Zápis - Stanětice

Transkript

Zápis - Stanětice
ZÁPIS
z Výroční valné hromady SDH Stanětice
16. 1. 2016 ve Staněticích
Program:
Zahájení
Zpráva starosty
Zpráva velitele
Zpráva o hospodaření
Zpráva o stavu výzbroje a výstroje
Zpráva kronikářky
Zpráva kontrolní a revizní rady
Činnost mládeže + smíšeného družstva
Předání vyznamenání
Slib nových členů
Odhalení americké helmy
Diskuse
Návrh starosty na činnost v r. 2016
Usnesení
Závěr
Václav Vrchota
Václav Šimánek st.
Pavel Volmut
Yvona Váchalová
Zdeněk Landkammer
Hana Šimánková
Václav Červený
Josef Hoffmann ml., Aneta Hoffmannová
Šimánek st., V. Červený, A. Hoffmannová
Václav Šimánek st., Václav Červený
Václav Vrchota
Václav Šimánek st.
Václav Vrchota
Václav Šimánek st.
Zahájení – Václav Vrchota
Zahájení, přivítání hostů – Ing. Jandečka (starosta Obce Zahořany), p. Dolejš (starosta okrsku),
SDH Oprechtice – Pejsar J., Voráček, Haasová
SDH Hříchovice – Wurm T., Bláha
Minuta ticha za zemřelého Josefa Ouřadu
Zpráva starosty SDH Stanětice - Václav Šimánek st.
Zhodnocení akcí pořádaných sborem:
Letos slavíme 135 narozeniny sboru
6.2.2015
14.2.2015
8.3.2015
30.4.2015
28.6.2015
Hasičský bál
Masopust
Mezinárodní den žen
Májka
Výlet do Churpfalzparku
18.7.2015
Pouťový víkend XII.
Od 13 hodin se na koupališti uskutečnil nohejbalový turnaj - (Výsledky: 1. Zahořany, 2. Jehňátka z
Mrákova, 3. Ježíšovo sandál ze Stanětic, 4. Špačkové ze Stanětic).
Od 20 hodin následovala v krámu Pouťová zábava se skupinou Elixír.
31.10.2015 Chytání ryb
29.11.2015
Rozsvícení vánočního stromku
31.12.2015
Silvestr v krámu
Brigáda na dříví – poděkování všem za účast a starostovi obci za dřevo
Poděkování dětem za vzornou reprezentaci.
Zpráva velitele SDH Stanětice - Pavel Volmut
(pracovní a zásahové akce)
Celkem jsme letos měli 26 akcí
Členská základna celkem - 52 členů
Členská základna:
Muži
23
Děti
9
Ženy
14
Čestných členů 9
Zásahová jednotka: velitel jednotky: Pavel Volmut
velitelé družstva: Martin Červený, Ing. Petr Němeček
strojník: Václav Šimánek ml, Marek Veber
člen: Miroslav Adámek, Zdeněk Landkammer, Josef Hoffmann ml., Miroslav
Kopecký
Statistiky - noví členové u sboru, ukončení členství, kulatá výročí:
Nejmladší člen Lucie Oulíková 5 roky
Nejstarší člen Václav Kámen 84 let
Ukončení členství:
Noví členové:
Z dětí přecházejí do družstva žen Kristýna Nekudová a do družstva mužů Petr Mařík ml.
Kulatiny v loňském roce oslavili: Zdeňka Maříková, Josef Váchal 50, Václav Mařík 70
5.4.2015 - Čištění koupaliště
10.4.2015 - Školení hasičů
V pátek 10. dubna od 19:00 se uskutečnilo v hospodě opakovací školení SDH Stanětice podle
vzorových testových otázek Hasiče I. - III. stupně.
Přítomno bylo cca 30 hasičů ze Stanětic, Hříchovic a Oprechtic
13.6.2015 - Hasičská soutěž
V sobotu 13. června 2015 se ve Staněticích na letišti uskutečnila okrsková soutěž hasičů spojená s
oslavou 135 let od založení SDH Stanětice.
Soutěž navštívil senátor Jan Látka. Starosta obce Ing. Miroslav Jandečka a starosta SDH Stanětice
Václav Šimánek předali vyznamenání čestným členům sboru (Jan Adámek, Václav Kámen, Václav
Volmut, Václav Selner, Václav Mařík, Václav Blahník a Zdeněk Sloup)
Po soutěží zahrála skupina BK Band.
Výsledky:
Muži
1. Bořice, 2. Zahořany, 3. Oprechtice B, 4. Stanětice, 5. Hříchovice, 6. Oprechtice A
Ženy
1. Zahořany, 2. Bořice, 3. Oprechtice, 4. Hříchovice, 5. Stanětice
Děti s vodou
1. Oprechtice starší, 2. Stanětice, 3. Oprechtice mladší
Děti bez vody
1. Zahořany starší, 2. Zahořany mladší, 3. Bořice starší, 4. Bořice mladší, 5. Hříchovice
26.9.2015 Námětové cvičení hasičů
26. 9. 2015 sobota 17.00: V Hříchovicích proběhlo prověřovací cvičení JSDHO okrsku Zahořany.
Za náš sbor se zúčastnili pouze v členové – Venca Šimánek ml. a Pepa Hoffmann ml.
18.10.2015 Kontrola zazimování hasičské techniky
Zazimování techniky provedl Venca Šimánek řádně do 15.10.2015
Kontrola se uskutečnila v neděli 18.10.2015, provedli ji p. Červený, velitel okrsku p. Odvody, p
Šimánek a starosta obce p. Jandečka
Celoročně probíhalo
Sečení trávy a odstraňování náletů:
U májky
319 m2
Náves
142 m2
U hasičské zbrojnice 254 m2
Koupaliště
3082 m2
U obecního domku
517 m2
U prodejny
232 m2
U kostela
496 m2
U školy
355 m2
Cca 5000 m2 travnaté plochy.
Opravy a údržba:
Hasičská zbrojnice včetně stříkačky a hasičského materiálu
Koupaliště
Kurt
Klubovna v obecním domku
Víceúčelové společenské zařízení
Rybník
Půjčování hasičských stanů
Zpráva hospodářky SDH Stanětice za rok 2015 - Yvona Váchalová
Počátek roku:
Účet
kasa
23.474,- Kč
18.220,- Kč
Konec roku:
účet
kasa
17.404,60 Kč
23.338,- Kč
Členské příspěvky
vybráno
odvedeno
3450,- Kč
1650,- Kč (rozdíl tvoří příspěvky čestných členů)
Příspěvky na rok 2015: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč
Zpráva o stavu výzbroje a výstroje - Zdeněk Landkammer
Výzbroj a výstroj je během roku průběžně udržována a doplňována.
Zazimování techniky bylo provedeno v termínu, kontrola byla provedena dne 18.10.2015
Bez závad
Kniha návštěv je řádně vedena
Nově byly pořízeny z peněz obce:
dětské helmy pro hru Plamen,
nabíječka autobaterie do stříkačky
a byla přestavěna stříkačka na vozík za auto
Z našich peněz:
Prodej:
traktůrek na sečení trávy Husqvarna CTH 126 za 38000,- (pořídili jsme jej v roce 2013 za 23.000,-)
Nákup:
zahradní traktor Husqvarna CTH 184T za 48.000,Litinový rošt 158 x 260 mm
409,DMX LED Ball s dálkovým ovladačem
1770,Poličky na poháry
350,Rychlovarná konvice
390,Rozdvojka - projektor
45,To vše za 50964,Majetek, který nyní vlastní SDH má hodnotu cca 137.619,Seznam si můžete prohlédnout.
Zpráva kronikářky – Hana Šimánková
Kronika je dopsána až do roku
Zapisuji všechny akce, které se během roku udály.
Můžete mi nosit fotografie z akcí.
Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady – Václav Červený
Kontrolní a revizní rada provedla dne 14.1.2016 kontrolu a revizi pokladny.
Stav pokladny 23.338,- Kč a stav účtu 17.404,60 Kč při provedené fyzické kontrole dne 14.1.2016
odpovídal částkám uváděným ve finančním deníku.
Čerpání rozpočtu sboru v roce 2015 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, tak i
výdajové.
Členské příspěvky v částce 1650,- Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení.
Stejně tak bylo splněno usnesení výroční valné hromady, vyřízení připomínek, stížností a námětů.
V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání.
Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2015 jako řádné.
Činnost mládeže + smíšeného družstva –
Josef Hoffmann ml. a Aneta Hoffmannová
31.1.2015
Požární ochrana očima dětí
21.2.2015
Zimní setkání MH
12.4.2015
CTIF + odborky
9.5.2015
Svatý Florián
16.5.2015
Okresní kolo celostátní hry Plamen
13.6.2015
Memoriál Františka Voráče
20.6.2015
Soutěž v Plzni Hradišti
27.6.2015
Bystřice
29.8.2015
Rabí
30.8.2015
Dvanácté místo na hasičské soutěži v Tlumačově
12.9.2015
Malá Víska
19.9.2015
Okresní soutěž v hasičském sportu
3.10.2015
O Pohár obecního úřadu Chodov
1.11.2015
Podzimní setkání MH Video z akcí.
Poděkování za podporu od sboru a rodičů dětí.
Předání vyznamenání:
Ing. Petr Němeček – 10 let (nepřítomen)
Zdeněk Sloup – 40 let
Marek Veber – instruktor mládeže
Kristýna Nekudová – instruktor mládeže
Slavnostní slib nových členů
Petr Mařík ml. – nový člen
Kristýna Nekudová – nový člen
Americká helma – Václav Vrchota
Helmu amerického hasičského sboru Fox Lake věnovali SDH Stanětice 16. ledna 2016 bratři
Hastreiterové.
Hans Hastreiter - Sbor dobrovolných hasičů Schafberg Bavorsko SRN
Alois Hastreiter - Požární sbor Fox Lake Chicago Illinois USA
Pan Alois Hastreiter byl pozván na naši výroční valnou hromadu – z důvodu úmrtí v rodině se však
nemohl zúčastnit.
Diskuse:
p. Volmut:
Sušák hadic – tak dlouho jsme ho nepostavili, až ho za nás udělala obec.
Zdravotní prohlídky zásahové jednotky.
Pozvánka na bál 5.2.2016 – tombolu nosit týden před bálem
Pozvánka na Masopust 6.2.2016
p. Dolejš
Poděkování za pozvání, valná hromada je na nejvyšší úrovni. Jste nejlepší v pořádání a organizování
prací (zejména společenských akcí).
Práce s dětmi je již dlouholetá, bohužel je málo dětí. Byla by škoda, kdyby to skončilo.
Poděkování výboru za organizaci soutěže, byla na vysoké úrovni, hlavní je, že se družstva sejdou.
V roce 2016 bude soutěž pravděpodobně v Sedlicích.
Registraci sborů nebrat na lehkou váhu.
Ještě jednou poděkování za práci, jste nejlepší v okrsku.
p. Jandečka
Poděkování za pozvání.
Hodnocení akcí – vloni jste měli 26 akcí, patříte mezi nejaktivnější sbory.
Loňský rok se povedl, byla brilantně zorganizována hasičská soutěž, ukázali jste, jak by měla soutěž
vypadat.
Finance – obec investovala do zásahové jednotky, přestavovala se kára na stříkačku.
Poděkování za vzornou péči o majetek. Je dobře, že se zde postavila hospoda, vzorně se o ni staráte.
Letos připomeneme DSP, že jsou zde malé nedostatky, pravděpodobně i vybílíme.
V letošním roce je třeba dodělat oplocení koupaliště, děkuji i za udržování travních ploch.
Je třeba si vážit práce s mládeží, bylo by dobré, aby se to udrželo.Na všech valných hromadách to
prezentujeme, veřím, že se připojí i další sbory.
11.3.2016 bude v Zahořanech oslava MDŽ – zveme ženy i muže.
13.2.2016 obec pořádá dětský maškarní bál v Zahořanech.
Přání zdraví do nového roku, aby se vám podařilo naplnit plán práce 2016, a abychom se tu za rok
znovu sešli.
p. Pejsar
Pozvánka na bál do Oprechtic – 23.1.2016, hudba Takytaky
Rozvoz je zajištěn.
Byl bych rád, aby se naše spolupráce ještě upevnila.
Pochvala za vedení dětí – naše děti vedou vaši vedoucí, ale základ mají od nás
p. Wurm
Poděkování za pozvání a za oboustrannou spolupráci.
Určitě spolu opět uděláme Masopust a školení hasičů.
Mladí hasiči u nás časem budou a bude jich víc než dost.
Návrh starosty na činnost 2016 - Václav Šimánek
- čištění koupaliště, sečení koupaliště a obecních ploch, údržba kurtu
- organizace bálu 5.2.2016, tombolu nosit týden před bálem
- organizace masopustu 6.2.2016
- stavění májky
- organizace Dětského dne
- příprava a organizace pouťového víkendu a dalších kulturních a sportovních akcí
- zakončení prázdnin
- dle možností organizace 1-2 zájezdů
- účast na hasičské soutěži
- půjčování stanu
- údržba víceúčelového zařízení
- příspěvky na rok 2016: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- děti – platí OÚ Zahořany
Hlasování – Pro:
28
Proti: 0
Zdrželi se:
0
Závěr
p. Šimánek – poděkování za účast, rozloučení a pozvánka na občerstvení, které připravil Martin
Červený
Zapsal: Pavel Volmut
Ve Staněticích dne 16.1.2016
Usnesení výroční valné hromady SDH Stanětice
Konané 16. 1. 2016 ve Staněticích
Výroční valná hromada SDH Stanětice po vyslechnutí zprávy o činnosti a
hospodaření za rok 2015, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje,
zprávy kontrolní a revizní rady, zprávy o činnosti mládeže, plánu práce na rok 2016,
diskusi a připomínkách přijímá následující opatření:
BERE NA VĚDOMÍ
1)Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2015
2)Zprávu o stavy výzbroje a výstroje
3) Zprávu kronikářky
4) Zprávu kontrolní a revizní rady
SCHVALUJE:
1) Plán činnosti na rok 2016
2) Členské příspěvky na rok 2016
UKLÁDÁ:
a) výboru SDH
1) Zabezpečit činnost SDH,tak aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou
hromadou.
2)Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a námětů
3)Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromáždění OSH
b) všem členům SDH
1) aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů v plánu činnosti na rok 2016
2) I nadále podporovat práci výboru SDH
c) zásahové jednotce
1) mít platné zdravotní prohlídky
2) účastnit se školení
Chlazení
Krbová kamna GRAND
Motorová stříkačka PS - 8
Audio
Wifi
HDMI switch
Zásobníky na papírové ručníky 2x
2x Koše 32L
HDMI kabel 15 m
Satelit
Klíč na plynoměr
2x Rozdvojka
Kasa
Pípa
Odkapávač na pivo
Postřikovač
Pivní vedení + spojky
Meteo stanice
Kompresor
Knihovna
Mop
Police
Potrubí pro digestoř
HDMI přepínač
Kohout na pípu
Sanitační soudek + chemie
Nástěnné hodiny
Zahradní hadice
2x Bílý Stan 8x4m
Červený stan 2x3m
Koše na tříděný odpad
Malé výčepní zařízení
Malá rohožka
Guma na police pod sklo
Zahradní traktor Husqvarna CTH 184T
Litinový rošt 158 x 260 mm
DMX LED Ball s dálkovým ovladačem
Poličky na poháry
Rychlovarná konvice
Rozdvojka - projektor
celkem
8000
15000
3500
5990
440
1402
784
658
590
4000
295
207
255
1620
400
249
782
824
2345
1000
200
280
400
446
400
2500
355
580
14000
3300
718
14715
20
400
48000
409
1770
350
390
45
137619
Koupeno 2015
Seznam majetku SDH Stanětice

Podobné dokumenty

Zápis - Stanětice

Zápis - Stanětice hospodaření za rok 2013, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje, zprávy kontrolní a revizní rady, zprávy o činnosti mládeže, plánu práce na rok 2014, diskusi a připomínkách přijímá n...

Více