Naše Praha 6

Transkript

Naše Praha 6
Naše praha 6
• www.nasepraha6.cz
titul je součástí sítě
7/2014
P rah a 6 l Prah a 17 l Lysolaj e l Ne bu š i ce l P ředn í Ko pa n i n a l Su c h do l
Koho jste si zvolili
do zastupitelstva?
Víte, jaké budeme mít nové
zastupitele a jaké strany se
dostaly do zastupitelstva
v komunálních volbách?
O průběhu voleb i seznam
zastupitelů si můžete přečíst
uvnitř.
Více na straně 3
Lucie Bílá: Jsem taková zrychlená,
v pondělí je pro mě už leden
Oslavte den
archeologie v Liboci
Jako ve středověku to bude
vypadat v archeologickém
parku v Liboci v sobotu
18. října.
Více na straně 4
Jakými tajemstvími je opře‑
den legendární pohár, se
dozvíte na besedě v knihovně
v Suchdole.
Více na straně 13
Ne
v c jč t
5 4 e l en
vý 0 0 é P ějš
tý tis 00 ra í
dn ků
ze
ě
Víte, kde se vzal
v literatuře svatý grál?
Rozhovor na stranách 8 a 9
Baví vaši
dceru fotbal?
Může vyzkoušet
oddíl z Dejvic
Kam do
divadla?
Tipy nejen
z Prahy 6
strana 10
strana 12
inzerce
[email protected]
Hlavní mediální partner
Sleduj šílená videa na originálním YouTube kanálu
Hudebního divadla Karlín!
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: [email protected], v ti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
SC-341297/40
Generální partner
P10-188x130_AF.indd 1
PLÁNUJETE V PRAZE 6
REKLAMNÍ KAMPAŇ?
INZERUJTE
V TÝDENÍKU
NAŠE PRAHA 6!
06.10.14 11:51
Celkový náklad týdeníku
Naše Praha - 540 000 výtisků
I
M
Á
N
S
E
T
Í
V
O
OSL OU
cEL 6!
U
H
A
R
P
pro informace o inzerci kontaktujte: Pavla Bendíka, tel: 777 956 858, [email protected] , Zdeňka Bláhu, tel.: 605 277 077,
[email protected] nebo Jaroslava Harviše, tel.: 734 505 923, [email protected]
2
SC-341500/20
- náklad 57 000 výtisků
- distribuce zdarma
do poštovních schránek
- příští číslo vyjde 24. října
- vychází na území Prahy 6 a 17
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
U nás na ŠEStce
redaktorka:
Veronika Fryčová
tel.: 722 299 280
[email protected]
Vážení čtenáři,
máme za sebou komunální
volby. Ty v nás tradičně moc
vzrušení nevzbuzují. Přesto
občané Prahy 6 dokázali, že jim
není lhostejné, kde žijí, což potvrdili vysokou volební účastí.
Kromě voleb se tentokrát
věnujeme i nadcházejícím
zajímavých akcím. O víkendu
budete moct oslavit Mezinárodní den archeologie a v libockém parku si vyzkoušet upéct
chleba na středověký způsob.
Ani tentokrát samozřejmě
nechybí praktické rady a informace. Třeba pokud hledáte
nové zaměstnání. Inspiraci
přinese veletrh práce.
svátky
17. 10. Hedvika, 18. 10. Lukáš,
19. 10. Michaela/Michala,
20. 10. Vendelín/Eunika,
21. 10. Brigita, 22. 10. Sabina,
23. 10. Teodor/Fedor
praha 6
Volby na Šestce:
velké obálky a vysoká účast
„„Občané městských částí si minulý týden volili nové zastupitele.
Veronika Fryčová
Komunální volby proběhly
v Praze 6, v Praze 17, v Ly‑
solajích, Nebušicích, Přední
Kopanině, Sedlci a v Such‑
dole. Volili se jak strany, tak
konkrétní zastupitelé. Praha
6 se může pochlubit nejvyšší
účastí u voleb, problém trochu
dělaly rozměrné volební
lístky.
Volební účast, která je rok
od roku nižší, nedosáhla
letos v celé Praze ani čtyřice‑
ti procent. I v Praze 6 klesá.
Přesto byla na této městské
části volební účast nejvyšší.
„Volíme, protože nám není
lhostejné, kde žijeme,“ řekla
obyvatelka šesté městské části
Renáta Králová.
Volilo se dva dny – od pá‑
tečního odpoledne až pozdě
do večera a od sobotního
rána do odpoledne. „Nejvíce
voličů přišlo hned v pátek po
zahájení voleb – první voliči
čekali už před otevřením
volebních místností. Posled‑
ní přišel v sobotu tři minuty
před uzavřením. Odvolit
však stihnul,“ shrnuje průběh
voleb v Dejvicích Stanislava
Škvorová, která zasedala ve
volební komisi.
Kapacita volebních uren nestačila kvůli rozměrným lístkům. Přidat se musela
i urna přenosná.
Hlasování v komunálních
volbách bylo tentokrát o něco
složitější, zejména co se voleb‑
ních lístků týká. Nevhazovaly
se totiž jednotlivě, jak jsme
většinou zvyklí, ale kom‑
pletně celý arch, ve kterém
se musela zaškrtnout strana
a jednotliví zastupitelé, pokud
volič nechtěl preferovat pořadí
tak, jak ho měla nastavené
strana, kterou volil.
„Voliči byli dobře připra‑
vení a informovaní, lístky si
většinou přinášeli s sebou již
upravené z domova,“ po‑
pisuje Stanislava Škvorová
a dodává, že jediné, s čím se
u voleb potýkali, byla kapacita
volebních uren. Kvůli většímu
objemu lístků nestačila jedna
urna. Naplněny byly postupně
tři běžné a ještě jedna pře‑
nosná.
Nezávislí – 7,73 % hlasů
Tomáš Finger, Jiří Masopust
KDU-ČSL – 6,54 % hlasů
Jaroslava Šimonová
Nebušice
výsledky komunálních voleb
Praha 6
Válová, Miloš Balabán
TOP 09 – 20,57 % hlasů
Jiří Růžička, Jiří Benda, Eva Smutná,
Ondřej Kolář, Jakub Hruška, Milena
Hanušová, Jaromír Vaculík, Lucie
Weitzová, Zdeněk Žižka, Tomáš Jílek,
Baxa Marek
ANO 2011 – 15,16 % hlasů
Patricie Pražáková, Martin Polach,
Zdeněk Hořánek, Jiří Holeček, Taťana
Klíčová, Roman Mejstřík, Evžen Králík,
Marek Tolde
ODS - 12,65 % hlasů
Ondřej Balatka, Marie Pojerová, Jakub
Stárek, Věroslav Gebouský, Alan Zubr,
Jiří Lála
Strana zelených – 10,98 % hlasů
Petra Kolínská, Antonín Nechvátal,
Pavla Ducháčková Chotková, Karolína
Brabcová, Jan Sládek, Vladimír Šraier
Starostové a nezávislí – 9,37 % hlasů
Petr Šabach, Jan Lacina, Oldřich Kužílek, Vladimír Balaš, Iveta Borská
ČSSD – 8,27 % hlasů
Štěpán Stupčuk, René Pekárek, Lucie
KSČM - 6,78 % hlasů
Ivan Hrůza, Jiří Dolejš, Helena Briardová
KDU-ČSL a nezávislí - 5,31 % hlasů
Marián Hošek, Jan Bartůšek
Praha 17
ODS – 27,87 % hlasů
Jitka Synková, Martin Marek, Jaroslav
Bíro, David Štěvík, Václav Soukup, Jan
Farkač, Václav Dbalý, Jan Bösser
Lysolaje
Starostové a nezávislí
Petr Hlubuček, Marie Štědrá, Jiří
Karvánek, Dana Malečková, Michaela
Císařová, Lukáš Zapletal, Miloš Šimon,
Jan Pravda, Lucie Dolejší
Suchdol
SOS – 68,75 % hlasů
Petr Hejl, Ludmila Knappová, Václav
Vik, Věra Štěpánková, Ondřej Imlauf,
Andrea Hrobská Mináriková, Karel
TOP 09 – 12,42 % hlasů
Kuna, Magdaléna Doubková, Petr
Antoine Katra, Jaroslav Hájek, Michal
Hořejš, Milada Tomková, Zdeněk Skála
Štěpař
ANO 2011 – 15,16 % hlasů
Veronika Stropnická, Jan Zoubek
Pro Prahu – 10,19 % hlasů
Bořek Černovský, Kateřina Kaljkovićo- ODS – 8,60 % hlasů
vá, Petr Stloukal
Marek Bor
KSČM – 8,94 % hlasů
ČSSD – 7,49 % hlasů
Ivan Vavřík
Miroslav Bartoš, Pavel Franěk
ČSSD – 13,28 % hlasů
Jindřich Kadlec, Martin Vaic, Lubomír
Lampert, Jan Černý
Sdružení pro Nebušice – 49,67 % hlasů
Viktor Komárek, Petr Šimeček,
Radka Brewer, Jakub Richter, Markéta
Kohoutová, Jan Holub, Roman Karásek,
Nebušické sdružení nezávislých kandidátů – 28,17 % hlasů
Libor Přerost, Marek Šimák, Jana
Dvořáková
ODS – 7,38 % hlasů
Jan Bosák
Přední Kopanina
Za Kopaninu krásnější
Milan Hofman, Vlastimil Tichý, Jiří
Vacovský, Miroslav Novotný, Alena
Kovářová, Karel Kyzek, Jan Vymazal,
Vladimír Kozák, Marek Navrátil
Sedlec
Sdružení nezávislých kandidátů za
obec Sedlec
Zdeněk Veselý, Zdeněk Veselý, Miloslav
Kuklík, Tomáš Valenta, Roman Hnízdil,
Luboš Kuklík, Drahomír Raveane
3
praha 6
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
Září na Šestce bylo
milionů ve znamení volnočasových aktivit
číslo týdne
20
investuje městská část Praha 6 do opravy Písecké brány,
která by měla odstranit mimo
jiné zvýšenou vlhkost, se
kterou se památka dlouhodobě potýkala. (vef)
Oprava Písecké
brány se blíží do finále
Hradčany – Významná ba‑
rokní památka Písecká brá‑
na se už dlouhodobě potýká
s vysokou vlhkostí. Objekt
proto musí projít náročnou
opravou. Ta odstartovala
začátkem léta. V současné
době probíhá pod dozorem
památkářů a archeologů sa‑
nace objektu. Bylo odvezeno
více než čtyři tisíce kubíků
zeminy. Ty se po zanesení
kvalitní hydroizolační vrst‑
vy na barokní klenbu zase
vrátí na své původní místo.
„Opravou chceme přede‑
vším ochránit tuto památku
do budoucna. Zatékáním do
interiéru docházelo k ničení
cihlových stropních kle‑
neb,“ říká Štěpán Stupčuk,
místostarosta Prahy 6.
Objekt z roku 1721 je jednou
ze čtyř dochovaných bran
barokního opevnění Prahy.
Při opravách se po odebrá‑
ní zeminy na severním rohu
objevila tajná chodba. Ta
podle asistujících archeolo‑
gů sloužila obráncům brány
k nepozorovanému úniku
nebo napadení nepřítele.
Chodba je vysoká 120 centi‑
metrů a její ústí bylo zamas‑
kováno křovinami. Tunel byl
opět zazděn a bude zaizolo‑
ván, zasypán a zatravněn.
Praha 6 využívá Píseckou
bránu jako místo konání
různých oslav a svátků – na‑
příklad vítání jara, vánoční
a velikonoční oslavy. Oprava
by měla být hotova na konci
tohoto měsíce. Objekt bude
až do ukončení oprav veřej‑
nosti uzavřen. (vef)
4
„„Akce Měsíc Zdravé Šestky nabídla na tři sta činností od sportu až po umění.
Veronika Fryčová
Praha 6 - Už jste někdy lezli
po horolezecké stěně, vy‑
zkoušeli si své výtvarné
dovednosti nebo podstoupili
hodinu zpěvu? Celý minulý
měsíc jste měli možnost vy‑
zkoušet několik set různých
aktivit z oblasti sportu, umění
i kultury, a to vše zdarma
v rámci akce Měsíc Zdravé
Šestky. Do té se zapojilo přes
čtyřicet organizací.
Celý program spočíval
v ukázkových hodinách
různých sportů či rozličných
Historický šerm se neobjevuje jenom na hradech. Vyzkoušet jste si ho mohli
aktivit. „Vyzkoušeli jsme
v rámci akce Měsíc Zdravé Šestky.
s dcerou hned několik věcí –
od kreslení přes zpěv až po
sport, a mohla si tak vybrat,
na jaký kroužek bude chodit,“
řekla nám Renáta Králová.
Magdalena Roubíčková, studentka
Akce byla určena i seniorům,
kteří tak mohli zjistit, jakým
Na pravidelný sport bohužel nemám čas. Sportuji tedy jen
volnočasovým aktivitám se
příležitostně. Čas od času, když mám špatné svědomí, si
poblíž domova mohou věno‑
zajdu do fitness centra.
vat oni.
Lucie Bušková, manikérka a kadeřnice
Že je o akci stále větší zájem,
vypovídá i její časové rozší‑
Ano, snažím se sportovat alespoň třikrát týdně. Chodím na
ření. „Akce ještě před dvěma
různé lekce tance, posilování a spinningu do fitness centra.
roky trvala jen týden. Byl ale
o ní takový zájem, a to jak ze
David Hübner, zaměstnanec banky
strany veřejnosti, tak ze stra‑
ny samotných organizací, že
Sportovat se snažím pravidelně. Hraju fotbal. Ne vždy se mi
byla rozšířena na celý měsíc
ale podaří přijít na trénink. Doháním to tedy alespoň víkendozáří,“ popisuje Adam Halmoši,
vými zápasy.
mluvčí radnice Prahy 6.
anketa: Sportujete pravidelně? Jak?
Vyberte si nové
povolání na veletrhu práce
Na veletrhu práce uvidíte více než sto společností, které hledají zaměstnance.
Holešovice - Již čtvrtý veletrh
práce Profesia days, který
proběhne 22. a 23. října na
výstavišti v Letňanech, vám
představí 104 zaměstnavatelů
z Česka i z celé Evropy. Ná‑
vštěvníci se tak mohou třeba
jen inspirovat nebo můžou
rovnou oslovit některého ze
zaměstnavatelů a získat tak
bez stresového pohovoru
některou z nabízených pozic.
Připravenoje i více než sto
přednášeka workshopů za‑
měřených napracovní úspěch.
Vstup je zdarma.Kompletní
program najdete na www.‑
profesiadays.cz. (vef)
Liboc bude slavit
jako ve středověku
Liboc - Víte, jak se žilo
a slavilo ve středověku?
Vše uvidíte v Archeologic‑
kém parku v Liboci. Tam
si v rámci Mezinárodního
dne archeologie budete na
vlastní kůži moci vyzkou‑
šet různá řemesla, upéct si
chleba, zastřílet z luku nebo
vyzkoušet zbroj. Na místě
nebude chybět ani dobová
hudba a občerstvení. Akce
se koná v sobotu 18. října od
14 hodin. Vstupné je 40 ko‑
run. (vef)
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Víte, že...
Na území Prahy 6 vede po‑
trubí, které přivádělo vodu
na Pražský hrad? To by
samo o sobě nebylo nijak
zvláštní. Zajímavé na tom
je to, že pochází z poloviny
16. století. Královský hrad‑
ní vodovod přiváděl vodu
z jímacích štol ve Střešovi‑
cích, Veleslavíně a Liboci.
Trubky byly původně
jedlové, později keramické.
Vodovod vedl do císařské
kuchyně, do kašny na
Svatojiřském náměstí a do
dalších hradních objektů.
Do dnešních dní se do‑
choval, v provozu však už
není od počátku dvacátého
století. (vef)
Znáte francouzský
urbanismus? Přesvědčte se sami
Francouzský urbanismus se často inspiruje antickými vzory. Vliv na něj má
i středověká tradice.
Dejvice - Zajímáte se o mo‑
derní architekturu, a zejmé‑
na o tu francouzskou? Pak
byste si neměli nechat ujít
cyklus přednášek France
Future, který je věnovaný
nadějným francouzským
architektům.
Přednášky připravil Fran‑
couzský institut ve spolupráci
s Fakultou architektury Čes‑
kého vysokého učení tech‑
nického. „Navazujeme tak na
loňský úspěšný cyklus, který
se rovněž věnoval francouz‑
skému urbanismu a nesl ná‑
zev Metamorfóza měst,“ říká
Iva Dubská z Francouzského
institutu.
Beseda se uskuteční na
Fakultě architektury ČVUT
23. října v půl sedmé večer.
Přednášet bude Julien Rou‑
sseau. Vstupné je zdarma. (vef)
praha 6
chcete ho?
Vyberte si psa
z pražského útulku
Fenka pudla je už starší jedenáctiletá psí dáma. Do útulku
v Troji se dostala ze Stodůlek,
kde byla nalezena koncem
září. Je velice zanedbaná
a vystrašená. Zasloužila by si
péči laskavého člověka.
Kontakt: Útulek pro psy v Troji,
V Zámcích 56, Praha 8, tel: 222 025 917
tip pro chovatele
„Dávejte psům obojek se svým
mobilním číslem, i když jsou jen
doma na zahradě. Psů, kteří se ztratili ze zahrady, k nám přichází mnoho
a těžko se nám hledá jejich majitel,“
vzkazuje Bronislav Mazáč, zástupce
vedoucího Útulku pro opuštěná
zvířata a odchyt v Praze-Troji, který
spadá pod městskou policii.
SC-341038/02
inzerce
5
velká Praha
Co nového v zoo
Sněhové mládě
černosrstých rodičů
Narodilo se mládě opice guerézy pláštíkové. Jde o 31. mládě
od roku 1969, kdy pražská zoo
tento druh začala chovat. První
guerézy v pražské zoo pocházely z volné přírody a první
mláďata se narodila již v roce
1971. Skutečný úspěšný odchov
zaznamenali pracovníci zoo až
v roce 1973. Mláďata gueréz
jsou po narození bílá a mají
krátkou srst, později ztmavnou.
Hned po narození nosí matka
svého potomka na hrudi a později ho vozí na hřbetě.
Guerézy jsou stromové opice,
se společenskou a celkem
klidnou povahou. Žijí ve volně
uspořádaných tlupách, jejichž
jádro tvoří vzájemně příbuzné
samice. Do tlup se jednotliví členové svolávají táhlým pokřikem.
V Zoo Praha je najdete v expozici zvané Opičí ostrovy. (vrs)
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Metropolí bude jezdit
pomalovaná tramvaj
dětMi zkrášlená tramvaj nebude nosič reklamy, ale dobré nálady.
Ve třetím ročníku soutěže „Namalujte svou tramvaj“ zvítězil
návrh s názvem Barevná Praha.
Vytvořili jej studenti sekundy
A pražského gymnázia Nad
Alejí. Vítězný návrh byl použit
jako šablona pro polep reálného
vozu tramvaje typu T3, který
bude jezdit po dobu jednoho
roku na běžných linkách městské hromadné dopravy. Již tento
týden jste ji mohli vidět na lince
číslo 1.
Ve výtvarné soutěži pro
druhé stupně pražských základních škol a primy až kvarty
víceletých gymnázií se letos sešlo celkem 45 návrhů. „Soutěž
v sobě spojuje dvě věci – podporuje kreativitu i zájem školáků
o veřejnou dopravu. Věřím, že
se bude tato netradiční tramvaj
lidem líbit a bude se jim v ní
i dobře cestovat,“ dodala radní
pro oblast školství a volného
času Ludmila Štvánová. (vrs)
doprava
Blanka je na vodě.
drama to ale není
Potok Brusnice, který je částečně
sveden pod zem, a další spodní
voda mezi Špejcharem a Malovankou proniká pod vozovkou
tunelu Blanka do míst, kudy
vedou kabely, které budou zajišťovat bezpečný provoz.
Průsak vody potvrdil ze strany
Metrostavu, který Blanku staví,
jeho mluvčí František Polák:
„Problémy jsou, ale na vyřešení
je zkušební provoz a záruční
doby. Případné průsaky budeme
utěsňovat, není to žádné drama.“
Zvýšená vlhkost ohrožuje
především technologie, zabezpečující plynulý a bezpečný provoz. Ten budou v Blance řídit
čtyři velíny, dva hlavní a dva
podružné. Všechny propojí složitý software, aby se informace
v případě nehody dostaly k záchranáři rychle, tunel se uzavřel
a nenajížděla do něj další auta.
Celý systém buduje ČKD Praha
IDS, která by měla převzít celou
Blanku i všechny technologie do
2. prosince, kdy by se tunel měl
otevřít veřejnosti. (vrs)
Problém drog je mezinárodní a Praha to ví
Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha
Praha chce řešit drogovou politiku
na mezinárodní úrovni. Podpisem
primátora se připojila k deklaraci
Nové horizonty protidrogové politiky 2014. Deklarace je výsledkem
jednání odborné konference, kte-
rá proběhla koncem září v Praze
Drogovou problematiku se zatím
nepodařilo vyřešit nikde na světě,
a to ani v nejbohatších metropolích. „Problém si žádá velmi
pečlivé a dlouhodobé řešení. Je
třeba, aby se na jeho zvládnutí
podíleli všichni zúčastnění včetně
profesionálů a odpovědných činitelů,“ odůvodnil krok Prahy radní
Martin Dlouhý, do jehož gesce tato
problematika spadá. (vrs)
V některých automatech na
Jak znáte pražské věže?
jízdenky už můžete platit kartou
Od minulého týdne stojí na
hlavním nádraží a ruzyňském
letišti čtyři moderní automaty
na jízdenky MHD, ve kterých
je možné platit kromě drobných i bankovkami a platební
kartou. „Jedná se o pilotní
projekt, takže se automaty
zatím testují,“ omlouvá radní
pro dopravu Jiří Pařízek občasné nepříjemné situace, kdy
automat jízdenku nevytiskne.
Čtyři automaty stály celkem
1,4 milionu korun. Kromě
nákupu jízdenky si může
cestující na automatu pomocí
dotykového displeje vyhledat
spojení, a koupit si tak přesně
tu jízdenku, kterou potřebuje. K té mu automat navíc
vytiskne lístek s informacemi
o cestě. (vrs)
6
Pohled z věže Staroměstské
radnice ležící uprostřed Staroměstského náměstí, odkrývající spletité uličky Starého
Města, barevnost střech
staroměstských domů i paláců
a barokní kopule kostelů.
Zejména protilehlý Týnský
chrám či kostel svatého Mikuláše a palác Golz-Kinských si
do detailů prohlédnete až po
výstupu na věž.
Staroměstská radnice je
dominantou a zároveň jednou
z nejkrásnějších staveb Starého Města pražského. Radniční
věž se vypíná do výšky
69,5 metru a pod věží se
zastaví snad každý návštěvník Prahy, aby se podíval na
unikátní pražský orloj, který
byl sestrojen již v roce 1410.
Otázka: Víte, kolik schodů vede
až na vrchol věže? Milan horký
kolik schodů vede na vrchol?
Odpověď a další podrobnosti
najdete na www.nasepraha.cz.
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Zemětřesení na magistrátu: Hnutí ANO i malé strany
„ Volby do pětašedesátičlenného pražského zastupitelstva překreslily politickou mapu Prahy. Po
čtvrtstoletí nevyhrála ani Klausova tenisová raketa,
ani knížecí dýmka.
„Výsledky voleb vládní
koalici nerozklíží, ale stmelí.“
Pravicové strany ODS
Bohuslav Sobotka, předseda
a TOP09 míří do opozice
ČSSD.
(jestli tomu tak skutečně
„Preferujeme koalici s nabude, ukáže čas). Kromě stran šimi koaličními partnery,
vládní koalice tak mají radost ovšem pod vedením ANO.“
i malé strany.
Andrej Babiš, šéf hnutí ANO.
Kterým směrem se tedy
„TOP 09 nebude v první
bude Praha ubírat v následulinii vyjednávání, jednání
jících čtyřech letech? Nejen
s nimi však nevylučuji.“ Adpovolební náladu naznačují
riana Krnáčová, kandidát na
povolební výroky lídrů stran
primátora, ANO.
i některých nově zvolených
„Hnutí ANO říkáme ne.“
zastupitelů.
Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09.
„O volbách musí rozhodovat
porovnání výsledků
voliči, ne billboardová lobby.“
Tomáš Hudeček, končící prizisky mandátů v roce 2014: ANO 17
mátor, TOP 09.
(22,08 %), TOP 09 16 (20,07 %), Troj„Nikdy jsme se vůči nikomu
koalice 8 (11,22 %), ODS 8 (10,97 %),
nevymezili, čekáme, kdo s čím
ČSSD 8 (10,43 %), KSČM 4 (5,91 %),
přijde.“ Petr Štěpánek, Strana
Piráti 4 (5,31 %).
zelených, lídr Trojkoalice.
zisky v roce 2010: TOP 09 26, ODS
„Spolupráce s ANO a ČSSD
20, ČSSD 14, KSČM 3.
bude křehká a je otázkou, zda
vladimír Slabý
noví zastupitelé podle stran (celkem 65 křesel)
ano 2011: Adriana Krnáčová, Patrik Nacher, eliška Kaplický Fuchsová, eva
Kislingerová, Jarmila Bendová, Michal Hašek, radek Lacko, Petr Novotný,
Martin Polách, Marcela Plesníková, Vladislava Veselá, Libor Hadrava, radomír
Nepil, Jiří Haramul, Jaroslav Štěpánek, Antonín Lébl, Karel Grabein Procházka.
Top 09: Tomáš Hudeček, Martin Dlouhý, Jiří Nouza, eva Vorlíčková, Petr Bříza,
Albert Kubišta, Václav Novotný, Vladislava Hujová, Lukáš Manhart, Tomáš Jílek,
Petr Prchal, Monika Krobová Hášová, Pavel richter, Marek Doležal, Jiří Hrabák.
TroJKoaLICE Sz, KdU-ČSL a STan: Petr Štěpánek, Jan Čižinský, Petra Kolínská,
Matěj Stropnický, Ondřej Mirovský, Jana Plamínková, Jan Wolf, Miloš růžička.
odS: Bohuslav Svoboda, Alexandra Udženija, Filip Humplík, Jaroslava Janderová, Alexander Bellu, František Švarc, Ondřej Martan, Petr Fifka.
ČSSd: Miloslav Ludvík, irena ropková, Petr Dolínek, Lukáš Kaucký, Hana
Nováková, Karel Březina, Daniel Hodek, Jan Slezák.
KSČM: Marta Semelová, Petr Šimůnek, ivan Hrůza, Helena Briardová.
piráti: Jakub Michálek, Ondřej Profant, Mikuláš Ferjenčík, Adam Zábranský.
je to správná cesta.“ Jan Wolf,
předseda pražských lidovců
a dvojka Trojkoalice.
„Můžeme se bavit o podpoře
buď ANO, nebo TOP 09, abychom jednání o koalici úplně
nezablokovali.“ Mikuláš Ferjenčík, zastupitel za Piráty.
„Ostatní strany měly snahu,
i mediální, zadupat ODS
úplně do země, a to se jim nepovedlo.“ Bohuslav Svoboda,
lídr kandidátky ODS.
„Tohle byl jen začátek. Příští volby už vyhrajeme.“ Petr
Fiala, předseda ODS.
„Výsledky voleb jsou prohra
politiky a vítězství apolitické
oligarchie.“ Václav Klaus,
bývalý prezident ČR.
Volby v Praze příliš nelákaly
K volbám v Praze letos přišlo
37,72 procenta voličů, před
čtyřmi lety to bylo 44,43
procenta.
inzerce
iNZerce
HUDBA
JIŘÍ ŠKORPÍK
LIBRETO
JIŘÍ HUBAČ
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme, celá ČR
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
21. 10.
SC-3341501/27
výkup knih
a knihoven
hrají: Iva Janžurová
Sabina Remundová
Barbora Munzarová
Miroslav Vladyka
SC-341513/01
•• Družstevní byty: Prohlášení vlastníka, převody bytů do vlastnictví, SVJ.
Tel.: 724 304 603
•• Žaluzie. Akční ceny, zaměření
a konzultace zdarma. www.interierservisgroup.cz. Tel.: 603 715 285
•• Vedení účetnictví, mzdy, služby daňového poradce. Více info na: [email protected] nebo 604 734 175
•• Masáže u Slepejše, Praha 9, Ocelářská
13 (u O2 Arény). Více info na: www.uslepejse.cz nebo volejte: 608 929 394
•• Formulář pro podání inzerátu najdete na www.nasepraha6.cz/inzerce.
Cena inzerátu je od 70 Kč
SC-341461/02
řádková inzerce
omedie
k urenčně nejhorší
konk
o bez pěvkyni všech dob
ní
r
op e
DIVADLO HYBERNIA
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
TEXTY PÍSNÍ
PAVEL VRBA
CHOREOGRAFIE
CARLI JEFFERSON
22. 10.
REŽIE
MONIKA ABSOLONOVÁ,
IVA MAREŠOVÁ,
VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další
www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz
SC-341501/28
hrají: Jaroslava Kretschmerová
Bohumil Klepl, Jan Maxián
Naďa Konvalinková, Daniela Bakerová
Lilian Malkina / Jaroslava Brousková
SC-341384/01
RADEK BALAŠ
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha6.cz
Lucie Bílá: Jsem taková zrychlená...
„ Okamžitě si podmaní
prostor kolem sebe,
ať už je na pódiu před
tisíci diváky nebo před
fanoušky při autogramiádě. Je ikonou české
hudební scény. Je zpěvačkou s mimořádným
hlasovým rozsahem tři
a půl oktávy. Lucie Bílá.
vladimír Slabý
Jste výraznou postavou české
popové scény. Ta individualita
ve vás byla vždycky?
„Už na základce ve sboru jsem
zpívala tak, abych byla nejvíc
slyšet. Paní učitelce nezbývalo nic jiného než mě šoupnout
dopředu a to sólo mi dát. Já
prostě nemůžu být utopená
někde v davu, narodila jsem
se jako sólistka.“
Na pódiu máte kolem sebe
samé muže, mít ženskou kapelu vás nelákalo?
„Chlapi mě daleko víc motivují. Jsem ráda, že mám ženy
v hledišti, když cítím, že mi
důvěřují. Ale za zády musím
mít báječnou chlapskou kapelu, a kdyby se mi bubeník měl KdO JE KdO? Obě jsou Lucie Bílé, ta vpravo vám ovšem nezazpívá - je to jen vosková dvojnice slavné zpěvačky. Foto: Petr Merta
změnit v hezkou blondýnku… Asi bych tolik neječela.“
slepí, tak je musím něčím za- dospělou a moci jít na Václaky s českými motivy. Mám
(smích)
ujmout. Proto je turné hodně
vák bez rodičů a bez kontroly. stříbrné šperky s hymnou,
o vizuální stránce. Efektní je
Teď už bych se po něm nepro- s kněžnou Libuší, Přemyslem
Současné Černo-bílé turné
už začátek, kdy jsem v zášla s nikým… Zvláště ne večer, Oráčem… Nádhera!“
jste začala v pražské Tipsport
kulisí a už slyším, jak dav
protože to je dost nebezpečné
aréně. To je ovšem hokejová
reaguje. Podobné to mám se
místo.“
Vy jste ale sběratelkou všeho
hala. Máte v metropoli oblíbené skupinou Arakain. Stojím na
možného.
koncertní sály?
pódiu, a nic nemusím - ty
Usadit se v metropoli vás
„Přímo vášnivou! Jak mám od
„Nikdy bych to do sebe nemáničky, jak jsou zvyklé, ječí nelákalo?
něčeho tři kousky, už to začnu
řekla, ale já mám nejraději
a skandují...“
„Devět let jsem to zkoušesbírat. Takže mám sbírku
Hudební divadlo v Karlíně,
la, vystřídala jsem třináct
mincí s českými osobnostmi,
a ne proto, že to je vlastně
Vy nejste křtěná Vltavou…
pronájmů, abych nakonec
sbírku koní, slonů, knoflíků…“
moje domovská scéna. Je tam „Křtěná jo, ale ne Vltavou.“
pochopila, že jsem nepřesadikrásná akustika, dobrý zvuk,
telná jak ten Petřín, a vrátila
Knoflíků?
cítím se tam v bezpečí. Nikdy …jaký je váš vztah k Praze?
se do Otvovic. Vyhovuje mi,
„Fakt neskutečnou! Mým
jsem neměla ráda premié„Miluju ji. Vyučila jsem se tu
že to mám do Prahy kousek,
největším pokladem je šest
ry, a v Karlíně mi najednou
krejčovou a ten obor je stále
ale jsem ráda tam, kde se
set let starý obrovský kovový
nevadí. V Ta Fantastice jsem
mým koníčkem, protože ruč- cítím bezpečně, kde mě lidé
knoflík, to je zabiják. A mám
každému divákovi viděla do
ní práce mě nepustily doteď.
neberou jako mimozemšťana
taky za těch čtyřicet let skoro
očí, a pořád jsem kontrolovala A jsem pyšná, když jsem
– a kde jsem hrála ty pověstné úplně všechny Čtyřlístky (lelíbí, nelíbí. V Karlíně neviněkde ve světě a můžu říct,
kuličky.“
gendární dětský komiksový
dím, jsem sama se svou rolí,
že jsem z Prahy. Nebudu jim
časopis - pozn. red.), chybí mi
a i premiéra je tak jen jakoby
přece říkat o Otvovicích, kte- Máte v Praze oblíbená místa?
snad jen dva díly.“
řadové představení, které
ré snad ani nejsou na mapě!“
„Ne že bych chodila často
potřebuji.“
(smích)
na Petřín, i když jsem o něm
V tom máte dneska uložen
zpívala. Karlův most mě baví. i pěkný kapitál…
Jste před vystoupením nervózní? Kdy jste byla v Praze poprvé?
A Pražský hrad. Když jdete
„Taky jsem za ty nejstarší díly
„Ani ne, jen občas pociťuji
„To je dávno, asi se školou…
podél Vltavy a vidíte to pano- pěkně zaplatila! A prvních
takové chvění. Lidi jsou často Jako malá holka jsem měla
ráma… To jsem pyšná, že jsem šest čísel mám podepsaných
hudebně hluší, nejsou však
velký sen – být už co nejdřív
Češka. I proto sbírám šperod pana Němečka, který je
8
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
rozhovor
v pondělí je pro mě už leden
kreslil, a na to jsem děsně
pyšná. A speciálně pro mě
pak nakreslil Fifinku. Já jsem
si přála být jako ona. Má doma
tři chlapy, nikomu to nevadí,
prochází to, kluci se vždycky
domluví… A ona jim šéfuje.“
(smích)
Jak jste se dostala od šicího
stroje ke zpěvu?
„Dostala jsem lehounký
základ v lidové škole umě-
a nemyslím, že je dobré to
házet do nějaké škatulky.“
zet. Cítím se jako kůň, který
čeká, až se otevře brána, a on
může vystřelit na trať. A naByla jste ostatně první popová
jednou jsou Vánoce… Jsem
zpěvačka, která vystoupila na
taková zrychlená, v pondělí je
festivalu Pražské jaro. Dokonce pro mě už leden.“
opakovaně.
„V roce 1998 jsem zpívala na
Máte čas na odpočinek?
Pražském jaru docela váž„Odpočívala jsem přes léto
nou věc, Rekviem za zemřelé
s Addamsovou rodinkou, kdy
muzikanty od Ladislava Sijsem se prohihňala zkouškamona. A to byl opravdu velký mi. Je to černá komedie, lidi
zážitek. Ovšem opera jako
se pobaví. A relaxuji vždycky
cestou na další koncert, když
v autě háčkuji srdíčka pro
Konto Bariéry. Už třetí rok…“
Mým největším sběratelským
pokladem je šest set let
starý kovový knoflík.
ní, paní učitelka Šrutová ze
mě chtěla mít operní divu,
ale já jsem zdrhla v patnácti
k bigbítu. Na konzervatoř mě
nevzali, a i když jsem si myslela, že to je škoda, dnes vím,
že mou vysokou školou byly
tancovačky a 150 koncertů
ročně, které po celou kariéru
dělám.“
Vy jste označením mezzosoprán…
„Mně se rejstřík posunuje vždycky podle toho, co
zpívám. S Arakainem budeme příští rok slavit Kristova
léta, třiatřicet let na scéně,
máme před sebou pětadvacet
velkých koncertů, a to budu
opravdu mezzosoprán. Metalový. Ale zvládám, a baví mě
to, i sopránové party. Já prostě
zpívám, jak mi zobák narost,
celek by mě asi nebavila, ale
střihnout si sem tam árii není
k zahození.“
Je rozdíl v přístupu zpěváků
mezi operou a popem?
„Můžu mluvit jen za sebe.
Jsem ráda, že jsem komerční
zpěvačkou, která může blbnout s hlasem a dávat si svoje
oblíbené tóniny. Klasici musí
zpívat tak, jak je to napsané,
a to jim nezávidím. Já mám
větší svobodu.“
Kromě turné účinkujete
v muzikálu Aida, nazkoušela
jste nový muzikál The Addams Family, vydáváte nové
CD, v Bontonlandu jste před
pár dny otevřela svou stálou
expozici….
„Říkám vždycky, že do září
zasívám a pak začínám sklí-
Srdíčka jsou velká jako dlaň.
Jak dlouho trvá uháčkovat
jedno?
„Asi patnáct minut. Na turné
jich potřebuji asi tři sta, to nevím, jak budu stíhat… Rekord,
nebo limit, mám čtyřicet za
den. Ale to už potom blbnu.“
Vy jste dokonce držitelkou českého háčkovacího rekordu…
„Celkem jsem jich pro Konto
Bariéry udělala přes 1700.
A jen vloni se mi během
turné povedlo uháčkovat
527 srdíček. Za ty se vybralo
víc jak 200 tisíc korun. Výtěžek nakonec nepokryl jen
potřeby původně dvou vybraných lidí, ale dokázal pomoct
dalším třem. A já za to získala
zápis v České knize rekordů
za největší počet uháčkovaných srdíček v rámci benefiční části turné.“
Jakou velikost háčku používáte?
„To záleží na přízi. Teď mám
šestku. Kdyby mi to zmizelo… Nesmějte se, když jsme
parkovali, tak jsem si říkala, hlavně ať nám nikdo nic
nevezme z auta. Všechno jsem
tam nechala, s sebou mám
jen kabelku s diářem a tašku
s háčkováním.“
Bez ručních prací asi opravdu
nemůžete být.
„Kdybych přišla o háček
a cestou na další štaci bych ty
čtyři hodiny nemohla háčkovat, zblázním se a zešedivím
vzteky. Jsem schopná zburcovat přátele, aby mi na dálnici
někde na benzince předali
nářadíčko… Kdyby mě bolely
zuby a nemohla zpívat, to
přežiju. Ale nemoci štrikovat?“
i PrO MALé žadatelky o autogram je Lucie Bílá vzorem. „Jsem ráda, když mi holky
důvěřují,“ říká zpěvačka. Foto: Petr Merta
medvědi byli kdysi vydražení
za padesát tisíc, uháčkovala
jsem dvoumetrového Amora,
který se prodal v aukci za dvě
stě tisíc… Takto velké věci ale
trvají i dva měsíce, musí se
o nich přemýšlet, rozkreslit…“
Odkud berete nápady?
„Od lidí. Já jim říkám: Lucka
má všechno, ale dejte něco
Hance. A oni mi posílají, jak
se dělají šperky, vánoční
ozdoby, recepty… Mám svůj
dětský pokojík plný knížek,
a až nebudu moci zpívat,
budu háčkovat a dělat dětem
radost.“
Háčkujete jakým stylem? Ne že
bych byl odborník, ale je francouzské, irské, tuniské.
„Jsem na filetové háčkování,
to jsou takové kostičky. Ale
nedávno jsem byla v Chorvatsku a viděla jsem druh
háčkování, který jsem vůbec
nepochopila. Vypadalo to jako
krajka, ale nebyla to krajka.“
S kým byste si chtěla zazpívat
anebo potkat bez ohledu na to,
jestli je to možné?
„S Vladimírem Menšíkem. Miluju ho. To je moje krevní skupina. On byl krásný, normální
chlap, s obyčejným lidským
velikým srdcem. To bych mu
chtěla říct… a obejmout ho.
A dát mu velkou pusu.“
A z hudební branže?
„Nemám takové ambice.
V roce 1994 jsem byla jedním
z patnácti šťastlivců, kteří si
mohli potřást rukou s Pink
Floydama před jejich pražským koncertem. A viděla
jsem na nich, jak nás mají
na háku. To není výtka jim.
Tehdy jsem pochopila jednu věc – co se mám komu
cpát do šatny, když se chtějí
soustředit na koncert. Že je
můžu milovat, ale nebudu jim
zasahovat do jejich teritoria.
Mám ráda Madonnu. Podat si
s ní ruku? Krása. Zpívat s ní?
Nemám tu potřebu. Ale jsem
šťastná, že je, protože ji mám
moc ráda.“
Háčkujete nejen srdíčka…
„Já šiju i hračky. Dva mí
9
volný čas
dejte děti na ...
fotbal
Už dávno neplatí, že kopaná
je jen pro kluky. FK Dukla má
kromě vlastního ženského
týmu i přípravku pro dívky. Do
té se mohou přihlásit všechny
holky, které jsou mladší než
jedenáct let a mají chuť pokořit kluky. „Tým hraje soutěže
organizované Pražským
fotbalovým svazem, soupeřem jsou týmy stejně starých
chlapců,“ vysvětluje Tomáš
Krupka, zástupce ženských
fotbalových týmů Dukly.
Pro ty úplně nejmenší, a je
jedno, jestli kluky nebo holky,
organizuje na Šestce FK Dukla a SK Aritma fotbalovou
školičku, do které se mohou
hlásit děti už od čtyř let.
Cílem je všeobecná sportovní
příprava pro děti předškolního
věku. Děti z fotbalové školky
se mohou po dovršení šesti
let zařadit do mladší přípravky SK Aritma Praha nebo
FK Dukla Praha a nastupovat
k fotbalovým zápasům.
Stačí se přijít s dětmi podívat
na trénink a domluvit se přímo
s trenérem. Kdy jsou jednotlivé tréninky i kontakty, najdete
na www.fkdukla.cz nebo na
www.skaritma.cz. (vef)
Zasmějte se při józe
Veřejná knihovna v Suchdole
pořádá kurz jógy smíchu (ha‑
sya yoga). Ta spočívá v kom‑
binaci smíchu, cvičení a jó‑
gového dýchání, což přináší
více kyslíku do těla a mozku
a vytváří tak pocit dobrého
zdraví a energie. Kurz se koná
v pondělí 20. října od 18:00.
S sebou si stačí vzít pohodlné
oblečení na cvičení. (vef)
10
Pozvánky a tipy na www.nasepraha6.cz
Jak si děti představují
rodinné zemědělství, uvidíte v Lidicích
torka hromadného výletu
a pracovnice DDM Klára
Plieštiková.
Do výstavy se zapojilo
celkem 77 zemí z celého světa.
Poprvé třeba Kambodža,
Kosovo, Laos, Malta nebo
Nigérie. A mezi nejčastěji zob‑
razené náměty patří sedláci
a selky, statky, farmy, ale
i traktory, pole, louky a sady.
K vidění jsou také různá hos‑
podářská zvířata. (vef)
jak na výstavu?
každoroční mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice byla založena v roce
1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, vyhlazené nacisty.
Dům dětí a mládeže (DDM)
Praha 6 zve všechny rodiče
s dětmi na společnou návště‑
vu 42. Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy, která se
koná v Lidicích. Ta se bude
konat v sobotu 18. října
a tentokrát na téma Rodin‑
né zemědělství aneb Naše
zahrádka a pole. DDM zaslal
do soutěže své keramické vý‑
robky, za které dostal čestné
uznání. Zájemci mohou jet
společně s členy DDM. Sraz
účastníků bude proti hotelu
Diplomat, na zastávce auto‑
busů směr Kladno.
„K vidění budou obrázky
a práce dětí z celého světa,“
popisuje výstavu organizá‑
O „šedé literatuře“ můžete diskutovat
v Národní technické knihovně
Za šedou literaturu se označují různé dokumenty, zprávy, kvalifikační práce
nebo studijní materiály.
Konference o šedé literatuře
a repozitářích se bude konat
22. října 2014 v Ballingově sále
v Národní technické knihov‑
ně již posedmé. Je určena
knihovníkům, správcům
digitálních sbírek, IT pracov‑
níkům, vedoucím pracovní‑
kům, studentům, autorům
vědeckých dokumentů i od‑
borné veřejnosti.
Téma letošního ročníku
„Hodnota šedé literatury“ je
záměrně trochu obecnější,
aby mohly zaznít příspěvky
pokrývající všechny důle‑
žité aspekty práce se šedou
literaturou a práce s digitál‑
ními repozitáři pro publikace,
dokumenty a data. Těšit se
můžete na přednášky spojené
s výzkumnými publikacemi
a daty a také klasickou šedou
literaturou, což jsou různé
dokumenty, vysokoškolské
práce nebo pracovní a studijní
materiály. Nebudou chybět
ani prezentace ze zahraničí
a právní příspěvky.(vef)
program konference
Více informací o konferenci, včetně
podrobného programu, najdete na
www.techlib.cz.
Účast je zdarma, nutná je pouze
registrace na webových stránkách.
Sraz v 9:10 na zastávce autobusů
v Dejvicích, směr Kladno (naproti
hotelu Diplomat)
Odjezd v 9:25 z Dejvic
Návrat v 15:45 k hotelu Diplomat
Cena 50 Kč děti a 140 Kč dospělí
Kontakt web: www.ddmp6.cz
Kontaktní osoba:
Klára Plieštiková
E-mail: [email protected]
Telefon: 235 323 333
Návštěvou taneční
show podpoříte
opuštěné psy
Atraktivní taneční program
vás čeká v sobotu Kladně.
Po roce se sem sjedou přední
české taneční skupiny z celé
republiky, aby podpořily
nadaci Pes v nouzi. „Všichni
umělci budu vystupovat bez
nároku na honorář, výtěžek
z akce půjde na krmivo pro
psy v útulcích,“ popisuje
jedna z pořadatelek a záro‑
veň členka taneční skupiny
Lavyaana Lucie Vimerová.
Těšit se můžete na orientál‑
ní tanec, flamengo nebo ka‑
baret. Tanečníky bude dopro‑
vázet živá hudba, například
kapela Country hluchavky.
Představí se i opuštění psi
z útulků. Na místě budou
stánky s prodejem jablonecké
bižuterie a různých dárků.
Celá akce se koná 25. říj‑
na od 18 hodin v restauraci
U Zlatého selátka. Vstupné je
100 korun. (vef)
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Rádi fotografujete?
Na kurzu se přiučíte
Fotografie vznikla v roce
1826. A ač se to nezdá, od té
doby je až na pár digitálních
vychytávek princip focení
stále stejný.
Moderní přístroje umož‑
ňují různé parametry, jako
je clona či doba expozice,
nastavovat automaticky,
a člověk tak může mačkat
pouze tlačítko spouště. Ale
je to vždy výhodné? Často
automatika nestačí a přede‑
vším nejste pánem přístroje
a nemůžete jej využívat
tvůrčím způsobem. „Kdo
chce pořizovat nadprůměrné
fotky, kdo se chce něco na‑
učit o citlivosti, cloně, času
osvitu, je vítán na našem
semináři o digitální fotogra‑
fii,“ zve Jan Urbánek, který
seminář povede. (vef)
kontakt
Kam na seminář:
Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5, Řepy
Kdy: V neděli 26. října, 9–16 hodin
Cena: 300 korun
Přednáška: Víte, co na
vás prozradí vaše krev?
Už jste si někdy z odbě‑
ru nechali změřit hladinu
homocysteinu v krvi? Pokud
ne, tak byste měli. Z ní se
totiž dá určit prevence vzniku
různých civilizačních chorob,
jakou jsou obezita, ekzémy,
alergie, porucha imunity,
nebo dokonce nádorová one‑
mocnění.
Jestli a jak lze těmto one‑
mocněním předcházet, se
volný čas
„Žluté baletky“
budou hrát na Julisce
dozvíte na přednášce Karla
Erbena, primáře poradny
civilizačních chorob, a infor‑
mační specialistky ze stejné
poradny Michaely Beitlové.
Přednáška se koná 23. října
v 17 hodin ve studiu Osm
v Srbské ulici 2 v Dejvicích.
Přihlášky posílejte na email
poradna.homocystein@‑
gmail.com. Cena je 80 korun.
(vef)
obsah přednášky
Příčiny zhoršení zdravotního stavu lidí v ČR
Co je homocystein a co o nás prozradí jeho hladina v naší krvi
Biochemické procesy v buňkách a co je ovlivňuje
Původ vzniku civilizačních chorob
Možnosti obnovení biochemického zdraví
Zkušenosti s využitím obnovení biochemického zdraví
Diskuze
Žluté baletky, jak se také
ženskému fotbalovému
týmu pražské Dukly říká,
jsou úspěšným fotbalovým
klubem, který má i tým pří‑
pravky, tedy dívek mladších
11 let, což je v rámci České
republiky rarita. Tým hraje
se stejně starými chlapci
v rámci soutěží, které or‑
ganizuje Pražský fotbalový
svaz. I přesto, že „duklácké“
holky hrají proti klukům,
prezentují se pěknou hrou,
při níž padá mnoho branek.
Přijďte se podívat na zápas
a podpořit hráčky. (vef)
informace
Mistrovský zápas dívek se
bude hrát Na Děkance: v sobotu
25. října od 8:30
Hrát bude: FK Dukla Praha vs.
AC Sparta Praha
inzerce
PAMÁTKY
3. MEZIOBOROVÝ VELETRH
VYUŽITÍ
OCHRANA
23. - 24. 10. 2014
Výstaviště Praha - Holešovice
www.incheba.cz /pamatky
SC-340014/23
Y
WO R K S H O P
E
KONFERENC
SEMINÁŘE
VÝSTAVY
ŘEMESLA
REKONSTRUKCE
11
kulturní tipy
Kulturní přehled je na www.nasepraha6.cz
MŮJ tIP
divadlo
Dobrodružství
krokodýla v Africe
Veselá, hudební a poutavá pohádka
o poučném dobrodružství zlého
krokodýla i o přátelství zvířátek
zavede děti do afrického pralesa.
redaktorka:
Veronika Fryčová
tel.: 722 299 280
[email protected]
Hraje divadlo Skazka. (vef)
Kde: KC Průhon
Kdy: sobota 25. října, 15:00
Cena: 40 Kč
muzikál
koncert
divadlo
Koonda Holaa
Horečka sobotní noci
Legendární americký muzikál se slavnými písněmi skupiny Bee Gees
můžete vidět v divadle Kalich ve verzi, která na konci 90. let dobyla
londýnský West End a následně newyorskou Broadway.
Vypráví příběh známý z filmového plátna, na divadle však zazní více hudby Bee Gees než ve filmu – hitů na pomezí rocku, popu a disca. Moderní
taneční show respektovaného režiséra Jána Ďurovčíka nabízí spoustu pulsující muziky, uchvacující podívanou s prvotřídními choreografiemi a precizními pěveckými, tanečními i hereckými výkony. (mas)
Kde: Divadlo Kalich,
Kdy: sobota 18. října, 19:00
Cena 199–749 Kč
Přijďte si poslechnout koncert
rodáka z Čech Kamila Krůty, který
migroval mezi Spojenými státy
a Evropou.
Do Česka se vrací, aby vám se svou
skupinou Koonda Holaa představil svou hudbu, která se dá označit žánrem psychedelické country
a noir western. (vef)
Kde: KC Kaštan
Kdy: čtvrtek 23. října, 20:00
Cena: 100 Kč
Správná hra
Dva muži, jedna žena, jeden revolver. Přijďte se pobavit na konverzační komediální thriller.
Hraje Divadlo Štěstí – SEKTOR s herci Lukášem Venclíkem a Jiřím Pěkným. (vef)
Kde: KC Průhon
Kdy: sobota 18. října, 19:00
Cena: 40–60 Kč
výstava
divadlo
rocková opera
Hurvínkova
Nebesíčka
Oidipus Tyranus
Děj rockové opery Oidipus Tyranus nás zavede do starořeckých Théb.
Bájný hrdina Oidipus v nich, poté co zvítězil nad zlou zpěvačkou hádanek
Sfingou, dlouho a slavně vládl. Nyní ale musí opět hledat řešení, jak zbavit
město moru. V hlavní roli Oidipa vystoupí Jan Toužimský. (mas)
Kde: RockOpera Praha
Kdy: čtvrtek 23. října, 19:00
Cena: 199–699 Kč
12
Hurvínek s Máničkou se setkali
se svérázným znalcem zvířat
doktorem Kytlem, s jeho kocourem
Petrklíčem a hubatou kavkou
Francim.
Kde a jak? To se děti dozvíte na novém představení. (vef)
Kde: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Kdy: úterý 21. října, 10:00
Cena: 110–220 Kč
Sté výročí
narození Jiřího Koláře
Jiří Kolář (24. září 1914 Protivín – 11. srpna 2002 Praha)
je jednou z nejdůležitějších osobností zastoupených ve
Sbírce Jana a Medy Mládkových, jeho kolekce je velmi
rozsáhlá a mimořádně kvalitní.
Na aktuální výstavě se představí přes sto jeho nejdůležitějších děl v prostoru dvou poschodí takzvaně Schulzova křídla, kde je jinak umístěna stálá expozice Františka
Kupky. (mas)
Kde: Museum Kampa
Kdy: do 18. ledna
Cena: 120 Kč
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz kultura/volný čas
Pět Tibeťanů můžete
cvičit v Břevnově
Pět Tibeťanů je aktivizující
jogistické cvičení, které
obnovuje pružnost páteře
i myšlení. Tibeťané věři‑
li, že je jedním z tajemství
věčného mládí. Skládá se
z pěti účinných cviků, které
z lékařského hlediska mají
pozitivní vliv na obnovu po‑
hyblivosti páteře. Má rozví‑
jet jak fyzickou sílu, tak i tu
psychickou a být zdrojem
pozitivní energie. Pravi‑
delným cvičením je možné
dosáhnout minimálně od‑
stranění bolesti zad. V lep‑
ším případě dokáže cvičení
prodloužit nebo navrátit
mládí. Naučit se ho můžete
na dvouhodinovém semináři
ve studiu Yoga & Art v Bě‑
lohorské ulici na Břevnově.
Kurz se pořádá 19. října od
10 do 12 hodin. Cena semi‑
náře je 400 korun. (vef)
V knihovně se bude
diskutovat o svatém grálu
Svatý Grál, z něhož údajně pil Ježíš Kristus při poslední večeři, je opředený
mnoha legendami. O jeho existenci se ale stále vedou debaty.
Jakými tajemstvími je
obestřen svatý grál? Motiv
grálu uvedli do evropské
literatury básníci a kroni‑
káři ve 12. a 13. století. Grál
má symbolizovat především
tradici. Postupně však měnil
svůj význam a poselství tak,
jak se proměňovaly literár‑
ní formy a žánry, v nichž
se objevoval. Více se o něm
Umí se vaše dítě
prezentovat? Přihlaste
ho do „dramaťáku“
Improvizaci, správné vyja‑
dřování a sebeprezentaci se
děti 4. a 5. tříd mohou naučit
v dramatickém kroužku
v KC Kaštan.
Výuka bude probíhat
formou hry a má rozvíjet
to, na co ve škole nezbývá
čas. „Přijít může kdokoliv.
I ten, kdo se stydí. Nejedná
se o přípravku na herec‑
tví,“ zve Lucie Roznětínská,
která kurz povede. Sama má
vystudovanou DAMU a je
herečka s mnohaletou praxí.
Kroužek mohou děti na‑
vštívit ve čtvrtek 23. října od
14:45 do 16:15. Cena kurzu na
půl roku je 1550 korun. (vef)
dozvíte na přednášce, kterou
povede Martin Šorm působící
v Centru medievistických
studií. (vef)
kde se přihlásit
Kde: Místní veřejná knihovna
Suchdolská 59, Suchdol
Kdy: Středa 22. října od 18 hodin
Křížovka – v domě ... v Ječné ulici psala Božena Němcová svou Babičku
13
servis
důležité kontakty
Nonstop lékárna
s pohotovostní
službou v Praze 6
Užitečné informace na www.nasepraha6.cz
Víte, kde máte nejbližší sběrný dvůr?
sběrné dvory v Praze 6
Vítězné náměstí 997/13,
Dejvice, tel.: 224 325 520
Nepřetržitý provoz 24 hodin
Hlídání dětí na Šestce
využití sběrných dvorů je pro obyvatele Prahy 6 zdarma. Je ale potřeba prokázat trvalé bydliště v dané městské části.
Šestka má k dispozici čtyři
sběrné dvory, které slouží bez‑
platně lidem s trvalým bydliš‑
těm na příslušné městské části.
Odevzdávat se zde může různý
Potřebujete občas pohlí‑
dat vaše ratolesti? Můžete
využít některý z dětských
klubů nebo center s hlídací
službou. Hodina vás vyjde
asi na 100–150 korun. Centra
nabízí i několikadenní pro‑
gramy s hlídáním. Přináší‑
me jejich výběr. (vef)
mateřská centra
Mateřské centrum U Hrošíka,
Na Okraji 41, Petřiny,
www.mc-cisara.cz
Školka Duhovka, Kozlovská 9,
Hanspaulka, www.duhovkaskolka.cz
Sportovní školka, Gallašova 581/10,
Řepy, www.augmentum.cz
Bubeníček, Jaselská 34/561, Bubeneč, www.hlidaciklub.cz
4lístek dětem, Tibetská 807/7, Dejvice, www.4listekdetem.cz
objemný odpad, jako je nábytek
a vybavení domácnosti. Nepatří
sem naopak stavební suť nebo
nebezpečný odpad – chemiká‑
lie, baterie a elektronika. (vef)
Jednořadá 2124, Bubeneč
Út a čt 8:30–18:00
St 8:30–16:00
Pá a so 8:30–12:30
Ne 13:00–17:00
Areál SK Aritma Praha,
Nad Lávkou 5, Vokovice
Po a st 8:30–16:00
Út a čt 8:30–18:00
Pá a so 8:30–12:30
Ne 13:00–17:00
Drnovská 18, Ruzyně (Pražské služby)
Po–út, pá 6:00–14:00
St 6:00–17:00
So 10:00–14:00
Proboštská 1, Dejvice
Po–Pá 8:30–17:00
So 8:30–15:00
čištění ulic v Praze 6
Technická správa komunikací bude od
pondělí 20. října do pátku 24. října čistit
ulice ve Střešovicích a na Petřinách.
V ulicích se s předstihem objeví přenosné dopravní značky s datem a hodinami,
kdy se v nich nesmí parkovat. (vef)
ratoře - Na Ořechovce) a Slunná (Na
Ořechovce - Pevnostní), Špálova (Na
Ořechovce - Dělostřelecká), U Laboratoře (Na Ořechovce - Slunná), Zbrojnická.
Středa 22. října:
Cukrovarnická (Lomená - Patočkova),
Lomená (Střešovická - Cukrovarnická),
Na Dělostřílnách, Na Hradním vodoMacharovo náměstí, Na Ořechovce
vodu, Na Zástřelu (U Šesté baterie (Východní - Pevnostní, pravá strana
Na Bateriích), Nad Hradním potokem, do centra), Slunná (Cukrovarnická - Na
Nad Zahradnictvím, Pod Novým lesem Ořechovce), Slunná (Střešovická - Na
(Potoční), U První baterie, U Druhé
Ořechovce), Strmá, Špálova (Střešobaterie, U Třetí baterie, U Čtvrté bate- vická - Na Ořechovce), U Laboratoře
rie, U Páté baterie.
(Střešovická - Na Ořechovce), Východní
(Cukrovarnická - Střešovická), Západní
(Střešovická - Cukrovarnická).
Úterý 21. října:
Pondělí 20. října:
Buštěhradská, Dělostřelecká (Spojená - Pod Hradbami), Malá, Na Ořechovce
(Východní - Pevnostní - levá strana do
centra), Pod Hradbami, Slunná (U Labo-
Čtvrtek 23. října:
Dělostřelecká (Klidná - Spojená),
Klidná, Lomená (Cukrovarnická -
slepý úsek), Na Klínku, Na Ořechovce
(Východní - V Průhledu - slepý úsek),
Klidná, Pod Ořechovkou, Pod Vyhlídkou (Cukrovarnická - Pod Ořechovkou), Spojená, U Podchodu, V Průhledu (Cukrovarnická - Na Ořechovce),
Východní (Cukrovarnická - Spojená),
Západní (Cukrovarnická - Spojená).
Pátek 24. října:
Cukrovarnická (Lomená - Za Průsekem), Na Dračkách, Na Pěkné
vyhlídce (Střešovická - Na Dračkách),
Na Průseku, Střešovická, Nový lesík,
Pod Novým lesem (Na Petřinách),
Pod Vyhlídkou (Na Dračkách - Cukrovarnická), Střešovická (V Průhledu),
V Průhledu (Střešovická - Cukrovarnická), Za Průsekem.
Podomní prodejci energií neříkají vždy pravdu
Představují se jako obchodní
zástupci, na vizitkách mívají
označení ještě honosnější
a pracují pro některé, zejména
menší dodavatele energie.
Slibují „výrazné“ úspory,
výsledkem však často bývají
stížnosti tisíců zákazníků na
jejich podloudné praktiky.
Jedná se zpravidla o velmi
dobře vyškolené prodejce,
jejichž zájmem je v první
řadě vlastní provize. Nezříd‑
ka nedají lidem vůbec šanci
nahlédnout do obchodních
podmínek. Zejména starší lidé
jsou nuceni podepsat smlouvu
bez potřebného prostudová‑
ní přímo na chodbě domu,
aniž by měli bližší informace
a plně chápali případné dů‑
14
depsala papír (ve skutečnosti
smlouvu), který prý už všichni
v domě podepsali,“ říká Jiří
Bláha z Prahy 5. Jindy zase
kontaktovali paní Špačkovou
z Prahy 10 s tím, že s nimi
musí uzavřít novou smlouvu
na odběr plynu, protože její
stávající dodavatel končí.
Tiskový mluvčí Pražské
SC-341475/01
plynárenské Miroslav Vrá‑
nek upozornil i na nejnovější
sledky. Když potom zjistí svůj lež, kterou někteří podomní
omyl a chtějí se vrátit k pů‑
prodejci energie využívají.
vodnímu dodavateli, musí
„Vzhledem k tomu, že je již
uhradit až několikatisícové
velmi často odběratelé od‑
deaktivační poplatky.
mítají vpustit do domů s tím,
„Zazvonili na moji babičku
že dodavatele měnit nechtějí,
s tím, že jsou od plynařů a jdou předstírají, že se Pražská ply‑
měnit sazby lidem v celém
nárenská a Pražská energetika
činžáku. Chtěli, aby jim po‑
dohodly na zasílání vyúčto‑
vání v jedné zásilce a firma,
kterou zastupují, k tomu byla
zmocněna. Naše společnost
bude v těchto záležitostech
postupovat velmi razantně.
Rád bych proto požádal všech‑
ny, kteří se s tímto již setkali,
aby nám o tom podali infor‑
maci na telefon 840 555 333,“
doplnil Vránek.
Základní rada, jak se
vyhnout problémům s po‑
domními prodejci, je nic bez
podrobného prostudování
a ověření nepodepisovat.
Pokud přesto takto nabízenou
smlouvu uzavřete a pak zjis‑
títe, že pro vás není výhod‑
ná, můžete ji bez jakýchkoli
sankcí v určité lhůtě vypově‑
dět. (red)
SERIÁL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
85%
Život a doba
soudce A.K.
PONDĚLÍ
21. 10.
ÚTERÝ
22. 10.
STŘEDA
23. 10.
ČTVRTEK
24. 10.
soud není o slzách a pocitech,
ale o faktech. Ale o čem je Adamův vlastní život? Pokračování
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Soudce Adam Klos má před sebou muže středního věku a složité
povahy. Žaluje svou příbuznou,
které jeho stará a bezmocná matka odkázala dva domy, ačkoliv on
PSYCHOLOGICKÝ
Valdezovi koně
PO 20. 10. / ČT2 / 21:55
Klasický italský spagetti western, v němž hlavní roli hraje slavný
americký herec Charles Bronson. Zde představuje nemluvného
a nesmlouvavého pistolníka na útěku.
režisér František Vláčil v roce
1981 a hlavní role hrají Josef
Vinklář a mladičká Ilona Svobodová.
Drž hubu!
SERIÁL
KOMEDIE
Quentin je gangster-smolař a často
končí ve vězení, kde jsou z něj všichni na nervy. Je totiž děsně užvaněný. Zato Ruby je gangster, který se
po zatčení rozhodne nepromluvit
ani slovo. Komisař Vernet dostane
geniální nápad – oba zavře na jednu celu! V hlavních rolích Gérard
Depardieu a Jean Reno.
Doktoři z Počátků
Hodíme se k sobě,
miláčku…?
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Hadí jed
ÚT 21. 10. / ČT2 / 22:55
ST 22. 10. / Nova / 20:20
Dr. Kovář po odchodu sestry
Kateřiny přijímá po nevydařeném konkurzu novou zdravotní
sestru, přesněji řečeno zdravotního bratra. Jmenuje se Jakub
a o senzaci ve vsi je postaráno...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NE 19. 10. / ČT2 / 20:00
Francouzský thriller o agentovi,
kterého jeho vlast odepsala, ale
on nebyl z těch, kteří by vzdávali
nedokončenou práci. Film natočil v roce 1981 režisér Georges
Lautner a v titulní roli září
Jean-Paul Belmondo.
75%
SO 18. 10. /Prima / 20:00
Jana Brejchová a Vlastimil
Brodský v komedii Petra Schulhoffa zjistili, že se k sobě nehodí, a doufají, že jim ideálního
partnera najde počítač.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ordinace v růžové
zahradě
ještě někdy k lékařské praxi
vrátí. Tonda Suchý se zamiloval do starší spolužačky
a chodí za školu.
80%
ČT 23. 10. / Nova / 20:20
Doktorka Valšíková ztrácí kvůli nemocné kolegyni Pokorné
pacienty. Ta se proto rozhodne
sama odejít a netuší přitom,
zda se kvůli své vážné nemoci
POHÁDKA
SERIÁL
Císař a tambor
Neviditelní
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0III
80%
Císař Maxmilián utíká ze zámku,
aby poznal život poddaných.
V převlečení za obyčejného pacholka se spřátelí s vysloužilým
tamborem, který se zamiloval do
dcery místního rasa, Ančičky. Na-
Návrh
Profesionál
ST 22. 10. / ČT1 / 22:15
SERIÁL
PÁ 24. 10. / Nova / 20:20
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
SO 18. 10. / ČT1 / 22:20
Osmnáctiletá středoškolačka
se během zimních prázdnin
rozhodne vyhledat svého otce,
kterého nikdy neviděla. Jeho
existenci dokazovaly jen složenky s alimenty. Film natočil
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
akce anonym pokračuje pomalu,
alespoň Adam si to myslí. Opět
se objevuje Laura a on neví proč.
WESTERN
PO 20. 10. / ČT1 / 20:00
PÁTEK
je jediný syn a jeden z domů
měl patřit jemu. Jde tedy o zneplatnění závěti. Opět platí to, že
tv tipy
Kriminálka Anděl
NE 19. 10. / Nova / 20:20
Redaktorka Margaret čelí hrozbě
deportace do rodné Kanady. Proto si vymyslí, že je zasnoubená se
svým nic netušícím asistentem
Andrewem, kterého jako svého
podřízeného léta ponižuje. Ten
souhlasí, že se na jejím divadélku
bude podílet, ale má své podmínky… Hlavní roli americké komedie
ztvárnila Sandra Bullocková.
Eda si ji vzal, když byla zamilovaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ná do někoho jiného a s ním – těhotná. Daleko bolestnější je ale
pro Johanu zjištění, kdo je opravdu jejím biologickým otcem…
PÁ 24. 10. / ČT1 / 20:00
Komediální seriál s J. Bartoškou,
Johana Barettiová se konečně
J. Langmajerem, K. Hádkem
doví pravdu o své matce. Dobrák a dalšími známými herci.
razí spolu i na loupežníky, ale
nejvíc ze všeho jim ublíží lidská
hloupost a proradnost. Jsou ob-
Krátce před odletem na zahraniční misi je zabit jeden z válečných veteránů. Někdo vhodil do
výtahu, kterým jel, ruční granát.
Vyšetřování musí být rychlé,
jednotka brzy odlétá.
85%
horší vyhlídky se promění v dobro – jako v každé správné pohádce. V hlavní roli Ondřej Vetchý.
viněni lstivým správcem z napomáhání loupežníkům a mají být
popraveni. Ale nakonec i ty nej-
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Přemysl Souček, odpovědná redaktorka Veronika Fryčová, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Jaroslav Harviš tel.:
734 505 923, e-mail: [email protected] • Zdeněk Bláha tel.: 605 277 077, e-mail: [email protected] • Zdeňka Bradáčová tel.: 602 322 171, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel: 605 292 899; e-mail: [email protected] • náklad
57 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Vychází každý týden • MK ČR E 21856
Vydavatel časopisu
je držitelem
Do každého domova patří
15
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelnách zdrojů
20. 10.
Praktický servis na www.nasepraha6.cz
H L A V N Í
P A R T N E R
ve spolupráci s Robert Stigwood uvádí
LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁ
MUZIKÁL
POUZE 100
EXKLUZIVNÍCH
PŘEDSTAVENÍ
HUDBA
BEE GEES
OD 30. ZÁŘÍ 2014
V DIVADLE KALICH
„Strhující taneční i pěvecká show, která
divákům bere dech. Jedna z předních
událostí muzikálové sezóny.“ Právo
Muzikál podle filmu Paramount/RSO a příběhu Nika Cohna pro divadlo upravil Robert Stigwood s asistencí Billa Oakese.
SC- 3341501/14
Informace o muzikálech, činohrách a koncertech najdete na www.divadlokalich.cz