Učebnice a sešity pro oktávu 2015/2016

Transkript

Učebnice a sešity pro oktávu 2015/2016
Předmět
Český jazyk
a
tvůrčí psaní
Literatura
Anglický jazyk
Učebnice a sešity pro oktávu 2015/2016
Autor
Martinec
Název
Mluvnice (Čj pro SŠ)
Hoffmannová Komunikace a sloh (Čj pro SŠ)
Sochrová Čj v kostce pro střední školy
Martincová Pravidla českého pravopisu
Literatura pro 4.roč. SŠ - pracovní sešit
Studijní materiály od vyučujících
DD - AK (VP)
ER-AK (VP)
FCE- AK(VP)
Německý jazyk Kolektiv
nebo
Francouzský j.
(volitelný před.)
Konv.v Nj.(VP) Horstmann
Konv.ve Fj(VP) Kolektiv
Matematika
Seminář M (VP) Hrubý
Studijní materiály v elektronické formě
Studijní materiály v elektronické formě
Studijní materiály v elektronické formě
Sicher! B2/2
Amis et compagnie 4. díl, učebnice
Amis et compagnie 4. díl, pracovní sešit
On y va 3 - učebnic , prac. Sešit
Maturitní témata v němčině25 + 5
OUI! Francouzština - maturita
Křesťanská a etická
výchova
Hueber
Clé international
Clé international
Leda
Fraus
Enigma
Diferenciální a integrální počet(rok vyd.2003 a pozděj Prometheus
Kolektiv
Kuklík
Kvaček
Červinka
544
zakládací
složka A4
Učební materiály vydá vyučující
Odmaturuj ze společenských věd
Dějiny 20.století
Historie (VP)
České dějiny 2
Atlas světových dějin 1,2 pro SŠ
Svoboda Přehled středoškolské fyziky
Fyzika (VP)
Matem,fyzik. a chem.tabulky por SŠ
Biologie (VP)
Jelínek
Biologie pro gymnázia
Chemie (VP)
Vacík
Přehled středoškolské chemie
Deskr.geom.(VP)
Učebnice na cd (vyučující poskytne)
Geografie (VP) Kašparovský Zeměpis v kostce 1.díl
ZSV(VP)
Vydavatelství Cena Kč Sešity
Fraus
299 Kč 544,524,
Fraus
199 Kč
Fragment
100 Kč
Fortuna
97 Kč
Fraus
179 Kč
444
524
Dějiny náboženství (poskytne vyučující)
355 Kč
544
308 Kč 524.544,
237 Kč
644
580 Kč
119 Kč
540
250 Kč
424
440
86 Kč
440
Didaktis
159 Kč
444
Práce
169 Kč 544,624
Práce
199 Kč
vždy 99Kč
Kartografie
SPN
245 Kč 445,540,
Prometheus
179 Kč
Nak.Olomouc 360 Kč
440
SPN
159 Kč
440
0 Kč
440
Fragment
129Kč,139K
440
AG Kroměříž
50 Kč
524
Elenická učebnice, využití e-learining
Informatika pro maturanty a zájemce o
studium na VŠ
Seminář IT (VP) Klimeš
Enigma
259 Kč
0
Latina(VP)
Steinerová Latina pro SŠ, I.díl
Fortuna
120 Kč
544
Dějiny výtvarného umění
Dějiny VU(VP) Černá
Idea servis
187 Kč
Raduga + prac. sešit
Konverzace v Rj
Fraus
již objednáno
Třídnická hodina
(VP)
označení volitelných a nepovinných předmětů
U učebnic M je uváděn rok vydání (jednotlivá vydání se liší obsahem). Je možno používat učebnice M
uvedeného roku vydání či mladší.Jazykové učebnice si můžete koupit prostřednictvím svého učitele.
Z hygienického důvodu student nesmí používat jako školní přezůvky sportovní obuv.
Základy ek. a fin.m.
zde oddělte, žádost odevzdejte svému TU
Žádost o bezplatné zapůjčení učebnic(pro studenty ze soc. potřebných rodin)
Žádám pro svého syna (svou dceru) …………………………………………………..
zapůjčení učebnic pro ………………. ročník CMG.
Zdůvodnění žádosti(napište na druhou stranu listu):
Datum:……
Podpis jednoho z rodičů

Podobné dokumenty

Učebnice a sešity pro septimu 2015/2016

Učebnice a sešity pro septimu 2015/2016 Elenická učebnice, využití e-learining označení volitelných a nepovinných předmětů U učebnic M je uváděn rok vydání (jednotlivá vydání se liší obsahem). Je možno používat učebnice M uvedeného roku ...

Více

CenTrio

CenTrio  OPTIMUM LIGHT = 329Kč Vysokorychlostní internet 10M/5M, set-top box v ceně, 28 nejsledovanějších TV kanálů + 1 tematický balíček zdarma.

Více

KLASIFIKÁTOR DESCRIPTOR LIST Cicer arietinum L.

KLASIFIKÁTOR DESCRIPTOR LIST Cicer arietinum L. Klasifikátor druhu Cicer arietinum L. byl zpracován jako podklad pro dokumentaci víceletých výsledků hodnocení popisných znaků genetických zdrojů kolekce Cicer arietinum L. v České republice. Publi...

Více

Trávy (Poaceae) - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi

Trávy (Poaceae) - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi Klasifikátor pro trávy čeledi lipnicovitých byl zpracován jako podklad pro dokumentaci víceletých výsledků hodnocení popisných znaků genetických zdrojů kolekce pícních, trávníkových a okrasných dru...

Více

Váš dealer DUNLOP Goodyear Dunlop Tires Czech sro Vyskočilova

Váš dealer DUNLOP Goodyear Dunlop Tires Czech sro Vyskočilova Široký a hluboký dezén s velkým objemem opotřebitelné směsi propůjčuje pneumatice vynikající kilometrový výkon. Optimalizovaná geometrie žeber zaručuje rovnoměrné opotřebení díky rovnoměrnému rozlo...

Více

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2012/2013

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2012/2013 Školní metodik prevence: Koordinátor environmentální výchovy ICT koordinátor a odborník a lokálně technický pracovník pro SMZ Kronikář: Hospodářka: Vedoucí ŠJ: Sekretářka: Správce sítě: Knihovnice:...

Více

Kupóny ke stažení zde

Kupóny ke stažení zde Kupón je možné uplatnit pouze jednou v libovolné restauraci BURGER KING® v ČR do 30. červnа 2016.

Více