návod

Transkript

návod
20
1
21
2
4
3
5
PROTI SMĚRU JIZDY
7
6
8
PŘÍRUČKA PRO
UŽIVATELE
11
12
13
14
23
22
10
9
15
16
18
17
24
25
19
ECE R44 04
Skupina Hmotnost
0+. 1 - 2
0-25 kg
2x
Věk
6 měsíců 5 roky
2x
2x
26
27
32
31
37
38
Děkujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe iZi Plus.
BeSafe pečlivě vyvinula tuto sedačku tak, aby chránila Vaše dítě během
další fáze jeho života.
!! Je důležité, abyste si tuto příručku přečetli PŘEDTÍM, než sedadlo
naistalujete. Nesprávná instalace by mohla ohrozit vaše dítě.
33
28
29
39
Obsah
40
Důležité informace
Instalace pomocí pásu proti směru jízdy
Vyjmutí sedačky
Umístění dítěte
Spací pozice
Sejmutí a nasazení potahu
Instrukce pro čištění
Upozornění: možné nesprávné použití
Důležitá rada
Záruka
Prodejní informace
2x
34
30
8
10
14
15
15
16
16
17
17
19
19
41
!! Důležité informace
35
• NENÍ POVOLENO instalovat sedačku na přední sedadlo
spolujezdce, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
• iZi Plus lze naistalovat proti směru jízdy s pomocí
tříbodového bezpečnostního pásu, ověřeného podle nařízení UN/ECE
č. 16 nebo jiných ekvivalentních norem.
• iZi Plus je schválen pro skupiny 0+, 1 a 2, proti směru jízdy od 0-25 kg.
• Přečtěte si manuál k vašemu vozidlu, abyste zjistili, zda má váš model
osvědčení k použití této sedačky. Aktuální seznam vozidel najdete na
www.besafe.com.
• Kdykoli je dítě v sedačce, vždy musí mít zapnuty popruhy.
36
2x
8
• Popruhy musí být pevně utaženy a nesmí být přetočeny. Mezi popruh a
dítě by se vám nemělo podařit zasunout více než jeden prst (2 cm).
• Potah ramenního popruhu obsahuje magnety. Magnety mohou mít vliv
na elektronické zařízení, jako je například kardiostimulátor.
• Je třeba vždy použít opěrnou nohu. Ujistěte se, že opěrná noha je plně
stlačena k podlaze.
• Doporučujeme, aby tuto sedačku používaly děti, které dokáží sedět
vzpřímeně, tedy ne děti mladší 6ti měsíců.
• U dětí mladších než 1 rok a/nebo vážících 10 kg doporučujeme, abyste
sedačku uvedli do maximálně sklopené sedící polohy a použili opěrku
a sedačkový polštář.
• Vyjměte dětskou vložku (doplnkové příslušenství), když je dítěti více
než 1 rok.
• Vyjměte objímku těla když je dítěti více než 2 roky.
• U dětí vážících nad 25 kg nebo s rameny převyšujícími dolní stranu
opěrky hlavy je nutno použít sedačku skupiny 2/3.
• V případě nehody musí být sedačka vyměněna. Ačkoli může vypadat
neporušeně, je možné, že by v případě další nehody vaše dítě již
neochránila tak, jak by měla.
• Zabraňte tomu, aby se autosedačka nikde nezachytila, nebyla zatížena
zavazadly a nebyla přibouchnuta dveřmi. • Před každým použitím se ujistěte, že pásy nejsou překrouceny nebo
poškozeny.
• Nepoužívejte sedačku s rozbitými nebo chybějícími součástmi.
• Pokud máte jakékoli pochybnosti, konzultujte je s výrobcem, nebo
prodejcem autosedačky.
9
Instalace pomocí pásu proti směru jízdy
Nezbytné části
1.Nastavitelná opěrka hlavy
2.Ramenní popruhy (2x)
3.Objímka těla
4.Popruhová spona
5.Centrální nastavovač
6.Sklápěcí páčka
7.Přední vzpěra
8.Háček pro uchycení bezpečnostního pásu
9.Ozubená páčka pro přední vzpěru
10.Růžky pro uchycení bezpečnostního pásu (2x)
11.Opěrná noha
12.Opěrná noha: nastavovač výšky
13.Indikátor výšky opěrné nohy
14.Upevňovací pás (2x)
15.Uvolňovací madlo opěrky hlavy
16.Indikátor polohy opěrné nohy
17.Konektor pro upevňovací pás (2x)
!! NENÍ POVOLENO instalovat sedačku na přední sedadlo
spolujezdce, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
4.Zkontrolujte, zda je podlahová noha sklopena úplně dolů jako na zeleném
štítku na horní straně. (19)
5.Před upevněním sedačky ve vozidle je třeba připevnit 2 upevňovací pásy,
které budou spojeny s konektory na zadní straně dětské sedačky. Tyto
upevňovací pásy musí být připevněny k vozidlu.
Instalace na zadní sedadlo
• Vsuňte pásovou smyčku do mezery mezi čalouněním sedačky a její zadní
částí na předním sedadle vozidla. Pak provlékněte jistič pásovou smyčkou
a utáhněte jej. (20)
Instalace na přední sedadlo
• Spojte 2 upevňovací pásy tak, aby vytvořily jeden pás. Prostrčte zámek
pásu 2 smyčkou pásu 2 a pak smyčkou pásu 2. Silně zatáhněte. (21)
• Umístěte prostřední část upevňovacího pásu přes vnitřní část sedadla
vozidla. Překřižte oba konce upevňovacího pásu pod předním sedadlem
vozidla a vytáhněte je nahoru na sedačku. (22)
• Pokud tyto způsoby ve vašem autě nefungují, navštivte www.besafe.com
a zjistěte alternativy.
1.Pokud sedačku upevňujete na přední sedadlo vozidla, uveďte opěradlo
do vzpřímené polohy. Pokud sedačku upevňujete na zadní sedadlo
vozidla, posuňte přední sedadlo co nejvíce dopředu.
2.Přední vzpěru naistalujete tak, že protáhnete dva kolíčky v oválné
trubce pod přední stranou sedačky. Přední vzpěru posuňte ozubenou
páčkou směrem dovnitř. Ozubená páčka se používá k nastavení přední
vzpěry oběma směry. Chcete-li změnit směr, otočte kolečko na páčce
se zoubky (viz červené kolečko) nahoru nebo dolů. (18)
3.Před upevněním sedačky ve vozidle je třeba sklopit podlahovou nohu.
(19)
10
11
Jakmile jsou upevňovací pásy na svém místě, můžete
pokračovat v upevňování sedačky:
1.Umístěte sedačku bokem do auta tak, aby k vám byla otočena
přední vzpěra.
2.Otočte sedačku do správné pozice (přední vzpěra musí být
natočena k opěradlu).
3.Umístěte opěrnou nohu přibližně 5 cm nad podlahu.
4.Indikátor výšky ukazuje šedou, pokud je opěrná noha nad
podlahou. (23)
5.Na předním sedadle vozidla musíte sedačku opřít o palubní
desku. Pokud ji nelze opřít o palubní desku, posuňte přední
sedadlo vozidla co nejvíce dozadu, aby mezi dětskou sedačkou a
sedadlem vznikla mezera nejméně 25 cm.
6.Umístěte tříbodový bezpečnostní pás vozidla. Umístěte kyčelní
pás před sedák za vodicí výstupky pásu na stranách a hák pásu u
přední opěry. Upevněte bezpečnostní pás vozidla - cvaknutí. (24)
7.Odstraňte vůli kyčelního pásu.
8.Veďte ramenní pás stejně jako kyčelní pás za vodicími výstupky
vodicí výstupky pásu na stranách a hák pásu u přední opěry.
Ramenní pás se přetočí přes kyčelní, to je v pořádku. (25)
9.Odstraňte vůli ramenního pásu.
10.Vysuňte přední vzpěru ven s pomocí ozubené páčky. Utáhněte ji
tak, aby byla vzpěra pevně přitlačena k opěradlu sedadla. (26)
11.Zkontrolujte, zda je kyčelní pás silně napnut. Pokud ne, instalujte
bezpečnostní pás vozidla znovu.
12.Připevněte upevňovací pásy k sedačce. (27)
13.Co nejvíce dotáhněte upevňovací pásy, aniž byste zvedli přední
stranu sedáku (pod přední opěrou) ze sedadla vozidla. Nejsnazší
je začít s upevňovacím pásem na vnitřní straně vozidla. (28)
14.Nastavte opěrnou nohu tak, aby byla v kontaktu s podlahou
vozidla. Upevňovací pásy utáhněte skutečně pevně. (28)
15.Indikátor opěrné nohy ukazuje zelenou pokud je opěrná noha v
kontaktu s podlahou. (29)
16.Pokud sedačku opíráte o palubní desku a není s ní zatím v
kontaktu, uvolněte upevňovací pásy a umístěte opěrnou nohu na
co nejmenší výšku.
12
17.Znovu utáhněte upevňovací pásy, až bude sedačka v kontaktu s palubní
deskou.
18.Nastavte opěrnou nohu tak, aby byla v kontaktu s podlahou vozidla.
19.Instalujete-li sedačku na zadní sedadlo, měli byste pokud možno posunout
přední sedadlo co nejvíce dozadu tak, aby bylo v kontaktu se sedačkou.
Není-li možné kontakt se sedačkou zajistit, posuňte opěradlo předního
sedadla dopředu tak, aby vzdálenost mezi sedačkou a opěradlem předního
sedadla byla minimálně 25 cm.
20.Manipulace s předním sedadlem může způsobit uvolnění kotevních pásů,
proto je znovu utáhněte.
21.Potřebuje-li Vaše dítě větší prostor na nohy, můžete přední vzpěru
posunout směrem ven za pomocí ozubené páčky. Udržujte tento prostor
co nejmenší.
• iZi Plus instalovaná proti směru jízdy na zadní sedadlo. (30)
• iZi Plus instalovaná proti směru jízdy na přední sedadlo. (31)
13
Vyjmutí sedačky
1.Pokud je sedačka naistalována na zadním sedadle vozidla, posuňte
přední sedadlo co nejvíce dopředu.
2.Posuňte přední opěru směrem dovnitř pomocí řehtačky.
3.Posuňte opěrnou nohu do nejvyšší polohy.
4.Odjistěte upevňovací pásy.
5.Vyjměte bezpečnostní pás z přední vzpěry a základny sedačky.
6.Posuňte sedadlo opět dopředu. Sedačku natočte, abyste ji mohli
snadno vyndat.
7.Odstraňte z vozu upevňovací pásy.
Umístění dítěte
1.Umístění ramenních popruhů: zkontrolujte, zda jsou výřezy pro ramenní
popruhy ve výši ramen dítěte nebo těsně pod nimi.
• příliš vysoko (32)
• správně (33)
2.Polohu ramenních popruhů a opěrky hlavy můžete změnit tak, že
odjistíte pojistku na zadní straně opěrky hlavy a vytáhnete či stlačíte
opěrku, zatímco ji udržujete ve vzpřímené poloze. (34)
3.Vytáhněte ramenní popruhy nahoru, zatímco stlačujete knoflík
centrálního nastavovače. (35)
4.Odepněte popruhovou přezku.
5.Roztáhněte ramenní popruhy přes oranžové označení po stranách
sedačky, abyste mohli dítě mezi popruhy umístit. (36)
6.Když je dítě ve správné pozici, navlékněte dítěti kolem ramen ramenní
popruhy a zapněte přezku: KLIK! (37)
7.Protáhněte popruhy centrálním nastavovačem ve směru zeleného
ukazatele nahoru/dopředu. Táhněte, dokud nejsou popruhy pohodlně,
ale pevně utaženy. (38)
!!
• Ujistěte se, že kdykoli je dítě v sedačce, popruhy jsou vždy zapnuty a
utaženy.
• Vyjměte dětskou vložku (doplnkové příslušenství), když je dítěti více než
1 rok.
• Vyjměte objímku těla když je dítěti více než 2 roky.
Pozice na spaní
• Sedačka má 3 pozice.
• Otočením sklápěcí páčky nahoru lze sedadlo uvést do jiné polohy. (39)
14
15
Sejmutí a nasazení potahu
Sejmutí potahu
• Při snímání potahu dávejte pozor, protože navlékání potahu se provádí
opačným způsobem. • Začněte odspodu. (40)
• Potah opěrky hlavy lze sejmout zvlášť tak, že odpojíte háčky na zadní
straně a přetáhnete návlek dopředu.
Nasazení potahu
• Vytáhněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy. Navlečte na ni příslušný návlek
a připojte háčky na zadní straně. Provlékněte popruhy příslušnými otvory.
Připněte volnou část potahu opěrky hlavy k plastové části pod opěrkou.
• Provlékněte popruhy otvorem v potahu sedačky a zapněte přezku.
Protáhněte mezinožní popruh otvorem v sedačce.
• Navlékněte horní díl a pak ramenní díl. Navlékněte sedací díl a zastrčte
potah za zadní částí postranních stěn.
Instrukce pro čištění
• Látkový potah perte podle pokynů na vnitřní straně potahu.
• Popruh čistěte ručně, vodou a jemným mýdlem.
• NEPOUŽÍVEJTE žádné agresivní čisticí prostředky, mohly by poškodit materiál sedačky.
16
!! Varování: možné nesprávné použití
• JE ZAKÁZÁNO umísťovat sedačku na přední sedadlo
spolujezdce S AKTIVOVANÝM AIRBAGEM.
• Instalace je povolena pouze s tříbodovými bezpečnostními
pásy, ověřenými podle norem UN/ECE č. 16 nebo jiných ekvivalentních
norem. (41)
• NEPOUŽÍVEJTE sedačku bez přední vzpěry v nejnižší poloze, opřené o
podlahu před sedadlem vozidla.
• NEPOUŽÍVEJTE sedačku bez utažení přední vzpěry při instalaci proti
směru jízdy.
• NEPOUŽÍVEJTE sedačku bez utažení kotevních pásů při instalaci proti
směru jízdy.
!! Důležitá upozornění
• NEPOKOUŠEJTE SE sedačku rozebrat, měnit či přidávat k ní jiné
části. V případě, že nepoužijete původní součásti či doplňky, přestane platit záruka.
• NEPODKLÁDEJTE pod sedačku nic (např. polštář), čím byste chtěli
sedačku vyvýšit nad sedadlo. Při nehodě nebude sedačka schopna
vaše dítě správně ochránit.
• Nikdy nenechávejte dítě v sedačce bez dozoru.
• Ujistěte se, že všichni cestující vědí, jak vaše dítě ze sedačky v případě
nouze vytáhnout.
• Prázdná dětská sedačka by měla vždy být v autě upoutána.
• Ujistěte se, že zavazadla či jiné předměty jsou správně zabezpečeny.
Nezabezpečená zavazadla mohou dětem i dospělým v případě nehody
způsobit těžká poranění.
• Nikdy nepoužívejte sedačku bez potahu. Potah je součástí
bezpečnostního vybavení a lze jej nahradit pouze jiným originálem BeSafe.
• Pod potahem je použit pěnový polystyren. Netlačte na něj příliš, ani jej
nevytrhávejte, protože ho tak můžete poškodit.
17
Záruka
• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohly by poškodit
konstrukční materiál sedačky.
• BeSafe doporučuje, abyste nekupovali ani neprodávali
použitou sedačku.
• UCHOVEJTE tuto příručku pro pozdější použití se sedačkou.
• NEPOUŽÍVEJTE sedačku doma. Nebyla navržena pro použití
v domácnosti a lze ji použít pouze ve vozidle.
Praktické rady
Po upevnění sedačky ve vozidle zkontrolujte všechna místa, kde by se
sedačka mohla dotknout interiéru. Doporučujeme na těchto místech použít
ochranný potah (BeSafe), aby se zamezilo poškrábání, zabarvení či jinému
poškození interiéru vozidla, zejména u vozidel s koženým nebo dřevěným
interiérem. • Všechny výrobky BeSafe jsou pečlivě navrženy, vyrobeny a
testovány. Všechny naše sedačky BeSafe jsou pravidelně testovány
v naší testovací laboratoři. Navíc jsou také testovány nezávislými
zkušebními institucemi.
• Pokud se na výrobku vyskytne závada na materiálu či jiná výrobní
závada, s výjimkou potahů a popruhů, do 16ti měsíců od zakoupení,
vraťte prosím sedačku u prodejce, u něhož jste ji zakoupili.
• Záruka platí pouze tehdy, používáte-li vaši sedačku správně a
opatrně. Kontaktujte vašeho prodejce, který rozhodne, zda sedačku
zaslat výrobci k opravě. Sedačku nelze vyměnit za jinou ani ji vrátit.
Záruka se opravou neprodlužuje.
• Záruka neplatí v případě pokud: nemáte příjmový doklad nebo byl
defekt způsoben nesprávným, neopatrným či hrubým zacházením
nebo nepozorností.
Prodejní informace
Poznámka pro instalaci PROTI SMĚRU JÍZDY
• Toto je polouniverzální dětský zádržný systém. Je schválen podle norem
č. 44.04, což je série ustanovení pro všeobecné použití ve vozidlech
vybavených tříbodovými bezpečnostními pásy ověřenými podle norem
UN/ECE č.16 nebo jiných ekvivalentních norem.
• Sedačku lze naistalovat na sedadla vozidel uvedených v přiloženém
‘seznamu aut’. Sedadla v jiných vozeh mohou být také vhodná k
instalaci tohoto bezpečnostního zařízení. Jste-li na pochybách, obraťte
se buď na výrobce sedačky nebo na prodejce. Pro aktualizovaný
seznam aut navštivte: www.besafe.com.
Další autosedačka
• BeSafe iZi Up je sedačka patřící do skupiny 2/3, kterou lze použít pro
děti od 15 do 36 kg, což zahrnuje věkovou skupinu od 4 do 12 let.
18
19
B109-8814
N2002084

Podobné dokumenty

ECE R44 04 - Babypoint

ECE R44 04 - Babypoint • NEPOUŽÍVEJTE sedačku déle než 5 let. Stárnutí materiálu má negativní vliv na jeho kvalitu. • NEPOUŽÍVEJTE sedačku doma. Nebyla navržena pro použití v domácnosti a lze ji použít pouze ve vozidle...

Více