Jak se dělá háček

Transkript

Jak se dělá háček
Jak se dělá háček
Určitě jste si tím, kolegové, prošli. Každá alespoň trochu technicky vybavená hračka
provokovala v dětském věku naši zvědavost. Z čeho je vyrobena, jak je to zařízeno, aby
se to hýbalo, co se tam uvnitř vlastně děje...? Však jsme byli kluci, a ještě stále jsme, že?
Zaplaťpánbůh!
S obdobným motivem jsem se před časem vypravil zjistit, jak se vlastně vyrábí pro nás
rybáře ten nejdůležitější komponent udice, a to rybářský háček. Že to bude tak poutavé,
jsem netušil ani náhodou. Občas jsem kdysi sice prošel kolem vesnické kovárny, tím ale
pro mě na dlouhá léta končilo veškeré vzdělání o technologiích zpracování kovů. Při
mém pátrání jak se dělá háček jsem se ale náhle ocitl v provozu třetího tisíciletí, prastará
kovárna patří už jen k nostalgickým vzpomínkám.
1/7
Jak se dělá háček
Jedním z mála výrobců rybářských háčků na českém území je firma M-art kovo, spol. s r.o. Že
má sídlo v Českých Budějovicích má svoji logiku. Právě v tomto jihočeském městě získalo toto
odvětví svoji mnohaletou tradici. Už v roce 1953 zde byla spuštěna výroba rybářských háčků na
poloautomatických strojích, v roce 1964 pak první automatizovaná linka na jednoháčky s
lopatkou a nedlouho poté i karusely na dvoj a trojháčky. Rok 1988 uvedl do provozu i první
automat pro výrobu háčků s očkem. To vše se dělo ještě ve známém českobudějovickém
státním podniku IGLA.
V roce 1994 přešla kompletní výroba z pozdějšího pokračovatele Igly - firmy Akra na
soukromou společnost M-art kovo, spol. s r.o. Ta zafinancovala nákladnou modernizaci
technologie a přešla na zcela novou výrobní koncepci, a to za použití nejkvalitnějších drátových
materiálů renomovaných zahraničních dodavatelů. Výrobní technologie je totiž sice důležitá, ale
vstupní materiál je pro kvalitu rybářských háčků naprosto zásadní.
Vstupme tedy přímo do výrobních prostor firmy a pokusme se dozvědět, jak se vlastně háček
dělá? Pro snadnější představu budeme sledovat výrobu jigového háčku. Však jej známe
všichni, u vazačského svěráčku ho osazujeme buď železnou, mosaznou nebo tungsteenovou
kuličkou. U nymf má jig velkou přednost. Neváznou tak často v překážkách na dně!
2/7
Jak se dělá háček
Kvalita
drátu
jeapro
rybářského
háčku
zásadní
Úplně
vyspravení
svého
vyroben.
narovnám
na
špička.
desetiny
průřezu
na
Na
začátku
(ztratí
pletiva
milimetru
zcela
průměru,
původní
králíkárny!
prvním
jevýrobu
kolo
stejně
paměť)
drátu.
automatickém
ale
dlouhé
Musí
i procentuelního
Kdepak
a splňovat
jedrátěné
nastřihán
ale
stroji
nějakého
náročné
tyčinky,
výrobní
obsahu
na zvolené
jež
parametry,
obyčejného,
linky
ušlechtilých
pakkousky.
jeputují
drát
a z kola
to
kvhodného
prvků,
Do
dalšímu
nejen
jeho
nejprve
z něhož
konstantní
zásobníku
stroji,
ledadokonale
tak
byl
kdeku
v hutích
stálost
padají
vzniká
3/7
Jak se dělá háček
Zásobník
s nadvakrát
nastřihanými
Aby broušení
brusem
děje
zajistí
sestrojní
tak
nezahříval
automat,
špičkya probíhalo
neodpařovaly
až
aletyčinkami třikrát.
bez všudypřítomného
ve
Tovztahu
se
­­­než
z něj
kjezachování
ušlechtilé
špička
dozoru
dostatečně
příměsi
kvality materiálu
zaměstnanců
uhlíku
ostrá,adlouhá
by
jiných
šetrně
to nešlo.
a
cenných
(zbytečně
hladká.prvků),
Vše
se sice
4/7
Jak se dělá háček
Probíhá
broušení
špičky Takto
ho
přípravků,
kulaté
unašeče
tvarovací
pozdější
osou
desetinu
důmyslná
vytvoření
raménka.
připravený
očko
uložení
oneúnavných
milimetru
jednotka
posunů
nějakých
háčku.
automatická
krátkého
Následuje
jigové
polotovar
ajinak! (nástroj)
Při
deset
posuvů.
každé
zalomení
hlavičky!
tvarování
linka,
patnáct
–v pořadí.
Nejprve
jakési
z nich
plná
Mezitím
raménka
centimetrů.
železné
se
obloučku,
všelijakých
Zhruba
je
tyčinka
v jiné
několika
s očkem,
párátko,
čtyři
udělátko
přesně
drátku
Vna
dobře
těchto
takové
dílčích
samozřejmě
čeká
posouvá
podle
ještě
promazaných
intervalech
očko
operacích
proces
očko
projektové
dokončí,
nave
natočí
finálního
lince
se
správném
vytvarováno
vaček,
v pevném
dokumentace,
následují
dotkne
shodně
tvarování.
hejblátek,
úhlu.
vždy
sdokonale
další
sevření
podélnou
To
další
Zajišťuje
ani
hejblátka
pro
o
pro
Než
hejblátka
kupříkladu
–
desítky
precizní
finálně
a
drápovitě
udělátka,
vytvarovaný
práci.
Úchvatný
zahnutou
poháněná
trpaslíčků
jigový
pohled!
špičku,
háček
dvěma
spolupracujících
dopadne
případně
postraními
vyseknou
v jednotném
hromadu
hřídelemi
protihrot.
ostatních
automatu,
tempu,
Můj
vjírytmu
ještě
zásobníku,
výsledný
adotvarují
v plném
dojem
další
zaujetí
z linky
5/7
Jak se dělá háček
Tvarovací
linka Tím je
pečlivá
následným
molekul
postupné
chladnutí.
mají
býtdokončen
kontrola,
v materiálu,
správné
zchlazení
Tím
zpracováním
sezda
mechanické
proces
máv olejové
ajsou
odstranit
to tvarování
jepro
prostřednictvím
tzv.
lázni.
vlastnosti
další
nežádoucí
kalení
našeho
zpracování
Popouštěním
a háčků.
popouštění.
jeho
pnutí
jigového
zahřátí
vhodné
„srovnaných“
rozumíme
háčku
Kalení
na
úplně
předem
(tváření
je
opětovné
všechny
molekul,
laicky
stanovenou
kovu
řečeno
zahřátí
v zásobníku.
celkovým
za studena)
proces
ateplotu
pozvolné
výsledkem
srovnání
Oním
aapřichází
pak
6/7
Jak se dělá háček
Detail
posuvu
upnutých
polotovarů Tyto
popouštění
nás
umožní
však
metalurgického
uživatele
dvě
záměrně
dokonat
metalurgické
(teplota
–ve
nebudu
rybáře,
zpracování
lovecký
azároveň
čas)
operace
detaily
asi
úspěch,
odvisí
ty
háčků
nejzásadnější.
tohoto
od
neztratit
M-art
kvality
jejich
procesu
zajišťují
trofejní
správná
(parametrů)
Pouze
zabývat.
specializované
rybu!
pevnost
kvalitně
Snad
V
užitého
a
tepelně
jen
pružnost.
materiálu
ochrany
dodám,
firmy.
Procesy
že
výrobního
–celý
hlavním
drátu,
háček
kalení
amojí
tajemství
jsou
cílem
nám
anázvy,
pro
se
Háčky
pak
děje
zvládne
odběratelům.
zapomenout
povrchově
dodavatelsky
se
firma
z kalicí
na
Upnutím
očistí,
to
vlastním
pece
mimo
hlavní
tzv.
vracejí
do
firmu),
–omílají,
provozu.
svěráčku
bezpečně
ho
nebo
výrobny
ajeNastupují
cesta
následuje
běžně
zaháčkovanou
našeho
M-art,
známé
opět
finální
kde
jigového
kvalitáři,
černé
opět
povrchová
rybu!
projdou
brynýrování
háčku
balení
úprava.
končí.
kontrolou
doupravený
krabiček
Tzn.
Samozřejmě
bronzování
kvality.
niklování
ačas
předání
Všechny
-pod
nesmím
to
(to
už
zboží
se se
Na
názvem
jež
závěr
jim
dali
sice
přidám
její
též
někteří
prodává,
ještě
tuzemští
jednu
ale
informaci
ipro
zahraniční
že
zM-art
jekategorie
máme
odběratelé.
ve
„top
svých
secret“.
krabičkách
Rybářské
i či
pod
háčky
obchodními
firma
svým
Jirka
Zvláštní
nevšední
poděkování
vstřícnost,
patří
vedení
ivězte,
všem
firmy
zaměstnancům
kovo,
spol.
za
jejich
szájmu
r.o.
trpělivost
(http://www.m-artkovo.cz/)
po
návštěv
za
y.
7/7

Podobné dokumenty