19. Present perfect.notebook

Transkript

19. Present perfect.notebook
19. Present perfect.notebook
SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ
PRESENT PERFECT
Předmět: Anglický jazyk
Ročník: sedmý, osmý, devátý
Klíčová slova: verbs - past participal, since, for,
ever, never, already
Anotace: Žáci si zopakují a upevní poznatky
z probraného učiva
Datum: květen 2013
Jméno: Mgr. Jana Piálková
Škola: Základní škola Mohelno, okres Třebíč, Mohelno 232
SOUTĚŽ: Dvě družstva střídavě volí slovesa (SELECT) řeknou všechny tvary. Za správnou odpověď - 1 bod.
Present Perfect
Předpřítomný čas se skládá z pomocného slovesa have(has) + příčestí
-ed u pravidelných sloves,
významového slovesa
-třetí tvar u nepravidelných sloves
Kladná věta:
I have invited her.
She has met our president.
Otázka:
Have you ever been to London?
Has your mum undrestood it?
Záporná věta:
They haven´t seen that film.
Paul hasn´t bought sugar.
SLOVÍČKA ČASTO POUŽÍVANÁ V PŘEDPŘÍTOMNÉM ČASE
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS POUŽÍVÁME,
HOVOŘÍME-LI O:
SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ
-
ději, který začal v minulosti a trvá do přítomnosti
She can´t play the piano: she´s broken her arm.
-
našich dosavadních zkušenostech
I´ve visited London.
-
nedávné minulosti
They´ve just eaten lunch.
- když chceme říct, jak dlouho (how long)
něco trvalo až do teď:
They´ve been here since Friday.
začátek děje - since Friday – od pátku
I´ve known Alena for five years.
délka trvání - for five days – pět roků
19. Present perfect.notebook
SINCE OR FOR ?
Utvoř otázky, použij spojení
How long ....?
Doplň správný výraz, pak sluníčkem přejeď po tečkách.
FOR
…… six weeks
SINCE
…… Sunday
FOR
…… five minutes
SINCE
…… July
FOR
…… a day
SINCE
…… 1996
…… ten years
FOR
SINCE
…… yesterday
FOR
…… a long time
…… this morning
SINCE
SINCE
…… last week
he/know/Jane
How long has he known Jane?
your/aunt/be/a teacher
he/have/this job
they/have/that car
you/be/in Prague
your parents/be/together
FOR
…… three years
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise6.swf
EXERCISES
http://www.nspeak.com/newbasic/grammatica/presperfect.htm
http://www.activites­anglais.fr/activities/pperfect/pp1/mix1.htm
EXERCISES
http://www.english­grammar­lessons.com/irregularverbs/exercise6.swf
http://www.learnenglish.de/Games/Tenses/PresPerSim.htm
http://www.adelescorner.org/grammar/pres_perfect/pres_perfect_1.html
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise6.swf
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise4.swf
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise5.swf
http://suz.digitaleschulebayern.de/english/grammar/presperfs4.htm
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise8.swf
http://www.english­4u.de/pres_perf_ex2.htm
Použité zdroje:
http://www.prtatamodrice.estranky.cz/img/picture/185/sunshine.JPG
http://www.nspeak.com/newbasic/grammatica/presperfect.htm
http://www.beruska8.cz/gif/ikonyhejbaci2/109.gif
http://www.activites­anglais.fr/activities/pperfect/pp1/mix1.htm
http://www.adelescorner.org/grammar/pres_perfect/pres_perfect_1.html
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise4.swf
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise6.swf
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise8.swf
http://www.english­grammar­lessons.com/irregularverbs/exercise6.swf
http://suz.digitaleschulebayern.de/english/grammar/presperfs4.htm
http://www.english­4u.de/pres_perf_ex2.htm
http://www.learnenglish.de/Games/Tenses/PresPerSim.htm
http://www.english­grammar­lessons.com/presentperfect/exercise5.swf
Aplikace SMART NOTEBOOK verze 10.8.364.0
Autorem materiálu, není­li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Piálková
How long has yo
How long have y

Podobné dokumenty

Basic grammar

Basic grammar http://www.oup.com/elt/global/products/naturalenglish/pre/a_grammar/unit09/nepre_grammar09_1/ http://www.oup.com/elt/global/products/headway/elementary/a_grammar/unit14/hwy_elem_unit14_1/ http://ww...

Více

15. Adjectives I..notebook

15. Adjectives I..notebook 15. Adjectives I..notebook

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk Project – The English speaking country

Více

Zpravodaj 2/2012

Zpravodaj 2/2012 městském úřadě. Negativem je to, že žádost o OP již nelze vyřídit na matričních úřadech, /Městský úřad Modřice/ale jen u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností /v hlavním městě Praze – úřa...

Více

18. Countries and nationalities.notebook

18. Countries and nationalities.notebook 18. Countries and nationalities.notebook

Více

AJ-II - ZŠ Chrast

AJ-II - ZŠ Chrast http://www.modablog.cz/assets/clanky/200908/clanek00165/title_clanek00165.jpg http://www.gservis.cz/about/press/img/klassik157-foto.jpg

Více

modřický zpravodaj 4-2015.indd - Úvod

modřický zpravodaj 4-2015.indd - Úvod Dále se do konečného stadia dostalo zavedení hromadné dopravy do lokality Bobrava. Legislativní podmínky stanoví zveřejnění plánované smlouvy s dopravcem na úřední desce po dobu 60 dní. Vše ostatní...

Více

Číslo hodiny Označení materiálu 1. Unit 1

Číslo hodiny Označení materiálu 1. Unit 1 Sloveso BÝT v minulém čase -kontrolní test pro 6.ročník Minulý čas- slovesa – pracovní list pro 6.ročník Minulý čas slovesa „být“ ( Past simple – verbs „to be“); 6th class; procvičování Minulý čas ...

Více