Karel STUDENÝ Roman HAINZ Ondřej BEJBL Yvona BEJBLOVÁ

Transkript

Karel STUDENÝ Roman HAINZ Ondřej BEJBL Yvona BEJBLOVÁ
Petra
FOŘTOVÁ
Karel
STUDENÝ
Velitel týmu
ZI MV, řidič DRN
(ZŠMV), ZZA, školitel PP
Člen týmu
Pavel
GERÖ st.
Roman
HAINZ
Zástupce velitele
Řidič DRN (kurz ZZS LK),
ZZA
Člen týmu
ZZA, ZŠ MV
Ondřej
BEJBL
Jaroslava
HAINZOVÁ
ZZA
ZZA
Člen týmu
Člen týmu
Člen týmu
ZZA
Yvona
BEJBLOVÁ
Sylvie
HOLÍKOVÁ
ZZA
ZI ČČK, ZZA, školitel
PP
Člen týmu
Člen týmu
Ondřej
HRADEC
Michaela
KIRSCHOVÁ
ZZA
ZZA
Člen týmu
Jiří
JARISCH
Člen týmu
Řidič DRN (kurz ZZS LK),
ZZA, školitel PP,
maskér ČČK
Eliška
KIRSCHOVÁ
Člen týmu
Ilona
JARISCHOVÁ Bc.
ZZA, maskér ČČK
Základní batolecí
vzdělání
Václav
KLABAN
Člen týmu
ZZA, ZŠ MV
Člen týmu
Romana
KOHLOVÁ
Tereza
JARISCHOVÁ
ZZA, studentka SZŠ
ZZA
Člen týmu
Člen týmu
Tomáš
KRATOCHVÍL
David
KIRSCH
Člen týmu
ZZA, student UP –
zdravotnický
záchranář
ZZA
Člen týmu
Michal
LIPNICKÝ Dis.
Člen týmu
ZZA, fyzioterapeut, řidič
DRN
Veronika
PACHTOVÁ
Anna
STAHOŇOVÁ
ZZA, studentka LF UK
ZZA
Člen týmu
Člen týmu
Člen týmu
Michal
PERTUŠ
Vladimír
ŠATAVA MUDr.
Všeobecná sestra,
student TUL UZS, ZZA
Lékař
Člen týmu
Markéta
TAJMROVÁ
Petra
SVOBODOVÁ
Člen týmu
ZZA
Ondřej
MENŠÍK
ZZA
Člen týmu
POUŽITÉ ZKRATKY:
Dis. – Diplomovaná sestra
LF UK – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Člen týmu
ZZA
MUDr. - lékař
PP – první pomoc
Eva
MENŠÍKOVÁ
Člen týmu
Registrovaná všeobecná
zdravotní sestra, ZI
ČČK, maskér ČČK,
školitel PP, registrovaný
rozhodčí PP
TUL UZS – Technická univerzita Liberec, Ústav
zdravotnických studií
UP – Univerzita Pardubice
ZI ČČK – Zdravotnický instruktor Českého
Červeného kříže
ZI MV - Zdravotnický instruktor Ministerstva
vnitra
ZŠ MV – Zdravotnická škola Ministerstva vnitra
ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí