Kurz 16 MS Word - Auto

Transkript

Kurz 16 MS Word - Auto
v rámci projektu
„Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly, spol. s r.o.“
Kurz 16
MS Word
Lektor: Jan Vostatek
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
1
Smyslem projektu „Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o.:
je stírání generačních a vědomostních rozdílů pracovního kolektivu.
Smyslem kurzu:
je rozvoj efektivní komunikace, odhad potřeb kupujících, včasné rozpoznání
problémových zákazníků a zvládání konfliktů s jediným cílem – neztratit
žádného zákazníka.
Cíle:
na konci kurzu budou účastníci:
 Umět pracovat se soubore a panelem karet
 Vytvářet nové dokumenty, využívat šablony
 Zvládat formátování a styly
 Umět vytvářet obsahy
 Umět vytvářet aktivní pole
Moje cíle (aneb co chci od kurzu):
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
2
Harmonogram 1 den
Činnost
Čas
Prezentace účastníků, objasnění cílů kurzu, osobní cíle
účastníků
7:00 – 8:00
Obecné uvedení do problematiky textových editorů,
zásady práce s textem
9:00 –9:30
Práce se souborem, panel karet
9:30 –10:30
Vytvoření nového dokumentu, využití šablon
10:30 –11:30
Přestávka na oběd
11:30 –12:00
Základní formátování
12:00 – 13:00
Pokročilé formátování, styly
13:00 – 14:00
Reference, obsah, aktivní pole
14:00 – 15:00
Tipy a triky
15:00 – 15:30
Závěrečná diskuze, ukončení 1 dne
15:30 – 16:00
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
3
Harmonogram 2 den
Činnost
Čas
Prezentace účastníků, co nás zaujalo minule…
7:00 – 8:00
Diskuze o častých problémech
8:00 – 9:30
Supervize doručených souborů
9:30 – 11:30
Přestávka na oběd
11:30 –12:00
Supervize doručených souborů
12:00 – 15:00
Závěrečná diskuze, ukončení kurzu
15:00 – 16:00
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
4
Úvod
Microsoft Word je textový procesor od firmy Microsoft, který je součástí kancelářského
balíku Microsoft Office.
Jeho první verzi vytvořil v roce 1983 programátor Richard Brodie pro společnost IBM (tato
verze běžela pod operačním systémem DOS). Následovala mj. verze pro Macintosh (1984) a
roku 1989 byl vytvořen první Word běžící pod OS Microsoft Windows.
DOS verze (Word 3.00) si velkou oblibu nezískala. Verze pro Macintosh (Word 3.01), která již
neobsahovala tolik chyb, byla úspěšnější. Byl to první textový editor, který byl schopný
zobrazit na obrazovce kurzívu a tučné písmo, což ovšem nestačilo na to, aby se dostatečně
mnoho firem rozhodlo vyměnit konkurenční programy, například WordPerfect, za Word.
První verze pro Windows 3.0 vznikla roku 1989 pod názvem Word 1.0. Tím Word zvítězil nad
WordPerfectem, který verzi pro Windows neměl. Verze Word 2.0 pak jeho pozici jen
upevnila.
Dnešní verze tohoto programu umí už mnohem více než jen zpracovávat text; mj. v nich lze
do dokumentů vkládat obrázky, tabulky a grafy a pomocí panelu nástrojů Kreslení lze
vytvářet jednoduché grafické útvary. Makra (např. v jazyce Visual Basic) umožňují
automatizovat práci (ovšem přinášejí určitá bezpečnostní rizika).
(Zdroj: Wikipedia)
Základem práce v MS Wordu je práce s dokumentem – souborem. V první části si ukážeme
typické manipulace se souborem.
Všechny činnosti lze v MS Wordu (a ostatních částech balíku Office) vyvolat z pásu karet –
ten se nachází v horní části okna a je rozdělený na následující bloky:
Soubor – umožňuje manipulovat se souborem – otvírat, ukládat, tisknout...
Domů – nejčastější formátování textu, písma, odstavců, stylů – vyhledávání
Vložení – umožňuje vkládat do dokumentu složitější objekty, jako jsou tabulky, obrázky,
grafy nebo například hlavička a patička stránky
Rozložení stránky – zde můžete nastavit velikost stránky, jejích okraje
Reference – vkládání křížových odkazů, obsahu, seznamů citací
Korespondence – hromadné generování dopisů
Revize – režim sledování změn
Zobrazení – lupa, zobrazení více stránek
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
5
Obecně o menu Soubor
Než si popíšeme vytvoření nového dokumentu a základní úpravy textu, vysvětlíme si základní
manipulace se souborem.
Ve verzi MS Word 2010 je opět používán pás karet. Pozitivní změnou je, že se nepoužívá
tlačítko Office, ale přístup do karty Soubor (File) je logicky přímo z hlavní nabídky.
Soubor (File) - Uložit (Save)
Rozpracovaný soubor uloží pod současným jménem v současném umístění.
Lze použít klávesovou zkratku CTRL+S nebo složenou zkratku ALT,S,L.
Při otvířání souborů přímo z emailu nebo z přenosného média (např. USB klíče) si dejte
pozor, zda víte, kam se soubor ukládá. Zejména při otevření souboru z emailu je doporučeno
si napřed soubor uložit do známého adresáře – viz dále.
Soubor (File) - Uložit jako (Save As)
Rozpracovaný soubor uloží pod jiným názvem. V políčku Název (File name) zadáme jméno,
pod kterým chceme soubor uložit. V políčku Typ Souboru (Save As Type) můžeme zvolit jiný
typ uložení (třeba starší verze Wordu). Přes tlačítko Nástroje (Tools) můžeme například
nastavit uložení pod heslem.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
6
Po uložení je soubor nadále upravován pod novým jménem, případně v novém adresáři.
Volbu „Uložit jako“ lze použít i pro vytvoření PDF verze vašeho dokumentu – na řádku „Uložit
jako typ“ zvolte „Formát PDF (*.pdf)“.
Pro uložení pod jménem lze použít klávesovou zkratku F12 nebo složenou zkratku ALT,S,J.
Soubor (File) - Otevřít (Open)
Otevřeme požadovaný Wordovský (nebo jiný textový) soubor.
Lze použít klávesovou zkratku CTRL-O. V případě, že máme při otevření dokumentu již
nějaký dokument otevřený, nedojde k jeho automatickému zavření – soubory budou
otevřeny současně, ve dvou oknem programu. Můžeme mezi nimi přepínat pomocí lišty na
spodní části obrazovky nebo pomocí klávesové zkratky ALT-TAB.
Soubor (File) - Zavři (Close)
Zavře aktuální soubor. V případě, že jej nemáme uložen, tak se zeptá, zda jej nechceme
uložit. Klávesová zkratka pro tuto akci je CTRL-W.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
7
Soubor (File) - Vlastnosti (Info)
Základní vlastnosti aktuálního souboru (velikost, poslední změna, autor, ...). A další
informace třeba o elektronickém podpisu dokumentu, jeho zabezpečení atd. Podrobněji
proberu v následujícím článku.
Soubor (File) - Naposledy otevřeno (Recent)
Seznam naposled otevřených souborů.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
8
Soubor (File) - Nový (New)
Otevřeme nový soubor.
Na výběr máme prázdný dokument, nebo si můžeme vybrat z mnoha předpřipravených
šablon. Jelikož žijeme v 21. století, tak máme přímý přístup k předpřipraveným a
aktualizovaným šablonám na webu firmy Microsoft. Nemusíme tedy komplikovaně vymýšlet
grafiku dokumentu (třeba faktury, životopisu, ...), ale jen stáhneme vhodnou
předpřipravenou šablonu.
Klávesová zkratka pro nový dokument je CTRL-N, při jejím použití se ale automaticky vytvoří
prázdný dokument. Chceme-li použít některou z šablon, musíme využít nabídku v pásu karet.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
9
Soubor (File) - Tisk (Print)
Vytiskneme připravený dokument. Máme k dispozici množství přehledně připraveného
nastavení, což ulehčí a zefektivní tisk. Rychlá volba pomocí klávesové zkratky je CTRL+P.
Tisk (Print) Pokud nám přednastavené údaje vyhovují, můžeme zadat počet kopii a tisknout.
Tiskárna (Printer) Zde zvolíme tiskárnu ze seznamu nainstalovaných tiskáren. Je-li u tiskárny
napsáno „Offline“, je tiskárna vypnutá. I v takovém případě se dokument z programu
úspěšně natiskne, zůstane ale ve frontě tiskárny do doby, než bude tiskárna
zapnuta/připojena k počítači.
Settings - Nastavení Zde zvolíme velikost papíru, jeho orientaci, vlastní okraje, zvětšení,
postup tisku. U tiskáren, které disponují touto funkcionalitou, lze zvolit oboustranný tisk. Pro
tisk náhledů nebo prezentací lze zvolit také tisk více stránek na jeden list papíru.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
10
Soubor (File) – Uložit a odeslat (Share)
Zpracovavané dokumenty lze on-line sdílet. Tj. na jednom dokumentu může pracovat několik
lidí v různých částech světa.
Sdílet - (Share)
 Odeslat emailem (Send Using E-mail) - pošleme E-mailem
 Uložit na web (Save to Web) - uložíme na datové uložiště Windows Live
 Uložit na web službky SharePoint (Save to SharePoint) – uložít na DMS (document
management system) Sharepoint
 Publikovat jako příspěvek na blog (Publish as Blog Post) – v případě, že máte
nastavené propojení s blogem, můžete přímo z wordu publikovat
Typ souboru - File Types
 Změnit typ souboru (Change File Type) změna typu souboru - převod na jinou verzi
MS Word dokumentu, na soubor RTF nebo na webovou stránku.
 Vytvořit dokument PDF/XPS (Create PDF/XPS Document) - vytvořit PDF/XPS
dokument - konečně je tato služba přímo integrovaná a nemusí se stahovat a
doinstalovávat jako v předchozí verzi. Opět velké plus pro Microsoft. Tato možnost je
dostupná také přes volbu „Uložit jako“.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
11
Soubor (File) - Nápověda (Help)
Pomoc při potížích při práci v programu MS Excel 2010. Opět provázán s webem společnosti
Microsoft, ať pomoc může být lepší rychlejší a přesnější.
V tomto okně se zadává kód pro aktivaci beta vezre tohoto produktu...
Soubor (File) - Nastavení (Options)
Množství nastavení (třeba karta Vývojář). Bude popsáno v samostatném článku. V tomto již
na to není prostor.
Soubor (File) - Konec (Exit)
Zavře MS Word 2010. Pokud je soubor rozpracován, ještě se zeptá na uložení.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
12
Jak uložit dokument do *.pdf - Word 2010
Jak v Microsoft Word 2010 uložit (exportovat) vytvořený dokument do *.pdf
Cílem lekce
Cílem lekce je ukázat, jak Váš dokument (dopis, fakturu,...) vytvořenou v Microsoft Word
2010 uložit (exportovat) jako *.pdf.
Co budete potřebovat
Dokument vytvořený v Microsoft Word.
Poznámka: Pro verzi Microsoft Word 2007 je postup obdobný, jen musíte mít stažen
bezplatný doplněk pro tvorbu *.pdf (k nalezení na microsoft.com).
Jdeme na to
Z pasu karet vyberte Soubor a Uložit jako.
Poznámka: Pro verzi Microsoft Word 2007 kliknete místo na soubor na tlačítko Office.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
13
Uložit jako
V zobrazeném dialogovém okně Uložit jako zvolíte:


Název souboru jak chcete, aby se soubor jmenoval
Uložit jako typ vyberete dokument PDF (*.pdf)
Máte-li nastaveno, můžete kliknout na OK
Poznámka: Bude-li zájem, mohu probrat jednotlivá pokročilá nastavení pro uložení do *.pdf,
která navíc Word nabízí, ale pro začátek stačí nechat přednastavené hodnoty a parametry.
Hotové *.pdf
Automaticky se spustí prohlížeč *.pdf dokumentu a v něm uvidíte svou prezentaci
převedenou do *.pdf.
Poznámka: Word 2010 umí bez problému exportovat symboly, grafy, obrázky rovnice atd.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
14
Tisk dokumentu - Wordu 2010
Jak tisknout vaše dokumenty v MS Wordu? - včetně možnosti ekonomického tisku.
Úvodem do tisku
Tisknou z Wordu je jednou z nejdůležitějších věcí. Pokud již umíte vytvořit a uložit dokument,
ještě jej musíte vytisknout. Zatím se stále smlouvy, faktury, dodací listy, objednávky musí
vytisknout, je sice pár firem co z velké části pracuje s elektronickými dokumenty, ale ta
největší skupina pořád pracuje s papírovými.
Zobrazení před tiskem
Nejen z důvodu úspory papíru doporučuji před tiskem zkontrolovat, jak bude stránka
vypadat.
Na pásu karet vyberete Soubor ze zobrazeného menu Tisk a zobrazí se vám okno pro tisk kde
v pravé části vidíte, jak dokument bude vypadat.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
15
Máte-li stránek více, můžete se dostat na další pomocí šipek umístěných v dolní liště.
Nastavení tisku
V Soubor > Tisk v oddíle Tiskárna vyberete vhodnou tiskárnu (kam budete chtít tisk poslat).
Často je k dispozici více tiskáren lasarové (pro černobilý tisk) ingoustovka (pro barevný).
V oddíle Nastavení klikem na Tisknout vlastní rozsah vyberete z nabízených možností.
Například pro úsporu papíru vytisknete jen liché stránky, papír otočíte a vytisknete sudé.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
16
Pokud Vám nevyhovují, můžete vypsat přímo rozsah stránek v oddíle Nastavení do pole
Stránky vepíšete vlastní rozsah. Zadávají se čísla nebo rozsahy, čísla se oddělují čárkou
(stránky se počítají od začátku do konce).
1,8,15 nebo 5-10 nebo 1, 5-10, 52 atd.
Rozsah stránek umožňuje ještě další nastavení, ale tom v další kapitole. Jako základ postačí.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
17
Vlastní tisk
Teď když máte zkontrolované, jak dokument vypadá, vybranou tiskárnu a rozsah tisku stačí
klik na počet kopií (většinou není potřeba protože stačí jeden výtisk), ale třeba pro faktury,
dodací listy potřebujete dva (jeden pro Vás druhý pro firmu které posíláte). A teď jen Tisk a
dokument se vytiskne (pokud je tiskárna správně nastavená, zapnutá, má papír a ten není
zaseknut,...
Pokročilejší nastavení
V této kapitole probereme další možnosti nastavení tisku.
Výběr stránek pro tisk
V předchozí kapitole jsme probrali základní nastavení pro vybrané stránky. Nastavit lze více
třeba požadavek na vytisknutí oddílu (p=stránka, s=oddíl)
Jednostranný/oboustranný tisk
Jednostranný nebo oboustranný tisk, automatické překlápění po delší či kratší straně (pokud
umí tiskárna), nebo ruční výměna papíru.)
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
18
Kompletováno
Pro více kopií jak se mají papíry třídit.
Orientace
Orientace papíru - na výšku nebo na šířku.
Velikost papíru
Nastavení velikosti papíru (A4, A5, A3 ....)
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
19
Okraje
Nastavení okrajů - hlavně pokud papír zakládáte do pořadačů tak počítat s místem vlevo
(málokterá šablona s touto alternativou počítá), ale je důležitá. Jelikož po založení je levá
část dokumentu špatně čitelná.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
20
Počet stránek na list
Tisknete-li nějaké poznámky, případně v dokumentu je použít velký font, můžete nastavit
vytisknutí až 16 stránek na jeden list papíru.
Poznámka: Tady pozor na schopnosti tiskárny – při tisku nemusí být písmenka čitelná.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
21
Ostatní nastavení
Dále je možno nastavit


Vlastnosti tiskárny - zde podle tiskárny a jejího ovladače
Vzhled stránky - pokud máte raději záložkové menu.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
22
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
23
Formátování textu
Probrali jsme si základní manipulace se souborem, umíme tedy otevřít existující soubor,
případně jej upravit a znova uložit. Také jej umíme natisknout nebo sdílet s dalším
příjemcem. Nyní si projdeme základy tvorby nových dokumentů.
A to v následujících krocích:
1) Vytvoření dokumentu
2) Vložení textu
3) Formátování textu
4) Formátování stránek
5) Vložení obrázků
6) Vložení tabulek
Vytvoření nového dokumentu
Nový dokument vytvoříte na kartě Soubor, jak bylo popsáno v předchozí lekci. V případě, že
použijete klávesovou zkratku CTRL-N, vytvoří se prázdný soubor, v případě, že využijete
nabídku na kartě Soubor, můžete zvolit šablonu, která již obsahuje základní strukturu a
obsah souboru.
Vložení textu
Do vytvořeného souboru vložíte text buď tím, že jej začnete psát, nebo jej můžete zkopírovat
z jiných zdrojů – například z emailu nebo z webové stránky. Pro vložení z jiného zdroje
použijte kopírování pomocí CTRL-C a CTRL-V. Ve zdrojovém dokumentu si označte část
textu, kterou chcete použít, zkopírujte ji do schránku pomocí stisku CTRL-C a do nového
dokumentu ji vložte pomocí CTRL-V.
V případě, že nechcete zachovat formátování zdrojového textu, můžete na kartě Domů
(Home) vybrat volbu Vložit a dále stisknout obrázek velkého písmene „A“. Tímto se vloží
pouze text, bez jakéhokoliv formátování.
Formátování textu
Při formátování textu platí zásada „méně je někdy více“ – chcete-li text udržet přehledný a
snadno čitelný, vyvarujte se příliš složitého formátování a udržujte vzhled i strukturu
dokumentu jednoduché.
Pro formátování vzhledu běžně využíváme:
1) Formátování písma (tučné, proložené (kurzíva), podržené)
2) Formátování odstavců (odsazení, zarovnání, rámečky)
Pro stanovení struktury dokumentu potom můžeme využít:
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
24
1)
2)
3)
4)
Odstavce
Nadpisy a podnadpisy
Číslování, odrážky, seznamy
Různé komplikovanější struktury jako tabulky a obrázky
Nyní k jednotlivých postupům.
Formátování písma
Při formátování písma začneme tím, že vybereme blok textu, na který chceme aplikovat nový
formát (slovo, větu nebo odstavec – pro formátování více odstavců nebo celých dokumentů
využijeme styly, více o stylech později).
Po výběru textu můžeme aplikovat požadovaný formát přímo z karty Domů (Home) stiskem
požadovaného tlačítka formátu – ty naleznete v levé části, druhý blok od kraje.
První volbou je volba písma – pro dokumenty, které jsou určeny primárně k tisku, se
doporučuje používat patková písma – v dnešní době nejčastěji písmo Cambria. Patkové
písmo je v tištěné podobě čitelnější a to i při menších velikostech písmenek.
Pro text, který je primárně určený ke čtení na monitoru potom doporučujeme využívat písmo
Calibri (kterým je tento dokument).
Další volbou je velikost písma – běžně používaná velikost je 12 – velikost se udává v bodech.
Velikosti pod 10 bodů lze považovat za „maličké“ a jejich použití musí mít jasný účel. Naopak
písma nad 14 bodů jsou veliká a nehodí se pro plynulý text.
Další dvě tlačítka slouží pro zvětšení (resp. zmenšení) textu – na rozdíl od nastavení velikosti
textu, které celý vybraný text změní na zvolenou velikost, tlačítka A a A provádí změnu při
zachování relativních rozdílů ve velikosti textu.
Tlačítko Aa můžete použít pro zvětšení/zmenšení písmen z velkých na malá a opačně –
v praxi jej ale použijete zřídka.
Mnohem častěji budete používat spodní řadu formátovacích tlačítek.
B – změní označený text na tučný (v případě, že je vybraný text již tučným písmem,
opakovaný stisk tohoto tlačítka naopak tučné formátování odstraní). Pro pohodlí můžete
použít i klávesovou zkratku CTRL-B. (Pro zajímavost, písmeno B zde označuje začátek
anglického slova „Bold“).
I – toto tlačítko změní vybraný text na kurzívu (také někdy nazývaný italikou nebo
proloženým písmem). Text, který je již kurzívou, převede zpět na normální.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
25
U – toto tlačítko podtrhne vybraný text (nebo podtrhnutí zruší). Zvýraznění pomocí
podtrhnutí byste měli používat pouze ojediněle – při použití v delším textu výrazně snižuje
čitelnost textu.
abc – pomocí tohoto tlačítka označíte text jako přeškrtnutý – to se hodí pro zvýraznění
případného neplatného textu, v případě, že chcete vyznačit změny, které jste v dokumentu
provedli, ale nechcete využít funkci sledování změn.
Tlačítka x2 a x2 změní zvolený text na dolní nebo horní index. Opakovaným stiskem tlačítka
převedete text zpět na normální.
Tlačítko vám umožní aplikovat na zvolený text nějaký textový efekt – například barevný
obrys, stín nebo odraz. V běžném textu, zejména potom ne ve formálním, není pro takové
efekty místo. Jejich užití zvažujte pouze při tvorbě plakátů, upoutávek a podobných
grafických dokumentů.
Tlačítko
můžete použít jako zvýrazňovač – nastaví textu barevné pozadí (typicky sytě
žluté, ale můžete si zvolit jinou barvu, kliknete-li na tlačítko v jeho pravé části, u té maličké
šipky). Právě zvolenou barvu uvidíte ve spodní části tlačítka.
A nakonec, tlačítko
vám umožní změnit barvu textu. Platí, že barevné písmo používáme
zejména pro zvýraznění nadpisů, v delším textu nechte barvu černou, čte se nejlépe.
Formátování odstavců
Proč zarovnání? Protože chceme vytvářet nejen jazykově správné texty, ale chceme těmto
textům dát co nejlepší grafickou podobu. Jak říká klasik "obal prodává", tak proč psanému
textu nedat i pěknější kabátek.
Zarovnání odstavce je nejsnadněji nastavitelným parametrem (charakteristikou) odstavce.
Jako u všeho ve Wordu máme na výběr:



Tlačítka z karty Domů na panelu Odstavec (ve starší verzi na panelu Formát)
Využít klávesové zkratky (funguje i ve starších verzích Wordu např. CTRL+E)
Využít styl (o tomto později, v kapitole styly)
Pro snadné formátování odstavce si nejprve tento odstavec (či více odstavců) označíme pak jen využijeme příslušné tlačítko.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
26
Zarovnání vlevo
Využitím prvního tlačítka zarováme odstavec doleva. Pokud raději používáme klávesnici,
použijeme klávesovou zkratku CTRL + L. Zarovnání doleva se využívá nejčastěji – snadno se
čte, nevytváří nepěkné mezery (jako se může stát v případě plného zarovnání).
Zarovnání na střed
Využitím druhého tlačítka zarovnáme odstavec na střed. Odpovídající klávesová zkratka
CTRL + E. Praktickou aplikaci můžeme vidět dále.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
27
Zarovnání vpravo
Využitím třetího tlačítka zarovnáme odstavec napravo. Odpovídající klávesová zkratka CTRL
+ R.
Zarovnání do bloku
Využitím čtvrtého (posledního) tlačítka zarovnáme odstavec do bloku. Odpovídající
klávesová zkratka CTRL + J. Praktickou aplikaci můžeme vidět dále.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
28
V případě, že chcete celý odstavec zvýraznit, můžete jej „odsadit“ – to lze
tlačítkem
odstavec.
. Text bude potom odsazený od levého okraje. Jako tento
Při formátování odstavců můžete zvolit také velikost proložení řádků (vertikální rozestup
mezi řádky). To lze tlačítkem
.
Dále můžete zvolit barvu pozadí celého odstavce a jeho případné orámování. K tomu slouží
tlačítka
. Při jejich použití klikněte na šipečku v pravé části tlačítka, zobrazí se vám
nabídka různých barev a formátů.
Struktura textu
Pro stanovení struktury textu je důležité členit jednotlivé bloky do logických celků.
Základním blokem textu je odstavec – odstavce vždy oddělujeme znakem konce řádku, který
vložíme prostým stisknutím klávesy ENTER. Dávejte si pozor, abyste odstavec ukončili i
v případě, že vám začátek dalšího automaticky „vyjde“ na nový řádek. Při změně textu nebo i
jen při změně tiskárny může dojít k novému vypočítání řádkování a text se vám potom
„rozjede“.
V případě, že chcete zkontrolovat, kde v textu máte konce řádků, můžete si zapnout
zobrazování netisknutelných znaků. Je to tlačítko na kartě Domů, které vypadá jako
písmenko pí . Po jeho zapnutí se vám v textu zobrazí spousta podivných značek. Místo
mezer uvidíte „zvednutou tečku“, místo konce řádku znak ¶ a místo tabelátoru šípku.
Opětovným stiskem tlačítka zobrazování vypnete.
V případě, že chcete ukončit řádek, ale nikoliv odstavec (například protože nechcete, aby
Word vložil vertikální mezeru do textu), můžete tak provést stiskem SHIFT-ENTER.
Pro formátování odstavce jsme si již popsali základní operace v předchozí kapitole, nyní ještě
pár pokročilejších operací.
Chcete-li odsadit první řádek odstavce, nepoužívejte k tomu násobné mezery.
Umístěte kurzor na začátek odstavce (úplně doleva na prvním řádku) a stiskněte klávesu
TAB. Na pravítku nad stránkou (pod panelem karet) uvidíte, že se značky znázorňující
začátek odstavce automaticky posunuly.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
29
Chcete-li odsazení opět zrušit, můžete tak provést opět tak, že umístíte kurzor na první místo
na prvním řádku odstavce a stiskem klávesy BACKSPACE odsazení zrušíte.
Stisknete-li klávesu TAB na prvním místě jiného, než prvního řádku, odsadí MS Word celý
odstavec, nejen první řádek. Chcete-li takové odstavení zrušit, musíte mít ale kurzor opět na
prvním řádku!
Číslování, odrážky, seznamy
Chceme-li vložit číslovaný seznam, neděláme to nikdy ručním číslováním. Ručně vložená čísla
je totiž nutno kontrolovat, přečíslovávat a kontrolovat jejich formátování a odsazení. U
automatických seznamů provede Word vše za nás.
Zjednodušení psaní dokumentu a jeho následné formátování. Výsledný dokument bude
přehlednější a čtivější. Navíc následná aktualizace bude jednodušší a rychlejší. O přečíslování
se nebudeme muset starat, bude provedeno automaticky.
Druhy odrážek a číslování
Máme na výber s několika druhu:


odrážky - různé tvary, záleží na fantazii a potřebách
číslování - ať už čísly, nebo písmeny, řecké číslice, ...
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
30


víceúrovňové - buď si vybereme z předpřipravených stylů nebo nastavíme vlastní
styly seznamů - pokud jsme si nic nevybrali, můžeme si vytvořit vlastní
Odrážky
V základní nabídce máme na výběr několik odrážek. Pokud se nám nelíbí nebo potřebujeme
jiné, stačí zvolit vlastní:
Můžeme nejen vybrat odrážku, včetně její barvy a velikosti, ale doplnit k ní potřebná
odsazení, tak aby nám výsledný efekt vyhovoval.
Chceme-li mezi řádky označené odrážkou vložit text, který odrážku nemá, můžeme vložit
nový odstavec a klávesou BACKSPACE odrážku odstranit. Případně lze použít řádkování
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
31
pomocí SHIFT-ENTER, které nevytvoří nový odstavec – další řádek tedy začne bez vložení
odrážky.
Číslování
Použijeme jednoduché číslování odrážek. Pokud se nám nelíbí, co nabízí Word či
potřebujeme vlastní číslování, stačí zvolit vlastní:
Opět můžeme provést vlastní nastavení. Jak chceme počítat (1, 2, 3) nebo (a, b, c) nebo (i, ii,
iii) včetně nastavení odsazení a ostatních drobností.
Stejně jako u odrážek, u odstavce lze odstranit číslování tím, že umístíme kurzor na začátek
odstavce (tedy mezi první písmeno odstavce a jeho číslo) a stiskneme klávesu BACKSPACE.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
32
V případě, že za takovýmto odstavce následuje další číslovaný odstavec, dojde
k automatickému přečíslování.
Víceurovňové číslování
Pro rozsáhlejší strukturu seznamu, je vhodné použít víceúrovňový seznam. Opět Word nabízí
předpřipravené styly. Případně můžete využít vlastního nastavení:
Styly seznamů
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
33
Pokud píšeme nějaký rozsáhlejší dokument, není špatné si vytvořit několik stylů, které
budeme v průběhu používat; jednak si ušetříme práci a za druhé odrážky a číslování bude
vypadat stejně na všech stránkách a nebude to každá ves jiný pes.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
34
MS Word nastavení: styly a formátování
... aneb efektní změna dokumentů ...
Proč používat styly?
Jednoduchá, rychlá a efektní změna napsaného dokumentu. Pokud správně přiřadíme
jednotlivým částem dokumentu styly. Jednoduchou změnou formatování stylu změníme celý
dokument. Navíc tento dokument bude mít jendnotnou formu. Udržíme si v něm přehled a
celkový vzhled dokumentu nabude profesionálního dojmů.
Hodí se pro grafickou úpravu diplomovou práci či seminárky.
Označení stylu
Před začátkem psaní musíme vědět alespoň kostru. Jak by měl dokument vypadat, co bude
nadpis, co odstavec, co popis obrázků... Poté jednoduše přiřadíme příslušným textům daný
formát, Nadpis1, Normální atd...
Výběr stylu pro změnu
Po napsání dokumentu můžeme ponechat standartní formátování MS Wordu, nebo si je
upravit k obrazu svému. Pro vlastní nastavení vybereme Formát - Styly a formatování...
vpravo se nám otevře okno Styly a formatování s předdefinovanými styly.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
35
Pro daný styl vybereme Změnit...
Úprava stylu
Obdržíme okno, kde nejdůležitější změny můžeme provést přímo v tomto okně. Pro valnou
většinu nastavení postačí. Pokud potřebujeme být důslednější a styl naformátovat lépe stačí
jen:
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
36
Vybrat z nabídky Formát zda požadujeme formátovat:








Písmo...
Odstavec...
Tabulátory...
Ohraničení...
Jazyk...
Rámeček...
Číslování...
Klávesová zkratka...
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
37
Formátování a styly
Proč používat styly?
Jednoduchá, rychlá a efektní změna napsaného dokumentu. Pokud správně přiřadíme
jednotlivým částem dokumentu styly. Jednoduchou změnou formátování stylu změníme celý
dokument. Navíc tento dokument bude mít jednotnou formu. Udržíme si v něm přehled a
celkový vzhled dokumentu nabude profesionálního dojmů.
Přiřazení stylu
Nejprve vybereme text, kterému potřebujeme přiřadit styl. Z karty Domů skupina Styly
vybereme požadovaný styl (například Nadpis 1).
Komletní seznam stylů danného dokumentu si můžeme zobrazit kliknutím na šipku
Poznámka: Předpokládám, že před začátkem psaní máme namyšlenou kostru dokumentu.
Jak by měl vypadat, co bude nadpis, co odstavec, co popis obrázků, atd. Poté jednoduše
přiřadíme příslušným textům daný formát, Nadpis1, Normální, Obrázek, atd.
Jak upravit formátování stylu
... rychle a jednoduše ... - Automatická změna stylu.
MS Word 2010 umožňuje jednoduše změnit všechny styly. Microsoft předdefinoval nějaké
styly, které se k sobě hodí a je možno provést kompletní změnu (například u všech stylů se
změní písmo, barevné schéma atd.)
Budeme-li chtít předdefinované styly automaticky upravit, není nic jednoduššího. Z karty
Domů záložka Styly vybereme Změnit styly.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
38
Umožní nám změnit:





Sada stylů - změni celou sadu stylu dle vybrané volby (Elegantní, jednoduchý, ...)
Barvy - změna barevné koncepce stylu (k dispozici předdefinované barvy)
Písma
Mezery mezi odstavci
Nastavit jako výchozí
Jak upravit formátování stylu profesionálně
... profesionálně k obrazu svému ... - bez použití předdefinovaných stylů od Microsoftu.
Budeme-li chtít předdefinované styly profesionálně upravit, není nic jednoduššího. Z karty
Domů skupina Styly klikneme na "upřesnění"
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
39
V zobrazeném okně klikneme na ikonu spravovat styly
Obdržíme okno Spravovat styly
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
40
V tomto zobrazeném okně vybereme styl, který chceme změnit (např. Nadpis 1). Klikneme
na tlačítko Změnit .... Obdržíme okno: Úprava stylu.
Úprava stylu
V tomto okně již můžeme nastavit stylu požadované formátování ...
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
41
Změnit můžeme vlastnosti:




Název:
Typ stylu
Styl založený na:
Styl následujícího odstavce
Změnit základní formátování:





Písmo
Velikost
Zarovnání
řádkování
...
Pokud nám tyto volby nestačí, přes tlačítko Formát můžeme provést podrobnější změnu
formátu, přes tlačítko Formát:
 Písmo
 Odstavec
 Tabulátory
 Ohraničení
 Jazyk
 Rámeček
 Číslování
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
42


Klávesová zkratka
Textové efekty
Písmo styly
Nastavení písma
Písmo a jeho nastavení, hlavně typ Písmo, řez písma, velikost, barva, styl podtržení.
Výhodou je, že můžeme vidět jak to bude vypada v náhledu.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
43
Proložení znaků speciálnější nastavení ohledně Měřítka, mezer, umístění... Opět k dispozici
nádhled.
Textové efekty - pro tištěnou prezentací je toto oknu k ničemu, pokud posílate přímo
wordové dokumenty a chcete ukázat, že umíte ovládat Word tak třeba využijete. Nastavují
se zde jen Animace. Opět k dispozici nádhled.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
44
Odstavec nastavení stylů
Odsazení a mezery Nastavit zde můžeme Zarovnání, úroveň osnovy, Odstazení (zleva,
zprava), Mezery (před, za, řadkování). V tomto okně se dost často nastavuji Hlavně mezery.
Tok textu Specialnější nastavení jako kontrola osamocených řádků, svazování řadku,
neumožnění dělení slov. V tomto okně většinou se moc nenastavuje. Odsud se můžeme
přesunout na Tabulátory.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
45
Tabelátory
Nastavení tableratorů
Ohraničení
Ohraničení Zde lze nastavit ohraničení, jeho styl ať už jde o čaru celou či přerušovanou, její
barvu, šířku. K dispozici máme náhled ať víme jak to vypadá.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
46
Stínování
Jazyk
Nastavení jazyku v jakém daný text píšeme...
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
47
Rámeček
Nastavení rámečku kolem textů
Odrážky a číslování
Hodí se nejen pro přehledné číslování kapitol
Odrážky můžeme si vybrat z několika vzorů již předpřipraveným nebo nadefinovat vlastní.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
48
Číslování - podobně jako odrážky přehledné řazení. Možno se odkazovat k jednotlivým
odrážkám.
Víceúrovňové - velice vhodné pokud máme delší články kapitoly číslovat do sekcí a podsekcí
ať se jednodušeji na ně odkazuje (samozřejmě odkazy budou automaticky provázané). Toto
nastavení využívám velice často. Přeci jen technické publikace je vhodné přehledně řadit.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
49
Seznam stylů - pro přehlednější archivaci již vytvořených stylu. Lze vytvořit dokonce vlastní
šablonu, kde budete mít nadefinováno vše potřebné a nemusíte nastavovat pokaždé znovu.
Klávesové zkratky u nastavení stylů
V tomto okně si můžeme nastavit klávesové zkratky pro nejčastěji používané styly.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
50
Sloupce
Úvod do sloupců
Potřebujeme-li pro texty použít v MS Wordu sloupce, není nic jednoduššího, než použít
jedno tlačítko. Případně pro dokonalejší nastaveni 2x klikneme myší.
Je potřeba ale mít na paměti, že využití sloupců není příliš časté. Sloupce nelze použít pro
zarovnání textu vedle sebe v těch případech, kdy požadujeme, aby vedle sebe byly konkrétní
řádky. V takovém případě musíme využít tabulku.
Jak na sloupce
Můžeme použít tlačítko.
Jehož výhodou je že okamžitě máme stánku rozdělenou na požadovaný počet sloupců.
Další možnost je Vložit sloupce přes menu. Vložit - Sloupce
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
51
V zobrazeném okně můžeme nastavit:




počet sloupů - vybereme buď pomocí ikonky, nebo nastavíme číslo. (maximálně 12).
Šířka sloupců – pokud nám nevyhovují přednastavené hodnoty, můžeme si nastavit
vlastní.
Použít – můžeme toto nastavení použít na celý dokument. Nebo od místa kde je
kurzor dále. Záleží co zrovna potřebujete.
Náhled – jak formátování bude vypadat
Nastavování sloupců
Pokud již máme sloupce nastavený můžeme s jejich rozměry hýbat přímo na stránce pomocí
zarážek na pravítku.
Text ve sloupcích
Text ve sloupcích přibývá v prvním sloupci až na konec stránky a pokračuje v druhém sloupci
opět až na konec stránky, odtud buď na třetí sloupec (čtvrtý atd. záleží kolik sloupců máme),
nebo pokud máme jen sloupce dva na další stránku na první její sloupec. Jak jsem již psal
toto může být nevýhoda. Poznámka Pro vícejazyčný dokument, který jsem zhotovoval ve
Wordu jsem použil tabulky (o tabulkách se zmiňuji v jiném článků).
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
52
Hotové texty - ukázky
Ukázka jak mohou hotové texty pomocí sloupců vypadat.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
53
Doplňky
Ukončit text a pokračovat v dalším lze přes Vložit – Konec v zobrazeném okně vybereme
zalomit sloupec.
Obrázky
Vkládání obrázků, klipartů, obrazců, SmartArtu, grafů, snímků obrazovky. Jak na to Vám
poví tento článek.
Úvodem
Word má nejen vylepšené možností vkládání obrázku, ilustrací, fotek, ale hlavně možností
úpravy těchto grafických obrázků (takže nemusíte mít další specializované programy na
úpravu fotografií). K práci s obrázky je určen oddíl Ilustrace na kartě vložit.
Oddíl Ilustrace - prakticky
Na kartě Vložit oddíl Ilustrace.
V oddíle Ilustrace máte k dispozici:






Obrázek
Klipart
Obrazce
SmartArt
Graf
Snímek obrazovky
Obrázek
Vložení obrázku. Po zvolení ikony Obrázek se Vám zobrazí dialogové okno, kde můžete
vyhledat příslušný obrázek.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
54
Vložený obrázek
Ukázka vloženého obrázku.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
55
Dočasná karta - Formát
Zároveň s vloženým obrázkem se do pásu karet přidá dočasná karta Nástroje obrázku Formát, která umožňuje pokročilejší práci s obrázkem. Podrobněji co vše umí, bude v
samostatném článku.
Klipart
Při kliku na ikonu Klipart se zobrazí v pravé části pomocné okno klipart. Zde můžete najít
Vámi požadovaná klipart.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
56
Opět po vložení klipartu získáte dočasnou kartu Nástroje obrázku - Formát:
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
57
Dočasná karta - Formát
Obrazce
Vkládaní obrazců na výběr máte z různých obrazců (obdélníky, šipky, hvězdy, nápisy), včetně
čar a čar se šipkami.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
58
Dočasná karta - Formát
Opět vložené formáty můžete upravovat pomocí dočasné karty. Nástroje kreslení - Formát.
O dočasné kartě Formát budou informace v samostatném článku.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
59
SmartArt
V dnešní době se sdělované informace ubírají od pouhého textu ke grafickým prezentacím
(proto taková popularita PowerPoint a prezentací). Office (Word) obsahuje SmartArt, které
slouží k snadné vizualizaci vašich informací.
Vhodně zvoleným SmarArt-em získá předávaná informace nejen na srozumitelnosti, ale také
na atraktivitě. Navíc si tuto informaci "konzumenti" obsahu lépe zapamatují.
Velké uplatnění nachází v marketingových (a nejen marketingových) materiálech. Použití
např:







hierarchie - organizační schéma, ...
cyklus - pracovní, vývojový, ekologicky, ...
procesy - marketingové, výrobní, technologické, ...
vzájemné vztahy
matice - vztahy
relace
...
Podrobnější informace v článku SmartArt - Word 2010
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
60
Graf
Vkládaní grafů do MS Word. Na výběr máte z mnoha grafu v zobrazeném dialogovém okně.
Jak na grafy v MS Word bude v samostatném článku.
Snímek obrazovky
Tato možnost je nově od verze MS Wordu 2010 (Word 2007 neobsahuje). Takže od ve
Wordu 2010 můžete elegantně vkládat snímky obrazovky. Klikem na Snímek obrazovky se
zobrazí rozbalovací menu, z kterého můžete vložit snímek, který již máte v paměti, nebo
vytvořit nový klikem na Výřez obrazovky.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
61
Provedení výběru
Klikem na Výřez obrazovky Vám celá obrazovka zešedne a pomocí myší můžete označit výřez
obrazovky, který chcete vložit do Wordu.

Vkládaní tabulek
efektní a rychlé vložení tabulek do MS wordu 2010
Karta vložit (insert)
Jak logika napovídá, protože potřebujete vložit tabulku tak se musíte přepnout do karty
Vložit (Insert) a zvolit Tabulka (Table).
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
62
Pak již můžeme:






Vytvořit tabulku označením čtverečků - kolik čtverečku bude zbarvených tak velká
tabulka bude.
Vložit tabulku... - Zadá se počet řádku a sloupců.
Nakreslit tabulku - osobně nepoužívám
Konvertuj text na tabulku - položky oddělené tabelátorem můžete převést na text
Vložit tabulku zpravovanou v MS Excel
Vložit rychlou tabulku - novinky v MS Word 2010
Vytvořit tabulku označením čtverečků
Označením příslušných čtverečku udáme požadovaný počet sloupců a řádků. Asi
nejpouživanější metoda. Proto ji Microsoft umístil jako první.
Vložit tabulku (Insert Table)
Obdržíme dialogové okno, kde zadáme požadovaný počet sloupců a řádků. Pokud Vám
označení pomocí čtverečku nepřijde použitelné.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
63
Zadáme počet sloupců - Number of columns a počet řádků Number of rows.
Nakreslit Tabulku (Draw Table)
Kurzor se změní ta tužku a můžete kreslit tabulku. Pokud chcete nějakou čáru umazat
přepnete se na gumu (Eraser) příslušná čára z tabulky se vymaže. Dále máme možnost měnit
šířků čar, typ čar, barvu čar. Tato volba se mi jeví jako nejpracnější pro získání tabulky. Takže
se o ní dále nebudu dále zmiňovat. Proč zbytečně mrhat časem?
Převést text na tabulku (Convert Text to Table...)
Pokud máte v textu položky oddělené například středníky či tabelátory můžete tento text
převést na tabulku. Tímto krokem dokument získat přehlednějí podobu.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
64
Tabulka z Excelu (Excel Spreadsheet)
MS Word může obsahovat interaktivní sešit z MS Excelu. Tj. můžete pracovat jako v sešitu
MS Excel. Velice výhodná volba. Jednoduše a rychle máte perfektní tabulku. Samozdřejmně
když přidáte do sešitu další list uvidíte jen ten naposled aktvivní.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
65
Rychlá tabulka (Quick Tables)
Můžeme vybrat z předpřipravených tabulek a na jedno kliknutí máme efektní tabulku včetně
formátování.
V ukázce je hotová tabulka s využitím rychlé volby.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
66
Poznámka pod čarou
Další efektní možnosti jak mít profesionálně vypadající tabulky v MS Word 2010 s co
nejmenší namahou je využití šablon, které dává Microsoft k dispozici zdarma. Případně
pokud jde o složitější tabulky tak osobně je vytvořím v MS Excelu a do wordu vložím jen
výsledek.
MS Word vložení poznámky
nejen poznámky pod čarou, aneb jak je do našich dokumentu umístit
Proč poznámky
Pokud tvoříme odbornější dokument, je potřeba některá slova vysvětlit. Ne přímo v textu,
ale pod textem, aby se text nestával komplikovaným či nesrozumitelným. Mnoho se používá
poznámek pod čarou také pro citace. Použil jsem v diplomové práci.
Vložení poznámky ve Wordu
Vložení poznámky do textu je velice jednoduché. Stačí pro kurzor umístit za slovo kterému
přísluší poznámka. Z menu vybereme Vložit - Odkaz - Poznámka pod čarou ... obdržíme
okno:
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
67
Poznámka pod čarou vysvětlivka, kde můžeme nastavit zda se jedná o Poznáku pod čarou či
Vysvětlivky, kde mají byt umístěny, zda na konci stránky či konci dokumentu. A máme i
dostatečné volby pro formátování.
Výsledek
Výsledek našeho snažení v textu je vložena poznámka spolu s odkazem na tuto poznámku.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
68
Vkládání symbolů
Úvodem do vkládání rovnic a symbolů
Potřebujete-li v MS Word zadat rovnici, symbol. Nemusíte to provádět neprofesionálně a
dávat jako obrázek, ale využít možností Wordu a vložit rovnici profesionálně. Z karty Vložit se
zaměříte na oddíl Symbol.
V oddíle Symboly máte k dispozici:


Rovnice - pro vkládání rovnic
Symbol - vkládání symbolů
Rovnice v MS Word
Klikem na ikonu Rovnice se rozbalí menu, z kterého můžete vybrat přednastavenou rovnici
nebo klikem na Vložit novou rovnici (máte možnost vytvořit vaší rovnici).
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
69
Při tvorbě vlastní rovnice se zobrazí dočasný pás karet Návrh rovnice - Návrh.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
70
Symboly
Pro vkládání symbolů (například řecká abeceda). Můžete si vybrat ze zobrazených nebo
klikem na Další symboly ... zobrazit dialogové okno Symbol pro vkládání symbolů a
speciálních znaků.
Symbol - Dialogové okno
V dialogovém okně Symbol můžete vybrat požadovaný symbol.
Přepnutím karty Symboly na Speciální znaky můžete vložit i speciální znaky (tvrdá mezera,
odstavec, dlouhá mezera, krátká mezera).
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
71
Matematické rovnice (vzorce) Word 2007 Word 2010
Psaní matematických rovnic a vzorců ve Wordu 2007, 2010 je jednodušší a příjemnější.
Jak vložit rovnice do Wordu 2007?
Z karty Vložit vybereme Rovnice
A již se nám zobrazí Nástroje rovnic Návrh, kde můžeme tvořit požadovanou rovnici. Či
vkládat potřebný vzorec.
Jaké rovnice lze tvořit
Na výběr máme z mnoha matematických symbolů jako jsou:










integrály - křivkové, plošné objemové...
derivace
sumy
limity
zlomky
závorky - ať máme ve složitějším vzorci přehled
různé operátory - třeba nabla :)
matice - nemyslím ty od šroubků
symboly - nejen řecké abecedy
výroková logika
Proto možnosti jsou nepřeberné.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
72
Novinky rovnic ve Word 2007
Word 2007 umožňuje měnit tvar rovnice z normálního na lineární.
Stačí pro vybranou rovnici na kartě Nástroje rovnic v podkarťe Nástroje zvolit zda chceme
profesionální vzhled rovnice nebo Lineární
Uložení rovnice
Další velice zajímavým vylepšením je možnost uložení rovnice. Pokud častěji píšete
matematické vzrorce. Zjistíte že mnohé se opakují. Třeba Povrch kruhu a tak si jej můžete
uložit.
Jako v předchozím případě, stačí pro vybranou rovnici na kartě Nástroje rovnic v podkartě
Nástroje zvolit Rovnice a již se rozbalí menu s předdefinovanými rovnicemi.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
73
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
74
Pokud si chceme uložit svou rovnici. Není problém. Stačí pravý klik myší a z nabídnutého
menu vybereme Uložit jako novou rovnici.
V zobrazeném okně vyplníme:






Název - jak se bude rovnice jmenovat
Galerie - v jaké galerii bude uložena
Kategorie - mít 100 rovnic je nesmysl, chce to v nich mít pořádek proto si je můžeme
třídit
Popis - můžeme vložit popisek
Uložit do:
Možnosti
Neaktivní ikona
Pokud otevíráte dokument ve starší verze (*.doc), je ikona pro vkládání rovnice neaktivní.
Stačí soubor (dokument) uložit do nového formátu (*.docx) a již můžete rovnice bez
problému vkládat.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
75
Iniciála - Word 2010
Proč iniciála v MS Wordu?
Píšete-li knihu a chcete vložit iniciálu. Ozdobný první znak textu. Jak iniciálu vložit vám řekne
tento článek.
Jak vložit iniciálu
Nejprve je potřeba mít nějaký text. Označíme první pismeno a přes kartu vložit ze skupiny
Text vybereme iniciálamůžeme si vybrat:




žádná - pokud chceme iniciálu zrušit
v textu
na okraji
další možnosti - proberu v dalším textu
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
76
Další možné úpravy iniciály
Z kartu vložit ze skupiny Text vybereme iniciála zvolíme další možnosti, obdržíme následující
okno
V zobrazeném okně můžeme nastavit:


Umístění
o žádné - pokud chceme iniciálu odstranit
o V textu
o V okraji
Možnosti
o Písmo
o Iniciály do řádku - přednastaveny jsou 3
o Vzdálenost od textu
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
77
Vložit stránky - Word 2010
Jak ve Wordu vložit prázdnou stránku, titulní stránku, konce stránek.
Úvodem
Pro delší dokumenty se pro zvětšení přehlednosti používá pro oddělení jednotlivých kapitol
prázdná stránka.
Nepraktické ač stále k vidění oddělování klávesou Enter. Navíc když se dokument otevře na
jiném počítači (jiná nastavená tiskárna) jsou konce stránek nevhodně posunuty a kapitola
začíná uprostřed stránky. To nemluvím o přidávání textu a ručním dolaďování.
Přitom je ve Wordu k dispozici přímo funkce, která to umí. Navíc pokud přidáte text, bude se
konec stránky (volná stránka) dynamicky posouvat. Tj. nestane se Vám jako v případě
několika odřádkování Enter, že další text bude začínat v půlce stránky a ne na začátku.
Jak na konce stránek
Možnost jak vložit konce stránek jsou na kartě Vložit oddíl Stránky.
V oddíle Stránky máte k dispozici:



Titulní stránka - pro nastavení titulní stránky
Prázdná stránka - vloží prázdnou stránku
Konec stránky - Vloží konec stránky
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
78
Titulní stránka
Rozbalovací menu Vám kromě předpřipravených titulních stran nabízí:



Další titulní stránky na webu Office.com - Pokud se Vám nelíbí titulní stánky, jež
nabízí MS Word, můžete další najít na webu Microsoftu
Odebrat titulní stranu
Uložit výběr do galerie titulních stran - tj. můžete si uložit vlastní výtvor
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
79
Výsledek po vložení titulní stránky
Ukázka jak může vypadat úvodní stránka.
Prázdná stránka
Vložení prázdné stránky do dokumentu.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
80
V dokumentu poznáte konec stánky, pokud si zobrazíte formátovací znaky:
Poznámka: Protože vkládáte prázdnou stránku vloží Word tyto formátovací znaky dva.
Výsledek po vložení prázdné stránky
Konec stránky
Vložení konce stránky do dokumentu.
V dokumentu poznáte konec stánky, pokud si zobrazíte formátovací znaky, uvidíte -------Konec stránky-------------
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
81
Výsledek po vložení konce stránky
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
82
Odkazy - Word 2010
Tvorba hypertextových odkazů, záložek, křížových odkazů.
Úvodem
Pro doplnění odkazů do dokumentů (hypertextové odkazy, záložky, křížové odkazy) je k
dispozici na kartě Vložit oddíl Odkazy.
V oddíle Odkazy máte k dispozici:



Hypertextový odkaz - vkládání hypertextových odkazů
Záložka
Křížové odkazy - pro tvorbu rejstříku
Hypertextový odkaz
V hypertextovém odkazu se můžete odkazovat nejen na webové stránky, ale i na soubory,
nebo místa v aktuálním souboru. Klikem na Hypertextový odkaz se zobrazí dialogové okno:
Vložit hypertextový odkaz
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
83
Podrobněji informace s praktickými příklady jak vkládat hypertextové odkazy bude uvedeno
připravovaném článku.
Záložka
Pro tvorbu záložek, které jsou umístěny v dokumentu. Pomocí dialogového okna se můžete
snadno dostat na místo v dokumentu, které potřebujete (obsahuje záložku). V delších
dokumentech mohou pomoci s orientaci (lépe se budete v dokumentu orientovat). Klikem
na Záložka (karta Vložit oddíl Odkazy) obdržíte dialogové okno Záložka.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
84
Podrobněji v připravovaném článku o záložkách.
Křížové odkazy
Pro přípravu odkazů, které využijete při tvorbě rejstříků. Klikem na Křížový odkaz obdržíte
dialogové okno: Křížový odkaz
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
85
SmartArt - Word 2010
Úvodem
V dnešní době se sdělované informace ubírají od pouhého textu ke grafickým prezentacím
(proto taková popularita PowerPoint a prezentací). Office (Word) obsahuje SmartArt, které
slouží k snadné vizualizaci vašich informací.
Vhodně zvoleným SmarArtem získá předávaná informace nejen na srozumitelnosti, ale také
na atraktivitě. Navíc si tuto informaci "konzumenti" obsahu lépe zapamatují.
Velké uplatnění nachází v marketingových (a nejen marketingových) materiálech. Použití
např:







hierarchie - organizační schéma, ...
cyklus - pracovní, vývojový, ekologicky, ...
procesy - marketingové, výrobní, technologické, ...
vzájemné vztahy
matice - vztahy
relace
...
Jak na SmartArt
Zvolte kartu Vložení sekci Ilustrace ikonu SmartArt.
Klikem se rozbalí dialogové okno Zvolit obrázek SmartArt.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
86
Zobrazit si můžete:









vše
Seznam
Proces
Cyklus
Hierarchie
Relace
Matice
Jehlan
Obrázek
Ukázka hierarchie:
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
87
Ukázka cyklus:
Po vložení SmartArt
Vložením vybraného obrazce SmartArt ve Wordu přibudou dvě dočasné karty pod souhrným
označením Nástroje pro obrázky SmartArt (jsou zobrazeny pouze pokud je objekt SmartArt
vybrán) a navíc se k objektu objeví okno Sem zadejte svůj text, které slouží pro vyplnění
SmartArt textem.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
88
Návrh - dočasná karta
Dočasná karta Návrh, můžete měnit barevné podání SmartArt, přidávat položky do objektu,
změnit jeho rozložení,...
Formát - dočasná karta
Dočasná karta Formát, můžete měnit styly obrazců, doplnit WordArt pro text, ...
Přidání položky do SmartArt
Na kartě Návrh v sekci Vytvořit obrázek ikona Přidat obrazec.
Na výběr máme (menu se mírně mění podle vybraného objektu SmartArt):




Přidat obrazec za
Přidat obrazec před
Přidat obrazec nad
Přidat obrazec pod
Možný výsledek po přidávání.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
89
Změnit rozložení
Na kartě Návrh v sekci Rozložení ikona Změnit rozložení.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
90
Po provedení změny může výsledek vypadat podobně.
Změnit rozložení
Na kartě Návrh v sekci Styly obrázku SmartArt.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
91
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
92
Tvorba rejstříků v MS Word
Proč rejstřík?
V případě odborné publikace tuto zpřehlední a zjednoduší hledání dle určitých pojmů.
Rejstříků využijeme také v katalozích odborných článcích, diplomkách.
Jak označit slovo pro rejstřík?
Než začneme tvořit rejstřík, je vhodné vědět, která slova v rejstříku budou a tyto slova
náležitě označit. Takže s chutí do toho :)
Pokud máme text a víme která slova přidáme do rejstříku není nic jednoduššího než.
Požadované slovo co chceme mít v rejstříku označíme. Pak jen stačí vybrat z menu Vložit >
Odkaz > Rejstříky a seznamy
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
93
V zobrazeném oknu se přepneme na záložku Rejstřík a vybereme Označit...
V okně co se nám objeví můžeme ještě nastavit několik dalších upřesnění jako vnořená
položka či využít křížových odkazů.
Jak vytvořit rejstřík?
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
94
Protože již máme slova pro rejstřík označena. Můžeme přistoupit k automatickému
vygenerování rejstříků. Na obrázku vidíme jak, slova word označí (pokud máme zapnutou
funkci zobrazit vše).
Opět vybíráme z horní nabídky Vložit > Odkaz > Rejstříky a seznamy a můžeme vybrat typ
rejstříku, kolik sloupcový jej požadujeme, zarovnání a když jsme, spokojení stačí kliknout na
OK
A efektní rejstřík je hotov. Je pravda, že v ukázce jsou jen dvě slova, ale pro ukázku stačí.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
95
Automatická tvorba obsahu - MS Word 2003 (97)
Proč obsah v MS Wordu?
Vytvářet obsah ručně procházením desítek (či 100) stránek je neúnosné. I když se to děje. Za
dobu svého působení pročítání dokumentu se to stále děje. Viděl jsme mnoho textu kde je
obsah generován člověkem (tu trpělivost a dostatek času bych chtěl mít). Projít sto stránek,
opsat názvy kapitol a přiřadit jim číslo stránky na které se nacházejí (to nějakou hodinku
zabere). A přitom stačilo kliknout na dvě tlačítka a obsah je hotov.
Jak začít připravovat obsah
Důležitý je nějaký koncept. Co chci vytvořit. Pak jen použít správnou metodu
Před vlastním psaním je dobré mít koncepci jak dokument budu členit. Pak již není problém
jednotlivé kapitoly správně označit. Důležitějším kapitolám přiřadíme styl Nadpis 1 méně
důležitým Nadpis 2 nepodstatným Nadpis 3. Také samotnému textu v dokumentu můžeme
přiřadit styly (Normální, odstavec...). Případně si i vlastní styly vytvořit nebo již vytvořené
styly upravit k obrazu svému. Výhoda, že změnou několika málo parametrů přeformátujeme
celý dokument, který pak vypadá jednotně.
Vytvoření obsahu
Vytvoření obsahu je pak záležitosti několika kliku myší. Pokud jsme dodrželi postup a
důležité kapitoly označily (Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3).
Teď již stačí vybrat z horního menu Vložit - Odkaz Rejstřík a seznamy. Sice se o žádném
obsahu v této nabídce nepíše, ale v následujícím okně jej uvidíme:
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
96
No a v právě otevřeném oknu se přepneme na záložku Obsah (viz obr.). Kde máme několik
voleb jak si nastavit obsah vlastním požadavkům. Ať už jde o číslování, zarovnání (kam mají
být stránky zarovnány), použití hypertextových odkazů, počet úrovní (zda nám stačí označit
jen nejvyšší kapitoly, či budeme mít v obsahu i podkapitoly a pár dalších.
Výsledek obsahu
A toto je výsledek. Pro ukázku jsou všechny kapitoly na první stránce. Ale v případě
100stránkové publikace budeme mít vše přehledně seřazeno a prolinkováno.
Typy a triky pro obsah v MS Word
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
97
Pokud v průběhu práce budete chtít aktualizovat (ať už čísla stránek, či celý obsah), není nic
jednoduššího, než vybrat pravým tlačítkem položku aktualizovat pole a vybrat co přesně
chceme aktualizovat


pouze čísla stránek
celá tabulka
Úvodem do formulářů nejen v Microsoft Word
Formuláře jsou velice používané. Mnohdy ani nevíte, že formulář vyplňujete. Například
dovolenka, faktura, smlouvy, atd. Formuláře mohou být papírové (dovolenka), nebo
elektronické. Ty elektronické mohou být například webové/internetové (vyplněním emailové
adresy a vašeho jména na internetu vlastně vyplňujete formulář), další formuláře mohou být
v Excelu (faktury), případně pokud používáte databázové programy (CRM systém) tyto z
valné části pracuji s formuláři. Takže ač se to na první pohled nezdá s formuláři se setkáváte
stále.
Výhody formulářů
 snadný na vyhotovení
 pochopitelný pro uživatele - stačí vyplnit "označená pole"
 možnost kontrolovat co uživatel zadává - do políčka pro datum zadá jen datum
(nepovede se mu zadat jméno)
 přehledné - pokud se správně vytvoří
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
98
Nevýhody
 problematické zabezpečení - odemknutí zaheslovaného formuláře je otázkou
minuty.
 komplikované automatické zpracování - oproti možnostem co nabízí databázové
systémy, webové formuláře
 nepřehledné - pokud se to neumí (například daňové formuláře)
Další možnosti v čem vytvořit formuláře jsou například webové služby (google docs, vlastní
systém), Excel, atd.
Potřebujete-li wordovský dokument poslat emailem a požádat o vyplnění, nebo používáte
tyto dokumenty jako šablony, použití formulářových prvků je na místě.
Poznámka: Pokud jen dokumenty vytisknete a předáte k ručnímu vyplnění, formuláře
nemusíte použít.
Zobrazení karty vývojář
Jak zobrazit kartu vývojář. Pokud jí ještě nemáte zobrazenou.
Zobrazit pro Microsoft Wordu 2010
Na pasu karet (menu) Soubor. Klik na Možnosti. V dialogovém okně: Možnosti aplikace Word
klik na Přizpůsobit pás karet. V okně Hlavní karty zatrhnete Vývojář.
Karta vývojář
Pokud se povedlo, je karta zobrazena pro Word 2010:
Karta vývojář pro Word 2007 (vypadá malinko odlišně):
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
99
Vkládaní prvků formuláře
Formulářové prvky jsou k dispozici na kartě Vývojář v sekci Ovládací prvky pod ikonou
Nástroje starší verze v sekci starší formuláře
Popis prvků formuláře
Pokud využijete formuláře v sekci "starší formuláře", vybírat si můžete z:



textové pole
zaškrtávací políčko
pole se seznamem (Rozevírací pole)
Po vybraní může vložený formulářový prvek vypadat následovně:
Textové pole
Možnost vkládat texty (adresa, jméno, příjmení)
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
100
Zaškrtávací políčko
Logické hodnota. Odpověď ANO/NE. Zaškrtávací tlačítko. Pokud ANO tak zaškrtněte.
Rozevírací pole (Pole se seznamem)
Výběr z definovaného seznamu hodnot (např. jaro, léto, podzim, zima)
Nastavení prvků
Jak omezit co může zadat uživatel?
Formulářové prvky máte vložené, teď je jen potřeba tyto formulářové prvky nastaví.
Uživatelé pak budou moci vložit jen to, co potřebujete. Omezíte zadání jména do telefoního
čísla, atd. V dalším textu ukáži co lze a jak nastavit.
Pravý klik na objekt a vybrat Vlastnosti. Nebo přes pás karet Vývojář v sekci Ovládací prvky
klik Vlastnosti.
Textové pole
V textovém poli lze nastavovat:
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
101
Zaškrtávací políčko
V zaškrtávacím políčku lze nastavovat:
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
102
Rozevírací pole (Pole se seznamem)
V rozevíracím poli (pole se seznamem - Microsoft značí odlišně, jednou jako rozevírací pole a
jednou jako pole se seznamem - ale jde o jednu a tu samou věc) lze nastavovat:
Poznámka: Bude-li zájem nastavení popíšů podrobněji.
Uložení a zamknutí dokumentu
Máte-li formulářové prvky nastaveny je potřeba dokument uzamknout a uložit.
Na kartě Vývojář sekce Zámek klik na ikonu Omezit úpravy
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
103
Na boční straně se objeví okno Omezit formátování a úpravy v tomto okně v oddíle 2.
Omezení úprav zaškrtnout volbu Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav a v
rozbalovacím poli vybrat Vyplňovací formuláře. Pak klik na Použít zámek.
V zobrazeném dialogovém okně nastavit heslo (pokud chcete zaheslovat), nebo jen klik na
OK. Poté klasicky uložíte dokument a můžete rozeslat.
Poznámka: Ač Microsoft tvrdí a doporučuje vkládat silná hesla (což je obecně správně), už
ale neřekne, že odemknutí "zaheslovaného" wordovského dokumentu je otázkou chvilky (jak
na to - stačí google a hledat). Osobně neprozrazuji, ať těch pár osob, co ještě neumí
wordovský dokument si může postup najít na google.
Odemknutí dokumentu
Na boční straně v okno Omezit formátování a úpravy klik na tlačítko Odemknout. Pokud je
zadáno heslo, musíte jej správně zadat. Poté můžete dokument upravovat.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
104
Uložit a upravit šablony - Word 2010
Jak si upravit změnit výchozí šablonu Normal.dotm, aby výchozí dokument měl nastaven
styl psaní bez mezer.
Úvodem
Odpovědi na nejčastější dotazy:




Jak upravím šablonu.
Jak změním písmo – aby při otvírání dokumentu bylo už mnou vybrané
Jak odstranit odřádkování – proč mi při použití Enter dává nový Word volný řádek
Opravit šablonu – při pokusech jsem si přepsal šablonu Normal.dotm a nevím jak ji
převést do úvodního nastavení
Dozvíte se:




Jak upravit výchozí šablonu
Jak uložit dokument jako novou šablonu - jak ji pak otevřít
Kde se nachází šablony
Jak opravit šablonu Normal.dotm
Jak upravit výchozí šablonu
Po spuštění Wordu si upravte styly. Například změníte úvodní styl Normální na styl Bez
mezer.
Můžete například změnit:



výchozí styl
typy písma - Pokud se vám nelíbí Calibri
Barvy stylu Nadpis1,...
Pokud máte upraveny styly, jak potřebujete, musíte takto upravený dokument uložit.
Uložit jako šablonu
Na kartě Soubor vybrat Uložit jako v zobrazeném dialogovém okně Uložit jako nastavte
adresář na šablony. Jako šablony (1) a vyberte Uložit jako typ: vyberte Šablona s podporou
maker (*.dotm).
Jako Název souboru: zvolit Normal.dotm dáte uložit a hotovo.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
105
Jak uložit dokument jako novou šablonu
Pokud si vytvoříte nový dokument, který budete chtít používat jako novou šablonu, například
e-book. Opět je potřeba (jako v předchozím případě) uložit pod vašim názvem.
Na kartě Soubor - Uložit jako. v dialogovém okně Uložit jako adresář na šablony - Šablona s
podporou maker (*.dotm) a jako název zadáte, pod jakým názvem chcete mít uloženo
například ebook.dotm.
Pokud zvolíte tento postup, budete mít šablonu k dispozici v sekci Moje šablony.
Poznámka: Můžete vytvořit i další adresář (například moje Word šablony), složky vám
hledání ve více šablonách zpřehlední.
Jak otevřít tuto šablonu
Vaši novou šablonu si otevřete z karty Soubor - Nový z dostupných šablon vybrat Moje
šablony obdržíte dialogové okno Nový.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
106
V tomto okně si vyberete svou šablonu. Pokud jste uložily do adresáře bude k dispozici
příslušná záložka.
vyberte si šablonu klik OK a máte ji načtenou.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
107
Kde se nachází šablony
Šablony ukládá Word ve Windows7 do adresáře:
c:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\
(Tuto cestu lze změnit v nastavení Možnosti aplikace Word – Uložit).
Jak opravit šablonu Normal.dotm
Pokud to s úpravami šablony Normal.dotm přeženete a chcete se vrátit k původnímu
nastavení:
Lze provést vymazáním Normal.dotm (při nespuštěném Wordu). Nové spuštění MS Word,
uložení takto otevřeného dokumentu do šablony pro názvem Normal1.dotm (pokud je
spuštěn Word nepovolí pod názvem Normal.dotm). Zavřít Word a tuto šablonu přejmenovat
na Normal.dotm a můžete upravit, jak potřebujete.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
108
Klávesové zkratky - MS Word
Funkční klávesy







F1 - nápověda
F4 - opakování poslední akce
F5 - najít a nahradit (Přejít na)
F7 - kontrola pravopisu
F8 - automatický výběr a jeho rozšiřování
F10 - přejít na hlavní nabídku
F12 - volba příkazu Uložit jako
Funkční klávesy s ALT




ALT + F4 - ukončení aplikace Word
ALT + F8 - spuštění makra
ALT + F11 - spuštění editoru jazyka visual Basic
ALT + BACKSPACE - o krok zpět
Ve spojení s klávesou Ctrl


















CTRL + A - označí celý dokument
CTRL + B - tučně písmo
CTRL + C - označenou část zkopíruje do schránky
CTRL + E - zarovnání na střed
CTRL + F - zobrazí okno najít
CTRL + G - zobrazí okno nahradit
CTRL + I - text změní na kurzívou
CTRL + N - otevře nový dokument
CTRL + O - okno pro otevření dokumentu
CTRL + P - vytiskne dokument
CTRL + S - uloží aktuální dokument
CTRL + U - označený text změní na podrtržený
CTRL + V - za kurzor vloží to, co máme ve schránce
CTRL + W - zavře dokument
CTRL + X - vyjmout označený text a uloží ho do schránky
CTRL + END - kurzor přesune na konec dokumentu
CTRL + HOME - kurzor přesune na začátek dokumentu
CTRL + ENTER - vloží natvrdo konec stránky
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
109
Ve spojení s klávesou Shift




SHIFT + ENTER - konec řádků (například pokud končíte odrážky)
SHIFT + END - označí od pozice kurzoru až do konce řádku
SHIFT + HOME - označí od pozice kurzoru až do začátku řádku
SHIFT + ŠIPKA (vpravo, vlevo) - označí znak od pozice kurzoru vpravo či vlevo
Funkční kláves Ctrl+Shift

CTRL + SHIFT + MEZERNÍK - vloží tvrdou mezeru (ať nemáte oddělené jednotky od
čísla...)

CTRL + SHIFT + END - označí od pozice kurzoru až do konce dokumentu

CTRL + SHIFT + HOME - označí od pozice kurzoru až do začátku dokumentu
Zdroj: Pavel Lesák
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
110

Podobné dokumenty

Magazín Heidelberg č. 1/2014 - Heidelberger Druckmaschinen AG

Magazín Heidelberg č. 1/2014 - Heidelberger Druckmaschinen AG „Svoje výstřednosti si pěstujte, dokud jste mladí. Jedině pak si o vás ve stáří nebudou myslet, že jste senilní.“ „Nepovažuji reklamu za zábavu nebo umění, ale za prostředek komunikace. Když tvořím...

Více

ateus ateus ateus ateus ateus ateus ateus ateus ateus

ateus ateus ateus ateus ateus ateus ateus ateus ateus ! 2 přenašeče typu E+M a 3 vnitřní linky (připravuje se) - horní patro, které může být též v kapacitách: ! 1 státní linka (u modelů "P" s přijímačem 16 kHz) a 3 vnitřní linky nebo ! 1 státní linka...

Více

optoelektronika

optoelektronika řádu 1000 GHz je pouhé 1 % kmitočtu světelného paprsku. Chceme-li dosahovat velmi velkých přenosových rychlostí, musíme volit takové způsoby přenosu, které mají šířku přenášeného pásma co možná nej...

Více

základní desky počítačů

základní desky počítačů Deska typu ATX je kombinací nejlepších prvků desek formy Baby-AT a LPX. Jedná se v podstatě o desku Baby-AT otočenou o 90", přičemž byl přesunut i zdroj napájení a byly změněny konektory pro napáje...

Více

zobrazit - Postilión

zobrazit - Postilión Touto cestou bychom chtěli poděkovat společnosti KSH – DATA, s. r. o., z Lanškrouna,3 která vypracovala podklady k softwarovému produktu, ze kterého jsme čerpali velké množství informací pro zpraco...

Více

pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské nebo diplomové práce

pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské nebo diplomové práce Cílem tohoto textu je přiblížit proces zpracování závěrečné práce od výběru tématu této práce, jejího zadání až po odevzdání a obhajobu práce. Hned v úvodu je nutné podotknout, že práce by měla být...

Více

MS OFFICE 2010 – krok za krokem (Word, Excel, PowerPoint)

MS OFFICE 2010 – krok za krokem (Word, Excel, PowerPoint) V dokumentu objeví prázdná tabulka. Poznámka: Počet řádků/sloupců bude na základě zvoleného omezení. Tabulku vidíte na pozadí již při volbě její velikosti. Poznámka: Po vložení tabulky se objeví do...

Více