Přihláška do zájmového útvaru na školní rok 2012 / 2013

Transkript

Přihláška do zájmového útvaru na školní rok 2012 / 2013
Dům dětí a mládeže SOVA Cheb
Goethova 26, příspěvková organizace
350 02 Cheb
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2013 / 2014
www.ddmcheb.cz
Tel. 354 432 177
[email protected]
1
UMĚNÍ
Keramika pro začátečníky
Tento zájmový útvar je určen dětem od 6 do 15 let. Zábavnou formou si osvojí základy
práce s keramickými materiály. V tomto kroužku není potřebná předchozí zkušenost ve
výtvarné práci, neboť děti se vše naučí u nás během roku. Aktivita je vhodná i pro nejmenší
děti od 6 let. Vše, co děti vyrobí, si odnesou domů a není toho málo. Dětem je poskytnuta
velmi kvalitní hlína i glazury a ostatní keramický materiál. Tento kroužek je materiálově i
vybavením velmi náročný. První zahajovací schůzka se uskuteční 2. 10. od 16.00 hodin
v DDM.
Zápisné 1100 Kč / rok
Keramika pro pokročilé
Kroužek je určen dětem, které již mají základy nebo předchozí zkušenost v práci
s keramickými materiály. Předpokládá se jejich větší kreativita a samostatnější úsudek při
zpracovávání jednotlivých témat. Děti si vyzkouší i složitější technologie při finálním
zpracování výrobků. První schůzka se uskuteční dne 2. 10. od 16.00 hodin v DDM.
Zápisné 1100 Kč / rok
Street dance
Kroužek je určen dětem od 7 do 18 let. Náplní tohoto kroužku je v současné době velmi
populární tancování ve formacích, kde se prosadí v sólových výstupech i talentovaní
jednotlivci. Tento kroužek je rozdělen dle věkových kategorií na děti, juniory a mládež. První
informativní schůzka proběhne v tělocvičně 1. ZŠ Cheb dne 30. 9. v 16.00 hodin.
Upozorňujeme doprovody a rodiče, že při vstupu do tělocvičny je nutné se přezout.
Pomněnky
Mažoretková kroužek vhodný pro dívky od 5 let, které mají rády muziku, mají smysl pro
rytmus a tanec. V průběhu školního roku členky nastudují několik pochodů, se kterými
vystoupí na veřejnosti. Skupina bude pracovat pod vedením Lucie Kučové. Pravidelné
schůzky kroužku budou v pátek od 16.00 hodin. První informativní schůzka se uskuteční dne
4. 10. v 16.00 hodin v DDM.
Zápisné 300Kč / rok
Mažoretky Sova
Zájmový útvar je určen dívkám ve věku od 7 let se zájmem o pohyb a rytmus. Skupina bude
nacvičovat pochody, taneční formace s hůlkou i pompony pod vedením zkušené trenérky s
dlouholetou praxí paní Ivety Trefilové. Pravidelné schůzky budou probíhat v pondělí a ve
čtvrtek od 16.00 hodin. Zahajovací schůzka skupiny se uskuteční dne 3. 10. v 16.00 hodin
v DDM.
Zápisné 300Kč / rok
Starší mažoretky !!! NOVINKA !!!
Pohybová skupina pro dámy se smyslem pro humor a vtipnou parodii tance. Taneční klub je
vhodný pro dámy od středních let do 120 let, které se nebojí vtipných pohybových kreací a
chtějí si užít společnou legraci. Skupina se bude scházet na základě společné dohody a
první informativní schůzka se uskuteční ve středu dne 2. 10. v 18.00 hodin v DDM.
Zápisné 400 Kč / rok
Step
Pro zájemce o zvládnutí základních kroků známého sólového tance. Členové zájmového
útvaru nacvičí v průběhu školního roku i několik tanečních formací za účelem společného
vystoupení na veřejnosti. Vhodné pro zájemce od 9 let. Vedoucí kroužku je Martina
Selnárová. Pravidelné schůzky budou ve čtvrtek 17.00 – 18.30 hodin.
Zahajovací schůzka se uskuteční dne 3. 10. v 17.00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
2
C Walk
Oblíbený hip-hopový tanec je vhodný pro kluky i holky od 9 let. Členové nacvičí několik
formací, se kterými budou vystupovat na veřejnosti. Pravidelné tréninky se uskuteční ve
středu od 16.00 hodin. Vedoucí kroužku je Lukáš Kuna. Zahajovací schůzka kroužku se
uskuteční dne 2. 10. v 17.00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
TS IMAGINE
Taneční studio pro začátečníky i pokročilé ve věku od 7 do 18 let. Taneční průprava
výrazového, klasického tance, jazzu, street dance, disko, lady dance, a latinsko amerických
tanců ve formě choreografií. Členové se naučí tvořit vlastní choreografii, zlepší své taneční
schopnosti a zdokonalí svůj pohyb na tanečním parketu. Pravidelné schůzky studia budou
každé pondělí od 18.00 hodin v DDM. Vedoucí a choreografkou je Michaela Adlerová.
Zahajovací schůzka kroužku dne 7. 10. v 18.00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
Country kroužek
Kroužek vhodný pro dívky i hochy od 6 let se zájmem o country tance, line dance, základy
stepu a nácvik celých tanečních sestav. Členové budou mít možnost vystupovat na
veřejnosti a zúčastnit se tanečních soustředění ve stylovém prostředí. Pravidelné schůzky se
uskuteční ve čtvrtek 15.00 – 16.30 hodin v DDM. Vedoucí a choreografkou je Alice
Pavelková. Zahajovací schůzka kroužku dne 3. 10. v 15.00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
Literárně - dramatický kroužek „Střepina“
Kroužek je určen dětem od 5 do 8 let. Kroužek bude zaměřen na tvořivou dramatickou
činnost formou práce s příběhem. Členové si budou rozvíjet pohybový, verbální, hudebně
rytmický projev, učit se sebedůvěře, schopnostem prosazovat se v kolektivu a získají
zkušenosti s vystupováním na veřejnosti. To vše zábavnou formou. Schůzky každé pondělí
14.30 – 15.30 hodin v DDM. Kroužek bude pracovat pod vedením Evy Pupákové. První
informativní schůzka se uskuteční dne 7. 10. ve 14.30 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
Klub filmařů
Klub je určen zájemcům od 10 let se zájmem o natáčení filmových materiálů, následného
zpracování střihu, zvuku a titulkování. Vlastní kamera není podmínkou členství v klubu.
Členové se budou scházet v pátek v 15.00 hodin. Vedoucí kroužku je Lada Wacková. První
informativní schůzka se uskuteční v pátek 4. 10. v 15.00 hodin v DDM.
Zápisné 200 Kč / rok
Klub novinářů
Klub pro zájemce od 8 let. Členové klubu se naučí psát reportáže z různých akcí a o
různých tématech, které je zajímají. Zdokonalí se v práci s fotoaparátem a diktafonem a
vytvoří vlastní časopis. Členové se budou scházet ve čtvrtek 15.00 – 16.30hodin. Klub bude
pracovat pod vedením Kateřiny Opltové. První zahajovací schůzka klubu bude dne
3. 10. v 15.00 hodin v DDM.
Zápisné 200 Kč / rok
Dramatický kroužek „ MY A JÁ“
Dramatický kroužek, který rozvíjí představivost, kreativitu, komunikaci a kooperaci. Kroužek
je vhodný pro děti od 8 let a je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj dětí. Členové se učí
řešit problémy, rozvíjet své schopnosti naslouchat ostatním, reagovat a zvládat situace
z běžného života. Kroužek bude pracovat pod vedením Eva Pupákové. Schůzky kroužku se
uskuteční každé úterý od 15.00 do 16.30 hodin v DDM.
Zahajovací schůzka v úterý 1. 10. v DDM v 15.00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
3
Divadelní studio
Studio je určeno hercům od 10 let se zájmem o dramatické umění. Na pravidelných
schůzkách budou členové studia procvičovat schopnosti komunikace, vyjadřování, paměť a
představivost. V průběhu školního roku členové studia nacvičí představení pro veřejnost.
Studio vede člen Zpč. divadla v Chebu Jindřich Skopec. Zkoušky studia budou každé pondělí
od 16.00 hodin v DDM. Zahajovací schůzka je v pondělí 7. 10. v 16.00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
Výtvarný kroužek
Kroužek je určen dětem od 5 let, které si chtějí rozvíjet svou fantazii a výtvarné schopnosti.
Členové kroužku se seznámí s různými druhy výtvarných technik. Naučí se vyrábět drobné
dekorační předměty, dárky, ozdoby apod. Kroužek se schází každé pondělí 16.00 - 18.00
hodin v DDM. Vedoucí kroužku je Štěpánka Neugebauerová. První zahajovací schůzka
proběhne dne 7. 10. v 16.30 hodin v DDM.
Zápisné 400 Kč / rok
Kroužek Šikovné ruce – KORÁLKOVÁNÍ !!! NOVINKA !!!
Kroužek je určen pro malé parádnice, které si chtějí samy vyrobit něco na ozdobu pro sebe.
Zahajovací schůzka bude ve čtvrtek 10. 10. v 15.30 hodin v DDM Cheb. Na schůzce se
upřesní pravidelné schůzky (den i čas).
Zápisné 400 Kč / rok
Němčina pro děti
Tento kroužek je určen pro všechny školní děti, které se naučí základy německého jazyka.
Na zahajovací schůzce v pondělí 7. 10. v 16.00 hodin v DDM Sova budou děti rozděleny do
skupin dle pokročilosti. Výuka bude probíhat v DDM Sova vždy v pondělí 14.30 – 15.30 popř.
15.30 – 16.30 hodin. Kroužek se otevře, pokud bude ve skupině alespoň 8 zájemců.
Zápisné 500 Kč / rok
Angličtina pro děti !!! NOVINKA !!!
Určeno pro všechny děti od 6 let (od 1. tříd), které si chtějí zábavnou formou (písničky,
básničky, hry) procvičit a naučit základy anglického jazyka. Na zahajovací schůzce dne
10. 10. – čtvrtek - ve14.30 hodin v DDM budou děti rozděleny do skupin dle pokročilosti.
Pravidelné schůzky budou probíhat každý čtvrtek od 14.30 hodin v DDM Sova Cheb.
Zápisné 500 Kč / rok
Kouzelná vařečka !!! NOVINKA !!!
Zábavné vaření pro děti od 6 let. Děti se stanou šéfkuchaři v zástěrách a vykouzlí voňavou
atmosféru nejen u vás doma. Nový druh vaření zábavnou formou seznámí děti se základy
gastronomie, základy stolování, zkusí si tradiční i netradiční jídla z české i mezinárodní
kuchyně. Rozvinou si chutě, rozšíří si inspiraci ve vaření, naučí se základy pro kuchyňské
vaření, sestaví si svůj zdravý jídelníček na každou příležitost, povídání o zdravé stravě,
vitamíny v jídle, vaření pro nejmenší děti a další zajímavé témata.
Pravidelné schůzky 1x týdně ve středu od 15.30 hodin ve vybavené moderní kuchyni v DDM.
Zahajovací schůzka proběhne ve středu dne 9. 10. 2013 od 15.30 hodin v DDM.
Zápisné 650 Kč / rok
(v ceně suroviny i energie)
Hra na flétnu pro začátečníky
Určeno dětem od 6 let, naučí se zde základům správného dýchání (vhodné pro astmatiky) a
hře na nástroj. Schůzky 1 x týdně ve středu 14.00 – 14.45 hodin na 2. ZŠ.
Zahajovací schůzka dne 9. 10. v 16.00 hodin v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
4
Hra na flétnu pro pokročilé
Určeno dětem, které umějí zahrát základní tóny na flétnu a chtěly by prohloubit svůj hudební
talent. Schůzky ve středu na 2. ZŠ (14.45 – 15.30 hodin).
Zahajovací schůzka dne 16. 10. v 14.45 hodin na 2. ZŠ.
Zápisné 500 Kč/ rok
Hra na kytaru pro začátečníky
Pro děti od 4. třídy se otvírá kytarový kroužek, kde se naučí základům akordů na známých
táborových písních. Zahajovací schůzka dne 9. 10. v 16.00 hodin v DDM - bude domluven
čas schůzek.
Zápisné 500 Kč/ rok
Hra na kytaru pro pokročilé
Určeno pro děti, které zvládly základní akordy a chtějí dál prohlubovat svůj hudební talent.
Zahajovací schůzka dne 9. 10. v 16.30 hod. v DDM - bude domluven čas schůzek.
Zápisné 500 Kč/ rok
Pozorňáček !!! NOVINKA !!!
Kroužek zaměřený na rozvíjení sociálně emočních dovedností vhodný pro děti s ADHD ve
věku od 1. do 5. třídy. Formou výtvarných, pohybových, hudebních a dramatických aktivit si
děti vyzkouší uvědomění si vlastního chování, vcítění se a nutnost spolupráce s ostatními.
Vedoucími kroužku jsou Eva Pupáková, Dominik Veber a Lukáš Kuna. Kroužek se bude
scházet ve středu 15.30 – 16.30 hodin a první zahajovací schůzka se uskuteční dne
2. 10. v 15.30 hodin v DDM.
Zápisné 500 Kč / rok
SPORT
JUDO
Sportovní kroužek pro děti od 7 let, kteří se chtějí naučit sebeobranu. Pravidelné tréninky se
konají na 4. ZŠ v Chebu v Hradební ulici pod vedením zkušených trenérů JUDO. Nábor
nových zájemců se uskuteční každé úterý v měsíci září v 16.45 hodin u hlavního vchodu
školy v Hradební ulici.
Outdorový kroužek „SVIŠTI „
Zájmový útvar bude pracovat se spolupráci s OS ZALEZSI.CZ a je vhodný pro děti i mládež
se zájmem o vodáctví, horolezectví, skákací boty a další zajímavé aktivity. Vedoucím
kroužku je Václav Krautštengl. Kroužek se schází každé pondělí 15.00 – 16.30 hodin v DDM.
Zahajovací schůzka je dne 7. 10. v 15.00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč/ rok
Volejbal
Sportovní kroužek je určen dívkám od 10 let. Tréninky se uskuteční každou středu 15.00 –
16.30 hodin pro mladší a méně zkušené a 16.30 – 18.00 hodin pro zkušenější dívky. Trenéry
volejbalu jsou Ing. Petra Marková a Ing. Jaroslav Horák. První tréninky se uskuteční dne
2. 10. 15.00 – 16.30 hodin v tělocvičně na 3. ZŠ v Chebu.
Zápisné 300 Kč / rok
JÓGA
Zájmový útvar spolupracující s SPCCH - klub respiriků. Vědomé procvičování a uvolňování
svalů a kloubů celého těla vhodné pro všechny věkové kategorie. Významné cvičení pro
zlepšení pohybových schopností, psychickou pohodu a nácvik správného dýchání. Cvičení je
provázené hudbou a zakončené relaxací. Trenérkou cvičení je Hana Bartošová a uskuteční
se každé pondělí 10.00 – 11.00 hodin. Zahajovací cvičení je 23. 9. v 10.00 hodin v DDM.
Zápisné 300Kč / rok
5
Oddíl vodních sportů
Kompletní vybavení loděnice, lodě, pádla, vesty, klubovna, krásná příroda a řeky. To vše
nabízí jedinečné možnosti atraktivního a současně i aktivního využití volného času. V zimním
období je zajištěna tělocvična. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin v
loděnici pod hradem pod vedením zkušených vedoucích. Zápis do tohoto kroužku je pro
všechny zájemce z řad dětí (od 10 let) a mládeže ve čtvrtek 19. 9. 2013 v 16.30 hodin
v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Piráti
Určeno pro nejmenší sportovce a dobrodruhy od 6 do 9 let (pouze plavci), kteří se chtějí
seznámit s jízdou na kánoích. Program přizpůsobený speciálně malým dětem, pod vedením
zkušených a proškolených vedoucích. Kroužek bude probíhat každé úterý v loděnici pod
hradem. V zimním období je možnost tělocvičny na 1. ZŠ. Zápis do tohoto kroužku je pro
všechny zájemce z řad dětí ve čtvrtek 19. 9. 2013 v 16.30 hodin v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Kroužek lezení „Uzlíčci“
Kroužek je určen dětem ve věku od 4 do 9 let. Horolezecký kroužek pro nejmenší děti
v doprovodu rodičů bude zaměřen na rozvoj komunikace mezi rodičem a dítětem, rozvoj
základních pohybových dovedností netradiční formou za využití atraktivních prvků, jakým je
například umělá lezecká stěna. Kroužek bude probíhat pod vedením zkušené vedoucí
Terezy Sichrovské vždy ve středu. Čas se upřesní na náborové schůzce ve středu
2. 10 2013 v 16.30 hodin v DDM.
Zápisné 600 Kč / rok
Kroužek sportovního lezení „Dober !“
Kroužek je určen dětem a mládeži od 9 let a je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností.
Hravou formou se děti seznámí s lezením, lezeckým materiálem, využijí umělou lezeckou
stěnu, lezení v přírodě, turistické výlety. Horo materiál je zajištěn, pouze sportovní oblečení a
obuv na stěnu. Kroužek bude probíhat pod vedením zkušených vedoucích Zdeňky Fafílkové
a Terezy Sichrovské a Alexandra Tuttera každé úterý a čtvrtek 16.00 – 18.00 hodin v DDM,
přes zimní období v tělocvičně 16.00 – 17.00 hodin ( listopad – březen). Nábor do kroužku
proběhne ve úterý 1. 10. 2013 v 17.30 hodin v DDM.
Zápisné 1000 Kč / rok
Florbal na 1. ZŠ
Populární florbal pro účastníky od 12 let z 1. ZŠ Cheb se bude odehrávat v tělocvičně 1. ZŠ
vždy v pondělí 14.00 – 15.00 hodin pod vedením Mgr. Horné. Zahajovací schůzka v pondělí
30. 9. 2013 ve 14.00 hodin v tělocvičně.
Florbal na 1. ZŠ
Populární florbal pro začátečníky z 1. – 4. tříd na 1. ZŠ Cheb se bude odehrávat v tělocvičně
1. ZŠ vždy v pátek 15.00 – 16.30 hodin.
Zahajovací schůzka v pátek 11. 10. v 15.00 hodin v tělocvičně 1. ZŠ.
Zápisné 600 Kč / rok
Florbal na 3. ZŠ Cheb
Populární florbal pro účastníky od 15 let se bude odehrávat na 3. ZŠ Cheb.
Zahajovací schůzka v pátek 11. 10. v 18.00 hodin na 3. ZŠ Cheb.
Zápisné 600 Kč / rok
6
Atletika
Pociťuješ-li radost ze sportování, neváhej a zkus to s atletikou. Pod vysoce odborným
vedením trenéra čekají atlety nejen pravidelné tréninky, ale i nenapodobitelná atmosféra
závodů a prázdninových soustředění. Tréninky probíhají 2-3x v týdnu na hřišti 1. ZŠ Cheb
nebo v Krajince a přes zimu v tělocvičně. Nábor dětí od 10 let na hřišti 1. ZŠ Cheb, každé
pondělí v září od 16.30 hodin u pana Petra Učíka.
Cyklo klub
Klub je určen dětem se zájmem o horská kola. Tréninky každé úterý a čtvrtek od 17.00
hodin. V zimě se trénuje v tělocvičně. Zájemci o kroužek kontaktují vedoucího kroužku, Petra
Fialu, v prodejně Profi sport Cheb (křižovatka pod nemocnicí) nebo během září přinesou
vyplněnou přihlášku do DDM.
Míčové hry
Kroužek je určen pro dívky i chlapce od 8 do 12 let, kteří mají rádi pohyb a chtějí se naučit
základy míčových her. Na programu bude basketbal, florbal, volejbal, házená, vybíjená a
spousta dalších známých i méně známých míčových her. Kroužek je vhodný i pro úplné
začátečníky. Schůzky budou probíhat v tělocvičně na 6. ZŠ každé úterý a čtvrtek 16.00 –
17.00 hod pod vedením Lucie Jetenské. Nábor do kroužku proběhne v úterý 1. 10. 2013
v 16.00 hod. na 6. ZŠ Cheb.
Zápisné 400 Kč / rok
Brazilské JIU – JITSU !!! NOVINKA !!!
Bezpečnější a šetrnější sebeobranný systém pro děti od 6 let. Měkká a jemnější cesta
v JIU – JITSU k dětskému tělu. Děti se seznámí s technikami, taktikou i historií. Zvýší si sílu
těla, obratnost a flexibilitu těla. Tréninky vede zkušený česko - americký trenér 2x týdně
v tělocvičně 6. ZŠ Cheb v úterý a čtvrtek 15.00 – 16.00 hodin.
Zahajovací schůzka proběhne v úterý dne 8. 10. 2013 v DDM od 17.00 hodin.
Zápisné 600 Kč / rok
Dynamická jóga !!! NOVINKA !!!
Nové odvětví jógy, které čerpá ze základů tradiční jógy, přesto je dynamičtější s velmi
kladným přínosem pro lidský organismus. Kroužek je určen všem zájemcům od 15 do 70 let.
Cvičení bude probíhat pod zkušeným trenérem každé úterý a pátek od 16. 30 do 18.00 hodin
v zrcadlovém sále DDM.
Zahajovací schůzka proběhne v úterý dne 8. 10. 2013 v DDM od 17.30 hodin.
Zápisné 600 Kč / rok
TAI - ČI
Zájmový kroužek je určen zájemcům ve věku 15 až 70 let, kteří by rádi udělali něco pro své
fyzické i duševní zdraví. Úkolem tohoto asijského bojového cvičení je dosáhnout harmonie
těla i ducha. Sestavy jsou vhodné jak pro mladší tak i starší zájemce.
První schůzka se uskuteční dne 1. 10. v 17.00 hodin v DDM.
Zápisné 500 Kč / rok
Plavecký oddíl „Žraloci“
Pro děti do 15 let, které ovládají alespoň dva plavecké styly, otvíráme plavecký oddíl pod
vedením zkušené vedoucí Aničky Zelingerové. Tréninky jsou zaměřeny na zdokonalování
plaveckých stylů, vytrvalost a přípravu na plavecké závody. Tréninky budou probíhat
v chebském bazénu dvakrát týdně. Úterý a ve čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod. Nábor do
kroužku proběhne v pondělí 30. 9. 2013 v 17.00 hod. v DDM Sova. Bližší informace u
vedoucí na tel.: 777 881 721.
Zápisné 2 500 Kč / rok
7
Relaxační cvičení
Chcete – li si odpočinout a zapomenout na každodenní stres a zregenerovat své fyzické i
duševní síly přijďte si zacvičit do tělocvičny na 1. ZŠ pod odborným dohledem cvičitelky.
Začínáme dne 7. 10. v 18.30 – 20.00 hodin. Cvičební úbor a podložku s sebou.
Zápisné 500 Kč/ rok
Pohybové hry - Zlatý Vrch
Děti od 1. - 4. třídy ze Zlatého Vrchu a blízkého okolí si mohou přijít každé úterý zacvičit,
zábavnou formou prověřit svojí rychlost, obratnost, sílu, vytrvalost, smysl pro kolektivní
souhru. Schůzky každé úterý 16.00 – 17.00 hodin. Zahajovací schůzka dne 8. 10. v 15.30
hodin. Zadní vchod do tělocvičny 3. ZŠ
Zápisné 400 Kč / rok
Cvičení s Anetou
Kondiční cvičení při hudbě zaměřené na aerobik, zumbu a břišní tance. Vhodné pro zájemce
od 15 let. Cvičení bude probíhat vždy v pátek 18.00 – 19.00 hodin v DDM Sova v Chebu
pod vedením Mgr. Anety Menclové. Zahájení cvičení je 4. 10. v 18.00 hodin v DDM.
Zápisné 400 Kč / rok nebo jednotlivé vstupné 30 Kč
Sportovní hry pro děvčata
Pro děvčata od 4. - 9. tříd, které si chtějí zábavnou formou rozvíjet rychlost, obratnost a
smysl pro kolektivní souhru. Pravidelné schůzky se uskuteční každé úterý v tělocvičně 3. ZŠ
v 16.00 – 17.00 hodin. Zahajovací schůzka dne 8. 10. v 16.00 hodin.
Zápisné 400 Kč / rok
Capoeira
Brazilský bojový tanec, akrobacie plná dynamiky a vzrušení z pohybu, cvičení je
doprovázeno rytmickou hudbou. Netradiční formou akrobacie umožňuje cvičícímu ověřit si,
že má dostatek síly, uvolněnosti a koordinace k provedení cviku.
Zahajovací schůzka v pondělí 7. 10. v 17.00 hodin v DDM.
Zápisné 400Kč / rok
Florbal pro mladší žáky - Zlatý Vrch
Pro všechny žáky ze 3. – 4. tříd je určen kroužek netradičního sportu, kde se naučí
základům florbalu. Schůzky každé úterý 17.00 – 18.00 hod. Zahajovací schůzka 8. 10. v
tělocvičně 3. ZŠ v 17.00 hodin.
Zápisné 400 Kč / rok
Hudebně – pohybový kroužek SOVIČKA
Kroužek je určen pro děti od 5 let, naučí se zde spojit hudbu - zpěv – tanec v jeden celek.
Hlavním cílem je pomoci dětem rozvíjet hudební sluch, smysl pro rytmus a intonaci.
Zprostředkovat dětem radost ze zpívání a tancování. Pravidelné schůzky ve středu od 17.00
do 18.00 hodin v DDM. Více informací na zahajovací schůzce dne 9. 10. 2013 v DDM od
17.00 hodin. Vedoucí kroužku Nikola Janotová.
Zápisné 300 Kč / rok
Cvičení rodičů s dětmi
Kroužek je určen pro rodiče a jejich děti od 2 do 4 let.
Děti se naučí říkadla s pohybem, seznámí se s vhodným náčiním během cvičení.
Schůzky budou probíhat:
Od 8. 10. – úterý 17.00 – 18.00 hodin na 3. ZŠ Cheb
Od 10. 10. – čtvrtek 17.00 – 18.00 hodin na 2. ZŠ Cheb
Zápisné 350 Kč/ rok
Cvičení rodičů s dětmi
Kroužek je určen pro rodiče a jejich děti od 4 do 6 let.
Děti se naučí říkadla s pohybem, seznámí se s vhodným náčiním během cvičení.
Schůzky budou probíhat od 9. 10. ve středu 17.00 – 18.00 hodin na 2. ZŠ Cheb
Zápisné 350 Kč/ rok
8
SPORT MIX 6. ZŠ
Děti od 1. do 5. třídy si mohou přijít zacvičit 2x týdně do tělocvičny na 6. ZŠ a zábavnou
formou prověřit svojí rychlost, obratnost, sílu, vytrvalost, smysl pro kolektivní souhru.
Florbal, ringo, volejbal, vybíjená, házená a další míčové i netradiční sporty.
Pravidelné schůzky v pondělí 15. 30 – 16. 30 hodin a středa 15.00 – 16.00 hodin v tělocvičně
6. ZŠ Cheb.
Zahajovací schůzka dne 7. 10. v 15.30 hodin u vchodu do tělocvičny 6. ZŠ Cheb.
Zápisné 400 Kč/ rok
Stolní tenis
Kroužek je určen všem dětem, které se chtějí naučit základy této hry. Pokročilé čeká mnoho
soutěží od okresních až po 2. ligu. Kroužek bude probíhat na 2. ZŠ v Chebu. Zahajovací
schůzka se bude konat 11. 10. v 15.00 hodin na 2. ZŠ /vchod z boku z ulice 26. Dubna/.
Schůzky budou vždy v pátek 15.00 - 16.00 hodin.
Zápisné 500 Kč/ rok
PŘÍRODOVĚDA
Rybářský kroužek I.
Je určen všem dětem, které mají zájem o tuto činnost. Naučí se zde rybářskému umění,
které potvrdí závěrečná zkouška, po jejímž složení obdrží každý nový mladý rybář povolenku
k rybolovu. Schůzky jednou týdně v DDM. První schůzka se uskuteční dne 14. 10. v 15.00
hodin v DDM.
Zápisné 400 Kč/ rok
Rybářský kroužek II.
Je určen všem dětem. Naučí se zde rybářskému umění, které potvrdí závěrečná zkouška, po
jejímž složení obdrží každý nový mladý rybář povolenku k rybolovu. Schůzky jednou týdně
v DDM. První schůzka se uskuteční dne 16. 10. v 15.00 hodin v DDM.
Zápisné 400 Kč / rok
Jezdecký kroužek I.
Pro děti od 6 do 9 let, které mají zájem naučit se základy jezdectví, krmení a ošetřování
koní. Schůzky se budou konat každé pondělí v DDM. Zahajovací schůzka 14. 10. v 15.00
hodin v areálu DDM.
Zápisné 800 Kč/ rok
Jezdecký kroužek II.
Pro děti od 10 do 14 let, které mají zájem naučit se jezdit na koních a pečovat o ně. První
schůzka se uskuteční dne 16. 10. v 15.00 hodin v DDM.
Zápisné 800 Kč / rok
Jezdecký kroužek – III. – Hrátky v sedle
Děti se na kroužku naučí zdravotním cvikům v sedle, kroužek bude celkově zaměřen na
rekreační jízdu na koních. Zahajovací schůzka dne 18. 10. v 15.00 hodin.
Zápisné 800 Kč/ rok
Mladý citrusář
Pro děti od 7let. Kroužek je zaměřen na poznávání tropických a subtropických rostlin i
kaktusů a pokojových rostlin. Děti se naučí pěstovat tyto květiny ve sklenících i v areálu SMP
při DDM. První schůzka dne 14. 10. v 16.00 hodin v DDM. Schůzky se konají každé pondělí.
Zápisné 300 Kč/ rok
9
Chovatelský kroužek I.
Pro děti od 6 let. Kroužek je zaměřen na práci v teraristice a akvaristice, péči
o zvířata, krmení, atd. Schůzky každé pondělí od 15.00 hod. První schůzka dne 14. 10.
ve 14.30 hodin v teraristice DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Chovatelský kroužek II.
Pro děti od 6 let. Kroužek je zaměřen na práci se zvířaty, děti se zde naučí pečovat o
zvířata, krmit je a starat se o jejich pohodlí (domácí zvířata, fretky, pávi, bažanti). Schůzky
každou středu 15.00 hodin. První schůzka dne 16. 10. v 15.30 hod. v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Mladý akvarista
Pro děti od 6 let. Děti se naučí základům chovu a péče o akvarijní ryby, poznávat život ryb.
Zahajovací schůzka bude ve středu 16. 10. v 16.00 hod. v DDM.
Zápisné 500 Kč/ rok
Kynologický kroužek
Kroužek je určen pro děti od 7 let, které mají vlastního pejska jakékoliv rasy a velikosti. Děti
se naučí pečovat o svého svěřence, zacházet s ním, poznat a využít jeho chování. Kroužek
se bude scházet převážně o víkendech. Vedoucím kroužku je Radek Kříž – bývalý psovod
Armády ČR. Zahajovací schůzka je v neděli 6. 10. v 15.00 hodin v DDM.
Zápisné 300 Kč / rok
KLUBOVÁ ČINNOST
KLUB MLADÝCH „PROMĚNY“
Klub je určen mládeži od 13 do 26 let, která pracuje na principu dobrovolné docházky, podílí
se na přípravě různých programů DDM, pomáhají při sportovních a víkendových akcích,
rozhodují si samostatně o jednotlivých typech činností (např. kulečník, šipky, soutěže,
diskotéky a jiné aktivity), zúčastňují se výměnných pobytových akcí v Německu. Schůzky
jsou v pátek od 16,30 hod. v klubovně Palackého 8, Cheb.
Zahajovací schůzka bude dne 21. 9. v DDM od 14.00 hodin při příležitosti Dne otevřených
dveří.
Klub maminek s dětmi od 2 let – JAHŮDKA
Klub bude zahájen dne 8. 10. v DDM od 9.00 hodin. Všechny informace se dozvíte na první
schůzce od vedoucích kroužku. Pravidelné schůzky se konají v úterý a ve čtvrtek v sále
DDM od 9.30 – 12.00 hodin.
TEE CLUB
Klub mladých je určen mládeži od 12 let, která má zájem pořádat, plánovat, organizovat
vlastní akce, koordinovat nové projekty, podílet se na přípravě programů DDM Sova Cheb.
Schůzky klubu probíhají v úterý od 17.00 hodin v DDM. Vedoucí klubu je Eva Pupáková a
Václav Krauštengl. Zahajovací schůzka klubu je dne 1. 10. v 17.00 hodin v DDM.
10
Zájmové kroužky začínají svojí činnost v říjnu
a končí v květnu.
Při zapsání dítěte do kroužku a zaplacení zápisného do 30. 11. 2013
mohou děti za základě přinesené fotografie obdržet slevovou
průkazku do chebského bazénu –SLEVU
5 Kč při každé návštěvě do bazénu !
21. září 2013 – sobota
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 14.00 hodin jsou otevřeny brány DDM Sova pro všechny malé i velké
zájemce, kteří by chtěli navštěvovat zájmové kroužky.
22. září 2013 – neděle
DOPOLEDNE V SEDLE
Dopoledne plné zábavných her a soutěží na trase, kterou zdoláte na
svém bicyklu.
Start od 10.00 hodin od DDM.
www.ddmcheb.cz
11
PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU NA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014
DDM Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace
www.ddmcheb.cz
e-mail : [email protected] Tel. : 354 43 21 77
ÚČASTNÍK
Příjmení
Jméno
Státní příslušnost
Rodné číslo
Adresa
Škola
Zdravotní pojišťovna
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Příjmení
Jméno
Adresa
Mobil
Email
ZÁJMOVÝ ÚTVAR
Upozornění na zdravotní stav dítěte, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, strachy, sociální znevýhodnění apod.
Dítě
PLAVEC
NEPLAVEC
Dítě ( do 15 let ) bude po skončení kroužku ( akce ) odcházet
SAMOSTATNĚ
V DOPROVODU
ZPŮSOB PLATBY
HOTOVĚ
denně od 8.00 do 18.30 hodin v DDM Sova Cheb
BANKOVNÍ PŘEVOD
na základě odevzdané přihlášky bude přidělen VS
NELZE JIŽ PLATIT U VEDOUCÍCH KROUŽKŮ !!!!
Prohlášení rodičů (zákonných zástupců)
Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací
(s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny
zájmových útvarů (místo, den, doba činnosti ZÚ, vedoucí). Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být
zveřejněny a použity pro propagaci činnosti DDM i na Facebooku DDM Sova.. S údaji poskytnutými v přihlášce je
nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V
době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná.
V Chebu dne
_____________________
12
Podpis rodičů (zákonných zástupců)
______________________________________