Interní audit 2.0

Komentáře

Transkript

Interní audit 2.0
Interní audit 2.0
Služby EY
Interní audit 2.0
- výzva pro auditory a manažery
Interní audit 2.0 je novým trendem v oblasti interního auditu, který posouvá interní audit směrem k větší
užitečnosti pro byznys – jde o kombinaci rychlé, profesionální diagnostiky a interim managementu
(design řešení a implementace změn). Interní audit 2.0 pracuje na počátku podobně jako tradiční interní
audit (hodnocení současného stavu a návrh opatření), zároveň však následně vykonává takové činnosti,
kterými naplňuje aktuální potřeby firmy (poradenství a zařizování změn). Interní auditor 2.0 dokáže
zastávat tyto role současně, rozlišovat mezi nimi a vykonávat je na profesionální úrovni.
Poradce
Vnímá očima
manažera a
zaměřuje se na
byznys
IA 2.0
Diagnostika
2.0
Interim
manager
Umí zařizovat
změny
Umí rychle zjistit stav věcí
a dostat se do obrazu
Naším cílem je provádět audity
s jasnou přidanou hodnotou.
Interní audit 2.0 je kombinace toho nejlepšího
z diagnostiky (detailní a přesné porozumění
auditované oblasti) a change managementu. Interní
auditor se v průběhu provádění auditů vyskytuje
ve všech třech rolích – ANALYTIK, PORADCE,
INTERIM MANAGER, díky čemuž disponuje detailní
znalostí prostředí ze všech úhlů pohledů. Kombinace
výborné znalosti prostředí a 100% přenosu
informací napříč všemi fázemi Interního auditu 2.0
mu umožňuje najít to nejužitečnější a nejvíce
efektivní řešení.
Rozdíl mezi tradičním IA a IA 2.0
TRADIČNÍ INTERNÍ AUDIT
Smysl existence
Poskytnout ujištění (vůči standardům).
Profesní role
Interní auditor.
INTERNÍ AUDIT 2.0
Poskytnout službu užitečnou pro byznys firmy, respektive pro
potřeby manažerů.
Dokáže zastávat více rolí (interní auditor, poradce, interim
manager, člen projektového týmu, lektor, kouč, know-how
manager atd.), rozlišovat mezi nimi a všechny vykonávat na
profesionální úrovni.
Cíl a směřování úsilí
Splnit formulované zadání.
Najít a vytěžit potenciál auditované oblasti.
Klíčová slova
1. Procesy
1. Změna
2. Standardy
2. Potenciál
3. Dobře/špatně
3. Užitečnost
Hodnocení minulosti zaměřené na srovnání s
Při hodnocení minulosti zkoumá vedle procesů a nástrojů
definovaným standardem. Navrhuje nápravná
i byznysový potenciál a lidské prvky firemního systému.
opatření.
Doporučení jsou formulována v kontextu případného provádění
Diagnostika
změn.
Nároky
Nároky dané formálními požadavky na profesi
Nároky jsou definovány byznysovými potřebami, takže se
interního auditora.
neustále vyvíjejí a požadují kontinuální rozvoj interních auditorů.
Proč my?
Jsme lídry konceptu IA 2.0
Správní lidé
Zformulovali jsme koncept IA 2.0 a aktivně jej
prosazujeme a dále rozvíjíme. EY je globálním
lídrem v oblasti interního auditu.
Členové našeho týmu jsou odborníky na interní
audit, změnové řízení a rozvoj kompetencí lidí. Tým
doplňujeme o experty na auditované oblasti.
Unikátní metodika řízení změn
Nabízíme vyzkoušené
Vyvinuli jsme 2.0 metodiku pro řízení
změn založenou na systémovém přístupu.
Tým IA naší pražské pobočky prošel transformací
na útvar Interního auditu 2.0. Interní audity 2.0
realizujeme u našich současných klientů.
Náš tým
EY | Audit | Daně | Transakce | Poradenství
EY
Josef Severa
Partner, EY
Spoluautor konceptu Interní audit 2.0
Tel.: +420 225 335 438
Mobil: +420 603 577 865
[email protected]
Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb
v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost
problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál
nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše
zaměstnance, klienty i pro širší společnost.
Tomáš Pivoňka
Senior manažer, EY
Interní auditor 2.0
Tel.: +420 225 335 318
Mobil: +420 603 577 915
[email protected]
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských
firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou
osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným
garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci
navštivte prosím naše webové stránky ey.com.
Soňa Flieglová
Manažer, EY
Interní auditor 2.0
Tel.: +420 225 335 244
Mobil: +420 731 627 035
[email protected]
Štěpán Patrný
Manažer, EY
Interní auditor 2.0
Tel.: +420 225 335 433
Mobil: +420 731 627 240
[email protected]
Michael Vychytil
Manažer, EY
Interní auditor 2.0
Tel.: +420 225 335 398
Mobil: +420 731 627 059
[email protected]
Plain Management
Michal Kurfirst
Ředitel, Plain Management
Spoluautor konceptu Interní audit 2.0
Tel.: +420 257 213 522
Mobil: +420 777 335 335
[email protected]
© 2014 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné
spoléhat se jako na poskytnutí účetního, daňového ani jiného odborného
poradenství. V případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce.
ey.com
www.interniaudit20.cz
Informace o Plain Management
Plain Management je spoluautorem konceptu Interní audit 2.0 a jeho aktivním
propagátorem mezi odbornou a laickou veřejností. Naše společnost pomáhá měnit
svět firem, organizací, a lidí v nich, a efektivně využívat jejich zdroje a potenciál. Za
pomoci naší 2.0 metodologie řízení změn pomáháme klientům nacházet nová řešení
a nejen provádět, ale i opravdu dosahovat užitečné změny. Jsme přesvědčeni, že
firmy mohou chtít od svých pracovníků mnohem víc, než je běžné, a že pracovníci
mohou být mnohem spokojenější a úspěšnější, než je obvyklé. Víme, že mnoho věcí
lze dělat jednodušeji než se dnes dělají. Více informací najdete na našich webových
stránkách www.plainmanagement.cz.

Podobné dokumenty

Co-sourcing IA 2.0

Co-sourcing IA 2.0 Tým doplňujeme o experty na auditované oblasti. Nabízíme vyzkoušené Tým IA naší pražské pobočky prošel transformací na útvar Interního auditu 2.0. Interní audity 2.0 realizujeme u našich současných...

Více