22nd Conference with International Participation

Transkript

22nd Conference with International Participation
Mezinárodní konference
POLYMERNÍ KOMPOZITY
2013
28. – 29. května 2013
Plzeň, Česká republika
Pozvánka a program
Exkluzivní media partner
ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA
PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU
SYNPO a.s.
ODBORNÁ SKUPINA - MECHANIKA KOMPOZITNÍCH
MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ
ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU PRAHA
PYRGOS, spol. s r. o.
AGENTURA PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ, INOVACE,
APLIKACI VĚDY A VÝZKUMU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKU
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
pořádají mezinárodní konferenci
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2013
28. – 29. května 2013
Plzeň, Česká republika
Teslova 3, Budova A Vědeckotechnologického parku Plzeň
ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
Petr Martinec, Nové technologie – Výzkumné centrum
Západočeská univerzita v Plzni
Bronislav Foller, Nové technologie – Výzkumné centrum
Západočeská univerzita v Plzni
Petra Pechmanová, Nové technologie – Výzkumné centrum
Západočeská univerzita v Plzni
Eva Nezbedová, Polymer Institute Brno
František Socha, SYNPO, a.s., Pardubice
Vilém Pompe, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha
Josef Křena, Letov letecká výroba s.r.o, Praha
Petr Štrunc, STTA s.r.o., Plzeň
Tomáš Kovářík, Nové technologie-Výzkumné centrum
Západočeská univerzita Plzeň
Jan Orlt, konzultant – kompozity, Praha
ADRESA SEKRETARIÁTU:
Petra Pechmanová
Nové technologie - Výzkumné centrum
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: +420 377 634 736
Fax:
+420 377 634 702
E-mail: [email protected]
http://
www.zcu.cz/ntc/konference
Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky
z oblasti výzkumu, vývoje, výpočtů a technologie kompozitních
materiálů a s trendy ve zpracování a aplikaci.
PROGRAM KONFERENCE
Úterý 28. května 2013
8.00 – 9.30 Registrace, příprava výstavního prostoru
9.30
Zahájení konference
Plenární přednášky
Kompozitní nanovlákna
Grégr J., Košťáková E., TU Liberec
Kompozity pro větrné elektrárny: Vývoj a použití pryskyřic, gelcoatů
a adheziv
Van Buren A., Ashland Performance Materials, Kehl, Německo
11.15 – 11.30 p ř e s t á v k a - o b č e r s t v e n í
11.30 – 13.00 Sekce KONSTRUKCE A VÝPOČTY
Vedoucí sekce: Josef Křena, Jaroslav Padovec
Mezivláknová porucha a ztráta stability vinuté kompozitní nádoby nad
sedlovou oporou
Padovec J., Consulting, Pevnost plastových a kompozitních struktur, Praha
Metoda zdrojové funkce pro mikromechanickou analýzu kompozitních
materiálů vyztužených jednosměrnými vlákny s velkým štíhlostním poměrem
Žmindák M., Pelagič Z., Žilinská univerzita v Žilině, Strojnická fakulta, Žilina, Slovensko
Experimentální měření a numerické modelování únavových vlastností
vybraných typů kompozitních materiálů
Král M., Výzkumný a zkušební letecký ústav, Praha
Metoda konečných prvků pro šíření vln v kompozitních materiálech
Pelagič Z., Žmindák M., Žilinská univerzita v Žilině, Strojnická fakulta, Žilina, Slovensko
13.00 – 13.45 p o l e d n í p ř e s t á v k a
13.45 – 16.45 Sekce TECHNOLOGIE A APLIKACE
Vedoucí sekce: Bronislav Foller, Jan Orlt
Smluvní zkoušky sendvičových dílů a tramvajové střechy
Padovec Z., Doubrava K, Růžička M., ČVUT Praha, Fakulta strojní, Katedra pružnosti
a pevnosti
6Sigma – silný nástroj využitelný pro konstrukční lepení MMA adhezivy
Mayer Ch., Mayer & Mayer HandelsgmbH, Markt Allhau, Rakousko
AIREX – nabízíme řešení jader sendvičových struktur
Szilagyi S., Airex AG, Speciality Foams, Sins, Švýcarsko
Termoplastické kompozity využívající elektrárenský popílek
Pospíšil L., Křivánek J., Ústav polymerů Brno
přestávka–občerstvení
Teplotní vlastnosti geopolymerního kompozitu
Kovářík T. 1, Kadlec J. 1, Rieger D. 1, Říha J. 1, Novotný P. 1, Kullová L. 1, Franče P. 2,
Západočeská univerzita Plzeň, NTC1, UUD2
Pultruze kompozitů s anorganickou matricí
Foller B.1, Roubíček P2.
1
Nové technologie – Výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni
2
České lupkové závody a.s., Nové Strašecí
17.00 Přesun do areálu Pivovarského domu Černice (www.purkmistr.cz)
– autobus k dispozici (se zastávkou v hotelu Victoria, odjezd v 17.45)
18.00 Exkurze do pivovaru Černice s výkladem a ochutnávkou
20.00 Společenský večer
(po ukončení zajištěna doprava autobusem do hotelu Victoria)
Středa 29. května 2013
9.00 – 12.00 Sekce MATERIÁLY, VLASTNOSTI, ZKOUŠENÍ
Vedoucí sekce: Eva Nezbedová, František Socha
Informativní hodnoty získané z vybraných nedestruktivních testů aplikované
na kompozity s krátkými vlákny a nanokompozity
Lach R.1, Schoßig M.2,3, Bierögel Ch.4, Wolfgang Grellmann1,4
1
Polymer Service GmbH Merseburg, Německo
2
University of Applied Science Merseburg, Department of Engineering and Natural
Sciences, Německo
3
Institute of Polymer Materials, Merseburg, Německo
4
Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Centre of Engineering, Halle (Saale),
Německo
Polypropylenové částicové kompozity – příprava, morfologie a mechanické
vlastnosti
Nezbedová E.1, Krčma F.2, Pospíšil L.1, Lach R.3
1
Polymer Institut Brno,
2
Fakulta chemická VTU Brno
3
Polymer Service GmbH, Merseburg, Německo
Experimentální hodnocení deformačního smykového chování hybridních
tkanin z příze
Hufenbach W., Maron B., Mertel A., Langkamp A., TU Dresden, Německo
přestávka–občerstvení
Posouzení adheze na rozhraní vlákno-matrice polymerních kompozitů
s řízenou mezifází pomocí mikroindikačního testu
Knob A1, Babik A.1, Čech V1, Drzal L.T.2
1
Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická, VUT Brno
2
Composite Materials and Structure Center, East Lansing, Michigan, USA
Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí
Vavrečková D1., Rusnák V.2, Kotek I.1
SYNPO a.s., Pardubice,
2
FORM s.r.o., Horní Lideč
1
12.00 – 12.45 p o l e d n í p ř e s t á v k a
12.45 – 16.30 Sekce MATERIÁLY, VLASTNOSTI, ZKOUŠENÍ
Vedoucí sekce: Eva Nezbedová, František Socha
SAERTEX – lehký materiál pro jádra vysoce výkoných sendvičových struktur
Ščerba M., Saertex GmbH, Česká republika
Monitorování poruch laminátových konstrukcí v průběhu zatěžování
Weis M., Letecký ústav, FSI -TU Brno
Pokrokové zkoušení polymerních kompozitů s využitím termické analýzy
Schmölzer S., NETZSCH-Gerätbau GmbH, Applications Laboratory, Selb, Německo
Nový Perseus 449 STA: Přímé spojení simultánního spojení termální
analýzy (STA) a Fourier-Transform-Infrared (FTIR) spektroskopie
Schindler A.1, Neumann G.1, Rager A.2, Füglein E.1, Blumm J.1, Denner T.1
1
NETZSCH-Gerätbau GmbH, Applications Laboratory, Selb, Německo
2
BRUKER Optik GmbH, Ettlingen, Německo
Teplotní difúze a tepelná vodivost polymerních kompozitů měřená technikou
laserového záblesku
Stolbitzer D., Lindemann A., NETZSCH-Gerätbau GmbH, Applications Laboratory,
Selb, Německo
Výhody kombinace TG-GCSM při analýze polymerů
Fischer C., Füglein E., Post E., Hanss J., NETZSCH-Gerätbau GmbH, Applications
Laboratory, Selb, Německo
16.30 Z á v ě r k o n f e r e n c e
Během konference je možno diskutovat s autory témata posterové
sekce a prohlédnout si technickou literaturu a exponáty
vystavujících firem.
Poster sekce
Prezentace firmy NETZSCH Gerätebau
Giersing L., NETZSCH-Gerätbau GmbH, Applications Laboratory, Selb, Německo
Studium imperfekcí tkaninových kompozitů s čedičovou a uhlíkovou výztuží
Salačová J., TU Liberec
Změna vlastností kompozitních materiálů s poysiloxanovou matricí vlivem
teploty vytvrzování
Maršálková M., Grégr J., TU Liberec
Metody modelování a experimentální měření vlastností keramických matric na
bázi polysiloxanů
Tomková B., Grégr J., Maršálková M., TU Liberec
Lepený spoj titan/polytetrafluoretylen
Podzimek J., VZLÚ Praha
Organizační údaje
Místo konání konference
Plzeň - Borská pole, budova A Vědeckotechnologického parku v Plzni, Teslova 3
GSM: 49°43´25.66´´ S 13°20´12.53´´ V
Jednací jazyk:
Čeština, angličtina. Simultánní tlumočení zajištěno
Ubytování:
Hotel Victoria (www.hotel-victoria.cz) garantuje pro účastníky konference cenu za
jednu noc se snídaní: 975,- za jednolůžkový pokoj a 1425,- za dvoulůžkový pokoj.
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek je 3200 CZK vč. 21% DPH. (130 EUR).
Účastnický poplatek zahrnuje:
x Sborník konference
x Občerstvení během konference
x Simultánní tlumočení
x Exkurzi a Společenský večer
Vložné na konferenci uhraďte nejpozději do 13.5.2013 převodem na účet (CZK)
Komerčni banka, a. s.
Na Příkopě 33 /čp 969,
114 07 Praha 1
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 614002
Do „Zpráva pro příjemce“ („Důvod platby“) uveďte svoje celé jméno.
Ve vyjímečných případech lze uhradit vložné v hotovosti při registraci.
Patriot - UltraMax - Advantage
stříkací zařízení pro polyesterové pryskyřice a
gelcoaty
injektážní zařízení pro technologie RTM, LRTM
revoluční řešení - PATRIOT - nejpřesnější dávkování
komponent
školení obsluh
příslušenství
servis a náhradní díly
oficiální zastoupení
STTA s.r.o.
Klestová 14, 312 00 Plzeň, [email protected], +420 606 612 344
Bringing strength on the road.
MULTIAXIALS
CLOSED MOULD
REINFORCEMENTS
MO
SSELF ADHESIVE FABRICS
KITTED-FABRICS
PREFORMS
COMPOSITE PARTS
WIN ENERGY | OFFSHORE
WIND
BO AND SHIPBUILDING
BOAT
RAILWAY
AUTOMOTIVE
AEROSPACE
PIPE RELINING
CIVIL ENGINEERING
RECREATION
SAERTEX worldwide
www.saertex.com
SAERTEX Germany
E-Mail: [email protected]
SAERTEX France
E-Mail: [email protected]
SAERTEX USA
E-Mail: [email protected]
SAERTEX India
E-Mail: [email protected]
SAERTEX Stade, Germany
E-Mail: [email protected]
SAERTEX Portugal
E-Mail: [email protected]
SAERTEX South Africa
E-Mail: [email protected]
SAERTEX China
E-Mail: [email protected]
OF
FOR THE
PARTNER
YOUR
TODAY
CHEMISTRY
TOMORROW
&
4,/FVNBOOB1BSEVCJDF$[FDI3FQVCMJD
UFMGBY
FNBJMTZOQP!TZOQPD[XXXTZOQPD[
4:/10BLDJPWgTQPMFkOPTU
5PMMNBOVGBDUVSJOHPGTQFDJBMUZ
H
ZFQ
QPYJFFTV
VSFUIB
BOFTT
QPMZFTUFSTBOEBDSZMJDT
PRODUC
"DDSFEJUFEUFTUJOHBOEBOBMZUJDDBMMBCP
PSBUUPSJJFT
TESTING
EVAL
LUATION
&
%FWFMPQJOHFOWJSPONFOUBMMZZSFTQP
POTJCMFQSP
PEVDUT
$PNCJOJOHDIFNJTUSJFTPGI
H
IZZCSSJETXJUUIQIZT
Q TJDT
PGDPNQPTJUFTJODMVEJOHOBO
OPDDPN
NQPTTJUFT
DEVELOP
RE
ESEARCH
ARCH
Hybridní tkaniny – kombinace vláken
Tkané skelné a rovingové pásky
Kombimateriály
UNIQUE Textiles, s.r.o.: Holešovská 166 763 16 Fryšták
Tel.: +420 577 912 861 Fax: +420 577 911 553 E-mail: [email protected] www.unique.cz
Sklotkaniny
Rovingové tkaniny
Skelné výztuže
UNIQUE TEXTILES, s.r.o. se zabývá výrobou
technických tkanin a výztuží zejména ze skleněného
vlákna pro využití v kompozitních materiálech.
® Registered trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries
™ Trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries
* Trademark owned by a third party
© 2012, Ashland
AD-11637
Ashland Is Your Trusted Partner
for Pultrusion Products
With good chemistry great things happen.™
Visit ashland.com to learn more or contact our
European sales team at [email protected].
Ashland’s products enable the manufacture of complex
profiles with high quality appearance and surface finish
while maximizing line speed, including our Envirez™ resins,
which contain a significant amount of renewable materials
offering a greener solution for your pultrusion products
without compromising resin quality!
Ashland’s resins are
t Weather, UV and corrosion resistant
t Adaptable to a variety of structural needs
t Compliant for many fire resistance solutions
Ashland offers a host of products designed for the
pultrusion process including Derakane™, Hetron™, Modar™
and Aropol™ resins.
LABIMEX CZ
ZZZODELPH[F]F]LQIR#ODELPH[F]ZZZTODEFRP
7(6729$&Ì.2025<352
6/81(ÿ1Ì6,08/$&($7(67<
2'2/1267,89=Éġ(1Ì
.RPRU\4681SURVOXQHĀQtVLPXODFH[HQRQRYìPVYďWOHP
s pevnou zkušební plochou nebo otoným karuselem
svtelné spektrum pro INDOOR a OUTDOOR zkoušky
regulace intenzity osvitu, teploty a relativní vlhkosti
možnost post
iku vzork vodou
Q- SUN – XE3 HS
Q- SUN XE1B
Q-SUN XE2
- 489WHVWHU\XOWUDILDORYìP]iĢHQtP
výbr spektra UV zá
ení- lampy UVA, UVB, CW
možnost post
iku vzork vodou,
regulace intenzity osvitu, teploty
kondenzaní periody se 100% vlhkostí vzduchu
Poradenství, dodávky, servis, instalace, zaškolení,
kalibrace zajišuje:
QUV/SPRAY
/$%,0(;&=VUR
v R: Ing. Milan Pražák
Na Zámecké 11
140 00 Praha 4
[email protected]
00420 241 740 120
00420 602 366 407
v SR: Ing. Jozef Maco
Rakol´uby 697
916 31 Koovce
[email protected]
00421 327 798 346
00421 910 970 699
55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
MSV 2013
7.–11. 10. 2013
Br no – Výstaviště, w ww.bvv.cz/m sv
Záštita
Svaz průmyslu
a dopravy ČR
Ministerstvo
průmyslu a obchodu
Hospodářská
komora ČR
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
… the ALL in ONE solution ...
Structural Adhesives // Engineering Adhesives
Dispensing Equipment // Accessories // Static Mixers
Mayer & Mayer HandelsgmbH
A-7411 Markt Allhau, Gewerbeweg 16
FN 279746, ATU 62683377
Phone:
Fax:
E-Mail:
+43-664-9682419
+43-664-779682419
[email protected]
ACRALOCK Structural Adhesives
by Engineered Bonding Solutions,
LLC, are advanced two component methacrylate structural adhesives, designed to bond chemically to
most surfaces, providing a permanently locked or integrated assembly of steel, aluminum, engineered
plastics, high performance composites and other materials.
The management team of Engineered Bonding Solutions, LLC
comprises well over 50 years of combined experience in the
composites and structural adhesives market. Our new
production facility, located on the Indian River waterway in
Titusville, Florida, features state of the art mixing, testing and
packaging equipment.
Acralock Structural Adhesives
are capable of bonding a wide range of
materials either to themselves or cross bonded to a dissimilar substrate, with little to no preparation.
Our patent pending formulations are designed to provide very tough and durable bonds with high
shear strength and elongation properties. This makes Acralock adhesives the best choice for
applications that need to withstand harsh environmental and shock load conditions. The rapid cure
nature of these adhesives at room temperature substantially decreases the assembly process time and
increase production.
Acralock Structural Adhesives
x
x
x
x
x
x
x
Chemically bonds to material surface
Combine high bond strength with choice of stiffness or flexibility
Bond most materials without grinding or priming
Include primerless Metal Bonder
Bond Telene and Hot Dipped Galvanized Steel
Combine fast cure with a choice of working time from 5 to 120 min
Give LOW Exotherm/LOW shrink/LESS read through
Acralock Structural Adhesives
Polyesters
Polyester Gelcoats
Topcoats
Vinyl Esters
Epoxies
Polyurethanes
Elastomers
Floatglas
Acrylics
ABS
PVC/FPVC/CPVC
Styrenics
PET
PMMA
Polycarbonate
Coated Floatglas
bond:
Poly DCPD (Telene)
SMC/BMC
PU - Rim
PA – RIM
Nylon
Rubbers
Wood
Concrete
www.acralock.com
Aluminum
Stainless Steel
Carbon Steel
Coated Metals
Hot Dipped Galvanized Steel
E - Galvanized Metals
Ceramics
Natural Stones

Podobné dokumenty

Měření přesnosti chodu vřetene a jeho diagnostika

Měření přesnosti chodu vřetene a jeho diagnostika hromadné dopravy osob u nás došlo v souvislosti s budováním pražského metra od roku 1966. Vývojem kratších eskalátorů pro metro byl pověřen podnik Transporta Chrudim a počítalo se s využitím zahran...

Více

Kapky hořkosti u tloušťky stěny

Kapky hořkosti u tloušťky stěny Kvalita sanace 2015 na vysoké úrovni Je možné vidět kvalitu zabudovaných rukávců: Kdo v roce 2015 zadal sanaci pomocí rukávců, mohl počítat s tím, že požadované hodnoty budou splněny u tří ze čtyř ...

Více