Výrobní
Výrobní závod
závod
Gwangju
Gwangju
Ekologický
Ekologický závod
závod
ISO
ISO 14001
14001
OHSAS
OHSAS 18001
18001
1996.01
1996.01
1996.10
1996.10
2002.10
2002.10
[[ Certifikát
Certifikát o
o ochraně
ochraně životního
životního prostředí
prostředí a
a bezpečnosti
bezpečnosti (zámoří)
(zámoří) ]]
Oblast
Oblast
Název
Název
Produkt
Produkt
Mexico
Mexico
Thailand
Thailand
India
India
China
China
SEM
SEM
TSE
TSE
SIEL
SIEL
SSEC
SSEC
REF,
REF, A/C,
A/C, W/M
W/M
CTV,
CTV, REF,
REF, RAC,
RAC, W/M,
W/M, MWO
MWO
CTV,
MWO,
CTV, MWO, C/M
C/M
REF,
W/M,
RAC,
MWO
REF, W/M, RAC, MWO
Datum
Datum obdržení
obdržení
ISO
OHSAS
ISO 14001
14001
OHSAS 18001
18001
2004.11.24
2004.11.24
2001.12.01
2001.12.01
2000.06.01
2000.06.01
2003.11.25
2003.11.25
2006.06.17
2006.06.17
2003.11.04
2003.11.04
2003.08.27
2003.08.27
2005.06.16
2005.06.16
Certifikát
Certifikát od:
od:
UL
UL
UL
UL
KPMG/BQR
KPMG/BQR
CQC
CQC
12
3. Vývoj výrobků přátelských k životnímu prostředí
Vedle funkce, ceny, kvality a designu je klíčovým hlediskem při vyvíjení našich výrobků i životní prostředí. Toto hledisko vyjadřuje náš závazek snižovat dopad na životní
prostředí pomocí recyklování výrobků, od získání surovin přes výrobu a dopravu až
po používání a opětovné využití výrobku. Takovýmto přístupem minimalizujeme zatěžování našeho ekosystému.
Už od úvodní vývojové fáze realizujeme použití ekologických nástrojů a kontrolu
nebezpečných látek. Vykonáváme také kroky na přehledné zpřístupnění informací
týkajících se životního prostředí a aktivně prosazujeme sběr a opětovné využití starých výrobků.
[ Környezetvédelmi és biztonsági tanúsítvány ( Koreában ) ]
Gyár
Környezetbarát vállalat
ISO 14001
OHSAS 18001
Gwangju
1996.01
1996.10
2002.10
[ Környezetvédelmi és biztonsági tanúsítvány ( Tengerentúl) ]
Régió
Név
Termék
Mexico
Thailand
India
China
SEM
TSE
SIEL
SSEC
REF, A/C, W/M
CTV, REF, RAC, W/M, MWO
CTV, MWO, C/M
REF, W/M, RAC, MWO
Megszerzés ideje
ISO 14001
OHSAS 18001
2004.11.24
2001.12.01
2000.06.01
2003.11.25
2006.06.17
2003.11.04
2003.08.27
2005.06.16
Certification by
UL
UL
KPMG/BQR
CQC
[ Příklady výrobků přátelských k životnímu prostředí ]
Energeticky účinný systém klimatizačního zařízení, které používá chladivo přátelské k životnímu
prostředí. Systém DVM-Plus (RVXVHT100GA) pro středně velké a velké budovy nabízí vysoce
efektivní technologii, která automaticky reguluje potřebný výkon v závislosti na skutečné potřebě
chlazení/topení. Výsledkem je nejvyšší míra energetické účinnosti na světě (účinnost chlazení
3,18, účinnost topení 4,32). Kromě toho je toto klimatizační zařízení přátelské k životnímu prostředí, protože využívá chladivo R410A, které nenarušuje ozónovou vrstvu.
Recycling Mark
[ Recyklační aktivity doma i po celém světe ]
Abychom chránili životní prostředí a splnili svoji společenskou zodpovědnost, nejen že plně dodržujeme předpisy ohledně recyklování elektronického odpadu, ale také řídíme dobrovolný systém
sběru/recyklování elektronického odpadu. Snažíme se již od navrhování a výroby rozvíjet výrobky,
které jsou jednoduše recyklovatelné.
Samsung Electronics podporuje systém IPR (Individual Producer Responsibility – Individuální
zodpovědnost výrobců), který propaguje tyto aktivity. Zatímco mnoho států po celém světě není
schopno zavést IPR do operačních procesů, Samsung Electronics bude pokračovat v rozvíjení
výrobků přátelských k životnímu prostředí a minimalizování elektronického odpadu, čímž napomůže efektivní individuální zodpovědnosti výrobce.
13
SAMSUNG Klimatzace
2009
14
15
SAMSUNG Klimatzace
2009
Dokonalá krása kdekoliv
Vnitřní design Vašeho domova ještě vylepší osobní pohodlí a přitažlivost.
Tím, že se klimatizační zařízení stává velkou součástí interiéru, Samsung Vám
poskytuje širokou škálu klimatizačních zařízení různého stylu s dokonalým
designem a také klade důraz na vysokou výkonnost a zdraví. Klimatizační
zařízení od Samsungu představuje chladné, čisté a zdravé osvěžení v každodenním životě.
16
17
SAMSUNG Klimatzace
2009
Čistý vzduch,
zdravý život
Zkuste nejčistší, nejčerstvější vzduch a
udržujte sebe i svoji rodinu zdravé. S inovační technologií Samsungu se život jednoduše stává lepším.
18
Systém Micro Plasma Ion od Samsungu, vyspělá technologie
čištění vzduchu, Vám nabízí čerstvý a čistý vzduch, který si
můžete vychutnávat.
MPI (Micro Plasma Ion) zlepšuje kvalitu vzduchu Vašeho interiéru tak, že eliminuje biologické
nečistoty, které ohrožují Vaše zdraví, jako jsou viry, bakterie a alergeny.
19
SAMSUNG Klimatzace
2009
Systém MPI má
vynikající výsledky
Vytvoření intenzivně čistého vzduchu
Tato inovační MPI technologie eliminuje většinu částic ve
vzduchu, včetně virů, bakterií, plísní a dokonce i alergenů,
které běžné filtry nedokážou zachytit. Díky tomu jste chránění a zdraví.
Ochrana proti nemocem
Zneškodněním biologických nečistot je Vaše rodina chráněná před toxiny, které způsobují nemoci, což znamená méně
bolestí hlavy a tekoucích nosů.
V bezpečí před alergeny
Není důvod se obávat alergenů. Vytvořte ze svého domova
útočiště před alergeny.
Regulování volných kyslíkových radikálů
(OH radikál)
I když je aktivní kyslík životně důležitý pro organismus,
jeho nadbytek může způsobit nemoci, rakovinu a rychlejší stárnutí. Udržujte kyslík v rovnováze a chraňte sebe
i svoji rodinu.
Čerstvý vzduch udrží Vaši
rodinu v dobrém zdraví
Pro lidi citlivé na toxiny
MPI se doporučuje lidem, kteří se často cítí špatně kvůli
biologickým nečistotám ve vzduchu. Redukování hladiny
toxinů ve vzduchu minimalizuje podráždění.
Pro děti a starší lidi
Děti a starší lidé jsou o hodně citlivější na viry, proto
vyžadují zvýšenou ochranu, kterou jim poskytuje Micro
Plasma Ion.
Pro alergiky
MPI efektivně odstraňuje alergeny, takže máte stále čerstvý
vzduch, dokonce i když doma máte domácího mazlíčka.
20
Víte, jaké škodlivé částice a viry
se nacházejí v prostředí, ve kterém žijete?
Prach ve vzduchu – způsobuje
astma, bolesti hlavy a zánět průdušek
Aktivní kyslík – zrychluje
proces stárnutí pleti
Bakterie – způsobují množství
symptomů a nemocí
Negative Ion
Plísně – dávají živiny a prostor
virům pro jejich množení
110
Bakterie a viry, které se nacházejí ve vzduchu způsobují
různé nemoci, jako je chřipka, plané neštovice (varicela),
SARS.
540
Silné alergeny – můžou způsobit podráždění kůže,
onemocnění dýchacích cest a různé alergie
1200
(x1000/cc)
Positive Ion
ak technologie
J
MPI funguje?
Samsung
10 MPI - široké pokrytí
Káros részecskék
(x1000/cc)
Atomy aktivního vodíku a kyslíku
Atomy se vážou na povrch
škodlivých částic
Škodlivé částice
Čistá voda
Atomy se vážou na
povrch škodlivých částic
Škodlivé částice zahynou,
atomy se změní na vodu.
SAMSUNG
550
80
L Company
S Company
Dobrý!
Ozone
S Company
10 SAMSUNG
43
(ppb)
5
L Company
ak funguje technologie MPI v porovJ
nání s jinými iontovými systémy?
Active hydrogen and oxygen
ions are generated
Combines with Harmful substances
20
50
Cognition of smell
Ozone control
* Pokus: společnost Samsung
Ještě více atomů - ještě větší pokrytí...
Turns into harmless water
01/Výborné pokrytí. Systém MPI pročistí až
19,16 m3 prostoru v porovnání se svými konkurenty.
02/Vynikající výkon při čištění vzduchu. Systém
MPI generuje více iontů, díky čemuž je efektivnější v čištění vzduchu.
03/Jak víme, že systém MPI funguje? Modrá
kontrolka signalizuje čištění vzduchu.
*OH radical, Harmful viruses and bacteria.
1200
540
110
Active hydrogen and oxygen
ions are generated
(x1000/cc)
SAMSUNG
* Pokus: společnost Samsung
Společnost B
Turns into
harmless water
Combines with Harmful
substances
*OH radical, Harmful viruses and
bacteria.
Společnost A
21
SAMSUNG Klimatzace
2009
Micro Plasma Ion zlepšuje kvalitu vzduchu ve
Vaší místnosti a odstraní všechny starosti
elosvětově uznávaná technologie čištění
C
vzduchu
V omezených uzavřených prostorách, jakou jsou auta,
letadla a výtahy, MPI předvádí svoji vykající technologii
poskytováním nejvyšší úrovně čistého a čerstvého vzduchu.
echnologie MPI uznaná veřejnými oragT
nizacemi
01
02
03
Technologie MPI použitá v automobilech Renault
Samsung
Ve špičkových autech Renault Samsung SM7 a SM5 je využívána
technologie MPI na snížení toxických látek v jejich uzavřených prostorách. Při testování aut se ukázalo, že 78% plísní a 58% bakterií bylo
v autě zneškodněno už po 30-ti minutách používání.
01_Etiketa kvality v oblasti odstraňování alergenů ze vzduchu
Testovací institut: BAF (The British Allergy Foundation – Britský ústav alergií),
velikost místnosti 19,16 m3, relativní vlhkost 69%, teplota vzduchu 20 ºC
02_Eliminace aktivního kyslíku
Technologie MPI zvolená pro „Výzkum prostředí v prostorách pro cestující v letadle“
Přijato v září 2005 na 7. Konferenci ASA ve Francii
03_Tvorba atomů vodíku
Přijato na 2. Mezinárodním sympoziu Cold Atmospheric Pressure Plasmas,
Program ACER (Airliner Cabin Environment Research – Výzkum prostředí
na palubách letadel), podporovaný americkou vládou, je zaměřen na určení
způsobů, jak snížit na palubách množství toxinů. Samsung se svojí technologií MPI je jedinou zahraniční společností, která byla pro tento projekt zvolená, což je důkazem vysoké bezpečnosti a funkčnosti MPI.
30. srpna 2006, Bruggy, Belgie
22
Systém ochrany zdraví
Klimatizační zařízení Samsung zabezpečí, aby jste dýchali jen čistý, osvěžující vzduch tím, že jej pročistí od nečistot,
a to nejen jedenkrát, ale několikrát. Automaticky zavírající se horní žaluzie zabraňuje vniknutí nečistot dovnitř. Biologické
nečistoty se ze vzduchu vyfiltrují systémem MPI a jsou přeměněny na neškodné molekuly vody, které se poté rozptýlí.
Nakonec vícestupňové filtry odstraní škodlivé chemické nečistoty pomocí několika filtrů.
Zadní panel
5 -ti stupňový systém
čištění vzduchu
Krok 1
Krok 1 / Filtr se stříbrným povrchem
– stříbro je široce uznávané pro svoje antibakteriální a čistící účinky. Samsung
pokryl svoje filtry stříbrem, které zabrání šíření bakterií a virů, které se mohou ve
filtrech usadit.
Krok 2
Krok 2 / Výparník se stříbrným povrchem
- Nové H-Křídlo zvyšuje schopnost odstraňování bakterií
- Zlepšená funkce výměníku tepla
- Samsung od roku 2005 aplikuje bezchromové výparníky u všech svých
výrobků
Krok 3 / Filtr DNA a katechinový filtr
Kvalita struktury DNA spočívá v absorpci a zneškodnění mikroskopických
rakovinotvorných činitelů. Katechin, získávaný ze zeleného čaje, je součástí
filtru a deaktivuje zachycené bakterie a nepříjemné pachy.
Krok 3
Krok 4
Krok 4 / Filtr proti pachům
Aktivní uhlík zabudovaný do filtru efektivně absorbuje všechen pach.
Krok 5 / Zóna MPI
Systém MPI, vyspělý systém čištění vzduchu, se ukázal jako efektivní prostředek na ničení nebezpečných bakterií a alergenů ve vzduchu.
Krok 5
Automatické čištění
Je někdy cítit z Vašeho klimatizačního zařízení zápach? V klimatizačních zařízeních se často množí bakterie a
plísně, které způsobují nepříjemný zápach. Jak můžete udržet Vaši klimatizaci čistou tak, aby pracovala jako
nová? Odpovědí je funkce Auto-Clean (automatické čištění) klimatizačních zařízení od Sumsungu. Když je
klimatizační zařízení vypnuté, zůstává čisté, protože uvnitř stále probíhá vysoušení, které jej chrání proti růstu
bakterií a plísní.
01 Rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou
02 I během vypnutého stavu nechává
03 Jednotka zůstává suchá, díky
způsobuje tvorbu vlhkosti
jednotka automaticky zapnutý ventilátor
pro důkladné vysušení.
čemuž se nemnoží plísně a bakterie.
Indikátor čištění filtru (jen pro Crystal)
Vždy víte, kdy je třeba filtr čistit. Indikátor čištění filtru Vás upozorní, když je filtr potřeba vyčistit – rozsvítí se modré
světlo, obyčejně po přibližně 500-ti hodinách provozu. Teď můžete mít svoje klimatizační zařízení stále čisté.
23
SAMSUNG Klimatzace
2009
Zavřené
Otevřené
Automaticky
se zavírající žaluzie
Inovační automaticky se zavírající žaluzie od Samsungu zakryje
klimatizační zařízení, čímž se prach nemůže dostat dovnitř jednotky. Díky tomu zůstanou ventilační otvory a ventilátor čisté.
Proto během používání máte vždy čistý vzduch.
Tento uzavřený design dává klimatizačnímu zařízení příjemný
estetický vzhled a vše zůstává skryto.
Odstraňuje škodlivé biologické látky
Řídí hladinu aktivního
kyslíku ve vzduchu
Micro Plasma Ion neutralizuje viry,
bakterie a alergeny
Micro Plasma Ion rozloží
aktivní kyslík (OH-radikál)
První krok:
První krok:
Iony aktivního vodíku a kyslíku se nalepí
na povrch vzdušných virů, bakterií a
alergenů
Druhý krok:
Atomy a iony se spojí s vodíkem na
povrchu škodlivých částic a naruší
bílkoviny na buněčné membráně
Třetí krok:
MPI
Aktivní vodík vytvořený zařízením
Micro Plasma Ion se spojí ve vzduchu
s aktivním kyslíkem
Druhý krok:
Aktivní vodík a aktivní
kyslík spolu vytvoří reakci
Třetí krok:
(Micro Plasma Ion)
Odstraní se všechny biologické nečistoty a různé
patogeny, jako jsou bakterie, viry a plísně.
Škodlivé částice se zničí a atomy a iony
spojené s vodíkem se změní na
neškodné molekuly vody
... a změní se na neškodnou vodu
Vychutnávejte si
oddych v čistém
vzduchu
Pokroková technologie Samsungu Vám
dává nejčistší vzduch a poskytuje klidný
oddych. Teď můžete spokojeně relaxovat
s vědomím, že vzduch, který dýcháte, je
skutečně zdravý.
26
Staráme se o Vaše pohodlí
Vyzkoušejte dokonalý komfort s klimatizačním zařízením Samsung.
S teplotou a vlhkostí v rovnováze je vzduch stále příjemně osvěžující.
Index komfortu pod hodnotu 21
Pouze samotné ovládání teploty Vám nezaručí pocit pohodlí. Lidé mohou pociťovat při stejné
teplotě pohodlí i nepohodlí – v závislosti od hladiny vlhkosti vzduchu. Pochopením této skutečnosti a toho, že ideální kombinovaný index je pod 21, vytvořil Samsung technologii „Comfort
Care“, která neposkytuje jen výrazné chlazení, ale automaticky nastavuje vlhkost tak, že se skutečně cítíte příjemně ochlazeni.
Thomův Inex nepohodlí: Hladina nepohodlí se může při stejné teplotě měnit, v závislosti na vlhkosti.
Teplota
Infračervená fotografie
teploty kůže
Zdravotní hranice, silný
pocit nepohodlí
Zcela nepohodlné
Většinou pocit nepohodlí
Ukazatel nepohodlí 25°C
Při 27°C a 80% vlhkosti
Vyšší jak průměrné nepohodlí
Ukazatel
pocitu
pod 21°C
Nižší jak průměrné nepohodlí
Pohodlné
Ukazatel nepohodlí 23°C
Při 27°C a 45% vlhkosti
Vlhkost
e příliš teplá, ne příliš chladná, jedN
noduše dokonalá.
Přehnané používání klimatizace je nebezpečné
nejen pro Vaše zdraví, ale i pro životní prostředí
– protože plýtvá energií. Klimatizační zařízení
Crystal od Samsungu využívá nejmenší možné
množství energie na udržení komfortní úrovně,
díky čemuž zůstáváte Vy i životní prostředí
zdraví.
Jak funguje funkce Comfort Care
01/Nejprve odměří vlhkost a teplotu v místnosti
02/Poté jednoduchou kontrolou vlhkosti vypočítá, jaká je úroveň teploty, kterou je potřeba
dosáhnout pro dosažení indexu komfortu
30 - 32°C
> 32°C
Už žádné neúsporné chlazení
01/Kontrolované chlazení, které snižuje spotřebu energie
02/Díky automatickému ovládání teploty není
třeba ji manuálně přenastavovat
03/ Přesné měření vlhkosti vzduchu a teploty
na udržování ideálního indexu komfortu
ontrolka vlhkosti
K
v místnosti
Jednoduše zkontrolujete vlhkost vzduchu pomocí kontrolky vlhkosti
03/Comfort Care automaticky nastavuje teplotu a vlhkost až do dosažení indexu komfortu
Vysoká: Hi
Normální: Sd
Úspora
15%
V režimu chlazení
28 - 29°C
Komfortní zóna
25 - 27°C
(během 2 hodin)
21 - 24°C
Záznam výkonu
< 21
*Pokus: Samsung
27
SAMSUNG Klimatzace
2009
Pohodlí
a svěžest každý den
28
Optimální teplota pro hluboký noční spánek
Díky režimu Good' Sleep Vám Samsung zabezpečí prostředí, které má stále příjemnou teplotu.
Hluboký spánek pro
čerstvé ráno
Vaše ranní nálada odráží celou předcházející noc.
S funkcí Good‘ sleep II budou všechna Vaše rána
jasná a svěží, bez ohledu na stres předešlého dne.
Výborný spánek v noci Vám zaručí víc energie.
29
SAMSUNG Klimatzace
2009
Proč je tak dobrá funkce Good‘ sleep II?
Když spíte s vypnutým klimatizačním zařízením, bude Vám horko. Když je zapnuté, brzy Vám bude
zima. Jakým způsobem se můžete cítit pohodlně? S funkcí Good‘ sleep II od Samsungu se tepDo
%
lota místnosti automaticky přizpůsobí teplotě Vašeho těla, takže35.8
se budete
cítit stále příjemně.
Do
35.8
%
5
SAMSUNG
Dokonce s ní ušetříte až 36% nákladů na elektrickou energii. SAMSUNG
5 %%
30.8%
30.8%
Konkurence
Konkurence
[ Doba trvání: 8 hodin]
[ Doba trvání: 8 hodin]
ychutnejte si v noci příjemný spáV
nek
01/Efektivita během spánku – Funkce Good‘
sleep II zvyšuje efektivnost spánku v porovnání s jinými konkurenty
02/Příjemná teplota kůže – Pro ty, kteří jsou
citliví na teplotu. Pro ty, kteří trpí nespavostí.
03/Šetření energie – Funkce Good‘ sleep II
snižuje spotřebu energie až o 36% v porovnání s normálním režimem chlazení
Nejlepší teplota
Lepší o
95% pro hluboký spánek
Lepší o
95%
24
SAMSUNG
24 %%
SAMSUNG podle fáze spánku,
Teplota je nastavovaná
71%
71% a ráno se probouzíte
proto usínáte rychleji
Konkurence
Konkurence
[
Doba
trvání:
8
hodin]
čerstvější,
aby jste mohli začít den s úsmě[ Doba trvání: 8 hodin]
vem.
Úspora
1.34 Kw
Úspora
1.34 Kw
36 %
Režim Good' Sleep
Režim Good' Sleep
2.09 Kw
2.09 Kw
o
Běžný režim chlazení (26oC)
Běžný režim chlazení (26 C)
Režim chlazení
Hluboký spánek
Hluboký spánek
Usínání
Usínání
01
01
01
35.8 %
30.8%
Nastavená
Nastavená
teplota
teplota
Konkurence
1 hodin
1 hodin
[ Doba trvání: 8 hodin]
95%
24 %
71%
2 - 7 hodin
2 - 7 hodin
Režim topení
Pokud je nastavený čas
Pokud
je ...
nastavený
čas
delší než
hodin, tento
delší
hodin, tento
cyklusnež
se ...
opakuje
cyklus se opakuje
Hluboký spánek
Hluboký spánek
Usínání
Usínání
01
01
Konkurence
[ Doba trvání: 8 hodin]
03
03
8 hodin
8 hodin
36 %
Režim Good' Sleep
2.09 Kw
Hluboký spánek
02
Nastavená
Nastavená
teplota
teplota
1 hodin
1 hodin
o
Běžný režim chlazení (26 C)
Probouzení
03
02
02
Pokud je nastavený
Probouzení
Probouzení
03
03
Pokud
nastavený
čas
delší je
než
8 hodin,
čas cyklus
delší než
hodin,
tento
se 8opakuje.
tento cyklus se opakuje.
Úspora
1.34 Kw
01 účinnost při spánku
02Usínání
teplota pokožky
01 energie
03 úspora
Probouzení
Probouzení
Lepší o
SAMSUNG
03
02
02
Do
5%
SAMSUNG
02
36 %
2 - 7 hodin
2 - 7 hodin
8 hodin
8 hodin
01_Fáze usínání: Usnadňuje usínání snížením teploty
02_Fáze hlubokého spánku: Pro oddych těla a postupné zvyšování jeho teploty
03_Fáze probouzení: Umožňuje probouzení do příjemné teplo-
Nastavená
teplota
1 hodin
2 - 7 hodin
Pokud je nastavený čas
delší než ... hodin, tento
cyklus se opakuje
ty, ve které se cítíte čerství
8 hodin
okonalé pro letní noci!
D
Good‘ sleep II
Hluboký spánek
Usínání
01
02
Probouzení
03
Pokud je nastavený
čas delší než 8 hodin,
tento cyklus se opakuje.
Nastavená
teplota
1 hodin
2 - 7 hodin
8 hodin
01/Menší riziko prochladnutí
02/Menší možnost probuzení
se kvůli pocitu chladu
03/Úspory na energii
30
Speciální dálkový ovladač
Je to ergonomický a inovační dálkový ovladač s lepším designem, jednoduchým uchopením, jemnými tlačítky, přehledným displejem…Všechny tyto výhody najdete v pohodlném, lehkém designu, který
přesně sedí ve Vaší dlani.
Crystal
Max
Nejdůležitější informace
Je tu dálkový ovladač, na který jste už dlouho čekali.
03/Ergonomický
design
01/Navigační tlačítko
02/Přehledný displej
Díky němu je ovládání tak jednoduché, že jej může používat kdokoliv – od dětí až po starší lidi.
Větší, výraznější čísla a ikony
poskytují lepší přehlednost.
04/Tlačítko zapnutí/
vypnutí
05/Větší tlačítka
06/Hladký design
Větší tlačíka pro jednodušší
používání.
Jednoduchý minimalistický
designj pro pohodlí všech uživatelů.
Díky své oranžové barvě je
dobře viditelné
01
04
Je vytvořený tak, aby měl
správnou velikost a bylo jednoduché jej chytit.
02
05
03
06
31
SAMSUNG Klimatzace
2009
Jednoduché ovládání
pro dokonalý komfort
32
Tichý provoz, úspora energie a stabilní chod
s S-Invertorem
Technologie Samsungu Smart Invertor sníží spotřebu energie až o 50% a jejím
výkonným ovládáním můžete rychle dosáhnout požadovanou teplotu a udržovat ji.
Ušetříte
více energie
Stabilní! Příjemná teplota
Klimatizační zařízení s S-Invertorem pracuje po
zapnutí s maximální kapacitou. Hned, jakmile dosáhne požadovanou teplotu, přepne se do režimu, ve
kterém kontroluje změny. To znamená méně výkyvů
teploty a větší pohodlí jen za několik minut.
Nekontrolované
(Ztráta energie)
Kontrolované
Nekontrolované
(Strata energie)
Nastavení
teploty
Úspora!
Vysoká výkonnost
Technologie S-Invertoru Vám poskytuje silné a
rychlé chlazení a topení při minimální spotřebě
energie, takže můžete snížit plýtvání energií a ušetřit peníze.
Ztráta
Společnost„A”
S-invertor
Společnost„B”
kapacita
využití energie
výkon
Stabilní udržování teploty
EER: Energy Efficiency Ratio
(poměr energetické účinnosti)
Ztráta
Bez invertoru
Hodin
S-invertor
33
SAMSUNG Klimatzace
2009
Uncomfortable
Set Temperature
(Energy Loss)
Šetří energii jako jachta, Loss
která využívá síluLosspřírody, a tak
uspokojí
až
dva
požadavky
najednou – šetří energií
a
Comfortable
S-Inverter
chladí, to vše najednou s S-Invertorem.
Loss
Non Inverter
High Temperature
Fluctuation
Uncomfortable
Uncomfortable
(Energy Loss)
Set Temperature
(Energy Loss)
Loss
Loss
Comfortable
S-Inverter
Loss
Loss
SAMSUNG
Společnost A
Non Inverter
High Temperature
Fluctuation
Uncomfortable
(Energy Loss)
Úspora energieEER
až4.30
50%
(w/w)
SAMSUNG
EER
Po dosažení nastavené teploty klimatizační zařízení s S-Invertorem
pře=
EER 4.05 (w/w)
Capacity
Power
pne
chod do
zařízením
Společnost
A úsporného režimu. V porovnání s klimatizačním
Consumption
bez invertoru S-Invertor ušetří až 50% spotřeby energie tím, že =
zabraňuEER 4.03 (w/w)
Performance
je
neefektivnímu
a častému
zapínání a vypínání kompresoru.
Společnost
B
* 9K Inverter Model
621.4 Wh/w
Společnost B
Úspora
302 Wh/h
50 %
S-Inverter
Rychlé chlazení a topení
20dB
SAMSUNG
Když
změníte nastavení teploty, klimatizační zařízení
pomocí maxiSAMSUNG
je lepší!teplotu –
mální kapacity kompresoru rychle dosáhne požadovanou
22dB
Společnost A je o 15% rychlejší chlazení a až o 50% rychlejší topení.
výsledkem
22dB
EER 4.30 (w/w)
EER
EER 4.05 (w/w)
EER 4.03 (w/w)
=
Capacity Power
Consumption
=
Performance
* 9K Inverter Model
Ticho
! Ještě tišší chod
621.4 Wh/w
Bez invertoru se božský tichý chod Vašeho klimatizačVychutnávejte
ního zařízení! Na udržení teploty pracuje kompresor nižší
Úspora
302 Wh/h
rychlostí, díky čemuž je hluk motoru
50a%ventilátoru nižší a
S-Inverter
pocit pohodlí ještě výraznější.
SAMSUNG
Bez invertoru
Společnost B
Loss
Společnost A
Společnost B
20dB
SAMSUNG
je lepší!
22dB
22dB
Široký pracovní rozsah
Klimatizační zařízení Samsung můžete používat i v těch nejextrémnějších teplotních podmínkách. Díky širšímu teplotnímu rozsahu může
jednotka chladit i ve 43 stupňových vedrech nebo chladit při -15-ti
stupňových mrazech a tím poskytuje Vašemu domovu pohodlí.
34
Silný kompresor UTR Plus™
od Samsungu pro rychlé chlazení
Samsung vyvinul kompresor UTR (Ultra Tropical Rotary) Plus™, který má neuvěřitelnou sílu a je schopný
rychle chladit i v náročných teplotách. UTR Plus™ je schopen udržovat vynikající výkon po dlouhou dobu,
dokonce i při teplotách do 60-ti °C.
Příjemná teplota
Delší životnost
Dokonce i při extrémních teplotách můžou zákazníci
počítat s perfektním výkonem svého klimatizačního
zařízení a jeho rychlým chlazením.
Životnost kompresoru UTR Plus™ jsme ještě více
prodloužili, proto si můžete chod Vašeho klimatizačního zařízení vychutnávat mnohem delší dobu.
Výkon – certifikát hodnověrnosti
Nárůst výkonnosti
BTU/h
Certifikát, který udělilo CEEE (Center for Environmental
Energy Engineering – Centrum pro inženýrství životního prostředí), Univerzity of Maryland, USA. Výsledky
v oblasti výkonu a spolehlivosti potvrdily, že kompresor UTR Plus™ od Samsungu má rovnoměrný výkon
a výsledná životnost je o 80% až 100% vyšší než u
jiných komerčních recipročních kompresorů.
Rychlejší
chlazení o
23%
24k BTU/h
Jiný
kompresor
Kompresor, vysoká účinnost
EER: o 5-10% vyšší výkon než u běžných kompresorů. Kompresor UTR Plus™ má ještě vyšší energetickou kapacitu a nižší spotřebu energie.
EER (poměr energetické účinnosti)
vyšší o 5-10%
Klimatizační zařízení Samsung - UTR Plus™
Energie
Spotřeba energie
Nízká hmotnost – jednoduchá údržba
Kompresory UTR Plus™ z inovačních a trvalých materiálů, které jsou napříč tomu velmi lehké, umožňují bezproblémovou údržbu a jednoduchou instalaci.
Hmotnost
nižší o 30%
Klimatizační zařízení Samsung - UTR Plus™
Jednoduchý provoz
35
SAMSUNG Klimatzace
2009
S funkcí Smart Saver není potřeba díky šetření
elektrickou energií vypínat klimatizační zařízení!
Nemusíte se znepokojovat kvůli účtům za elektřinu, když používáte klimatizační zařízení Samsung.
Už nemusíte kvůli šetření elektrickou energií vypínat klimatizační zařízení, když máte pocit, že místnost je dostatečně vychlazená a potom ho opět zapínat, když se začnete cítit nepohodlně.
šetříte až 31% na účtech za elektřinu
U
s funkcí Smart Saver.
Již nemusíte kvůli šetření elektrickou energií vypínat
klimatizační zařízení, když máte pocit, že místnost je
dostatečně vychlazená a potom ho opět zapínat, když
Vám začne být horko. Smart Saver automaticky řídí
klimatizační zařízení tak, aby se vychladila místnost
s nejmenším množstvím potřebné energie, čímž elektřinu šetříte. Podle výzkumů se ušetřilo až 31% elektrické energie, když se při venkovní teplotě 30 ºC
nastavila teplota na 26 ºC. S funkcí Smart Saver se už
víc nemusíte obávat o vysoké účty za elektřinu a
můžete si začít vychutnávat příjemný chlad.
Kdy je Smart Saver potřeba?
01/Když opakovaně zapínáte a vypínáte klimatizační
zařízení kvůli udržení chladu, protože chcete ušetřit
energii.
02/Když nechcete plýtvat energií na chlazení prázdné nebo téměř prázdné místnosti.
03/Když sice není nesnesitelně horko, ale přece
jenom není příjemně a uvažujete o zapnutí klimatizačního zařízení.
Šetřte energii. Chraňte naši planetu.
Klimatizační zařízení Crystal od Samsung představuje novou funkci Smart Saver, první svého druhu,
pro efektivní chlazení s nižší spotřebou energie.
S touto funkcí uživatelé výrazně šetří energii i peníze. Můžete být hrdi na to, že přispíváte svojí částí
k ochraně životního prostředí používáním výrobku,
který pomáhá šetřit přírodní zdroje.
Inteligentní
a úsporné
36
Štíhlé provedení
Samsung ví, že design je stejně důležitý jako ostatní funkce Vašeho klimatizačního zařízení. A tento
štíhlý design nejen přidá na eleganci, ale nabízí i flexibilitu prostoru.
Menší rozměry,
větší výkonnost
37
SAMSUNG Klimatzace
2009
Kompaktní velikost
Pokročilá technologie od Samsungu napomohla vytvořit nové klimatizační zařízení
s kompaktními rozměry, zároveň však udržela stejný výkon. Celková velikost byla
zmenšená minimálně o 12% - budete uchváceni aplikací využitelného prostoru a
větším pohodlím při instalaci.
820 mm
Běžné klimatizační zařízení
820 mm
Běžné klimatizační
728zařízení
mm
Rozdíl
12 %
Tenké klimatizační zařízení
Nízká hmotnost
Hmotnost
lehčí o
20 %
Hmotnost
Aplikace štíhlého provedení od Samsungu poskytuje klimatizační zařízení, které
mají nejen kompaktní rozměry, ale jsou i lehčí a v porovnání
s jinými běžnými
728 mm
modely se instalují jednodušeji.
Běžné klimatizační zařízení
Rozdíl
%
12
Tenké klimatizační zařízení
Hmotnost
lehčí o
20 %
Běžné klimatizační zařízení
Hmotnost
38
Další funkce
Právem očekáváte od Samsungu to nejlepší týkající se efektivnosti, inovační technologie
a designu. A Samsung Vaše očekávání nezklame – nabízí různé pohodlné funkce.
Vychutnávejte si v životě jen to nejlepší.
Dobře viditelný LED dispej
LED displej Vám umožňuje stále dohlížet nad komfortem v místnosti. Jediným
pohledem můžete zhodnotit stav ve Vašem pokoji, když díky přehledným
digitálním ikonám můžete Vaše klimatizační zařízení ovládat bez jakékoliv
námahy.
Svislé proudění vyduchu
Nové klimatizační zařízení od Samsungu jsou charakteristické systémem širokého
rozpětí nastavení listů. U běžných modelů se list vnitřní jednotky dokáže otevří
maximálně na 70 stupňů, ale systém širokého rozpětí nastavení listů může listy
otevřít až na šířku 90 stupňů. Takto můžete ovládat směr proudění vzduchu jak
vertikálně, tak i horizontálně, díky čemuž dokážete vzduch dostat do jakékoliv
části místnosti.
Rychlé chlazení a topení
Každý by chtěl mít po příchodu domů teplotu na ideální úrovni, hlavně při
výrazně horkém nebo chladném počasí. Nové klimatizační zařízení od
Samsungu, které mají výjimečné technické vlastnosti a nabízejí špičkovou
kvalitu, maximalizují rychlost chlazení a topení, aby dosáhly nastavenou teplotu v co nejkratším čase.
Automatické přepínání
V režimu automatického přepínání zařízení automaticky přepne do operačního režimu (chlazení nebo topení) podle nastavené teploty. Jestliže je tedy
nastavená teplota zvolená v automatickém režimu, klimatizační zařízení topí
nebo chladí, aby se stále udržovala teplota, která je nastavená.
Venkovní instalační potrubí
Připojovací potrubí je možno použít až do 30-ti metrové délky a 15-ti metrového převýšení (při 18000 – 24000 Btu/hod.), nebo do 15-ti metrové délky
a 8 metrového převýšení (při 9000 – 12000 Btu/hod.). Díky tomu máte velkou flexibilitu při výběru umístnění venkovní jednotky.
39
SAMSUNG Klimatzace
2009
Jednoduché zacházení během přepravy, vykládání apod.
Na lehké a kompaktní venkovní jednotce se nachází držadlo, díky kterému ji
můžete pohodlně přepravovat, vykládat apod. Jestliže je venkovní jednotka
lehce přenášitelná, její instalace je rychlá a jednoduchá.
Jednoduché odpojení
Vnitřní jednotku a instalační desku můžete jednoduše oddělit stlačením spodní části vnitřní jednotky, jak může vidět na obrázku.
Energeticky výkonný a tichý ventilátor
Ventilátor nového trojúhelníkového tvaru, použitý ve venkovní jednotce, má
lepší výkonnostní parametry. Výsledkem je vyšší energetický výkon, větší
odolnost i při vyšší teplotě a tišší chod.
Ještě dokonalejší provoz při nízké teplotě
Inovovaná konstrukce venkovní jednotky obsahuje tři odtokové otvory a zvětšené
odtokové kanály, které poskytují větší ochranu před nadbytečnou vodou, mrznutím a
rezivěním. Do výměníku tepla byla přidaná i vrstva N.G.S. (Neo Green Silica), která
zlepšila efektivnost výkonu při nízkých teplotách. Algoritmus odmrazování pro bezproblémové topení je
velkou výhodou během chladných dnů, a to hlavně v zemích s chladnějším podnebím,
kde teplota klesá pod ºC.
Dvojitá ochrana před prosakováním odpařené vody
Samsung poprvé použil systém dvojité ochrany před prosakováním vody.
Miska na vodu, která je umístněná na spodku jednotky, je hlubší o 5mm.
Odtokový kanál na předním panelu zabraňuje úniku kondenzátu, a tím chrání
stěny a koberce před zmáčením.
Vyjádřete
se!
Design Vašeho interiéru je obrazem
Vás samotných. Ukažte svůj vkus
pomocí jemné krásy klimatizačních zařízení Samsung.
MB Product Line Up
SAMSUNG Klimatizace
Mont Blanc
Uhlazený design, perleťová barva evokující
luxus a mysticky modré světlo přidá prostorům dokonalost a styl.
2009
44
Funkce Mont Blanc
Každý si zaslouží dýchat čistý vzduch. A to vše s rafinovaným designem,
který přidá každému interiéru na kráse.
Vzhled
Kontrolka MPI /
Perleťová barva /
Při provozu MPI vám modrá kontrolka signalizuje, že váš vzduch se
právě čistí.
Je barvou čistoty, nevinnosti a
elegance zároveň. Lesklá perleťová
barva evokuje pocit luxusu a krásy.
Vzhled
Invertor
* W bílý perleťový přední panel
* S stříbrný přední panel
* B černý přední panel
Napájení (V/Hz/Ø)
Chladivo
2,5 kW
3,5 kW
220~240 / 50 / 1
R410a
AQVO9A*AN
AQVO12A*AN
45
SAMSUNG Klimatzace
2009
Bílá perleťová
Stříbrná
Černá
Automatický střešní kryt /
Tento inovační automatický kryt uzavře
klimatizační zařízení, čímž se z něho stane
estetický doplněk a zároveň jej chrání
před vniknutím prachu a odumřelých
buněk do jednotky.
Funkce
Automatický střešní kryt
DNA filtr
Toto jedinečné klimatizační zařízení se automaticky
uzavře, aby se předešlo vniknutí nečistot, když se
nepoužívá.
Toto je nová technologie určená vysloveně na likvidaci
toxických látek.Umožňuje inteligentní a efektivnější filtrování
vzduchu v porovnání s jinými filtry.
MPI (Micro Plasma Ion)
Cena za komfort a design
První technologie na světě, která generuje atomy aktivního vodíku a kyslíku pro zlepšení kvality vzduchu v
interiéru.Chrání Vás před vlivem škodlivých částic a virů
ve vzduchu.
Filter
Cleaning
indicator
Ag
Silver
Coated
Filter
Ag
Filter
Cleaning
indicator
Model MB získal cenu za komfort a design na Mostra
Convego Expo – největší výstavvě vytápěcích systémů
a klimatizačních zařízení v Evropě.
Good’ sleep II
S-Invertor
Inovační technologie vyvinutá pro kontrolu teploty vzduchu při spaní a udržení optimální teploty pokožky pro
příjemný spánek a svěží probuzení.
Vysoce účinná technologie invertoru pro rychlejší chlazení
a topení, přesnou kontrolu teploty a úsporu energie.
Filter
Cleaning
Deodorizing
Filter
Ag
indicator
Silver
Coated
Filter
Ag
Catechin
Ag
Filter
Silver
Coated
Filter
Ag
Deodorizing
Filter
UTR PlusTM
Filter
Cleaning
Deodorizing
indicator
Filter
Ag
Ag
Catechin
Silver
Filter
Coated
Supersilný kompresor pro extrémně teplé oblasti.
Catechin
Filter
Filter
Deodorizing
Filter
*S-Invertor je volitelná možnost jen pro některé regiony.
Catechin
Filter
Filter
Cleaning
indicator
Dálkový ovladač a venkovní jednotky
Ag
Ag
Silver
Coated
Filter
Filter
Cleaning
indicator
Filter
Cleaning
indicator
Deodorizing
Filter
Dálkový ovladač
Ag
Ag
2,5 kW
Ag
Ag
Silver
Coated
Filter
Silver
Coated
Filter
Catechin
Invertor
Filter
Deodorizing
Filter
Deodorizing
Filter
Catechin
Filter
Catechin
Filter
3,5 kW
46
Technické údaje |
MB (Invertor)
Typ
Druh chladiva
Technické údaje
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Odvlhčování
Průtok vzduchu
Hladina hluku
Energetické údaje
Napájení
Příkon
Nominální proud
Rozměry
Rozměry zařízení
(D x Š x H)
Netto hmotnost
Technické informace
Průměr propojovacího potrubí
Délka propojovacího potrubí
Převýšení
Funkce
MPI
Good' Sleep
Stříbrný systém ochrany zdraví
Filtrace
Provoz
Pohodlí
Jiné
Pracovní rozsah
kW
kW
EER(W/W)
COP(W/W)
ℓ/hr.
m3/min
Vnitřní (vysoká/nízká) dB
Venkovní (vysoká/nízká) dB
AQV09A*AN
S-Invertor
AQV12A*AN
S-Invertor
R410a
R410a
2,5
3,4
4,30
4,30
1,0
8,0
31 / 20
45
3,5
4,0
3,60
3,64
1,4
9,0
35 / 21
45
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
V/Hz/Φ
W
W
A
A
220~240/50/1
581
791
3,0
4,0
220~240/50/1
972
1100
4,7
5,2
Vnitřní
Venkovní
Vnitřní
Venkovní
mm
mm
kg
kg
900X304X185
790X548X285
10,2
32,6
900X304X185
790X548X285
10,2
32,6
Kapalina
Plyn
S předplněným
chladivem
Max
Max
mm
mm
m
Φ6
Φ10
5
Φ6
Φ10
5
15
8
15
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
Manuálně
Manuálně
•
•
•
ROTARY
-10~43
-15~24
•
•
•
ROTARY
-10~43
-15~24
m
m
Filtr vzduchu s
postříbřeným povrchem
Výměník tepla
s postříbřeným povrchem
Filtr DNA
Filtr PURE (Filtr HAF)
Katechinový filtr
Filtr proti pachům
Digital iPlus
Odvlhčování
Turbo režim
Časovač
Program úspory energie
Automatické spouštění
Automatické přepnutí režimu
Automatická lamela
Regulování rychlosti vzduchu
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (nahoru/dolů)
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (doprava/
doleva)
Automatický přední panel
Infra dálkový ovladač
Automatické čištění
Typ kompresoru
Chlazení
℃
Topení
℃
47
SAMSUNG Klimatzace
2009
Mont Blanc II
Vytvořte si příjemně chladné prostředí s novým stylem klimatizačních zařízení od
Samsungu. Přichází s výkonným chladícím mechanizmem, jednoduchým a
rychlým jednodotykovým systémem čištění filtrů. Technologie od Samsungu
Vám nabízí život plný pohodlí a volnosti.
SAMSUNG Klimatzace
2009
50
Funkce Mont Blanc II
Vychutnávejte si chladné pohodlí s novým klimatizačním zařízením MBII od Samsungu.
S výkonnou technologií chlazení je život o něco lehčí a pohodlnější.
Vzhled
EZ-filtr /
Filtr vytvořený pro jednoduché a
pohodlné používaní na vytvoření
kvalitního čistého vzduchu.
Vzhled
Invertor
Napájení (V/Hz/Ø)
5 kW
6,8 kW
220~240 / 50 / 1
AQV18AWAN
AQV24AWAN
51
SAMSUNG Klimatzace
2009
Bílá
Stylový design /
Sněhobílá barva /
Klimatizační zařzení je výraznou součástí Vašeho interiéru, proto Samsung věnoval zvláštní pozornost jeho
designu. Můžete být hrdi na nové stylové zařízení od
Samsungu.
Barva čistoty a elegance.
Luxusní Sněhová barva dodá
každému prostoru luxusní
krásu.
Funkce
MPI (Micro Plasma Ion)
EZ-filtr
První technologie na světě, která generuje atomy aktivního vodíku a kyslíku pro zlepšení kvality vzduchu v
interiéru. Chrání Vás před vlivem škodlivých částic a virů
ve vzduchu.
Díky tomu, že se filtr nachází v horní části jednotky,
je možné ho vyjmout jednoduchým potáhnutím
vpřed.
Filter
Cleaning
indicator
Good’ sleep II
Filter
Cleaning
Ag
Silver
Coated
Filter
Ag
Inovační technologie vyvinutá pro kontrolu teploty vzduchu po dobu spánku a udržení optimální teploty pokožky pro příjemný spánek a svěží probuzení.
Deodorizing
Filter
Catechin
Filter
indicator
Ag
Filter
Silver
Cleaning
Coated
indicator
Ag
Filter
Silver
Cleaning
Deodorizing
Coated
indicator
Stříbro je velmi uznávané pro své antibakteriální a čistící
účinky. Samsung pokryl své filtry stříbrem, které zabrání
šíření bakterií a virů, které se mohou usadit ve filtrech. Se
Samsungem je vzduch pořád čistý.
Filter
Ag
Filter
Filter
Ag
Ag
Ag
Filtr se stříbrným povrchem
Silver
Deodorizing
Coated
Catechin
Filter
Filter
Filter
Deodorizing
Catechin
Filter
Filter
Catechin
Filter
Filtr proti pachům
S-Invertor
Aktivní uhlíková složka zabudovaná do filtru přefiltruje
cigaretový dým, pach domácích zvířat a jiné nepříjemné
pachy.
Vysoce účinná technologie invertoru pro rychlejší chlazení a topení, přesnou kontrolu teploty a úsporu energie.
Filter
Cleaning
indicator
Ag
Silver
Coated
Filter
Ag
Deodorizing
Filter
UTR PlusTM
Supersilný kompresor pro extrémně teplé oblasti.
Catechin
Filter
Dálkový ovladač a venkovní jednotky
Dálkový ovladač
Filter
Cleaning
indicator
Filter
Cleaning
5 kW
indicator
Ag
Ag
Ag
Ag
Silver
Coated
Filter
Silver
Coated
Filter
Deodorizing
Filter
Deodorizing
Filter
Catechin
Filter
Catechin
Filter
Invertor
6,8 kW
52
Technické údaje |
Mont Blanc (Invertor)
Typ
Druh chladiva
Technické údaje
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Odvlhčování
Průtok vzduchu
Hladina hluku
Energetické údaje
Napájení
Příkon
Nominální proud
Rozměry
Rozměry zařízení
(D x Š x H)
Netto hmotnost
Technické informace
Průměr propojovacího potrubí
Délka propojovacího potrubí
Převýšení
Funkce
MPI
Good' Sleep
Stříbrný systém ochrany zdraví
Filtrace
Provoz
Pohodlí
Jiné
Pracovní rozsah
AQV18AWAN
S-Invertor
AQV24AWAN
S-Invertor
R410a
R410a
5,0
6,0
3,23
3,41
2,5
13,0
40 / 30
53
6,8
8,0
3,01
2,84
3,0
15,0
41 / 30
55
Vnitřní (vysoká/nízká)
Venkovní (vysoká)
kW
kW
EER(W/W)
COP(W/W)
ℓ/hr.
m3/min
dB
dB
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
V/Hz/Φ
W
W
A
A
220~240/50/1
1550
1760
7,0
8,0
220~240/50/1
2260
2810
10,6
13,0
Vnitřní
Venkovní
Vnitřní
Venkovní
mm
mm
kg
kg
1100x307x225
880X638X310
12,7
48,2
1100x307x225
880X638X310
12,7
52
Kapalina
Plyn
S předplněným
chladivem
Max
Max
mm
mm
m
Φ6
Φ12
5
Φ6
Φ16
5
30
15
30
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
Manuálně
Manuálně
•
•
ROTARY
-10~43
-15~24
•
•
TWIN
-10~43
-15~24
m
m
Filtr vzduchu
s postříbřeným povrchem
Výměník tepla
s postříbřeným povrchem
Filtr DNA
Filtr PURE (Filtr HAF)
Katechinový filtr
Filtr proti pachům
Digital iPlus
Odvlhčování
Turbo režim
Časovač
Program úspory energie
Automatické spouštění
Automatické přepnutí režimu
Automatická lamela
Regulování rychlosti vzduchu
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (nahoru/dolů)
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (doprava/
doleva)
Automatický přední panel
Infra dálkový ovladač
Automatické čištění
Typ kompresoru
Chlazení
℃
Topení
℃
53
SAMSUNG Klimatzace
2009
54
SAMSUNG Klimatizace
2009
Vivace
Klimatizační zařízení Vivace od Samsungu
přináší do Vašich domovů závan budoucnosti. Díky vyspělé technologii a plochému
zatemněnému zrcadlovému panelu nabízí
toto klimatizační zařízení moderní eleganci.
55
SAMSUNG Klimatzace
2009
56
Funkce Vivace
Přední panel s designem zatemnělého zrcadla dává klimatizačnímu zařízení
elegantní a vkusný vzhled. Svým svěžím nádechem současnosti se hodí do
každého moderního interiéru.
Vzhled
Hidden Display /
Jednoduchý design /
\Innovative technology developed to control the air temperature during your sleep
and maintain optimum skin temperature
to enjoy a comfortable sleep and also a
refreshed wake up.
Čisté linie a design bez příkras
dávají tomuto klimatizačnímu zařízení vzhled moderní klasiky. Méně je v
tomto případě skutečně více.
Vzhled
Invertor
Napájení
(V/Hz/Ø)
Chladivo
2,5 kW
3,5 kW
5 kW
6,8 kW
220~240 / 50 / 1
R410a
AQV09VBCN
AQV12VBCN
AQV18VBCN
AQV24VBCN
57
SAMSUNG Klimatzace
2009
Černá
Tmavočervený přední panel
Skrytý displej /
Černé zastíněné zrcadlo s nádechem červené /
Po zapnutí klimatizačníího zařízení se skrytý
LED displej rozsvítí. Po vypnutí se displej
ztratí z dohledu. Tímto lehce čitelným
displejem se ke kráse diskrétně přidává i
funkčnost.
Zrcadlový povrch zvýrazní atmosféru
místnosti – Vivace se výborně hodí do
Vašeho interiéru. Zastíněné zrcadlo od
Samsungu též dokonale odráží světlo a
tím přidá místnosti na eleganci.
Funkce
Filter
Cleaning
indicator
MPI (Micro Plasma Ion)
Ag
Silver
Coated
Filter
Ag
První technologie na světě, která generuje atomy aktivního vodíku a kyslíku pro zlepšení kvality vzduchu v
interiéru. Chrání Vás před vlivem škodlivých částic a virů
ve vzduchu.
Deodorizing
Filter
Catechin
Filter
Filter
Cleaning
Filtr se stříbrným povrchem
Stříbro je velmi uznávané pro své antibakteriální a čistící
účinky. Samsung pokryl své filtry stříbrem, které zabrání
šíření bakterií a virů, které se mohou usadit ve filtrech. Se
Samsungem je vzduch pořád čistý.
indicator
Ag
Good’ sleep II
Filter
Filter
Cleaning
Cleaning
indicator
indicator
Ag
Ag
Ag
Ag
Silver
Silver
Coated
Coated
Filter
Silver
Coated
Filter
Ag
Deodorizing
Filter
Inovační technologie vyvinutá pro kontrolu teploty vzduchu po dobu spánku a udržení optimální teploty pokožky pro příjemný spánek a svěží probuzení.
Catechin
Filter
Filtr proti pachům
Ativní uhlíková složka zabudovaná do filtru přefiltruje
cigaretový dým, pach domácích zvířat a jiné nepříjemné
pachy.
Filter
Deodorizing
Deodorizing
Filter
Filter
Filter
Cleaning
Catechin
indicator
Catechin
Filter
Filter
Ag
Ag
Silver
Coated
Filter
S-Invertor
Katechinový filtr
Vysoce účinná technologie invertoru pro rychlejší chlazení a topení, přesnou kontrolu teploty a úsporu energie.
Filtr obsahuje katechin získávaný ze zeleného čaje, který
deaktivuje zachycené bakterie a nepříjemný pach.
Deodorizing
Filter
Catechin
Filter
UTR PlusTM
Supersilný kompresor pro extrémně teplé oblasti.
Dálkový ovladač a venkovní jednotky
Dálkový ovladač
Filter
Cleaning
indicator
Filter
Cleaning
2,5 kW
indicator
Ag
Ag
Ag
Ag
Silver
Coated
Filter
Silver
Coated
Filter
Deodorizing
Filter
Deodorizing
Filter
Catechin
Filter
Catechin
Filter
Invertor
3,5 kW
5 kW/ 6,8 kW
58
Technické údaje |
Vivace (Invertor)
Typ
Druh chladiva
Technické údaje
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Odvlhčování
Průtok vzduchu
Hladina hluku
Energetické údaje
Napájení
Příkon
Nominální proud
Rozměry
Rozměry zařízení
(D x Š x H)
Netto hmotnost
Technické informace
Průměr propojovacího potrubí
Délka propojovacího potrubí
Převýšení
Funkce
MPI
Good' Sleep
Stříbrný systém ochrany zdraví
Filtrace
Provoz
Pohodlí
Jiné
Pracovní rozsah
AQV09VBCN
S-Invertor
AQV12VBCN
S-Invertor
AQV18VBCN
S-Invertor
AQV24VBCN
S-Invertor
R410a
R410a
R410a
R410a
2,5
3,4
4,30
4,30
1,0
8,0
31/21
45
3,5
4,0
3,60
3,64
1,4
9,0
35 / 21
45
5,0
6,0
3,23
3,41
2,5
13,0
40 / 30
53
6,8
8,0
3,01
2,84
3,0
15,0
41 / 30
55
Vnitřní (vysoká/nízká)
Venkovní (vysoká)
kW
kW
EER(W/W)
COP(W/W)
ℓ/hr.
m3/min
dB
dB
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
V/Hz/Φ
W
W
A
A
220~240/50/1
610
853
3,0
4,5
220~240/50/1
1030
1100
4,8
5,2
220~240/50/1
1560
1760
7,0
8,0
220~240/50/1
2260
2850
10,6
13,0
Vnitřní
Venkovní
Vnitřní
Venkovní
mm
mm
kg
kg
825x285x189
790x548x285
9
32,6
825x285x189
790x548x285
9
32,6
1065x298x218
880x638x310
13
51
1065x298x218
880x638x310
13
51
Kapalina
Plyn
S předplněným
chladivem
Max
Max
mm
mm
m
Φ6
Φ10
5
Φ6
Φ10
5
Φ6
Φ12
5
Φ6
Φ16
5
15
8
15
8
30
15
30
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
Manuálně
Manuálně
Manuálně
Manuálně
•
•
•
ROTARY
-10~43
-15~24
•
•
•
ROTARY
-10~43
-15~24
•
•
•
ROTARY
-10~43
-15~24
•
•
•
TWIN
-10~43
-15~24
m
m
Filtr vzduchu
s postříbřeným povrchem
Výměník tepla
s postříbřeným povrchem
Filtr DNA
Filtr PURE (Filtr HAF)
Katechinový filtr
Filtr proti pachům
Digital iPlus
Odvlhčování
Turbo režim
Časovač
Program úspory energie
Automatické spouštění
Automatické přepnutí režimu
Automatická lamela
Regulování rychlosti vzduchu
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (nahoru/dolů)
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu
(doprava/doleva)
Automatický přední panel
Infra dálkový ovladač
Automatické čištění
Typ kompresoru
Chlazení
℃
Topení
℃
59
SAMSUNG Klimatzace
2009
SAMSUNG Klimatizace
2009
Crystal
Dýchejte křišťálově čistý vzduch. Nové
klimatizační zařízení Crystal je opět o
krok blíže k dokonalé čistotě.
Odstraňuje a odfiltruje ještě víc škodlivých nečistot ze vzduchu a Vy dýcháte
čistý vzduch.
62
Funkce Crystalu
Tento romantický design dá Vašemu interiéru kousek umění.
Není jen funkční, ale vnáší do místnosti i příliv světla.
Vzhled
Kontrolka MPI /
Po dobu chodu MPI Vám modrá
kontrolka signalizuje, že vzduch se
právě čistí.
Vzhled
Napájení
(V/Hz/Ø)
Chladivo
2,5 kW
3,5 kW
Invertor
220~240 / 50 / 1
R410a
AQVO9EWAN
AQV12EWAN
Tepelné čerpadlo (fix)
220~240 / 50 / 1
R410a
AQO9EWAN
AQ12EWAN
63
SAMSUNG Klimatzace
2009
Bílá
Hladký panel /
Stylový design /
V dokonale hladkém panelu se
barvy odráží ještě efektivněji a
pěkněji.Vyzkoušejte osvěžující
komfort, který může přinést do
vašeho pokoje barva.
Klimatizační zařízení je výraznou součástí Vašeho interiéru, proto Samsung věnoval zvláštní pozornost jeho
designu. Můžete být hrdi na nové stylové klimatizační
zařízení od Samsungu.
Funkce
MPI (Micro Plasma Ion)
Good’ sleep II
První technologie na světě, která generuje atomy
aktivního vodíku a kyslíku pro zlepšení kvality vzduchu
v interiéru. Chrání Vás před vlivem škodlivých částic a
virů ve vzduchu.
Inovační technologie vyvinutá pro kontrolu teploty vzduchu po dobu spánku a udržení optimální teploty pokožky pro příjemný spánek a svěží probuzení.
Funkce Comfort Care
Filter
Cleaning
indicator
Tato funkce automaticky vypočítá úroveň vlhkosti
vzduchu a nastaví teplotu pro optimální pohodlí.
Ag
Ag
indicator
Filter
Filter
Cleaning
indicator
Cleaning
Deodorizing
Ag
indicator
Ag
Ag
Ag
Silver
Silver
Coated
Filter
Coated
Filter
Ag
Filter
Cleaning
indicator
Deodorizing
Filter
Deodorizing
Filter
Ag
Ag
Silver
Coated
Filter
Catechin
Filter
Catechin
Filter
Silver
Filter
Coated
Filter
Cleaning
Silver
Filter
Coated
Smart Saver
Smart Saver automaticky řídí klimatizační zařízení tak,
aby se vychladila místnost s co nejmenším množstvím
energie, čímž šetříme elektřinou.
Filter
Ag
Catechin
Filter
Deodorizing
Filter
Indikátor čištění filtru
S-Invertor
Catechin
Filter
Indikátor čištění filtru Vás upozorní, když je filtr nutno
vyčistit - rozsvítí se modré světlo.
Deodorizing
Filter
Vysoce účinná technologie invertoru pro rychlejší
chlazení a topení, přesnou kontrolu teploty a úsporu
energie.
Catechin
Filter
UTR PlusTM
Supersilný kompresor pro extrémně teplé oblasti.
Dálkový ovladač a venkovní jednotky
Filter
Cleaning
indicator
Filter
Cleaning
indicator
Dálkový ovladač
Invertor
2,5 kW
Ag
Ag
3,5 kW
Ag
Ag
Silver
Coated
Filter
Silver
Coated
Filter
Deodorizing
Filter
Deodorizing
Filter
Catechin
Filter
Catechin
Filter
S fixním kompresorem
2,5 kW
3,5 kW
64
Technické údaje |
Crystal (Invertor)
Typ
Druh chladiva
Technické údaje
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Odvlhčování
Průtok vzduchu
Hladina hluku
Energetické údaje
Napájení
Příkon
Nominální proud
Rozměry
Rozměry zařízení
(D x Š x H)
Netto hmotnost
Technické informace
Průměr propojovacího potrubí
Délka propojovacího potrubí
Převýšení
Funkce
MPI
Good' Sleep
Stříbrný systém ochrany zdraví
Filtrace
Provoz
Pohodlí
Jiné
Pracovní rozsah
AQVO9EWAN
S-Invertor
AQV12EWAN
S-Invertor
R410a
R410a
2,5
3,3
4,08
4,10
1,0
8,0
31/21
45
3,5
4,0
3,30
3,61
1,4
9,0
35/21
45
Vnitřní (vysoká/nízká)
Venkovní (vysoká)
kW
kW
EER(W/W)
COP(W/W)
ℓ/hr.
m3/min
dB
dB
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
V/Hz/Φ
W
W
A
A
220~240/50/1
613
805
3,0
3,5
220~240/50/1
1060
1108
4,8
5,2
Vnitřní
Venkovní
Vnitřní
Venkovní
mm
mm
kg
kg
820x285x190
790X548X285
8,2
31,5
820x285x190
790X548X285
8,2
31,5
Kapalina
Plyn
S předplněným
chladivem
Max
Max
mm
mm
m
Φ6
Φ10
5
Φ6
Φ10
5
15
8
15
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
Manuálně
Manuálně
•
•
ROTARY
-10~43
-15~24
•
•
ROTARY
-10~43
-15~24
m
m
Filtr vzduchu
s postříbřeným povrchem
Výměník tepla
s postříbřeným povrchem
Filtr DNA
Filtr PURE (Filtr HAF)
Katechinový filtr
Filtr proti pachům
Komfortní funkce
Inteligentní provoz
Odvlhčování
Turbo mód
Časovač
Automatické spouštění
Automatické přepnutí režimu
Indikátor zanesení filtru
Automatická lamela
Regulování rychlosti vzduchu
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (nahoru/dolů)
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (doprava/
doleva)
Infra dálkový ovladač
Automatické čištění
Typ kompresoru
Chlazení
℃
Topení
℃
65
SAMSUNG Klimatzace
Technické údaje |
Crystal (S fixním kompresorem)
Typ
Druh chladiva
Technické údaje
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Odvlhčování
Průtok vzduchu
Hladina hluku
Energetické údaje
Napájení
Příkon
Nominální proud
Rozměry
Rozměry zařízení
(D x Š x H)
Netto hmotnost
Technické informace
Průměr propojovacího potrubí
Délka propojovacího potrubí
Převýšení
Funkce
MPI
Good' Sleep
Stříbrný systém ochrany zdraví
Filtrace
Provoz
Pohodlí
Jiné
Pracovní rozsah
2009
AQO9EWAN
Tepelné čerpadlo
AQ12EWAN
Tepelné čerpadlo
R410a
R410a
2,75
2,90
3,31
3,82
1,0
9
31/22
45
3,50
3,80
3,41
3,62
1,5
11
36/26
46
Vnitřní (vysoká/nízká)
Venkovní (vysoká)
kW
kW
EER(W/W)
COP(W/W)
ℓ/hr.
m3/min
dB
dB
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
V/Hz/Φ
W
W
A
A
220~240/50/1
830
760
3,9
3,6
220~240/50/1
1025
1050
5,2
5,1
Vnitřní
Venkovní
Vnitřní
Venkovní
mm
mm
kg
kg
820x285x190
660x475x242
8,7
33
890x285x190
720x548x265
9,2
37
Kapalina
Plyn
S předplněným
chladivem
Max
Max
mm
mm
m
Φ6
Φ10
5
Φ6
Φ12
5
15
7
15
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
Manuálně
Manuálně
•
•
ROTARY
15~43
-5~24
•
•
ROTARY
15~43
-5~24
m
m
Filtr vzduchu
s postříbřeným povrchem
Výměník tepla
s postříbřeným povrchem
Filtr DNA
Filtr PURE (Filtr HAF)
Katechinový filtr
Filtr proti pachům
Komfortní funkce
Inteligentní provoz
Odvlhčování
Turbo mód
Časovač
Automatické spouštění
Automatické přepnutí režimu
Indikátor zanesení filtru
Automatická lamela
Regulování rychlosti vzduchu
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (nahoru/dolů)
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (doprava/
doleva)
Infra dálkový ovladač
Automatické čištění
Typ kompresoru
Chlazení
℃
Topení
℃
66
SAMSUNG Klimatizace
2009
67
SAMSUNG Klimatzace
2009
Max
Moderní designem a maximální silou –
Max se svými vyjímečnými funkcemi poskytuje výkonné chlazení
68
Funkce Max
Dokonalá volba pro minimalisty. Klimatizační zařízení Max nabízí
jednoduchý design jen s těmi funkcemi, které potřebujete.
Vzhled
Jednoduchý design /
Čisté linie a jednoduchý design tvoří
moderní klasiku, která bude stále
aktuální.
Vzhled
Chladivo
2,5 kW
3,5 kW
5 kW
6 kW
Invertor
R410a
AQVO9UGAN
AQVO12UGAN
AQVO18UGAN
AQVO24UGAN
Tepelné čerpadlo
R410a
AQO9UGAN
AQO12UGAN
AQO18UGAN
AQO24UGAN
69
SAMSUNG Klimatzace
2009
Šedá
Stylová linie /
Jasný displej /
Stylový pás na čistém bílém pozadí nabízí
elegantní kontrast s jednoduchým designem, který se perfektně hodí do každého
interiéru.
Jasný displej ozáří váš
domov.
Funkce
Good’ sleep II
Štíhlé provedení
Inovační technologie vyvinutá pro kontrolu teploty vzduchu po dobu spánku a udržení optimální teploty pokožky pro příjemný spánek a svěží probuzení.
Filter
Cleaning
indicator
Filter
Cleaning
indicator
Ag
Silver
Coated
Filter
Ag
Filter
Cleaning
indicator
Deodorizing
Filter
Ag
Ag
Silver
Coated
Filter
Catechin
Ag
Filter
Ag
Smart Saver
Silver
Coated
Pokročilá technologie od Samsungu představuje extrémně
malé rozměry klimatizačních zařízení v porovnání s
konkurenčními zařízeními. Jejich objem se zmenšil o 18%
a celková zatížitelnost se zvýšila o 9%. Úzké řešení
klimatizačních zařízení od Samsungu Vám nabízí nejlepší
řešení pro ideální zařízení prostoru.
S-Invertor
Deodorizing
Filter
Smart Saver automaticky řídí klimatizační zařízení tak,
aby se vychladila místnost s co nejmenším množstvím
energie, čímž šetříme elektřinou.
Catechin
Filter
Vysoce účinná technologie invertoru pro rychlejší chlazení a topení, přesnou kontrolu teploty a úsporu energie.
Filter
Filter
Deodorizing
Cleaning
Filter
indicator
Ag
Ag
Silver
Catechin
Coated
Filter
Filter
Deodorizing
Filter
Catechin
Filter
Filtr se stříbrným povrchem
UTR PlusTM
Stříbro je velmi uznávané pro své antibakteriální a čistící
účinky. Samsung pokryl své filtry stříbrem, které zabrání
šíření bakterií a virů, které se mohou usadit ve filtrech. Se
Samsungem je vzduch pořád čistý.
Supersilný kompresor pro extrémně teplé oblasti.
*Úzké řešení je volitelnou funkcí jen pro vybrané regiony.
Filter
Filter
Cleaning
Cleaning
indicator
indicator
Ag
Ag
Ag
Ag
Silver
Silver
Coated
Coated
Filter
Filter
Deodorizing
Deodorizing
Filter
Dálkový ovladač a venkovní jednotky
Filter
Catechin
Catechin
Filter
Filter
Dálkový ovladač
Invertor
2,5 kW
3,5 kW
5 kW
S fixním kompresorem
6,8 kW
2,5 kW
3,5 kW
5,2 kW
6,8 kW
70
Technické údaje |
Max (s fixnim kompresorem)
AQ09UGBN
AQ12UGBN
AQ18UGAN
AQ24UGAN
Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo
Typ
Druh chladiva
Technické údaje
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Odvlhčování
Průtok vzduchu
Hladina hluku
Energetické údaje
Napájení
Příkon
Nominální proud
Rozměry
Rozměry zařízení
(D x Š x H)
Netto hmotnost
Technické informace
Průměr propojovacího potrubí
Délka propojovacího potrubí
Převýšení
Funkce
MPI
Good' Sleep
Stříbrný systém ochrany zdraví
Filtrace
Provoz
Pohodlí
Jiné
Pracovní rozsah
kW
kW
EER(W/W)
COP(W/W)
ℓ/hr.
m3/min
Vnitřní (vysoká/nízká)
dB
Venkovní (vysoká/nízká) dB
R410a
R410a
R410a
R410a
2,75
2,90
3,22
3,41
1,0
7,5
32/24
46
3,50
3,80
3,21
3,41
1,5
9,5
36/26
47
5,20
5,80
2,81
3,22
1,8
13,0
40/32
52
6,80
7,00
2,81
2,81
2,4
17,0
42/35
55
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
V/Hz/Φ
W
W
A
A
220~240/50/1
855
850
4,1
3,7
220~240/50/1
1090
1115
5,4
5,1
220~240/50/1
1850
1800
8,5
8,2
220~240/50/1
2420
2490
10,8
11,2
Vnitřní
Venkovní
Vnitřní
Venkovní
mm
mm
kg
kg
820x285x190
660x475x242
8,7
26
820x285x190
720x548x265
8,7
37
1065x298x222
790x285x548
12
39
1065x298x222
880x638x310
13
56
Kapalina
Plyn
S předplněným
chladivem
Max
Max
mm
mm
m
Φ6
Φ10
5
Φ6
Φ12
5
Φ6
Φ12
5
Φ6
Φ16
5
15
7
15
7
15
8
20
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
4/3
AUTO
•
4/3
AUTO
•
4/3
AUTO
Manuálně
Manuálně
Manuálně
Manuálně
•
•
•
•
ROTARY
15~43
-5~24
ROTARY
15~43
-5~24
ROTARY
15~43
-5~24
ROTARY
15~43
-5~24
m
m
Filtr vzduchu
s postříbřeným povrchem
Výměník tepla
s postříbřeným povrchem
Filtr DNA
Filtr PURE (Filtr HAF)
Katechinový filtr
Filtr proti pachům
Komfortní funkce
Inteligentní provoz
Odvlhčování
Turbo mód
Časovač
Automatické spouštění
Automatické přepnutí režimu
Indikátor zanesení filtru
Automatická lamela
Regulování rychlosti vzduchu
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (nahoru/dolů)
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (doprava/
doleva)
Infra dálkový ovladač
Automatické čištění
Typ kompresoru
Chlazení
℃
Topení
℃
71
SAMSUNG Klimatzace
Technické údaje |
Max (Invertor)
Typ
Druh chladiva
Technické údaje
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Odvlhčování
Průtok vzduchu
Hladina hluku
Energetické údaje
Napájení
Příkon
Nominální proud
Rozměry
Rozměry zařízení
(D x Š x H)
Netto hmotnost
Technické informace
Průměr propojovacího potrubí
Délka propojovacího potrubí
Převýšení
Náplň chladiva
Funkce
MPI
Good' Sleep
Stříbrný systém ochrany zdraví
Filtrace
Provoz
Pohodlí
Jiné
Pracovní rozsah
2009
kW
kW
EER(W/W)
COP(W/W)
ℓ/hr.
m3/min
Vnitřní (vysoká/nízká)
dB
Venkovní (vysoká/nízká) dB
AQV09UGAN
S-Invertor
AQV12UGAN
S-Invertor
AQV18UGAN
S-Invertor
AQV24UGAN
S-Invertor
R410a
R410a
R410a
R410a
2,5
3,3
3,40
3,63
1,0
8,0
32/23
45
3,3
4,0
3,21
3,61
1,4
9,0
36/23
47
5,0
6,0
3,21
3,61
2,5
13,0
40/30
53
6,8
8,0
3,01
2,81
3,0
15,0
41/30
55
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
V/Hz/Φ
W
W
A
A
220~240/50/1
735
910
3,5
4,4
220~240/50/1
1028
1108
4,9
5,2
220~240/50/1
1470
2660
6,8
7,7
220~240/50/1
2260
2850
10,6
13,0
Vnitřní
Venkovní
Vnitřní
Venkovní
mm
mm
kg
kg
820x285x190
720x548x265
8,2
31,5
820x285x190
720x548x265
8,2
31,5
1065x298x222
880x638x310
13
47
1065x298x222
880x638x310
13
51
Kapalina
Plyn
S předplněným
chladivem
Max
Max
Předplněné chladivo
Doplnění chladiva
mm
mm
m
Φ6
Φ10
5
Φ6
Φ10
5
Φ6
Φ12
7,5
Φ6
Φ16
5
m
m
g
m/g
15
7
800
15
15
7
850
15
30
15
1450
15
30
15
1450
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4/3
AUTO
•
4/3
AUTO
•
4/3
AUTO
•
4/3
AUTO
Manuálně
Manuálně
Manuálně
Manuálně
•
•
•
•
ROTARY
10~43
-10~24
ROTARY
10~43
-10~24
TWIN
-10~43
-15~24
TWIN
-10~43
-15~24
Filtr vzduchu
s postříbřeným povrchem
Výměník tepla
s postříbřeným povrchem
Filtr DNA
Filtr PURE (Filtr HAF)
Katechinový filtr
Filtr proti pachům
Komfortní funkce
Inteligentní provoz
Odvlhčování
Turbo mód
Časovač
Automatické spouštění
Automatické přepnutí režimu
Indikátor zanesení filtru
Automatická lamela
Regulování rychlosti vzduchu
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (nahoru/dolů)
Ovládání směru Nominální
proudění vzduchu (doprava/
doleva)
Infra dálkový ovladač
Automatické čištění
Typ kompresoru
Chlazení
℃
Topení
℃
2009 SAMSUNG Klimatizační zařízení FJM
73
2009
Nabídka produktů
SAMSUNG Klimatzace
2009
Z naší letošní nabídky produktů si i Vy můžete lehce
vybrat nejideálnější klimatizační zařízení od Samsungu,
které přesně vyhovuje Vašim požadavkům.
Venkovní jednotky
MH040FXEA2B
MH050FXEA2B
MH060FXEA3B
MH070FXEA4B
MH080FXE4B
4.0 kW
2 vnitřní jednotky
5.0 kW
2 vnitřní jednotky
6.0 kW
3 vnitřní jednotky
7.0 kW
4 vnitřní jednotky
8.0 kW
4 vnitřní jednotky
Vnitřní jednotky
Typ
Výkon
2.0/2.3 kW
2.6 kW
3.5 kW
Mont Blanc (Bílá)
Mont Blanc (Černá)
Vivace
Neo Forte
Konzolové
Úzké 1-cestné kazetové
Mini 4-cestné kazetové
Kanálové nízké
MSP Kanálové
(3.0 kW)
5.2 kW
Vnější jednotky
2009 SAMSUNG Klimatizační zařízení Free Joint Multi
Tak výkonné, že pokryjí celý prostor
Jediná vnější jednotka dokáže pracovat pro jednu až čtyři rozličné vnitřní jednotky. Na to, aby vnější jednotka byla
dost silná na podporu tolika vnitřních jednotek, není nevyhnutelné, aby byla i nejhlučnější a s největší spotřebou
energie.
Systém 4v1
Výhodou zařízení FJM od Samsungu je to,
že jediná venkovní jednotka pracuje až pro
4 vnitřní jednotky. Můžete ji nainstalovat na
zadní stranu Vašeho domu, díky čemuž
získáte o mnoho více volného prostoru.
76
Vnější jednotky
Funkce
Vysoká výkonnost
Široký pracovní rozsah
při vnější teplotě
BLDC(Twin Rotary) kompresor
BLCD kompresor je použitý u všech modelů vnějších
jednotek FJM
Vysoce výkonný motor BLDC
Chlazení
- Tvořivý design motoru
- Neodymový magnet vysoké hustoty
- Stator koncentrovaného typu
Topení
Extrémně nízké vibrace
- Dvojité excentrické křivkové kotouče
- 2 vyvažovací závaží
Velmi stabilní pohyblivé části
-Díly z optimálních materiálů
-Velmi odolná ložiska
-Lopatka s ochrannou vrstvou
-Hřídel s ochrannou vrstvou
Kompresor TBR Sine-Wave
V nových modelech FJM je aplikovaný dvojitý BLDC kompresor s výrazně
stabilními pohyblivými součástkami. Snížil točivý moment o 70% v porovnání
s běžnými samostatnými BLDC kompresory.
běžný
Řídící jednotka sinusových vln
Všechny modely FJM obsahují tuto novou řídící jednotku sinusových vln.
Díky ní jsou zařízení tišší a méně rušivé.
křivkakřivka
proudu
proudu
křivkakřivka
proudu
proudu
zvlnění
zvlnění
točivého
točivého
momentu
momentu
zvlnění
zvlnění
točivého
točivého
momentu
momentu
křivkakřivka
proudu
proudu
křivkakřivka
proudu
proudu
zvlnění
zvlnění
točivého
točivého
momentu
momentu
zvlnění
zvlnění
točivého
točivého
momentu
momentu
Řízení sinusových vln
Nové řízení sinusových vln
Protihlučná izolace
Pro ještě tišší chod kompresoru byla zvolena nová izolace. Tato dvojvrstvá izolace
a izolační vrstva na horní straně kompresoru pohlcuje a minimalizuje hluk.
nový
77
SAMSUNG Klimatzace
2009
Technické údaje | FJM PLUS A-venkovní jednotky
Typ
φ,V,Hz
Napájení
Režim
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Výkon
Elektrický
příkon
Chlazení
Topení
kW
Hladina hluku (Chlazení/Topení)
dB(A)
Nominální
proud
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Maximální proud
MH080FXEA4B
1,220~240,50
1,220~240,50
Invertor
Invertor
Invertor
Invertor
Invertor
2
2
3
4
4
3,9
5,0
5,9
7,0
8,0
5,7
6,3
8,6
9,3
50/51
51/52
52/52
A
5,2
6,1
7,3
8,7
10,5
A
5,1
6,4
6,4
9,2
10,1
W
1140
1330
1600
1900
2300
W
1120
1400
1400
2000
2200
A
12
15
16
18
18
Typ -
TWIN BLDC INV.
TWIN BLDC INV.
TWIN BLDC INV.
TWIN BLDC INV.
TWIN BLDC INV.
Výkon
kW
5,86
5,86
5,86
7,77
7,77
Vzhled
-
POE
POE
POE
POE
POE
Množství
cc
700
700
700
700
700
R410A
R410A
R410A
R410A
R410A
Vzhled
Množství
kg
Ventilátor
Typ -
Průtok vzduchu
m3/perc
Netto hmotnost
kg
-
1,3
2
2,2
2,8
2,8
PROPELLA
PROPELLA
PROPELLA
PROPELLA
PROPELLA
25,4
32,9
41
44,8
45,4
37
55
57
71
71
Přepravní hmotnost
kg
39
59
61
79
79
Netto rozměry (Š x V x H)
mm
790X548X285
880X638X310
880X798X310
880X798X310
880X798X310
Přepravní rozměry (Š x V x H)
mm
938x610x382
1028X709X418
1023X891X413
1023X891X413
1023X891X413
Připojení
Kapalina
Φmm
Φ6
Φ6
Φ6
Φ6
Φ6
Plyn
Φmm
2xΦ10
1xΦ10 + 1xΦ12
2xΦ10 + 1xΦ12
2xΦ10 + 2xΦ12
2xΦ10 + 2xΦ12
Vzdálenost
připojení
Pracovní
rozsah
MH070FXEA4B
1,220~240,50
49/51
Chladivo
Potrubí
chladiva
MH060FXEA3B
1,220~240,50
4,4
Olej
Rozměry
MH050FXEA2B
1,220~240,50
48/49
Příkon
Kompresor
kW
MH040FXEA2B
Max. délka
m
30
30
45
70
70
Max. převýšení
m
15
15
15
15
15
Chlazení
℃
-5 ~ +43
-5 ~ +43
-5 ~ +43
-5 ~ +43
-5 ~ +43
Topení
℃
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
VNITŘNÍ JEDNOTKY
2009 SAMSUNG Klimatizační zařízení Free Joint Multi
Stylový design, který je součástí
interiéru
Klimatizační zařízení FJM od Samsungu nabízí širokou paletu vnitřních jednotek. Můžete si vybrat ze čtyř různých
kategorií vnitřních jednotek, od stylových nástěnných typů až po výkonné kazetové typy v závislosti na možnosti
instalace či potřeby chlazení.
80
Vnitřní jednotky
Mont Blanc
Automatická střešní
žaluzie (bezprašnost)
Tento inovační automatický kryt uzavře klimatizační zařízení, aby ho
chránilo před vniknutím nečistot, když je mimo provoz.
MPI
(Micro Plasma Ion)
První technologie na světě, která generuje atomy aktivního vodíku a
kyslíku pro zlepšení kvality vzduchu interiérů. Chrání Vás před vlivem
škodlivých částic a virů ve vzduchu.
Filtr DNA
Toto je nová technologie určená vysloveně na likvidaci toxických
látek. Umožňuje inteligentnější a efektivnější filtrování vzduchu v
porovnání s jinými filtry.
Good’ sleep II
Technické údaje | Mont Blanc
Typ
φ,V,Hz
Napájení
Režim
Výkon
Elektrický příkon
Potrubí chladiva
Rozměry
Příslušenství
Chlazení
kW
Topení
kW
Hladina hluku (vysoká/nízka)
dB(A)
Ventilátor
Vzhled
-
Inovační technologie vyvinutá pro kontrolu teploty vzduchu v průběhu
spánku a udržení optimální teploty pokožky pro příjemný spánek a
svěží probuzení.
MH026FBEA (Bílá)
MH035FBEA (Bílá)
MH052FBEA
(MB II, Bílá)
MH026FBES (Černá)
MH035FBES (Černá)
1,220~240,50
1,220~240,50
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
2,6
3,5
5,2
2,9
3,8
5,6
31/20
35/21
40/30
Cross fan
Cross fan
Cross fan
Průtok vzduchu (h/f)
m /min
8.14/8.23
9.16/9.46
14.98/14.49
Nominální proud
Chlazení/Topení
A
0.18/0.18
0.19/0.19
0.3/0.3
Příkon
Chlazení/Topení
W
30/30
35/35
50/50
Připojení rozměry
Kapalina (Hollander)
Φmm
6,35
6,35
6,35
Plyn (Hollander)
Φmm
9,52
9,52
12,70
Kondenzát
Φmm
ID 18
ID 18
ID 18
8,5
8,5
12,0
3
Netto hmotnost
kg
Přepravní hmotnost
kg
11,5
11,5
15,0
Netto rozměry (Š x V x H)
mm
900x304x185
900x304x185
1100x307x225
Přepravní rozměry (Š x V x H)
mm
975x361x268
975x361x268
1169x393x313
Panel -
-
-
-
Filtr vzduchu
-
-
-
-
Čerpadlo kondenzátu
-
-
-
-
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
81
Vivace
SAMSUNG Klimatzace
2009
MPI
(Micro Plasma Ion)
První technologie na světě, která generuje atomy aktivního vodíku a
kyslíku pro zlepšení kvality vzduchu interiérů. Chrání Vás před vlivem
škodlivých částic a virů ve vzduchu.
Good’ sleep II
Inovační technologie vyvinutá pro kontrolu teploty vzduchu v průběhu
spánku a udržení optimální teploty pokožky pro příjemný spánek a
svěží probuzení.
Zrcadlový design
Více elegance a půvabu
Technické údaje | VIVACE
Úzký desing
Kompaktní rozměry, nízká hmotnost
Typ
φ,V,Hz
Napájení
Režim
Výkon
Elektrický příkon
Potrubí chladiva
Rozměry
Příslušenství
MH020FVEA
MH026FVEA
MH035FVEA
MH052FVEA
1,220~240,50
1,220~240,50
1,220~240,50
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
2
2,6
3,5
5,2
Chlazení
kW
Topení
kW
2,2
2,9
3,8
5,6
Hladina hluku (vysoká/nízka)
dB(A)
31/21
31/21
35/21
40/30
Ventilátor
Vzhled
-
Křížový
Křížový
Křížový
Křížový
Průtok vzduchu (h/f)
m /min
7.5/8.1
8.5/8.3
10/10.4
14.8/14.8
Nominální proud
Chlazení/Topení
A
0.18/0.18
0.18/0.18
0.19/0.19
0.3/0.3
Příkon
Chlazení/Topení
W
30/30
30/30
35/35
50/50
Připojení rozměry
Kapalina (Hollander)
Φmm
6
6
6
6
Plyn (Hollander)
Φmm
10,00
10,00
10,00
12,00
Kondenzát
Φmm
ID 18
ID 18
ID 18
ID 18
12,0
3
Netto hmotnost
kg
8,5
8,5
8,5
Přepravní hmotnost
kg
11,5
11,5
11,5
15,0
Netto rozměry (Š x V x H)
mm
825*285*189
825*285*189
825*285*189
1065*298*214
Přepravní rozměry (Š x V x H)
mm
900*349*252
900*349*252
900*349*252
1137*377*299
Panel -
-
-
-
-
Filtr vzduchu
-
-
-
-
-
Čerpadlo kondenzátu
-
-
-
-
-
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
82
Neo Forte
Good’ sleep II
Díky této inovační technologii Vaše klimatizační zařízení udržuje teplotu
na optimální úrovni. Během spánku se teplota v místnosti přizpůsobuje teplotě pokožky a Vy si můžete vychutnat hluboký, zdravý spánek a
čerstvé probuzení.
Hladký přední panel
Snadná údržba panelu + zdůrazňující stříbrný pásek
Technické údaje | Neo forte
Typ
Napájení
Režim
Výkon
Elektrický příkon
Potrubí chladiva
Rozměry
Příslušenství
MH020FNEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
2
2.2
32/23
Cross Flow Fan
7.73/8
MH026FNEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
2.6
2.9
32/23
Cross Flow Fan
8.31/8.56
MH035FNEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
3.5
3.8
36/23
Cross Flow Fan
9.54/9.93
MH052FNEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
5.2
5.6
40/30
Cross Flow Fan
13.21/14.22
A
W
Φmm
0.18/0.18
30/30
6.35
0.18/0.18
30/30
6.35
0.19/0.19
35/35
6.35
0.3/0.3
50/50
6.35
Φmm
Φmm
kg
kg
mm
mm
-
9.52
ID 18
7.8
9.4
825X285X189
900X349X252
-
9.52
ID 18
7.8
9.4
825X285X189
900X349X252
-
9.52
ID 18
7.8
9.4
825X285X189
900X349X252
-
12.70
ID 18
13.0
16.0
1,099X315X217
1,137X377X299
-
φ,V,Hz
Chlazení
Topení
Hladina hluku (vysoká/nízka)
Ventilátor
Vzhled
Průtok vzduchu
(h/f)
Nominální proud
Chlazení/Topení
Příkon
Chlazení/Topení
Připojení rozměry
Kapalina
(Hollander)
Plyn (Hollander)
Kondenzát
Netto hmotnost
Přepravní hmotnost
Netto rozměry (Š x V x H)
Přepravní rozměry (Š x V x H)
Panel Filtr vzduchu
Čerpadlo kondenzátu
kW
kW
dB(A)
m3/min
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
ERIA
83
Konzolová
SAMSUNG Klimatzace
2009
199 mm
Tenký design
Už nemůže být tenčí. Tento nový typ
konzolového klimatizačního zařízení je
jen 199 mm úzký, je nejtenčí na trhu.
Díky svému štíhlému designu ho můžete
velmi jednoduše začlenit do Vašeho
interiéru.
Černý displej
Praktické umění – dotykový displej je
elegantní, zároveň nabízí maximální
pohodlí při ovládání.
MPI
(Micro Plasma Ion)
První technologie na světě, která generuje atomy aktivního vodíku a
kyslíku pro zlepšení kvality vzduchu interiérů. Chrání Vás před vlivem
škodlivých částic a virů ve vzduchu.
Tichý chod (23dB)
INTERIOR
DESIGN
LIGHTLIGHT
INTERIOR
DESIGN
Úzký
INTERIOR
BACTERIA
desing
DESIGN
LIGHT
LIGHT
ANTIBAKTERIÁLNÍ
INTERIOR
FILTR
BACTERIA DESIGN
BACTERIA
AUTO
LIGHT
LEHKÁ VNITŘNÍ
Flexible Pipe
Flexible Pipe
Flexible Pipe
JEDNOTKA
Wireless Installation AUTO Wireless Installation
Installation AUTO
Wireless
Technické údaje | Konzolová
BACTERIA
LIGHT
TICHÝ
CHODAUTO AUTO
Typ
Napájení
Režim
Výkon
Elektrický příkon
Potrubí chladiva
Rozměry
Příslušenství
JEDNODUCHÁ
Flexible Pipe
Flexible Pipe
Flexible Pipe
Flexible Pipe
Flexible Pipe
AUTO
INSTALACE
Installation
Wireless
Installation
Installation Wireless
Wireless
BEZDRÁTOVÝ
DÁLKOVÝ OVLADAČ
φ,V,Hz
Chlazení
Topení
Hladina hluku (vysoká/nízka)
Ventilátor
Vzhled
Průtok vzduchu (h/f)
Nominální proud
Chlazení/Topení
Příkon
Chlazení/Topení
Připojení rozměry
Kapalina (Hollander)
Plyn (Hollander)
Kondenzát
Netto hmotnost
Přepravní hmotnost
Netto rozměry (Š x V x H)
Přepravní rozměry (Š x V x H)
Panel Filtr vzduchu
Čerpadlo kondenzátu
kW
kW
dB(A)
m3/min
A
W
Φ mm
Φ mm
Φ mm
kg
kg
mm
mm
-
MH026FJEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
2,6
2,9
38/23
Turbo Fan
9.0/10.5
0.25/0.25
30/30
6
10
ID 18
14,5
18,5
720x620x199
810x710x295
-
Tichý a přece výkonný a účinný systém
chlazení a vytápění poskytuje ještě pohodlnější používání. Režim tichého chodu je
dostupný ve 4 různých operačních režimech: vysoký / střední / nízký / tichý.
MH035FJEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
3,5
3,8
39/24
Turbo Fan
10.5/11.3
0.29/0.29
35/35
6
10
ID 18
14,5
18,5
720x620x199
810x710x295
-
MH052FJEA
1,220~240,52
Tepelné čerpadlo
5,2
5,6
44/25
Turbo Fan
11.2/12.6
0.35/0.35
50/50
6
12
ID 18
14,5
18,5
720x620x201
810x710x297
-
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
84
Úzká jednocestná kazeta
Jen 135 mm silná
Samsung představuje nejtenčí vnitřní jednotku klimatizačního zařízení
na světě. Se svojí hloubkou 135 mm může být jednocestné kazetové
klimatizační zařízení instalované prakticky kdekoliv.
135 mm
Poznámka
Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro instalaci.
Potřebujete alespoň 170 mm.
Min. 170 mm
Strop
Tichý chod
WIDE
WIDE
HIGH
HIGH
SUBQUICK
DUCT
VYSOKOTLAKÉ
ČERPADLO
SUB DUCT
FRESH
KONDENZÁTU
FRESH
HIGH
QUICK
PŘÍVOD ČERSTVÉHO
FRESH
HIGH
VZDUCHU
HIGH
FRESH
HIGH
Nový lopatkovitý
design od Samsungu výrazně snižuje hladinu hluku
HIGH
a Vy můžete v klidu a tichu opočívat.
Typ
Napájení
Režim
Výkon
Elektrický příkon
Potrubí chladiva
Rozměry
Příslušenství
25 dB
Nízká
RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
KONDENZÁTU
HIGH
35 dB
Společnost A
Technické údaje | jednocestná kazeta
SUB DUCT
QUICK
WIDE
WIDE
ŠIROKÁ LAMELA
WIDE
WIDE
QUICK
φ,V,Hz
Chlazení
Topení
Hladina hluku (vysoká/nízka)
Ventilátor
Vzhled
Průtok vzduchu (h/f)
Nominální proud
Chlazení/Topení
Příkon
Chlazení/Topení
Připojení rozměry
Kapalina (Hollander)
Plyn (Hollander)
Kondenzát
Netto hmotnost
Přepravní hmotnost
Netto rozměry (Š x V x H)
Přepravní rozměry (Š x V x H)
Panel Filtr vzduchu
Čerpadlo kondenzátu
kW
kW
dB(A)
m3/min
A
W
Φ mm
Φ mm
Φ mm
kg
kg
mm
mm
-
MH026FSEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
2,6
2,9
30/25
Křížový
6.2/7.5
0,23
45
6
10,00
ID 18
10,5
13,5
970x135x410
1164x212x478
PSSMA
Zabudované
30 dB
Vysoká
43 dB
Společnost A
Rychlost
ventilátoru
Hladina hluku
Közepes
„B” Vállalat
MH035FSEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
3,5
3,8
32/27
Křížový
7.6/8.2
0,25
50
30 dB
6
10,00
ID 18
10,5
13,5
970x135x410
1164x212x478
PSSMA
Zabudované
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
40 dB
85
Mini 4-cestné kazetové vnitřní jednotky
SAMSUNG Klimatzace
2009
Kompaktní rozměry
Mini 4-cestné kazetové klimatizační zařízení můžete namontovat do standardního stropního panelu (rastru) (600 x 600
mm), ušetříte tím čas při instalaci.
Nastavení rychlosti
ventilátoru
3~3.5 m
2.7m
vysoký strop
WIDE
WIDE
WIDE
WIDE
WIDE
WIDE
UB DUCT
VYSOKOTLAKÉ
ČERPADLO HIGH
HIGH
FRESH
KONDENZÁTU
HIGH
FRESH
FRESH
PŘÍVOD
ČERSTVÉHO
HIGH
VZDUCHU
Rychlost ventilátoru je nastavitelná v
závislosti na výšce stropu pomocí dvojpolohového přepínače na PCB vnitřní
jednotky.
Vysoká energetická účinnost
HIGH
HIGH
Je opravdu energeticky účinné. Jednoduchá obsluha spolu s vysokou
účinností Vám poskytuje mimořádný výkon při extrémně nízkých
nákladech.
RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
KONDENZÁTU
Technické údaje | Mini 4-cestné kazetové
QUICK
SUBSUB
DUCT
DUCT
QUICK
QUICK
Typ
Napájení
Režim
Výkon
Elektrický příkon
Potrubí chladiva
Rozměry
Příslušenství
φ,V,Hz
Chlazení
Topení
Hladina hluku (vysoká/nízka)
Ventilátor
Vzhled
Průtok vzduchu (h/f)
Nominální proud
Chlazení/Topení
Příkon
Chlazení/Topení
Připojení rozměry
Kapalina (Hollander)
Plyn (Hollander)
Kondenzát
Netto hmotnost
Přepravní hmotnost
Netto rozměry (Š x V x H)
Přepravní rozměry (Š x V x H)
Panel Filtr vzduchu
Čerpadlo kondenzátu
kW
kW
dB(A)
m3/min
A
W
Φ mm
Φ mm
Φ mm
kg
kg
mm
mm
-
MH030FMEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
3.0
3.4
40/37
Turbo Fan
10.8/11.7
0.37/0.37
85/85
6
10
VP 25 (OD 32, ID 25)
14,5
18,5
720x620x199
810x710x295
PMSMA
Zabudované
MH035FMEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
3,5
3,8
40/37
Turbo Fan
10.8/11.7
0.37/0.37
85/85
6
10
VP 25 (OD 32, ID 25)
14,5
18,5
720x620x199
810x710x295
PMSMA
Zabudované
MH052FMEA
1,220~240,52
Tepelné čerpadlo
5,2
5,6
44/40
Turbo Fan
12.1/13.6
0.52/0.52
120/120
6
12
VP 25 (OD 32, ID 25)
14,5
18,5
720x620x201
810x710x297
PMSMA
Zabudované
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
86
Kanálové jednotky - nízký profil
Flexibilní instalace
Kanálové klimatizační zařízení MSP od Samsungu poskytují různá
řešení pro všechny tvary místností a vyhovují požadavkům na specifické proudění vzduchu.
Připojení zezadu
Připojení zespodu
Sací potrubí
Sací potrubí
199 mm
Má výšku pouhých 199
mm, proto je její umístnění,
instalace i údržba tak jednoduchá.
199mm
220mm
Společnost "B"
225mm
Společnost "C"
160
Antibakteriální
BACTERIA
filtr
HIGH
Jednoduchá
Čerpadlo
BACTERIA
kondenzátu
HIGH
Inteligentní
regulace
tlaku
HIGH
Wired
Technické údaje | Kanálové (nízký profil)
BACTERIA
Typ
Napájení
Režim
Výkon
Elektrický příkon
Potrubí chladiva
Rozměry
Příslušenství
BACTERIAúdržbaBACTERIA
Wired
HIGHWired
HIGH
Wired
Wired
Wired
Wired
φ,V,Hz
Chlazení
Topení
Hladina hluku (vysoká/nízka)
Ventilátor
Vzhled
Průtok vzduchu (h/f)
Nominální proud
Chlazení/Topení
Příkon
Chlazení/Topení
Připojení rozměry
Kapalina (Hollander)
Plyn (Hollander)
Kondenzát
Netto hmotnost
Přepravní hmotnost
Netto rozměry (Š x V x H)
Přepravní rozměry (Š x V x H)
Panel Filtr vzduchu
Čerpadlo kondenzátu
kW
kW
dB(A)
m3/min
A
W
Φ mm
Φ mm
Φ mm
kg
kg
mm
mm
-
Štíhlé
provedení
Wired
180
200
Wired
Wired
Kabelový
dálkový
ovladač
MH026FEEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
2,6
2,9
31/26
Sirocco Fan
8.6/9.0
0.4/0.4
80/80
6
10,00
VP 25 (OD 32, ID 25)
26,0
31,0
900x199x600
1133x333x722
MDP-E075SEE
210
220
230
MH035FEEA
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
3,5
3,8
32/27
Sirocco Fan
9.8/10.3
0.4/0.4
80/80
6
10,00
VP 25 (OD 32, ID 25)
26,0
31,0
900x199x600
1133x333x722
MDP-E075SEE
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
A
87
MSP Kanálové
SAMSUNG Klimatzace
2009
Inteligentní
regulace tlaku
Objem vzduchu
Kontrola E.S.P.
H
L
M
H
M
L
Minimum
Maximum Statický tlak (mmAq)
IInteligentní regulátor tlaku mění počet otáček ventilátoru tak, aby bylo E.S.P. (externí
statický tlak) nejvyhovující z hlediska ideálního chodu zařízení.
Jednoduchá údržba
Díky lehké přístupnosti jednotlivých částí
šetříte čas a náklady na údržbu.
Flexibilní instalace
Kanálová klimatizační zařízení MSP od Samsungu nabízejí různá řešení
pro všechny tvary místností a vyhovují požadavkům pro specifické
Nominální proudění vzduchu.
BACTERIA
Antibakteriální
BACTERIA
filtr
HIGH
Jednoduchá
údržba
Wired
HIGHWired
Čerpadlo
kondenzátu
HIGHWired
Wired
Inteligentní
regulace
tlaku
Wired
Wired
Wired
Wired
Technické údaje | MSP kanálové
BACTERIA
HIGH
provedení ve tvaru L
Typ
φ,V,Hz
Režim
Elektrický příkon
Potrubí chladiva
Rozměry
Příslušenství
propojené místnosti
MH052FUEA
Napájení
Výkon
vzdálené místnosti
1,220~240,50
Tepelné čerpadlo
Chlazení
kW
Topení
kW
Hladina hluku (vysoká/nízka)
dB(A)
Ventilátor
5,2
5,6
37/33
Vzhled
-
Průtok vzduchu (h/f)
m3/min
16.3/15.8
Nominální proud
Chlazení/Topení
A
1.04/1.04
Příkon
Chlazení/Topení
W
170/170
Připojení rozměry
Kapalina (Hollander)
Φ mm
6
Plyn (Hollander)
Φ mm
12,00
Kondenzát
Φ mm
VP 25 (OD 32, ID 25)
Sirocco Fan
Netto hmotnost
kg
29,5
Přepravní hmotnost
kg
34,5
Netto rozměry (Š x V x H)
mm
900x242x480
Přepravní rozměry (Š x V x H)
mm
1146x363x584
Panel -
Filtr vzduchu
-
-
Čerpadlo kondenzátu
-
MSP-M075SGU3
-
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
2009 SAMSUNG stropní klimatizace
52 | Control Systems
89
Přehled produktů 2009
SAMSUNG Klimatzace
2009
Letošní nabídka produktů Vám pomůže vybrat
si optimální klimatizační zařízení Samsung.
Venkovní jednotka
Typ
Výkon
Technologie
1-fázová
S-Invertor
3-fázová
R-Invertor
1-fázová
1-fázová
Fixkompresor
3-fázová
R410A
9K Btu/h
2.6 kW
12K Btu/h
3.5 kW
18K Btu/h
5.2 kW
21K Btu/h
6.0 kW
24K Btu/h
7.0 kW
30K Btu/h
9.0 kW
36K Btu/h
10.5 kW
48K Btu/h
14.0 kW
90
Přehled produktů 2009
Letošní nabídka produktů Vám pomůže vybrat
si optimální klimatizační zařízení Samsung.
VNITŘNÍ JEDNOTKY
Typ
1-cestná kazetová
Technologie
Invertor
Invertor
4-cestná kazetová
R-Invertor
FIX - kompresor
Mini 4-cestná
kazetová
Invertor
2-cestná kazetová
FIX - kompresor
Kanálová –
nízký profil
Invertor
FIX - kompresor
Invertor
Kanálová SST
R - Invertor
FIX - kompresor
Konzolová
Invertor
Invertor
Podstropní
FIX - kompresor
Výkon
9K Btu/h
2.6 kW
12K Btu/h
3.5 kW
18K Btu/h
5.2 kW
91
SAMSUNG Klimatzace
2009
R410A
21K Btu/h
6.0 kW
24K Btu/h
7.0 kW
30K Btu/h
9.0 kW
36K Btu/h
10.5 kW
48K Btu/h
14.0 kW
92
Silnější a tišší
S-Invertor technologie
V zájmu snížení nákladů na spotřebovanou elektrickou energii je neodmyslitelné použití invertorové
technologie. Technologie S-Invertor od Samsungu zajišťuje v porovnání s běžnými zařízeními až
50-ti% úsporu energie. Efektivní a přesné ovládání napomáhá rychlejšímu dosáhnutí a udržování
požadované teploty, čehož výsledkem jsou menší výkyvy a kratší doba chodu. To v praxi znamená
tišší chod a ztráty menšího množství energie.
93
SAMSUNG Klimatzace
2009
Bez Invertoru
Příjemná teplota
Klimatizační zařízení vybavené S-Invertorem začne po
zapnutí pracovat na plný výkon. Po dosažení nastavené hodnoty teploty se sníží na nejnižší výkon, kterým
je ještě schopné udržovat zvolenou teplotu. Tím
budou teplotní výkyvy nižší a pohodlí vyšší.
Vysoké teplotní výkyvy
Nekomfortní
(Ztráta energie)
25 C
Komfortní
24 C
Nekomfortní
(Ztráta energie)
23 C
S-Invertor
Stabilní udržování teploty
Rychlé chlazení a topení
Když změníte nastavení teploty, klimatizační zařízení
použije nejvyšší kapacitu kompresoru pro rychlé dosažení požadované teploty, čehož výsledkem je o 15%
rychlejší chlazení a o 50% rychlejší topení.
Chlazení
Topení
Rychlejší
Chlazení
Bez Invertoru
31'24"
26
27
Bez Invertoru
27'23"
Rychlejší
27'21"
25
Rychlejší
Topení
28
29
30
Rychlejší
17'41"
31
10
Chlazení z 33°C na 25°C
12
14
16
18
20
22
24
Topení z 8°C na 20°C
Vyšší efektivita
Technologie S-Invertoru nabízí silné, rychlé chlazení a
topení při nejnižší možné spotřebě energie, čímž se
snižuje spotřeba energie a Vaše výdaje.
Výkon
Spotřeba energie
Účinnost
Až 50-ti% úspora energie
Po dosažení nastavené teploty se zařízení
s S-Invertorem přepne do úsporného režimu. V porovnání s běžnými zařízeními bez S-Invertoru může být
dosažena až 50-ti% úspora energie tím, že kompresor
není zapínaný a vypínaný tak často.
621.4Wh/h
Bez invertoru
Úspora
302Wh/h
200
300
400
500
600
27dB
Tichý
Tichý chod
Tichý a přece výkonný a účinný systém chlazení a
vytápění poskytuje ještě pohodlnější používání. Režim
tichého chodu je dostupný ve 4 různých operačních
režimech: vysoký / střední / nízký / tichý.
dB
20
25
30
Široký teplotní rozsah
Klimatizační zařízení Samsung se nemusíte obávat
používat ani při extrémních teplotách. Ať už hovoříme
o chlazení ve 43 stupňovém horku nebo o topení
v -15-ti stupňovém mrazu, klimatizační zařízení
Samsung do Vašeho domova přinese pohodlí.
Chlazení
Topení
Větší pracovní rozsah
Větší pracovní rozsah
-20 oC ~ 24oC
22dB
Společnost "A"
-10
Společnost "A"
0
10
20
30
40
-20
-10 oC ~ 15oC
-10
0
10 22dB 20
30
26
Příjemný vzduch se rychle
rozšíří do všech koutů místnosti
Vnitřní jednotky podle Vašich představ!
Zabudovatelné vnitřní jednotky od Samsungu Vám zabezpečí široký rozsah funkcí,
aby jste se cítili dokonale pohodlně. Vynikající výkon a tichý chod, tak můžeme
nejlépe charakterizovat naše vnitřní jednotky.
96
Kazetový typ klimatizačních zařízení
Stropní typ klimatizačních zařízení nabízí čtyři různé typy modelů se stylovým designem a širokou nabídkou funkcí. Vnitřní jednotky vkusně a elegantně doplňují interiér jakéhokoliv typu prostoru, který naplní
svěžím vzduchem.
97
SAMSUNG Klimatzace
2009
WIDE
WIDE
Široká lamela
FRESH
HIGH
HIGH
Nový kazetový typ klimatizačních zařízení je vybavený lamelami s jedinečným designem, které jsou širší a poskytují rovnoměrné chlazení a topení v celé místnosti.
SUB DUCT
QUICK
64 mm
Tenší
46 mm
WIDE
WIDE
SUB DUCT
Ochrana znečištění stropu
HIGH
FRESH
Nová lamela
Bežná lamela
HIGH
Panel s novým designem kontroluje směr proudění vzduchu,
aby se nedostal do kontaktu se stropem. Tento nový design
zabrání
znečištění stropu a udrží Váš interiér čistý i v případě
QUICK
dlouhého chodu zařízení.
Strop
Strop
Proudění vzduchu je nasměrováno dolů, bez kontaktu se
stropem.
Vysokotlaké čerpadlo
kondenzované vody
WIDE
WIDE
HIGH
FRESH
HIGH
HIGH
FRESH
Proudění vzduchu je nasměrováno na strop, čímž se
strop znečišťuje.
Vstup čerstvého vzduchu
HIGH
Vestavěním pomocného ventilátoru můžeme přivést
čerstvý vzduch do kazetové jednotky, čímž bude i
vzduch v místnosti čerstvější.
Čerpadlo vytlačí kondenzovanou vodu do výšky 750mm,
QUICK
což Vám ulehčí montáž zařízení.SUB DUCT
Motor
QUICK
Přívod čerstvého
vzduchu
Výtlak čerpadla
750mm
700mm
Společnost "A"
(mm)
Strop
WIDE
WIDE
SUB DUCT
HIGH
Pomocný kanál
QUICK
600
FRESH
650
700
750
WIDE
WIDE
HIGH
SUB DUCT
Pomocný kanál Vám umožní použít totéž klimatizační zařízení na chlazení další, menší blízké místnosti. (Kazetová jednotka je vybavena výklopnou částí, která to umožňuje)
HIGH
QUICK
FRESH
ychlé připojení odvodu
R
kondenzátu
Jedinečný odvod kondenzátu zabraňuje průsakům
a lépe se montuje - bez použití pásek nebo lepidla.
Samsung
Společnost "A"
HIGH
98
Úzké 1-cestné kazetové
Super úzký design pro lehkou montáž a tichý chod při nejsilnějším proudění vzduchu.
WIDE
WIDE
WIDE
WIDE
ŠIROKÁ
LAMELA
SUB DUCT
QUICK
WIDE
WIDE
SUB DUCT
HIGH
QUICK
OCHRANA PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ
STROPUFRESH
WIDE
WIDE
FRESH
HIGH
SUB DUCT
HIGH HIGH
Čerpadlo
kondenzátu
FRESH
HIGH
SUB DUCT
HIGH
HIGH
QUICK
FRESH
RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
POTRUBÍ KONDENZÁTU
QUICK
Volitelné příslušenství
Speciální
dálkové
ovladače
Panel MWR-WE00
MWR-WS00
MWR-TH01
MWR-SH00
MR-CH01
PSSMA
HIGH
99
SAMSUNG Klimatzace
2009
Úzký a kompaktní design
Úzké 1-cestné kazetové
Chtěli by jste kazetový typ klimatizačního zařízení, ale máte omezený prostor? Odpovědí je
nový úzký 1-cestný typ kazetového klimatizačního zařízení Samsung.
Jen 135 mm široké
Samsung Vám představuje nejužší jednotku klimatizačního zařízení na světě. Svojí šířkou 135
mm může být úzké 1-cestné kazetové klimatizační zařízení nainstalované kamkoliv.
135 mm
Poznámka
Přesvědčte se, že máte k dispozici dostatečný prostor na instalaci. Na montáž nechte alespoň 170mm volného prostoru.
Min. 170 mm
Strop
Lehčí vnitřní jednotka
Aplikací technologie ABS ve vnitřních jednotkách
Samsung vyrobil nejlehčí jednotku na trhu. Díky
jejímu úzkému, lehkému designu je instalace a
údržba hračkou.
10.5 kg
38% Down
17 kg
„B” Vállalat
4kW R410A model
Hmotnost
Tichý chod
Nový design lamel Samsung výrazně snižuje hladinu hluku,
takže můžete relaxovat v tichém prostředí.
25 dB
Nízká
35 dB
Společnost A
30 dB
Vysoká
43 dB
Společnost A
Rychlost
ventilátoru
Hladina hluku
Bezpečnostní ventil v čerpadle kondenzované vody
Chybná instalace odvodňovacího systému nebo výpadek proudu mohou způsobit vtečení vody zpět
do jednotky, čímž vzniknou průsaky a zápach. Klimatizační zařízení Samsung jsou vybavené bezpečnostním ventilem zabudovaným přímo do čerpadla, což zabraňuje zpětnému toku vody.
Bezpečnostní ventil
30 dB
Közepes
„B” Vállalat
40 dB
100
1 cestné kazetové jednotky
Technické údaje |
Úzké 1 cestné kazety
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel W
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
950/3,300/4,600
245/695/1,120
210/910/1,300
3.74(A)
3.63(A)
1.6/3.3/5.2
1.4/5.3/6.4
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1/220-240/50
SH026EAV1
PSSMA
Ventilátor Vzhled
CROSS FLOW FAN
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Vnitřní filtr
SH026EAV1
UH026EAV1
980/2,600/3,500
❊3)
m3/min
mm
mm
kg
8
970X135X410
1,164X212X478
10.0/13.6
ŠxVxH
ŠxVxH
mm
mm
kg
1,180X25X460
1,250X126X530
3.1/4.5
Vysoká
dB(A)
ŠxVxH
ŠxVxH
30
Příslušenství
Venkovní jednotka
Kompresor
UH026EAV1
Chladivo
SINGLE BLDC
Set
Vzhled
R410A
Rozměry (Netto)
ŠxVxH
mm
790X548X285
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
mm
938X610X382
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
kg
Chlazení
Topení
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
32.6/35.4
47
-10~43
-15~24
950
20
15
5
0
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
101
SAMSUNG Klimatzace
2009
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel W
950/4,000/4,750
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
250/1,140/1,420
210/1,160/1,390
3.07(B)
3.45(B)
1.6/5.3/6.6
1.4/5.5/6.8
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1/220-240/50
SH035EAV1
PSSMA
Ventilátor Vzhled
CROSS FLOW FAN
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Vnitřní filtr
❊3)
m3/min
mm
mm
kg
8.5
970X135X410
1,164X212X478
10.0/13.6
ŠxVxH
ŠxVxH
mm
mm
kg
1,180X25X460
1,250X126X530
3.1/4.5
Vysoká
dB(A)
ŠxVxH
ŠxVxH
UH035EAV1
Kompresor
SINGLE BLDC
Chladivo
Vzhled
Set
ŠxVxH
ŠxVxH
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
32
Příslušenství
Venkovní jednotka
Vzhled
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
SH035EAV1
UH035EAV1
980/3,500/4,100
Chlazení
Topení
R410A
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
790X548X285
938X610X382
32.6/35.4
47
-10~43
-15~24
950
20
15
5
0
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
102
4-cestné kazetové jednotky
Prouděním vzduchu ze čtyř různých směrů 4-cestné kazetové jednotky dopraví vzduch do všech koutů místnosti.
WIDE
WIDE
WIDE
WIDE
OCHRANA PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ
FRESHWIDE
HIGH
STROPU WIDE
ŠIROKÁ
LAMELA
WIDE
WIDE
WIDE
SUB DUCT
QUICKSUB DUCT
WIDE
WIDE HIGH
SUB DUCT
QUICK
QUICK
SUB DUCT
HIGH
FRESH
Čerpadlo
kondenzátu
FRESH
HIGH
HIGH
HIGHFRESH
PŘÍVOD
ČERSTVÉHO
HIGH
VZDUCHU
SUBHIGH
DUCT
WIDE
WIDE
DOPLŇUJÍCÍ
VZDUCHOVOD
SUB DUCT
QUICK
QUICK
Stylový design panelu
Stylový panel je v harmonii
s designem interiéru
Volitelné příslušenství
Speciální
dálkové
ovladače
Panel MWR-WE00
MWR-WS00
MWR-TH01
MWR-SH00
MR-CH01
P4SMA
HIGH
QUICK
FRESH
HIGH
RYCHLÉ
PROPOJENÍ
KONDENZÁTU
FRESH
103
SAMSUNG Klimatzace
2009
Nový turboventilátor
Tichý chod
„A” nézet
Představte si mrazivou tichou místnost.
Aerodynamicky navržený „Turboventilátor“
minimalizuje hluk turbulence z pohybu lopatek.
Proto je hluk nižší než u běžných modelů.
„B” nézet
„C” nézet
Rovnoměrná distribuce
Nový „Turboventilátor“ se širokými lopatkami zabezpečuje extrémní chladící a
topící výkon ze 4 samostatných výstupů,
čímž se celá místnost ohřívá nebo ochlazuje rychleji. Nyní je každý kout a každé
místo příjemnější.
Výstup
1
Výstup
2
Výstup
3
Nová 4-cestná
klimatizace
Výstup
4
Běžná 4-cestná
klimatizace
Výsledky průzkumu CAE
Jednoduché nastavení
4-cestná
Běžná 4-cestná klimatizace
Každý roh panelu je odmontovatelný, díky čemuž
můžete lehčeji nastavit výšku. Proto je nastavení a
instalace mnohem jednodušší a rychlejší než předtím.
Odnímatelné rohy umožńují snadnější
instalaci a nastavení výšky.
Odstranění celého panelu si
vyžaduje více času.
Kompaktní rozměr
4-cestná jednotka kazetového typu je ještě užší. Svojí
hloubkou 218 mm (5.2/7.0/9.0kW), je o 24% užší než
konkurenční typ s hloubkou 288 mm (9.0 kW). Je vedoucí jednotkou v kompaktnosti a umožňuje jednoduchou
instalaci i na užších místech.
218 mm
Efektivní chlazení
3-rozměrná lopatka, která je celosvětovým patentem, je schopna dopravit chladný nebo teplý vzduch dál
a rovnoměrně do všech koutů místnosti.
Nové 4-cestné
Distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu
Běžné 4-cestné
104
4-cestné kazetové vnitřní jednotky
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
4-cestné kazetové vnitřní jednotky
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení ❊1) W
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
W
CH105EAV
UH105EAV
3,200/10,500/12,000
CH105EAV
UH105GAV
3,200/10,500/12,000
2,000/8,000/11,300
3,000/10,000/13,9000
2,600/11,200/15,500
2,600/11,200/15,500
510/2,030/2,700
510/2,110/3,800
3.5(A)
3.7(A)
2.8/9.3/12.1
2.6/9.6/16.9
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
750/2,800/3,200
580/2,770/4,660
3.21(A)
3.61(A)
3.5/12.5/14.1
2.8/12.2/20.6
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1/220-240/50
700/3,270/3,800
580/3,100/5,600
3.21(A)
3.61(A)
3.3/14.5/16.8
3.6/13.7/24.3
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1/220-240/50
700/3,270/3,800
580/3,100/5,600
3.21(A)
3.61(A)
1.3/5.0/6.0
1.1/5.0/8.6
9.52(3/8)
15.88(5/8)
3/380-415/50
m3/min
mm
mm
kg
CH070EAV1
P4SMA
TURBO FAN
17.2
840X218X840
926X280X925
31/35
CH090EAV
P4SMA
TURBO FAN
24
840X298X840
925X360X925
29/35
CH105EAV
P4SMA
TURBO FAN
25.7
840X298X840
925X360X925
29/35
CH105EAV
P4SMA
TURBO FAN
22.2/25.7
840X298X840
925X360X925
29/35
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
mm
mm
kg
Vysoká
dB(A)
Chlazení
Topení
CH090EAV
UH090EAV
3,200/9,000/10,000
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
ŠxVxH
ŠxVxH
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
CH070EAV1
UH070EAV1
2,100/7,100/8,200
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
36/30
39/32
40/33
40/33
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
UH070EAV1
UH090EAV
UH105EAV
UH105GAV
TWIN BLDC
R410A
880X798X310
1,038X861X413
57/61
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
95/110
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
95/110
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
88/93
52
-15~43
-20~24
1,900
50
30
5
30
56
-15~50
-20~24
2,600
75
30
7.5
40
56
-15~50
-20~24
2,800
75
30
7.5
40
56
-15~50
-20~24
2,800
75
30
7.5
40
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
105
SAMSUNG Klimatzace
2009
R-Invertor
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
W
CH090EAS
UH090EAS
3,100/9,000/10,000
3,450/16,000/19,500
3,450/16,000/19,500
2,750/9,500/13,000
900/4,650/5,400
750/4,690/6,400
3.01(B)
3.41(B)
4/20.6/23.5
3.6/20.8/26.5
9.52(3/8)
19.05(3/4)
1/220-240/50
900/4,650/5,400
750/4,690/6,400
3.01(B)
3.41(B)
4/20.6/23.5
3.6/20.8/26.5
9.52(3/8)
19.05(3/4)
3/380-415/50
680/2,800/3,400
530/2,630/4,550
3.21(A)
3.61(A)
3.2/12.4/15.0
2.54/11.65/20.0
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1/220-240/50
m3/min
mm
mm
kg
CH140EAV
P4SMA
TURBO FAN
30
840X298X840
925X360X925
29/35
CH140EAV
P4SMA
TURBO FAN
28/30
840X298X840
925X360X925
29/35
CH090EAS
P4SMA
TURBO FAN
24
840X298X840
925X360X925
29/35
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
mm
mm
kg
Vysoká
dB(A)
Chlazení
Topení
CH140EAV
UH140GAV
3,800/14,000/15,400
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
ŠxVxH
ŠxVxH
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
CH140EAV
UH140EAV
3,800/14,000/15,400
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
45/38
45/38
39/32
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
UH140EAV
UH140GAV
UH090EAS
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
105/120
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
105/120
TWIN BLDC
R410A
880x950x320
1043x1062x411
78/85
59
-15~50
-20~24
3,100
75
30
7.5
40
59
-15~50
-20~24
2,800
75
30
7.5
40
52
-15~50
-20~24
2,400
75
30
5
55
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
106
4-cestné kazetové vnitřní jednotky
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
4-cestné kazetové vnitřní jednotky
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení ❊1) W
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
W
CH094EAMC
UH094EAM1C
9,000
6,000
7,200
9,500
1,900
1,950
2.84(C)
3.08(D)
8.5
8.6
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220-240/50
2,400
2,350
2.92(C)
3.06(D)
11.0
11.0
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
3,400
3,500
2.65(D)
2.71(E)
15.5
16.0
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
m3/min
mm
mm
kg
CH052EAMC
P4SMA
TURBO FAN
14
840X218X840
925X280X925
25/31
CH070EAM1C
P4SMA
TURBO FAN
18.5
840X218X840
925X280X925
25/31
CH094EAMC
P4SMA
TURBO FAN
21.5
840X218X840
925X280X925
25/31
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
mm
mm
kg
Vysoká
dB(A)
Chlazení
Topení
CH070EAM1C
UH070EAM1C
7,000
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
ŠxVxH
ŠxVxH
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
CH052EAMC
UH052EAMC
5,400
34/29
36/30
39/32
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
UH052EAMC
UH070EAM1C
UH094EAM1C
mm
mm
kg
ROTARY
R410A
880X648X310
1,023X744X413
59/66
ROTARY
R410A
880X648X310
1,023X744X413
60/67
ROTARY
R410A
880X798X310
1,023X891X413
74/82
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
49
-5~43
-5~24
1,500
30
15
7.5
25
51
-5~43
-5~24
1,700
30
15
7.5
40
55
-5~43
-5~24
1,800
30
15
7.5
50
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
107
SAMSUNG Klimatzace
2009
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení ❊1) W
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
W
CH140EAMC
UH140GAMC
14,000
10,700
10,700
15,400
3,830
3,850
2.61(D)
2.78(E)
17.5
17.5
9.52(3/8)
19.05(3/4)
1/220-240/50
3,560
3,600
2.81(C)
2.97(D)
6.2
6.3
9.52(3/8)
19.05(3/4)
3/380-415/50
5,300
5,900
2.64
2.61
9.2
10.0
9.52(3/8)
19.05(3/4)
3/380-415/50
m3/min
mm
mm
kg
CH105EAMC
P4SMA
TURBO FAN
24.5
840X298X840
925X360X925
28/34
CH105EAMC
P4SMA
TURBO FAN
24.5
840X298X840
925X360X925
28/34
CH140EAMC
P4SMA
TURBO FAN
29
840X298X840
925X360X925
29/35
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
950X35X950
1,042X103X1,042
7.0/10.3
mm
mm
kg
Vysoká
dB(A)
Chlazení
Topení
CH105EAMC
UH105GAMC
10,000
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
ŠxVxH
ŠxVxH
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
CH105EAMC
UH105EAMC
10,000
40/33
40/33
45/38
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
UH105EAMC
UH105GAMC
UH140GAMC
mm
mm
kg
SCROLL
R410A
880X931X320
1,043X411X1,062
87/92
SCROLL
R410A
880X931X320
1,043X411X1,062
87/92
SCROLL
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
121/136
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
56
-5~43
-5~24
2,600
50
30
7.5
70
56
-5~43
-5~24
2,750
50
30
7.5
70
59
-5~43
-5~24
3,300
50
30
7.5
70
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
108
Mini 4-cestný kazetový typ
Čtyřsměrné proudění vzduchu pro větší pokrytí s kompaktnějšími rozměry je nejvhodnější pro menší stropní konstrukce.
WIDE
WIDE
WIDE
WIDE
K SUB DUCT
HIGH
Čerpadlo
kondenzátu
FRESH
HIGH
FRESH
PŘÍVOD ČERSTVÉHO
VZDUCHU
SUB DUCT
HIGH
HIGH
HIGH
QUICK
FRESH
HIGH
RYCHLÉ PROPOJENÍ POTRUBÍ
KONDENZOVANÉ VODY
QUICK
Low
High
Jednotka : mm
Ideální kompaktní rozměr
Mini 4-cestné kazetové klimatizační zařízení mohou být instalované
v jednom standardním stropním panelu (rastru 600x600 mm), a tak
nejsou zapotřebí změny stropního podkladu.
Vyšší rychlost ventilátoru
Běžná rychlost ventilátoru
Nastavení rychlosti ventilátoru
Rychlost ventilátoru je možno nastavit v závislosti na výšce
stropu. Použitím jednoduchého systému PCB je možno nastavit proudění vzduchu i při vysokých stropech.
3~3.5m
2.7m
vysoký strop
normální strop
Vysoká energetická účinnost
Mini 4-cestné kazetové klimatizační zařízení je nejen malé a kompaktní, ale je i energeticky úsporné. Lehké ovládání spolu
s vysokou účinností zaručují vynikající výkon s neuvěřitelně nízkými náklady.
Volitelné příslušenství
Speciální
dálkové
ovladače
Panel MWR-WE00
MWR-WS00
MWR-TH01
MWR-SH00
MR-CH01
PMSMA
109
SAMSUNG Klimatzace
2009
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Mini 4-cestné kazetové vnitřní jednotky
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
W
TH026EAV1
UH026EAV1
990/2,600/3,500
TH035EAV1
UH035EAV1
990/3,500/4,200
TH052EAV1
UH052EAV1
1,600/4,700/6,000
TH060EAV1
UH060EAV1
1,800/5,800/6,500
980/3,300/4,600
980/4,000/5,000
1,300/5,500/9,000
1,800/7,000/10,000
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
260/730/1,100
240/900/1,400
3.56(A)
3.67(A)
1.6/3.4/5.1
1.5/4.3/6.6
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1/220-240/50
260/1,090/1,400
250/1,100/1,400
3.21(A)
3.64(A)
1.6/5.0/6.4
1.5/5.1/6.7
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1/220-240/50
500/1,510/2,200
480/1,660/3,200
3.22(A)
3.53(B)
2.4/7.0/10.0
2.6/8.0/15.0
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220-240/50
520/1,930/2,050
470/2,180/3,700
3.01(B)
3.21(C)
2.6/8.8/9.4
2.4/10.0/16.0
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
m3/min
mm
mm
kg
TH026EAV1
PMSMA
TURBO FAN
11.0
575X260X575
660X310X635
17/20
TH035EAV1
PMSMA
TURBO FAN
12.0
575X260X575
660X310X635
17/20
TH052EAV1
PMSMA
TURBO FAN
12.9
575X260X575
660X310X635
17/20
TH060EAV1
PMSMA
TURBO FAN
13.6
575X260X575
660X310X635
17/20
ŠxVxH
ŠxVxH
mm
mm
kg
670X35X670
717X93X717
2.6/4.2
670X35X670
717X93X717
2.6/4.2
670X35X670
717X93X717
2.6/4.2
670X35X670
717X93X717
2.6/4.2
Vysoká
dB(A)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
30/25
34/27
41/33
41/33
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
UH026EAV1
UH035EAV1
UH052EAV1
UH060EAV1
SINGLE BLDC
R410A
790X548X285
938X610X382
32.6/35.4
SINGLE BLDC
R410A
790X548X285
938X610X382
32.6/35.4
TWIN BLDC
R410A
880X638X310
1,023X704X413
50/53
TWIN BLDC
R410A
880X798X310
1,038X861X413
57/61
47
-10~43
-15~24
950
20
15
5
0
47
-10~43
-15~24
950
20
15
5
0
49
-15~43
-20~24
1,450
50
30
5
30
52
-15~43
-20~24
1,900
50
30
5
30
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
110
2-cestná kazetová
Vzduch přicházíWIDE
ze dvou směrů současně.
Díky svému tvaru se
výborně hodí do dlouhých úzkých míst
WIDE
FRESH
HIGH
HIGH
s limitovaným instalačním prostorem.
HIGH
Čerpadlo
kondenzátu
SUB DUCT
FRESH
QUICK
RYCHLÉ PROPOJENÍ POTRUBÍ
KONDENZOVANÉ
VODY
HIGH
K
Typizované rozměry pro jednoduchou
instalaci
600 mm
Rozměry 2-cestné kazetové klimatizační jednotky dovolují
jednoduchou instalaci do standardních stropních panelů
(600mm x 600mm).
600 mm
Malé rozměry - velký výkon
Dvojitý křížový ventilátor
2-cestná kazetová klimatizační jednotka je nyní o 45%
menší než jednotky ostatních výrobců, takže je mnohem
jednodušší je začlenit do designu budov.
Křížové ventilátory 2-cestných kazetových klimatizačních zařízení udržují místnost chladnou i při nízké rychlosti ventilátoru, díky čemuž získáte dvojitý účinek a chladný vzduch
si můžete vychutnávat v tichu.
Low
Low
High
High
Křížové ventilátory
Menší o
45%
230 mm
575 mm
890 mm
305 mm
600 mm
1,180 mm
Vzduch
Volitelné příslušenství
Speciální
dálkové
ovladače
Panel
MWR-WE00
MWR-WS00
MWR-TH01
MR-CH01
P2SMA
111
SAMSUNG Klimatzace
2009
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
2cestná kazetová
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení ❊1) W
W
GH052EAMG
UH052EAMC
5,500
GH070EAMG
UH070EAM1C
7,000
6,000
7,700
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
1,700
1,800
3.24(A)
3.33(C)
7.5
7.9
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220-240/50
2,350
2,500
2.98(C)
3.08(D)
10.5
11
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
m3/min
mm
mm
kg
GH052EAMG
P2SMA
Křížový
14
890X230X575
1,107X299X642
21/25
GH070EAMG
P2SMA
Křížový
14
890X230X575
1,107X299X642
22/26
ŠxVxH
ŠxVxH
mm
mm
kg
1,180X20X460
1,259X144X539
3.5/6.2
1,180X20X460
1,259X144X539
3.5/6.2
Vysoká
dB(A)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
36/28
38/28
Příslušenství
Příslušenství
UH052EAMC
ROTARY
R410A
880x648x310
1,023X744X413
59/66
UH070EAM1C
ROTARY
R410A
880x648x310
1,023X744X413
60/67
49
-5~43
-5~24
1,500
30
15
7.5
25
51
-5~43
-5~24
1,700
30
15
7.5
40
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
112
Kanálové klimatizační jednotky
Svojí nejširší nabídkou produktů představují klimatizační zařízení kanálového typu Samsung díky svým rozměrům perfektní volbu možnosti instalace. Inteligentní systém kontroly tlaku zaručuje tichý chod, proto klimatizace nikdy neruší.
113
SAMSUNG Klimatzace
2009
Systém čistého filtru
Antibakteriální filtr a indikátor čištění filtru Vám nabízí čistější a zdravější vzduch. Zasloužíte si dýchat každý den
čistý vzduch.
BACTERIA
Antibakteriální filtr
HIGH
Wired
Wired
BACTERIA
Antibakteriální filtr nezachytává jen prachové částice,
ale zabraňuje i šíření plísní a bakterií.
Jednoduché čištění filtru
HIGH
Wired
Wired
Po 1000 hodinách chodu Vás indikátor čistoty filtru
upozorní, že by jste měli filtr vyčistit. Filtr je jednoduché vyjmout vespod na levé nebo pravé straně
jednotky (1000 hodin je přednastavená hodnota a
na vnitřní PCB ji můžete změnit na 2000 hodin).
Vysokotlaké čerpadlo kondenzované
vody (volitelná možnost)
BACTERIA
HIGH
Wired
Wired
Vysokotlaké čerpadlo kondenzované vody vytlačí kondenzovanou
vodu do výšky 750 mm – v porovnání se 700 mm u konkurenčních
výrobků, a umožňuje pružnou a pohodlnou instalaci.
Inteligentní kontrola tlaku
Kontrola E.S.P.
Wired
Wired
Systém inteligentní kontroly tlaku nastaví rychlost ventilátoru podle
E.S.P. (External Static Pressure – Externí statický tlak), čímž klimatizační zařízení zajišťuje nepřetržité chlazení a topení bez ohledu na
okolní prostředí.
Objem vzduchu
HIGH
Strop
H
L
H
M
L
Minimum
HIGH
Wired
Wired
Kabelový dálkový ovladač
Kabelový dálkový ovladač zajišťuje pohodlnější použití klimatizačního
zařízení.
M
Maximum Statický tlak (mmAq)
114
Kanálové jednotky – úzký profil
Úzký kanálový typ vnitřních jednotek s vedoucími kompaktními rozměry na trhu Vám dává možnost pružnější
instalace a jednodušší údržby.
BACTERIA
Jednoduchá
BACTERIA
údržba
ANTIBAKTERIÁLNÍ
BACTERIA
FILTR
HIGH
BACTERIA
HIGH
Wired
Wired
Čerpadlo
BACTERIA
kondenzátu
HIGH Wired
HIGH Wired
Wired
Wired
INTELIGENTNÍ
REGULACE
HIGH TLAKU
Wired
Wired
Wired
Wired
Kabelový
dálkový ovladač
Připojení zezadu
Pružná instalace
Vstup vzduchu může být nastavený zespodu
nebo ze zadní části jednotky, což Vám nabízí
více pružnosti při instalaci.
Připojení zespodu
Tex
Difuzér
Tex
Sací potrubí
Sací potrubí
Jednoduchá
údržba
Úzký design
Hloubka 199 mm činí instalaci, údržbu a opravu jednoduchou.
199 mm
Jednotlivé součásti jsou lehko
přístupné otevřením spodního
panelu, což snižuje čas a
výdaje na údržbu.
199mm
Společnost B
220mm
225mm
Společnost C
160
180
200
210
220
230
Volitelné příslušenství
Speciální
dálkové
ovladače
Čerpadlo
kondenzátu
MWR-WE00
MWR-WS00
MWR-TH01
MR-CH01
MDP-E075SEE /
MDP-E075SEE1
Difuzér
115
SAMSUNG Klimatzace
2009
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Kanálové vnitřní jednotky - úzký profil
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení ❊1) W
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Venkovní statický tlak (Min.Norm.Max.)
Set
Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Vysoká
Hladina akustického tlaku ❊3)
EH035EAV1
UH035EAV1
980/3,500/4,200
EH052EAV1
UH052EAV1
1,700/5,000/6,000
EH070EAV1
UH070EAV1
2,200/7,100/8,000
EH052EAMC
UH052EAMC
5,500
EH070EAM1C
UH070EAM1C
6,800
W
980/4,000/5,200
1,500/6,000/8,000
1,900/8,000/11,000
6,300
7,500
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
260/1,150/1,400
210/1,105/1,700
3.04(B)
3.62(A)
1.7/5.3/6.4
1.3/5.1/7.9
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1/220-240/50
420/1,550/1,950
360/1,650/2,700
3.23(A)
3.64(A)
2.5/7.0/8.5
2.1/7.5/12.0
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220-240/50
580/2,210/2,650
550/2,150/3,600
3.21(A)
3.62(A)
2.9/10.0/12.0
2.8/10.0/16.5
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
1,950
2,000
2.82
3.15
9.00
9.00
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220-240/50
2,420
2,420
2.81
3.10
11.10
11.10
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
m3/min
mm Aq
mm
mm
kg
EH035EAV1
SIROCCO FAN
11.0
0/2/4
990X199X600
1,133X333X722
26/31
EH052EAV1
SIROCCO FAN
16.5
0/2/4
1,100X199X600
1,330X330X730
31/39
EH070EAV1
SIROCCO FAN
19.6
0/2/4
1,100X199X600
1,330X330X730
31/39
EH052EAMC
SIROCCO FAN
14.9
0/2/4
900X199X600
1,124X315X713
26/30
EH070EAM1C
SIROCCO FAN
20.5
0/2/4
1,100X199X600
1,330X330X730
30.5/38.5
-
-
-
-
-
mm
mm
kg
dB(A)
32/27
33/30
36/32
33/30
36/32
Čerpadlo (Opcionální)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
MDP-E075SEE
Příslušenství
MDP-E075SEE
Příslušenství
MDP-E075SEE
Příslušenství
MDP-E075SEE
Příslušenství
MDP-E075SEE
Příslušenství
UH035EAV1
UH052EAV1
UH070EAV1
UH052EAMC
UH070EAM1C
Kompresor
Chladivo
Set
SINGLE BLDC
R410A
790X548X285
938X610X382
35.5/38
TWIN BLDC
R410A
880X638X310
1,023X704X413
50/53
TWIN BLDC
R410A
880X798X310
1,038X861X413
57/61
ROTARY
R410A
880X648X310
1,023X704X413
59/66
ROTARY
R410A
880X648X310
1,023X704X413
60/67
47
-10~43
-15~24
950
20
15
5
0
49
-15~43
-20~24
1,450
50
30
5
30
52
-15~43
-20~24
1,900
50
30
5
30
49
-5~43
-5~24
1,500
30
15
7.5
40
51
-5~43
-5~24
1,700
30
15
7.5
40
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
116
Kanálové jednotky se středním stat.
Tlakem (MSP)
Možnosti pružné instalace nabízejí paletu možností pro různé tvary místností a systém inteligentní kontroly tlaku
zabezpečuje tichý chod.
BACTERIA
ANTIBAKTERIÁLNÍ
BACTERIA
FILTR
HIGH
Jednoduchá
BACTERIA
údržba
BACTERIA
HIGH
Wired
Wired
Čerpadlo
INTELIGENTNÍ
REGULACE
HIGH TLAKU
Wired
Wired
BACTERIA
kondenzátu
HIGH Wired
HIGH Wired
Wired
Wired
Wired
Wired
Kabelový
dálkový ovladač
Tichý chod s kontrolou statického tlaku
Venkovní kontrola statického tlaku usnadňuje návrh potrubí za účelem efektivního a tichého chodu.
Užší
Střední statický tlak
10
8
6
4
0~10 mmAq
0~6 mmAq
2
900 mm
mmAq
❊ Rozměry bez ovládací skříňky
Úzké potrubí
Potrubí MSP
Pružná instalace
Jednoduchá údržba
Kanálové klimatizační jednotky MSP Samsung nabízejí různé
řešení pro jakýkoliv tvar místnosti, dbající na specifické požadavky proudění vzduchu.
Jednoduchým přístupem k jednotlivým částím snížíte náklady na
údržbu.
verze ve tvaru L
vzdálené místnosti
Volitelné příslušenství
Speciální
dálkové
ovladače
Čerpadlo
kondenzátu
MWR-WE00
MWR-WS00
MWR-TH01
MR-CH01
MDP-M075SGU1
MDP-M075SGU2
MDP-M075SGU3
propojené místnosti
117
SAMSUNG Klimatzace
2009
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
MSP kanalové
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Venkovní statický tlak (Min.Norm.Max.)
Set
Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Vysoká
Hladina akustického tlaku ❊3)
R-Invertor
DH052EAS
UH052EAS
1,600/5,000/6,000
DH070EAS
UH070EAS
2,200/7,100/8,000
DH090EAS
UH090EAS
3,100/9,000/10,000
DH105EAS
UH105EAS
3,200/10,500/12,000
W
1,500/6,000/9,000
1,900/8,000/10,500
2,900/9,500/13,000
2,000/11,200/15,500
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
540/1,550/1,950
500/1,750/3,000
3.23(A)
3.43(B)
2.7/7.1/8.7
2.5/8.0/13.5
6.35(1/4)
12.70(1/2)
1/220-240/50
700/2,720/3,070
620/2,490/3,670
2.81(C)
3.21(C)
3.1/12.4/13.7
2.71/11.4/16.3
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
850/3,200/3,600
680/2,960/4,650
2.81(C)
3.21(C)
3.82/14.0/15.8
3.1/13.0/20.5
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1/220-240/50
830/3,720/4,210
740/3,720/6,600
2.82(C)
3.01(D)
3.6/16.5/18.5
3.2/16.5/29.0
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1/220-240/50
m3/min
mm Aq
mm
mm
kg
DH052EAS
SIROCCO FAN
16.5
0/4/6
900X260X480
1,146X363X584
29.5/34.5
DH070EAS
SIROCCO FAN
21
0/4/6
900X260X480
1,146X363X584
29.5/34.5
DH090EAS
SIROCCO FAN
24
0/6/8
1,150X260X480
1,390x345x575
33/40
DH105EAS
SIROCCO FAN
24
0/6/8
1,150X260X480
1,390X345X575
34/40
-
-
-
-
mm
mm
kg
dB(A)
37/33
38/34
39/35
40/33
Čerpadlo (Opcionální)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
MDP-M075SGU3
Příslušenství
MDP-M075SGU3
Příslušenství
MDP-M075SGU1
Příslušenství
MDP-M075SGU1
Příslušenství
UH052EAS
UH070EAS
UH090EAS
UH105EAS
Kompresor
Chladivo
Set
TWIN BLDC
R410A
880X638X310
1,023X704X413
50/53
TWIN BLDC
R410A
880X638X310
1,023X704X413
50/53
TWIN BLDC
R410A
880x950x320
1,043x1,062x411
78/85
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
102/117
49
-10~43
-15~24
1,350
30
20
5
20
52
-10~43
-15~24
1,350
30
20
5
30
52
-15~50
-20~24
2,400
75
30
5
55
56
-15~50
-20~24
2,600
75
30
7.5
40
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
118
MSP kanalové
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
MSP kanalové
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Venkovní statický tlak (Min.Norm.Max.)
Set
Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Vysoká
Hladina akustického tlaku ❊3)
W
DH052EAV1
UH052EAV1
1,700/5,000/6,000
DH070EAV1
UH070EAV1
2,200/7,100/8,000
DH090EAV
UH090EAV
2,900/9,000/10,000
1,700/6,000/8,300
1,900/8,000/11,000
2,400/9,500/11,400
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
550/1,560/1,950
480/1,760/2,750
3.21(A)
3.41(B)
3.1/7.5/9.3
2.6/8.4/13.1
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220-240/50
580/2,210/2,650
550/2,150/3,600
3.21(A)
3.72(A)
2.9/10.0/12.0
2.8/10.0/16.5
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
800/2,800/3,400
700/2,780/5,500
3.21(A)
3.41(B)
3.5/12.4/15.0
3.1/12.3/24.5
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1/220-240/50
m3/min
mm Aq
mm
mm
kg
DH052EAV1
SIROCCO FAN
16.5
0/4/6
900X260X480
1,146X363X584
29.5/34.5
DH070EAV1
SIROCCO FAN
19.6
0/4/8
1,150X260X480
1,390X345X575
34/40
DH090EAV
SIROCCO FAN
24
0/6/8
1,150X260X480
1,390X345X575
33/40
-
-
-
mm
mm
kg
dB(A)
37/33
39/35
39/35
Čerpadlo (Opcionální)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
MDP-M075SGU3
Příslušenství
MDP-M075SGU1
Příslušenství
MDP-M075SGU1
Příslušenství
UH052EAV1
UH070EAV1
UH090EAV
Kompresor
Chladivo
Set
TWIN BLDC
R410A
880X638X310
1,023X704X413
50/53
TWIN BLDC
R410A
880X798X310
1,038X861X406
57/61
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
102/117
49
-15~43
-20~24
1,450
50
30
5
30
52
-15~43
-20~24
1,900
50
30
5
30
56
-15~50
-20~24
2,600
75
30
7.5
40
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
119
SAMSUNG Klimatzace
2009
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Venkovní statický tlak (Min.Norm.Max.)
Set
Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Vysoká
Hladina akustického tlaku ❊3)
W
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
DH105EAV
UH105GAV
3,350/10,500/12,000
DH140EAV
UH140EAV
3,450/14,000/15,400
DH140EAV
UH140GAV
3,450/14,000/15,400
2,600/11,200/15,500
2,600/11,200/15,500
3,750/16,000/19,500
3,750/16,000/19,500
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
830/3,270/3,700
740/3,100/5,500
3.21(A)
3.61(A)
3.8/14.7/16.8
4.5/14.1/25.0
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1/220-240/50
830/3,270/3,700
740/3,100/5,500
3.21
3.61
1.4/5.0/6.1
1.3/5.0/8.5
9.52(3/8)
15.88(5/8)
3/380-415/50
1,110/4,650/5,300
1,020/4,430/5,800
3.01(B)
3.61(A)
5.0/20.6/23.5
4.5/19.6/26.5
9.52(3/8)
19.05(3/4)
1/220-240/50
1,110/4,650/5,300
1,020/4,430/5,800
3.01
3.61
1.8/7.4/8.8
1.7/7.0/9.5
9.52(3/8)
19.05(3/4)
3/380-415/50
m3/min
mm Aq
mm
mm
kg
DH105EAV
SIROCCO FAN
28.1
0/8/10
1,150X320X480
1,396X424X584
39/46
DH105EAV
SIROCCO FAN
27.5/28.1
0/8/12
1,150X320X480
1,396X424X584
39/46
DH140EAV
SIROCCO FAN
36.8
0/8/10
1,200X360X650
1,447X425X769
55/60
DH140EAV
SIROCCO FAN
35.6/36.8
0/8/12
1,200X360X650
1,447X425X769
55/60
-
-
-
-
mm
mm
kg
dB(A)
Čerpadlo (Opcionální)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
DH105EAV
UH105EAV
3,350/10,500/12,000
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
39/35
39/35
43/38
43/38
MDP-M075SGU1
Příslušenství
MDP-M075SGU1
Příslušenství
MDP-M075SGU2
Příslušenství
MDP-M075SGU2
Příslušenství
UH105EAV
UH105GAV
UH140EAV
UH140GAV
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
102/117
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
102/117
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
105/120
TWIN BLDC
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
105/120
56
-15~50
-20~24
2,800
75
30
7.5
40
56
-15~50
-20~24
2,800
75
30
7.5
40
59
-15~50
-20~24
3,100
75
30
7.5
40
59
-15~50
-20~24
2,800
75
30
7.5
40
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
120
MSP kanalové
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
MSP kanalové
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Venkovní statický tlak (Min.Norm.Max.)
Set
Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Vysoká
Hladina akustického tlaku ❊3)
W
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
DH105EAMC
UH105EAMC
10,000
9,500
11,000
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
3,650
3,500
2.41(E)
2.71(E)
16.5
15.5
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1/220-240/50
3,830
3,850
2.61(D)
2.86(D)
17.50
17.50
9.52(3/8)
19.05(3/4)
1/220-240/50
m3/min
mmAq
mm
mm
kg
DH094EAMC
SIROCCO FAN
24.4
0/6/8
1,150X260X480
1,390X345X575
34.5/40
DH105EAMC
SIROCCO FAN
30
0/8/10
1,150X320X480
1,396X424X584
39/46
-
-
mm
mm
kg
dB(A)
Čerpadlo (Opcionální)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
DH094EAMC
UH094EAM1C
8,800
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
39/35
39/35
MDP-M075SGU1
Příslušenství
MDP-M075SGU1
Příslušenství
UH094EAM1C
UH105EAMC
ROTARY
R410A
880X798X310
1,023X891X413
74/82
SCROLL
R410A
880X931X320
1,043X411X1,062
87/92
55
-5~43
-5~24
1,800
30
15
7.5
40
56
-5~43
-5~24
2,600
50
30
7.5
40
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
121
SAMSUNG Klimatzace
2009
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Venkovní statický tlak (Min.Norm.Max.)
Set
Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
ŠxVxH
Rozměry (Přepravní)
ŠxVxH
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Vysoká
Hladina akustického tlaku ❊3)
W
DH105EAMC
UH105GAMC
10,000
DH140EAMC
UH140GAMC
14,700
10,700
16,000
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
3,700
3,800
2.70(D)
2.82(D)
6.40
6.50
9.52(3/8)
19.05(3/4)
3/380~415/50
5,500
5,700
2.67(D)
2.81(D)
9.50
10.20
9.52(3/8)
19.05(3/4)
3/380~415/50
m3/min
mmAq
mm
mm
kg
DH105EAMC
SIROCCO FAN
30
0/8/10
1,150X320X480
1,396X424X584
39/46
DH140EAMC
SIROCCO FAN
38
0/8/15
1,200X360X650
1,447X425X769
52/60
-
-
mm
mm
kg
dB(A)
39/35
43/38
Čerpadlo (Opcionální)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
MDP-M075SGU1
Příslušenství
MDP-M075SGU2
Příslušenství
UH105GAMC
UH140GAMC
Kompresor
Chladivo
Set
SCROLL
R410A
880X931X320
1,043X411X1,062
87/92
SCROLL
R410A
932X1,128X375
1,091X1,286X472
121/136
56
-5~43
-5~24
2,750
50
30
7.5
40
59
-5 ~ 43
-5 ~ 24
3,300
50
30
7.5
40
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
122
Podlahový a konvertibilní typ klimatizačních
zařízení
Konvertibilní možnosti instalace a jedinečný, ale funkční design přidává Vaší místnosti
na estetičnosti, přičemž je zaručené efektivní chlazení a topení.
123
SAMSUNG Klimatzace
2009
LIGHT
INTERIOR
DESIGN
Design místnosti
BACTERIA
Flexible Pipe
AUTO
Installation
Wireless
Nyní může klimatizační zařízení díky flexibilní instalaci
přidat Vaší místnosti stylovost.
LIGHT
BACTERIA
Tichý režim
AUTO
Flexible Pipe
Installation
INTERIOR
DESIGN
Wireless
Vnitřní jednotky pracují tiše, s nejnižší možnou
hladinou hluku.
LIGHT
AUTO
BACTERIA
LIGHT
Flexible Pipe
Installation
Flexible Pipe
Installation
AUTO
Lehká jednotka
AUTO
Flexible Pipe
Installation
Wireless
Flexibilita připojení
Wireless
Odvod kondenzátu může být instalovaný na 6 různých
míst, což Vám dává více možností, kam klimatizačního
zařízení instalovat.
Flexible Pipe
Installation
Antibakteriální filtr nezachytává jenom prachové částice, ale zabraňuje i šíření plísní a bakterií.
Wireless
Tato extra lehká jednotka dělá údržbu a instalaci jednoduchou.
AUTO
Antibakteriální filtr
Automatická změna režimu
Automatická změna režimu automaticky mění režim chodu v
závislosti na nastavení teploty.
INTERIOR
DESIGN
LIGHT
BACTERIA
Automatická
změna
režimu
Wireless
ACTERIA
124
Konzolová jednotka
Jedinečný design se dvěma výstupy vzduchu – nahoře i vespod vnitřní jednotky – nabízí efektivnější
chlazení a topení.
INTERIOR
DESIGN
LIGHT
INTERIOR
DESIGN
AUTO
ÚZKÝ
INTERIOR
BACTERIA DESIGN
DESIGN
LIGHT
BACTERIA
LIGHT
AUTOMATICKÁ
Flexible Pipe
BACTERIA
VÝMĚNA
VZDUCHU
AUTO
Wireless
Installation
Flexible Pipe
Installation
LIGHT
LIGHT
ANTIBAKTERIÁLNÍ
LEHKÁ VNITŘNÍLIGHT
INTERIOR
Flexible Pipe INTERIOR
Flexible Pipe
BACTERIA
FILTR
DESIGN AUTO BACTERIA
AUTO
AUTO
WirelessJEDNOTKA
Installation DESIGN
Wireless
Installation
SNADNÁ
INSTALACE
AUTO
Wireless
Flexible Pipe
Installation
Wireless
Flexible Pipe
Installation
TICHÝ
CHOD
AUTO
Wireless
Flexible Pipe
Installation
BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ
OVLADAČ
Standardní příslušenství
Volitelné příslušenství
Speciální
dálkové
ovladače
Bezdrátové
dálkové ovladače
MWR-WE00
Wireless
MWR-WS00
MWR-TH01
125
SAMSUNG Klimatzace
2009
Elegantní design
Štíhlý a inteligentní design
Tento extrémně štíhlý design s čistým panelem dodává každému interiéru estetickou hodnotu.
Štíhlý design
Štíhlejší už ani nemůže být. Toto nové, konzolové klimatizační zařízení má hloubku jen 199
mm a je nejužším na trhu. Svojí štíhlostí je
jednotka desénovým doplňkem místnosti.
199 mm
Čistý panel
Udržujte čistotu s inteligentně navrženým
Čistým panelem. Tento panel zabraňuje hromadění prachu, čímž jednotka i místnost
zůstávají čistší.
Černý displej
Funkční umění – elegantní dotykový displej s
maximálním pohodlím ovládání.
Zóna MPI
Zóna MPI (Micro Plasma Ion) Samsung je technologie vytvářející
aktivní vodík a ionty kyslíku, které ničí viry a mikroby způsobující
alergie ve vzduchu tím, že jich neutralizují a mění na vodu.
2-cestný výstup vzduchu
Pro výstup vzduchu při chlazení i topení existují dva oddělené výstupy vzduchu. Teplý vzduch vycházející ze spodní části otvoru výstupu vzduchu je rovnoměrně rozptýlený v místnosti. Zachovejte chládek a teplo v každém rohu místnosti.
Tichý chod
(23dB)
Tichý, ale silný a efektivní chladící a topící systém nabízí maximální
pohodlí. Tichý režim je přístupný ve 4 různých režimech chodu:
Vysoký/Střední/Nízký/Tichý
126
Konzolové vnitřní jednotky
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Konzolové vnitřní jednotky
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
W
950/3,500/4,600
990/4,000/4,900
230/670/1,040
210/970/1,250
3.88(A)
3.61(A)
1.5/3.3/4.9
1.4/4.7/6.2
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1/220~240/50
250/1,090/1,340
210/1,108/1,350
3.21(A)
3.61(A)
1.7/5.2/6.2
1.4/5.3/6.5
6.35(1/4)
9.52(3/8)
1/220~240/50
m3/min
mm
mm
kg
JH026EAV1
TURBO FAN
8.1
720X620X199
810X710X295
15.2/20.3
JH035EAV1
TURBO FAN
9
720X620X199
810X710X295
15.2/20.3
-
-
mm
mm
kg
Vysoká
dB(A)
Chlazení
Topení
JH035EAV1
UH035EAV1
990/3,500/4,100
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
ŠxVxH
ŠxVxH
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
JH026EAV1
UH026EAV1
980/2,600/3,600
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
38/23
39/24
Příslušenství
Příslušenství
UH026EAV1
UH035EAV1
SINGLE BLDC
R410A
790X548X285
938X610X382
32.6/35.4
SINGLE BLDC
R410A
790X548X285
938X610X382
32.6/35.4
47
-10~43
-15~24
950
20
15
5
0
47
-10~43
-15~24
950
20
15
5
0
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
127
SAMSUNG Klimatzace
2009
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
W
JH052EAV1
UH052EAV1
1,200/5,000/6,000
1,400/5,600/8,200
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
390/1,560/2,030
330/1,553/2,900
3.21(A)
3.61(A)
2.0/7.8/9.2
1.7/7.8/13.0
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220~240/50
m3/min
mm
mm
kg
JH052EAV1
TURBO FAN
11.5
720x620x199
810x710x295
16/20.3
ŠxVxH
ŠxVxH
mm
mm
kg
Vysoká
dB(A)
44/25
Příslušenství
UH052EAV1
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
Chlazení
Topení
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
SINGLE BLDC
R410A
880X638X310
1,023X704X413
52/56
49
-15~43
-15~24
1,450
50
30
5
30
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
128
Podstropní a parapetové
Dva způsoby instalace umožňují přívod vzduchu ze stropu nebo z podlahy.
INTERIOR
DESIGN
ÚZKÝ
INTERIOR
BACTERIA
DESIGN
DESIGN
LIGHT
LIGHT
ANTIBAKTERIÁLNÍ
INTERIOR
FILTR
BACTERIADESIGN
LIGHT
LIGHT
LEHKÁ VNITŘNÍ
LIGHT
INTERIOR
INTERIOR
INTERIORFlexible Pipe
Flexible
Pipe
BACTERIA
JEDNOTKA
BACTERIA
BACTERIA
DESIGNAUTO DESIGN
DESIGN
AUTO
AUTO
Wireless
Installation
Installation
TICHÝ
LIGHT
INTERIOR
LIGHT
AUTOMATICKÁ
Flexible
Pipe INTERIOR
Flexible
Pipe VÝMĚNA
Flexible Pipe VZDUCHU
BACTERIA
CHOD
BACTERIA
AUTO Wireless AUTO
AUTO
Installation DESIGN
Wireless
Wireless
Installation
Wireless
Installation
Flexible Pipe
Installation
SNADNÁ
Flexible Pipe
INSTALACE
AUTO
Wireless Installation
Wireless
BEZDRÁTOVÝ
DÁLKOVÝ
OVLADAČ
2 způsoby instalace
V závislosti na velikosti volného prostoru a účelu klimatizačního zařízení můžete vnitřní jednotku nainstalovat pod strop nebo na podlahu.
Pod strop
Kompaktní, ale výkonný
Podstropní typ klimatizačního zařízení Samsung vyniká úzkým,
kompaktním designem s polovičními rozměry v porovnání s
konkurenčními výrobky, s chladícím výkonem porovnatelným s
většími produkty konkurence.
7.0 kW Model
Rozměry
Společnost "B"
Speciální
dálkové
ovladače
MWR-WE00
MWR-TH01
MR-CH01
Hmotnost
100%
Společnost "A"
Volitelné příslušenství
Na podlahu
Menší
118%
Společnost "A"
200%
Lehčí
100%
Společnost "B"
123%
136%
129
SAMSUNG Klimatzace
2009
Technické údaje |
Typ
Výkon (Min.Norm.Max.)
Elektrický příkon
(Min.Norm.Max.)
E.E.R
Nominální proud
(Min.Norm.Max.)
Propojení potrubí
Napájení
Vnitřní jednotka
Vzhled
Panel Ventilátor Vzhled
Průtok vzduchu
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Panel Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku ❊3)
Vnitřní filtr
Venkovní jednotka
Vzhled
Kompresor
Chladivo
Set
Rozměry (Netto)
Rozměry (Přepravní)
Hmotnost
(Netto/Přepravní)
Hladina akustického tlaku
Teplotní rozsah
Náplň chladiva
Délka potrubí (max.)
Převýšení (max.)
Standard
Doplnění chladiva
Podstropní a parapetové vnitřní jednotky
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
W
Chlazení ❊1)
Topení ❊2)
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Chlazení
Topení
Kapalina
Plyn
ŠxVxH
ŠxVxH
W
FH052EAMC
UH052EAMC
5,400
FH070EAM1C
UH070EAM1C
6,700
1,700/6,000/8,000
2,000/8,000/10,500
6,200
7,200
480/1,660/1,900
430/1,870/3,050
3.01(B)
3.21(C)
2.8/7.8/9.0
2.4/8.8/14.5
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220-240/50
610/2,520/2,900
580/2,840/3,700
2.81(C)
2.81(D)
3.0/11.0/13.0
2.9/12.5/17.0
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
1,920
2,000
2.61(D)
3.10(D)
8.5
8.6
6.35(1/4)
12.7(1/2)
1/220-240/50
2,480
2,550
2.70(D)
2.82(D)
11.4
11.5
6.35(1/4)
15.88(5/8)
1/220-240/50
m3/min
mm
mm
kg
FH052EAV1
SIROCCO FAN
14.5
1,000X200X650
1,074X294X726
22/26
FH070EAV1
SIROCCO FAN
16.0
1,000X200X650
1,074X294X726
22/26
FH052EAMC
SIROCCO FAN
13.2
1,000X200X650
1,074X294X726
22/26
FH070EAM1C
SIROCCO FAN
14.4
1,000X200X650
1,074X294X726
22/26
-
-
-
-
mm
mm
kg
Vysoká
dB(A)
Chlazení
Topení
FH070EAV1
UH070EAV1
2,000/7,100/8,000
W
W
W/W
W/W
A
A
mm (inch)
mm (inch)
Ø/V/Hz
ŠxVxH
ŠxVxH
Vzhled
ŠxVxH
ŠxVxH
FH052EAV1
UH052EAV1
1,700/5,000/5,600
mm
mm
kg
dB(A)
°C
°C
g
m
m
m
g/m
38/32
41/36
38/32
41/36
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
UH052EAV1
UH070EAV1
UH052EAMC
UH070EAM1C
TWIN BLDC
R410A
880X638X310
1,023X704X413
50/54
TWIN BLDC
R410A
880X798X310
1,038X861X413
57/63
ROTARY
R410A
880X648X310
1,023X744X413
59/66
ROTARY
R410A
880X648X310
1023X744X413
60/67
49
-15~43
-20~24
1,450
50
30
5
30
52
-15~43
-20~24
1,900
50
30
5
30
49
-5~43
-5~24
1,500
30
15
7.5
25
51
-5~43
-5~24
1,700
30
15
7.5
40
Poznámka:
1) Nominální chladící výkon N
ominální chladící výkon - vnitřní teplota: 27 ºC DB, 19 ºC WB; - venkovní teplota: 35 ºC DB, 24 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
2) Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 ºC DB, 15 ºC WB - venkovní teplota: 7 ºC DB, 6 ºC WB,
- ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
3) Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.
*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.
Síla ovládání ve
Vašich rukou
Systém inteligentního ovládání Samsung je nejpohodlnějším
způsobem ovládání Vašeho klimatizačního zařízení. Kontrolní
systém se dalším krokem ve vývoji stal lehčeji použitelným a
ovládatelným, aby jste svoje klimatizační zařízení mohli prakticky kdekoliv a kdykoliv ovládat.
132
Individuální kontrolní systém
Operation
Ergonomicky tvarované a inovační dálkové ovladače mají lepší design, lehčí uchopení, větší
a jemnější tlačítka a dobře viditelný displej.
Error
Error
Funkce
Operation
Operation
Error
Error
Error
Error
Filter
Filter
Group
Group
Filter
Operation
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, REŽIM, RYCHLOST VENTILÁTORU,Group
Error
Error
SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU, NASTAVENÍ TEPLOTY
CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Filter
Group
SAMOSTATNÉ A SKUPINOVÉ OVLÁDÁNÍ
(MAX. 16 VNITŘNÍCH JEDNOTEK)
INDIKÁTOR VÝMĚNY FILTRU
133
SAMSUNG Klimatzace
2009
Kabelový dálkový ovladač
MWR-WS00 (Premium)
MWR-WE00 (Multifunkčný)
Operation
Error
Error
Filter
Operation
Operation
Operation
Group
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Filter
Filter
Filter
Group
Group
Group
•U
niverzální ovladač
(A/C, ERV, A/C+ERV
• Různé úrovně povolení tlačítek
• Týdenní nastavení
(A/C, ERV, A/C+ERV)
• Nastavení datumové výjimky
• Vestavěný senzor teploty
v místnosti
• Jasný a světlý displej s LCD
podsvícením
• Omezení bezdrátového
dákového ovládání
• Automatický režim zastavení
• Tichý režim a režim Spánku
• Rodičovský zámek
Operation
Error
Error
Filter
Operation
Operation
Operation
Group
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Filter
Filter
Filter
Group
MWR-TH01
Group
Group
•T
ýdenní nastavení
(nejvíc 70 nastavení)
• Nastavení datumové výjimky
• Vestavěný senzor teploty v
místnosti
• Jasný a světlý displej s LCD
podsvícením
• Nastavení teplotního limitu
• Omezení bezdrátového dálkového ovládání
• Automatický režim zastavení
• Tichý režim a režim Spánku
• Rodičovský zámek
Operation
•J
ednoduchá kontrola nastavení
Error
Error
•O
mezení bezdrátového dálkového ovládání
Filter
Operation
Operation
Operation
Group
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Filter
Filter
Filter
Group
Group
Group
Bezdrátový dálkový ovladač
MR-CH01
Operation
•J
emná dotyková tlačítka
• Široký displej
• Jemné dotykové tlačítka
Error
Error
Operation
Filter
Error
Error
Group
Filter
Group
134
Centrální kontrolní systém
Operation
Pomocí centrálních kontrolních systémů od Samsungu můžete monitorovat nebo řídit
až 4096 vnitřních jednotek nebo 256 skupin. Takto můžete
mít svůj systém stále pod kontrolou!
Error
Error
Funkce
Operation
Operation
Error
Error
Error
Error
Filter
Filter
Group
Group
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, REŽIM, RYCHLOST VENTILÁTORU,
SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU, NASTAVENÍ TEPLOTY
CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Filter
Operation
Group
Error
Error
Filter
Group
SAMOSTATNÉ A SKUPINOVÉ OVLÁDÁNÍ
(MAX. 16 VNITŘNÍCH JEDNOTEK)
INDIKÁTOR VÝMĚNY FILTRU
135
SAMSUNG Klimatzace
2009
Centrální ovladač
MCM-A202A
• Kontrola max. 16 skupin (max. 256 vnitřních jednotek)
• K zařízením FJM; CAC; DVM
• Ke kabelovým a bezdrátovým dálkovým ovladačům
• Ovládaní režimů chlazení/topení
Ovladač funkcí
MCM-A100
• Ve spojení s jednotkou centrálního řízení
je možno ovládat 16 vnitřních jednotek
Operation
Operation
Error
Error
Operation
Error
Error
Filter
Error
Error
Filter
Group
Filter
Group
• J en k centrálním
řízení MCM A202A
Modul rozhraní
Group
MIM-B04A
MIM-B13A
•V
případě centrálního řízení a
integrované kontroly k venkovní
jednotce
136
Integrovaný kontrolní systém
Server zpracování údajů od Samsungu /DMS/ umožňuje kontrolu klimatizačního systému, resp. zakročení do jeho fungování v případě potřeby. Toto je nejjednodušší a nejpohodlnější způsob řízení velkého množství klimatizačních zařízení najednou.
Jednoduchá kontrola a ovládání
Systém kontroly budovy
DMS
Funkce web-server
Měření spotřeby
Funkce časového plánování
server zpracovávání údajů
MIM-D00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
abudovaný web-server, nezávislé fungování PC, přístup přes internet
Z
Ovládání 16-ti centrálních řízení
Samostatná nebo skupinová kontrola až 256 vnitřních jednotek
Denní nebo týdenní časovač
Kompaktibilní s kombinovaným dálkovým ovládáními (S-NET i, S-Net 3, S-NET Mini, PC)
Identifikace více uživatelů (zabezpečení samostatných oprávnění)
2 digitální vstupy (alarm/uzavření ve stavu nouze) a 2 digitální výstupy (operace/chyby)
V případě výpadku elektrické energie nastavení aktuálního času /po 24 hodin/
Ukládání důležitých údajů na flash paměti (úschova jednotlivých údajů měření výkonu po
dobu 93 dnů)
• Funkce vypnutí v případě poplachu (aktivuje se, když obdrží signál od venkovního
systému hlášení nebezpečí)
Systém DMS
DMS
Max. 16 jednotek
137
SAMSUNG Klimatzace
2009
Rozšířená centrální kontrola
• Blokování režimu
• Omezení nastavení teploty
• Omezení na kabelové/bezdrátové dálkové ovládání
Jednoduché ovládání a kontrola
• Samostatná nebo skupinová kontrola až 256 vnitřních jednotek
• Nastavení režimu, teploty, směru proudění vzduchu a rychlosti ventilátoru
• Omezení na používání kabelového/bezdrátového dálkového ovládání
Funkce web-server
• Vestavěný web-server
• Po zadání IP adresy můžete kdekoliv a kdykoliv mít přístup,
řídit, sledovat a kontrolovat vnitřní jednotky
Internet
Kdekoliv, kdykoliv
Funkce časované kontroly
• Až 256 možností načasování
• V zájmu řízení vnitřních a venkovních jednotek
v poža-dovaném čase je možné týdenní i denní časování
Řízení
08:00 Zap.
22:00 Vyp.
Režim
chlazení
Vedení deníku
Rychlé odstraněné chyby
•R
ychlé a jednoduché odstranění
chyb pomocí deníku kódů chyb
• Čas, kód chyby, aktuální stav
Service
deník chybových hlášení
Individální měření spotřeby elektrické energie
Stav fungování vnitřní jednotky
5, podlaží
140
kWh
4, podlaží
610
kWh
3, podlaží
460
kWh
1. U
kládání dat chodu a měření jednotlivých výkonů
2, podlaží
360
kWh
2.Posílání dat ve formátu
Excel
1, podlaží
180
kWh
• Individuální meření spotřeby elektrické energie až u 256 vnitřních
jednotek, v režimu chlazení a topení
• Čtení a ukládání údajů přes internet
• Zachování údajů o měření spotřeby elektrické energie
po dobu 3 měsíců
Rozhraní pro venkovní připojení
•U
možňuje současné řízení venkovního kontrolního a klimatizačního systému
Systém kontroly budovy
Omezení chodu
Požární senzory
Hlášení chyb
Integrovaný kontrolní systém
S-NET je komplexní řídící program, který řídí celou síť systému klimatizací
Série S-NET zabezpečuje pružnou a úplnou kontrolu rozličných aplikací
S-NET 3
•
•
•
•
•
•
Úplný řídící software pro velké nebo složené systémy
Zpracování 16 DMS (4096 vnitřních jednotek)
Seznam chyb
Funkce časovače
Sběr údajů (indiviální měření výkonu apod.)
Omezení na používání kabelového nebo bezdrátového
dálkového ovládání
• Automatická aktualizace přes internet
• Podporuje operační systému Windows 2000 a XP, resp.
novější verze
S-NET 3 System
Ovládání
16 DMSs
▼
138
S-NET 3
Max. 16 jednotek
139
SAMSUNG Klimatzace
2009
S-NET mini
Množství možností připojení (DMS, centrální ovladač,
modul rozhraní)
• Řízení a kontrola vnitřních jednotek
• Funkce týdenního nebo denního časovače
• Samostatná nebo skupinová kontrola
až 256 samostatných vnitřních jednotek-Podpora
USB Klávesnice
• Chybové hlášení
• LCD Monitor s 7" úhlopříčkou
• Dotyková obrazovka
• Kontrola zón
• Omezení na používání kabelových nebo bezdrátových dálkových ovladačů
Podporuje
4 DMSs
▼
S-NET mini
▼
Podporuje
16 centrálních
ovladačů
▼
Podporuje
16 modulů
rozhraní
140
Systém řízení "Pokoje pro hosty"
Systém řízení "pokoje pro hosty" je inteligentním pomocníkem, aby jste mohli ušetřit energii a peníze. Když hosté/
pracovníci odejdou ze svého pokoje/kanceláře nebo zavřou okno, když je klimatizace zapnutá, řídící systém ji vypne.
Když budete používat naše inteligentní řešení, nemusíte se o svoje účty za elektřinu obávat ani když nejste nablízku.
MIM-B14
• Přímé řízení ZAP/VYP pro každnou vnitřní jednotku
• Kontola otevírání oken a dveří
• Hlášení chyby beznapěťovým kontaktem
• Jednoduché zobrazení fungování beznapěťovým konkaktem
Příklad
Vyp/Zap
Otevírání dveří
na kartu
Vyp/Zap
Snímač
otevírání oken
Porucha
Sběr poruch
Vyp/Zap
Řízení venkovním
signálem
DVM - Pro
(Software výběru a plánování k zařízením DVM, FJM, CAC)
Pomocí softwaru DVM-Pro můžete jednoduše a rychle zvolit a naplánovat
zařízení dokonce i v plánech formátu AutoCad!
DVM-Pro bežná volba
• Víc tříd zařízení v rámci jednotného projektu (DVM, FJM, CAC)
• Volba vnitřních jednotek a doplňků
• Volba venkovních jednotek a simulace výkonu
• Plánování délky propojovacího potrubí automaticky nebo manuálně
• Automatické plánování elektronického kabelového propojení
• Výběr řídícího systému
• Příprava dokumentu na vytištění ve formátu rtf
Ke stažení!
www.dvmsystem.com ➔ Download Center ➔ DVM-Pro
Výběr DVM-Pro CAD
• Rychlé, jednoduché a přesné sestavení
• Kompkatibilní s AutoCAD
•A
utomatické dimenzování: Potrubí pro chladivo
a kondenzát (jen u DVM)
• Kontrola sestaveného systému
• Korekce kapacity
• Výběr jednoduchého řídícího prvku
• Příprava dokumentu na vytištění ve formátu rtf
Žádejte e-mailem na adrese [email protected]
141
SAMSUNG Klimatzace
2009
142
Příslušenství
Název
Integrovaný
systém
kontroly
Systém
centrálního
řízení
Ovladač
Ovladač
Modul
rozhraní
Samostatný
řídící systém
Ovladač
Kompaktibilní jednotky
Typ
DMS
MIM-D00
CAC, FJM, DVM, ERV
S-NET 3
MST-P3P
CAC, FJM, DVM, ERV
S-NET Mini
MST-S3W
CAC, FJM, DVM
Centrální ovládání
MCM-A202A
CAC, FJM, DVM, ERV
Ovládání funkcí
MCM-A100
CAC, FJM, DVM
Modul rozhraní k centrálnímu řízení
MIM-B04A
MIM-B13A
CAC, DVM, DVM PLUS, DVM HR
Bezdrátový dálkový ovladač
MR-CH01
MR-BH01
Kazetové, nástěnné, podstropní,
kanálové (nutný přijímač), konzolové
Kabelový dálkový ovladač
(multifunkční)
MWR-WE00
Kazetové, nástěnné,
podstropní, potrubní,
konzolové
Kabelový nástěnný dálkový
ovladač prémium
MWR-WS00
Kazetové, nástěnné,
podstropní, potrubní,
konzolové
Klasický nástěnný dálkový ovladač
MWR-TH01
Kazetové, nástěnné, podstropní,
potrubní, konzolové
Přijímač
MRK-A00
Kanálové (k bezdrátovým
dálkovým ovladačům)
Kabel
MRW-10A
Kanálové (k bezdrátovým
dálkovým ovladačům)
7-denní časovač
MWR-BS00
Kazetové, nástěnné,
podstropní, potrubní,
konzolové
Venkovní kontakt
MIM-B14
CAC, DVM Plus II, DVM Plus III,
DVM Plus II HR, DVM Plus III HR,
Mini DVM (R410A), FJM(Non MH✳✳✳FKEA)
Set dálkového
ovládání pro
kanálové jednotky
Hotelový
systém řízení
Obrázek
Produkt
DVM: Mini DVM, DVM, DVM PLUS, DVM HR, DVM PLUS II, DVM HR II, DVM PLUS III, DVM PLUS III HR
143
Index ikon
TERIA
CTERIA
2009
Kazetové klimatizační zařízení
WIDE
WIDE
SUB DUCT
HIGH
IDE
IDE
DUCT
SAMSUNG Klimatzace
ŠIROKÁ
LAMELA
OCHRANA PROTI
WIDE
WIDE
ZNEČIŠTĚNÍ
STROPU FRESH
HIGHHIGH
WIDE
WIDE
FRESH
WIDE
WIDE
HIGH
VYSOKOTLAKOVÉ
QUICK
ČERPADLO
KONDENZÁTU
FRESH
SUB DUCT
SUB DUCT
HIGH
FRESH
HIGH
QUICK
QUICK
FRESH
WIDE
WIDE
HIGH
RYCHLÉ PROPOJENÍ
PRO
POTRUBÍ
SUB DUCT
QUICK
KONDENZÁTU
PŘÍVOD ČERSTVÉHO
HIGH
VZDUCHU
HIGH
HIGH
HIGH
DOPLŇUJÍCÍ
QUICK
POTRUBÍ
SUB DUCT
QUICK
Kanálové klimatizační zařízení
BACTERIA
ANTIBAKTERIÁLNÍ
FILTR
INTELIGENTNÍ
REGULACE
TLAKU
BACTERIA
HIGH
Wired
Wired
SNADNÉ
ČIŠTĚNÍ FILTRU
BACTERIA
Wired
Wired
HIGH
HIGH
HIGH
Wired
Wired
BACTERIA
Wired
Wired
HIGH
VYSOKOTLAKOVÉ
ČERPADLO KONDENZÁTU
Wired
Wired
KABELOVÝ
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Podlahové a konvertibilní klimatizační zařízení
DESIGN INTERIÉRU
LIGHT
INTERIOR
DESIGN
T
AUTO
INTERIOR
Flexible
Pipe
DESIGN
Installation
BACTERIA
INTERIOR
DESIGN
FLEXIBILNÍ
LIGHT
PROPOJENÍ
INTERIOR
BACTERIA
BACTERIA
DESIGN
INSTALAČNÍHO
Wireless
POTRUBÍ
BACTERIA
LIGHT
ANTIBAKTERIÁLNÍ
NÍZKÁLIGHT
LIGHT
LIGHT
INTERIOR
INTERIOR
Flexible Pipe
Flexible
Pipe
FILTR
HMOTNOST
BACTERIA
BACTERIA
DESIGN
AUTO
DESIGN
WirelessAUTO
Installation
AUTO
Installation
TICHÝ
CHOD
AUTO
AUTO
Flexible Pipe Flexible Pipe
AUTO
Wireless
Installation Installation
Operation
Installation
Wireless
Wireless
AUTO
Flexible Pipe
AUTO
Installation
BEZDRÁTOVÝ
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Error
Error
Funkce
Filter
Operation
Operation
Operation
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, REŽIM, RYCHLOST
VENTILÁTORU, SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU,
NASTAVENÍ TEPLOTY
Group
Error
Error
SAMOSTATNÉ A SKUPINOVÉ
OVLÁDÁNÍ (MAX. 16 VNITŘNÍCH
JEDNOTEK)
Error
Error
Error
Error
CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Filter
Filter
Filter
Group
Group
Group
INDIKÁTOR
VÝMĚNY FILTRU
AUTOMATICKÁ
ZMĚNA REŽIMU
Flexible Pipe
Wireless
Installation
Wireless
FRESH
144
Poznámky
Poznámky
145
SAMSUNG Klimatzace
2009

Podobné dokumenty

Specifikace SAMSUNG RAC

Specifikace SAMSUNG RAC Technické parametry propojení vnitřní a venkovní jednotky

Více

Specifikace SAMSUNG FJM - TradeSAM 2013

Specifikace SAMSUNG FJM - TradeSAM 2013 ‐ systém Free Joint Multi 2 umožňuje napojení až pěti variabilně zvolených vnitřních jednotek ‐ vnitřní nástěnné ( NeoForte, Maldives+ & ++, Crystal+ a Jungfrau Premium+ ), kazetové SLIM 1way & MIN...

Více

Mont Blanc - Czechklima

Mont Blanc - Czechklima Vnitřní jednotky

Více

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka *2) A2W podmínka pro sezónní energetickou účinnost (ESEER) (chlazení) při venkovní vodě o teplotě 18 °C *3) A2W Podmínka č. 2: (vytápění) voda vstup/výstup 40 °C / 45 °C, venkovní vzduch DB/WB 7 °C...

Více