PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY

Transkript

PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY
PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY
V tabulce 8.1 uvádíme přehled některých ukazatelů fiktivní firmy Alfa Blatná.
Tabulka 8.1 je prostá, je v ní navíc časové srovnání hodnot v roce 2011 a v roce 2012.
a) Vytvořme kruhový graf, ve kterém zobrazíme pracovníky rozdělené podle pohlací v roce 2012.
b) Vytvořme sloupcový graf, ve kterém zobrazíme všechny finanční ukazatele v r. 2012.
c) Vytvořme sloupcový graf, ve kterém zobrazíme stav všech pracovníků v roce 2011 a v r. 2012.
d) Vytvořme sloupcový graf, ve kterém zobrazíme stav všech pracovníků podle pohlaví v r. 2011 a 2012.
Tab. 8.1: Některé ukazatele firmy Alfa Blatná
Ukazatel
Jednotka
Průměrný stav pracovníků
z toho ženy
z toho muži
Tržby
Plánované tržby
Náklady
osoby
osoby
osoby
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
Mzdové náklady
tis. Kč
Hodnota v r.
2011
44
14
30
118 800
120 000
90 000
19 000
2012
60
12
48
170 000
160 000
120 000
27 000
Rozdíl 2012- Index v %
2011
2012/2011
16
-2
18
51 200
40 000
30 000
8 000
136,4
85,7
160,0
143,1
133,3
133,3
142,1
Řešení:
a) Vytvořme kruhový graf, ve kterém zobrazíme pracovníky rozdělené podle pohlací v roce 2012.
• Označíme buňky D16 a D17.
• Dáme Vložení | Grafy | Výsečový | Levý horní.
• Nadále musí být graf označen.
• Dáme Nástroje grafu | Návrh | Vybrat data | Popisky vodorovné osy (kategorie) dáme Upravit
a místo 1 a 2 nabereme buňky "z toho muži" a "z toho ženy".
• Dáme Nástroje grafu | Rozložení | Název grafu | Nad grafem
Do názvu grafu napíšeme "Graf 1: Průměrný stav pracovníků firmy Alfa Blatná v roce 2012".
• Dáme-li pravý klik na libovolnou oblast grafu, lze upravit barvy aj.
• Výsledný graf může vypadat takto:
Graf 1: Průměrný stav pracovníků firmy Alfa
Blatná v roce 2012
12; 20%
z toho ženy
48; 80%
z toho muži
b) Vytvořme sloupcový graf, ve kterém zobrazíme všechny finanční ukazatele v r. 2012.
• Označíme buňky D18 až D21.
• Dáme Vložení | Grafy | Sloupcový | Dvourozměrný sloupcový | Levý (Skupinový sloupcový).
• Nadále musí být graf označen.
• Dáme Nástroje grafu | Návrh | Vybrat data | Popisky vodorovné osy (kategorie) dáme Upravit
a místo 1, 2, 3, 4 nabereme buňky A18 až A21.
• Dáme Nástroje grafu | Rozložení | Název grafu | Nad grafem
Do názvu grafu napíšeme "Graf 2: Vybrané ukazatele fi Alfa Blatná v roce 2012".
• Dáme "Rozložení" | Názvy os | Název hlavní svislé osy | Otočený název napíšeme název jednotky "tis. Kč"
a případně prvek označíme a v záložce "Domů" lze upravit velikost písma, typ písma, barvu aj.
• Dáme-li levý klik na čísla na ose y, označíme blok čísel a
v záložce "Domů" lze upravit velikost písma, typ písma, barvu aj.
• Dáme-li pravý klik na libovolný sloupec, dáme "Přidat popisky dat" a vložíme popisky nad sloupce.
Popisek by neměl křižovat čáru, lze upravit polohu popisku posunem.
• Dáme-li pravý klik na libovolnou oblast grafu, lze upravit barvy oblasti nadpisu, sloupců aj.
• Výsledný graf může vypadat takto:
Graf 2: Vybrané ukazatele fi Alfa Blatná v roce
2012
180 000
170 000
160 000
160 000
140 000
120 000
tis. Kč
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
27 000
20 000
0
Tržby
Plánované tržby
Náklady
Mzdové náklady
c) Vytvořme sloupcový graf, ve kterém zobrazíme stav všech pracovníků v roce 2011 a v r. 2012.
• Označíme buňky C15 a D15.
• Dáme Vložení | Grafy | Sloupcový | Dvourozměrný sloupcový | Levý (Skupinový sloupcový).
• Nadále musí být graf označen.
• Dáme Nástroje grafu | Návrh | Vybrat data | Popisky vodorovné osy (kategorie) dáme Upravit
a místo 1 a 2 nabereme buňky C14 a D 14, kde jsou roky 2011 a 2012.
• Dáme Nástroje grafu | Rozložení | Název grafu | Nad grafem
Do názvu grafu napíšeme "Graf 3: Průměrný stav pracovníků firmy Alfa Blatná".
• Dáme "Rozložení" | Názvy os | Název hlavní svislé osy | Otočený název napíšeme název veličiny "osoby"
a případně prvek označíme a v záložce "Domů" lze upravit velikost písma, typ písma, barvu aj.
• Dáme-li levý klik na čísla na ose y, označíme blok čísel a
v záložce "Domů" lze upravit velikost písma, typ písma, barvu aj.
• Dáme-li pravý klik na libovolný sloupec, dáme "Přidat popisky dat" a vložíme popisky nad sloupce.
Popisek by neměl křižovat čáru, lze upravit polohu popisku posunem.
• Dáme-li pravý klik na libovolnou oblast grafu, lze upravit barvy oblasti nadpisu, sloupců aj.
• Výsledný graf může vypadat takto:
Graf 3: Průměrný stav pracovníků firmy
Alfa Blatná
70
60
60
osoby
50
44
40
30
20
10
0
2011
2012
rok
d) Vytvořme sloupcový graf, ve kterém zobrazíme stav všech pracovníků podle pohlaví v r. 2011 a 2012.
• Vytvoření grafu je obdobné, jako u grafů předchozích.
Graf 4: Průměrný stav pracovníků firmy Alfa
Blatná v jednotlivých letech
60
48
50
osoby
40
30
30
20
ženy
14
muži
12
10
0
2011
2012
rok
2012.
y "tis. Kč"
pce.
y "osoby"
pce.
2012.

Podobné dokumenty

ArcGIS Online

ArcGIS Online 9. Klepněte na tlačítko OK, abyste zavřeli okno. Do vyskakovacího okna nyní přidáte ještě graf s informací o migraci v okrese, tedy o počtu přistěhovalých a vystěhovalých. 10. V části Vyskakovací ...

Více

text - České vysoké učení technické v Praze

text - České vysoké učení technické v Praze V příkladě je posouzen prostě podepřený nosník zatížený spojitým zatížením a osovou silou. Zatížení vyvolává ohybový moment a tlakovou sílu. Nosník je součástí stropu administrativní budovy a proti...

Více

2045PJ-08 MAXI-BIRD™ 25BPJ, 35A-PJ, 65PJ, 85ESHD

2045PJ-08 MAXI-BIRD™ 25BPJ, 35A-PJ, 65PJ, 85ESHD • Bronzové úderové postřikovače (pohonné rameno u 25BPJ je z hliníkové slitiny) • Přímý průtok tryskou • Rameno typu Precision Tube (PJ™) pro minimalizaci bočního přestřiku u pJ modelů, typ 85 má l...

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor Nebudeme označovat celou tabulku (viz. zadání). Označíme si tedy následující oblasti:

Více

Google Apps dokumenty 4 - ZŠ Kolín II., Kmochova 943

Google Apps dokumenty 4 - ZŠ Kolín II., Kmochova 943 Dostáváme se zpět na první záložku editoru grafů – Začátek 9 . Vidíte zde zvolená data 10 a můžete si zde vybrat z doporučených grafů 11 . Na pravé straně se zobrazuje náhled grafu

Více

MS OFFICE 2010 – krok za krokem (Word, Excel, PowerPoint)

MS OFFICE 2010 – krok za krokem (Word, Excel, PowerPoint) Změna formátu - vyberete text, který chcete zformátovat a pote klikem na požadovanou ikonu změníte jeho formát (velikost, typ písma, barvu) Kopírování formátu - pokud už nastavíte některému textu p...

Více

dámská zavazovací vesta

dámská zavazovací vesta Po 80 cm od začátku uzavřeme zbylých 5 (7/8) ok náramenice. Levý přední díl: Začneme na 40 (44/48) ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme 3 řady vroubkem. Pak pokračujeme základním vzorem takto: krajové ...

Více

model 36 - Pleteni.eu

model 36 - Pleteni.eu č. 1, dále vzorem č. 2 přízí Klassik, přičemž v 1. řadě z každého oka kromě oka krajového rozpleteme 2 oka (1 oko hl. a křížením upleteme z toho samého oka ještě jedno) = 62 ok, pracujeme následovn...

Více

modely 25 a 26

modely 25 a 26 postranní oka, pak je zaoblení paty hotovo. Pak pleteme ještě 1 lícovou řadu. 3. Nabrání ok z paty Oka zaoblení paty rozdělíme na 2 jehlice, prostředek je začátek řady a zadní střed. Nyní nabereme ...

Více