Žádost o přestup - FBC Penguins Praha

Transkript

Žádost o přestup - FBC Penguins Praha
Matriční komise ČFbU, Vyskočilova 1442/1b, 140 00, Praha 4
tel.: 261 211 388; mobil: 775 339 324; e-mail: [email protected]
Raiffeisenbank č.ú.: 5021100804/5500
Přihláška
*
*
*
*
do České Florbalové Unie(ČFbU)
Jméno: ………………………………………………
*
Příjmení: ………………………………………………………………………………
Rodné číslo: …………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………
Ulice: ………………………………………………………………………
*
Město: ………………………………………………………………
PSČ: …………………………………………………… Telefon (mobil): ………………………………………………………………
Tučně uvedené údaje a označené
*
jsou povinné!
Na kontaktní adresu Vám bude zaslána členská karta a přístupové údaje do
Florbalového informačního systému (FIS). Své kontaktní informace v rámci
tohoto systému průběžně aktualizujte.
Registrace do oddílu
Pokud se nechcete zaregistrovat do oddílu a chcete být pouze členem ČFbU
tuto část proškrtněte.
Název oddílu
FBC Penguins Praha
Razítko oddílu
Číslo oddílu
1011
Podpis zmocněnce: …………………………………
Přihlašuji se za člena ČFbU.
Souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění, se shromažďováním, evidencí, úschovou a zpracováním shora
uvedených osobních údajů. Vstupuji do ČFbU dobrovolně, beru na vědomí a
zavazuji se dodržovat Stanovy, Směrnici ČFbU o ochraně osobních údajů
zveřejněnou
na
internetových
stránkách
www.ceskyflorbal.cz,
ostatní
předpisy ČFbU a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČFbU.
Dne ……………………………………………………………….
Podpis člena ……………………………………………………… (u členů mladších 15 let podpis zákonného
zástupce)
Individuální hráčská licence:
CHCETE PLATIT INDIVIDUÁLNÍ LICENCI:
Individuální licenční
kteří chtějí být na
soupisek (dorostenci,
individuální licenci,
ANO – NE (Nehodící se škrtněte)
poplatek je ve výši 500 Kč za sezónu (hradí jej pouze hráči,
soupisce družstva juniorů či dospělých). Hráči z mladších
dorostenky, žáci, žákyně, elévové, přípravka) nemusí platit
protože ji získají zařazením na soupisku družstva.
POKYNY K PLATBĚ IND. LICENCE ZASLAT:
HRÁČI – ODDÍLU
(Nehodící se škrtněte)
Hráči je možné zaslat informace k platbě pouze v případě uvedení e-mailu
Stanovisko MK ČFbU:
Dne ………………………………………………… Podpis pracovníka MÚ ČFbU:…………………………………………………………………
Žádosti posílejte buď doporučeným dopisem, nebo osobně doručte na adresu uvedenou v záhlaví

Podobné dokumenty

Přihláška do České Florbalové Unie(ČFbU)

Přihláška do České Florbalové Unie(ČFbU) v platném znění, se shromažďováním, evidencí, úschovou a zpracováním shora uvedených osobních údajů. Beru na vědomí znění Směrnice ČFbU o ochraně osobních údajů zveřejněnou na internetových stránká...

Více

Sport na Internetu.

Sport na Internetu. Na Internetu se můžeme setkat s několika druhy webových stránek, týkajících se sportovní tématiky. První jsou zpravodajské kanály zaměřující se na sport, které bývají spojeny hlavně s televizními s...

Více

Scholarship Application

Scholarship Application nepravidelné příjmy a peněžité dary přesahující v úhrnu 2000 Kč ročně v přepočtu na jednoho člena domácnosti. Jsme si vědomi, že případné nepravdivé prohlášení by bylo porušením základních morálníc...

Více

Přihláška do Spolku KCHP - Spolek KCHP – Klub chovatelů pudlů

Přihláška do Spolku KCHP - Spolek KCHP – Klub chovatelů pudlů Klub chovatelů pudlů Praha Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10

Více

Návod M5p pro adminy

Návod M5p pro adminy výdajový doklad nebo prostě kus papíru, že vám dali XXX peněz za to, že jste to udělali. Říká se tomu sousedská výpomoc :) Podnikání je to pokud to děláte opakovaně za dosažením zisku. Opakování zá...

Více

Potvrzení pracovní neschopnosti - prodloužení trvání

Potvrzení pracovní neschopnosti - prodloužení trvání s kopiemi lékařských zpráv a nálezů o průběhu léčby na uvedenou adresu pojistitele. Dbejte, prosím, na pečlivé vyplnění všech požadovaných informací.

Více

vyrocni_zprava2009,

vyrocni_zprava2009, částka v Kč členské příspěvky 21 300,00 Kč startovné 1 200,00 Kč příspěvky fyzických osob 40 574,00 Kč dotace 71 581,00 Kč celkem 134 655,00 Kč

Více

Příloha č. 2C – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení

Příloha č. 2C – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení Obec – uveďte název obce. Katastrální území – uveďte název katastrálního území. Identifikace stavby – číslo popisné / číslo evidenční – uveďte číslo popisné nebo číslo evidenční stavby. V případě, ...

Více

Časopis Domeček č.5 - Dům dětí a mládeže Stod

Časopis Domeček č.5 - Dům dětí a mládeže Stod ve florbalu, kdy nezvládlo utkání se Singapurem a Japonskem. Dan má být tím, kdo připraví australské družstvo do další kvalifikace asijsko-oceánské skupiny. Cílem nového trenéra má být postup na Mi...

Více