Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011

Transkript

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011
Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011
15. července 2011 – Evraz Group S.A. (LSE: EVR, dále jen „EVRAZ“) zveřejnil provozní výsledky za
druhé čtvrtletí roku 2011.
Hlavní body druhého čtvrtletí rok 2011:
 Ocelářský sortiment zaznamenal posílení podílu hotových výrobků.
 Ceny se zvýšily téměř ve všech skupinách výrobků v důsledku větší poptávky a vyšších cen
surovin.
 Výroba koksovatelného uhlí se snížila ve srovnání s předchozím čtvrtletím v důsledku
přetrvávajících provozních záležitostí v některých dolech závodu Yuzhkuzbassugol.
OCEL
Výroba hotových výrobků se zvýšila v průměru o 9 % ve srovnání s 2. čtvrtletím 2010 a 4 % ve
srovnání s 1. čtvrtletím 2011, zatímco objemy polotovarů se naopak snížily o 19 %, což odráží
oživení na klíčových trzích skupiny EVRAZ, stoprocentní využití dostupné kapacity ruských oceláren
a větší podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
Rusko
Výroba surové oceli se v ruských ocelárnách v porovnání s 1. čtvrtletím roku 2011 snížila o 5 %.
Kromě sezónního dubnového schodku surového železa jsou příčinou plánované opravy vysokých
pecí v závodě Zapsib (vysoká pec č. 2 v dubnu a č. 1 v červnu), kam pak v dubnu také směřovaly
nižší objemy dodávek pelet ze závodu Mikhailovsky GOK. Výroba polotovarů se ve srovnání s 2.
čtvrtletím roku 2010 snížila o téměř 20 % ve prospěch výrobků s vyšší přidanou hodnotou
v důsledku zvyšující se domácí poptávky po výrobcích pro stavebnictví a výrobcích plochého
válcování. Ve 2. čtvrtletí roku 2011 se produkce oceli pro stavebnictví zvýšila o 12 % a výrobků
plochého válcování o 14 % oproti srovnatelnému období loňského roku.
Ukrajina
EVRAZ DMZ zvýšil výrobu hotových ocelářských výrobků a snížil objemy výroby polotovarů.
Vzrostly především objemy výroby finálních ocelářských výrobků pro stavebnictví, a to o 22 % ve
srovnání s 2. čtvrtletím 2010 a 10 % oproti 1. čtvrtletí 2011.
Evropa
V závodě EVRAZ Vítkovice Steel byla ve 2. čtvrtletí 2011 plně využita kapacita výroby surové oceli.
Přetrvávající vysoká produkce výrobků plochého válcování byla odrazem stabilní poptávky ze strany
energetiky a výrobců stavebních strojů, především z Německa. Objemy výrobků pro stavebnictví se
1/8
snížily, neboť z důvodu optimalizace zásob byl v květnu po určitou dobu přechodně pozastaven
provoz těžké profilové trati.
Severní Amerika
Ve 2. čtvrtletí 2011 vzrostla produkce výrobků plochého válcování o 14 % ve srovnání s 1. čtvrtletím
2011 a o 32 % oproti 2. čtvrtletí 2010, a to z důvodu vyšší poptávky konečných odběratelů po
komoditním plechu, umocněné příznivější náladou na trhu. Především servisní centra navyšují
zásoby na historicky běžnou úroveň a podniky na výrobu větrných elektráren, nádrží a potrubí
navyšují poptávku. Výroba kolejnic se ve 2. čtvrtletí 2011 zvýšila o 11 % ve srovnání s 1. čtvrtletím
2011 a o 36 % ve srovnání se shodným obdobím roku 2010. Nejdůležitější provozovatelé železniční
dopravy (Union Pacific Railroad, BNSF Railway a Canadian Pacific Railway) totiž navyšují zásoby
kolejnic pro realizaci nadcházejících projektů rozvoje infrastruktury v létech 2011 a 2012. Vyšší
pozornost, kterou věnujeme kvalitě kolejnicových výrobků, se promítla do vyššího podílu našich
výrobků na severoamerickém trhu.
Objemy výroby produktovodů se ve srovnání 1. čtvrtletím 2011 zvýšily o 10 % a zůstaly na téměř
stejné úrovni jako v minulém roce v důsledku oživení trhu produktovodů, částečně kompenzovaném
tradičním sezónním útlumem.
Objem produkce výrobků pro stavebnictví, především válcovaných drátů a výztuží, se ve 2.
čtvrtletí2011 snížil o 14 % ve srovnání s 1. čtvrtletím 2011 a 27 % oproti 2. čtvrtletí 2010, neboť
EVRAZ Pueblo přesunul své provozní zdroje do oblasti výroby většího objemu kolejnic a bezešvých
produktovodů, které přinášejí vyšší marže a váží rostoucí poptávku.
Jihoafrická republika
Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2011 se výroba surového železa snížila o 18 % a surové oceli o 14 %
v důsledku práce na modernizaci jedné z pecí, která má být podle předpokladu dokončena ve 3.
čtvrtletí 2011. Výroba oceli pro stavebnictví se snížila o 13 % a výroba polotovarů zaznamenala
pokles o 32 % oproti 1. čtvrtletí 2011 v důsledku slabé tržní poptávky koncových odběratelů.
TĚŽBA
Železná ruda
Celková výroba železné rudy vzrostla o 13 % ve srovnání s 2. čtvrtletím 2010 a 9 % oproti 1. čtvrtletí
2011. Zvýšení výroby koncentrátu určeného na prodej v Rusku o 14 % oproti 1. čtvrtletí 2011 se
vysvětluje stabilnějším provozem a odstraněním překážek ve fungování závodu Evrazruda ve 2.
čtvrtletí 2011.
Ve 2. čtvrtletí 2011 zaznamenali v ukrajinském podniku Sukha Balka 116% zvýšení výroby ve
srovnání s předchozím čtvrtletím po dokončení modernizace vybavení zdviží na šachtě dolu
Yubileynaya.
2/8
Výroba kusové rudy v jihoafrickém dole Mapochs se snížila o 17 % ve srovnání s 1. čtvrtletím 2011
a o 33 % ve srovnání s 2. čtvrtletím 2010 v důsledku menší poptávky ocelárny.
Koksovatelné uhlí
Výroba surového koksovatelného uhlí v závodě Yuzhkuzbassugol se oproti 1. čtvrtletí 2011 snížila o
5 % v důsledku dočasných odstávek dolů Alardinskaya a Osinnikovskaya kvůli řešení provozních
problémů ve vztahu k možnému ohrožení bezpečnosti. Tyto ztráty byly ve 2. čtvrtletí 2011 částečně
kompenzovány vyšším objemem výroby dolů Abashevskaya a Yesaulskaya (druhý z nich byl v 1.
čtvrtletí roku 2011 uzavřen kvůli přemístění porubní stěny).
Energetické uhlí
Ve 2. čtvrtletí 2011 se výroba energetického uhlí snížila o 27 % a výroba energetického koncentrátu
zaznamenala pokles o 67 % ve srovnání s 2. čtvrtletím 2010 kvůli odstávce dolu Tagaryshskaya v 1.
čtvrtletí 2011 a přemístění porubní stěny v dole Kusheyakovskaya v době od poloviny února do
května 2011.
VANAD
Výroba finálních produktů z vanadu (ferrovanad, Nitrovan®) se podstatně zvýšila v důsledku silnější
poptávky, což lze doložit na příkladu ferrovanadu, kde byl oproti 2. čtvrtletí 2010 zaznamenán nárůst
o 20 %.
***
Vezměte prosím na vědomí, že celkový objem válcovaných ocelářských výrobků v níže uvedené
tabulce nezahrnuje výrobky převálcované v jiných ocelárnách skupiny. Jejich objemy jsou pro účely
stanovení konsolidovaných provozních výsledků skupiny EVRAZ vyřazeny coby interní prodeje
v rámci skupiny.
Objemy výroby:
Výrobek, ´000 tun
není-li uvedeno jinak
Divize ocel
Uhlí (k prodeji)
Surové železo
Surové železo (k prodeji)
Surová ocel
Válcované výrobky, bez
znovu válcovaných
Polotovary
Stavební výrobky
Výrobky pro železnici
3/8
2Q 2011
2Q 2010
2Q 2011 /
2Q 2010
změna*
1Q 2011 2Q2011 /
1Q 2011
změna
449
2929
56
4232
3888
448
3093
20
4282
3825
0,2 %
5,3 %
182,1 %
1,2 %
1,7 %
425
3066
22
4388
3974
5,5%
3.293
4,5
%
159,4 %
(3,2)%
3,6 %
2,2 %
846
1300
549
1045
1210
525
19 %
7,4 %
4,7 %
1048
1274
502
19,2 %
2,1 %
9,3 %
Výrobky plochého
válcování
Trubkové výrobky
Jiné výrobky z oceli
Rusko
Uhlí (k prodeji)
Surové železo
Surové železo (k prodeji)
Surová ocel
Válcované výrobky, bez
znovu válcovaných
Polotovary
Stavební výrobky
Výrobky pro železnici
Výrobky plochého
válcování
Jiné výrobky z oceli
Ukrajina
Uhlí (k prodeji)
Surové železo
Surové železo (k prodeji)
Surová ocel
Válcované výrobky
Polotovary
Stavební výrobky
Jiné výrobky z oceli
Evropa
Surová ocel
Válcované výrobky
Stavební výrobky
Výrobky plochého válcování
Jiné výrobky z oceli
Severní Amerika
Surová ocel
Válcované výrobky, bez
znovu válcovaných
Stavební výrobky
Výrobky pro železnici
Výrobky plochého válcování
Trubkové výrobky
Jižní Afrika
Surové železo
Surová ocel
Válcované výrobky
Polotovary
Stavební výrobky
Výrobky plochého válcování
Jiné výrobky z oceli
4/8
769
656
17,1 %
720
6,8 %
219
204
216
173
1,6 %
18,5 %
199
232
10,1 %
11,8 %
144
2539
15
3026
2720
158
2688
16
3117
2855
8,4 %
5,6 %
7,5 %
2,9 %
4,7 %
140
2654
15
3187
2858
3,0 %
4,3 %
1,8 %
5,0 %
4,8 %
1027
1034
421
81
1281
923
430
71
19,9 %
12,0 %
2,2 %
13,6 %
1231
1003
387
75
16,6 %
3,1 %
8,8 %
7,8 %
158
149
6,4 %
162
2,7 %
304
232
41
203
169
28
115
25
291
231
4
238
213
109
95
10
4,8 %
0,4 %
n/a
14,7 %
20,6 %
73,8 %
22,1 %
161,5 %
285
220
7
230
204
74
105
25
6,8 %
5,4 %
n/a
11,8 %
17,3 %
61,6 %
10,1 %
1,3 %
220
343
35
303
6
165
330
49
274
7
33,5 %
3,8 %
29,3 %
10,4 %
20,7 %
182
369
32
302
36
21,1 %
7,1 %
9,9 %
0,2 %
84,0 %
609
585
4,0 %
588
3,5 %
716
630
13,6 %
658
8,8 %
69
129
299
219
94
94
226
216
26,7 %
36,3 %
32,4 %
1,6 %
80
116
264
199
13,5 %
11,1 %
13,5 %
10,1 %
158
173
159
11
47
85
174
176
141
0
49
85
8,9 %
1,6 %
12,6 %
n/a
4,7 %
0,5 %
192
201
157
17
54
79
17,7 %
13,8 %
1,1 %
32,2 %
13,1 %
8,7 %
16
7
115,2 %
8
93,3 %
Výrobek, ´000 tun
není-li uvedeno jinak
2Q 2011
Důlní divize
Železná ruda
Kusová železná ruda
(Ukrajina)
Koncentrát, k prodeji
(Rusko)
Sintr (Rusko)
Pelety (Rusko)
Prachová železná ruda
(JAR)
Kusová železná ruda
(JAR)
2Q 2010
2Q 2011 /
2Q 2010
změna
1Q 2011 2Q2011 /
1Q 2011
změna
743
242
206,8 %
345
115,5 %
1675
1471
13,9 %
1466
14,3 %
1108
1421
151
1114
1369
147
0,5 %
3,8 %
3,0 %
1121
1516
152
1,2 %
6,3 %
1,0 %
298
445
32,9 %
359
17,0 %
Koksárenské uhlí
(vytěžené)
Energetické uhlí
(vytěžené)
1756
1444
21,6 %
1839
4,5 %
768
1051
26,9 %
712
7,9 %
Koncentrát (výroba)
Parní koncentrát
(výroba)
1778
150
1546
458
15,0 %
67,2 %
1768
177
0,6 %
15,3 %
Uhlí
Výrobek, ´000 tun
není-li uvedeno jinak
2Q 2011
2Q 2010
2Q 2011 /
2Q 2010
změna
1Q 2011 2Q2011/ 1Q
2011 změna
1
Vanadium (v tunách V)
Vanadium ve strusce (hrubá
produkce)
Rusko
5222
5406
3,4 %
4936
5,8 %
2957
3433
13,9 %
2925
1,1 %
JAR
Vanadium ve finálních
produktech
Ferovanad
Vyrobeno ve vlastních
závodech
2265
1973
14,8 %
2011
12,6 %
4228
1602
3524
1421
20,0 %
12,7 %
3996
1513
5,8 %
5,8 %
Vyrobeno v závodech
a
3.chemikáliích
strany
2626
2103
24,9 %
2483
5,8 %
Nitrovan®
Oxidy, vanad, aluminium a
chemikálie
727
358
652
251
11,5 %
42,7 %
682
221
6,7 %
62,0 %
Výrobek, ´000 tun
není-li uvedeno jinak
2Q 2011
2Q 2010
1682
1747
2Q 2011 /
2Q 2010
změna
1Q 2011 2Q2011 / 1Q
2011 změna
Přímé investice
2
Raspadskaya
Koksárenské uhlí (vytěžené)
5/8
3,7 %
1775
5,2 %
*Součty se mohou lišit z důvodu zaokrouhlování. Procentuální změny jsou stanoveny na základě
číselných údajů před zaokrouhlením.
1
2
Vypočítáno v ekvivalentu čistého vanadia.
Evraz Group má 40% podíl v OAO Raspadskaya.
Průměrné prodejní ceny:
USD/tuna (EX WORKS)
není-li uvedeno jinak
2Q 2011
1Q 2011
2Q 2010
254
467
243
455
229
411
565
740
926
745
505
736
829
739
457
624
677
632
824
766
679
320
487
304
513
295
413
600
695
1083
536
683
843
472
588
994
936
993
869
862
761
694
927
1012
1203
836
1021
1035
806
977
934
1460
1448
1391
576
906
910
967
500
673
740
874
621
673
669
799
Divize ocel
Rusko
Uhlí
Surové železo
Válcované výrobky
Polotovary
Stavební výrobky
Výrobky pro železnici
Výrobky plochého
válcování
Jiné výrobky z oceli
Ukrajina
Uhlí
Surové železo
Válcované výrobky
Polotovary
Stavební výrobky
Jiné výrobky z oceli
Evropa
Válcované výrobky
Stavební výrobky
Výrobky ploch.válcování
Severní Amerika
Válcované výrobky
Stavební výrobky
Výrobky pro železnici
Výrobky plochého
válcování
Trubkové výrobky
Jižní Afrika
Válcované výrobky
Polotovary
Stavební výrobky
Výrobky ploch. válcování
Jiné výrobky z oceli
6/8
USD/tuna (EX WORKS)
není-li uvedeno jinak
2Q 2011
1Q 2011
2Q 2010
81
123
141
144
26
70
110
132
128
31
58
96
102
105
43
99
36
226
80
95
34
181
73
66
26
145
75
Důlní divize
Železná ruda
Kusová železná ruda
Koncentrát
(Ukrajina) (Rusko)
Sintr (Rusko)
Pelety (Rusko)
Prachová žel. ruda (JAR)
Uhlí
Koksárenské uhlí
Energetické uhlí
Koncentrát
Parní koncentrát
USD/tuna (EX WORKS)
není-li uvedeno jinak
2Q 2011
1Q 2011
2Q 2010
28439
31320
37835
29657
29149
37881
30919
31336
39417
Vanadium (tuny)
Rusko
Vanadium ve finálních produktech
Ferovanad
Nitrovan®
Oxidy, vanad, aluminium
a chemikálie
Poznámky:
Polotovary zahrnují desky, bloky, trubkové polotovary a jiné výrobky.
Stavební výrobky zahrnují trámy, U profily, úhelníky, tyčovou výztuž, válcovaný drát, drát a
jiné výrobky.
Výrobky pro železnici zahrnují koleje, kola, nákolky a jiné výrobky.
Výrobky plochého válcování zahrnují komoditní plechy, speciální plechy a jiné výrobky.
Trubkové výrobky zahrnují potrubí o velkém průměru, ERW trubky a výztuže, bezešvé trubky
a jiné výrobky.
Jiné výrobky z oceli zahrnují kulatinu, drtící koule, důlní stojky, pásy, atd. Pro Ukrajinu rovněž
zahrnují výrobky pro železnici, pro Evropu – desky a jeřábové koleje; pro Jižní Afriku – koleje.
7/8
***
Pro více informace kontaktujte:
Kontakt pro média:
Crest Communications
Lenka Míčková, Andrea Pitronová
Tel.: + 420 222 927 111
[email protected]
[email protected]
Evraz Group S. A.
Oleg Kuzmin
VP, Corporate Communications
Tel.: +7 495 937 6871
[email protected]
Kontakt pro investory:
Alexander Boreyko
Director, Investor Relations
Tel.: +7 495 232 1370
[email protected]
Evraz Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost a producent vanadu
operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě, USA, Kanadě a Jižní Africe. Společnost byla zařazena
jako 14. největší výrobce oceli na světě dle výroby 15,3 mil. tun surové oceli v roce 2009. Těžařská aktiva
pokrývají 100 % vlastní spotřeby železné rudy a spotřeby koksovatelného uhlí. V roce 2010 dosáhly
konsolidované výnosy výše 13,394 miliard USD, konsolidovaná upravená EBITDA činila 2,35 miliard USD.
8/8

Podobné dokumenty

Adobe PDF

Adobe PDF Slouží ke svislé i vodorovné dopravě břemen a k jejich držení v požadované výšce. Druhy a použití jeřábů: 1) mostové – stohovací 2) portálové a poloportálové – mosty, přístav, překládací 3) konzolo...

Více

program

program Díky prvnímu ročníku ARKOS Fóra v roce 2011 jsme poukázali na to, že je možné a nezbytné stavět jinak! Tato nová a skutečně ekologicky odpovědná architektura by však měla zahrnovat i stávající výst...

Více

otevřít - REMA TIP TOP

otevřít - REMA TIP TOP Naše firma REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r.o. je jedena z největších dodavatelů pneuservisních strojů a opravných materiálů pro pneumatiky v České republice. Sídlo firmy je v Brně, ale naše obchod...

Více

IČ: 29045371 oznamuje, 41 241 mil. Kč. 32 807 mil. Kč. 8 434 mil

IČ: 29045371 oznamuje, 41 241 mil. Kč. 32 807 mil. Kč. 8 434 mil Air Bank a.s. IČ: 29045371 se sídlem: Czech Republic, Praha 11, Hráského 2231/25, 14800

Více

katalog stroje RTTI 08

katalog stroje RTTI 08 Naše firma REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r.o. je jedena z největších dodavatelů pneuservisních strojů a opravných materiálů pro pneumatiky v České republice. Sídlo firmy je v Brně, ale naše obchod...

Více

Rande se sluncem

Rande se sluncem to tady oblíbil – uspořádal u nás už tři tiskové konference a chodí k nám i se svými návštěvami z Francie.

Více

Automobilové potěšení pro všechny profesionály

Automobilové potěšení pro všechny profesionály nemá řidič potíže s parkováním do řady. Z  kabiny je (na rozdíl od některých konkurenčních strojů) dobře vidět dozadu prosklenými zadními dveřmi a s autem lze bez velkého vyhlížení couvat. Problém ...

Více

Neviditelné prvky výrobního systému Toyota

Neviditelné prvky výrobního systému Toyota „Jediné co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá objednávku, k bodu, ve kterém inkasujeme peníze. A tento čas zkracujeme tím, že odstraňujeme plýtvání“ Taiichi Ohno, ot...

Více