Climate change impact on the potential distribution of selected

Transkript

Climate change impact on the potential distribution of selected
OBSAH/CONTENTS
Regulace škodlivých organismů/Pest control
Josef Gall
Přehled ochrany rostlin v dubnu a květnu/Summary of pest control in April and May
Choroby rostlin/Plant diseases
Alena Hanzalová, Veronika Dumalasová, Jana Palicová, Pavel Bartoš
Choroby bází stébel a kořenů pšenice z hlediska odrůdové odolnosti/The diseases of wheat
straw and root – variety resistance
,Škůdci rostlin/Plant pests
Miloslava Táborská
Karanténní druhy dřepčíků rodu Epitrix na bramborách/Quarantine species of flea beetles in
the genus Epitrix
Jiří Rotrekl, Pavel Kolařík
Hmyzí škůdci v porostech vojtěšky pěstované na semeno a ochrana proti nim/Alfalfa insect
pests and their control
Mezidruhové vztahy/Interspecies interactions
Marek Seidenglanz, Igor Huňady, Vojtěch Hlavjenka, Eva Hrudová
Porovnání stability různě založených porostů hrachu na základě vyhodnocení distribuce
kyjatky hrachové a jejich přirozených nepřátel/Stability of different management of growing
peas – distribution of Acrythosiphon pisum and its predators
Roztoči/Mites
Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráhel´
Ošetření textilií a fólií na bázi stříbra adsorbovaného chitosanem eliminuje skladištní
roztoče a ukazuje potenciál pro výrobu antiroztočových obalů/The chemical absorption of
Ag+ to chitosan on plasma treated textiles suppresses stored product mites and the possibility of
novel anti-mite food package
Hmyz/Insects
Hana Šefrová, Zdeněk Laštůvka
Hmyz nejsou je škůdci/Insects are not only the pests
Klimatologie/Climatology
Eva Svobodová, Miroslav Trnka, Daniela Semerádová, Zdeněk Žalud
Dopady změny klimatu na potenciální výskyt vybraných patogenů a škůdců/Climate change
impact on the potential distribution of selected pathogens and pests
Různé/Other
Pavel Rosenkranc
Kam se poděl zdravý selský rozum?/Where is the common sense ?
Nové registrované přípravky/New registered agents
Hana Keslarová
Nové registrované přípravky na ochranu rostlin v roce 2012: 2. část – fungicidy/New
registered agents in plant protection in 2012: part 2 – fungicides
Karel Ráčil
Nové registrované přípravky na ochranu rostlin v roce 2012: 3. část – insekticidy/New
registered agents in plant protection in 2012: part 3 – insecticides

Podobné dokumenty