Typ 1514, 1515

Transkript

Typ 1514, 1515
Typ 1514, 1515
VW Golf IV
• není třeba nic vyřezávat, nic vrtat.
• Světla jsou připravena k přímé montáži výměnou za originální díl celé boční mřížky nárazníku za mřížku s
LED světly v originálním designu.
• Všechny práce provádějte s největší pečlivostí, a tím se vyhnete jakémukoliv poškození.
Kontrola funkce:
funkce denních/pozičních světel:
Při zapnutí klíčku zapalování se rozsvítí denní svícení, při zapnutí hlavních světlometů denní světla pohasnou
a plní funkci pozičních světel (parkovacích).
funkce denních světel:
Při zapnutí klíčku zapalování se rozsvítí denní svícení, při zaptutí hlavních světlometů denní světla zhasnou.
POZOR!
Ujistěte se před montáží zda se za boční mřížkou nárazníku (obr.4) nenachází dvojitý klakson.
Pokud ano, musíte tento díl přeložit na jiné místo (obr.3).
Držák klaksonu
Držák
0
klakson
Podmínky montáže LED světel Nolden
Při zapojení světel pouze jako denní světla musí být splněny podmínky pro denní světla.
Při zapojení světel jako denní světla s dodatečnou funkcí pozičních světel musí být splněny podmínky jak pro denní světla, tak pro světla poziční.
Podmínky pro denní světla:
Umístění:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se vpřed ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm
- vzdálenost mezi světly min. 600 mm
Geometrická viditelnost:
- horizontálně: ven 20° a dovnitř 20°
- vertikálně: nahoru 10° a dolů 10°
Elektrické zapojení:
- denní světla se musejí zapínat automaticky, jakmile je zapnuto zapalování (zajišťují řídící jednotky dodávané se světly)
- při aktivaci potkávacích světel se musejí denní světla automaticky vypnout (zajišťují řídící jednotky dodávané se světly)
Podmínky pro poziční světla:
Umístění:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se vpřed ve vodorovné rovině ve výšce od 350 mm do 1500 mm
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm
Geometrická viditelnost:
- horizontálně: uvnitř 45° a vně 80°
- vertikálně: nahoru a dolů 15° (min. 5° při výšce < 750 mm)
Elektrické zapojení:
- poziční světla svítí současně s potkávacími a dálkovými světly.
- v případě užívání dodatečných pozičních světel musejí být originální poziční světla nastálo vyřazeny z provozu.
Scvalovací dokumentace:
LED denní svícení - homologace
Plastový díl - TÜV
•
Před montáží odpojte baterii !!! Vyvarujete se tak možnosti zkratu, který může mít za následek znehodnocení elektronického systému
vozidla.
POZOR: Odpojení baterie může znamenat ztrátu paměti např. u palubního počítače, nastavení hodin nebo kódu autorádia.
INFORMACE:
Z důvodu zabránění vnitřní korozi je konstrukce moderního reflektoru chlazená vzduchem. Toto může vést k tomu, že se při určitém počasí může sklo
LED orosit. Toto orosení však zmizí krátce po zapnutí světel a nemá na funkci žádný vliv a ani není pro samotné světlo nijak škodlivé.
1/3
Typ 1514, 1515
VW Golf IV
1. Odmontujte vnější originální mřížku nárazníku (pomocí stačení spon) - obr.4.
2. Odejměte kryt pojistkové skříně na straně řidiče (ad 1- obr.5).
Odejměte kryt elektroinstalace (u kolen řidiče) (ad 2 - obr.5).
MONTÁŽNÍ NÁVOD
3. V motorovém prostoru upevněte kabelový svazek. Použijte dodaných plastových spon - obr.6.
4. Červený kabel protáhněte z motorového prostoru do prostoru pod palubní deskou - obr.7.
5. Použijte otvor mezi motorovým prostorem a kabinou (gumová průchodka posilovače brzd vedle brzdového pedálu) - obr.8.
6. Červený kabel upevněte na svorku 75 x (proud po sepnutí klíčku 15) - obr.9.
Pozor!!! Na tento kabel nainstalujte dodané pojistkové pouzdro s pojistkou 5A - viz schema - obr.17.
7. Obnažte kabelový svazek vedoucí od Hlavního světlometu (bod.2) a modrý kabel od řídící jednotky LED spojte prostřednictvím rychlospojky
se šedo-černým kabelem ve svazku (bod1) - obr.10 (viz schema-obr.17).
8. Černý kabel ukostřete na kotřící bod baterie - obr. 11.
9. Konektor LED vytáhněte na levo i na pravo z větracích otvorů ven - obr. 12.
10. Propojte LED s řídící jednotkou - bod 1,2,3 - obr.13. Řídící jednotku je nutné namontovat na co možná nejlépe chráněné místo - obr. 14 a
15.
POZOR !!!
Kabeláž je od výrobce zapojena pro funkci denních světel a pozičních světel. V případě, že chcete využít pouze funkci denních světel,
je nutné kabely v bodě 2 - obr. 13 přepojit u obou řídících jednotek (schema-obr.17).
Je-li vzdálenost spodní hrany reflektoru nižší jak 350mm, nesmí být funkce pozičních světel zapojena.
• Dávejte při montáži řídících jednotek pozor na to, aby připoutání k vozidlu bylo pomocí pryžové podložky a samojistící matice součást balení.
• Řídící jednotky montujte tak, aby kabely směřovali směrem dolů.
• Zabezpečte kabely plastovými sponami proti posunu.
11. Mřížky nárazníku s LED světly zacvakněte do nárazníku. Dávejte při tom pozor na to, aby žádný kabel nedřel o díl karoserie - obr. 16.
brzdový pedál
gumová průchodka
2/3
Typ 1514, 1515
VW Golf IV
řídící jednotka
Ochrana proti nečistotám
- v předu nalevo
“strana u řidiče”
Přední ochranný panel
“strana u spolujezdce”
Rbgdl ` dkdj sqnhmr s` k̀ bd 9
Připojení LED denního svícení
Zapojení s funkcí
pozičních světel
bílý
pravá strana
šedý
gumová
ucpávka
gumová
ucpávka
bílý
šedý
Zapojení pouze
s funkcí den.světel
pojistka
červený
černý
modrý
zelený / černý
baterie
levá strana
Šťastnou cestu přeje Milotec Auto-Extras!
3/3

Podobné dokumenty

Vyhřívané rukojeti na čtyřkolku ATV Heated Grips

Vyhřívané rukojeti na čtyřkolku ATV Heated Grips Spojte černý kabel od vyhřívání plynové páčky s modrým kabelem od vyhřívání rukojetí (přiletujte nebo spojte konektorem). Spojte červený kabel od vyhřívání plynové páčky s červeným kabelem od vyhří...

Více

MC_ceník Milotec I_ od 15.1.2012

MC_ceník Milotec I_ od 15.1.2012 LED světla den.svícení - čirá LED světla den.svícení - kouřová LED světla den.svícenís originální mřížkou nárazníku Mřížka nárazníku s bočním sáním Mřížka nárazníku s bočním sáním Mřížka nárazníku ...

Více

MC ceník Milotec 2011_ platný od 15.4.2011

MC ceník Milotec 2011_ platný od 15.4.2011 Dvojitá koncovka výfuku Koncovka výfuku - kulatá, průměr 50 mm Koncovka výfuku - kulatá, průměr 55 mm Kryt emblému Alu kola s vypískovaným M-logem Sportovní výfuk - adaptér pro koncový tlumič Sport...

Více

Kopie - VC ceník Milotec 22.02. 2010

Kopie - VC ceník Milotec 22.02. 2010 Octavia RS Octavia II RS Octavia II RS Octavia II Octavia II Octavia II Octavia II Octavia II Octavia II Octavia II Octavia II Octavia II Octavia II Combi 4x4 /Scout Octavia II Octavia II Octavia I...

Více

Na cechu čalouníků…

Na cechu čalouníků… ppi, příp. mikron l / min třídy dle zkoušek

Více

Návod NetKlima

Návod NetKlima Při současně aktivovaném režimu Time plan a Temp.K je možné ruční zapnutí/vypnutí jednotlivých jednotlivých vnitřních jednotek. Při aktivovaném samostatném režimu Temp.K není možné ruční zapnutí/vy...

Více

pouze režim adaptéru - Rockwell Automation

pouze režim adaptéru - Rockwell Automation Solid-state vybavení má provozní charakteristiky, které se liší od charakteristik vybavení elektromechanického. Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Co...

Více

Stručný návod na ovládání vypalovacího programu NERO verze 6.3

Stručný návod na ovládání vypalovacího programu NERO verze 6.3 na jedné z mnoha českých verzí. Postup je hlavně popisován na CD, ale principielně je stejný i pro DVD, jen se liší kapacita média a v textu je v místech uveden rozdíl. Jedná se o doporučené postup...

Více