EngyCal RS33 Endress+Hauser

Transkript

EngyCal RS33 Endress+Hauser
Endress+Hauser
EngyCal RS33
PŘEPOČÍTÁVACÍ JEDNOTKA PÁRY
Pro nasycenou a přehřátou vodní páru.
Výpočet korigovaného hmotnostního průtoku
a množství tepla.
Obousměrné měření v topných a chladicích
okruzích.
Vstupní signál proudový, impulsní, RTD,
digitální.
Výstupní signál proudový, impulsní, digitální.
Ovládání pomocí tří kláves.
Montáž na stěnu, na lištu DIN, do panelu nebo
na trubku.
Stupeň krytí IP 20 (na lištu DIN), IP 65 z čelní
strany (do panelu), IP 66 (na trubku).
Popis
Měřicí ústředna EngyCal je navržena pro měření a záznam
průtoku syté vodní páry a přehřáté vodní páry. Výpočet
hmotnostního průtoku a množství tepla probíhá na základě
vstupních signálů tlaku, teploty a průtoku.
Měřené a vypočítané hodnoty jsou zobrazeny na displeji
a na výstupu předávány pomocí analogového signálu
a digitálního rozhraní (Ethernet, RS485).
Programování a ovládání měřicí ústředny pomocí tří tlačítek
na přední straně skříně.
Použití
Archivace dat a měření množství tepla, předaného vodní
párou. Výpočet korigovaného hmotnostního průtoku, množství
tepla předávaného vodní párou.
Možnost ochrany proti změnám nastavení konfigurace.
Kompaktní skříň ústředny pro montáž na stěnu, do panelu
nebo na lištu DIN.
Technické parametry:
Mechanická konstrukce:
Měřená veličina:
1x proudový nebo impulsní vstup (průtok)
2x proudový nebo RTD vstup (teplota, tlak)
2x digitální vstup (reset čítače)
Měřicí rozsah:
0 (4) až 20 mA (+10 % přesah),
Pt100, Pt500, Pt1000 frekvence až do 12,5 kHz
(volitelné potlačení zakmitávání kontaktů)
Výstupní signál:
proudový nebo impulsní
2x digitální (otevřený kolektor)
napájení převodníku 24 V, max. 70 mA
Montáž: na stěnu nebo na trubku,
do panelu, na lištu podle IEC 60715
Skříň:
plast vyztužený skleněnými vlákny
Zobrazovací prvky:
LCD displej (160 x 80) s bílým podsvícením
v případě chyby: červené podsvícení
Obslužné prvky:
obsluha třemi tlačítky
textové menu pro nastavení s možností volby jazyka
Software:
konfigurační software FieldCare
software Field Data Manager pro vizualizaci dat
(a ukládání dat pro zálohování)
Spínací výstup
Typ relé: 2x spínací kontakt
Rozhraní: USB, volitelně Ethernet,
Funkce: min, max, alarm
Modbus TCP, Modbus RTU, M-Bus
Max. spínací výkon:
Analogové hodnoty, čítače:
ST: 250 V, 3 A
SS: 30 V, 3 A
minuta, hodina, den, měsíc, rok, min./max.; alarmy
Výpočet průtoku: podle IAWPS-IF97
Min. zátěž kontaktu:
10 V, 1 mA
Certifikáty a schválení:
Napájecí napětí:
schválení pro obchodní měření podle směrnice MID
(EN 1434 voda a kapaliny)
a OIML R75, CE, uveden v seznamu UL, CSA GP
100 až 230 V (ST: -15 % / +10 %)
24 V (SS: -50 % / +75 %; ST: ±50 %)
JSP, s.r.o.
Raisova 547
506 01 Jičín
PHONE / FAX
+420 493 760 811
+420 493 760 820
[email protected]
www.jsp.cz
JSP Slovakia s.r.o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava
PHONE / FAX
+421 2 6030 1080
+421 2 6030 1089
[email protected]
www.jsp.sk
PŘEPOČÍTÁVACÍ JEDNOTKA PÁRY EngyCal RS33
Rozměrové nákresy:
Objednací tabulka:
Typ
Popis
EngyCal RS33
Přepočítávací jednotka nasycené a přehřáté páry
Kód
Provedení
AA
pro prostředí bez nebezpečí výbuchu
Kód
Napájecí napětí
100 až 230 VST, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
1
24 VSS, -50 %/+75 %; 24 VST, -/+50 %, 50/60 Hz
2
Kód
Jazyk displeje
AR
čeština
Kód
Výstup
1x proudový nebo impulsní (průtok), 2x digitální (otevřený kolektor)
B1
Kód
Komunikace
D1
Ethernet TCP/IP, Modbus TCP
D2
Modbus RTU RS485
D3
M-Bus
Kód
Softwarová výbava
E4
výpočet kompenzovaného průtoku
Kód
Kalibrace
F1
kalibrace v 5 bodech
Kód
Nastavení
H1
přednastavená aplikace
Kód
Montáž
P1
na trubku
P2
na lištu
P3
do panelu
Kód
Volitelné příslušenství
R1
kabel + konfigurační software
Příklad objednávky: EngyCal RS33 AA 2 AR B1 E4 F1 H1 P1
LF2012 - 2011/08

Podobné dokumenty

Řízení neutralizace kyselých odpadních vod

Řízení neutralizace kyselých odpadních vod mléko je dávkováno v závislosti na úrovni kontinuálně měřené hodnoty pH odpadní vody. V neutralizačních jímkách také dochází pomocí kompresorů k aeraci, jejíž výkon je regulován elektricky ovládaný...

Více

Záleží vám na zdraví vašeho koně?

Záleží vám na zdraví vašeho koně? žádné koncentrované krmivo. Ale samotné objemové krmivo neobsahuje dost vitamínů a minerálů, aby se naplnila jejich každodenní potřeba. Pavo SummerFit jsou chutné suchary, které zajišťují denní dáv...

Více

Přímý zásah do bodu kvality.

Přímý zásah do bodu kvality. Spínací jednotka pro vodivostní sondy Spínací jednotka NAMUR pro

Více

Výroční schůze Witney, Anglie, 3.–8. září 2006

Výroční schůze Witney, Anglie, 3.–8. září 2006 BIAPWS, pod vedením Dr. Richarda R. Harriese, Power Chemistry Consulting, UK. Jednání se zúčastnilo na 60 pracovníků z oboru, z ČR 9 pracovníků (Prof. Ing. Fr. Maršík, DrSc., Prof. Ing. R. Mareš, C...

Více

80 let mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci

80 let mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci Úspěšnou činnost.pracovních skupin podporovala ad hoc zřízená testovací skupina, téměř vždy s Mr. K. Miyagawou, a redakční skupina složená z dr. A. H. Harveye a Mr. J. R. Coopera. Mimořádně významn...

Více

Stabilizátor s regulací napětí a proudu Stabilizátor s regulací napětí

Stabilizátor s regulací napětí a proudu Stabilizátor s regulací napětí elektronické obvody zařízení, konstruované pouze na nižší napětí, např. 13,8 V. Použití běžných lineárních stabilizátorů z řady LM317 je vhodné pro maximální proudy do 1 A. Při vyšších proudech jso...

Více

ediční činnost v av čr - Akademie věd ČR

ediční činnost v av čr - Akademie věd ČR Kolman, V. (ed.): Možnost – skutečnost – nutnost, příspěvky k modální propedeutice, 288 s. Kosík, K.: Poslední eseje, 192 s. Nosek, J. (ed.): Hra ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků z mezioborov...

Více