Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku

Transkript

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku
Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku
učební obor 26-57-H/001 Autoelektrikář
Písemná část
Význam reléové desky
levnější řešení, menší proudová zátěž instalace
oddělení silových a ovládacích obvodů
menší průřezy ovládacích vodičů
jednodušší demontáž dílů instalace
Význam datové sběrnice Can-Bus
rychlejší přenos dat
menší riziko závady
úspora vodičů
při přerušení datového kabelu možnost nouzového programu
výhody v hodnocení důležitosti informace
Při přerušení kontrolky dobíjení u vozidel od roku výroby 2004
alternátor dobíjí pouze při vypnutých spotřebičích
dobíjecí napětí klesne na hodnotu 13,5 V
alternátor nedobíjí
alternátor přebíjí
Hlídání vnitřního prostoru je :
speciální vybavení, které nahrazuje varovné zařízení proti krádeži
přídavná funkce varovného zařízení proti odcizení
aktivní po každém běžném zamknutí vozidla. Proto nesmí ve vozidle zůstat žádná zvířata,
protože by vyvolala alarm
Řídící jednotky jsou mezi sebou propojeny
přes centrální řídící jednotku
kabeláží, z nichž každý vodič nese jednu informaci
datovou sběrnicí Can-Bus
pomocí hlavní svorkovnice umístěné vlevo od reléové desky
Systém Motronic je systém
pouze elektronického vstřikování
pouze elektronického zapalování
pouze elektronického řízení směsi
elektronického zapalování i vstřikování
Vysoký tlak paliva v rozdělovací liště při běžícím motoru – příčinou může být:
přicpané zpětné vedení paliva
ucpaný palivový filtr
netěsnost zpětného ventilu pal. čerpadla
netěsnost regulátoru tlaku
malý výkon čerpadla
Popište obrázek
(Přiřaďte pořad. číslo pozice)
zapalovací napětí ……………………
spalovací napětí - napětí jiskry ……..
milisekundy ……………………………..
kilovolty ………………………………….
doba hoření jiskry………………………
Lambda sonda (aktivní zirkoniová)
je snímač s vnitřním odporem o hodnotě 1 k – 1 M , v závislosti na množství kyslíku ve
výfukových plynech
je snímač vyrábějící napětí o hodnotě 100 – 800 mV, v závislosti na množství
vzduchu a CO ve výfukových plynech
je snímač vyrábějící napětí o hodnotě 100 – 800 mV, v závislosti na množství kyslíku ve
výfukových plynech
Skoková změna napětí lambda sondy značí
bohatou směs - lambda = 0,95
stechiometrickou směs - lambda = 1
chudou směs - lambda = 1,03
Jako snímač teploty motoru je použit termistor
s pozitivním koeficientem
jako tranzistor
s negativním koeficientem
Při poklesu napětí v palubní síti řídící jednotka
zmenší předstih
zvětší předstih
zkrátí dobu vstřiku
prodlouží dobu vstřiku
Popište
obrázek
průběhu
napětí
na
cívce
ventilu
(Přiřaďte pořad. číslo pozice)
doba vstřiku - otevření ventilu ……………..
okamžik otevření ventilu – uzavření obvodu
……………………………..…………….
okamžik přerušení obvodu - ztráta mag. pole cívky
…………………………………………..
indukované napětí v cívce ………………..
napětí na rozpojeném obvodu proti kostře ………………….
časová osa …………………………..
Výhody bezodpadního palivového systému jsou:
větší životnost palivového filtru
menší spotřeba paliva, vyšší výkon motoru
menší emise škodlivin ve výfukových plynech
menší zahřívání paliva
Při akceleraci systém Motronic
zmenšuje předstih
prodlouží dobu vstřiku oproti hodnotě vypočítané ze zatížení
zkrátí dobu vstřiku oproti vypočítané hodnotě ze zatížení
vypíná regenerační ventil
Řídící jednotka musí pracovat bezpečně již od napětí akumulátoru
3V
6V
9V
12 V
Motor točí, ale nenaskočí. Kontrolujeme:
signál otáček motoru
svorku 50, spouštěč
svorku 50, vstřikovací ventily
svorku 15, zapalovací cívka
Snímač klepání pracuje na principu
indukčního jevu
piezoelektrického jevu
Hallova jevu
Jak zjistíme funkci samotné lambda sondy ?
při odpojeném obvodu prudce několikrát sešlápneme plyn, napětí sondy se musí skokově měnit
při zapojeném obvodu prudce sešlápneme plyn – napětí sondy musí kolísat jako při ustálení
při odpojeném obvodu pozvolna zvyšujeme otáčky – napětí na sondě se musí
také zvyšovat
Význam identifikace řídící jednotky
při kódování řídící jednotky
při objednávání nové jednotky do vozidla
při nastavování škrtící klapky
Jakým způsobem dochází u systému K – Jetronic ke vstřikování paliva ?
odměřením množství nasátého vzduchu úhlovou klapkou, která dává informaci řídící jednotce;
ta vypočítá dobu vstřiku pro vstřikovací ventily
odměřením množství nasátého vzduchu vzdouvací klapkou, která ovládá řídicí píst ovlivňující
množství paliva přitékajícího ke vstřikovacím ventilům
odměřením hmotnosti nasátého vzduchu elektronickým měřičem, který dává informaci řídící
jednotce; ta vypočítá dobu vstřiku pro vstřikovací ventily
odměřením množství nasátého vzduchu vzdouvací klapkou, která ovládá škrtící píst ovlivňující
množství paliva přitékajícího ke vstřikovacím ventilům, navíc vzdouvací klapka dává informaci
řídící jednotce o množství nasátého vzduchu; ta na to
reaguje množstvím řídícího proudu pro elektrohydraulický nastavovač tlaku
Signál ze širokorozsahové lambda sondy lze zjistit pomocí
multimetru
komunikací přes diagnostické rozhraní nebo osciloskopem
blikacího kódu
Co je to x kontakt ?
svorka, na které jsou spotřebiče zapnuté při startování
kontakt, který odpojuje všechny spotřebiče při startování
svorka, na které se objeví napětí při startování
svorka na které jsou všechny spotřebiče, které se odpojují při startování
Ručně programovatelný cyklovač stěračů znamená
čtyři základní frekvence cyklů stírání
zvolení pauzy mezi jednotlivými cykly pomocí páčky přepínače
možnost naprogramovat rychlost pohybu stírátek pomocí páčky spínače
Jaké přednosti s sebou přináší elektronická uzávěrka diferenciálu ?
zlepšení trakce při rozjíždění a zrychlování na nevhodném povrchu vozovky
zlepšení trakce při brzdění na nevhodném povrchu vozovky
v případě potřeby účinkuje stejně jako mechanická uzávěrka
Tlak v palivové soustavě systému Motronic je
0,1 – 0,5 bar
1,5 – 2,5 bar
100 – 500 kPa
2,5 – 3 bar
250 – 300 kPa
150 – 250 kPa
Hodnota el. napětí proti kostře při uzavřeném vstřikovacím ventilu je
200 – 800 mV
0,5V
6V
napětí palubní sítě přibližně 13V
Neporušenost vinutí vstřikovacího ventilu a regeneračního ventilu měříme
vizuálně
ohmmetrem – el. odpor vinutí, zkrat na kostru
ohmmetrem – el. odpor vinutí za běhu motoru, zkrat na plus
osciloskopem
Na obrázku je signál
úbytku napětí na snímači teploty motoru
lambda sondy
vstřikovacího ventilu
snímače otáček
měřiče množství vzduchu - akcelerace
Elektrický odpor primáru zapalovací cívky je
řádově v m
do 0,1
řádově v k
řádově v
Systém Motronic omezuje maximální otáčky tím, že
vypínáním jednoho válce - vypíná vstřikování
potlačuje zapalovací impulsy
potlačuje vstřikovací impulsy
snižuje tlak paliva
Když nelze motor nastartovat zkoušíme tyto obvody
impulsy snímače otáček, napájení zapalovací cívky, napětí na sekundáru
nastavovač volnoběhu, spínač škrtící klapky
snímač množství nasátého vzduchu, napájení zapalovací cívky, nastavovač volnoběhu
impulsy regeneračního ventilu, snímač množství nasátého vzduchu, napájení zapalovací cívky
Příčina nízkého tlaku paliva při vysokých otáčkách motoru:
přicpané zpětné vedení paliva
ucpaný palivový filtr
netěsnost regulátoru tlaku
netěsnost zpětného ventilu palivového čerpadla
Základní funkce systému EOBD:
systém se během jízdy adaptuje momentálním emisním podmínkám
systém provádí při jízdě zkušební testy těch komponentů, které mají vliv na
ekologický provoz motoru
systém je schopen během jízdy opravit závadu
systém je schopen rozeznat a po vypnutí odstranit závadu
Na
obrázku
vpravo
charakteristika
žárovky
usměrňovací diody
tyristoru
je
VA
Poznej schéma:
Co znázorňuje el. schéma na obrázku?
Jak se jmenují vinutí E1 a E2 ?
Kde je ve vozidle spínací kontakt A?
Elektronický obvod
Co znázorňují el. schémata na obrázku
Jaká je funkce tranzistoru T3 ?
Jaká je funkce Zenerovy diody ZD?
Jaká je funkce rezistorů R1 a R2 ?
Jaká je funkce diody D3 ?
Svítivá dioda
Vypočtěte velikost předřadného rezistoru svítivé diody (LED) v zapojení podle
obrázku dole, kde
IAK = 20 mA, UAK = 1,6 V a napájecí napětí U = 12 V.
Hodnotu rezistoru vyberte z řady:
10 , 220 , 470 , 520 , 1k2 , 4k7 , 10 k
Části spouštěče: k názvům přiřaďte čísla pozic!
válečková volnoběžka
přidržovací vinutí
budící vinutí
zasouvací páka
zasouvací vinutí
zkratovací kontakt
předřadného odporu
zapalovací cívky
ozubený věnec
setrvačníku
pastorek
unášeč
pólový nástavec
zasouvací objímka
strmý závit na hřídeli rotoru
spínací skříňka
Popis spouštěče
Na obrázku v předchozí otázce je:
spouštěč s výsuvnou kotvou
spouštěč s elektromagnetickým vysouváním pastorku
U tohoto spouštěče platí:
kotva se při vysouvání pomalu otáčí
do svorky 50 teče po celou dobu startování stejný proud
Alternátor
Popište obrázek. Přiřaďte název části
nebo číslo pozice:
název poz. 1:
statorové vinutí
budící vinutí
název poz. 2:
uhlíkové kartáče …………...
sběrací kroužky …………......
Popište konstrukci statoru:
Magnetický obvod vyroben z
vinutí (provedení, uložení, funkce)
víka (název, materiál, co na nich
je):
Popište konstrukci rotoru:
magnetický obvod (tvar, materiál): vinutí (umístění, funkce):
Popište funkci alternátoru:
kde a jak vzniká napětí, střídavé nebo stejnosměrné
event. způsob usměrnění
Odporový snímač polohy:
Co snímá snímač na obrázku?
…………………………………………............
4b
Přiřaďte čísla pozic na obrázku k názvům:
raménko potenciometru ………………….
4b
odporová dráha 1 ……………………….…
4b
odporová dráha 2 ………………………….
4b
název poz. č. 1 ……………………………..
4b
název poz. č. 5 ……………………………..
4b
Jaký je princip funkce odporových
snímačů polohy?
…………………………………………………..
4b
Jak se odstraní vliv napájecího napětí na údaj
snímače? ……………………………………………………. 8b
Zakreslete zapojení snímače hladiny paliva s poměrovým měřicím přístrojem:
Ztráta výkonu na vedení:
Na dvojitém přívodním vedení ke spotřebiči je použit Cu vodič o průřezu 2 mm 2
(ρ = 0,0175 Ω.mm2/m). Jaký výkon se ztrácí na vedení při jeho délce 50 m
a procházejícím proudu 7,5 A ? (Vzorce, výpočet)
Blokové schéma L-Jetronic:
Připište názvy k vyznačeným snímačům a akčním členům:
Význam kostřicích míst na karoserii:
zabránění možnosti sériového propojení spotřebičů
průchod proudu na mínus pól akumulátoru
zabránění vysokofrekvenčnímu vyzařování
centrální ovládání spotřebičů
Zvláštní funkce motorku předních stěračů:
ovládá ostřikovač
převod do pomala
permanentní magnety ve statoru i rotoru
doběh určený přídavným spínačem
převod do rychla
umístění uhlíků umožňuje dvě rychlosti otáčení
umístění permanentního magnetu dovoluje plynulé řízení otáček
Kontrolka dobíjení je zařazena do obvodu
buzení alternátoru
napájení regulátoru napětí
hlavního proudového okruhu
svorky 15
Hledejte závadu - kde může být přerušen obvodu v případě že nefunguje světelná houkačka (ani
jedno světlo):
(potřebujete schémata)
vadný kontakt T12b/12 prvku E4
přerušený bílo zelený vodič 1,5 z T12b/12 do pojistky SB 30 (10A) a SB 23 (10A)
vadná pojistka SB 30 (10A)
přerušený žlutý vodič 1,5 z T12a/3 do T10b/1
Zkouška palivového čerpadla se provádí připojením tlakoměru mezi
rozdělovací potrubí a nádrž
palivový filtr a rozdělovací potrubí
palivové čerpadlo a filtr
regulátor tlaku a nádrž
Popište obrázek
(Přiřaďte pořad. číslo pozice)
přívod výparů z nádrže ……
nádobka s aktivním uhlím ……
přívod vzduchu ……
škrtící klapka ……
regenerační ventil ……
Stechiometrická směs je
směs 16 dílů vzduchu a 1 díl benzínu
směs s poměrem λ = 1
směs s poměrem λ = 0,9
směs 14,7 dílů vzduchu a 1 díl benzínu
Napětí 100 mV na zirkoniové lambda sondě značí
stechiometrickou směs
bohatou směs
chudou směs
zkrat na kostru
Na obrázku je signál
lambda sondy
měřiče množství vzduchu - akcelerace
vstřikovacího ventilu
snímače otáček motoru
úbytku napětí na snímači teploty motoru
Signály z teplotních čidel, lambda sondy, měřiče množství
vzduchu, napětí palubní sítě, jsou
signály analogové
signály digitální
takové signály, které zasahují do výpočtu až po stanovení základní doby vstřiku
signály rozhodující při výpočtu základní doby vstřiku
Odpor NTC čidla se vzrůstající teplotou
narůstá
se nemění
klesá
narůstá jen do určité teploty motoru
Na obrázku vpravo je
průběh proudu na sekundáru
průběh napětí na sekundáru
průběh napětí na primáru
průběh proudu na primáru
…… zapalovací cívky
Chybové kódy uložené v řídící jednotce slouží
k upravování hodnot tak, aby motor vzhledem k najetým kilometrům pracoval optimálně
k diagnostice závad motoru
integrované diagnostice k bezpečnému určení závady a následnému přizpůsobení
Nelze nastartovat – neotáčí motor, kontrolky svítí. Kontrolujeme:
sv. 15, zapalovací cívku
sv. 50, spouštěč
spínací skříňku
sv. 50, vstřikovací ventily
Elektrický odpor vstřikovacího ventilu u systému Marelli 1AV je
12 – 17
2,5 – 3,8
0,5 – 0,8
Kde může být umístěn snímač otáček a polohy?
na bloku motoru, snímá otáčky klikové hřídele
v hlavě válců, snímá pohyb ventilů
v rozdělovači, snímá otáčky vačkové hřídele
Snímač podtlaku v sacím potrubí pracuje na principu
piezohydraulického jevu
indukčního jevu
piezorezistivního jevu
Co znamená adaptivní lambda regulace?
schopnost měnit plynule frekvenci regulace podle zatížení motoru, aby bylo dosaženo vždy
stechiometrického směšovacího poměru
schopnost dlouhodobě měnit (přednastavit) dobu vstřiku tak, aby bylo
dosaženo vždy stechiometrického směšovacího poměru
schopnost zapínat lambda regulaci ihned po akceleraci – rychlejší náběh regulace
Význam diagnózy akčních členů
rychlé zjištění funkčnosti
čtení jejich parametrů (doba vstřiku, napětí apod.)
parametry se musí shodovat s parametry ve skutečných hodnotách
Který systém nemá řídící jednotku ?
Motronic
L – Jetronic
LH – Jetronic
K – Jetronic
KE – Jetronic
Kontrolka emisí svítí:
v systému je závada statického charakteru
v systému je závada sporadického charakteru
v systému se nalézá taková závada, která má vliv na zhoršení emisí
v systému je jakákoliv závada
Umístění imobilizéru:
je součástí řídící jednotky motoru
vpravo pod přístrojovou deskou
je součástí řídící jednotky ABS
vlevo pod přístrojovou deskou
je součástí palubního počítače
Měření signálu objemového měřiče množství vzduchu provádíme
měřením napájecího napětí potenciometru
měřením kompenzačních odporů
měřením napětí na jezdci potenciometru
měřením proudu na kompenzačním odporu
Při měření signálu lambda sondy sledujeme
velikost vnitřního odporu
rozsah napětí
změny napětí
hodnotu špičkového proudu
Skoková změna napětí lambda sondy značí
bohatou směs - lambda = 0,95
stechiometrickou směs - lambda = 1
chudou směs - lambda = 1,03
Jako snímač teploty motoru je použit termistor
jako tranzistor
s pozitivním koeficientem
s negativním koeficientem
Na obrázku je signál
měřiče množství vzduchu - akcelerace
lambda sondy
vstřikovacího ventilu
snímače otáček
úbytku napětí na snímači teploty motoru
Palubní měřicí přístroj na obr. vpravo má systém:
poměrový
s jednou otočnou cívkou
elektromagnetický
Doplňte zapojení přístroje z předchozí otázky se snímačem
hladiny paliva:
svorka A na sv. …......................................
svorka B na sv. ….........................................
svorka C na sv. ………………………….......
kostra (- baterie) na svorku ……………….
Na obrázku je VA charakteristika
tyristoru
usměrňovací diody
žárovky
Poznej přístroj:
Co znázorňuje el. schéma na obrázku dole?
Kterým z vinutí E1 a E2 prochází proud při plném výkonu
elektromotoru?
Dokresli schéma a zapojení startovacího tlačítka!
Poznej přístroj:
Pojmenuj zařízení na obrázku
Dokresli chybějící součástky!
Snímače:
Pojmenuj zařízení na obrázku dole
Kde je ve vozidle umístěno?
Kolik vodičů má kabel poz. 6?
Která součást je pohyblivá (pozice, název)
Zkresli průběh výstupního napětí! Jak je závislé na otáčkách?
Zatěžovací charakteristiky spouštěče:
Co znázorňuje křivka 1?
Co znázorňuje křivka 2?
Co znázorňuje křivka 3?
Popište obrázek dole (k názvu přiřaďte číslo
příslušné pozice, některá čísla pozic
zůstanou nevyužita):
svorka č. 1
kontakty přerušovače
táhlo
izolační průchodka
vratná pružina
stavěcí šroub
těleso přerušovače
membrána
těleso podtlakového regulátoru předstihu
vačka
Na obrázku vpravo je (doplňte název)
pozice č. 1 ……………………………..
pozice č. 3 …………………………….
1 b), 2 c) = 8 b.
Bateriové klasické zapalování
Zakreslete principiální schéma. Použijte normalizované schématické značky a dodržte zásady pro
kreslení elektrotechnických schémat.
Do schématu zapište čísla svorek
Popište funkci
Chladicí jednotka klimatizace:
Přiřaďte názvy jednotlivých komponent podle pozic (bez 5,7,10) resp. čísla pozic k názvům:
K symbolům v potrubí uveď skupenství chladiva
Popiš funkci jednotky.
Čím a jak je ovládán výkon jednotky?
Rozdíl mezi krokovým elektromotorkem a motorkem s permanentním magnetem je
možnosti měnit otáčky
v umístění permanentního magnetu
krokový motorek nemá komutátor
krokový motorek má komutátor
Hledejte závadu - kde může být přerušen obvod v případě že nesvítí pouze žárovka pravého
tlumeného světla: (potřebujete schémata)
přerušený žluto zelený vodič 1,5 do pojistky SB 54 (15A) a SB 50 (15A)
přerušená pojistka SB 50 (15A)
vadný kontakt T10b/1
přerušený žlutý vodič 1,5 mezi T12a/3 a T10b/1
ABS má snímač otáček a impulsní kolo, mezi nimi je vzduchová mezera.
Vzduchová mezera ovlivňuje amplitudu signálu a proto je nutno ji kontrolovat
Vzduchová mezera mezi impulsním kolem a snímačem nemá pro funkci žádný význam
Je-li vzduchová mezery příliš velká, přepne se řídící jednotka ABS
do nouzového režimu
Popište obrázek vpravo
(Přiřaďte pořad. číslo pozice)
měřící klapka ……………..
kompenzační prostor …………
kompenzační klapka ………..
obtok vzduchu …………..
regulační šroub volnoběžných
otáček ……
Neporušenost vinutí vstřikovacího ventilu a regeneračního ventilu měříme
ohmmetrem – el. odpor vinutí, zkrat na kostru
vizuálně
osciloskopem
ohmmetrem – el. odpor vinutí za běhu motoru, zkrat na plus
Jakmile se na lambda sondě objeví nízké napětí
lambdaregulátor v řídící jednotce zkrátí impuls pro otevření vstřikovacího ventilu
lambdaregulátor v řídící jednotce zkrátí impuls pro otevření ventilu studeného startu
lambdaregulátor v řídící jednotce prodlouží impuls pro otevření
vstřikovacího ventilu
Základní doba vstřiku se u systému Motronic počítá ze signálu
snímače otáček a polohy klikové hřídele
snímače otáček motoru a snímače hmotnosti nasávaného vzduchu
snímače otáček a polohy škrtící klapky
spínače škrtící klapky a množství nasátého vzduchu
Systém Motronic omezuje maximální otáčky tím, že
potlačuje zapalovací impulsy
snižuje tlak paliva
potlačuje vstřikovací impulsy
vypínáním jednoho válce - vypíná vstřikování
Popište obrázek
(Přiřaďte pořad. číslo pozice)
snímač teploty motoru …...
spínač škrtící klapky …...
řídící jednotka ……
vysokonapěťový rozdělovač ……
zapalovací cívka s koncovým stupněm …...
zapalovací svíčky ……
vstřikovací ventil ……
Význam systému sekundárního vzduchu:
dodatečné spalování nespáleného paliva ve výfuku
rychlé ohřátí lambda sondy a katalyzátoru
zlepšení průběhu kroutícího momentu v době zahřívání motoru
dodatečná likvidace oxidů dusíku ve výfuku
Studený motor naskočí s obtížemi, nevyrovnaný chod za studena. Kontrolujeme:
závada je v analogově/digitálním převodníku v řídící jednotce
snímač teploty nasávaného vzduchu, lambda sonda – nebo jejich vedení k Ř.J.
snímač teploty chladící kapaliny nebo jeho vedení k Ř.J.
snímač množství nasátého vzduchu nebo jeho vedení k Ř.J.
Maximální velikost pórů palivového filtru u systému Marelli 1AV je
50 μm
0,1 mm
10 μm
Signál Hallova snímače otáček je
sinusový
pravoúhlý
pilový s indukční špičkou asi 80 V
Snímač klepání měříme
multimetrem, ohřevem na 80 °C
osciloskopem připojeným na oba konce snímače, lehkými údery do bloku motoru
za jízdy při plné zátěži, pomocí VAG 1552
Příčina nízkého tlaku paliva při běžícím motoru :
ucpaný palivový filtr
přicpané zpětné vedení paliva
netěsnost regulátoru tlaku
netěsnost zpětného ventilu palivového čerpadla
Rozdíly funkce systému EOBD oproti ostatním:
systém se během jízdy adaptuje momentálním provozním podmínkám
systém provádí při jízdě zkušební testy těch komponentů, které mají vliv na ekologický provoz
motoru
systém je schopen během jízdy opravit závadu
systém je schopen rozeznat, zda se jedná o závadu statickou či sporadickou
Účinnost katalyzátoru zjišťuje řídící jednotka pomocí
porovnání signálu o zatížení motoru a lambda sondy před katalyzátorem
měření signálu širokorozsahové lambda sondy za katalyzátorem
porovnání signálu lambda sondy před katalyzátorem a lambda sondy za ním
měření doby od startu, za kterou motor dosáhne lambda regulace
Základní předstih zážehu je běžně:
0° – 3°
3° – 10°
10° – 15°
Činnost palubního počítače:
vypočítává některé nadstandardní funkce (spotřeba paliva, průměrná rychlost)
vypočítává ze signálů hodnoty pro všechny palubní přístroje
ovládá všechny komfortní systémy
ovládá nadstandardní komfortní funkce
Zvláštní funkce motorku předních stěračů:
ovládá ostřikovač
permanentní magnety ve statoru i rotoru
převod do pomala
doběh určený přídavným spínačem
převod do rychla
umístění uhlíků umožňuje dvě rychlosti otáčení
umístění permanentního magnetu dovoluje plynulé řízení otáček
Mono Motronic je systém vstřikování paliva
vícebodového nepřímého
vícebodového přímého
centrálního přímého
jednobodového nepřímého
Netěsnost zpětného ventilu palivového čerpadla se projeví
kolísáním tlaku podle zatížení motoru
ztrátou tlaku po vypnutí motoru
trvale nízkým tlakem paliva
vysokým tlakem paliva
Při deceleraci systém Motronic
vypíná zapalovací impulsy
vypíná vstřikování
vypíná lambda regulaci
zapíná regulaci volnoběhu
Signály z teplotních čidel, lambda sondy, měřiče množství vzduchu, napětí palubní sítě, jsou
signály analogové
signály digitální
takové signály, které zasahují do výpočtu až po stanovení základní doby vstřiku
signály rozhodující při výpočtu základní doby vstřiku
Základní úhel předstihu zážehu u systému MonoMotronic se počítá ze signálu
otáček a množství nasátého vzduchu
spínače škrtící klapky a množství nasátého vzduchu
snímače otáček a polohy škrtící klapky
snímače množství nasátého vzduchu
Snímač podtlaku v sacím potrubí pracuje na principu
indukčního jevu
piezorezistivního jevu
piezohydraulického jevu
Na obrázku je VA charakteristika
žárovky
usměrňovací diody
Zenerovy diody
b, f
Elektronický obvod
Co znázorňuje el. schéma na obrázku dole ?
Dokreslete chybějící součástky! Jak se jmenují ?
Jakou funkci má kondenzátor ?
Snímač
Pojmenuj zařízení na obrázku
Kde je ve vozidle umístěno?
Kolik vodičů má kabel od snímače ?
Která součást je pohyblivá (pozice, název)
Zkresli časový průběh výstupního napětí!
Jak je závislé na otáčkách ?
Diody
Polovodičových diod je mnoho druhů pro různá použití. Vyjmenuj alespoň
tři druhy podle použití a zakresli jejich schématickou značku!
Zapalovací soustava:
Přiřaďte k jednotlivým názvům součástí čísla pozic:
zapalovací cívka
spínací skříňka
kondenzátor
kontakty přerušovače
svíčky
primární vinutí zapalovací cívky
podtlakový regulátor předstihu
svorka č. 4
sekundární vinutí zapalovací cívky
svorka č. 15
vačka rozdělovače
svorka č. 1
Na obrázku vpravo je výstupní charakteristika
tranzistoru PNP
tranzistoru NPN
Na obrázku vpravo je parametrem křivek:
napětí báze [V]
proud báze [mA]
Systém Mono-Motronic:
Popište jednotlivé prvky: 16 x 4 = 64 b.
Třífázový trojpulzní (jednocestný, uzlový) usměrňovač:
Zakreslete schéma. Použijte normalizované schématické značky a dodržte zásady pro kreslení
elektrotechnických schémat. Vyznačte polaritu výst. napětí. ……. 28b
Zakreslete průběhy vstupního a výstupního napětí pro odporovou zátěž. ……..16
Lambda regulace:
Popište označené prvky a,b,c,d
Praktická část
1) Diagnostika motoru – nelze nastartovat – okruhy závad:
a) elektrická soustava (zapalování)
b) palivová soustava (dodávka paliva)
2) Diagnostika motoru – pracuje nepravidelně, vykazuje velkou spotřebu - okruhy
závad:
a) palivový systém (emisní měření)
b) zapalovací systém (předstih)
3) Diagnostika elektroniky motoru – nelze nastartovat - okruhy závad:
a) dodávka paliva
b) zapalovací okruh
c) snímače
4) Diagnostika elektroniky motoru – pracuje nepravidelně, vykazuje velkou spotřebu –
okruhy závad:
a) zapalovací okruh
b) snímače
5) Komunikace s řídicí jednotkou – načtení paměti závad – okruhy:
a) hlavní řídicí jednotka
b) podvozek (ABS, posilovač řízení, airbag)
c) přístrojová deska
6) Diagnostika závady – po spuštění motoru svítí kontrolka dobíjení – okruh závad:
a) zdrojová soustava (dobíjení, relé, alternátor)
7) Diagnostika závady – motor nelze nastartovat – netočí – okruh závad:
a) spouštěcí soustava (spínací skříňka, spouštěč, akumulátor)
8) Montáž audiotechniky:
a) montáž autorádia
b) přehrávače apod.
9) Montáž elektrické instalace:
a) zásuvky, zástrčky vleku
b) přídavná světla (dálková, mlhová apod.)
c) Montáž automatického rozsvícení světel
d) Montáž imobilizéru
10) Kontrola a vyhodnocení opotřebení stavu motoru:
a) kontrola kompresních tlaků
b) kontrola (seřízení) ventilové vůle
11) Oprava elektroinstalace – osvětlovací soustava, okruh závad:
a) hlavní světlomety
b) reléová deska
12) Oprava elektroinstalace – signální soustava, okruh závad:
a) světla směrová, brzdová, kontrolní
b) čidla, spínače
13) Diagnostika vznětového motoru – nelze nastartovat
a) kontrola kompresních tlaků
b) žhavící soustavy
14) Montáž tažného zařízení
a) montáž tažného zařízení
b) připojení elektroinstalace
15) Montáž rozdělovače na motor a seřízení předstihu stroboskopickou lampou
a) oprava a montáž rozdělovače na motor, nastavení předstihu
16) Výměna rozvodového řemenu a napínací kladky motoru
a) demontáž a montáž řemene
Ústní část
1.
Zdrojová soustava motorového vozidla – (schéma, nákres a popis). Zdroje el.
energie používané ve vozidlech, obecné rozdělení zdrojů napětí a jejich princip.
Rozdělení motorového vozidla – charakteristika činnosti jednotlivých částí,
základní rozměry, hmotnosti automobilů.
2.
Olověný akumulátor a niklokadmiový akumulátor – popis, hodnotící parametry,
postup při nabíjení, údržba, bezpečnost práce. Řízení – účel, druhy, konstrukce
převodovek řízení (činnost posilovače řízení).
3.
Alternátory - princip činnosti, popis hlavních částí, druhy alternátorů podle
vnitřního zapojení. Údržba, opravy alternátorů. Vzduchové brzdy – dvouhadicová
soustava, princip brzdění přívěsu.
4.
Třífázové usměrňovače – schéma, průběhy napětí, porovnání jednocestného a
dvoucestného usměrnění. V-A charakteristiky usměrňovací a stabilizační polov.
diody. Jednofázové usměrňovače – schéma a průběhy napětí. Filtrace a
stabilizace napětí. Příklad využití ve vozidle. Chladicí soustava zážehového motoru
- konstrukce, činnost a její kontrola.
5.
Druhy dynam – el. schéma a popis hlavních částí. Princip činnosti, funkce
komutátoru, (vzorec pro výpočet indukovaného napětí). Údržba, opravy a
zkoušení dynam, demontáž a montáž na vozidlo. Pevné částí motoru - jejich
popis, konstrukce hlavy válců.
6.
Popis relé jako elektrické součástky, schématická značka. Co je u relé hystereze?
Kde se relé používají? Měkká napěťová dvoustupňová regulace a zpětný spínač
– schéma a popis činnosti na dvoucívkovém regulačním relé. Možnosti seřizování.
Údržba palivové soustavy vznětového motoru, vysvětlit postup při nastavení
čerpadla na motor a seřízení demontovaného vstřikovače.
7.
Regulace napětí alternátorů: princip, čím se liší od regulačního relé dynama?
Vysvětlit schéma polovodičového regulátoru napětí alternátoru s mínusovou
regulací a cizím buzením včetně rozpínacího relé červené kontrolky. Číslování
svorek. (Vyhledej v Dílenské příručce). Seřizování polovodičových regulátorů
napětí. Kontrola brzd na válcové zkušebně brzd. Způsoby nastavení vůle
brzdových čelistí.
8.
Nakreslit schéma klasického bateriového zapalování, vysvětlit činnost. Konstrukce
a princip činnosti zapalovací cívky (transformátory: princip činnosti, základní
vztahy pro návrh). Zapalovací svíčky: konstrukce, názvosloví, značení, zásady
montáže a údržby.
Hlavní části klikového mechanismu, jejich popis, účel
tlumiče torzních kmitů a vyvažovacího hřídele.
9.
Popis konstrukce klasického rozdělovače. Jaké funkce zajišťuje? Popis činnosti
přerušovače zapalování, podtlakového a odstředivého regulátoru předstihu. Co
je úhel sepnutí kontaktů ? Postup při nastavení základního odtrhu a předstihu.
Údržba, závady.
Popis palivové soustavu zážehového motoru, činnost
dopravního palivového čerpadla a karburátoru, hlavní části, funkční soustavy
a činnost při startu studeného motoru.
10.
Princip elektronického tyristorového zapalování – blokové schéma – nákres a
popis. Princip činnosti tyristoru, popis jeho V-A charakteristiky. Princip
zapalovacího magneta.
Prvky pasivní a aktivní bezpečnosti motorového
vozidla. Popis používaných prostředků zajišťujících pasivní bezpečnost.
11.
Vysvětlit princip elektronického tranzistorového zapalování a jeho porovnání
s klasickým. Vysvětlit princip činnosti tranzistoru na jeho výstupní charakteristice.
Druhy, popis konstrukce a funkce bezkontaktních snímačů zapalování. Palivové
soustavy zážehových motorů – systém Motronic, konstrukce a činnost.
12.
Druhy spouštěčů, základní požadavky a zatěžovací charakteristiky. Spouštěče
s výsuvným pastorkem: popis činnosti, funkce elektromagnetického spínače a
válečkové volnoběžky. Mazání motoru – účel, konstrukce a popis částí tlakového
mazání motoru.
13.
Spouštěč s výsuvnou kotvou: popis, fáze činnosti, použití. Vysvětlit funkci lamelové
volnoběžky. Opravy a zkoušení spouštěčů. Spojky – účel, druhy, konstrukce a
funkce jednokotoučové třecí spojky s talířovou pružinou (s obvodovými
pružinami).
14.
Spouštěč Bendix – popis konstrukce a funkce. Spouštěč s převodem – popis
konstrukce a činnost. Zkoušení spouštěčů na zkušebním stavu. Rozdělení náprav,
druhy, konstrukce a použití .
15.
Stěrače: požadavky, mechanika, druh motorku, zajištění dvou rychlostí, zajištění
doběhu. Zakreslit schémata. (Vyhledej v Dílenské příručce). Převodovky – účel,
druhy,
konstrukce
dvouhřídelové
a
tříhřídelové
převodovky,
princip
synchronizace.
16.
Světelná zařízení – rozdělení. Zdroje světla a jejich použití v automobilu. Druhy
žárovek a výbojek (též podle patic). Popis halogenové žárovky a její výměny.
Seřizování světlometů. Palivová soustava vznětového motoru – popis soustavy
s rotačním vstřikovacím čerpadlem.
17.
Světla pomocná – brzdová, mlhová – barvy, požadavky, značení „skel“, kontrolky.
Přerušovače směrových světel (konstrukční varianty). Popiš činnost přerušovače
s topným drátkem. Automatické převodovky – druhy, popis činnosti a hlavních
částí
18.
Houkačky: požadavky, druhy podle konstrukce a princip funkce. Vodiče a spoje:
požadavky, materiál, volba průřezu. Co lze vyčíst v Dílenské příručce, jaký typ
elektrotechnických schémat je tam použit? Pojistky: funkce, typy. Číslování svorek.
Druhy ventilových rozvodů – jejich účel, konstrukce a popis.
19.
Protiblokovací zařízení automobilu (ABS), účel, konstrukce a funkce zařízení.
Bezkontaktní snímače otáček, druhy a popis jejich činnosti. Kapalinové brzdy –
účel, konstrukce a popis činnosti dvouokruhového hlavního brzdového válce,
bubnové a kotoučové brzdy, podtlakového posilovače brzd.
20.
Základní metody měření napětí, proudu, odporu a výkonu v obvodu ss proudu,
volba měřicího přístroje. Změna rozsahu A-metru a V-metru. Palubní měřicí přístroje
– princip, zapojení. Jaké používají snímače? Palivový systém vznětových motorů –
Common Rail. Konstrukce a činnost systému.
21.
Odporový dělič napětí: zakresli schéma, napiš vzorec pro výpočet výstupního
napětí při známém vstupním napětí a známých odporech. Využití osciloskopu.
Popis činnosti čtyřdobého zážehového motoru. Druhy spalovacích prostorů
zážehových motorů.
22.
Základní logické funkce součin a součet vyjádřit pomocí pravdivostní tabulky,
algebraicky a schématickou značkou. Zakreslit schéma realizace pomocí
dvouvstupových hradel NAND. Druhy rámů jejich základní popis. Samonosné
karoserie – druhy, deformační (bezpečnostní) zóny.
23.
Motortester – možnosti využití při diagnostice a opravách silničních motorových
vozidel. Jak se projeví nepracující válec? Pérování – druhy a konstrukce
jednotlivých druhů pérování, progresivní pérování u listových pér a vinutých
pružin.
24.
Princip vzniku rušení a stupně odrušení. Vyhledání zdroje rušení a realizace
odrušení v obvodech nízkého a vysokého napětí. Mechanické a elektrické spínací
přístroje – rozdělení a princip funkce. Popsat elektromagnetické relé. Rozvodovky
– účel, druhy, konstrukce a funkce.
25.
Stabilizace napětí pomocí Zenerovy diody: VA charakteristika ZD, schéma
zapojení.Na vlastním příkladu vysvětli Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony. Kola –
druhy, popis konstrukce a jejich značení.
26.
Pasivní a aktivní el. součástky – jejich princip a způsob měření. Rezistor, cívka a
kondenzátor v obvodu střídavého proudu: zakreslit vlastní příklad a vysvětlit fázový
posuv napětí a proudu – záznam pomocí fázorů. Činnost dvoudobého
zážehového motoru plněného z klikové skříně. Druhy vyplachování, veličiny tvořící
charakteristiku motoru.
27.
Pomocná spouštěcí zařízení pro zážehové a vznětové motory, žhavicí svíčky.
Popsat palivovou soustavu vznětového motoru s řadovým vstřikovacím
čerpadlem. Palivová dopravního čerpadla, druhy, jejich konstrukce a činnost.
Druhy palivových čističů (filtrů).
28.
Vstřikovací systémy zážehových motorů – druhy, konstrukce a funkce systému
BOSCH Mono Motronic. Vzduchové chlazení – rozdělení, popsat druhy, způsoby
regulace chladicí soustavy.
29.
Princip tranzistoru. Zakreslete charakteristiky vstupní, výstupní a převodní. Popište
nastavení jednostupňového tranzistorového zesilovače. Klimatizační zařízení –
konstrukce a princip činnosti při použití v motorových vozidlech.
30.
Motormanagement – systém komplexního řízení činnosti motoru. Blokové schéma
– vysvětli princip. Používané snímače a princip digitalizace signálu. (Demonstruj
v Dílenské příručce). Kapalinové chlazení, druhy, konstrukce a činnost hlavních
částí přetlakového uzavřeného systému.
31.
Operační zesilovače, základní vlastnosti, základní zapojení. Měření síly, tlaku,
měření polohy, rychlosti, úhlu natočení a teploty. Pneumatiky – druhy, popis
konstrukce a značení.
32.
Tvorba směsi, směšovací poměr a jeho vliv na emise. Snímač klepání, hranice
klepání, zásady montáže snímačů klepání. Základní koncepce automobilů, pohon
všech kol – nákres uspořádání pohonu 4x4.
33.
Zařízení pro zvýšení pasivní bezpečnosti – airbag, předpínače pásů, aktivní
hlavové opěrky. Ultrazvukové a elektromagnetické snímače vzdálenosti (radar).
Tlumiče pérování – účel, druhy, princip činnosti, moderní tlumiče, kontrola.
34.
Komfortní elektronika – obvody centrálního ovládání zámků, ovládání oken,
polohy sedadla řidiče a polohy řízení, alarmy a imobilizéry. Použití navigačních
systémů. Ventilové rozvody – účel, druhy, závady, opravy a seřizování.
35.
Využití řídící jednotky – mikropočítače – mikroprocesor CPU, paměti ROM, RAM,
EPROM, EEPROM. Průběh zpracování signálů řídící jednotkou. Sběrnice – druhy a
účel použití, způsob přenosu dat ze snímačů. Diferenciál – účel, druhy, konstrukce
kuželového a čelního diferenciálu.
36.
Klasický a multiplexní rozvod elektrické energie v silničním motorovém vozidle.
Systém CAN- BUS. Princip motorgenerátoru, výhody a nevýhody. Snižování emisí u
zážehových motorů – emisní složky, katalyzátor, zpětné vedení výfukových plynů,
sekundární vzduch.
37.
Elektronická regulace vstřikování paliva u vznětových motorů EDC, konstrukce a
činnost. Snižování emisí u vznětových motorů – emisní složky, filtry pevných částic,
zpětné vedení výfukových plynů.

Podobné dokumenty

Encore Manual Gun Controller

Encore Manual Gun Controller Vynikající flexibilita lakování ƒ do paměti systému lze uložit až 20 předem nastavených programů ƒ předem nastavené programy zahrnují jak elektrostatické, tak i pneumatické parametry ƒ režim Select...

Více

příručka pro uživatele - Centrální vysavače Husky

příručka pro uživatele - Centrální vysavače Husky Držte vlasy, volné oděvy, prsty a všechny části těla dále od koncovky vysavačové hadice. Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky. Zachovejte zvýšenou opatrnost při čištění schodů. Nepoužívejt...

Více

březen - Radyňské listy

březen - Radyňské listy na náměstí, dotaci na provoz infocentra a dotaci na Keltský víkend, který opět jako každoročně plánujeme u hradu Radyně. A ještě pár slov k Penny marketu, kterému jsem se věnovala již v lednovém i ...

Více

1. Akumulátory NiFe a NiCd

1. Akumulátory NiFe a NiCd draselného obsahující malé množství hydroxidu lithého pro zlepšení životnosti během cyklu a pro zlepšení funkce při vysokých teplotách. Roztok je optimalizován tak, aby dodával co nejlepší kombinac...

Více

Studijní příručka - ELEKTRO Studijní příručka - ELEKTRO

Studijní příručka - ELEKTRO Studijní příručka - ELEKTRO Protože přesnost měření je jedním z předpokladů kvality výroby, výzkumu, vývoje a servisu je péče o měřící přístroje předmětem řady norem, doporučení a nařízení. Parametry musí být pravidelně ověřo...

Více

Školní vzdělávací program (celý dokument) pro obor Autotronik

Školní vzdělávací program (celý dokument) pro obor Autotronik ROZPIS UČIVA – ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL .................................................................................................. 144 3.ROČNÍK ...............................................

Více

Oleje a maziva - Odolen´s Riders

Oleje a maziva - Odolen´s Riders nemusí starat. Při cestě do horké Afriky však je nutné se použitím vhodného oleje zabývat, protože při použití oleje s nízkou viskozitou (tedy "řídkého") by olejové čerpadlo nemuselo dosáhnout potř...

Více