ECE R44 04 - Babypoint

Transkript

ECE R44 04 - Babypoint
po směru jízdy a proti směru jízdy
Příručka pro uživatele
ECE R44 04
Skupina
Váha
Věk
0+/1
0-18 kg
6m-4r
1
Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe iZi Combi
ISOfix.
BeSafe pečlivě vyvinula tuto sedačku tak, aby chránila Vaše dítě
během další fáze jeho života.
Je důležité, abyste si tuto příručku přečetli PŘEDTÍM, než sedadlo
naistalujete. Nesprávná instalace by mohla ohrozit vaše dítě.
!
Obsah
Důležité informace Příprava na instalaci Sedačka směřující proti směru jízdy” ISOfix instalace
Vyjmutí sedačky
Instalace pásu u sedačky po směru jízdy
Vyjmutí sedačky
Umístění dítěte
Spací pozice
Odstranění a opětovné natažení potahu Instrukce pro čištění
Varování: možné nesprávné použití
Důležité upozornění Prodejní informace
Záruka
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
16
16
18
19
20
Důležité informace
• NENÍ POVOLENO instalovat sedačku na přední sedadlo
spolujezdce, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
• iZi Combi ISOfix lze naistalovat proti směru jízdy s tím, že
úchytný systém ISOfix je v autě vybaven úchytnými ISOfix
body.
• iZi Combi ISOfix lze naistalovat po směru jízdy s pomocí tříbodového
bezpečnostního pásu, ověřeného podle nařízení UN/ECE č. 16 nebo
jiných ekvivalentních norem.
• iZi Combi ISOfix je schválen pro skupiny 0+ a 1, proti směru jízdy od 0-18
kg a skupině č. 1, po směru jízdy od 9-18 kg.
• Přečtěte si manuál k vašemu vozidlu, abyste zjistili, zda má váš model
osvědčení k použití této sedačky.
• Kdykoli je dítě v sedačce, vždy musí mít zapnuty popruhy.
• Popruhy musí být pevně utaženy a nesmí být přetočeny.
• Potah sedačky obsahuje magnety v částech s oranžovým označením.
Magnety mohou mít vliv na elektronické zařízení, jako je například
kardiostimulátor.
• Pokud je sedačka naistalována proti směru jízdy, je třeba vždy použít
opěrnou nohu. Ujistěte se, že je opěrná noha zcela stlačena dolů. Pokud
sedačku instalujete po směru jízdy, opěrnou nohu ani přední vzpěru
nepoužívejte.
• Při instalaci s ISOfix: Před řízením se ujistěte, že indikátory jsou zelené.
• Doporučujeme používat sedačku co nejdéle v pozici proti směru jízdy.
• Doporučujeme, aby tuto sedačku používaly děti, které dokáží sedět
vzpřímeně, tedy ne děti mladší 6ti měsíců.
• U dětí mladších než 1 rok a/nebo vážících 10 kg doporučujeme, abyste
sedačku uvedli do maximálně sklopené sedící polohy a použili opěrku a
sedačkový polštář.
• V případě, že dítě váží více než 18 kg nebo jeho ramena přesahují
nejvyšší pozici na ramenních popruzích, je třeba opatřit dítěti sedačku ze
skupiny 2/3.
• V případě nehody musí být sedačka vyměněna. Ačkoli může vypadat
neporušeně, je možné, že by v případě další nehody vaše dítě již
neochránila tak, jak by měla.
!
3
Příprava na instalaci
Nezbytné části
Odjišťovací madlo opěrky hlavy
Pásová spona (2x)
Nastavitelná opěrka hlavy
Ramenní popruhy
Popruhová spona
Indikátor utažení pásu (pokud je
přítomen)
Centrální nastavovač
Přední vzpěra
Sklápěcí páčka
Háček pro uchycení
bezpečnostního pásu
Ozubená páčka pro přední vzpěru
Pojistka ISOfix konektorů (2x)
Opěrná noha: zajišťovací zámek
Opěrná noha: pásová smyčka
Opěrná noha
Proti směru jízdy: instalace ISOfix
• NENÍ POVOLENO instalovat sedačku na přední
sedadlo spolujezdce, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
• Tuto sedačku lze naistalovat pouze proti směru jízdy
ve vozidlech vybavených úchytnými body ISOfix.
!
1- Pokud sedačku upevňujete na zadní sedadlo vozidla, posuňte
přední sedadlo co nejvíce dopředu.
Pokud sedačku upevňujete na přední sedadlo vozidla, uveďte
opěradlo do vzpřímené polohy.
2- Najděte ve vozidle ISOfix úchyty
(1)
(1).
3- Pokud Váš vůz není vybaven
ISOfix zasunovacími sponami,
použijte spony pro snadnější
instalaci.
ISOfix zasunovací spony naleznete
pod základnou sedačky, nebo
zvlášť v krabici od sedačky (2).
(2)
ISOfix bezpečnostní úchyt (2x)
ISOfix konektory (2x)
ISOfix zasunovací spony (2x)
ISOfix odjišťovací tlačítko (2x)
(Červený/zelený ukazatel)
Kryt ISOfix konektoru (2x)
4- Odstraňte kryty z ISOfix konektorů
tím, že stlačíte odjišťovací ISOfix
tlačítka (3).
(3)
Háček na pás (2x)
4
5
5- Přední vzpěru naistalujete tak, že protáhnete dva kolíčky otvory
v háčku pro uchycení bezpečnostního pásu. Přední vzpěru
posuňte ozubenou páčkou směrem dovnitř, ovšem ne dále, než je
vyznačeno. Ozubená páčka se používá k nastavení přední vzpěry
oběma směry. Chcete-li změnit směr, posuňte zoubky na páčce
(viz červené kolečko)
nahoru nebo dolů (4).
(4)
9- Umístěte sedačku do auta stranou tak, aby k Vám směřovala
přední vzpěra.
10- Otočte sedačku do správné pozice tak, aby přední vzpěra
směřovala k opěradlu.
11- Zatlačte opěrnou nohu na podlahu.
12- Vytáhněte oba ISOfix konektory co nejvíce ven (6). Přepínač se
dostane do nejnižší pozice a uzamkne ISOfix konektory.
(6)
(3)
6- Složte opěrnou nohu předtím, než upevníte sedačku ve voze.
(4)
7- Opěrná noha musí být provlečena pásovou smyčkou. Tato smyčka
musí být také zavedena do háčku na opěrné noze (5).
13- Zacvakněte ISOfix konektory do ISOfix bezpečnostního úchytu ve
vozidle (7). Ujistěte se, že oba indikátory jsou zelené (8).
8- Prozatím nezapínejte zajišťovací zámek.
(7)
(8)
(5)
14- Nastavte opěrnou nohu tak, aby
byla v kontaktu s podlahou vozidla
(9).
6
(9)
7
15- Vysuňte přední vzpěru ven s pomocí
ozubené páčky. Utáhněte ji tak,
aby byla vzpěra pevně přitlačena k
opěradlu sedadla (10).
(10)
• Ujistěte se, že opěrná noha je maximálně stlačena dolů, v
kontaktu s podlahou vozidla a v uzamčené pozici.
• Před jízdou se ujistěte, že všechny ISOfix indikátory jsou zelené.
!
Vyjmutí sedačky
1- Pokud je sedačka naistalována na zadním sedadle vozidla, posuňte
přední sedadlo co nejvíce dopředu.
2- Zatlačte přední vzpěru co nejvíce dovnitř za pomoci ozubené páčky,
ovšem ne dále, než je vyznačeno.
16- Zajistěte opěrnou nohu zámkem (11).
3- Z opěrné nohy odstraňte zámek, nastavte nohu do nejvyšší pozice
a znovu uzamkněte.
(11)
stlačíte odjišťovací mechanismus
na ISOfix konektorech. Odjištěné
ISOfix konektory poznáte podle
červených ISOfix konektorů (13).
17- Instalujete-li sedačku na zadní
sedadlo, měli byste pokud možno
posunout přední sedadlo co nejvíce
dozadu tak, aby bylo v kontaktu
se sedačkou. Není-li možné se
sedačkou kontakt zajistit, posuňte
opěradlo předního sedadla dopředu
tak, aby vzdálenost mezi sedačkou
a opěradlem předního sedadla byla
minimálně 25 cm.
Instalujete-li sedačku na předním
sedadle, měli byste ji umístít proti
palubní desce.
4- Odjistěte ISOfix konektory tak, že
5- Zmáčkněte pojistku na každé straně
(12)
a zasuňte ISOfix konektory do
základny (14).
(13)
(14)
6- Posuňte sedadlo opět dopředu. Sedačku natočte, abyste ji mohli
snadno vyndat.
7- Vyjměte zasunovací spony z vozidla. Umístěte je pod základnu
sedačky.
8
9
7- Provlékněte ramenní pás pásovými
Po směru jízdy: instalace pásu
NENÍ POVOLENO instalovat sedačku na přední sedadlo
spolujezdce, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
1- Pokud sedačku upevňujete na zadní sedadlo vozidla,
posuňte přední sedadlo co nejvíce dopředu.
Pokud sedačku upevňujete na přední sedadlo vozidla, uveďte
opěradlo do vzpřímené polohy.
!
sponami. Ujistěte se, že pás není
překřížený (18).
8- Zatlačte sedadlo pevně do sedačky.
je pevná instalace to nejdůležitější.
Utáhněte pásy následovně: Vytáhněte
ramenní pás nahoru (A). Pevně
podržte ramenní pás v místě sedadla
(B). Zaklapněte sponu na vnitřní
straně (C). Natáhněte horní část
pásu směrem ke dveřím a zaklapněte
sponu D (18).
vzpěru ze sedačky.
3- Položte sedačku na sedadlo vozidla.
Odepněte pásové spony (15).
(18)
A
10- Vysuňte háček pro uchycení
4- Odjistěte odjišťovací madlo na zadní
(16)
D
B
9- Při použití sedačky po směru jízdy
2- Ostraňte opěrnou nohu a přední
straně podpěrky hlavy a stlačte
podpěrku dolů, zatímco ji udržujete ve
vzpřímené
poloze (16).
C
(15)
bezpečnostního pásu ven s pomocí
ozubené páčky (19). Pokračujte v
utahování, dokud nebude sedadlo zcela
přitlačeno k opěradlu sedačky. Uveďte
opěrku hlavy do správné pozice (viz
‘Umístění dítěte’ na straně 12). Sedačka
je nyní připravena k použití.
(19)
Vyjmutí sedačky
1- Napjatý bezpečnostní pás uvolníte tak, že posunete háček pro jeho
uchycení dovnitř za pomoci ozubené páčky, ovšem ne dále, než je
vyznačeno.
5- Protáhněte břišní pás základnou
sedačky a zacvakněte pás do přezky
(17).
6- Umístěte břišní pás kolem háčku pro
jeho uchycení (17).
10
2- Pokud je sedačka nainstalována na zadním sedadle vozidla,
posuňte přední sedadlo co nejvíce dopředu.
(17)
3- Odepněte pásové spony a odepněte bezpečnostní pás.
4- Vyjměte bezpečnostní pás a vytáhněte sedadlo z vozidla.
11
Umístění dítěte
1- Pozice ramenních popruhů:
Zkontrolujte, zda jsou drážky na
ramenní popruhy ve výšce ramen
Vašeho dítěte (20).
5- Roztáhněte ramenní popruhy
příliš
vysoko
(20)
příliš
nízko
správně
6- Když je dítě ve správné pozici,
2- Polohu ramenních popruhů a
opěrky hlavy můžete změnit tak, že
odjistíte pojistku na zadní straně
opěrky hlavy a vytáhnete či stlačíte
opěrku, zatímco ji udržujete ve
vzpřímené poloze (21).
(23)
přes oranžové označení po
stranách sedačky, abyste mohli
dítě mezi popruhy umístit (23).
navlékněte dítěti kolem ramen
ramenní popruhy a zapněte
přezku: KLIK! (24).
(21)
(24)
7- Protáhněte popruhy centrálním
nastavovačem ve směru
zeleného ukazatele nahoru-/
dopředu. Táhněte, dokud nejsou
popruhy pohodlně, ale pevně
utaženy. Indikátor utažení pásu
bude zelený (25).
3- Vytáhněte ramenní popruhy
nahoru, zatímco stlačujete knoflík
centrálního nastavovače (22).
(22)
(25)
Ujistěte se, že kdykoli je dítě v sedačce, popruhy jsou vždy zapnuty
a utaženy.
Pozice na spaní
• Sedačka má 4 sklápěcí pozice.
• Otočením sklápěcí páčky nahoru lze
sedadlo uvést do jiné polohy (26).
!
(26)
4- Odepněte popruhovou přezku.
12
13
Odstranění a opětovné natažení potahu
• Poté, co jste na sedačku navlékli potah, ujistěte se, že popruhy
jsou správně provlečeny.
!
Odstranění potahu
1- Při snímání potahu dávejte pozor, protože navlékání potahu se
provádí opačným způsobem.
Opětovné natažení potahu
1- Vytáhněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy. Navlečte na ni
příslušný návlek a připojte háčky na zadní straně. Provlékněte
popruhy příslušnými otvory. Připněte volnou část látky opěrky k
umělohmotné části pod opěrkou.
2- Provlékněte popruhy otvorem v potahu sedačky a zapněte přezku.
Protáhněte mezinožní popruh otvorem v sedačce.
3- Vytáhněte smyčky popruhů zpod sedací části přes otvory na háčky
na spodu sedačky. Zahákněte oba dva popruhy za kovové háčky
a pevně za popruhy zatáhněte, abyste se ujistili, že jsou správně
naistalovány (28).
2- Abyste potah mohli sejmout, musíte uvolnit popruhy na obou
stranách. Viz červené kolečko (27).
(28)
(27)
3- Začněte odspodu a vyhákněte oba dva popruhy z kovových
háčků.
4- Potah opěrky hlavy lze sejmout zvlášť tak, že odpojíte háčky na
zadní straně a přetáhnete návlek dopředu.
14
4- Navlékněte horní díl a pak ramenní díl. Navlékněte sedací díl a
zastrčte potah za zadní částí postranních stěn.
15
Instrukce pro čištění
• Potah je třeba prát podle instrukcí uvedených na rubu potahu
(29).
• NEPOUŽÍVEJTE sedačku bez opěrné nohy při instalaci proti
směru jízdy.
!
• NEPOUŽÍVEJTE sedačku bez utažení přední vzpěry při instalaci
proti směru jízdy.
!
• NEŘIĎTE s ČERVENÝMI ISOfix indikátory.
!
(29)
perte s podobnými barvami
• NEPOUŽÍVEJTE žádné agresivní čisticí prostředky, mohly by
poškodit výrobní materiál sedačky.
Varování: možné nesprávné použití
• NENÍ POVOLENO naistalovat sedačku na přední
sedadlo spolujezdce tam, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
• Instalace je povolena pouze s tříbodovými
bezpečnostními pásy, ověřenými podle norem UN/ECE
č. 16 nebo jiných ekvivalentích norem (30).
!
(30)
ramenní
pás
16
v pořádku
břišní
pás
NE
17
Důležitá upozornění
• NEPOKOUŠEJTE SE sedačku rozebrat, měnit či přidávat k ní
jiné části. V případě, že nepoužijete původní součásti či doplňky,
přestane platit záruka.
• NEPODKLÁDEJTE pod sedačku nic (např. polštář), čím byste
chtěli sedačku vyvýšit nad sedadlo. Při nehodě nebude sedačka
schopna vaše dítě správně ochránit.
• Nikdy nenechávejte dítě v sedačce bez dozoru.
• Ujistěte se, že všichni cestující vědí, jak vaše dítě ze sedačky v
případě nouze vytáhnout.
• Prázdná dětská sedačka by měla vždy být v autě upoutána.
• Ujistěte se, že zavazadla či jiné předměty jsou správně
zabezpečeny. Nezabezpečená zavazadla mohou dětem i
dospělým v případě nehody způsobit těžká poranění.
• Nikdy nepoužívejte sedačku bez potahu. Potah je součástí
bezpečnostního vybavení a lze jej zaměnit pouze za jiný původní
BeSafe potah.
• Pod potahem je použit pěnový polystyren. Netlačte na něj příliš,
ani jej nevytrhávejte, protože ho tak můžete poškodit.
• Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, mohly by poškodit
konstrukční materiál sedačky.
• BeSafe doporučuje, abyste nekupovali ani neprodávali použitou
sedačku.
• UCHOVEJTE tuto příručku pro pozdější použití se sedačkou.
• NEPOUŽÍVEJTE sedačku déle než 5 let. Stárnutí materiálu má
negativní vliv na jeho kvalitu.
• NEPOUŽÍVEJTE sedačku doma. Nebyla navržena pro použití v
domácnosti a lze ji použít pouze ve vozidle.
• Pokud instalujete s použitím ISOfix: Použijte příručku od výrobce
vašeho vozidla.
!
18
Praktické rady Po upevnění sedačky ve vozidle zkontrolujte všechna
místa, kde by se sedačka mohla dotknout interiéru. Doporučujeme
na těchto místech použít ochranný potah (BeSafe), aby se zamezilo
poškrábání, zabarvení či jinému poškození interiéru vozidla, zejména u
vozidel s koženým nebo dřevěným interiérem.
Prodejní informace
Poznámka pro instalaci PROTI SMĚRU JÍZDY
• Toto je semi-univerzální Dětský bezpečnostní systém ISOfix.
Je schválen podle norem č. 44.04, což je série ustanovení pro
všeobecné použití ve vozidlech vybavených upevňovacími
systémy ISOfix.
• Je vhodný do aut, která mají vybavení ověřené pro instalaci ISOfix
(jak je popsáno v příručce vozidla), s přihlédnutím na druh sedačky
a upevnění.
• Hromadná skupina a velikostní třída ISOfix, pro niž je toto zařízení
určeno, je: C.
• Sedačku lze naistalovat na sedadla vozidel uvedených v
přiloženém ‘seznamu aut’. Sedadla v jiných vozeh mohou být
také vhodná k instalaci tohoto bezpečnostního zařízení. Jste-li na
pochybách, obraťte se buď na výrobce sedačky nebo na prodejce.
Pro aktualizovaný seznam aut navštivte: www.besafe.eu.
Poznámka pro instalaci PO SMĚRU JÍZDY
• Při instalaci s použitím tříbodového bezpečnostního pásu:
Vhodné pouze v případě, že schválená vozidla jsou vybavena
tříbodovými bezpečnostními pásy ověřenými podle norem UN/
ECE č. 16 nebo jiných ekvivalentních norem.
• Doporučujeme používat sedačku co nejdéle v pozici proti směru
jízdy.
Další autosedačka
• BeSafe iZi Up sedačka patřící do skupiny 2/3, kterou lze použít
pro děti od 15ti do 36ti kg, což zahrnuje věkovou skupinu od 4 do
12ti let.
19
semi-universal
0-18 kg
universal
9-18 kg
R 44 04201
R44 04202
HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu
20
B905-8010-A
N2001044
Záruka
• Všechny výrobky BeSafe jsou pečlivě navrženy, vyrobeny a
testovány. Všechny naše sedačky BeSafe jsou pravidelně
testovány v naší testovací laboratoři. Navíc jsou také testovány
nezávislými zkušebními institucemi.
• Pokud se na výrobku vyskytne závada na materiálu či jiná
výrobní závada, s výjimkou potahů a popruhů, do 24ti měsíců
od zakoupení, vraťte prosím sedačku u prodejce, u něhož jste ji
zakoupili.
• Záruka platí pouze tehdy, používáte-li vaši sedačku správně
a opatrně. Kontaktujte vašeho prodejce, který rozhodne, zda
sedačku zaslat výrobci k opravě. Sedačku nelze vyměnit za jinou
ani ji vrátit. Záruka se opravou neprodlužuje.
• Záruka neplatí v případě pokud: nemáte příjmový doklad nebo byl
defekt způsoben nesprávným, neopatrným či hrubým zacházením
nebo nepozorností.

Podobné dokumenty

návod

návod v naší testovací laboratoři. Navíc jsou také testovány nezávislými zkušebními institucemi. • Pokud se na výrobku vyskytne závada na materiálu či jiná výrobní závada, s výjimkou potahů a popruhů, d...

Více

Uživatelská

Uživatelská • Dítě by mělo být vždy chráněno vnitřními čtyřbodovými pásy, pokud sedí v dětské sedačce, a také při nošení a při používání sedačky v kombinaci se sportovním kočárkem. • Při montáži s ISOfix: Př...

Více