lakmus fenolftalein Kyselina červený bezbarvý Zásada modrý

Transkript

lakmus fenolftalein Kyselina červený bezbarvý Zásada modrý
pH, kyseliny
19. Hodina
1. Definice pH
Hodnota pH určuje zda je sledovaný vzorek kyselý nebo zásaditý a to podle následujících parametrů:
pH < 7 kyselý roztok
pH = 7 neutrální roztok
pH > 7 zásaditý roztok
2. Měření pH
Měření hodnoty pH se provádí pomocí indikačních papírků (lakmus) nebo orientačně pomocí
fenolftaleinu nebo pomocí digitálních pH metrů.
lakmus
fenolftalein
Kyselina
červený
bezbarvý
Zásada
modrý
červenofialový
3. Úkol
Pomocí indikačních papírků pH určete pH vybraných kapalin.
Ocet
Kyselina chlorovodíková
Voda z kohoutku
Donesená voda k pití (každý student svou)
4. Vlastnosti kyselin

jsou sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+

kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv.oxoniový kation H3O+

pH < 7, čím menší pH tím silnější kyselina
5. Dělení kyselin:
a. bezkyslíkaté
b. kyslíkaté
6. Bezkyslíkaté kyseliny
Podstatné jméno
Přídavné jméno
z názvu sloučeniny halogenu s vodíkem a
zakončení - ová
např. fluorovodík + -ová = kyselina fluorovodíková
kyselina
7. Příklady bezkyslíkatých kyselin
Kyselina chlorovodíková = HCl ( solná )
-
Vlastnosti:
bezbarvá těkavá látka, vyrábí se rozpouštěním chlorovodíku ( jedovatý plyn dráždí dýchací cesty) ve
vodě
! koncentrovaná ( 37%) je silná žíravina, je těkavá a dráždí dýchací cesty, leptá pokožku !
je obsažena v žaludeční šťávě ( 0,3%)
-
Použití:
k čištění klozetových mís, k čištění kovů, při pájení
k výrobě léčiv, barviv a plastů

Podobné dokumenty

barva indikátoru lakmus fenolftalein kyselina červený bezbarvý

barva indikátoru lakmus fenolftalein kyselina červený bezbarvý a) Bezkyslíkaté kyseliny (19. hodina) b) Kyslíkaté kyseliny (20. hodina) 3. Kyselost a pH: Dříve, než se pustíme do rozebírání jednotlivých kyselin, je nutno objasnit následující otázky: Jak určím,...

Více

Kyseliny

Kyseliny • Halogeny vždy s oxidačním číslem –I. Příklad: kyselina chlorovodíková H+I Cl-I.

Více

zápisy do sešitu

zápisy do sešitu Proč jsou některé látky kyselé? Kyseliny jsou látky, které ve vodném roztoku uvolňují kation vodíku H+. Při ředění kyselin přiléváme vždy koncentrovanou kyselinu do vody a opatrně mícháme skleněn...

Více

KYSELINY

KYSELINY  Fialový lakmus v kyselině zrůžoví

Více

KYSELINY

KYSELINY Látky, které ve vodě uvolňují vodíkový kation H+

Více

Cvičení KATA – Analytická chemie Acidobazické titrace

Cvičení KATA – Analytická chemie Acidobazické titrace Cvičení KATA – Analytická chemie Acidobazické titrace 1) Při stanovení amoniaku bylo 50 ml jeho vodného roztoku titrováno odměrným roztokem HCl (c~0,5 M) na methyloranž, spotřeba roztoku HCl činila...

Více