Drobný dlouhodobý hmotný majetek Velke Březno

Transkript

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Velke Březno
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
1
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-821-2/001 betonový mùstek -Stùorcer
0 028/0000
0
9102.00 starosta
02-821-8/002 lávka pøes potok -dolní námìstí
0 028/0000
0
7308.00 starosta
02-821-8/003 lávka pøes potok-Kováø
0 028/0000
0
8768.00 starosta
02-823-4-3/7 stání na kontejnery-Námìstí
32.10.73
0 028/0000
1 16
38806.00 starosta
02-828-1-3/2 hlavní el.hodiny
1 028/0000
0 0
1067.00 starosta
02-828-1-3/3 podružné hodiny poulièní
1 028/0000
0 0
3220.00 starosta
02-828-1-3/4 veøejné osvìtlení Vítov
0 028/0000
0
9137.00 starosta
02-828-1-3/7 veøejné osvìtlení Benar
0 028/0000
0
7877.00 starosta
05-384/47/01 ozvuèovací system DAS100W
32.10.73
0 028/0000
1 11
34788.00 starosta
05-392/45/01 projektor BenQ DLP
32.10.73
0 028/0000
1 5
21301.00 starosta
05-392/45/02 projekèní plátno
01.00.00
0 028/0000
1 11
4462.50 starosta
05-392/45/03 FLIP CHART MASTER
01.00.00
0 028/0000
1 11
2974.00 starosta
05-401-133/2 kopírka MINOLTA
32.30.31
0 028/0000
1 12
35699.00 starosta
05-402-133/1 psací stroj elektrický
01.10.00
1 028/0000
1 1
6548.00 starosta
05-402-734/9 kalkulaèka P 26 - D
1 028/0000
1 6
8850.00 starosta
05-403/00005 PC /zasedaèka/
31.50.99
0 028/0000
1 12
33140.70 starosta
05-403/00006 PC Pentium-SÚ
32.30.31
0 028/0000
1 3
21813.60 starosta
05-403/00013 PC sestava COMPAQ
32.30.31
0 028/0000
1 10
17600.00 starosta
05-403/00016 PC HP Pro 3500
25.73.30
0 028/0000
1 5
15573.00 starosta
05-403/00017 LCD Asus 24"
25.73.30
0 028/0000
1 2
4949.00 starosta
05-403/00018 LCD Asus 24"
25.73.30
0 028/0000
1 4
4949.00 starosta
05-403/00019 PC HP Pro + software
25.73.30
0 028/0000
1 4
21925.00 starosta
05-403/00020 PC sestava Intel
25.73.30
0 028/0000
1 6
12343.00 starosta
05-403/00021 PC sestava Intel
25.73.30
0 028/0000
1 6
12343.00 starosta
05-404/00004 tiskárna
32.30.31
0 028/0000
1 10
5590.00 starosta
05-404/00006 monitor 19 LCD
32.30.31
0 028/0000
1 12
8039.80 starosta
05-404/00007 tiskárna HP Laserjet 1200
32.30.31
0 028/0000
1 6
18231.70 starosta
05-404/00008 sí•ové propojení PC
32.30.31
0 028/0000
1 18
39332.70 starosta
05-404/00009 monitor 17'
32.30.31
0 028/0000
1 8
8293.00 starosta
05-404/00010 monitor k PC
32.30.31
0 028/0000
1 10
8672.60 starosta
05-404/00012 monitor 17'
32.30.31
0 028/0000
1 3
8250.00 starosta
05-404/00015 tiskárna-hp laiser 1010
32.30.31
0 028/0000
1 1
6718.00 starosta
05-404/00016 monitor LCD
32.30.31
0 028/0000
1 9
8672.60 starosta
05-404/00017 tiskárna k PC
32.30.31
0 028/0000
1 2
5600.00 starosta
05-404/00018 scaner
01.00.00
0 028/0000
1 6
4800.00 starosta
05-404/00019 monitor 17
32.30.31
0 028/0000
1 2
8293.00 starosta
05-404/00020 tiskárna hp laserjet 1600
20.59.54
0 028/0000
1 5
5500.00 starosta
05-404/00021 monitor 17
01.10.00
0 028/0000
10 21
4565.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
2
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05-404/00022 tiskárna k PC
32.30.31
0 028/0000
10 21
6000.00 starosta
05-404/00025 PC Pentium D 2,66 GHz
32.30.31
0 028/0000
1 3
18539.00 starosta
05-404/00026 tiskárna laser
32.30.31
0 028/0000
1 8
8742.00 starosta
05-404/00027 monitor LCD
32.30.31
0 028/0000
1 3
8624.00 starosta
05-404/00028 monitor LCD
32.30.31
0 028/0000
10 21
5479.00 starosta
05-404/00031 PC - server
32.10.73
0 028/0000
1 12
25902.00 starosta
05-404/00032 notebook 17" MSI GX720x242CZ
32.10.73
0 028/0000
1 5
25134.00 starosta
05-404/00033 monitor LCD AL 1916
32.10.73
0 028/0000
1 6
6397.00 starosta
05-404/00034 monitor LCD AL 1917
32.10.73
0 028/0000
1 6
6397.00 starosta
05-404/00035 notebook
30.01.00
0 028/0000
1 18
16580.00 starosta
05-404/00037 tiskárna k PC Multifun
32.30.90
0 028/0000
1 8
4094.64 starosta
05-404/00127 monitor
01.00.00
0 028/0000
10 21
2500.00 starosta
05-404/00128 scaner
01.00.00
0 028/0000
1 18
2390.00 starosta
05-404/00129 tiskárna HP CP1025
25.73.30
0 028/0000
1 9
4870.25 starosta
05-404/00130 zálohovací zaøízení NSA
32.30.90
0 028/0000
1 4
17622.00 starosta
05-404/00135 Monitor HP
32.30.90
0 028/0000
1 5
4719.00 starosta
05-404/00136 záložní server+pøíslušenství
32.30.90
0 028/0000
1 12
15730.00 starosta
05-404/00137 PC lenovo EDGE
32.30.90
0 028/0000
1 2
20426.02 starosta
05-404/00138 PC lenovo EDGE
32.30.90
0 028/0000
1 8
20426.02 starosta
05-404/00140 PC lenovo EDGE
32.30.90
0 028/0000
10 21
20426.02 starosta
05-404/00141 PC lenovo EDGE
32.30.90
0 028/0000
1 2
20426.02 starosta
05-404/00142 LCD 22"
32.30.90
0 028/0000
1 18
3496.90 starosta
05-404/00143 PC Lenovo SMB G2030
32.30.90
0 028/0000
1 1
11673.50 starosta
05-404/00144 PC Lenovo SMB G2030
32.30.90
0 028/0000
1 18
11673.50 starosta
05-404/00145 PC Lenovo SMB G2030
32.30.90
0 028/0000
10 21
11673.50 starosta
05-404/00146 tiskárna laserJet
32.30.90
0 028/0000
1 10
3644.00 starosta
07-742/00002 varhany elektrické
31.50.99
0 028/0000
1 13
19690.00 starosta
337-51/00001 bourací kladivo
25.73.30
0 028/0000
1 16
5179.00 starosta
348-130/0003 stolní lampièka
0 028/0000
1 6
499.00 starosta
348-130/0004 stolní lampièka
0 028/0000
1 6
499.00 starosta
348-130/0006 stolní lampièka
0 028/0000
1 1
499.00 starosta
348-130/0009 stolní lampièka
01.00.00
0 028/0000
1 14
499.00 starosta
348-160/0001 váza broušená
0 028/0000
1 6
4677.00 starosta
348-160/0002 váza keramická
23.12.12
0 028/0000
1 13
2180.90 starosta
348-166/0001 lustr køiš•álový
0 028/0000
1 13
2700.00 starosta
348-166/0002 lustr køiš•álový
0 028/0000
1 13
2700.00 starosta
348-166/0003 lustr køiš•álový
0 028/0000
1 13
2700.00 starosta
358-89/00001 testr bankovek
01.00.00
0 028/0000
1 1
2000.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
3
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------382-1/000001 ústøedna PANASONIC KX-TA 616
32.30.31
0 028/0000
1 1
20224.00 starosta
383-39/00001 navigace TOMTOM Europe Lifetime
32.30.90
0 028/0000
1 5
5552.00 starosta
383-62/00001 diktafon OLYMPUS
01.00.00
0 028/0000
1 4
2946.00 starosta
384-113/0002 radio AIWA
01.00.00
0 028/0000
1 1
1125.00 starosta
384-15/00002 hifi vìž
32.30.31
0 028/0000
1 18
6989.00 starosta
384-15/00003 minisystem - hifi vìž
32.30.90
0 028/0000
10 21
4030.00 starosta
384-411/0002 radio THOMSON
0 028/0000
1 6
890.00 starosta
384-61/00001 barevný televizor
26.40.31
0 028/0000
1 9
5499.00 starosta
392-16/00001 fotoaparát digitální
01.00.00
0 028/0000
1 4
4799.00 starosta
392-16/00002 fotopast
25.73.30
0 028/0000
1 0
8797.00 starosta
402-131/0007 psací stroj ROBOTRON
1 028/0000
1 6
3040.00 starosta
402-732/0002 skartovaèka KOBRA
25.73.30
0 028/0000
1 1
6214.20 starosta
414-34/00001 akuvrtaèka
01.00.00
0 028/0000
1 16
2190.00 starosta
414-34/00002 pila na porobeton
01.00.00
0 028/0000
1 16
799.00 starosta
414-34/00007 kladivo kombinované
25.73.30
0 028/0000
1 16
6749.00 starosta
414-61/00002 køovinoøez FS 55
32.30.31
0 028/0000
1 16
9990.00 starosta
414-61/00005 sekaèka XA 55
32.10.73
0 028/0000
1 16
21138.00 starosta
414-61/00006 køovinoøez 4-MIX FS 130
31.50.99
0 028/0000
1 16
15146.00 starosta
414-61/00007 køovinoøez FS 130+žací hlava
31.50.99
0 028/0000
1 16
13460.00 starosta
414-61/00008 køovinoøez FS 130+žací hlava
31.50.99
0 028/0000
1 16
13460.00 starosta
414-61/00009 pùdní provzdušòovaè-vertikutátor
32.30.90
0 028/0000
9
16120.00 starosta
414-74/00001 øezaèka papíru kotouèová
01.00.00
0 028/0000
1 4
2841.60 starosta
416-61/00006 nùžky na vìtve
01.00.00
0 028/0000
1 16
449.00 starosta
416-61/00007 zahradní nùžky
01.00.00
0 028/0000
1 16
329.00 starosta
416-61/00008 zahradní nùžky
01.00.00
0 028/0000
1 16
329.00 starosta
416-61/00009 el.nùžky na živý plot
01.00.00
0 028/0000
1 16
1699.00 starosta
429-11/00004 stolní ventilátor
0 028/0000
1 1
419.00 starosta
429-11/00005 nástavec na spisy
01.10.00
0 028/0000
1 8
419.00 starosta
429-11/00007 nástavec na spisy
01.10.00
0 028/0000
1 8
419.00 starosta
429-11/00008 nástavec na spisy
01.00.00
0 028/0000
1 8
419.00 starosta
429-48/00002 odvlhèovaè vzduchu DH 752
25.73.30
0 028/0000
1 14
17999.00 starosta
429-52/00001 klimatizaèní jednotka
32.30.31
0 028/0000
1 9
10000.00 starosta
432-12/00001 chladnièka
1 028/0000
1 6
4750.00 starosta
432-12/00003 chladnièka PERFEKT
32.30.31
0 028/0000
1 5
6280.00 starosta
432-12/00004 Chladnièka SG
01.00.00
0 028/0000
1 17
4999.00 starosta
444-25/00001 Multicar 25.1 A
32.10.73
0 028/0000
1
35700.00 starosta
446-11/00001 pøívìs za auto
32.10.73
0 028/0000
1 16
17990.00 starosta
449-300/0004 HP pìnový
0 028/0000
1 15
3049.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
4
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------449-300/0005 HP pìnový
01.00.00
0 028/0000
1 15
3049.00 starosta
478-17/00021 hliníkový žebøík skládací
01.00.00
0 028/0000
1 16
2390.00 starosta
478-17/00022 úøední tabule
32.10.73
0 028/0000
1
10692.00 starosta
478-17/01-20 regály-archiv
32.30.31
0 028/0000
1 14
28286.00 starosta
531-11/00001 kultivátor TERA
32.30.31
0 028/0000
1 16
27891.00 starosta
531-6/000001 TERA-vozík HV 220
32.30.31
0 028/0000
1 16
8500.00 starosta
531-6/000002 TERA - sekaèka dvoububnová
32.30.31
0 028/0000
1 16
13941.00 starosta
531-6/000003 TERA-kola se závìsem
32.30.31
0 028/0000
1 16
10184.00 starosta
531-6/000004 radlice na sníh (TERA)
01.00.00
0 028/0000
1 16
2933.00 starosta
531-6/000005 snìhová radlice (Stiga)
32.10.73
0 028/0000
1 16
11898.00 starosta
538-82/00001 teflon.pánev
0 028/0000
1 6
230.00 starosta
539-46/00001 horkovzdušná kulma
0 028/0000
1 6
590.00 starosta
541-11/00001 sporák MORA
1 028/0000
8 6
3960.00 starosta
541-22/00001 mikrovlná trouba
0 028/0000
1 17
4390.00 starosta
541-24/00001 sendvièovaè
0 028/0000
1 6
599.00 starosta
541-310/0001 varná konvice
0 028/0000
1 3
1650.00 starosta
541-312/0001 ohøívaè vody
0 028/0000
1 3
1410.00 starosta
541-51/00001 skøíòka vysoká prosklená
01.00.00
0 028/0000
1 6
4146.80 starosta
541-61/00001 napaø.žehlièka
0 028/0000
1 6
641.00 starosta
541-90/00001 prodlužovák
0 028/0000
1 6
249.00 starosta
542-35/00001 kávovar Espresso DeLonghi
31.50.99
0 028/0000
1 3
7997.00 starosta
543-31/00001 ruèní vozík Barum
01.00.00
0 028/0000
1 16
3435.00 starosta
543-31/00002 ruèní vozík PEGAS
01.00.00
0 028/0000
1 16
2699.00 starosta
551-162/0002 ohnivzdorná skøíò plech,modrá
31.50.99
0 028/0000
1 1
28308.00 starosta
557-11/00001 vitrina se sklen.dviøky 100x50
32.30.90
0 028/0000
0
12800.60 starosta
557-162/0001 univerzální skøíò plech,modrá
31.50.99
0 028/0000
1 1
5964.00 starosta
557-162/0002 skríò plechová
01.00.00
0 028/0000
1 16
870.00 starosta
557-162/0003 skøíò døevìná
0 028/0000
1 16
960.00 starosta
557-162/0004 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0005 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0006 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0008 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0009 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0010 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0011 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0012 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0013 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0014 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
5
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------557-162/0015 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0016 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0017 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0018 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0019 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0020 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0021 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0022 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0023 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0024 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0025 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0026 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0027 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0028 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0029 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0030 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0031 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0032 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0033 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0034 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0035 kovový regál
01.00.00
0 028/0000
1 14
570.00 starosta
557-162/0036 skøín plechová
1 028/0000
1 16
870.00 starosta
557-162/0037 skríò plechová
01.00.00
0 028/0000
1 16
870.00 starosta
557-163/0001 lískovnice plechová velká
1 028/0000
1 9
2480.00 starosta
557-167/0001 trezor ohnivzdorný
0 028/0000
1 15
1500.00 starosta
557-271/0007 skøíò na náøadí 2220
0 028/0000
1 16
258.48 starosta
557-271/0008 skøíò na náøadí 2220
0 028/0000
1 16
258.48 starosta
557-421/0001 konferenèní stolek-kino
0 028/0000
1 6
490.00 starosta
557-421/0002 konferenèní stolek-kino
00.00.00
0 028/0000
1 9
490.00 starosta
557-79/00001 obecní smaltovaná cedule(52,5x67cm) 32.30.90
0 028/0000
1 0
9990.00 starosta
55788/000001 kontejner na elektro odpad
32.30.90
0 028/0000
1
13576.00 starosta
558-300/0001 koš na odpadky
0 028/0000
1 6
100.00 starosta
558-300/0002 koš na odpadky
0 028/0000
1 6
100.00 starosta
558-300/0003 koš na odpadky
0 028/0000
1 1
100.00 starosta
559-64/00001 kuchynská váha
0 028/0000
1 6
1610.00 starosta
612/200/3/01 stìna Lípa svìtlá B
31.01.12
1 028/0000
1 4
1544.60 starosta
614/00000001 lékárnièka
0 028/0000
1 3
103.00 starosta
615-16/00002 skøíòka-knihovna
1 028/0000
1 1
1379.17 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
6
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615-16/00003 skøíò døevìná na spisy (box)
01.00.00
0 028/0000
1 9
670.00 starosta
615-16/00005 knihovna
01.00.00
0 028/0000
1 9
1260.00 starosta
615-200/0006 stìna Lípa svìtlá E
1 028/0000
1 4
879.80 starosta
615-200/0008 stìna Lípa svìtlá A
01.00.00
0 028/0000
1 4
1884.80 starosta
615-200/0009 stìna Lípa svìtlá A
1 028/0000
1 4
1884.80 starosta
615-200/0011 skøíò JASAN
0 028/0000
1 15
2840.00 starosta
615-200/1/00 stìna Lípa tmavá A
1 028/0000
1 5
2840.00 starosta
615-200/3/00 stìna Lípa tmavá C
1 028/0000
1 5
1320.00 starosta
615-200/4/00 stìna Lípa tmavá D
1 028/0000
1 5
1520.00 starosta
615-200/5/00 stìna Lípa tmavá E
1 028/0000
1 5
940.00 starosta
615-200/6/00 stìna Lípa tmavá E
1 028/0000
1 5
940.00 starosta
615-200/7/00 stìna Lípa tmavá E
1 028/0000
1 5
1520.00 starosta
615-21/00005 skøíòka šuplíková
01.10.00
0 028/0000
1 8
2360.00 starosta
615-21/00008 skøíò 180polic. šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
275.00 starosta
615-21/00014 kontejner zásuvky šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
310.00 starosta
615-21/00015 kontejner zásuvky šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
310.00 starosta
615-21/00017 skøíò sklo šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
724.95 starosta
615-21/00019 skøíò sklo šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
724.95 starosta
615-21/00022 skøíò 70 dveø. šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
300.00 starosta
615-21/00025 skøíò 140 dveø. šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
325.00 starosta
615-21/00027 kontejner šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
336.90 starosta
615-21/00031 skøíò uzavøená šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
589.60 starosta
615-21/00032 skøíò uzavøená šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
590.00 starosta
615-21/00034 psací stùl 160 šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
308.00 starosta
615-21/00038 kontejner šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
337.00 starosta
615-21/00040 skøíò uzavøená šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
590.00 starosta
615-21/00041 psací stùl 160 šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
308.00 starosta
615-21/00045 kontejner šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
337.00 starosta
615-21/00046 psací stùl 160 šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
308.00 starosta
615-21/00047 policová skøíòka šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
59.50 starosta
615-21/00048 policová skøíòka šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
59.50 starosta
615-21/00049 polic. skøíòka šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
275.00 starosta
615-210/0001 stìna-skøíòka dvoudveøová
1 028/0000
1 6
760.00 starosta
615-210/0002 stìna-skøíòka dvoudveøová
1 028/0000
1 6
690.00 starosta
615-210/0003 stìna-skøíòka dvoudveøová
1 028/0000
1 6
690.00 starosta
615-210/0004 stìna-skøíòka dvoudveøová
1 028/0000
1 6
690.00 starosta
615-210/0005 stìna-skøíòka dvoudveøová
1 028/0000
1 6
790.00 starosta
615-210/0006 skøíòka dvoudveøová
1 028/0000
1 6
790.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
7
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615-210/0007 stìna-skøíòka vyklápìcí
01.10.00
1 028/0000
1 6
920.00 starosta
615-210/0008 stìna-skøíòka policová
1 028/0000
1 6
590.00 starosta
615-210/0009 stìna-skøíòka nízká se šuplíky
01.00.00
1 028/0000
1 6
570.00 starosta
615-210/0010 stìna-skøíòka úzká nižší
1 028/0000
1 6
440.00 starosta
615-210/0012 stìna-skøíòka prosklená
1 028/0000
1 6
1160.00 starosta
615-210/0016 skøíò dvoudveøová
1 028/0000
1 3
790.00 starosta
615-210/0020 skøíò nástavní
1 028/0000
1 3
690.00 starosta
615-210/0021 skøíò nástavní
1 028/0000
1 3
690.00 starosta
615-210/0025 skøíòka ONDAVA
0 028/0000
1 10
495.00 starosta
615-210/0027 skøíòka Ondava dvoudveø.
0 028/0000
1 10
760.00 starosta
615-210/0028 skøíò nástavní
01.00.00
0 028/0000
1 9
690.00 starosta
615-210/0029 skøíòka Ondava dvoudveø.
0 028/0000
1 10
760.00 starosta
615-210/0030 skøíò nástavní
01.00.00
0 028/0000
1 9
690.00 starosta
615-210/0031 skøíò nástavní
01.00.00
0 028/0000
1 9
690.00 starosta
615-210/0058 skøíòka Ondava dvoudveø.
0 028/0000
1 10
760.00 starosta
615-210/0059 komoda SC-94
01.00.00
0 028/0000
1 18
1699.00 starosta
615-210/0060 psací stùl
01.00.00
0 028/0000
1 18
1699.00 starosta
615-210/0061 psací stùl
01.00.00
0 028/0000
1 18
1699.00 starosta
615-210/0062 komoda 74x111x35 oøech
01.00.00
0 028/0000
1 9
1799.00 starosta
615-210/0063 skøíò nástavní
01.00.00.00
0 028/0000
1 9
690.00 starosta
615-210/0127 skøíò dvoudveøová
01.00.00.00
0 028/0000
1 9
1120.00 starosta
615-210/0143 stùl RIO
32.30.90
0 028/0000
1 18
3457.00 starosta
615-210/0144 stùl RIO
32.30.90
0 028/0000
1 18
3457.00 starosta
615-210/0145 stùl RIO
32.30.90
0 028/0000
1 18
3198.00 starosta
615-210/0146 regál vysoký
32.30.90
0 028/0000
1 18
4667.00 starosta
615-210/0147 regál vysoký
32.30.90
0 028/0000
1 18
4667.00 starosta
615-210/0148 regál nízký+dvíøka
32.30.90
0 028/0000
1 18
3281.00 starosta
615-210/0149 kontejner pod stùl
32.30.90
0 028/0000
1 18
3023.00 starosta
615-210/0152 policový regál s dvíøky
32.30.90
0 028/0000
1 3
4667.00 starosta
615-210/0153 policová skøíò s dvíøky
32.30.90
0 028/0000
1 3
3609.00 starosta
615-262/0001 stìna-skøínka vyklápìcí
1 028/0000
1 6
1230.00 starosta
615-31/00001 židle èalounìná
1 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00002 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00003 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00004 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00005 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00006 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00007 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
8
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615-31/00008 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00009 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00010 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00011 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00012 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00013 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00014 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00015 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00016 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00017 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00018 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00019 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00020 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
443.31 starosta
615-31/00021 židle èalounìná
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00022 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00023 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00024 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00025 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00026 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00027 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00028 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00029 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00030 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00031 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00032 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00033 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00034 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 12
165.00 starosta
615-31/00035 židle èalounìná
0 028/0000
1 18
150.00 starosta
615-31/00036 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 18
150.00 starosta
615-31/00037 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 18
150.00 starosta
615-31/00038 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 18
150.00 starosta
615-31/00039 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 18
150.00 starosta
615-31/00040 židle èalounìná
0 028/0000
1 15
180.00 starosta
615-31/00041 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 15
180.00 starosta
615-31/00042 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 1
180.00 starosta
615-31/00043 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 1
180.00 starosta
615-31/00044 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 4
180.00 starosta
615-31/00045 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 4
180.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
9
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615-31/00046 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 4
180.00 starosta
615-31/00047 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 4
180.00 starosta
615-31/00048 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 15
180.00 starosta
615-31/00049 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 8
180.00 starosta
615-31/00050 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 8
180.00 starosta
615-31/00051 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 9
180.00 starosta
615-31/00052 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 9
180.00 starosta
615-31/00053 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 9
180.00 starosta
615-31/00054 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 10
180.00 starosta
615-31/00055 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 10
180.00 starosta
615-31/00056 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 17
180.00 starosta
615-31/00057 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 17
180.00 starosta
615-313-0014 židle èalounìná
0 028/0000
1 9
190.00 starosta
615-313/0003 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 15
136.00 starosta
615-313/0012 židle šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
59.50 starosta
615-313/0013 židle šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
59.50 starosta
615-313/0014 židle šedá
01.00.00
0 028/0000
1 2
59.50 starosta
615-313/0058 židle èalounìná
01.00.00
0 028/0000
1 18
136.00 starosta
615-320/0007 koleèková židle modrá
31.09.10
0 028/0000
1 9
1218.70 starosta
615-323/0003 køeslo tmavé
0 028/0000
1 16
490.00 starosta
615-323/0004 køeslo tmavé
0 028/0000
1 16
490.00 starosta
615-323/0005 køeslo svìtlé
0 028/0000
1 6
690.00 starosta
615-323/0006 køeslo svìtlé
0 028/0000
1 6
690.00 starosta
615-323/0007 køeslo svìtlé
0 028/0000
1 4
690.00 starosta
615-323/0008 køeslo svìtlé
0 028/0000
1 4
690.00 starosta
615-323/0009 køeslo svìtlé
0 028/0000
1 12
690.00 starosta
615-323/0011 køeslo svìtlé
0 028/0000
1 12
690.00 starosta
615-323/0014 køeslo svìtlé
0 028/0000
1 12
690.00 starosta
615-323/0017 køeslo èalounìné
0 028/0000
1 9
150.00 starosta
615-323/0018 køeslo èalounìné
0 028/0000
1 9
150.00 starosta
615-36/00001 køeslo èalounìné
1 028/0000
1 10
1567.00 starosta
615-36/00002 trojlavice èalounìná
1 028/0000
1 9
3527.08 starosta
615-36/00003 dvojlavice èalounìná
1 028/0000
1 15
2502.38 starosta
615-36/00004 doukøeslo èalounìné
01.00.00
0 028/0000
1 13
2712.00 starosta
615-36/00005 kancel.stùl-starosta
32.10.73
0 028/0000
1 5
13800.00 starosta
615-36/00006 doukøeslo èalounìné
01.00.00
0 028/0000
1 13
2712.00 starosta
615-36/00007 dvoukøeslo èalounìné
0 028/0000
1 13
2712.00 starosta
615-36/00008 doukøeslo èalounìné
01.00.00
0 028/0000
1 13
2712.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
10
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615-36/00009 doukøeslo èalounìné
01.00.00
0 028/0000
1 13
2712.00 starosta
615-36/00110 doukøeslo èalounìné
01.00.00
0 028/0000
1 13
2712.00 starosta
615-37/00024 židle èalounìná èervená
01.00.00
0 028/0000
1 5
540.00 starosta
615-37/00025 židle èalounìná èervená
01.00.00
0 028/0000
1 5
540.00 starosta
615-37/00026 židle èalounìná èervená
01.00.00
0 028/0000
1 5
540.00 starosta
615-37/00027 židle èalounìná èervená
01.00.00
0 028/0000
1 5
540.00 starosta
615-37/00028 židle èalounìná èervená
01.00.00
0 028/0000
1 5
540.00 starosta
615-370/0008 otáèecí židle kanceláøská
00.00.00
0 028/0000
0 2
3207.40 starosta
615-370/0009 židle otáèecí
0 028/0000
1 8
3125.00 starosta
615-370/0012 skøíòka dvoudvéøová Honza
01.00.00
0 028/0000
1 6
3125.00 starosta
615-370/0014 otáèecí židle kanceláøská
01.00.00
0 028/0000
1 10
1783.81 starosta
615-370/0019 kanceláøské køeslo
01.00.00
0 028/0000
1 3
1188.81 starosta
615-370/0020 kanceláøské køeslo
01.00.00
0 028/0000
1 2
1188.81 starosta
615-370/0021 kanceláøské køeslo
01.00.00
0 028/0000
1 5
2973.81 starosta
615-370/0023 kanceláøské køeslo otáèecí
01.10.00
0 028/0000
1 3
2825.00 starosta
615-370/0114 skøíòka dvoudveøová
01.00.00
0 028/0000
1 6
1280.00 starosta
615-38/00001 koženková lavice IVA
0 028/0000
1 6
1475.00 starosta
615-381/0001 lavièka zahradní
01.00.00
0 028/0000
1
280.00 starosta
615-381/0002 lavièka zahradní
0 028/0000
0
280.00 starosta
615-431/0082 stùl ostatní
16.21.00
0 028/0000
1 12
170.00 starosta
615-431/0083 stù ostatni
16.21.00
0 028/0000
1 12
170.00 starosta
615-44/00000 stùl psací kanceláøský
16.21.00
0 028/0000
1 16
2464.43 starosta
615-440/0001 psací stùl kanceláøský
16.21.00
0 028/0000
0 10
2100.00 starosta
615-446/0001 stùl kanceláøský
16.21.00
0 028/0000
1 6
2640.00 starosta
615-446/0002 stùl kanceláøský
16.21.00
0 028/0000
1 6
2640.00 starosta
615-446/0006 stùl kanceláøský
0 028/0000
1 8
2160.00 starosta
615-446/0009 kanceláøský stùl
00.00.00
0 028/0000
1 10
2378.30 starosta
615-446/0010 stùl kanceláøský Jasan 1
16.21.00
1 028/0000
1 10
2263.00 starosta
615-446/0046 kontejner kovový šedý
01.00.00
0 028/0000
1 2
170.00 starosta
615-449/0001 stùl ostatní
0 028/0000
1 12
676.00 starosta
615-449/0002 stùl ostatní
0 028/0000
1 12
676.00 starosta
615-449/0003 stùl ostatní
16.21.00
0 028/0000
1 12
676.00 starosta
615-449/0004 stùl ostatní
16.21.00
0 028/0000
1 12
676.00 starosta
615-449/0005 stùl ostatní
16.21.00
0 028/0000
1 12
676.00 starosta
615-449/0006 stùl ostatní
16.21.00
0 028/0000
1 12
676.00 starosta
615-449/0007 stolek konferenèní
16.21.00
0 028/0000
1 15
676.00 starosta
615-449/0009 stùl ostatní
16.21.00
0 028/0000
1 4
676.00 starosta
615-449/0010 stùl ostatní
16.21.00
1 028/0000
1 8
676.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
11
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615-449/0012 stùl ostatní
16.21.00
1 028/0000
1 15
676.00 starosta
615-449/0014 kancel.stùl pod PC
0 028/0000
1 6
1740.00 starosta
615-449/0015 stùl pod PC šedý
01.00.00
0 028/0000
1 3
2960.00 starosta
615-449/0016 box odkládací šedý
01.00.00
0 028/0000
1 3
675.00 starosta
615-449/0021 stolek s umakartovou desk
0 028/0000
1 16
300.00 starosta
615-449/0022 stolek s umakartovou desk
0 028/0000
1 9
300.00 starosta
615-449/0023 stolek
01.00.00
0 028/0000
1 9
300.00 starosta
615-449/0024 stùl ostatní
01.00.00
0 028/0000
1 18
300.00 starosta
615-449/0114 stùl pod PC
01.00.00
0 028/0000
1 18
3000.00 starosta
615-449/1/00 oddací pult
0 028/0000
1 13
4890.00 starosta
615-45/00001 stolek pod psací stroj
1 028/0000
1 18
1197.00 starosta
615-450/0003 stolek pod psací stroj
1 028/0000
1 6
690.00 starosta
615-450/0004 stolek pod psací stroj
0 028/0000
1 4
690.00 starosta
615-456/0001 stolek pod psací stroj
0 028/0000
1 8
150.00 starosta
615-46/00001 konferenèní stolek
00.00.00
1 028/0000
1 10
821.48 starosta
615-463/0001 stùl konferenèní
0 028/0000
1 15
630.00 starosta
615-463/0002 stùl konferenèní
0 028/0000
1 12
630.00 starosta
615-463/0003 stùl konferenèní
0 028/0000
1 4
630.00 starosta
615-70/00001 pracovní stùl-matrika
32.30.31
0 028/0000
1 1
11800.00 starosta
615-70/00002 regál SIENNA
01.00.00
0 028/0000
1 18
3597.00 starosta
615-700/0001 kolébka døevìná
0 028/0000
1 13
870.00 starosta
615-710/0001 vìšáková stìna
1 028/0000
1 6
325.00 starosta
615-81/00001 kuchyòská linka II.patro
36.14.12
0 028/0000
1 17
11500.00 starosta
615-81/00002 skøíòka s umyvadlem
31.50.99
0 028/0000
1 17
5428.00 starosta
615-81/00012 kuchyòská linka pøízemí
01.00.00
0 028/0000
1 6
4190.00 starosta
615-819/0001 stìna Variant koženková
0 028/0000
1 12
3194.00 starosta
615-99/00001 sestava pod PC
0 028/0000
1 19
3200.00 starosta
615/00000001 konzole záclonová
0 028/0000
1 6
115.00 starosta
615/00000002 konzole záclonová
0 028/0000
1 18
115.00 starosta
615/00000010 konzole døevìná
00.00.00
0 028/0000
1 9
220.00 starosta
615/00000013 schùdky skládací
0 028/0000
1 15
235.00 starosta
615/00000014 žaluzie okenní
01.00.00
0 028/0000
1 1
1270.00 starosta
615/00000015 žaluzie okenní
01.00.00
0 028/0000
1 1
1270.00 starosta
615/00000016 žaluzie okenní
01.00.00
0 028/0000
1 4
1270.00 starosta
615/00000017 žaluzie okenní
01.00.00
0 028/0000
1 4
1270.00 starosta
615/00000018 žaluzie okenní
01.00.00
0 028/0000
1 2
2052.00 starosta
615/00000019 žaluzie okenní
01.00.00
0 028/0000
1 2
2052.00 starosta
615/00000020 žaluzie okenní
01.00.00
0 028/0000
1 2
2052.00 starosta
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e
* * *
IÈO: 00267139
Obec Velké Bøezno
Strana:
12
Lic: DD06 Skupina: DDHM Období: 12/2015
Èas: 07:13:57 Datum: 23.02.2016
**********************************************************************************************************************************
*
Sestava podle inv. èísla
*
*
*
******************************************************************************************************************EMA50001*250712*
Invent.èíslo Název
Klasifikace Støed Su/Au
Bud Míst
Úèetní cena Odpov.prac
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615/200/4/01 stìna Lípa svìtlá C
1 028/0000
1 4
1489.60 starosta
615/200/5/01 stìna Lípa svìtlá D
1 028/0000
1 4
1694.60 starosta
615/200/8/01 stìna Lípa svìtlá F
1 028/0000
1 4
1649.70 starosta
6320008/0001 otoèník lékárenský
0 028/0000
0 19
1850.00 starosta
634-661/0001 zrcadlo obdélník.
1 028/0000
1 12
322.00 starosta
634-661/0002 zrcadlo kulaté
0 028/0000
1 18
160.00 starosta
654-721/0036 vlajka ÈR
0 028/0000
1
102.00 starosta
654-721/0038 vlajka obecní - interierová
32.30.90
0 028/0000
1 5
7990.00 starosta
654-721/0046 erb obecní (satén,tøásnì)
32.30.90
0 028/0000
1 5
4990.00 starosta
664-451/0020 ubrusy
0 028/0000
1 12
700.00 starosta
697-501/0002 bìhoun - odd.místnost
0 028/0000
1 13
1000.00 starosta
697-740/0002 vìšák kovový
0 028/0000
1 9
240.00 starosta
697-740/0003 pøedsíòová stìna
0 028/0000
1 4
240.00 starosta
697/00000002 záclona silonová
1 028/0000
1 6
443.00 starosta
697/00000004 záclony
11.2 m
0 028/0000
1 13
1075.20 starosta
697/00000005 záclony
11.6 m
0 028/0000
1 12
1566.00 starosta
697/00000006 záclony
20 m
0 028/0000
1 15
1380.00 starosta
697/00017-19 záclony silonové
0 028/0000
1 15
5010.00 starosta
746-81/00001 magistrátní øetìz-obøady
0 028/0000
1 1
13603.00 starosta
794/00000001 obraz Hradèany
0 028/0000
1 12
2500.00 starosta
794/00000002 obraz kostel v Rùžové
0 028/0000
1 12
800.00 starosta
794/00000003 obraz "Na Ohøi"
0 028/0000
1 12
1500.00 starosta
794/00000005 obraz Svádova
0 028/0000
1 12
200.00 starosta
799/00000013 kuføík koženkový hnìdý
01.00.00
0 028/0000
1 1
999.00 starosta
799/0130-150 odpadkové koše
0 028/0000
0
10200.00 starosta
799/0151-161 odpadkové koše
0 028/0000
0
3220.00 starosta
864/00000001 prodlužovák
0 028/0000
1 6
69.00 starosta
==================================================================================================================================
Celkem:
1701880.01
Množství:
445.000

Podobné dokumenty

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek 02-827/00002 èerpadlo Grunfos SP 14A-7 400V drt 27.10.00

Více

Usnesení - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5

Usnesení - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5 podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 tel: 251 560 686, 255 702 060-3, e-podate...

Více

n nb dka Vám vyra ích aše aí z de

n nb dka Vám vyra ích aše aí z de jídelní komplet, stùl a 6 židlí, buk, židle - látka bordová nebo krémová stùl ŠxDxV: 84x147x76 cm, židle ŠxHxV: 43,5x52x94,2 cm, výška sezení 47 cm, Možnost dokoupení solo židle Roman v krémovém èa...

Více

P/L - Drenap sro

P/L - Drenap sro rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P, materiál: korpus ekokùže, sezení látka savana, polštáøe šenil, provedení: bílo - èerná nebo béžovì - hnìdá, rozmìry (ŠxVxH): roh ve¾ký: 3...

Více

zpravodaj zpravodaj

zpravodaj zpravodaj územního plánu zabere v ideálním pøípadì jeden rok až rok a pùl, v pøípadì komplikací se celé øízení mùže táhnout i déle. Samotný projekt rozšiøování a úprav je záležitostí na 15 až 20 let, protože...

Více

Ceník Hakel spol. s r.o.

Ceník Hakel spol. s r.o. Ceník Hakel spol. s r.o. Hakel spol. s r.o.

Více

Kompletní katalog v češtině, 292 stran

Kompletní katalog v češtině, 292 stran MidiFlex ........................................................................36–39 Round...........................................................................40–41 XED .......................

Více

Odvlhčovač Amcor D1000

Odvlhčovač Amcor D1000 Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního nekorodujícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potřeby udr...

Více