Technický list Vegetační rohož Optigreen Typ SKG/G

Komentáře

Transkript

Technický list Vegetační rohož Optigreen Typ SKG/G
117_ Vegetationsmatte-Typ_SKG-G.xls CZ
Technický list
Nosič:
převážně vytlívající textilní nosič
Stand: 23.01.09
Vegetační rohož Optigreen Typ SKG/G
Rohož je založena s následujícími rostlinnými druhy:
(Některé druhy mohou v závislosti na vzrůstu
při dodávce chybět.)
Složení vegetace:
Sedum s podílem bylin a trav
Tloušťka:
ca. 1,5-2,5 cm
Hmotnost při nasycení vodou:
Byliny: Achillea millefolium; Anthemis tinctoria;
Aster amellus; Campanula rotundifolia; Chrysanth.
leucanthemum; Dianthus carthusianorum; Dianth.
deltoides; Galium verum; Geranium robertianum;
Hieracium pilosella; Linaria vulgaris; Origanum
vulgare; Petrorhagia saxifraga; Potentilla argentea;
Prunella Vulgaris; Sanguisorba minor; Saponaria
ocymoides; Thymus serphyllum;
ca. 22-25 kg/m²
Trávy: Festuca tenuifolia;
Festuca ovina vulgaris; Melica ciliata; Vulpia myuros
Použití:
maximálně do sklonu střechy 20°
na neklouzavém podloží od 10 cm
Skladba
Pokládka:
jako vpravo:
Sedum: Druhy Sedum album; Sedum album
`Coral Carpet`;Sedum sexangulare; Sedum
hispanicum; Sedum lydium; Sedum reflexum;
Druhy Sedum spurium
Přepravní obal ihned po dodávce
odstraňte. Substrát musí být srovnaný do roviny a zhutněný
aby při pokládce nevznikaly vzduchové kapsy a bylo
umožněno rychlé zakořenění. Pokládku jednotlivých kusů provádějte
střídavě - na vazbu. Materiál nosiče
musí doléhat k sobě těsně na sraz, aby nevznikly
spáry. Vytlívající
nosiče nesmí být namáhány v tahu,
aby nedošlo k poškození.
Rohože položené v jednom dni je nutné ve stejný den
důkladně zavlažit - dbejte na to, aby
i vrstva substrátu byla nasycena vodou, aby
mohly rostliny zakořenit. Až do prokořenění rostlin
do podkladu je nutné udržovat vegetaci vlhkou - doba
údržby:
V závislosti na počasí.
Následná údržba dle směrnic V.f.B a FLLpro zelené střechy.
Vegetační rohože musí být do 24 hodin od dodávky
položeny a zavlaženy dle výše uvedeného popisu.
Skladování:
Rohože, které nelze položit v den dodávky je bezpodmínečně nutné
rozbalit a zavlažit.
Skladování rozložených vegetačních rohoží je možné
1-2 týdny za předpokladu dostatečného zavlažování.
Forma dodávky::
srolované na speciálních paletách
Šířka 1 m, Délka od 2 do 5 m (standardní délka 2 m)
Tyto informace jsou založeny na praktických zkušenostech. Optigrün si vyhrazuje právo
tyto údaje aktualizovat dle nejnovějších poznatků.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de
090_Einschichtsubstrat-Typ_L.xls CZ
Stand: 24.11.09
Technický list
Jednovrstvý substrát Typ L
Oblast použití:
Drenážní a vegetační vrstva pro střechy
s jednovrstvou skladbou (0-5°), především pro lehké konstrukce.
Kontejnery a záhony v interiérech.
Materiál:
lehká vulkanická vyvřelá hornina
Podíl frakce 70 %
Vlastnosti/parametry: Celkový objem vzduchových pórů:
2 -6 mm
cca. 85 objem.%
Hmotnost při max. vodní kapacitě
a zhutnění:
cca. 830 – 830 kg/m³
Hmotnost za sucha:
cca. 430 - 490 kg/m³
Maximální vodní kapacita:
Obsah vzduchu při max.nasycení vodou
Vzestup vody:
cca. 35 – 40 objem. %
45 objem. %
cca. 15 cm
Organické součásti:
<=1
hodnota pH:
7,2 - 8,0
Rozpustné soli:
< 0,1 g/l
Vodopropustnost:
> 350 mm/min
Koeficient zhutnění:
1,15
Odpovídá požadavkům směrnice FLL resp. směrnice VfB
Forma dodávky:
volně ložený, foukaný, v BigBagu
Skladování:
v suchu,
pytle a BigBagy chránit před UV
Výše uvedená data jsou orientační hodnoty.
Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickému vědění firmy Optigrün
v době vydání. Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky
a změny a rovněž na modifikaci vlastností uvedeného produktu.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de
033_Drainelement-FKD_25-W.xls EN
Data Sheet
Stand: 11.02.09
Optigreen-Drain-Element FKD 25 (W)
Product
Name:
Drain element FKD 25 (CE 1213-CPD-4265)
Made from deep-drawn, environmentally friendly, regenerated HDPE with water storage
and discharge delay channels with a dewatering channel system on the underside
This product has received CE marking pursuant to EN 13252
Material:
Recycled HDPE
Nominal thickness:
approx. 25 mm
Area weight:
1.35 kg/sqm
Colour:
grey-black
Technical
data and
Properties:
Pressure resistance pursuant to DIN EN ISO 25619-2
251 kPa
Water discharge capacity pursuant to DIN EN ISO 12958
20 kPa, soft/hard, MD. With fleece layer filter mat 105 g on upper side
l/(s*m)
i = 0,01 (ca. 1 %)
0,99
i = 0,02 (ca. 2 %)
1,41
i = 0,05 (ca. 5 %)
2,2
i = 0,10 (ca. 10 %)
3,13
i = 1 (senkrecht)
10,03
Filling volume: Small knob facing upwards (inscription mirror-inverted) = approx. 14.5 l
Large knob facing upwards (inscription legible) = approx. 7.5 l
Water storage: small knob facing upwards (inscription mirror-inverted) = approx. 5 l
(unfilled) large knob facing upwards (inscription legible) = approx. 5 l
Delivery form: Boards á 2 sqm, 2 m length, 1 m width
Area of
application:
- underneath extensive greenings
- underneath walkable coverings for care and maintenance purposes
Storage:
Dry, protect against UV during extended
storage
Processing:
Lay slotted on flat roof surfaces
On pitched roofs and with filling: 1-2 overlapping corrugations
Fill boards with water immediately after laying to cool in the
summer and protect against wind drift. Geospacers must be covered within one day.
The mentioned data act as guidelines discovered in the company-owned Laboratory that our
supplier would want to obtain. The values underlie a Manufacturing tolerance of approximately 8-10%.
Included in this product information are data corresponding to the technical information that Optigrün z.Zt
has outlayed in their publication. It remains reserved with Optigrün to supplement and change new knowledge
at any given time so that the properties of the products can be modified.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de
010_Trenn-Schutz-und_Spreichervlies-RMS_300.xls CZ
Technický list
Separační, ochranná a vodoakumulační textilie RMS 300
Materiál:
Technická data
a
vlastnosti:
Forma dodávky:
Stand: 16.01.09
Jmenovitá tloušťka:
Recyklát z umělých vláken
(PP/PES/Acryl)
cca. 2,8 mm
Plošná hmotnost:
300 g/m²
Výroba:
Mechanicky zpevněno
Třída pevnosti:
Zkoušeno detektorem:
Odolnost proti UV:
Barva:
II.
ano
ne
směs barev
Šířka role:
Délka role:
2,40 m
50 m
Plocha:
Hmotnost balení:
120 m²
cca. 36 kg
Oblast použití:
Separační a ochranná vrstva
Vododržná textilie (cca. 2 l/m²)
Skladování:
v suchu
na ležato
Likvidace:
v čistém stavu lze recyklovat
Zpracování:
dle návodu k pokládce
S přesahy 10 cm.
U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastní laboratoři našeho dodavatele
. U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích
o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání.
Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky
a rovněž modifikaci uvedených vlastností.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de
014_Bautenschutzmatte-RMS_500.xls CZ
Technický list
Stand: 16.01.09
Ochranná geotextilie Optigrün RMS 500
Materiál:
Technická data
a
vlastnosti:
Forma dodávky:
Jmenovitá tloušťka:
Recyklát z umělých vláken
(PP/PES/Acryl)
cca. 4,5 mm
Plošná hmotnost:
500 g/m²
Výroba:
Mechanicky zpevněno
Třída pevnosti:
Zkoušeno detektorem:
Odolnost proti UV:
Barva:
III
ano
ne
směs barev
Šířka role:
Délka role:
2,40 m
50 m
Plocha:
Hmotnost balení:
120 m²
cca. 60 kg
Oblast použití:
Separační a ochranná vrstva
Vododržná textilie (cca. 4 l/m²)
Skladování:
v suchu
na ležato
Likvidace:
v čistém stavu lze recyklovat
Zpracování:
dle návodu k pokládce
S přesahy 10 cm
U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastní laboratoři našeho dodavatele
. U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích
o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání.
Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky
a rovněž modifikaci uvedených vlastností.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list . U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Optigrün si vyhrazuje právo ...

Více

Technický list

Technický list . U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Optigrün si vyhrazuje právo ...

Více

Technický list Filtrační textilie Optigrün Typ 105

Technický list Filtrační textilie Optigrün Typ 105 Sypný objem: Sypný objem: Malými nopy nahoru (písmo zrcadlově obrácené) = cca. 14,5 l Velkými nopy nahoru (písmo čitelné) = cca. 7,5 l Vodní kapacita: Malými nopy nahoru (písmo zrcadlově obrácené) ...

Více

Prachovky - Logismarket

Prachovky - Logismarket Automatický napínák pro řetězové pohony je kombinací univerzálního napínáku typu TE a řetězového kola typu KS. Napínák propíná řetěz v celém řetězovém pohonu. Použití řetězového napínáku prodlužuje...

Více

ukázat článek - Cigler Marani Architects

ukázat článek - Cigler Marani Architects vrstva z lehčeného betonu. Její maximální mocnost je 160 mm. Hydroizolační vrstvu tvoří dva asfaltové pásy, v  místě prostupů je vytažena nad úroveň pochozí vrstvy. Na ni se pokládala nenasákavá te...

Více

Kovové hadice - EagleBurgmann

Kovové hadice - EagleBurgmann Pmax. = 40 bar, Rb = 280 mm, ft=0,59, fdyn. = 0,64

Více

Výstavba větrné farmy v okolí obce Lubrza, Polsko

Výstavba větrné farmy v okolí obce Lubrza, Polsko kopie evidenční mapy, potvrzená příslušným orgánem, zahrnující předpokládaný terén, na němž bude realizován projekt, a zahrnující prostor, na který bude mít projekt vliv. Kromě toho byly k žádosti ...

Více