Mazačka paměti EPROM řady W27E..

Komentáře

Transkript

Mazačka paměti EPROM řady W27E..
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mazačka paměti EPROM...
Mazačka paměti EPROM řady W27E.....
Návod k obsluze
1
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mazačka paměti EPROM...
1.Typy mazaných obvodů.
- W27E512;
- W27E010;
- W27E020;
- W27E040;
2.Základní funkce.
- mazání obvodů (tlačítko “ERASE”);
- verifikace korektního vymazání obvodu (tlačítko “BLANK”);
- autodetekce typu obvodu vloženého do patice ZIF;
3.Kontrolky přístupné na desce mazačky.
Mazačka má 4 ks diod LED informujících uživatele o aktuálním stavu zařízení:
- “GOOD” – stav připravenosti, poslední operace byla úspěšně provedena;
- “BUSY” – signalizace zaneprázdněnosti, monentálně je prováděna nějaká činnost;
- “DETECT” – nesprávny typ vložené paměti do patice ZIF, obvod je poškozen nebo špatně vložen;
- "ERROR" – operace mazání nebo verifikace ukončena chybou: obvod není vymazán, špatně vložen do
patice nebo mazačka nemohla identifikovat typ obvodu;
4.Mazání obvodů.
- připojit napájecí adaptér do zásuvky na desce mazačky;
- zapnout napájení přepínačem na desce mazačky, bude proveden test kontrolek LED, po kterém bude
svítit kontrolka připravenosti "GOOD";
- vložit do patice ZIF obvod určen k vymazání;
- stlačit tlačítko "ERASE", spuštěná bude procedura mazání paměti, chvíli bude svítit kontrolka "BUSY";
- chceme-li skontrolovat správnost vymazání, stlačit tlačítko "BLANK", spustí se procedúra verifikace
paměti, chvíli bude svítit kontrolka "BUSY";
- v případě nesprávného vymazání paměti, mazání několik krát opakovat;
POZOR ! Neměnit obvod v patici v průběhu činnosti – svíti-li kontrolka "BUSY".
2
FANDA elektronik s.r.o., Těrlická 475/22, 735 35 Horní Suchá, ČR
tel.fax.: 00420-596425819
WWW.MARTHEL.CZ, e-mail: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mazačka paměti EPROM...
5.Verifikace vymazání paměti.
Obvody vymazané mazačkou mohou být skontrolovány pomoci funkce přístupné v mazačce nebo
pomocí libovolného programátoru paměti EPROM. Ze vzhledu na dlouhý čas verifikace velkých paměti
(W27E010/020/040) optimálnějším se jeví použití programatoru paměti EPROM.
6.Napájení mazačky.
Mazačka je napájená síťovým adaptérem stejnosměrného napětí 9V a maximálním zatížení 300 mA.
7.Pohled na desku mazačky s popisem základních části.
Kontrolka GOOD
Kontrolka BUSY
Kontrolka DETECT
Kontrolka ERROR
Patice ZIF
Vypínač napájení
Tlačítko ERASE
Vstup napájení
Tlačítko BLANK
3

Podobné dokumenty

PROGRAMĘTOR "WinProg-1"

PROGRAMĘTOR "WinProg-1" Pohled na desku programátoru "WinProg-1" s náhledem základních komponentů. Na desce programátoru lze označit následující klíčové komponenty: - Kontrolka LED "OK" - informuje o správném ukončení pos...

Více

Troi-Boy - Propozice turnaje

Troi-Boy - Propozice turnaje v sekci Bowlingové turnaje, kde jsou i tyto Propozice nebo přímo přes obsazovačky (www.obsazovacky.cz). Případně je možné se přihlásit emailem na [email protected] s uvedením jména, příjmení, kontaktu ...

Více

Troi-Boy 2014 - Propozice turnaje

Troi-Boy 2014 - Propozice turnaje Nejvyšší 3 náhozy: v klasickém bowlingu: věcné ceny Nejlepší 3 ženy: věcné ceny

Více

Hraj a vyhraj na turnajích s OCP

Hraj a vyhraj na turnajích s OCP trefa. Po ukončené kvalifikaci bude vylosováno číslo od 100 do 300, které bude klíčové k získání Správné trefy. Pokud vylosované číslo dosáhne více dvojic, celá částka se dělí ihned po kvalifikaci ...

Více

WWW.COMPONENTS.ONLINE WWW.COMPONENTS.ONLINE

WWW.COMPONENTS.ONLINE WWW.COMPONENTS.ONLINE WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ - Czech/Slovak language version WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL - Polish language version WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU - Russian language version The main content are information about new ...

Více

Propozice turnaje Rock´n´Roll Bowling Cup 2016

Propozice turnaje Rock´n´Roll Bowling Cup 2016 před zahájením příslušné rundy. Kvalifikace: každý hráč odehraje v kvalifikaci 6 her. O umístění v hrací rundě rozhoduje dosažený součet z 6ti her + hendykepy. V případě bodové shody rozhoduje o po...

Více

Buddy Bowling Cup - Propozice turnaje

Buddy Bowling Cup - Propozice turnaje Turnaj je připraven pro jakékoliv hráčky a hráče bowlingu, zájmové, náhodné, amatérské, sportovní. Jde o jednorázové setkání hráček a hráčů všeho typu a všech úrovní. Smyslem je zahrát si, pobavit ...

Více

Kapitola08_Technologie výroby potažených kartonáží

Kapitola08_Technologie výroby potažených kartonáží pracovnicím rozmístěných kolem pásu. Ty je zručně odebírají a na stole provádějí ruční potahování lepenkových polotovarů (v rozích spojených rohovým sešíváním nebo přelepováním), které jim jsou dop...

Více