Mahjong Connect 2 In the Kitchen Mahjong Connect 2 In the Kitchen

Komentáře

Transkript

Mahjong Connect 2 In the Kitchen Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jwkk - 24-09-2008 17:03:20
_____________________________________
** Play: Mahjong Connect 2 In the Kitchen **
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por vendays - 03-11-2008 13:45:28
_____________________________________
s_48 už po nìkolikáté jsem pøekonal rekord, ale bohužel se nezapsal s_48
============================================================================
Odp.:Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jitka245 - 03-11-2008 22:14:43
_____________________________________
také se mi to stalo
============================================================================
Odp.:Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por black.white - 03-11-2008 23:32:34
_____________________________________
Vážení hráèi, peèlivì jsem tuto hru prozkoumala a sama ji hraji velmi èasto, ale bohužel musím Vás zklamat. Tato hra je
závislá na Vámi rychlém postøehu a rychlosti odklikávání vùbec. Pokud tuto hru i sem tam pausnete, je více než
pravdìpodobné, že se Vám skóre nezapíše. Pøeji pevné nervy, bystré oèi a ještì rychlejší ruku.s_43
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jita.h - 07-11-2008 01:28:25
_____________________________________
Ahojky,právì teï se mi opìt stalo,že jsem mìla pøes 82350 bodù,ale napsáno mi bylo: Promiòte,ale vaše skóre není lepší. A pøitom
moje skóre je 75770 bodù.Má nìkdo vysvìtlení proè to tak je??? Prosím napište. Dìkuji.
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por MaBa - 16-11-2008 12:30:52
_____________________________________
Taky se mi to právì stalo - a bylo to bez pauzy s_48
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por kuk198 - 16-11-2008 12:51:13
_____________________________________
Už sem se tolikrát dostala pøes 80000 bodu ale vubec mi je to nezapsalo a to sem schválnì nedavala pauzu, tak to teda
nechapus_48
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por Darila - 27-11-2008 08:22:19
_____________________________________
Tak to se musím pøidat, mnì to také zapsalo, že moje skore bylo lepší a zajímavé je, že zatím jen u této hry!
Fórum - HrejSi.Jwkk.Biz™ - Divertido juego en línea
Versión del Componente FireBoard Forum: 1.0.4
Generado: 12 October, 2016, 16:19
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por pindruse - 10-10-2009 11:51:35
_____________________________________
s_48 co to má znamenat? všichni píšou že to nezapisuje skore a nikdo s tím nic nedìlá???s_53
============================================================================
Odp.:Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jwkk - 10-10-2009 17:47:10
_____________________________________
Pøíštì než nìkoho osoèíte tak se poøádnì podívejte a ètìte, jelikož k této høe se již pøed jedenácti mìsíci vyjádøila black.white s_
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por pindruse - 14-10-2009 23:40:47
_____________________________________
nikoho neosoèujeme,ale bohužel to nefunguje nejsme blbý i bez pausování to zkrátka skore nezapíše s_48 s_53
============================================================================
Odp.:Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jwkk - 15-10-2009 21:20:25
_____________________________________
Omlouvám se, ale bohužel nic nemohu udìlat jelikož nejsem vývojáø této hry. Jediné co bych mohl udìlat je, že ji odstraním,
ale i když je problémová tak pøesto je hodnì oblíbená.
============================================================================
Odp.:Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jwkk - 15-10-2009 21:30:25
_____________________________________
Chcete odstranit hru Mahjong Connect 2 In the Kitchen ? Hlasujte Zde!
To delete the game Mahjong Connect 2 In the Kitchen ? Vote Here!
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por petrasustikova - 28-12-2009 18:57:33
_____________________________________
ahojte, mì to skore zapsalo, nevím, proè by se hra mìla zrušit
============================================================================
Odp.:Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jwkk - 06-02-2010 00:34:41
_____________________________________
Rozhodnuto! Hra zùstává s_49 Výsledky zde
Settled! Game remains s_49 Results here
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Fórum - HrejSi.Jwkk.Biz™ - Divertido juego en línea
Versión del Componente FireBoard Forum: 1.0.4
Generado: 12 October, 2016, 16:19
Publicado por Etka - 24-07-2010 13:05:00
_____________________________________
horko •ažko si urobím nové skóre a nezapíše mi ho, ale inak je to ve¾mi dobrá hra
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por milltie - 15-11-2010 21:06:20
_____________________________________
už ponìkolikáté se mi nezapsalo skóre a píše mi, že mé pøedchozí skóre bylo lepší, ale není to pravda!!!
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jackh - 09-07-2015 15:24:58
_____________________________________
Super hra až na to, že to nezapisuje dosažené lepší skós_24 re
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jackh - 12-07-2015 19:25:58
_____________________________________
a co to skore poøád se to nezapisujes_08
============================================================================
Mahjong Connect 2 In the Kitchen
Publicado por jackh - 09-08-2015 15:16:31
_____________________________________
jdìte nìkam, poøád se nezapisují lepší skores_08
============================================================================
Fórum - HrejSi.Jwkk.Biz™ - Divertido juego en línea
Versión del Componente FireBoard Forum: 1.0.4
Generado: 12 October, 2016, 16:19

Podobné dokumenty

Bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy

Bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy – dvoukolové přijímací řízení a) SCIO, varianta B, obecný test studijních předpokladů (OSP) – postupuje 240 uchazečů b) integrovaný test (kulturně historický a ověřující znalost reální domácí a zah...

Více

První literární památky v románském jazyce

První literární památky v románském jazyce V tradici antiky (starověk pro ně neskončil, nežijí ve „středověku“, to je až koncept humanistů, oni pokračují v kontinuitě Homérů, Sofoklů, Ovidiů a Ciceronů)

Více

Spiderman 3

Spiderman 3 Spiderman 3 - Sandman Posté par jwkk - 20-09-2008 à 19:34 _____________________________________

Více

TAKANA nAPAPIIRI

TAKANA nAPAPIIRI Milí rodièové a pøíznivci oddílu,

Více

TAKANA NAPAPIIRI

TAKANA NAPAPIIRI Není nad to jednou za èas poøádnì vymrznout. Kuželkový turnaj pro rodièe a instuktory se povedl a co nevidìt se chystá další. Oddílová akce Pan VŠ pøichází nám všem zamotala hlavu. Tolik zašifrovan...

Více

Wonderware SuiteVoyager 2.0

Wonderware SuiteVoyager 2.0 vybaveného prohlížeèem internetu, poskytuje SuiteVoyager výrobním organizacím cenovì výhodnou infrastrukturu pro pøenos výrobních informací ke každému uživateli; tj. od pracovníkù na výrobních link...

Více