Učebnice a sešity pro sextu 2015/2016

Transkript

Učebnice a sešity pro sextu 2015/2016
Předmět
Český jazyk a
tvůrčí psaní
Literatura
Anglický jazyk
Učebnice a sešity pro sextu 2015/2016
Název
Vydavatelství Cena Kč Sešity
438 Kč
544,524,
Komunikace v Čj pro SŠ, pracovní sešit + Didaktis
učebnice
Polášková Literatura pro 2. ročník SŠ - pracovní sešit Didaktis
179 Kč
524
Ch.Koenig English File Third Edition Intermediate SB
524
Multipack A,B
348 Kč
Autor
kolektiv
materiály v elektronické formě
DD - AK (VP)
ER-AK (VP)
Německý jazyk Koop
(volitelný p.)
Francouzský j. Gallon
Gallon
(volitelný p.)
Konv.v Nj.(VP)
Konv.ve Fj(VP)
Polák
Matematika
Petáková
materiály v elektronické formě
Planet 3, Kursbuch, Arbeitsbuch
Extra 3 - učebnice
Extra 3 - pracovní sešit
Francouzština 1 matur. příprava učebnice
Francouzština 1 matur.příprava pr.sešit
Materiály dodá vyučující
Materiály dodá vyučující
Přehled středošk.matematiky
Matematika - příprava k maturitě a
přij.zkouškám na VŠ
Právo pro střední školy
Základy spol.věd 2 (státoprávní teorie)
České dějiny 2 pro SŠ
České dějiny 1pro SŠ
Historie
Dějiny novověku pro SŠ
Atlas světových dějin 1, 2 pro SŠ
Geografie
Učební texty poskytne vyučující
Školní atlas světa
Fyzika
Svoboda
Přehled středošk.fyziky
Matem,fyzik. a chem.tabulky por SŠ
Chemie
Mareček
Chemie pro čtyřl.gymnázia 2.díl
Biologie
Jelínek
Biologie pro gymnázia
Hudební v. a DH
Já písnička 2,3(škola zapůjčí)
Charalambidis Hv pro gymnázia I
nebo
ZSV
Ryska
Eichler
Kvaček
Beneš
Hroch
Výtvarná v. a DVU
(VP)
Křesťanská v.
nebo
Etická výchova
544
zakládací
složka A4
Infoa
Infoa
284 Kč 544,644
257 Kč
524
518 Kč 524, 544,
317 Kč 644
399 Kč
199 Kč
Prometheus
262 Kč 440
Hueber
Hachette/Fraus
Hachette/Fraus
202 Kč
Prometheus
Fortuna
125 Kč
Fortuna
115 Kč
Práce
199 Kč
Práce
169 Kč
Práce
169 Kč
Kartografie 99Kč,99Kč
Kartografie
SPN
Prometheus
Nakl.Olomouc
Nak.Olomouc
295 Kč
245 Kč
179 Kč
120 Kč
360 Kč
440
445
440
440
520
Music Cheb 85Kč,89Kč
SPN
100 Kč not.sešit
Temperové barvy, štětce č. 14, 6, 2, černá tuš, suché nebo mastné pastely,
lepidlo Herkules, tužka 3B, guma, nůžky
Vlastní studijní materiály vydá vyučující
524
Vlastní studijní materiály vydá vyučující
Studijní materiály na webu CMG
(VP)
označení volitelných a nepovinných předmětů
Na vyšším gymnáziu si studenti kupují učebnice i sešity.
Jazykové učebnice si můžete koupit prostřednictvím svého učitele.
Učebnice pro výuku předmětu Strategie osobnostního rozvoje poskytne vyučující.
Upozornění:
Z hygienického důvodu student nesmí používat jako školní přezůvky sportovní obuv.
Informační tech.
zde oddělte, žádost odevzdejte svému TU
Žádost o bezplatné zapůjčení učebnic(pro studenty ze soc. potřebných rodin)
Žádám pro svého syna (svou dceru) …………………………………………………..
zapůjčení učebnic pro ………………. ročník CMG.
Zdůvodnění žádosti:
Datum:……
544
Podpis jednoho z rodičů
524
0