Mělnický jarní pony festival 18.

Transkript

Mělnický jarní pony festival 18.
M lník
Závod íslo:
Datum:
Po ádá:
D-V01
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání:
20.04.2014
M lník
Drezurní úloha P2
Sbor rozhod ích
Hlavní rozhod í:
Miná ová Milena Ing. (A0119)
lenové:
Bolardová Št pánka (B0527)
Rozhodují:
(C) Miná ová Milena Ing.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Úloha:
P2/2014
Start ./Reg. .
JF - Drezurní úloha P2 / 2014
Subjekt
Jméno jezdce / kon
1. Krušinová Sarah Ennie DOLLOM VALMONT
KB3819
B3313
18.04.2014
íslo dle rozpisu: 01_
as startu:
E
H
MB0295 JK Helios
C
M
Body
Procenta
Dotace
00:00
B
88,5 /1
88,5/39,0
63,214
63,214%
S/10/CZE/WPB/Top Secret 0/33/80 Victory-N/Nabuchodonosor 679/Slabá Tereza/Isab.
2. Tomíková Dominika
L0370
KENY 2
KK0036
ML0084 Stáj Derby
o.s.
79,0 /2
79,0/34,5
56,429
56,429%
G/15/CZE/WPB/French Syd Ganymed 578/8/295 Kendy/Šerif s.v. 359//Alb.
3. Pavlisová Michaela
E1500
LAYALI
KE2305
ME0075 JS u
Ryzá ka
77,0 /3
77,0/35,0
55,000
55,000%
M/7/CZE/WB/Langaas Trinket 876/2/575 O'Lala/Shagya Rasim (Sh II-CZ) 2542/manželé Pavlisovi/sm. B l.
4. Pásková Julie
A1934
BRILLIANT AVATAR
KA2784
MA0047 Horse
Academy
76,5 /4
76,5
54,643
54,643%
71,5 /5
71,5
51,071
51,071%
G/4/CZE/WPB/Frankenhöh's Brilliant 782/44/856 Baska/Peer 508/Pásková Martina/sm. B l.
5. Rydrychová Martina
B3522
SINDBAD 1
KB5390
MB0049 JK Rpety
G/8/POL/PONY/Billy 0/Sabrina/ 0/Rydrychová So a/B l.
6. Binko Dominik
B3521
DUNCEN
KB5392
MB0049 JK Rpety
65,5 /6
65,5
46,786
46,786%
G/9/POL/PONY/ 0/Delicja/ 0/And lová Jana/hd. b. Strak.
Zápis hlavního rozhod ího:
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v.109006 © ACE Design s.r.o, 2005-2014
18.04.2014
14:22:05
M lník
Závod íslo:
Datum:
Po ádá:
D-V08
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání:
20.04.2014
M lník
Dvoukolová sout ž - 1.kolo drez. úloha P4 2.kolo d
Sbor rozhod ích
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka (B0527)
lenové:
Seznam kol:
P4/2014 (02A) P5/2014 (02B)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Úloha:
JF - Drezurní úloha P4 / 2014
P4/2014
Start ./Reg. .
íslo dle rozpisu: 02_
Jméno jezdce / kon
1. Vingrálková Sára
BOHEMIA WILD
KH2662
BOY
Subjekt
DOWNLAND
KA2565
PANTHER
64,737%
64,737%
1
1
( 129,47% )
MA0236 Stáj LH
Praha
(1) A1963
3. Vegrichtová Denisa
(6) B3071
4. Kraupner Tomáš
(55) E1930
5. Vegrichtová Denisa
(5) B3071
6. Krušinová Sarah
Ennie
GISSELL
KB5058
MB0024 JK M lník
TRINKA
KE1639
ME0075 JS u
Ryzá ka
GARFIELD 4
KB4783
MB0024 JK M lník
DOLLOM VALMONT
KB3819
MB0295 JK Helios
7. Vegrichtová Denisa
8.
ermáková Martina
LAURUS 1
KB5060
MB0024 JK M lník
MY TENDER
KE1766
DREAM
ME0075 JS u
Ryzá ka
IDOOL HOF TER
KA2566
ZEEDYCKE
(2) A1963
10. Wiesnerová Karolína DRÁ EK
KL0508
(21) B3338
MB0024 JK M lník
11. Wiesnerová Karolína BABY 1
KC2006
(20) B3338
MB0024 JK M lník
Licence:
64,211%
2
1
( 128,42% )
121
63,421%
117
61,316%
6
120
62,895%
117
122
63,947%
63,684%
4
( 127,37% )
123
64,474%
62,895%
3
( 125,79% )
119
62,632%
62,764%
6
( 125,53% )
120
61,579%
63,158%
62,369%
5
5
( 124,74% )
116
60,789%
7
MA0236 Stáj LH
Praha
123
64,737%
4
(32) E1899
9. Helebrantová Anna
121
123
63,684%
3
(46) B3313
(7) B3071
Body
Procenta
Dotace
2.kolo
P5/2014
123
ML0084 Stáj Derby
64,737%
o.s.
(45) H3720
2. Helebrantová Anna
1.kolo
P4/2014
18.04.2014
115
114
60,000%
60,395%
8
( 120,79% )
114
60,526%
60,000%
60,263%
8
8
( 120,53% )
112
116
58,947%
60,789%
59,868%
9
7
( 119,74% )
110
57,895%
10
110
57,895%
10
113
59,211%
58,553%
10
( 117,11% )
109
57,105%
57,500%
11
( 115,00% )
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v.109006 © ACE Design s.r.o, 2005-2014
18.04.2014
18:13:02
M lník
Závod íslo:
Datum:
Po ádá:
D-V08
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání:
20.04.2014
M lník
Dvoukolová sout ž - 1.kolo drez. úloha P4 2.kolo d
Sbor rozhod ích
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka (B0527)
lenové:
Seznam kol:
P4/2014 (02A) P5/2014 (02B)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Úloha:
JF - Drezurní úloha P4 / 2014
P4/2014
Start ./Reg. .
íslo dle rozpisu: 02_
Jméno jezdce / kon
12. Pásková Julie
(18) A1934
13. Feherová Nikola
(41) B3490
14. Novotná Jana
(13) B3489
15. Chmelová Kristýna
(24) B3187
Kraupner Tomáš
(54) E1930
Subjekt
1.kolo
P4/2014
GOLDEN REBEKA
KA2783
MA0047 Horse
Academy
56,842%
LOTRANDO 6
KB5347
MB0416 Roman
Feher
56,316%
LARRY FLINT 1
KB5348
MB0416 Roman
Feher
56,053%
CORRIE
KH4423
110
MB0381 Jezdecký
57,895%
klub BRANALDI
10
o.s.
LAYALI
KE2305
ME0075 JS u
Ryzá ka
108
13
107
14
107
15
0
ELIM
16
18.04.2014
Body
Procenta
Dotace
2.kolo
P5/2014
108
56,579%
56,711%
13
( 113,42% )
108
56,842%
56,579%
12
( 113,16% )
107
56,316%
56,185%
14
( 112,37% )
103
53,947%
55,921%
15
( 111,84% )
0
ELIM
ELIM
16
Zápis hlavního rozhod ího:
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 2
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v.109006 © ACE Design s.r.o, 2005-2014
18.04.2014
18:13:02
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1 (1A)
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 04A
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
9/10
19.04.2014
17
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
0,0/ 0,0
1.
A1963 Helebrantová Anna
<0> DOWNLAND PANTHER KA2565
2.
A2086 Prošková Žaneta
<12> TWICKY KA2858
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
3.
E1853 Janovská Aneta
<0> DEL DAFREY KH4502
ME0075 JS u Ryzá ka
4.
A1934 Pásková Julie
<0> BRILLIANT AVATAR KA2784
MA0047 Horse Academy
5.
A1934 Pásková Julie
<0> GOLDEN REBEKA KA2783
MA0047 Horse Academy
6.
E1909 Hasnedlová Eliška
<8> KEWIN 1 KB4782
ME0108 JK V trný Ran
Rychnov
7,0
7.
A1994 Pekárková Tereza
<0> ESO II KA2636
MA0215 Jezdecký klub
Jezdci.cz
7,4
8.
E1930 Kraupner Tomáš
<0> MY TENDER DREAM KE1766
ME0075 JS u Ryzá ka
9.
A1860 Kabátová Alena
<0> ANDY 10 KA2768
MA0047 Horse Academy
10.
A2085 Heldová Isabella
<0> PACYFIK KF4160
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
11.
L0370 Tomíková Dominika
<0> KENY 2 KK0036
ML0084 Stáj Derby o.s.
12.
A1994 Pekárková Tereza
<0> CILKA II KB3653
MA0215 Jezdecký klub
Jezdci.cz
13.
E1930 Kraupner Tomáš
<0> WILLIAM GEJLIW ELIS KE2120
ME0075 JS u Ryzá ka
14.
A2081 Hakr Daniel
<14> JM'S LEX KA2856
MA0214 JS Horseland
Equiservis
E1899 ermáková Martina
<0> HOLSTEINS DIRIGENT KE2047
ME0075 JS u Ryzá ka
MA0236 Stáj LH Praha
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
7,8
7,5
7,3
7,2
7,1
6,9
6,2
6,4
6,8
6,0
6,1
6,8
7,800
7,8/61,42
0,0/ 0,0
7,500
7,5/60,80
0,0/ 0,0
7,300
7,3/62,32
0,0/ 0,0
7,200
7,2/55,60
0,0/ 0,0
7,100
7,1/54,67
0,0/ 0,0
7,000
7,0/55,68
0,5/ 0,0
7,400
6,9/55,13
0,5/ 0,0
6,900
6,4/62,76
0,0/ 0,0
6,200
6,2/60,63
0,0/ 0,3
6,400
6,1/65,94
0,5/ 0,5
6,800
5,8/67,27
0,5/ 0,0
6,000
5,5/52,96
0,5/ 1,1
6,100
4,5/73,90
0,5/ 2,2
6,800
4,1/84,53
ELIM
T etí neposlušnost
A2077 Kalinová Rebeka
<0> MOCHACINO KA2507
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
ELIM
T etí neposlušnost
E1909 Hasnedlová Eliška
<9> FÍK 2 KB3015
ME0108 JK V trný Ran
Rychnov
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
27.04.2014
22:32:23
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1 (1A)
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
:
íslo dle rozpisu: 04A
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
340
325
63
9/10
19.04.2014
17
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 2
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
27.04.2014
22:32:24
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1 (1B)
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 04_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
9/10
19.04.2014
13
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
1.
B3289 Miková Markéta
<0> VÍLA 4 KB3626
MB0024 JK M lník
2.
B3499 Holcová Martina
<0> SANDY 1 KB2173
MB0058 JK Mariánovice
3.
B3238 Svobodová Tereza
<0> IRVÍNA KH2771
MB0121 JK Voleve
4.
B3238 Svobodová Tereza
<0> BEAUTY 3 KV0455
MB0121 JK Voleve
5.
B3518 Dvo áková Sára
<3> JOPJE D KB5377
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
8,1
6.
B3519 Opatrná Adéla
<7> WICKED KD1302
BUBBL.BROWN SUGAR
S.V.
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
8,0
7.
B3338 Wiesnerová Karolína
<0> BABY 1 KC2006
MB0024 JK M lník
8.
B3519 Opatrná Adéla
<5> JENIFER 3 KK0441
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,8
9.
B3518 Dvo áková Sára
<2> INDIAN 1 KB5375
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,7
10.
B3338 Wiesnerová Karolína
<0> DRÁ EK KL0508
MB0024 JK M lník
11.
B3468 Kozáková Ema
<0> HAVRAN 1 KC2405
MB0334 Jezdecká stáj
Sezemice o.s.
12.
B3535 Tomasová Laura
<15> LENTILKA 4 KB5452
MB0120 JO Trnová
B3513 Dohnalová Adéla
<4> JOLY'S DARIO KB5376
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
8,5
8,4
8,3
8,2
8,500
8,5/48,92
0,0/ 0,0
8,400
8,4/47,62
0,0/ 0,0
8,300
8,3/46,37
0,0/ 0,0
8,200
8,2/50,39
0,0/ 0,0
8,100
8,1/55,85
0,0/ 0,0
8,000
8,0/58,49
0,0/ 0,0
7,9
7,5
7,3
7,2
7,900
7,9/54,02
0,0/ 0,0
7,800
7,8/55,55
0,0/ 0,0
7,700
7,7/62,05
0,0/ 0,0
7,500
7,5/57,93
0,0/ 0,0
7,300
7,3/54,11
0,0/ 0,3
7,200
6,9/65,24
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
27.04.2014
22:33:14
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
Místo konání: M lník
20.04.2014
418B1
18.04.2014
JK M lník
"ZP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1 (1B)
St edo eský styl šampionát
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 04_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
9/10
19.04.2014
13
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
1.
B3289 Miková Markéta
<0> VÍLA 4 KB3626
MB0024 JK M lník
2.
B3499 Holcová Martina
<0> SANDY 1 KB2173
MB0058 JK Mariánovice
3.
B3238 Svobodová Tereza
<0> IRVÍNA KH2771
MB0121 JK Voleve
4.
B3238 Svobodová Tereza
<0> BEAUTY 3 KV0455
MB0121 JK Voleve
5.
B3518 Dvo áková Sára
<3> JOPJE D KB5377
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
8,1
6.
B3519 Opatrná Adéla
<7> WICKED KD1302
BUBBL.BROWN SUGAR
S.V.
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
8,0
7.
B3338 Wiesnerová Karolína
<0> BABY 1 KC2006
MB0024 JK M lník
8.
B3519 Opatrná Adéla
<5> JENIFER 3 KK0441
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,8
9.
B3518 Dvo áková Sára
<2> INDIAN 1 KB5375
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,7
10.
B3338 Wiesnerová Karolína
<0> DRÁ EK KL0508
MB0024 JK M lník
11.
B3468 Kozáková Ema
<0> HAVRAN 1 KC2405
MB0334 Jezdecká stáj
Sezemice o.s.
12.
B3535 Tomasová Laura
<15> LENTILKA 4 KB5452
MB0120 JO Trnová
B3513 Dohnalová Adéla
<4> JOLY'S DARIO KB5376
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
8,5
8,4
8,3
8,2
8,500
8,5/48,92
0,0/ 0,0
8,400
8,4/47,62
0,0/ 0,0
8,300
8,3/46,37
0,0/ 0,0
8,200
8,2/50,39
0,0/ 0,0
8,100
8,1/55,85
0,0/ 0,0
8,000
8,0/58,49
0,0/ 0,0
7,9
7,5
7,3
7,2
7,900
7,9/54,02
0,0/ 0,0
7,800
7,8/55,55
0,0/ 0,0
7,700
7,7/62,05
0,0/ 0,0
7,500
7,5/57,93
0,0/ 0,0
7,300
7,3/54,11
0,0/ 0,3
7,200
6,9/65,24
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
27.04.2014
22:34:18
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZLP handycap Hodnocení dle l. 298.1.1(2B)
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 05A
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
390
325
72
9/10
17
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
1.
A1820 Hakrová Natálie
<0> BRUMBI EWITA KF4304
MA0214 JS Horseland
Equiservis
2.
B3499 Holcová Martina
<0> SANDY 1 KB2173
MB0058 JK Mariánovice
3.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> LAURUS 1 KB5060
MB0024 JK M lník
4.
A1780 Plšek Tomáš
<0> VENDELÍN 2 KB4945
MA0114 JK Equuleus Praha
5.
B3289 Miková Markéta
<0> VÍLA 4 KB3626
MB0024 JK M lník
6.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> GISSELL KB5058
MB0024 JK M lník
7.
B3519 Opatrná Adéla
<5> JENIFER 3 KK0441
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
8.
B3238 Svobodová Tereza
<0> IRVÍNA KH2771
MB0121 JK Voleve
9.
B2993 Mat jovská Adéla
<0> TARA 16 KC1698
MB0058 JK Mariánovice
10.
B3519 Opatrná Adéla
<6> PASCHA 1 KB4065
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
11.
E1713 Kraupnerová Alžb ta
<0> JURÁŠ 5 KD1598
ME0075 JS u Ryzá ka
12.
B3317 Knetlová Tereza
<0> CONNAN KB2829
MB0271 Jezdecký klub Atrej
13.
B3517 Portychová Linda
<0> BUITENSTEE'S KB5378
TRIUMPH
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,2
14.
A2081 Hakr Daniel
<14> JM'S LEX KA2856
MA0214 JS Horseland
Equiservis
7,5
15.
A1924 Knotková Sára
<0> SAVANA 5 KB3864
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
7,0
16.
A1994 Pekárková Tereza
<0> ESO II KA2636
MA0215 Jezdecký klub
Jezdci.cz
7,0
17.
A2080 Kuková Valentýna
<19> GLEN NANCY KB4161
MA0086 JK Delta
Licence:
19.04.2014
8,6
8,4
8,3
8,2
8,1
8,0
7,9
7,8
7,6
8,0
7,4
7,3
8,600
8,6/55,37
0,0/ 0,0
8,400
8,4/57,30
0,0/ 0,0
8,300
8,3/61,65
0,0/ 0,0
8,200
8,2/61,99
0,0/ 0,0
8,100
8,1/59,27
0,0/ 0,0
8,000
8,0/68,20
0,0/ 0,0
7,900
7,9/70,57
0,0/ 0,0
7,800
7,8/60,81
0,0/ 0,0
7,600
7,6/61,29
0,5/ 0,0
8,000
7,5/63,99
0,0/ 0,0
7,400
7,4/60,85
0,0/ 0,0
7,300
7,3/61,42
0,0/ 0,0
7,200
7,2/71,19
0,5/ 0,0
6,5
7,500
7,0/67,13
0,0/ 0,0
7,000
7,0/62,67
0,5/ 0,0
7,000
6,5/67,97
0,0/ 0,3
6,500
6,2/74,20
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
18:56:20
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZLP handycap Hodnocení dle l. 298.1.1(2B)
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
:
íslo dle rozpisu: 05A
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
390
325
72
9/10
19.04.2014
17
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 2
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
18:56:22
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZLP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1.(2A)
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 05_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
390
325
72
9/10
19
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
H3720 Vingrálková Sára
<0> BOHEMIA WILD BOY KH2662
2.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> GARFIELD 4 KB4783
MB0024 JK M lník
3.
B3187 Chmelová Kristýna
<0> BOND 4 KA1765
MB0381 Jezdecký klub
BRANALDI o.s.
8,0
4.
B3518 Dvo áková Sára
<2> INDIAN 1 KB5375
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,9
5.
B3518 Dvo áková Sára
<3> JOPJE D KB5377
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,7
6.
B3468 Kozáková Ema
<0> HAVRAN 1 KC2405
MB0334 Jezdecká stáj
Sezemice o.s.
7,6
7.
A1963 Helebrantová Anna
<0> IDOOL HOF TER KA2566
ZEEDYCKE
MA0236 Stáj LH Praha
8.
B2993 Mat jovská Adéla
<0> AMÁLKA 3 KF2775
MB0058 JK Mariánovice
8.
B3338 Wiesnerová Karolína
<0> DRÁ EK KL0508
MB0024 JK M lník
10.
B3535 Tomasová Laura
<15> LENTILKA 4 KB5452
MB0120 JO Trnová
10.
B3371 Vlada ová Zuzana
<0> GAY TIME KA1367
MB0120 JO Trnová
12.
A1994 Pekárková Tereza
<0> CILKA II KB3653
MA0215 Jezdecký klub
Jezdci.cz
7,2
13.
E1909 Hasnedlová Eliška
<8> KEWIN 1 KB4782
ME0108 JK V trný Ran
Rychnov
7,1
14.
B3238 Svobodová Tereza
<0> BEAUTY 3 KV0455
MB0121 JK Voleve
15.
B3338 Wiesnerová Karolína
<0> BABY 1 KC2006
MB0024 JK M lník
16.
E1853 Janovská Aneta
<0> DEL DAFREY KH4502
ME0075 JS u Ryzá ka
17.
A1860 Kabátová Alena
<0> ANDY 10 KA2768
MA0047 Horse Academy
ML0084 Stáj Derby o.s.
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
1.
Licence:
19.04.2014
8,8
8,5
8,0
8,800
8,8/66,39
0,0/ 0,0
8,500
8,5/63,92
0,0/ 0,0
8,000
8,0/62,24
0,0/ 0,0
7,900
7,9/64,28
0,0/ 0,0
7,700
7,7/65,02
0,0/ 0,0
7,600
7,6/63,06
0,5/ 0,0
8,000
7,5/59,83
0,0/ 0,0
7,4
7,4
7,3
7,3
7,0
7,4
7,3
6,9
7,400
7,4/61,13
0,0/ 0,0
7,400
7,4/67,39
0,0/ 0,0
7,300
7,3/69,41
0,0/ 0,0
7,300
7,3/65,77
0,0/ 0,0
7,200
7,2/52,49
0,0/ 0,0
7,100
7,1/60,72
0,0/ 0,0
7,000
7,0/56,39
0,5/ 0,0
7,400
6,9/63,66
0,5/ 0,0
7,300
6,8/71,37
0,5/ 0,0
6,900
6,4/66,70
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
18:56:40
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZLP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1.(2A)
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 05_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
B3519 Opatrná Adéla
<4> JOLY'S DARIO KB5376
390
325
72
9/10
19.04.2014
19
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
ELIM
T etí neposlušnost
E1909 Hasnedlová Eliška
<9> FÍK 2 KB3015
ME0108 JK V trný Ran
Rychnov
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 2
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
18:56:40
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"LP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1.
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 06_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
410
325
76
10/12
19.04.2014
18
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
0,0/ 0,0
1.
H3720 Vingrálková Sára
<0> BOHEMIA WILD BOY KH2662
2.
A1963 Helebrantová Anna
<0> IDOOL HOF TER KA2566
ZEEDYCKE
MA0236 Stáj LH Praha
3.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> GARFIELD 4 KB4783
MB0024 JK M lník
4.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> GISSELL KB5058
MB0024 JK M lník
5.
B2993 Mat jovská Adéla
<0> TARA 16 KC1698
MB0058 JK Mariánovice
6.
B3187 Chmelová Kristýna
<0> BOND 4 KA1765
MB0381 Jezdecký klub
BRANALDI o.s.
7,8
7.
B3519 Opatrná Adéla
<6> PASCHA 1 KB4065
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,7
7.
E1909 Hasnedlová Eliška
<10> SARGO KB3175
ME0108 JK V trný Ran
Rychnov
7,7
9.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> LAURUS 1 KB5060
MB0024 JK M lník
10.
A2080 Kuková Valentýna
<19> GLEN NANCY KB4161
MA0086 JK Delta
11.
A1924 Knotková Sára
<0> SAVANA 5 KB3864
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
12.
B3317 Knetlová Tereza
<0> CONNAN KB2829
MB0271 Jezdecký klub Atrej
13.
B3517 Portychová Linda
<0> BUITENSTEE'S KB5378
TRIUMPH
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7,2
14.
A1820 Hakrová Natálie
<0> BRUMBI EWITA KF4304
MA0214 JS Horseland
Equiservis
6,5
15.
B2993 Mat jovská Adéla
<0> AMÁLKA 3 KF2775
MB0058 JK Mariánovice
A1780 Plšek Tomáš
<0> VENDELÍN 2 KB4945
MA0114 JK Equuleus Praha
ML0084 Stáj Derby o.s.
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
9,2
8,6
9,200
9,2/72,13
0,0/ 0,0
8,600
8,6/63,77
0,0/ 0,0
8,5
8,2
8,0
7,2
6,5
6,9
6,8
8,500
8,5/67,65
0,0/ 0,0
8,200
8,2/62,86
0,0/ 0,0
8,000
8,0/61,12
0,0/ 0,0
7,800
7,8/61,94
0,0/ 0,0
7,700
7,7/62,15
0,0/ 0,0
7,700
7,7/68,43
0,5/ 0,0
7,200
6,7/67,97
0,0/ 0,0
6,500
6,5/71,61
0,5/ 0,0
6,900
6,4/74,26
0,5/ 0,0
6,800
6,3/74,39
1,0/ 0,0
7,200
6,2/60,56
0,5/ 0,0
5,5
6,500
6,0/71,50
1,0/ 0,7
5,500
3,8/82,14
ELIM
T etí neposlušnost
B3371 Vlada ová Zuzana
<0> GAY TIME KA1367
MB0120 JO Trnová
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
19:25:01
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"LP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1.
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 06_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
B3519 Opatrná Adéla
<7> WICKED KD1302
BUBBL.BROWN SUGAR
S.V.
410
325
76
10/12
19.04.2014
18
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
RET
Jiný d vod
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 2
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
19:25:01
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"LP handycap" Hodnocení dle l. 298.1.1.
Kvalifikace na st edo eský styl šampionát
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 16_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
410
325
76
10/12
19.04.2014
8
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
1.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> GARFIELD 4 KB4783
MB0024 JK M lník
2.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> GISSELL KB5058
MB0024 JK M lník
3.
B2993 Mat jovská Adéla
<0> TARA 16 KC1698
MB0058 JK Mariánovice
4.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> LAURUS 1 KB5060
MB0024 JK M lník
5.
B3317 Knetlová Tereza
<0> CONNAN KB2829
MB0271 Jezdecký klub Atrej
6.
B3517 Portychová Linda
<0> BUITENSTEE'S KB5378
TRIUMPH
MB0002 JS Opatrný
Ho ovice o.s.
7.
B2993 Mat jovská Adéla
<0> AMÁLKA 3 KF2775
MB0058 JK Mariánovice
B3371 Vlada ová Zuzana
<0> GAY TIME KA1367
MB0120 JO Trnová
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
8,5
8,2
8,0
7,2
6,8
7,2
8,500
8,5/67,65
0,0/ 0,0
8,200
8,2/62,86
0,0/ 0,0
8,000
8,0/61,12
0,5/ 0,0
7,200
6,7/67,97
0,5/ 0,0
6,800
6,3/74,39
1,0/ 0,0
7,200
6,2/60,56
1,0/ 0,7
5,5
5,500
3,8/82,14
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
20:01:20
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZM". Hodnocení dle l. 298.1.1.
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Bolardová Št pánka, Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 07_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
10/12
22
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
A1862 Kubešová Anna
<0> AFRODITA 7 KB5341
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
8,5
2.
A1926 Prošková Kristýna
<0> SAN REMO KA2690
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
8,4
3.
B3071 Vegrichtová Denisa
<18> ESCAPE KB5285
MB0024 JK M lník
4.
E1929 Peca Natan
<0> LOTOS 8 KE2306
ME0115 Stáj Letní strá
5.
B3289 Miková Markéta
<0> PAPAYA 1 KB4686
MB0024 JK M lník
6.
A1780 Plšek Tomáš
<0> RIGOLO KA1846
MA0114 JK Equuleus Praha
7.
B2799 Rathouská Eva
<0> SYDNEY/LIBUŠKA KB4138
JOLANKA
8.
A2069 Heldová Anna
<13> MR. BEAN KA2868
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
8.
B3289 Miková Markéta
<0> ULTIMA 3 KB5046
MB0024 JK M lník
10.
B3498 erníková Nicole
<0> FELICITAS 2 KB2652
MB0058 JK Mariánovice
11.
A1722 Suková Eliška
<21> SANTA CRUZ T KA2807
MA0028 JK VÚŽV Uh ín ves
11.
B3488 Procházková Zuzana
<0> ROSE OF LOVE KB4520
MB0294 Stáj Kr má ová,o.s.
11.
B3137 Pohanová Petra
<17> SANGRIA KD1319
MB0121 JK Voleve
14.
B1835 Bc. Kr má ová Simona
<0> LATIKA KB5349
MB0294 Stáj Kr má ová,o.s.
15.
B3001 Thienelová Renata
<0> LADARON 1 KB5267
MB0115 Stáj Moudrý
16.
B3422 Zderadi ka Ji í
<0> CHIARA KB3350
MB0058 JK Mariánovice
16.
B1635 Pacholíková Hana
<20> GEORGINA 2 KA2832
MA0086 JK Delta
MB0115 Stáj Moudrý
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
1.
Licence:
19.04.2014
8,2
8,1
8,5
7,8
7,7
8,500
8,5/57,55
0,0/ 0,0
8,400
8,4/60,44
0,0/ 0,0
8,200
8,2/57,69
0,0/ 0,0
8,100
8,1/58,27
0,5/ 0,0
8,500
8,0/59,20
0,0/ 0,0
7,800
7,8/54,17
0,0/ 0,0
7,700
7,7/55,41
0,0/ 0,0
7,6
7,6
7,5
7,4
7,4
7,4
7,8
7,3
7,2
7,2
7,600
7,6/58,85
0,0/ 0,0
7,600
7,6/58,73
0,0/ 0,0
7,500
7,5/57,18
0,0/ 0,0
7,400
7,4/58,21
0,0/ 0,0
7,400
7,4/55,27
0,0/ 0,0
7,400
7,4/54,61
0,5/ 0,0
7,800
7,3/53,17
0,0/ 0,0
7,300
7,3/59,76
0,0/ 0,0
7,200
7,2/54,45
0,0/ 0,0
7,200
7,2/58,42
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
19:25:56
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZM". Hodnocení dle l. 298.1.1.
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Bolardová Št pánka, Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 07_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
10/12
19.04.2014
22
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
18.
B1924 Jizbová Jana
<0> DAMIAN KB4521
MB0055 JS Dražice
19.
A1939 Bláhová Stella
<11> Nelly KA2059
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
19.
B2945 Ondrová Jana
<0> HARRIS KB5417
MB0024 JK M lník
21.
B3296 Ryndová Denisa
<0> CÉSAROS KB5350
MB0294 Stáj Kr má ová,o.s.
B3542 Sadílková Sonja
<16> DESPERADO KB3110
MB0058 JK Mariánovice
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
7,0
6,9
6,9
7,0
7,000
7,0/57,23
0,0/ 0,0
6,900
6,9/54,12
0,0/ 0,0
6,900
6,9/62,20
1,0/ 0,0
7,000
6,0/62,59
ELIM
T etí neposlušnost
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 2
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
19:25:56
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZM". Hodnocení dle l. 298.1.1.
Kvalifikace na st edo eský styl šampionát
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 15_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
10/12
19.04.2014
6
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
1.
B3289 Miková Markéta
<0> PAPAYA 1 KB4686
MB0024 JK M lník
2.
B3289 Miková Markéta
<0> ULTIMA 3 KB5046
MB0024 JK M lník
3.
B3498 erníková Nicole
<0> FELICITAS 2 KB2652
MB0058 JK Mariánovice
4.
B3488 Procházková Zuzana
<0> ROSE OF LOVE KB4520
MB0294 Stáj Kr má ová,o.s.
5.
B3422 Zderadi ka Ji í
<0> CHIARA KB3350
MB0058 JK Mariánovice
6.
B3296 Ryndová Denisa
<0> CÉSAROS KB5350
MB0294 Stáj Kr má ová,o.s.
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,5/ 0,0
8,5
7,6
7,5
7,4
7,2
7,0
8,500
8,0/59,20
0,0/ 0,0
7,600
7,6/58,73
0,0/ 0,0
7,500
7,5/57,18
0,0/ 0,0
7,400
7,4/55,27
0,0/ 0,0
7,200
7,2/54,45
1,0/ 0,0
7,000
6,0/62,59
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
19:43:58
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"Z". Hodnocení dle l. 298.1.1.
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Bolardová Št pánka, Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 08_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
10/12
19.04.2014
13
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
1.
B3289 Miková Markéta
<0> GRAND 17 KA2098
MB0024 JK M lník
2.
B3289 Miková Markéta
<0> PAPAYA 1 KB4686
MB0024 JK M lník
3.
B3137 Pohanová Petra
<17> SANGRIA KD1319
MB0121 JK Voleve
4.
B1835 Bc. Kr má ová Simona
<0> LATIKA KB5349
MB0294 Stáj Kr má ová,o.s.
5.
B3399 Hartlová Anna
<0> PEM KC1078
MB0024 JK M lník
6.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> VIOLETT KB4687
MB0024 JK M lník
7.
A1862 Kubešová Anna
<0> AFRODITA 7 KB5341
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
8,0
8.
A1939 Bláhová Stella
<11> Nelly KA2059
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
6,9
9.
A1780 Plšek Tomáš
<0> RIGOLO KA1846
MA0114 JK Equuleus Praha
10.
B3422 Zderadi ka Ji í
<0> CHIARA KB3350
MB0058 JK Mariánovice
A1926 Prošková Kristýna
<0> SAN REMO KA2690
MA0175 Equine-Hoffmeister
o.s.
8,3
8,2
8,1
8,0
7,8
8,2
6,7
6,8
8,300
8,3/57,17
0,0/ 0,0
8,200
8,2/58,80
0,0/ 0,0
8,100
8,1/55,89
0,0/ 0,0
8,000
8,0/58,23
0,0/ 0,0
7,800
7,8/51,29
0,5/ 0,0
8,200
7,7/54,64
0,5/ 0,0
8,000
7,5/62,33
0,5/ 0,0
6,900
6,4/55,17
0,5/ 0,2
6,700
6,0/64,16
1,0/ 2,7
6,800
3,1/89,28
ELIM
T etí neposlušnost
B3498 erníková Nicole
<0> FELICITAS 2 KB2652
MB0058 JK Mariánovice
ELIM
Pád kon , jezdce nebo obou
B3542 Sadílková Sonja
<16> DESPERADO KB3110
MB0058 JK Mariánovice
ELIM
T etí neposlušnost
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
19:26:13
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"Z". Hodnocení dle l. 298.1.1.
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 17_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
10/12
B3137 Pohanová Petra
<17> SANGRIA KD1319
MB0121 JK Voleve
2.
B3399 Hartlová Anna
<0> PEM KC1078
MB0024 JK M lník
3.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> VIOLETT KB4687
MB0024 JK M lník
B3542 Sadílková Sonja
<16> DESPERADO KB3110
MB0058 JK Mariánovice
4
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
1.
19.04.2014
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,0/ 0,0
8,1
7,8
8,2
8,100
8,1/55,89
0,0/ 0,0
7,800
7,8/51,29
0,5/ 0,0
8,200
7,7/54,64
ELIM
T etí neposlušnost
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
19:52:14
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZL". Hodnocení dle l. 298.1.1.
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Miná ová Milena Ing. (A0119)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Miná ová Milena Ing., Bolardová Št pánka, Chýle Jan, Oswaldová Kate ina
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
298.1.1
l.PJS:
Sout ž o nejlepší styl jezdce dle l.
298.1.1
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 09_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
340
325
63
10/12
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> VIOLETT KB4687
MB0024 JK M lník
2.
B3399 Hartlová Anna
<0> PEM KC1078
MB0024 JK M lník
3.
B3289 Miková Markéta
<0> GRAND 17 KA2098
MB0024 JK M lník
3
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
1.
19.04.2014
Zákl. k.
R1
Dotace:
Tr.b/Ukaz/Celk/ as
0,5/ 0,0
8,5
7,7
7,9
8,500
8,0/56,79
0,0/ 0,0
7,700
7,7/55,69
0,5/ 0,0
7,900
7,4/57,05
Miná ová Milena Ing. (A0119)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
19:26:30
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"ZLP"
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Chvapil Jaroslav (B0586)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Bolardová Št pánka, Oswaldová Kate ina, Chvapil Jaroslav
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
273.3.3+273.4.3
l.PJS:
Dvoukolová sout ž dle l. 273.3.3
+ 273.4.3
P /S
Jezdec:
K
íslo dle rozpisu: 11_
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
:
320
325
60
8/9
7
[m]
[m/min]
[s]
320
325
60
9/9
1. kolo. 2. kolo.
Subjekt
Tr.b./ as.
Tr.b./ as.
Dotace:
Celkem body.
1.
B3289 Miková Markéta
<9> FÍK 2 KB3015
MB0024 JK M lník
0
48,35
0
39,56
0
2.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> GISSELL KB5058
MB0024 JK M lník
0
59,10
0
44,89
0
3.
B3238 Svobodová Tereza
<0> BEAUTY 3 KV0455
MB0121 JK Voleve
0
50,43
0
47,19
0
4.
E1793 Veberová Natalie
<0> CHIKO KH2442
ME0114 Parkur Klub D
ín
0
54,73
0
51,55
0
5.
E1720 Toušková Vanessa
<0> SCARLET 3 KV0345
ME0114 Parkur Klub D
ín
12
73,14
4
55,34
16
6.
E1747 Moudrá Klára
<0> RED ROCK ROCKI VON KE1598
ALEXANDER
0
47,44
17
B3238 Svobodová Tereza
<0> IRVÍNA KH2771
20.04.2014
ME0179 JS Vl í ran Jánská 17
79,67
MB0121 JK Voleve
ELIM
Jiný d vod
Chvapil Jaroslav (B0586)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
20:02:44
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"LP"
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Chvapil Jaroslav (B0586)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Bolardová Št pánka, Oswaldová Kate ina, Chvapil Jaroslav
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
238.2.1
l.PJS:
Klasická skoková sout ž
hodnocená dle l. 238.2.1
P /S
Jezdec:
íslo dle rozpisu: 12_
K
:
420
325
78
10/12
20.04.2014
12
[m]
[m/min]
[s]
Zákl. k.
Subjekt
Dotace:
Tr.b./ as.
1.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> LAURUS 1 KB5060
MB0024 JK M lník
0
63,18
2.
B3238 Svobodová Tereza
<0> BEAUTY 3 KV0455
MB0121 JK Voleve
0
65,04
3.
E1852 Kopejsková Tereza
<0> GÁBINA 8 KE2011
ME0114 Parkur Klub D
ín
0
65,15
4.
E1793 Veberová Natalie
<0> CHIKO KH2442
ME0114 Parkur Klub D
ín
0
66,23
5.
B3338 Wiesnerová Karolína
<0> BABY 1 KC2006
MB0024 JK M lník
6.
E1659 Krej ová Veronika
<0> BONITA 6 KE1999
ME0179 JS Vl í ran Jánská 0
7.
A1963 Helebrantová Anna
<0> IDOOL HOF TER KA2566
ZEEDYCKE
MA0236 Stáj LH Praha
4
63,49
8.
E1780 Gálová Karolína
<0> CHOCK KC2044
ME0216 Jezdecký Klub
QUELLA
4
64,18
9.
E1720 Toušková Vanessa
<0> SCARLET 3 KV0345
ME0114 Parkur Klub D
10.
B3289 Miková Markéta
<0> VÍLA 4 KB3626
MB0024 JK M lník
5
79,89
11.
A1934 Pásková Julie
<0> BASTA KA2279
MA0047 Horse Academy
9
80,10
12.
E1747 Moudrá Klára
<0> RED ROCK ROCKI VON KE1598
ALEXANDER
0
67,12
70,69
ín
4
68,40
ME0179 JS Vl í ran Jánská 15
89,12
Chvapil Jaroslav (B0586)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
20:02:57
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"SP"
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Chvapil Jaroslav (B0586)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Bolardová Št pánka, Oswaldová Kate ina, Chvapil Jaroslav
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
238.2.2
l.PJS:
Klasická skoková sout ž
hodnocená dle l. 238.2.2
P /S
Jezdec:
íslo dle rozpisu: 13_
K
:
420
325
78
10/12
20.04.2014
9
[m]
[m/min]
[s]
237
325
44
6/7
Zákl. k. 1. Roze.
Subjekt
Tr.b./ as.
1.
B3289 Miková Markéta
<9> FÍK 2 KB3015
MB0024 JK M lník
0
59,62
0
31,02
2.
B3168 Klugarová Michaela
<0> LEON 16 KB3325
MB0163 JK Vidovice
0
62,34
4
35,62
3.
B3338 Wiesnerová Karolína
<0> BABY 1 KC2006
MB0024 JK M lník
0
70,32
4
36,87
4.
E1852 Kopejsková Tereza
<0> GÁBINA 8 KE2011
ME0114 Parkur Klub D
0
62,92
4
38,62
5.
A1963 Helebrantová Anna
<0> IDOOL HOF TER KA2566
ZEEDYCKE
MA0236 Stáj LH Praha
0
64,94
6.
A1934 Pásková Julie
<0> BASTA KA2279
MA0047 Horse Academy
4
61,83
7.
E1780 Gálová Karolína
<0> CHOCK KC2044
ME0216 Jezdecký Klub
QUELLA
4
65,79
8.
B3071 Vegrichtová Denisa
<0> GARFIELD 4 KB4783
MB0024 JK M lník
4
73,80
9.
E1659 Krej ová Veronika
<0> BONITA 6 KE1999
ME0179 JS Vl í ran Jánská 14
ín
Dotace:
Tr.b./ as.
RET
nestartoval
83,15
Chvapil Jaroslav (B0586)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
20:03:10
M lník
S-V01
Závod:
Datum:
Po ádá:
418B1
18.04.2014
JK M lník
Místo konání: M lník
20.04.2014
"STPB"
Funkcioná i
Hlavní rozhod í: Chvapil Jaroslav (B0586)
Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Chýle Jan/RZ (E0251), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972)
lenové:
Rozhodují:
Bolardová Št pánka, Oswaldová Kate ina, Chvapil Jaroslav
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Délka dráhy:
Tempo:
Stanovený as:
Po .p ek/sk.:
238.2.2
l.PJS:
Klasická skoková sout ž
hodnocená dle l. 238.2.2
P /S
1.
Jezdec:
íslo dle rozpisu: 14_
K
:
B3168 Klugarová Michaela
<0> LEON 16 KB3325
420
300
84
10/12
20.04.2014
1
[m]
[m/min]
[s]
Subjekt
MB0163 JK Vidovice
Zákl. k.
Dotace:
Tr.b./ as.
16
79,87
Chvapil Jaroslav (B0586)
Licence:
Strana: 1
JK M lník
Zpracováno programem ACE-Gallop v106008 © ACE Design s.r.o, 2005-2014,
28.04.2014
20:03:21

Podobné dokumenty

Mělnický prázdninový pony festival 05.08.2013

Mělnický prázdninový pony festival 05.08.2013 Bolardová Št pánka/RZ (B0527), Oswaldová Kate ina/KM (B1972), Chýle Jan/RZ (E0251) lenové:

Více

Předběžné nedělní startky

Předběžné nedělní startky Jan Matuška, JK Dražka, Dražka 24, 264 01 Sedlčany * www.sweb.cz/farma.drazka * e-mail: [email protected] * Results se

Více

ZDE

ZDE Dr.Ing. Stan k,CSc Jaroslav/RZ (B0430), Ing. Králová Barbora/RZ (A0558), Oswaldová Kate ina/RZ (B1972), Mgr. Perní ková lenové: Jana/KM (B0074), Perní ek Miloslav/ST (B0073), Hr zek Petr/TD (H0289)...

Více

Výsledky 3. kola

Výsledky 3. kola Zpracováno programem ACE-Gallop v105024 © ACE Design s.r.o, 2009,

Více

2. Stupňovaná obtížnost do 110 cm se žolíkem, bez rozeskakování

2. Stupňovaná obtížnost do 110 cm se žolíkem, bez rozeskakování Zpracováno programem ACE-Gallop v105045 © ACE Design s.r.o, 2005-2011,

Více

MISTROVSTVÍ ČR SKOKY + DREZURA PONY 2015 Skoková

MISTROVSTVÍ ČR SKOKY + DREZURA PONY 2015 Skoková Honza Matuška - Výsledkový servis - email: maho[email protected] - www.ponyeuweb.cz - www.horse.zonerama.com

Více

Přehled přihlášených

Přehled přihlášených Jan Matuška, JK Dražka, Dražka 24, 264 01 Sedlčany * www.sweb.cz/farma.drazka * e-mail: [email protected] * Results se

Více

Přehled startujících koní dle jména koně

Přehled startujících koní dle jména koně S/2007/CZE/CZEWB/Beethowen 1069/17/128 Lucina/Topas - 14 273/Šedivý Vilém//

Více