Laboratorní analýzy mléka z hlediska přesnosti a

Transkript

Laboratorní analýzy mléka z hlediska přesnosti a
AKTUÁLNÍ INFORMACE
O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM
Listopad 2015
Ing. Jiří Kopáček, CSc. –Českomoravský svaz mlékárenský
SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA
2
kravské
buvolí
ostatní
2014: 802 mil. tun
2016: předpoklad 830 mil. tun
(tedy nárůst 1,5 – 2 % ročně)
SVĚT – VÝVOJ V DODÁVKÁCH MLÉKA V LETECH
2013/2014
3
EU: V LETOŠNÍM ROCE JSOU DODÁVKY MLÉKA
OD DUBNA VYŠŠÍ NEŢ V LOŇSKÉM ROCE
EU 28: Dodávky mléka
mil. tun
I-IX/2015: + 1,5 %,
resp. 1,3 miliard litrů
V ČR dokonce + 3,8 %
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
Zdroj: ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
IX.
X.
XI.
XII.
EU: ZMĚNY V DODÁVKÁCH MLÉKA V ROCE 2015
OPROTI LOŇSKU;
OVLIVNĚNÍ TAKÉ UKONČENÍM MLÉČNÝCH KVÓT
Zdroj: ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH
To je mimo jiné důvod při současném poklesu
světové poptávky ke sniţování cen mléka.
VÝVOJ V CENÁCH SYROVÉHO MLÉKA V EU DO ŘÍJNA
2015
7
EUR / 100 kg
Vážený Ø EU ceny při přirozené tučnosti
EU cena ME – dle obchodování s máslem a SOM
Zdroj. DG AGRI, podle LTO Netherland
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH
Ceny mléka v EU v průměru v €/100kg
při přirozených složkách
I.
II.
III.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Ceny mléka ve Franci
€/100kg
I.
IV.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
Ceny mléka v Německu
při 4% tuku a 3,4% bílkovin
€/100kg
I.
II.
III.
XI.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
I.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XI.
XII.
Ceny mléka v Nizozemí
€/100kg
X.
IV.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH
€/100kg
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
€/100kg
XI.
XII.
Ceny mléka ve Velké Británii
€/100kg
I.
Ceny mléka v Irsku
Ceny mléka v Rakousku
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
I.
II.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
I.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XI.
XII.
Ceny mléka ve Velké Británii
₤/100kg
XI.
III.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU
-
ZEMÍCH
€/100kg
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
PLN/100kg
X.
XI.
XII.
Ceny spotového mléka v Itálii
3,6 % tuku
€/tuna
I.
Ceny mléka Polsku
Ceny mléka v Polsku
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
I.
II.
XII.
Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Ceny spotu v Itálii
odstředěné mléko z dovozu
€/tuna
XI.
III.
I.
II.
III.
IV.
V. VI.
VII. VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
CENA MLÉKA V EU V ZÁŘÍ 2015 VS. 2014
11
Cena mléka 2014
Cena mléka 2015
EUR / 100 kg
Dlouhodobý vývoj ceny placené za mléko v ČR
v letech 2008 - 2015
Kč/litr
10,00
9,50
9,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hospodářská krizeOţivování Normální vývoj Konjunktur
a
2014
2015
Návrat
k
normál
kulminace u
8,50
8,00
Trend
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
Srpen 2015:
7,03 Kč
Záři 2015:
7,07 Kč
Říjen 2015:
7,18 Kč (předběžně)
4.Q: předpoklad dalšího mírného růstu
v návaznosti na růst obsahových složek
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
X
I.
II
V
V
I
5,00
12
Vývoj v cenách mléka v České republice v letech 2013 - 2014
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
V České republice dosáhla cena mléka při přirozených sloţkách
v září hodnoty 7,07 Kč/l, což bylo o 2,00 Kč/l méně než v roce
minulém (-22%). V měsíci září bylo také zaznamenáno cenové rozpětí
mezi zpracovateli v rozmezí 6,87 – 7,41 Kč/l.
Ceny v říjnu dosáhla 7,24 Kč/l, což ukazuje na očekávaný sezónní
obrat (především s ohledem na významný nárůst tučnosti).
Je předpoklad, ţe i v České republice cena mléka v příštích
měsících velmi mírně poroste.
PROČ JSOU NÍZKÉ CENY MLÉKA?
→ DOPAD SNÍŽENÉ CELOSVĚTOVÉ POPTÁVKY
A TÍM PÁDEM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU S MLÉKEM
World Trade in Dairy Products
January to July/August, 'tons
Whole milk powder
2015
2014
Cheese
2013
Skim milk powder
Butter
Preliminary: Total
Amont of exports
of biggest exporters
Whey powder
© ZMB
0
300
600
900
1.200
1.500
V roce 2015 se
obchoduje méně
mléčných
výrobků, nízký export v
porovnání
s rokem 2014
(výjimkou je SOM);
sýrů a syrovátky je
dokonce méně než
v roce 2013.
To souvisí zejména s
ruským embargem a
významným poklesem
dovozu mléka do Číny.
Máslo
SOM
SPM
Smetana
Kondenz.
mléko
Konzumní
mléko
Zakysané
výrobky
+ 3,7%
-0,9%
-9,7%
+ 2,2%
+1,8%
n.a.
+3,3%
+2,6%
Sýry
Nákup
mléka
NÁKUP MLÉKA A MLÉKÁRENSKÁ VÝROBA V EU
ZA I-IX/2015 VS. 2014 A V ČR ZA I-IX/2015 VS. 2014
+2,9%
VÝVOJ VÝROBY
SÝRŮ
SVĚT (mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015
 Vývoj v trendech výroby se mezi členskými státy liší
 EU do srpna 2015 -0,1 % proti loňsku (LV +29%, EE a ES +11%, IR +10%, AT 4,5%,
NL 3,4%, CZ 2,0 %, DE +0,5%)
 Většina zemí ale očekává růst v 2.pololetí; Komise předpokládá + 1% proti
loňsku
CENY SÝRŮ – 2012 AŢ 2015
Zdroj: DG AGRI
Světový obchod se sýry v roce 2014
Zdroj: IDF
Z grafu jsou zcela zřejmé dopady ruského embarga.
SVĚTOVÝ OBCHOD SE SÝRY V ROCE
2015
Exports of Cheese
tonnes
EU - 28
Switzerland
New Zealand
Australia
USA
Belarus
Argentina
Uruguay
Egypt
Turkey
Iran
Total amount
Jan. - July
Jan. - Aug.
Jan. - July
Jan. - July
Jan. - Aug.
Jan. - July
Jan. - July
Jan. - Sep.
Jan. - Apr.
Jan. - July
Jan. - July
2014
453.261
41.144
158.690
87.655
262.390
79.300
28.076
29.577
37.344
25.019
21.664
1.224.120
2015
402.998
42.194
189.816
96.609
223.219
95.917
22.130
21.183
36.857
24.896
25.261
1.181.080
Sources: ZMB, EU-Comm., GTA, national statistics
-
V roce 2015 došlo k výraznému snížení exportu (za 7 měsíců o -3,5%)a zvýšení
světové konkurence
Největší propad v EU -11%
Zvýšení konkurence z Oceánie
USA exportují méně, ale více vyrábějí pro domácí spotřebu
±%
- 11,1
+ 2,6
+ 19,6
+ 10,2
- 14,9
+ 21,0
- 21,2
- 28,4
- 1,3
- 0,5
+ 16,6
- 3,5
© ZMB
VÝVOJ VÝROBY
MÁSLA
SVĚT (mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015
 Vývoj v trendech výroby se mezi členskými státy liší
 EU do srpna 2015 +2,4 % proti loňsku (od +19% ve Finsku až po -52% v
Estonsku), CZ -2,1 % ); trh v EU je ale více méně vyrovnaný
 Očekávání pro 2.pololetí se liší stát od státu; Komise předpokládá + 5% proti
loňsku z důvodu zvýšení domácí spotřeby
CENA MÁSLA – 2012 AŢ 2015
Cena másla začala
nyní opět mírně
zpevňovat a
očekává se, že
tento rostoucí
trend potrvá až do
konce roku.
Zdroj: DG AGRI
VÝVOJ V PSA MÁSLA V EU
(SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ)
Světový obchod s máslem a máselným olejem v roce 2014
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Z grafu jsou opět zcela zřejmé dopady ruského embarga.
SVĚTOVÝ
2015
OBCHOD S MÁSLEM V ROCE
VÝVOJ VÝROBY SUŠENÝCH
MLÉK
SVĚT – SOM
(mil.tun)
SVĚT – SPM
(mil.tun)
Zdroj: IDF
EU 2015: SOM
 Vývoj v trendech výroby SOM se mezi členskými státy liší, ale všeobecně se očekává nárůst.
 EU do srpna 2015 +3,9 % proti loňsku (CZ -9,6 %)
 Komise očekává rok + 8%, s tím, že 50% bude pro domácí spotřebu a 50% pro export
EU 2015: SPM
 Vývoj v trendech výroby SPM se mezi členskými státy liší, stejně tak výhledy.
 EU do srpna 2015 -8,7 % proti loňsku (CZ +8,3 %)
 Komise očekává rok -4,5 %.
CENY SUŠENÝCH MLÉK – 2012 AŢ 2015
Od září je patrné mírné zpevnění cen po prázdninách, ale nyní budou ceny zřejmě opět
klesat .
SOM
Zdroj: DG AGRI
SPM
VÝVOJ V PSA SOM V EU
(SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ)
Světový obchod se SOM v roce 2014
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Z grafu je především patrné snížení dovozu do Číny.
Světový obchod se SPM v roce 2014
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Zdroj: IDF
Z grafu je především patrné snížení dovozu do Číny.
SOUČASNÍ HLAVNÍ GLOBÁLNÍ HRÁČI V
MLÉCE
SVĚTOVÁ SPOTŘEBA MLÉKA 2014
4%
7,2 miliardy
lidí
3% 2%
Střední Amerika
Oceánie
Afrika
Jižní Amerika
13%
46%
Severní Amerika
15%
17%
110,7
kg
na osobu
a rok
neformální spotřeba
čerstvé mléčné výrobky
máslo
sýry
SPM
SOM
ostatní
Evropa
Asie
OČEKÁVANÝ RŮST SPOTŘEBY MLÉKA MEZI
LETY 2014 – 2024 (V TIS. TUNÁCH MLÉČNÉHO EKVIVALENTU)
SVĚT
Vyspělé země
Zdroj: CNIEL, ZuivelNL, OECD Outlook, IDF
Rozvojové země
Nejchudší země
ZÁVĚR

Rok 2015 je v mlékárenství velmi složitý rok: Situace na trhu je
charakterizovaná vysokou výrobou mléka ve všech exportních
zemích, dopady ukončení režimu mléčných kvót v EU, sníženou
poptávkou ze dvou nejvýznamnějších exportních destinací, tj. z Číny a
Ruska, nízkými cenami ropy a surovin, a politickou nestabilitou na
Středním Východě.

Zvyšující se konkurence z Oceánie opětovně usiluje o diverzifikaci výroby

Dochází k poklesu obchodovaných objemů mléčných výrobků a to i při
výrazně snížených cenách oproti loňsku

Zatím stále nejisté vyhlídky čínské ekonomiky a její vlivy na celosvětovou
ekonomiku

Po protestních akcích zemědělců dochází v některých zemích
(Belgie, Francie) k zavádění „politických maloobchodních cen" na
vybrané mléčné výrobky, což může vést k vytvoření významnějších
cenových rozdílů

Aktuální sezónní oživení cen se patrně zatím ještě nedostaví
KRÁTKODOBÝ VÝHLED DLE
RABOBANK
(NL)

Nizozemská Rabobank očekává, že trh pro „nové
mléko“ bude v 1.polovině roku 2016 těsnější s ohledem
na nízké ceny mléka na Novém Zélandě. Pokles cen
mléka by měl rovněž zbrzdit výrobu mléka, zatímco
poptávka se postupně zvýší v důsledku nižších cen.

Stávající zásoby přebytků zejména sušeného mléka a
sýrů se budou vyprazdňovat přibližně do poloviny
příštího roku, k čemuž přispějí i současná podpůrná
opatření EU (zejména režimy PSA pro SOM a sýry).
Cenový tlak se opětovně bude zvyšovat a ovlivní další
vývoj nejdříve koncem 1.čtvrtletí příštího roku.
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DLE EVROPSKÉ
KOMISE
V EU se předpokládá nárůst dodávek mléka do roku 2025
o 13,5 miliardy litrů, tedy přibližně + 0,9% nárůstu každý rok.
První reakce:
„Toto je velmi málo“
Např. : IFCN predikuje 21 mld lt
GIRA: > + 1% nárůst ročně
Výroba mléka
Dodávková
kvóta
Dodávky mléka
Ale Rabobank tvrdí:
„My odhadujeme stejný
vývoj jako Komise“.
PREDIKCE VÝVOJE UŢITKOVOSTI A STAVU
DOJNIC
Mléčná uţitkovost a stavy krav
PREDIKCE VÝVOJE SPOTŘEBY V EU
Domácí spotřeba v EU, růsty a pády
Čerstvé mléčné
výrobky
Sýry
DLOUHODOBÝ VÝHLED DLE IFCN
(DE)
Předpoklady matematického modelu:

Globální růst HDP 3,8 – 4,0 % (dle IMF 10/2014)

Růst světové poptávky po mléce 2,4 – 2,5 % (predikce IFCN)

Cena ropy: 75 – 80 USD/barel v r.2025

Kurz EUR/USD: 0,85 (podle Evropské komise ½%015)

Počasí: průměrné podmínky

Politika: bez mimořádných distorzí

Světové ceny krmiv: 30 USD/100 kg krmiva (podle OECD-FAO Outlook
7/2014)

Světová cena mléka: 44,5 USD/100 kg (predikce IFCN)
DLOUHODOBÝ VÝHLED MLÉKA DLE IFCN
Roční hodnoty
Změny 2025 vs 2014
2014
2025
Absolutně
%
CAGR
%/rok
mil.t.ME
819
1059
241
29%
2,4 %
Počet dojnic
mil.
364
407
44
12%
1,0%
Dojivost
tun/rok a
dojnici
2,2
2,5
0,3
16%
1,3%
Počet farem
Mil.
120
101
-20
-16%
-1,6%
Ø velikost farmy
Dojnic na
farmu
2,9
3,8
1,0
34%
2,7%
Populace
miliard
7,2
8,2
1,0
14%
1,2%
Spotřeba na osobu
Kg
ME/osob
a rok
113
129
16
14%
1,2%
Světový obchod s mlékem
Mil t. ME
54
99
44
82%
5,6%
Jednotka
Dodávky mléka
Hnací síly pro dodávky
Hnací síly spotřeby
[email protected]

Podobné dokumenty

Světová mlékařská situace 2013

Světová mlékařská situace 2013 POKRAČUJE TRVALÝ RŮST !!! Zdroj: Bull. IDF 470/2013

Více

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro b) dotace přísluší ţadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně...

Více

BOT_OBMSB_2_cast - isb

BOT_OBMSB_2_cast - isb 2. Zymogenní – metabolicky aktivní druhy Vyskytují se ve vyšším počtu jen tehdy, je-li dostatečná zásoba živin. Vyznačují se mohutnou metabolickou aktivitou a podílejí se na procesech mineralizace...

Více

Simpsonovi

Simpsonovi • Které druhy bakterií se u člověka běžně vyskytují? • Popište, na jakém principu fungují antibiotika. Proti jakým nemocem se antibiotika užívají? • Uveďte přehlednou tabulku jednotlivých vitamínů,...

Více

World Wide Sires: 40 Years of Genetic Leadership

World Wide Sires: 40 Years of Genetic Leadership Procento krav/velikost stáje: 2008 1-29 Head

Více

Piglet Vaccination with Boehringer Ingelheim

Piglet Vaccination with Boehringer Ingelheim • Kotce musí být suché s přiměřenou teplotou(teplota u podlahy a ve výšce těla) • Porodní zábrany se umístí naširoko, je nutno zkontrolovat paznehty a umístit pryţové podloţky pod rizikové prasnice...

Více

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro b) dotace přísluší ţadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně...

Více

Giru 1 tuny

Giru 1 tuny • Důsledek ukončení režimu mléčných kvót Po uvolnění trhu výroba mléka a dodávky ke zpracování rostou daleko rychleji nežli se očekávalo: Prognózy růstu z r.2011 na období 2011-2016: o EU-komise: +...

Více

Zaměstnanost a venkovský rozvoj

Zaměstnanost a venkovský rozvoj Cena práce a technická účinnost práce na typických mléčných farmách EU (IFCN 2008)

Více