Prodej strojní stretch folie na metry jiny obr - PENTA

Komentáře

Transkript

Prodej strojní stretch folie na metry jiny obr - PENTA
www.pentaservis.cz
www.comarme.cz
www.band-all.cz
www.smb-strap.cz
www.messersi.cz
MYŠLENKA
Vlivem dosažení co nejnižší možné ceny se v České republice obecně používají nekvalitní stretch folie. Navíc prodejci běžně používají
několik triků k cenovým podvodům, což jim umožňuje zavedený prodej folií na kilogramy. Lze těmto trikům zabránit?
Uvedené ceny jsou bez DPH. Doprava po ČR zdarma. Změna cen vyhrazena. Vytvořeno dne 5.5.2009.
6.května 821, 534 01 Holice, tel 466 009 009, fax 466 009 0015, e-mail: [email protected], www.pentaservis.cz
JAK SE NENECHAT OKRÁST
1. Požaduji od svého dodavatele fakturaci pouze za čistou váhu folie, to znamená váhu folie bez palety a bez dutinek, na
kterých je folie navinutá. Nyní platí: čím těžší dutinka, tím větší podvod.
Problémem souvisejícím se způsobem prodeje jsou papírové dutinky. Na trhu jsou zákazníkům nabízeny a prodávány role s
předimenzovanými papírovými dutinkami, to znamená s dutinkami o vyšších hmotnostech než je nezbytně nutné k udržení návinu fólie.
Důvodem je to, že papírová dutinka je na váhu mnohem levnější než folie, což opticky při prodeji na váhu zlevňuje cenu celé role, ale
zároveň značně prodražuje samotnou fólii. Zákazník při prodeji na váhu musí dutinky zaplatit. Přitom dutinky nejsou zákazníky využívány k
balení, ale slouží pouze jako nosič návinu fólie.
Strmost navyšování ceny bez mého vědomí dokládá následující graf:
Cena za kg hrubé
váhy
(včetně dutinek)
16,5
1
42,00 Kč
16,5
1,1
42,00 Kč
16,5
1,2
42,00 Kč
16,5
1,3
42,00 Kč
16,5
1,4
42,00 Kč
16,5
1,5
42,00 Kč
16,5
1,6
42,00 Kč
16,5
1,7
42,00 Kč
16,5
1,8
42,00 Kč
16,5
1,9
42,00 Kč
16,5
2
42,00 Kč
Poznámka: Nejběžnější hmotnost dutinky v ČR je cca 1,5 – 1,8 kg.
Celková hmotnost
role (v kg)
Hmotnost dutinky
(v kg)
Cena za kg čisté váhy
(bez dutinek)
44,71
45,00
45,29
45,59
45,89
46,20
46,51
46,82
47,14
47,47
47,79
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Navýšení ceny
(v %)
0,00 %
0,65 %
1,31 %
1,97 %
2,65 %
3,33 %
4,03 %
4,73 %
5,44 %
6,16 %
6,90 %
Uvedené ceny jsou bez DPH. Doprava po ČR zdarma. Změna cen vyhrazena. Vytvořeno dne 5.5.2009.
6.května 821, 534 01 Holice, tel 466 009 009, fax 466 009 0015, e-mail: [email protected], www.pentaservis.cz
2. Požaduji od svého dodavatele folii v takové tloušťce, jakou si u něj objednávám. Dnes prodejci běžně dodávají folie o 1015% tlustší, než jakou vyžaduje (objednává) odběratel, což zbytečně zvyšuje spotřebu (váhu) folie nutné k zabalení.
Vliv tloušťky fólie na cenu za fakturovaný metr délky fólie dokazuje následující tabulka:
Čistá hmotnost folie
Cena za kg čisté váhy
Tloušťka LLDPE folie
Cena za metr délky
Navýšení ceny
na roli (v kg)
(bez dutinek)
v šíři 500 mm (v µm)
folie (v Kč)
za metr (v %)
16
46
20,0 µm
0,423
0,00 %
16
46
20,5 µm
0,434
2,50 %
16
46
21,0 µm
0,444
5,00 %
16
46
21,5 µm
0,455
7,60 %
16
46
22,0 µm
0,466
10,1 %
16
46
22,5 µm
0,476
12,6 %
16
46
23,0 µm
0,487
15,1 %
16
46
23,5 µm
0,497
17,6 %
16
46
24,0 µm
0,508
20,1 %
16
46
24,5 µm
0,518
22,6 %
16
46
25,0 µm
0,529
25,1 %
16
46
25,5 µm
0,540
27,6 %
16
46
26,0 µm
0,550
30,1 %
16
46
26,5 µm
0,561
32,6 %
16
46
27,0 µm
0,571
35,1 %
16
46
27,5 µm
0,582
37,6 %
16
46
28,0 µm
0,592
40,1 %
16
46
28,5 µm
0,603
42,6 %
16
46
29,0 µm
0,614
45,1 %
16
46
29,5 µm
0,624
47,6 %
16
46
30,0 µm
0,635
50,1 %
Poznámka: Nejběžnější “odchylka“ je 10-15%, tzn. namísto 15 µm je dodávána 17 µm, namísto 23 µm je dodávána 26 µm a namísto
30 µm je dodávána 35.
Z výše uvedených argumentů vyplývá, že nákup na váhu nebo kusy není vždy to optimální řešení. Nákup na metry Vám
garantuje tloušťku, délku a přesný přehled o spotřebě a využití průtažnosti fólie. Optimalizujte své náklady a neplaťte
víc, než je nezbytně nutné pro vaše balení palet.
KONTROLA
Nevíte jak Vaši folii zkontrolovat? Řešení je jednodušší než si myslíte.
1. Kontrola čisté váhy folie.
V podstatě existují 2 možné způsoby zjištění
Klasický: Zvážit celkovou váhu folie včetně dutinky a po spotřebování folie zvážit samotnou dutinku.
Údaje od sebe posléze odečtěte.
Výpočtem : Změřte vnější průměr celé role folie (D). Změřte vnější průměr dutinky (d). Údaje
dosaďte do tohoto vzorce:
2
2
v = 361,1 x (D - d )
Legenda:
v = čistá váha role
D - vnější průměr celé role folie
d - vnější průměr dutinky
361,1 - koeficient pro fólie fixační šířky 500 mm
Příklad: Vnější průměr celé role folie D = 0,230 m, vnější průměr dutinky d = 0,105 m.
váha role = 361,1 x (0,2302 – 0,1052) = 15,13 kg
Uvedené ceny jsou bez DPH. Doprava po ČR zdarma. Změna cen vyhrazena. Vytvořeno dne 5.5.2009.
6.května 821, 534 01 Holice, tel 466 009 009, fax 466 009 0015, e-mail: [email protected], www.pentaservis.cz
2. Kontrola tloušťky folie.
Kontrola tloušťky se provádí takto: Odmotejte 10 metrů délky ze strojní stretch folie. Tuto folii zvažte. Zjištěnou váhu vložte do online
kalkulátoru viz níže.
Tip: Pro zvýšení přesnosti proveďte více měření.
Poznámka: Měření mikrometrem je nepřesné z důvodu měkkosti folie. Dochází k protlačení a tudíž ke značné odchylce v naměřené
tloušťce folie, která obvykle dosahuje 2 mikronů.
ONLINE KALKULAČKA (na www.pentaservis.cz)
Tip: Nejpřesnější výpočet zjistíte převážením 10 metrů folie a
použitím algoritmu Přepočet z gramů / 10m folie na běžné metry
Klikni zde:
http://www.pentaservis.cz/obaly/stretch-folie/prepocet-gr-10m-na-bm/
Přepočet z gramů/10m folie na běžné metry
http://www.pentaservis.cz/obaly/stretch-folie/prepocet-role-na-bm/
Přepočet z role na běžné metry
http://www.pentaservis.cz/obaly/stretch-folie/prepocet-bm-na-role/
Přepočet z běžných metrů na roli
ŘEŠENÍ
Naše společnost PENTA – servis spol. s. r.o. Vám nabízí prodej folie ROLOFILM® na běžné metry s tím, že garantujeme gramáž folie
dle Vašeho výběru. Již se více netrapte s podvody a dle výše zmíněného návodu se přesvědčte o vysokých kvalitách folii ROLOFILM®.
Popis průtažné fólie ROLOFILM®
Průtažné strojní fixační folie ROLOFILM® jsou určeny k upevnění dopravovaného zboží k přepravnímu prostředku – nejčastěji k dřevěné
paletě. Folie ROLOFILM® vytváří optimální tlak na zboží , pokud jsou splněny podmínky správného použití vzhledem k balenému zboží.
Folie ROLOFILM® je vyrobena metodou „CAST“ z primárních LLDPE materiálů a neobsahuje regranuláty degradující její vlastnosti. Svými
mechanickými vlastnostmi splňuje nejvyšší nároky na pevný obal, neobsahuje, nevyzařuje a neuvolňuje zdraví škodlivé látky.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Doprava po ČR zdarma. Změna cen vyhrazena. Vytvořeno dne 5.5.2009.
6.května 821, 534 01 Holice, tel 466 009 009, fax 466 009 0015, e-mail: [email protected], www.pentaservis.cz
Typy a příklady užití strojní průtažné fólie ROLOFILM®.
Veškeré typy strojních folií v provedení na prodej za běžné metry jsou označovány typem folie a gramáží 10 běžných metrů fixační
folie.
Dodávané typy strojních fixačních folií ROLOFILM®.
ROLOFILM® R1 … základní typ strojní průtažné folie
ROLOFILM® R5 … polotuhá strojní průtažná folie
ROLOFILM® R6 … tuhá strojní průtažná folie
ROLOFILM® R7 … měkká strojní průtažná folie
Vyráběné gramáže strojních fixačních folií ROLOFILM®. Udané číslo značí hmotnost 10 běžných metrů fixační fólie.
ROLOFILM® R6
ROLOFILM® R6
ROLOFILM® R6
ROLOFILM® R6
ROLOFILM® R6
ROLOFILM® R6
ROLOFILM® R6
069… 10 metrů folie váží 69 gramů
078… 10 metrů folie váží 78 gramů
087… 10 metrů folie váží 87 gramů
101… 10 metrů folie váží 101 gramů
120… 10 metrů folie váží 120 gramů
133… 10 metrů folie váží 133 gramů
156… 10 metrů folie váží 156 gramů
http://www.pentaservis.cz/pentaservis.cz/download/pdf/rolofilm.pdf
Technické parametry folií ROLOFILM®
Příklad označení strojní folie ROLOFILM®.
Rolofilm R6 069 (tuhá strojní průtažná folie s průtažností 230% a hmotností 10 běžných metrů folie … 069g).
VÝHODY NÁKUPU
V METRECH
1. Vím co nakupuji – na dodacím listě jsou uvedeny běžné metry, na roli jsou navinuty běžné metry a já spotřebovávám běžné metry,
vím kolik stojí metr a jakou má hmotnost.
2. Do ceny za kilogram není zahrnuta papírová dutinka, která cenu za kilogram výrazně zkresluje, což dokládá následující tabulka,
která říká, že i když nakupuji folii včetně role za stále stejnou cenu, vlivem vyšší hmotnosti dutinky platím za folii stále více.
3. Mám 100% kontrolu délky návinu folie na roli, protože znám hmotnost 10 běžných metrů folie a znám hmotnost návinu fólie na
roli, umím si spočítat, zda délka návinu odpovídá vyfakturovaným běžným metrům. Protože mám s dodavatelem odsouhlasenou
gramáž folie a cenu za běžný metr folie, tak snadno zkontroluji, zda se nemění cena obalu vlivem změny gramáže folie.
Příklad: Rolofilm R6 069
Šíře folie
Hmotnost 10 metrů folie
Počet metrů na roli
Počet metrů na paletě
Hmotnost 1 metru folie
Čistá hmotnost folie na roli
Hmotnost dutinky
500 mm
69 gramů
2 241 m
100 826 m
6,9 gramů
15,460 kg
2,00 kg
4. Mám srovnatelné nabídky, protože chci od svých dodavatelů cenu za běžný metr folie, nutím je ke stejnému srovnání bez ostatních
vlivů.
5. ROLOFILM® prodávaný na běžné metry je levnější, protože tato fixační folie je vinuta na dutinky o hmotnosti 2 kg a návinu
16,9 kg čisté váhy folie a tím pádem se levnější dutinka méně promítne do ceny fixační folie. Doporučení pro výběr optimální
strojní průtažné folie – vyškolení obchodníci dodávající průtažnou folii ROLOFILM®.
6. Nic neriskuji – folii ROLOFILM® si mohu zdarma a nezávazně vyzkoušet, respektive dealer společnosti PENTA – servis
spol. s r.o. mi folii předvede přímo u mne a zanechá mi vzorek folie zdarma.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Doprava po ČR zdarma. Změna cen vyhrazena. Vytvořeno dne 5.5.2009.
6.května 821, 534 01 Holice, tel 466 009 009, fax 466 009 0015, e-mail: [email protected], www.pentaservis.cz
O NÁS
®
významný distributor stretchových folií Rolofilm
Společnost PENTA-servis s.r.o. byla založena v listopadu roku 1992.
Základ firmy tvoří pracovníci s třicetiletou praxí v oboru páskovací
a obalové techniky. V počátečním období spočívalo těžiště působnosti
v zajišťování servisní a obchodní činnosti v oblasti páskovací a obalové
techniky, především ze sortimentu bývalé společnosti Kovopodnik
Holice s.p.. Postupně se firma rozvíjela a získala nové zázemí v podobě
rozsáhlých
výrobních,
předváděcích
a skladovacích
prostorů.
V současné době disponujeme 2500 m2 skladové plochy a 150 m2
předváděcích prostor, ve kterých máte možnost vyzkoušet většinu
nabízených strojů. Naše společnost je schopna Vaši firmu kompletně
vybavit širokým sortimentem strojů a materiálů z oblasti balicí
techniky.
Hlavní částí našeho sortimentu jsou stroje na:
•
páskování páskem
•
balení do teplem smrštitelné folie
•
ovíjení do stretch (průtažné) folie
•
lepení samolepicí páskou
Společnost ROLOFOL s.r.o. byla založena v roce 2001. Sídlo
společnosti se nachází v obci Bordovice nedaleko Frenštátu pod
Radhoštěm, kde také najdeme vlastní areál společnosti, který se
sestává z výrobních, skladovacích a administrativních prostor.
Mimo to společnost ROLOFOL s.r.o. zajišťuje distribuci svého zboží
z několika konsignačních skladů nacházejících se v České i Slovenské
republice a od roku 2004 je zákazníkům ve Slovenské republice
k dispozici
dceřiná
společnost
ROLOFOL
Slovakia
s.r.o..
Díky svému dynamickému rozvoji se zařadila mezi nejvýznamnější
distributory stretchové fólie (LLDPE) pro ruční i strojní paletové
balení zboží v České a Slovenské republice. Společnost ROLOFOL
s.r.o. klade velký důraz na spokojenost svých zákazníků a
dlouhodobou spolupráci s nimi. Toho je docilováno především
dodávkami pouze vysoce kvalitního materiálu, který je možné díky
jeho vlastnostem použít i pro tu nejnáročnější fixaci zboží na
paletách. Vzhledem ke svému strojnímu vybavení nabízí společnost
svým
zákazníkům
širokou
škálu
stretchové
fólie
v
různých tloušťkách, průtažnostech, šířkách a váhách návinu.
V roce 2004 se společnost ROLOFOL s.r.o. rozhodla investovat do
nákupu nejmodernější castové technologie umožňující výrobu
průtažné (stretchové) fólie formou lití. V září roku 2005 byla tato
investice úspěšně dokončena a společnost ROLOFOL s.r.o. zahájila
jako první v České a Slovenské republice výrobu průtažné fólie.
Rádi Vám poradíme
Poskytujeme poradenské a konzultační služby při výběru vhodného
zařízení pro vybavení expedic. Základní typy strojů můžete vidět v naší
předváděcí místnosti, rádi Vám páskování a balení předvedeme.
PENTA-servis - Váš spolehlivý dodavatel obalových materiálů
Velinský Miloš
obchodní ředitel
PENTA – servis spol.s r.o.
www.pentaservis.cz
www.comarme.cz
www.band-all.cz
www.smb-strap.cz
www.messersi.cz
Uvedené ceny jsou bez DPH. Doprava po ČR zdarma. Změna cen vyhrazena. Vytvořeno dne 5.5.2009.
6.května 821, 534 01 Holice, tel 466 009 009, fax 466 009 0015, e-mail: [email protected], www.pentaservis.cz

Podobné dokumenty

Ovíjecí robot Luggage Wrapper

Ovíjecí robot Luggage Wrapper Šířka (balicího prostoru)

Více