Přiháška na seminář Krav Maga Li

Transkript

Přiháška na seminář Krav Maga Li
K r a v M a g a Women
Přihláška do kurzu
Sebeobrana - Krav Maga
Jméno:
..........................................
Příjmení:
..........................................
Narození:
..........................................
Bydliště
……………………………
Kontakt
……………………………
Zahájení: 12.1.2016 / zápis Kdy: v 19:00hod.
Místo tréninků : Akademie Bojových Umění , Čs. armády 347, 684 01 Slavkov u Brna
Trénink: každé úterý v 19:00hod.
S sebou : tepláky, tričko
Cena: 450,-Kč/měsíc
Platba před prvním tréninkem i s přihláškou, následně do každého 10tého dne v měsíci.
Každý student ABU cvičí na vlastní nebezpečí, poslouchá pokynů instruktora.
Je seznámen s náplní tréninků a je si vědom následků při nesprávném postupu technik.
ABU nenakládá žádným způsobem s osobními informacemi.
Cena nezahrnuje pojištění.
*ABU-Akademie Bojových Umění
………………………………………………………………………………………
Datum
podpis
V případě, že zájemci není minimálně 18 let, je nutný podpis rodiče a kontakt
!!! Přihláška je závazná až po uhrazení poplatku!!!
…………………………………………………………………………………………………...
Potvrzení o zaplaceni / vyplňuje instruktor
trénink úterý v 19:00hod.
Jméno ………………
Příjmení ……………………..
Částka ………………
Datum a razítko …………….

Podobné dokumenty

Přiháška na seminář Krav Maga Li

Přiháška na seminář Krav Maga Li Trénink: úterý a čtvrtek od 14.30 – 15.30 hod Pro děti od 8-14let S sebou : tepláky, tričko – možnost objednat věci na Krav Magu s logem a popisem Cena na měsíc : 500,-Kč Cena jednorázově do 7.6.20...

Více

Přiháška na seminář Krav Maga Li

Přiháška na seminář Krav Maga Li Adresa: Palánek 476/75, Vyškov (boční vchod od sídliště) S sebou : tepláky, tričko – možnost objednat věci na Krav Magu s logem a popisem Cena na měsíc: 500,-Kč Cena jednorázově od 5. října 2016 do...

Více

o slepci a slepotě

o slepci a slepotě Davidův, Pane, Mesiáši, Kriste,... Různé tituly, ale za nimi stejná úcta k tomu, kterému jsou přisouzeny. Toto je ten, který má obnovit Izrael, toto je ten, o kterém prorokoval i Jeremjáš, toto je ...

Více

více informací..

více informací.. Karate Klub Brno Asia Budo Center, o. s.

Více

WAKE up - Centrum sportovních aktivit MENDELU

WAKE up - Centrum sportovních aktivit MENDELU WAKE up Centra sportovních aktivit MENDELU Nová příležitost pro ty, co si chtějí denní dávku cvičení zajistit hned ráno před příchodem do práce či výukou…

Více

září 2012

září 2012 s GMO je v kompetenci příslušných správních úřadů, v těchto případech především České inspekce životního prostředí a celních orgánů. V případě nakládání s GMO bez patřičného oprávnění hrozí pokuta ...

Více

krav Maga Combat System International International kapap Union

krav Maga Combat System International International kapap Union například taková jména, jako jsou Heim Gidon, Yaron Lichtenstein, Moni Aizik a další. Od roku 2007 jsem certifikovaným instruktorem World Krav Maga

Více