Turisticke vylety-cj pdf

Transkript

Turisticke vylety-cj pdf
Z Nového Boru do Nového Boru přes Radvanec a
Sloup – 14,5 km
Nový Bor nám. Míru (zelená značka) – Lesní hřbitov 1
km – Skalní vyhlídka 2 km – Půlnoční stráň 3,5 km –
Havraní skály 4,5 km – kříž na rozcestí 5,5 km –
Maxov 7 km – Radvanecký rybník koupaliště 8,5 km –
Sloup zámek 10 km – Sloup hrad 10,5 km – Nový Bor
nám. Míru 14,5 km
Popis trasy:
Z nám. Míru v Novém Boru se vydáme po zelené
značce k Lesnímu hřbitovu. Na Lesní hřbitov půjdeme
po chodníku ke vchodu na hřbitov. Na konci hřbitova
jsou hroby účastníků rumburské vzpoury. Po projití
zadní branky se dostaneme k místu jejich popravy. Po
prohlídce se vrátíme zpět na zelenou značku. Ujdeme
několik set metrů a ocitneme se na vyhlídce Jelení
skok. Pokračujeme dále po zelené značce
až
k rozcestí k Havraním skalám. Po prohlídce skal
jdeme až na křižovatku ke křížku na rozcestí. Odtud
pokračujeme ke hradu. Hrad je přístupný a můžeme
jej v případě zájmu navštívit. Do Nového Boru
pokračujeme po červené značce přes obec Janov a
dále pak lesem na náměstí.
Pamětihodnosti na trase:
Lesní hřbitov – hřbitov založený roku 1909 vkusně
využívající přírodní lesní prostředí. Na hřbitově jsou
hroby účastníků Rumburské vzpoury z konce první
světové války. Za hřbitovem je pak jejich popraviště.
Jelení skok – vyhlídka Jelení skok je skalní úvar
odkud můžete vidět Lužické hory (Klíč, Hvozd,
Luž), ale také Ralsko.
Havraní skály – pískovcový hřbítek se sedmi
skalkami. Na nejmohutnější a nejvyšší z nich vedou
vytesané schody.
Kostel sv. Kateřiny – barokní trojlodí z let 1707 –
1719. Před kostelem pak stojí barokní Mariánský
sloup.
Skalní hrad Sloup - *
Sloup hrad – Záhořínská kaple – Modlivý důl –
Slavíček – sloup (8 km)
Popis trasy:
Autobusem nebo autem dojedeme z nám. Míru v Novém
Boru na zastávku Bukovany Sedm trpaslíků. Odtud se
vrátíme zpět ke hradu. Od parkoviště pod skalním
hradem Sloup vycházíme po modré a žluté značce. Ta
nás vede nejprve přes pole a pastviny, napravo je vidět
hřbitov a nad ním malé skalní město, pokračujeme lesem
až do sedla se Záhořínskou kaplí. Odtud pokračujeme
vpravo vzhůru po zelené značce, která nás dovede na
křižovatku s červenou značkou nad Modlivým dolem.
Sestupujeme do Modlivého dolu ke skalní poutní kapli (3
km). Potom se vracíme zpět vzhůru na křižovatku
turistických cest a pokračujeme po červené značce
kolem vrcholu Slavíčku (535 m.n.m.). Cesta nejprve
prudce padá z vrcholu a po asi 1,5 km nás dovede na
skalní vyhlídkovou plošinu (s vyhlídkou na obec Sloup) u
bývalé chaty „Na Stráži“. Odtud sestupujeme po červené
značce kolem Lesního divadla do obce ke skalnímu
hradu.
Pamětihodnosti na trase:
Skalní hrad Sloup – *romantické zbytky středověké
pevnosti
vestavěné
do
pískovcového
sloupu
připomínajícího skalní suk (318 m.n.m.), čnějícího 33m
nad údolím Dobranovského potoka.
Záhořínská kaple - v zalesněném sedle mezi Slavíčkem
a Šišákem postavená v roce 1740 místo barokního
sloupu zasvěcená sv. Františku Serafínskému.
Modlivý důl – bizardní rokle s několika skalními věžemi,
z nichž při cestě zdola stojí vlevo Strážce dolu. Původní
název Smolný důl připomíná smolné pece , v nichž se
získává kolomaz. Na místě poutního obrazu, který tu
býval už roku 1704, Alžběta Kinská koncem 18.století
vyhloubit ve skalní stěně kapli, k níž sloupský sochař Ant.
Wagner r.1836 vytesal novogotický portál vchodu; kaple
byla r. 1903 upravena na způsob lourdské jeskyně a
stala se poutním místem. K východu vedou schody na
Adresa:
tzv. Oratium.
Turistické informační centrum
T. G. Masaryka 46
473 01 Nový Bor
www.novy-bor.cz
www.luzicke-hory.info
Kontakty:
Tel.: +420 487 726 815
E-mail: [email protected]
KVĚTEN - ZÁŘÍ:
Otevírací doba:
PO - NE 9.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Turistické
výlety
Nový Bor – vrchol Klíče – Svor – 9 km
Nový Bor náměstí Míru (červená značka) – rozcestí
v sedle Klíče – vrchol Klíče a zpět - Svor ž. st. 9 km
Popis trasy:
Z náměstí v Novém Boru se vydáme po červené značce
přes místní část Arnultovice mírným stoupáním kolem
zahrádkářské kolonie, hájovny a kolem Lesní studánky
dojdeme až k rozcestníku u Kamzičí studánky (4 km).
Vystoupáme kolem kamenného moře spolu s modrou
značkou do sedla Klíče (759 m. n. m.( Z vrcholu je
v případě dobré viditelnosti dohlédnout a ž na horu
Ještěd, vrcholy Českého středohoří a Lužických hor.
V případě velmi dobré viditelnosti lze vidět i Krkonoše.
Z vrcholu se vrátíme zpět k rozcestníku a opět po
červené značce sestoupíme nejdříve mírným pak
prudším sestupem na místní komunikace svor. Po ní se
po žluté značce vydáme na nádraží ve svoru.
Pamětihodnosti na trase:
Hora Klíč- osamocený výrazný znělcový suk, vynikající
kruhový rozhled na dobré viditelnosti.Vrcholová část je
přírodní rezervací vyhlášenou v r. 1967. Teplomilné
doubravy, glaciální relikty – např. hvězdice alpská,
kapradinka skalní.
Z Práchně do Svoru přes kytlici – 13,5 km
Prácheň (modrá značka) – Panská skála – Polevský
hřeben – Polevsko 4 km (žlutá značka) – Kytlice 7
km – Svor 13,5 km
Popis trasy:
Autobusem z Nového Boru na zastávku Prácheň
prodejna. Půjdeme směrem na Kamenický Šenov ke
kapličce. Odtud půjdeme po zelené značce k Panské
skále. Po prohlídce se vrátíme zpět k autobusové
zastávce. Pokračujeme dále po modré značce ke
kótě na hřebenu k telekomunikačnímu zařízení. Po
hřebenu přes louku a částečně i lesem do osady
Klučky ke křižovatce značených cest (kaplička). Po
žluté značce vystoupáme kolem kostela na pláně
Polevského vrchu nad sjezdovkou (lyžařský vlek).
Procházíme lesem ze začátku po rovině a pak
klesáme do osady Falknov na asfaltovou silničku. Po
ní dojdeme až k silnici z Polevska do Kytlic (po silnici
směrem dolů můžeme dojít k vlakové zastávce
kolem kostela a hospůdky). Po silnici stoupáme
vzhůru až k odbočce k chatové osadě a na
Kočárkovou cestu. Po téměř vrstevnicové cestě
úbočím Malého Buku k silnici ze Svoru do Kytlice a
Polevska. Dále pokračujeme po silnici dolů kolem
kostelíku na vlakovou zastávku. Do Nového Boru
dojedeme vlakem.
Pamětihodnosti na trase:
Panská skála – národní přírodní památka. Čedičový
vrch sopečného původu (597 m), který vystupuje
z náhorní planiny, je typický sloupcovitou odlučností
čediče. Pětiboké a šestiboké svislé sloupce jsou až
12 m vysoké.
U skály je jezírko. V minulosti se část skály odtěžila.
Polevsko – v obci je chrám Nejsvětější Trojice z let
1716 – 1718 upravený v 2. polovině 18. století.
Stavbu řídil Petr Pavel Columbani. Barokní
jednolodní stavba s hranolovou věží a cibulovou
bání. V zimních měsících je obec a její okolí
využíváno pro sjezdové lyžování a lyžaře na běžkách
po upravených tratích.
Kytlice – v obci je kostel sv. Antonína Paduánského
vybudovaný stavitelem J.V. Koschem v letech 1777
– 1782. Kostel je jednolodní s hranolovou věží.
Po druhé světové válce po odsunu původního
obyvatelstva, se obec stala chalupářskou osadou.
Svou chalupu zde měl i známý divadelní a filmový
umělec Miroslav Horníček.
Prácheň – Panská skála- Nový Bor – 14 km
Prácheň prodejna – Panská skála – Česká skála
Slunečná – Skalice – Nový Bor 14 km
Popis trasy:
Z autobusového nádraží v Novém Boru pojedeme
autobusem na zastávku Prácheň prodejna. Přejdeme
silnici a po modré značce se vydáme k chráněnému
přírodnímu útvaru Panská skála. Na tomto místě byla
roku 1951 natočená scénka k pohádce Pyšná
princezna. Po prohlídce tohoto skalního útvaru
pokračujeme dále po žluté značce obcí Prácheň
k místu zvanému sv. Antoníček, kde je odbočka na
Českou skálu. Z České skály je výhled na údolí
v Novém Boru, horu Klíč, Hvozd a další vrchy v okolí.
Rovněž je výhled na Skalici, Okrouhlou a Českou
Lípu. Vrátíme se na žlutou značku a pokračujeme po
ní dále lesem, až dojdeme na silničku
z Kamenického Šenova do obce Slunečná. Nyní se
vydáme do leva dolů po neznačené cestě (silnička)
do obce Slunečná. Jdeme kolem kostela
Nanebevzetí Panny Marie. U kostela je známá
Farská louka s výskytem chráněného šafránu
bělokvětého (kvete koncem března a začátkem
dubna). Farská louka je chráněnou přírodní
rezervací. Od kostela sejdeme kolem hostince na
křižovatku. Dále půjdeme po modré značce po silnici
do Skalice u České Lípy. Modrou značku opustíme
v okamžiku kdy odbočíme ze silnice. Odtud můžeme
odjet do Nového Boru vlakem nebo pokračovat dále
po silnici do Nového Boru.
Pamětihodnosti na trase:
Panská skála - Panská skála – národní přírodní
památka. Čedičový vrch sopečného původu (597 m),
který vystupuje z náhorní planiny, je typický
sloupcovitou odlučností čediče.
Pětiboké a
šestiboké svislé sloupce jsou až 12 m vysoké.
U skály je jezírko. V minulosti se část skály odtěžila.
Skalní vrch – zalesněný čedičový vrchol (484 m)
nad obcí Skalice . Vznikl průnikem horniny
pískovcovým pod tlakem. Na jeho severním úpatí
jsou vyhloubeny rozsáhlé prostory. Bludiště 5 – 8 m
vysokých sálů je přístupné dvěma nízkými vchody.
Prostory slouží jako zimoviště netopýrů. Případnou
návštěvu je nutné dohodnout předem v muzeu
v České Lípě.
Z Nového Boru do Sloupu – 8 km
Nový Bor nám.Míru (červená značka) – Sloup pod
hradem 4 km (modrá značka) – Cikánský důl 5km –
malá Cikánská jeskyně – velká Cikánská jeskyně –
U sedmi trpaslíků 6,5 km – Lesní divadlo 7 km –
Sloup zámek 8 km
Popis trasy:
Z náměstí Míru půjdeme po červené značce přes
město do Jiráskovy ulice k transformátoru a
k požární nádrži, borovým lesem do části osady
Janov, komunikaci na návrší a potom klesáme po
vozové cestě okolo novostaveb rodinných domků
pod Skalní hrad Sloup (možná prohlídka hradu).
Dále se vydáme po modré značce, která obchází
hradní skálu přes Chotovický potok do Cikánského
dolu. Pokračujeme dále k malé Cikánské jeskyni.
Po prohlídce se vrátíme zpátky k můstku a vydáme
se dolem po žlutě značeném místním okruhu
k velké Cikánské jeskyni. Od ní potom vystoupáme
k restauraci Sedmi trpaslíků. Po státní silnici asi
200 m směrem na Svojkov a Zákupy k Lesnímu
divadlu, které je po levé straně silnice. Projdeme
Lesním divadlem na červenou značku. Po ní se
dáme zpět směrem k hradu. Narazíme na modrou
značku, po které se dáme doprava pod kostel.
Vystoupáme na návrší k zámku (dnes Domov
důchodců) k autobusové zastávce.
Pamětihodnosti na trase:
Skalní hrad Sloup – romantické zbytky středověké
pevnosti vestavěné do pískovcového sloupu
připomínajícího skalní suk (318 m.n.m.), čnějícího
33m nad údolím Dobranovského potoka.
Cikánský důl – zalesněné boční údolí na levém
břehu Dobranovského potoka. V pískovcových
skalách romantického dolu jsou četné převisy a
také jeskyňky, přírodní i uměle rozšířené.
Kostel sv. Kateřiny – barokní trojlodí z let 1707 –
1719. Před kostelem pak stojí barokní Mariánský
sloup.
Lesní divadlo – na kraji obce v lese při silnici na
Svojkov a Zákupy vybudované ve skalní scenérii.
Ještě po druhé světové válce dlouho využíváno.
Pro nezájem od 60. let minulého století pustlo Na
jaře roku 2004 obec Sloup začala postupnými
opravami a v létě tohož roku bylo divadlo
slavnostně otevřeno. Aktuální program naleznete
na www.obecsloupvcechach.cz/kultura/

Podobné dokumenty

letní turistické noviny

letní turistické noviny na území okresu Česká Lípa. Obec Skalice u České Lípy disponuje celkem 11 památkami zapsanými na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Více

2/2007

2/2007 rozvod vody po areálu koupaliště, který bude využíván pro rozvod užitkové vody po areálu, přibylo další zastřešené posezení pro případ nepříznivého počasí. Do začátku sezóny vyřešíme problémy s ele...

Více

Mapa stavebních surovin

Mapa stavebních surovin N - ložiska nerostných surovin mimo bilanci (SP, CS, SK)

Více