Celá nabídka ve formátu PDF Stáhněte si celou

Komentáře

Transkript

Celá nabídka ve formátu PDF Stáhněte si celou
Nabídka vzdělávacích exkurzí a školních výletů /
[ proč s námi? ]
[ exkurze – domácí ]
Nic není problém /
Partnerství /
Chceme být vaším
partnerem! Umíme si vážit
dlouhodobé spolupráce.
Tímto heslem se řídíme
při jakékoliv naší činnosti. Spokojený učitel =
spokojený žák!
Smysluplný program /
Našim exkurzím
a výletům dáváme
smysluplný obsah, nic
neděláme
jen tak.
Cenová dostupnost /
Náš zásadní cíl!
Na cestování spojené
s poznáváním
musí dosáhnout
co největší počet žáků!
Vlastní zkušenost /
Vzdělávací exkurze
a školní výlety si tvoříme
sami. Stojí za nimi pečlivá
příprava.
Obsah /
Vzdělávací exkurze – domácí /
02
Vzdělávací exkurze – zahraniční
/
Školní výlety – domácí
/
Školní výlety – zahraniční
/
Ostatní nabídka
/
Informace
Vysvětlivky /
novinka
/
doporučujeme
Nabídka vzdělávacích exkurzí a školních výletů /
/
14
18
42
58
61
[Jan Werich]
[ exkurze – domácí ]
[ exkurze – domácí ]
Památník Lidice
Památník Terezín
K lidické tragédii došlo dne 10. června 1942. První muzeum na památném místě bylo
otevřeno počátkem 50. let 20. století. Osud malé obce inspiroval mnohé umělce
a vznikla hodnotná sochařská díla. Stěžejním sochařským dílem je pomník lidických
dětí. V současné době je možné navštívit např. Růžový sad, Lidickou galerii a muzeum
s multimediální expozicí. Kromě prohlídky muzea a pietního území Památník Lidice
nabízí vzdělávací programy přizpůsobené věku žáků.
Vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení
roku 1947 z iniciativy vlády znovuobnoveného Československa. V ČR je jedinou
institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické
perzekuce v letech nacistické okupace. Exkurze obsahuje prohlídku Malé pevnosti,
Muzea ghetta a Magdeburských kasáren. V rámci prohlídky je možné zhlédnout
dokumentární filmy, případně navštívit i jiné objekty.
Určeno pro:
MŠ, ZŠ/GYM, SŠ/GYM
Časový rozsah:
4–6 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:210 Kč/žák (prohlídka bez vzdělávacího programu
nebo vzdělávací programy pro MŠ a 1.–3. ročník ZŠ),
230 Kč/žák (prohlídka se vzdělávacím programem
od 4. ročníku ZŠ)
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
7 hodin
celoročně
375 Kč/žák
Památník Ležáky
Památník Vojna Lešetice
Ležáky byly vyhlazeny 24. června 1942. Na místě původní osady se nachází
památník, který připomíná nešťastný osud obyvatel obce a zaznamenává její
historii. Památník nabízí výukové programy, které jsou zaměřeny na historii osady
Ležáky s využitím dobových materiálů.
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví je autenticky dochovaný
vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Areál sloužil v období
1949–1951 jako tábor nucených prací a do roku 1961 jako vězeňské zařízení
pro odpůrce komunistického režimu. Určeno pro:
ZŠ/GYM (2. stupeň ZŠ), SŠ/GYM
Časový rozsah:
7–8 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:400 Kč/žák,
410 Kč/žák (+ vzdělávací program)
02
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ +420 731 286 782 ]
ZŠ/GYM (8. a 9. ročník ZŠ), SŠ/GYM
6 hodin
celoročně
300 Kč/žák
03
[ exkurze – domácí ]
[ exkurze – domácí ]
Hornický skanzen Březové Hory
Hornický skanzen Mayrau
Poznejte v hornickém skanzenu, jak se těžilo stříbro, uran a další rudy. Zažijete
například jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídku štol, fárání
výtahem, seznámíte se s parními těžními stroji, mineralogickou sbírkou či havířským
folklorem. Na výběr je ze 3 okruhů – Ševčinský důl, Důl Anna a Důl Vojtěch. Nově je
otevřena další část štoly v Dole Anna. Cena závisí na výběru prohlídkových okruhů, je
možné kombinovat více okruhů, či spojovat dílčí části jednotlivých okruhů.
Důl Mayrau představuje jedinečnou památku na hornickou historii kladenského
kamenouhelného revíru. Skanzen je zachován v modelu tzv. posledního pracovního
dne, kdy vše bylo zachováno tak, jako by havíři odešli právě včera. Prohlídka je
vedena od cechovny, řetízkové šatny, lampovny po jámové budovy dolu. Oblíbenou
atrakcí je budova Dýmnice, která sloužila k cvičení báňských záchranářů. V rámci
exkurze je možné buď absolvovat základní prohlídku, nebo expedici po naučné
stezce s geologickou dílnou, či oba programy dohromady.
Určeno pro:
MŠ, ZŠ/GYM
Časový rozsah:
5–6 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:290 Kč/žák (kratší varianta),
310 Kč/žák (delší varianta)
Praktické dílničky pro děti
Středověk na Budči
Ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram jsme pro vás připravili speciální
nabídku, kterou si rozhodně nenechte ujít – Praktické dílničky pro děti. Je možné
si vybrat z těchto dvou dílen: Textilní archeologická dílna (3.–6. ročník ZŠ)
a Perníkářství (1.–5. ročník ZŠ). Pojeďte s námi a vyzkoušejte si stará řemesla, která
neztrácejí na svém kouzlu. Součástí exkurze je i prohlídka Hornického skanzenu
Březové Hory (vybraný okruh).
Vydejte se po stopách historie. Navštívíte improvizované obydlí vesničana, kde vám
kostýmovaný průvodce přiblíží život Slovanů. Prohlédnete si repliky nádobí, nářadí
a zbraní; vyzkoušíte si mletí obilí na žernovu, stříhání středověkými nůžkami. Kněžna
vám popíše dějiny Přemyslovců, putování a boje knížecí družiny. Na památku si
můžete vytvořit dobový šperk. Zkusíte psát do voskových tabulek kovovými rydly
tak, jak psal na Budči v 10. století mladý kníže Václav.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
04
Určeno pro:
ZŠ/GYM (3.–9. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
5–7 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:290 Kč/žák (základní prohlídka),
310 Kč/žák (naučná stezka a geologická dílna),
360 Kč/žák (oba dva programy)
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (1.–6. ročník ZŠ)
6 hodin
celoročně
300 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
[ [email protected] ]
MŠ, ZŠ (1.–4. ročník ZŠ)
5 hodin
19. červen–23. červen
260 Kč/žák
05
[ exkurze – domácí ]
Husitské muzeum v Táboře
Stará Boleslav
Seznamte se s dobou, kdy husitství nabylo na svém významu a velkou měrou
ovlivňovalo historii českých zemí. Můžete absolvovat standardní prohlídku (expozice
Husité, gotický sál, středověké podzemí a vyhlídková věž Kotnov), ovšem hlavní
nabídkou jsou lektorské programy pro jednotlivé stupně škol (v nabídce kromě
měsíce června). Novinkou je lektorský program v místě, kde Mistr Jan Hus přímo
pobýval a kázal – na Kozím hrádku. Ideální ve spojení s prohlídkou Tábora.
Vydejte se do jednoho z nejznámějších poutních míst v Česku a vyberte si ze dvou
vzdělávacích programů. Pokud vás nezaujme samotná Legenda sv. Václava
či Tajemství chrámů, navštivte Starou Boleslav při příležitosti zářijových oslav
sv. Václava. V průběhu dvou dnů po tomto významném svátku máme pro žáky
v prostředí slavnostně nazdobeného města připravenou speciální tematickou akci.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
MŠ, ZŠ/GYM, SŠ/GYM
7–9 hodin
celoročně
380 Kč/žák, 400 Kč/žák (+ lektorský program),
420 Kč/žák (+ lektorský program Jan Hus
na Kozím hrádku, 4.–7. ročník ZŠ)
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (3.–6. ročník ZŠ)
4–5 hodin
celoročně, akce 29. září–30. září
225 Kč/žák
Prácheňské muzeum v Písku
Městský palác Templ
Navštivte královské město a prohlédněte si mnohé historické artefakty na jednom
místě. Projděte se po nejstarším kamenném mostě v Čechách a po centru města
s mnoha památkami. V Prácheňském muzeu jistě oceníte zajímavé vzdělávací
programy zaměřené na pravěk či středověk. Za zhlédnutí stojí i další muzejní
expozice jako např. Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství a Písecký venkov v 19. století.
Absolvujte s námi v mladoboleslavském městském paláci ojedinělé výukové
programy z oblasti experimentální archeologie a středověké činnosti. Žáci pracují
ve skupinkách. Pod vedením zkušených pracovníků si vyzkoušejí rozličné činnosti
z dob minulých. Nově se v této sezoně můžete těšit také na dobu a život Karla IV.
Zvolte si z široké nabídky, který program vás nejvíce láká. V případě zájmu je možné
rozšířit exkurzi o návštěvu interaktivního archeologického hřiště na parkánu.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
06
[ exkurze – domácí ]
ZŠ/GYM (4.–6. ročník ZŠ)
7 hodin
září–prosinec, březen–červen (mimo pondělí)
370 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ +420 731 286 782 ]
MŠ, ZŠ/GYM (1.–7. ročník ZŠ)
5–6 hodin
celoročně (mimo pondělí)
360 Kč/žák, 390 Kč/žák (+ parkán)
07
[ exkurze – domácí ]
[ exkurze – domácí ]
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice
Ekocentrum Horka
Kdo z nás by si občas nechtěl osladit život! Ale víte vůbec, jak se cukr vyrábí? Pojeďte
se podívat do muzea v Dobrovicích, které nabízí expozice z oblasti cukrovarnictví,
řepařství a lihovarnictví. Hlavní nabídkou jsou lektorské programy, kde se žáci
prakticky seznámí s procesy pěstování, kvašení či s fungováním provozu cukrovaru.
V době řepné kampaně (říjen–leden) doporučujeme návštěvu průmyslového závodu
cukrovaru a lihovaru, kde uvidíte veškerou výrobu přímo v provozu.
Program se zaměřuje na ekologickou výchovu formou zážitkových aktivit. V Ekocentru
se seznámíte se životem kmene Bójů, tedy Keltů, kteří v období 2. století př. n. l. rovněž
obývali malebný kopec Horka. Obdržíte kartičku a plníte vědomostní a dovednostní
úkoly.
Exkurzi je možné spojit s návštěvou Kolínské řepařské drážky. Užijete si výlet vlakem
s dieselovou lokomotivou po úzkorozchodné trati a prohlídku muzeální expozice.
Další možností je spojení s návštěvou ZOO Chleby.
Určeno pro:
ZŠ/GYM, SŠ/GYM
Časový rozsah:
5–6 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:320–330 Kč/žák (lektorský program vyjma 1. a 5. ročníku
ZŠ), 310 Kč/žák (exkurze do průmyslového závodu),
340–370 Kč/žák (exkurze do průmyslového závodu
+ vybraný muzejní okruh)
MŠ, ZŠ/GYM (1.–6. ročník ZŠ)
6–9 hodin
září–říjen, duben–červen (mimo pondělí)
350 Kč/žák, 480 Kč/žák (+ Kolínská řepařská drážka, pouze ZŠ),
490 Kč/žák (+ ZOO Chleby, pouze ZŠ)
Automobilka Škoda Mladá Boleslav
Ekocentrum Čapí hnízdo
Pojeďte s námi za vůní benzínu po stopách pánů Laurina a Klementa, kteří značku
Škoda před více než 100 lety vybudovali. Do světa motorů vás přenese místní
průvodce a provede od historických počátků až po nejmodernější současnost.
Nové poznatky si osvojíte také díky pracovním listům nebo interaktivní dotykové
obrazovce. Na vlastní oči uvidíte řadu sportovních vozů a prototypů. Od 10 let věku
je možné muzeum spojit s prohlídkou současných výrobních provozů.
Navštivte moderní ekocentrum blízko Benešova. Čeká vás exkurze s místním
lektorem, který přiblíží souvislosti a vzájemné působení člověka, živočichů, krajiny
a vodních toků, povypráví o životě na farmě, historii a vývoji krajiny. Potkáte
některé druhy hospodářských zvířat a navštívíte Labyrint poskytující domov
hendikepovaným zvířatům. Zbylý čas můžete prožít v lanovém parku v areálu
ekocentra. Exkurzi je možné rozšířit o jeden z výukových programů.
Určeno pro:
MŠ, ZŠ/GYM
Časový rozsah:
5–6 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:300 Kč/žák (prohlídka muzea, MŠ),
330 Kč/žák (prohlídka muzea, ZŠ a SŠ),
350 Kč/žák (prohlídka muzea a závodu)
08
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
MŠ, ZŠ/GYM
Časový rozsah:
5–7 hodin
V nabídce:
září–říjen, duben–červen
Cena:
340 Kč/žák, 360 Kč/žák (+ stanoviště),
390 Kč/žák (+ výukový program)
[ [email protected] ]
09
[ exkurze – domácí ]
[ exkurze – domácí ]
iQLANDIA
Techmania Science Center
Navštivte svět vědy a techniky – moderní science centrum, 4K planetárium, stovky
originálních exponátů a ohromujících experimentů. Na každé proč zde najdete proto.
Přesvědčte se a sami vyzkoušejte, že věda může být zároveň zábava. Vybírejte
z pestré nabídky netradičních interaktivních vzdělávacích programů. Tematické
science show probíhají frontální formou se zapojením žáků do experimentů. Laborky
jsou práce ve skupině 3 – 4 žáků na připravených stanovištích.
Stovky interaktivních exponátů, programy v dílnách a laboratořích, zábavné vědecké
show nebo 3D Planetárium, gyroskop a krátké filmy promítané na obří interaktivní
globus – to vše můžete vidět v Techmania Science Center v Plzni. Techmania
s vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy
a techniky a láká k experimentování. Nachází se v historických budovách plzeňské
Škodovky, za které získala několik ocenění Stavba roku.
Určeno pro:
ZŠ/GYM (od 4. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
Časový rozsah:
7–8 hodin
V nabídce:
celoročně (září–duben mimo pondělí)
Cena:430 Kč/žák, 460 Kč/žák (+ tematická science show),
480 Kč/žák (+ zábavná science show),
480 Kč/žák (+ laborky), 480 Kč/žák (+ 4K planetárium)
iQPARK
VIDA! science centrum
Navštivte první science centrum svého druhu v ČR – inteligentní zábava, interaktivní
exponáty, pochopení přírodních jevů. Čekají vás vodní hrátky, šikmá místnost,
zrcadlový labyrint, rotující válec a mnohem víc. Oblíbená je expozice Svět kolem nás,
kde si lze zahrát různá povolání. Kromě jednotlivých expozic se nabízí interaktivní
vzdělávací programy tematické science show se zapojením žáků do experimentů či
vědecké dílničky, kde si děti samy vyzkouší provádění pokusů.
Nabízíme jedinečnou exkurzi do nejmladšího science centra, které má zvídavost
již v názvu – brněnského VIDA! Čeká vás více jak 140 interaktivních exponátů,
nad kterými vám zůstane „rozum stát“. Pochopíte nejrůznější přírodní fenomény.
Neviditelné a těžce pochopitelné jevy se stanou hmatatelnými a zajímavými. Čekají
vás expozice odhalující záhady života ve čtyřech oblastech – Planeta, Civilizace,
Člověk a Mikrosvět. Součástí exkurze je science show – představení plné zábavných
experimentů. Exkurzi je též možné rozšířit o výukový program.
Určeno pro:
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
Časový rozsah:
6–7 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:390 Kč/žák,
420 Kč/žák (+ tematická science show),
420 Kč/žák (+ dílničky)
10
Určeno pro:
MŠ, ZŠ/GYM, SŠ/GYM
Časový rozsah:
7–10 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:430 Kč/žák, 440 Kč/žák (+ Science on a Sphere),
460 Kč/žák (+ dílny nebo laboratoře),
550 Kč/žák (+ 3D Planetárium)
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ +420 731 286 782 ]
ZŠ/GYM, SŠ/GYM
10–11 hodin
celoročně
580 Kč/žák, 620 Kč/žák (+ výukový program)
11
[ exkurze – domácí ]
[ exkurze – zahraniční ]
Sladovna Písek
Navštivte s námi píseckou galerii hrou a její unikátní interaktivní výstavy. V této sezoně
vás čeká dosud nejambicióznější projekt Sladovny – Objevárium: Leonardo! Pojeďte
nahlédnout do geniálního světa Leonarda da Vinci nebo se seznámit s krásou
tiskařského umění v Tiskařišti či ovlivnit příběhy loutek v Loutkové akademii. Všechny
výstavy mají jedno společné – vtáhnou vás do hry a vy nebudete chtít skončit!
Během jedné návštěvy je možné zkombinovat dvě interaktivní výstavy dohromady.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
MŠ, ZŠ/GYM
7–8 hodin
celoročně, výstava Objevárium: Leonardo!
31. říjen–28. duben
365 Kč/žák, 390 Kč/žák (dvě výstavy)
Lidická galerie
Navštivte s námi Lidickou galerii, která se nachází uprostřed nových Lidic, asi
500 m od Památníku Lidice. V průběhu školního roku jsou pro vás připraveny
tematické výstavy s doprovodným vzdělávacím programem jako např. Do školy
na druhý konec světa? (MŠ), Svět v Lidicích (1. stupeň ZŠ), Kdo je kdo? Co je co?
(2. stupeň ZŠ) či „Jak se žije umělci“ (MŠ a ZŠ).
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
12
MŠ, ZŠ/GYM
5 hodin
září–listopad, výstava „Jak se žije umělci“ leden–duben
235 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
[Sókratés]
[ exkurze – zahraniční ]
Památník koncentračního tábora Osvětim
Památník koncentračního tábora Mauthausen a město Linz
Tato vzdělávací exkurze připomene dnešní mládeži, jaké hrůzy se odehrávaly
za 2. světové války, co dokázal udělat člověk člověku. Jako učitelé dějepisu bychom
měli našim žákům umožnit, aby poznali temnou historii Evropy. Při prohlídce
dochovaných objektů koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim a Osvětim II –
Březinka člověk přemýšlí nad tím, jakou hodnotu má lidský život a jak se takové
události mohly stát. Poučení z historie, to je jediný cíl této exkurze.
V případě zájmu možno rozšířit o návštěvu města Krakova a solných dolů ve Věličce.
Absolvujte exkurzi spojující nedávnou historii, která by neměla být zapomenuta,
s poznáním města ceněného pro své historické památky. Do koncentračního tábora
Mauthausen byli deportováni hlavně političtí odpůrci nacismu. Neblaze ho proslavily
tzv. schody smrti vedoucí z kamenolomu, po kterých byli vězni nuceni vynášet celé
bloky kamenů.
Linec – starobylé město na Dunaji založené za římské vlády okouzluje řadou
historických míst. Také výhled z poutního kostela na Pöstlingbergu je dechberoucí.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 8. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
18 hodin, 2 dny
celoročně
1 090 Kč/žák, 2 190 Kč/žák (dvoudenní s Krakovem),
2 490 Kč/žák (dvoudenní s Krakovem a Věličkou)
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 8. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
15 hodin
celoročně
740 Kč/žák
Památník koncentračního tábora Flossenbürg
Památník koncentračního tábora Dachau a město Mnichov
Památník koncentračního tábora Flossenbürg nabízí možnost důkladně se seznámit
s obdobím 2. světové války. Prohlídka historického areálu zahrnuje například bývalé
vězení nebo pamětní místo „Údolí smrti“. K vidění je i část výstavy „Koncentrační
tábor Flossenbürg 1938–1945“ a projekce filmu „My jsme přežili – ostatní zde zůstali“.
Součástí exkurze je prohlídka kamenolomu, ve kterém bylo několik tisíc vězňů nuceno
vykonávat těžkou práci.
Poznejte místo, které se do historie zapsalo jako jedna z nejstrašnějších chyb lidstva.
Buďte svědky, čeho je člověk schopen pod nátlakem propagandy a nenávisti.
Na vlastní kůži pociťte mrazivou atmosféru selhání lidskosti. Dějiny na tomto místě
zkoumáme proto, abychom se poučili z chyb našich předků a již se tak nikdy
nemusely opakovat mnohé krutosti období 2. světové války.
Spojení s Mnichovem – městem, kde se před 2. světovou válkou rozhodlo o osudu
tehdejšího Československa – se zde nabízí jak geograficky, tak i historicky.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
14
[ exkurze – zahraniční ]
ZŠ/GYM (od 8. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
12 hodin
celoročně
550 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ [email protected] ]
ZŠ/GYM (od 8. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
dva dny
celoročně
2 280 Kč/žák
15
[ výlety – domácí ]
[Ernest Hemingway]
[ výlety – domácí ]
Říp
Farma–park Blaník
Vystoupejte na památnou horu Říp a dozvíte se, jak hora přišla ke svému názvu
a proč se říká, že česká země oplývá mlékem a strdím. Navštivte rotundu sv. Jiří,
poslouchejte pravdy či nepravdy o praotci Čechovi a seznamte se s okolní přírodou
a tajemnými zákoutími zdejšího kraje.
Výlet za českou minulostí můžete spojit také s návštěvou vyhlídky nad soutokem
Vltavy a Labe v Mělníku. Zámeckou vinici pod vyhlídkou prý založila svatá Ludmila.
Na farmy se obvykle putuje za zvířaty a za zábavou. O tom, že obojí najdete
i na Farmě Blaník, není pochyb. Ale slyšeli jste už někdy o tajemných bytostech
Močálnících? Rýžovali jste někdy zlato, nebo hledali Blanický poklad? Navštivte
s námi ­Farma–park pod blanickou horou, kde na vás toto všechno čeká.
Zahrajte si interaktivní zábavnou hru Blanický desetiboj. Je určena dětem od 4 let.
Děti plní různé úkoly a orientují se podle mapky. Výlet je možné spojit s výšlapem
na horu Velký Blaník a na rozhlednu (pouze pro 1.–2. ročník ZŠ).
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
MŠ, ZŠ/GYM
6 hodin
září–říjen, duben–červen (mimo pondělí)
290 Kč/žák, 315 Kč/žák (+ Mělník)
Určeno pro:
MŠ, ZŠ (1. a 2. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
6–10 hodin
V nabídce:
září–říjen, duben–červen
Cena:380 Kč/žák, 390 Kč/žák (+ krmení),
400 Kč/žák (+ krmení a edukativní program),
450 Kč/žák (+ krmení a projížďka), 470 Kč/žák (+ Blaník)
Blaník
Farmapark Soběhrdy
Důvodů, proč navštívit bájnou horu Blaník je mnoho. Její přírodní krásy učarovaly
v dávné historii i skupině rytířů knížete Václava natolik, že se zde uložila k odpočinku.
A spí zde prý dodnes. Vydejte se s námi po stopách této staré české pověsti
a vystoupejte na horu Blaník. Odměnou bude výhled na podmanivou okolní krajinu
a svět vám bude chvíli ležet u nohou. Výlet je možné spojit s návštěvou Farmy
Blaník (pouze pro 1.–2. ročník ZŠ).
Pojeďte se seznámit s rozličnými druhy zvířat z farem z celého světa v jejich
přirozeném prostředí. Od místního ošetřovatele se dozvíte, jak žijí. Mazlení a hlazení
je vřele doporučováno! Domluvit se dá také jízda na ponících a krmení. K dispozici
je kryté hřiště, kde se děti mohou vyřádit na skákacím hradu, prolézačkách
a skluzavkách. Není mnoho míst, kde může člověk fascinovaně přihlížet přírodnímu
koloběhu. Navštivte s námi Farmapark Soběhrdy a ocitnete se na místě, kde to
zažít jde.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
18
[ výlety – domácí ]
ZŠ/GYM
6 hodin
září, duben–červen (mimo pondělí)
290 Kč/žák, 470 Kč/žák (+ Farma Blaník)
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
MŠ, ZŠ (1. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
5 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:
370 Kč/žák, 395 Kč/žák (+ krmení),
420 Kč/žák (+ jízda na ponících, pouze ZŠ)
[ +420 731 286 782 ]
19
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Mirakulum
Šťastná země
Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí 10 hektarů originální zábavy
a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. Najdete tady lesní
hřiště a kontaktní ZOO, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní
chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkokolejnou železnici, která park
propojuje se sousedním Tankodromem. Mirakulum je ideální místo pro jeden
perfektně prožitý den plný zábavy.
Šťastná země je přírodní zábavní areál pro děti. Je to země, kde mohou být děti
opravdu šťastny. Kromě dřevěného hradu Trosky na vás čeká i trpasličí vesnička,
pískové rýžoviště, prolézačky nebo oblíbené vzduchové trampolíny. Kdo by se
chtěl něco dozvědět, může navštívit prožitkový geopark. Největší kus zábavy si
ale užijete na programu Kouzlení s kouzelníkem Tomem, který pěkně zlobí a často
ve Šťastné zemi ztrácí svoje poklady. Pomozte mu je zase najít!
Určeno pro:
MŠ, ZŠ (1.–4. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
7–9 hodin
V nabídce:
září–říjen, květen–červen
Cena:
400 Kč/žák,
520 Kč/žák (+ jízda úzkokolejným vláčkem)
MŠ, ZŠ (1.–5. ročník ZŠ)
7–8 hodin
září–říjen, květen–červen
365 Kč/žák (pouze vstup), 415 Kč/žák (+ program)
Historická vesnice Botanicus
Zeměráj
Prozkoumejte historickou vesničku řemesel a nádherné zahrady arboreta
Botanicus. Mistři řemesel vám ukážou, čím se živili a jaký přínos měla jejich práce.
Seznámíte se s tradičními rukodělnými řemesly, jako je např. košíkářství, voskařství
nebo knihtisk. Některá z nich si budete moci vyzkoušet na vlastní kůži. Historická
vesnička Botanicus je kouzelné místo, kde se dozvíte, jaké to bylo žít ve středověku
v souladu s přírodou, platit groši a jíst vikingské palačinky!
Zeměráj je zážitkový park na ploše 8 ha. Ponořte se do světa hlavolamů, her,
dobrodružných úkolů, řemesel a historie dob dávno minulých. Poznejte provázanost
lidského života a přírody, objevujte, tvořte a prožívejte Zeměráj všemi smysly.
Vyzujte si boty a projděte se po 1 km dlouhé louce starých časů! Naslouchejte
kvákání žab a zurčení potůčku.
V případě celodenního výletu je možné navštívit jeden z výukových programů
v Ekocentru Budař.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
20
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
MŠ, ZŠ/GYM (1.–7. ročník ZŠ)
7 hodin
září–říjen, duben–červen (mimo pondělí)
290 Kč/žák (MŠ), 320 Kč/žák (ZŠ),
390 Kč/žák (MŠ + kapesné 10 grošů na dítě),
420 Kč/žák (ZŠ + kapesné 10 grošů na dítě)
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ [email protected] ]
MŠ, ZŠ (1.–5. ročník ZŠ)
9–10 hodin
září, květen–červen
390 Kč/žák (MŠ, pouze vstup), 400 Kč/žák (ZŠ, pouze vstup),
430 Kč/žák (+ výukový program)
21
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Lanový park Slapy
Lanový park Slapy se nachází na úpatí Živohošťského mostu v hluboké rokli, která
mu dává zvláštní kouzlo. Park je rozdělen na tři trasy dle obtížnosti. Nejjednodušší
je Horní trasa a nejdelší Křížová trasa. Na vše dohlíží zkušení instruktoři a bezpečnost je zajištěna také jistícími popruhy. Novinkou je „Junior Park“ pro nejmenší,
kteří si ještě netroufají na velké překážky. Vyzkoušejte a budete se sem rozhodně
rádi vracet!
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
22
MŠ, ZŠ/GYM, SŠ/GYM
6–8 hodin
září–říjen, duben–červen
(po dohodě možno i listopad–březen)
370 Kč/žák (Junior Park a Mini Zip Park),
420 Kč/žák (Horní trasa), 490 Kč/žák (Křížová trasa), 580 Kč/žák (Horní a Křížová trasa)
[ www.pragotourplus.cz ]
[ +420 731 286 782 ]
23
[ výlety – domácí ]
ZOO Chleby
ZOO Dvůr Králové nad Labem
Jedna z nejmenších českých zoologických zahrad se nachází v obci Chleby
nedaleko od Nymburka. Popularitu si získává především tím, že umožňuje těsnější
kontakt návštěvníků se zvířaty. V současné době chová ZOO přes 70 druhů zvířat.
Najdeme zde také nově otevřené dětské hřiště, několik kontaktních výběhů, sochy
vyhubených zvířat a mnoho dalšího.
Výlet je možné spojit s návštěvou Ekocentra Horka nebo s Kolínskou řepařskou
drážkou.
Druhá největší zoologická zahrada v ČR s více než 60letou historií. Je významným
světovým chovatelem afrických zvířat. Řadí se mezi nejkrásnější ZOO Evropy
i světa. Jako jediná v ČR nabízí od května do září Africké safari, v němž návštěvníci
projíždějí ve speciálně upravených safaribusech mezi volně vypuštěnými zvířaty
– kopytníky a ptáky. ZOO chová téměř 300 druhů zvířat. Součástí ZOO je galerie
obrazů Zdeňka Buriana, slavného ilustrátora pravěku.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
MŠ (všechny varianty); ZŠ (pouze varianta s Ekocentrem Horka či Kolínskou řepařskou drážkou; 1. a 2. ročník ZŠ)
6–9 hodin
celoročně; s Ekocentrem Horka (mimo pondělí)
či Kolínskou řepařskou drážkou září–říjen, duben–červen
320 Kč/žák, 490 Kč/žák (+ Ekocentrum Horka),
470 Kč/žák (+ Kolínská řepařská drážka)
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
MŠ, ZŠ/GYM
9 hodin
celoročně
500 Kč/žák
ZOO Liberec
ZOO Plzeň a DinoPark
Liberecká ZOO je nejstarší zahrada v České republice. Je zde chováno více než
180 druhů zvířat. Velkými lákadly zahrady jsou bílí tygři a lachtani. Mezi největší
úspěchy patří odchov samečka takina zlatého, oslů somálských, orlů kamčatských,
orlosupů bradatých, krokodýla čelnatého a himalájského sudokopytníka nahura
modrého – jediný chov v českých ZOO.
Výlet je možné spojit s návštěvou IQLANDIE, IQPARKu nebo s výstupem na Ještěd.
Druhá nejstarší ZOO v ČR vznikla v roce 1926. Významný je chov varanů komodských,
nejmohutnějších ještěrů na světě. V ZOO najdete více jak 6500 jedinců zvířat.
Zajímavostí je statek z 19. století Lüftnerka s domácími zvířaty a 400 exponáty
zemědělského náčiní. Unikátní je také expozice „Svět v podzemí“, která představuje
různé typy podzemních prostor a jejich obyvatele. Součástí ZOO je DinoPark, kde
je ke zhlédnutí třicet převážně druhohorních dinosaurů.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
24
[ výlety – domácí ]
MŠ (pouze ZOO), ZŠ/GYM
7–10 hodin
celoročně
390 Kč/žák, 570 Kč/žák (+ iQLANDIA), 530 Kč/žák (+ iQPARK, pouze 1. stupeň ZŠ), 520 Kč/žák (+ Ještěd)
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ [email protected] ]
MŠ, ZŠ/GYM
7–8 hodin
celoročně (DinoPark září–říjen, duben–červen)
490 Kč/žák, 430 Kč/žák (pouze ZOO)
25
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Karlštejn
Zámek Hluboká
Hrad Karlštejn zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl
vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení
královských pokladů. Uvidíte například Dvořenínskou síň, Rytířský sál s kaplí
sv. Mikuláše nebo Královský sál předků. Velkým lákadlem, proč Karlštejn navštívit,
může být kopie české svatováclavské koruny, která je zde vystavena. Výlet je možné
spojit s místní turistickou stezkou s výhledem na známé Lomy Amerika.
Navštivte s námi jeden z nejznámějších českých zámků. Sídlo Schwarzenbergů
přestavěné ve stylu windsorské gotiky je skutečným klenotem jižních Čech.
Během prohlídky interiéru zámku uvidíte bohatě zdobené místnosti s nádhernými
dřevořezbami, které vás na chvílí přenesou do 19. století. Během naší návštěvy
neopomeneme ani krásný zámecký park s vyhlídkami do okolního kraje.
V sezóně doporučujeme i návštěvu místní zoologické zahrady.
Určeno pro:
ZŠ/GYM (3.–9. ročník ZŠ, varianta s Lomy Amerika
6.–9. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
6–9 hodin
V nabídce:
září–prosinec, březen–červen (mimo pondělí)
Cena:
400 Kč/žák, 450 Kč/žák (+ Lomy Amerika, 2. stupeň ZŠ)
Český Krumlov
Hrad Trosky a Prachovské skály
Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů
s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy. To vše nabízí Český
Krumlov, který je od roku 1992 zapsaný do seznamu UNESCO. Prohlédnete si
monumentální státní hrad a zámek Český Krumlov, který patří mezi nejvýznamnější
středoevropské památky. Během prohlídkové trasy uvidíte například zámeckou
kapli, renesanční pokoje nebo ložnici kněžny Eleonory A. Schwarzenbergové
a mnohé další.
Navštivte hrad Trosky stojící na dvou čedičových skaliscích. Při prohlídce hradu
si vyslechnete jeho příběh, vystoupáte na obě vyhlídky a vychutnáte si výhled
do okolní krajiny.
Čeká vás i jedno z nejkrásnějších míst v Čechách – Prachovské skály. Společně
se projdeme v úzkých soutěskách, po schodech vytesaných do skal, poznáme
nejzajímavější skalní útvary. Celý Český ráj budete mít jako na dlani!
Je možné objednat také samostatný výlet na Prachovské skály.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
26
Určeno pro:
ZŠ/GYM (od 3. ročníku ZŠ)
Časový rozsah:
8–10 hodin
V nabídce:
celoročně (mimo pondělí);
+ ZOO pouze září–říjen, duben–červen
Cena:
510 Kč/žák, 610 Kč/žák (+ ZOO)
ZŠ/GYM (od 3. ročníku ZŠ)
10 hodin
září–říjen, duben–červen (mimo pondělí)
570 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
ZŠ/GYM (od 3. ročníku ZŠ)
Časový rozsah:
8–9 hodin
V nabídce:
září, květen–červen (mimo pondělí);
samostatně Prachovské skály září–říjen, duben–červen
Cena:
440 Kč/žák, 370 Kč/žák (pouze Prachovské skály)
[ +420 731 286 782 ]
27
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Kokořínsko
Koněpruské jeskyně
Navštivte s námi hrad Kokořín, který leží na ostrohu pískovcové skály nad
Kokořínským dolem. Poté se přesuneme do obce Romanov u Mšena, odkud
vyrazíme pěšky na Cinibulkovu cestu a do skalního Bludiště. Absolvujeme 2,5 km
dlouhou trasu mezi skalními soutěskami a komíny v kvádrových pískovcích,
projdeme si skály s vytesanými schůdky a úzkými průchody. Navštívíme také skalní
vyhlídky, odkud je krásný výhled na České středohoří a Housecké vrchy.
Projděte si 620 metrů dlouhou podzemní trasu a vystoupejte po téměř 500 schodech! Odměnou vám bude pohled na vzácnou krápníkovou výzdobu Koněpruských
jeskyní, z nichž nejstarší a nejznámější je tzv. koněpruská růžice tvořená opálem.
Neméně krásné je také okolí jeskyní. Na povrchu se vydáme po naučné stezce Zlatý
kůň na stejnojmenné návrší. Je z něj nádherný výhled do Českého krasu.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 3. ročníku ZŠ)
8 hodin
září, duben–červen (mimo pondělí)
360 Kč/žák
ZŠ/GYM (3.–9. ročník ZŠ)
5–7 hodin
září–listopad, duben–červen
330 Kč/žák, 380 Kč/žák (+ naučná stezka)
Punkevní jeskyně a propast Macocha
Velbloudí farma a Chýnovská jeskyně
Punkevní jeskyně a propast Macocha jsou nejznámějším útvarem Moravského
krasu. Prozkoumejte dómy jeskyně zdobené nádhernou krápníkovou výzdobou
a poslechněte si hned několik verzí známé legendy o Macoše. Při návštěvě budete
mít možnost spatřit úchvatnou scenérii propasti Macocha nejen ze dvou různých
vyhlídkových můstků, ale také ze samotného dna propasti.
V případě zájmu je možné program rozšířit o návštěvu Domu přírody nebo o jízdu
lanovou dráhou.
Zajímá vás, jestli je velbloudům v zimě zima, jestli jim šplouchá v hrbu nebo kolik má
prstů lama? Chcete se projet na velbloudovi, povodit si lamu a naučit se vyčesávat
jejich srst? Láká vás ocitnout se na chvíli ve světě podzemních chodeb s fascinující
barevně mramorovanou strukturou stěn a stropů? Pak vás tento výlet okouzlí! Navštivte s námi velbloudí farmu a Chýnovskou jeskyni.
Určeno pro:
ZŠ/GYM (4.–9. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
12–13 hodin
V nabídce:
září, duben–červen
Cena:
6 60 Kč/žák, 720 Kč/žák (+ jízda lanovkou jeden směr),
720 Kč/žák (+ Dům přírody),
780 Kč/žák (+ jízda lanovkou jeden směr a Dům přírody)
28
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
MŠ (pouze Velbloudí farma), ZŠ/GYM (1.–5. ročník ZŠ,
varianta s Chýnovskou jeskyní 2.–5. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
5–7 hodin
V nabídce:
září–říjen, duben–červen (mimo pondělí)
Cena:
460 Kč/žák, 370 Kč/žák (bez Chýnovské jeskyně)
[ [email protected] ]
29
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Zámek Loučeň a Labyrintárium
Svíčkárna Šestajovice
Navštivte slavné Labyrintárium v zámecké zahradě zámku Loučeň. Čeká vás
11 různých labyrintů a bludišť, v nichž si užijete spoustu legrace a procvičíte si svoje
orientační schopnosti. V případě zájmu si nenechte ujít také samotný zámek Loučeň,
po kterém vás provede komorník Jeho Jasnosti, kněžna nebo knížecí nadlesní
v dobových kostýmech.
Na zámku též můžete absolvovat jeden z šesti výukových programů, který trvá
přibližně 3 hodiny.
I dnes patří svíčky neodmyslitelně k našemu životu, ale dřív si bez nich lidé neuměli
svůj život představit. Zkuste si, jaké to bylo v době, kdy se svíčky zdobily ručně.
Nahlédněte do české svíčkárny Rodas v Šestajovicích, která funguje od roku 1990.
Děti si mohou zkusit vyrobit a ozdobit vlastní svíčku a naplnit sáček esenciální
solí do koupele nebo ozdobit perníček. Svíčkárna v Šestajovicích nabízí nevšední
zážitek velkého množství různých vůní a barev.
Určeno pro:
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
Časový rozsah:
7–8 hodin
V nabídce:
září–listopad, leden–červen
Cena:
420 Kč/žák (prohlídka zámku a Labyrintárium),
350 Kč/žák (pouze Labyrintárium),
420 Kč/žák (výukový program a Labyrintárium),
490 Kč/žák (výukový program a Labyrintárium, květen–červen)
MŠ, ZŠ (1.–3. ročník ZŠ)
4 hodiny
celoročně
od 280 Kč/žák do 350 Kč/žák dle vybrané varianty
Staré Hrady
Den s permoníky
Zavítejte do světa pohádek, tajů a kouzel. Potkáte čarodějnice a kouzlobabky,
princezny, čerty, strašidýlka a skřítky. Prozkoumejte pohádkový hrad od sklepa
po půdu. To vše na vás čeká na Starých Hradech u Jičína.
Okruh 1: Zámecké pohádkové sklepení
Okruh 2: Hradní pohádková půda
Okruh 3: Dračí královská komnata
Čarodějná Bestyjola: čeká na vás všelijaká havěť a důležité čarodějnické
nezbytnosti a potřebnosti.
Den s permoníky je zábavným i naučným interaktivním programem pro děti.
Poslechněte si vyprávění příběhu s písničkami, ve kterém vystupují skřítci permoníci
v čele s mocným Permonem. Projeďte se důlním vláčkem po Prokopské štole,
kde se skřítkové čas od času zjevují. Podzemí tu ožívá jako za starých časů, a to
nejen prací havířů.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
30
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
6–7 hodin
září–listopad, leden–červen
355 Kč/žák (1 okruh), 385 Kč/žák (1 okruh a Bestyjola), 435 Kč/žák (2 okruhy a Bestyjola)
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ +420 731 286 782 ]
MŠ, ZŠ (1.–3. ročník ZŠ)
5 hodin
6. a 7. říjen, vybrané dny v druhé polovině května
290 Kč/žák
31
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Husitské dny v Táboře
Tábor třikrát jinak
Seznamte se s husitským obdobím hravou formou! V Housově mlýně vás čeká
divadelní představení o cestě Mistra Jana Husa do Kostnice, středověké soutěže
a hry, ukázky dobových řemesel, zbraní a husitské výstroje. Buďte svědky dobývání
husitského bojového vozu, vyslechněte si legendy z okolí Tábora a objevujte
zajímavosti spojené s životem husitů.
Výlet je možné spojit s prohlídkou města Tábor, nebo s návštěvou Husitského
muzea v Táboře.
Poznejte město Tábor novým způsobem a prožijte den plný zábavy, dovádění
a mlsání. Můžete se těšit na expozice a dílničky v Muzeu čokolády a marcipánu.
Ve filmové zbrojnici v Housově mlýně si vyzkoušíte zbroj a rekvizity, které hrály
v mnoha historických filmech. V Muzeu LEGA uvidíte stovky exponátů poskládaných
z více jak milionu kostiček. Některé z nich dokonce budete moct sami vyzkoušet.
V případě zájmu je možné zajistit také oběd v historické krčmě Housův mlýn.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (3.–7. ročník ZŠ)
7–10 hodin
druhá polovina května–první polovina června
410 Kč/žák, 430 Kč/žák (+ prohlídka města),
540 Kč/žák (+ Husitské muzeum)
ZŠ/GYM (3.–6. ročník ZŠ)
8 hodin
celoročně
550 Kč/žák
Doba Karla IV.
Po stopách husitů
Program Housova mlýna v Táboře je koncipován jako interaktivní procházka
významnými počiny Karla IV. Na jednotlivých stanovištích bude možno náhlednout
i do císařova soukromého života, chybět nebudou oblíbené dobové pokrmy
či zábava a móda Karlových manželek. Některé z aktivit si budete moct i sami
vyzkoušet, např. dobové tance nebo střelbu z luku. Celá prohlídka je zároveň
soutěžní a výherce bude odměněn jízdou na koni.
V případě zájmu je možné výlet rozšířit o prohlídku města Tábor a výstup na kostelní
věž.
Zajímá vás, kdo byl Jan Hus, jak žili první husité a jak vzniklo město Tábor?
Jak tenkrát bojovali a čemu se věnovaly jejich ženy a děti? Pojďte si zkusit, jaké to
bylo být husitou. Na tomto výletu se nebudete pouze učit, ale opravdu to zažijete
na vlastní kůži! Vydejte se po stopách husitů na třídenní výlet ve městě Tábor.
Navštívíte Kozí hrádek, který byl prý útočištěm Jana Husa; Housův mlýn, kde vás
přivítají bratři a sestry husité a také Husitské muzeum v Táboře.
Určeno pro:
ZŠ/GYM (3.–7. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
7–8 hodin
V nabídce:
říjen
Cena:
410 Kč/žák, 430 Kč/žák
(+ prohlídka města a výstup na kostelní věž)
32
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ www.pragotourplus.cz ]
Určeno pro:
ZŠ (3.–5. ročník ZŠ)
Časový rozsah:
3 dny
V nabídce:
květen–červen
Cena:
2 100 Kč/žák (v ceně výletu je zahrnuta doprava, služby
průvodce, ubytování s plnou penzí (2 dny)
+ oběd v poslední den, veškeré vstupné)
[ [email protected] ]
33
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Vánoce v hornickém domku a štedrovečerní šichta v Prokopské štole
Nahlédněte do vánočně vyzdobené světnice skromného havířského obydlí. Zkuste
si vymalovat betlémové figurky z „chlebového“ těsta, vyrobit ozdobu, upéct perníček
nebo odlít olovo. Atmosféru zpříjemní kromě vůně čerstvého perníku i vyhrávání
na dudy, kytaru, flétnu či housle.
V Prokopské štole zjistíte, proč museli horníci na šichtu o Štědrém večeru a také se
s nimi do podzemí vypravíte. Výlet je možné spojit s návštěvou výstavy Příbramské
betlémy – kde bydlel Ježíšek.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
Nenechte si ujít zajímavou akci na vánoční téma spojenou s kreativními dílnami,
kterou pořádá Prácheňské muzeum v Písku. Poslechněte si vyprávění o dobových
vánočních zvycích a prohlédněte si muzejní předměty, jež souvisí s Vánocemi.
V rámci dílny si také sami vyzkoušíte výrobu vánoční dekorace. Součástí výletu je
prohlídka expozic Prácheňského muzea.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ (1. stupeň ZŠ)
8 hodin
22. listopad–16. prosinec (mimo pondělí)
350 Kč/žák
Středověké Vánoce v Husitském muzeu v Táboře
Lidové Vánoce v Polabí
Pojeďte s námi do Husitského muzea v Táboře, které nabízí jedinečný vánoční
lektorský program Vánoce ve středověku. Dozvíte se, jaké motivy a rituální úkony
přejali křesťané od daleko starší tradice pohanských oslav slunovratu, jaká je
nejstarší známá vánoční výzdoba obydlí člověka, zda si ve středověku dávali lidé
dárky a další zajímavosti kolem Vánoc. Součástí výletu je prohlídka středověkého
podzemí a expozice Husité.
Prožijte Vánoce jako za starých časů v Polabském národopisném muzeu Přerov nad
Labem. V interiérech sedmi chalup zhlédněte scény ze života předků, starobylé zvyky
a obyčeje od adventu až do Tří králů. Zjistěte, jak vypadal dříve Štědrý den se všemi
věštbami a pověrami. Kromě prohlídky skanzenu můžete navštívit také pracovní
dílničku v budově staré školy, kde si zkusíte vyrobit vlastní vánoční dekoraci.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
34
ZŠ (1. stupeň ZŠ)
6–7 hodin
12. prosinec–22. prosinec
280 Kč/žák, 290 Kč/žák (+ výstava Příbramské betlémy)
Proměny českých Vánoc v průběhu 19. a 20. století
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (1.–7. ročník ZŠ)
7 hodin
14. listopad–20. prosinec
360 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
[ +420 731 286 782 ]
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
5–6 hodin
18. listopad–22. prosinec (mimo pondělí)
220 Kč/žák (MŠ), 250 Kč/žák (ZŠ), 270 Kč/žák (MŠ s dílničkou),
300 Kč/žák (ZŠ s dílničkou)
35
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Adventní prohlídky zámku Loučeň
Perníková chaloupka o Vánocích
Nalaďte se s námi na předvánoční atmosféru v historickém prostředí malebného
zámku Loučeň. Kouzlo Vánoc navozují adventně nazdobené komnaty, po nichž
vás provedou zámečtí obyvatelé. Nad šálkem horkého nápoje se tak zasmějete
s veselým komorníkem, popovídáte s knížecím nadlesním a možná vás přijde
provést i samotný kníže se svou krásnou chotí. Připomenete si tradiční vánoční
zvyky a sami si budete moci vyzkoušet zdobení voňavých perníčků.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
Navštivte Muzeum perníku a pohádek. Vydejte se na cestu s Babou Ježibabou,
která vás provede Vězením pro zloděje perníku, expozicí vesničky Perníkov a také
Pohádkovým lesem. Zajímavý je také Medový ráj, kde je víc než tisíc perníků
z různých koutů Čech, Moravy a Slezska. Cestu zakončíte v Útulně „U všech čertů“.
Kromě toho si můžete v Perníkářské dílně vyrobit pod vedením Baby Ježibaby
tlačený perník z dřevěné formy.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ (1. stupeň ZŠ)
6 hodin
28. listopad–22. prosinec
370 Kč/žák
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
8 hodin
29. listopad–22. prosinec (mimo pondělí)
410 Kč/žák, 450 Kč/žák (+ perníkářská dílna)
Pohádkové Vánoce na Starých Hradech
Poznejte tajemství Vánoc našich prababiček a zažijte vánoční pohádkovou
prohlídku na kouzelných Starých Hradech. Čeká vás vánočně laděný okruh Hrad
a zámek se vším jak se patří. Nebudou chybět ani dračí sněhuláci – Drakuláci!
V rámci prohlídky absolvujete dva okruhy, a to Vánoční hrad a zámek a Zámecké
pohádkové sklepení. V případě zájmu je možné objednat jen jeden prohlídkový
okruh.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
36
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
6–7 hodin
5. prosinec–22. prosinec
420 Kč/žák (2 okruhy), 340 Kč/žák (1 okruh)
[ www.pragotourplus.cz ]
[ [email protected] ]
37
[ výlety – domácí ]
[ výlety – domácí ]
Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec
Poznejte podobu Velikonoc na venkově ve středním Povltaví. Uvidíte ukázky
tradičních zvyků spojených s jarním obdobím a oslavou Velikonoc v autentickém
prostředí venkovských chalup. Seznámíte se minimálně s pěti rukodělnými činnostmi
jako je např. pletení pomlázek, výroba dekoračních předmětů z kukuřičného šustí,
výroba píšťal a píšťalek, tradiční zdobení kraslic a další.
Zároveň si prohlédnete funkční pilu (katr) na vodní pohon a roubený vodní mlýn.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
Nenechte si ujít zajímavou akci na velikonoční téma spojenou s kreativními dílnami,
kterou pořádá Prácheňské muzeum v Písku. Poslechněte si vyprávění o dobových
velikonočních zvycích a prohlédněte si muzejní předměty, jež souvisí s Velikonocemi.
V rámci dílny si také sami vyzkoušíte výrobu jarní dekorace. Součástí výletu je
i prohlídka vybraných expozic Prácheňského muzea a prohlídka města Písku.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
6 hodin
10. duben–12. duben
300 Kč/žák
ZŠ (1. stupeň ZŠ)
8 hodin
10. duben–12. duben
350 Kč/žák
Velikonoce v hornickém domku
Velikonoční výstava v Přerově nad Labem
Nahlédnete do velikonočně vyzdobené světnice skromného havířského obydlí.
Šikovní řemeslníci a řemeslnice vám předvedou velikonoční zvyky, obyčeje
a tradiční řemesla z Příbramska počátku 20. století. Vyzkoušejte si například
pečení jidášů, zdobení kraslic nejrůznějšími technikami, zdobení perníčků, výrobu
korálkových či textilních ozdob a samozřejmě i pletení pomlázek.
Součástí výletu je prohlídka Hornického skanzenu Březové Hory (vybrané okruhy).
Prožijte Velikonoce v Polabském národopisném muzeu Přerov nad Labem.
Navštivte tradiční velikonoční výstavu JARO NA VSI a poznejte velikonoční tradice
a oslavování svátků jara jako za starých časů. V interiérech sedmi chalup zhlédněte
scény ze života předků, starobylé zvyky a obyčeje. Kromě prohlídky si žáci mohou
v pracovní dílničce vyrobit vlastní velikonoční dekoraci.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
38
Velikonoce 19. století v Prácheňském muzeu
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ (1. stupeň ZŠ)
6 hodin
3. duben–12. duben
300 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
[ +420 731 286 782 ]
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
5–6 hodin
20. březen–12. duben
230 Kč/žák (MŠ), 260 Kč/žák (ZŠ), 280 Kč/žák (MŠ s dílničkou),
310 Kč/žák (ZŠ s dílničkou)
39
[ výlety – domácí ]
[ výlety – zahraniční ]
Velikonoční prohlídky na zámku Loučeň
Svátky jara ve svěžím prostředí anglického zámeckého parku, velikonoční beránci,
jidáše a ukázka zdobení kraslic starými technikami. To vše na vás čeká při prohlídce
jarně vyzdobených zámeckých komnat loučeňského zámku. Kníže, kněžna nebo
komorník vás seznámí s několika velikonočními tradicemi minulosti i současnosti.
Praktickým ukázkám těch nejkrásnějších zvyků mohou malí účastníci přihlížet
přímo v historických interiérech zámku.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
40
MŠ, ZŠ (1. stupeň ZŠ)
6 hodin
3. duben–12. duben
370 Kč/žák
[Mark Twain]
[ www.pragotourplus.cz ]
[ výlety – zahraniční ]
[ výlety – zahraniční ]
Berlín
Hanzovní města Hamburk a Brémy
Složitou historii hlavního města Německa nám dnes připomínají zbytky Berlínské
zdi. Při vlastní prohlídce města spatříme mnoho berlínských pamětihodností, z těch
nejvýznamnějších např. Braniborskou bránu či budovu Říšského sněmu. Projdeme
se po ulici Unter den Linden, uvidíme Muzejní ostrov, Berlínský dóm a mnohé další.
Prohlídku zakončíme rozchodem na nákupy (Primark, Galeria Kaufhof apod.)
na nejznámějším berlínském náměstí Alexanderplatz.
Návštěvu hlavních památek Berlína lze také kombinovat s Přírodovědným nebo
Technickým muzeem. V takovém případě se cena výletu navyšuje o vstupné
do vybrané instituce.
Dvoudenní varianty:
Berlín a Pergamon muzeum – 1. den prohlídka města a nákupy, 2. den návštěva
Pergamon muzea obsahujícího úžasnou sbírku umění a architektury starověkého
Řecka, Říma a Mezopotámie. Na závěr procházka kolem nejdelší zachované části
berlínské zdi – East side gallery.
Berlín a Berlínská ZOO s Akváriem – 1. den prohlídka města a nákupy, 2. den
návštěva nejnavštěvovanější ZOO na světě, kde nevynecháme ani budovu s akvárii
a terárii. Na závěr procházka kolem nejdelší zachované části berlínské zdi – East side
gallery.
Berlín a Tropical Islands – 1. den prohlídka města a nákupy, 2. den začneme
procházkou kolem nejdelší zachované části berlínské zdi – East side gallery. Následně
se přesuneme do největšího aquaparku v Evropě – Tropical Islands.
Třídenní varianta:
Užijte si naplno hlavní město Německa. Kromě prohlídky města (Berlínská zeď, Říšský
sněm, Braniborská brána, bývalý hraniční přechod Checkpoint Charlie a mnohé
další) navštívíme berlínské Science Centrum Spectrum, berlínskou ZOO s akváriem
a pohrajeme si v Muzeu počítačových her.
Určeno pro:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
Časový rozsah:
16 hodin, 2 dny, 3 dny
V nabídce:
celoročně
Cena:
8 50 Kč/žák, 910 Kč/žák (+ vybrané muzeum),
2 240 Kč/žák (2 dny + Pergamon muzeum),
2 470 Kč/žák (2 dny + ZOO),
2 780 Kč/žák (2 dny + Tropical Islands),
4 020 Kč/žák (třídenní varianta)
42
[ www.pragotourplus.cz ]
Navštivte s námi hanzovní města Hamburk a Brémy. První den navštívíme druhý
největší evropský přístav a druhé největší město Německa – Hamburk. Během
prohlídky uvidíme nejstarší kostel sv. Petra, radnici, burzu, přístav a mnohé další.
Po přestávce na oběd si ještě prohlédneme starou přístavní skladištní čtvrť, ve které
navštívíme Mezinárodní námořní muzeum. Druhý den se přesuneme a prohlédneme
si jedno z nejkrásnějších německých měst – Brémy.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
2 dny
celoročně
2 990 Kč/žák
Drážďany
Drážďany se můžou pochlubit množstvím významných památek. Každého z nás asi
překvapí, v jaké blízkosti se budou všechny památky nacházet a rovněž skutečnost,
že téměř na každém rohu na nás budou dosud „dýchat“ stopy druhé světové války.
Během naší procházky uvidíme Semperovu operu, barokní klenot Zwinger, Rezidenční
zámek, kostel Frauenkirche a další. Zážitky nabitý den můžeme zakončit nákupem
v Primarku nebo v některém místním obchodním centru.
Návštěvu hlavních drážďanských pamětihodností lze kombinovat také se zajímavými
muzei – Vojenskéhistorické či Muzeum hygieny. Cena výletu se nenavyšuje.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ [email protected] ]
ZŠ/GYM (od 4. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
12 hodin
celoroční
490 Kč/žák
43
[ výlety – zahraniční ]
[ výlety – zahraniční ]
Norimberk
Mnichov
Od středověku je Norimberk významným správním a hospodářským střediskem
Horní Falce, s Čechami ho spojuje osobnost Karla IV., který štědře podporoval jeho
rozvoj. Prohlídka se soustředí na nejvýznamnější památky v centru města – kostel
sv. Vavřince, hlavní náměstí s orlojem, radnici. Podíváme se na dům Albrechta
Dürera a v případě zájmu vystoupáme k norimberskému hradu (s krásným
výhledem na město). Volný čas po prohlídce města můžeme využít na nákupy.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 4. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
14 hodin
celoročně
720 Kč/žák
Regensburg
Navštivte toto starobylé město založené ještě Římany k střežení římské hranice
na Dunaji. Do centra města vstoupíme přes nejstarší kamenný most severně od Alp.
Navštívíme gotický Dóm, prohlédneme si pozdně gotickou radnici, umělecky
významné kláštery sv. Jimrama a sv. Jakuba (s umělecky cenným portálem)
a další. Především se ale necháme unášet atmosférou tohoto malebného města.
Prohlídku můžeme ukončit rozchodem na nákupy.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
44
Nenechte si ujít prohlídku třetího největšího města v Německu, jež oplývá množstvím
historických památek a pozoruhodností – chrám P. Marie, radnice se známou
zvonkohrou, Wittelsbašská rezidence, barokní paláce a jiné. Mimo jiné též uvidíme
nejvyhlášenější mnichovskou pivnici Hofbräuhaus. Den v Mnichově završíme nákupy
ve známých obchodních ulicích Kaufinger a Sendlingerstrasse a na městském tržišti
Viktualienmarkt.
Dvoudenní varianty:
Mnichov a zámek Neuschwanstein – 1. den prohlídka města a nákupy, 2. den
návštěva pohádkově působícího zámku Neuschwanstein, který dal na úpatí Alp
postavit král Ludvík II. Bavorský. Za výstup na zámek budeme kromě prohlídky
nádherně zdobených komnat odměněni i úžasným výhledem na jediné německé
velehory.
Mnichov a Bayern Park – 1. den prohlídka města a nákupy, 2. den návštěva
oblíbeného bavorského zábavního parku Bayern Park. Čeká nás divoká jízda
na horské dráze, zběsilé otočky centrifugy, osvěžující vodní atrakce a spousta
superadrenalinu. Vyzkoušíte si rafting na divoké vodě a vodní skluzavku, zažijete
volný pád na obřích houpačkách a mega–kyvadlech, budete se kymácet na houpací
lodi, zkrátka zažijte den plný nevšedních zážitků. Budete nadšeni.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
16 hodin, 2 dny
celoročně, varianta Mnichov a Bayern Park květen–červen a září
850 Kč/žák, 2 390 Kč/žák (2 dny + zámek Neuschwanstein),
2 700 Kč/žák (2 dny + Bayern Park)
ZŠ/GYM (od 4. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
13 hodin
celoročně
690 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
[ +420 731 286 782 ]
45
[ výlety – zahraniční ]
[ výlety – zahraniční ]
Pasov
Vídeň
Poznejte malebné historické město na soutoku tří řek, které v době římské sloužilo
jako pohraniční pevnost. Za války nebylo bombardováno a může se tedy pochlubit
velkým množstvím původních památek. Navštívíte okolí pevnosti Veste Oberhaus
nad soutokem řek s výhledem na celé město, katedrálu sv. Štěpána s největšími
varhanami na světě a mnohé další. Křivolakými uličkami se projdeme k soutoku
Dunaje a Innu a prohlídku můžeme zakončit rozchodem na nákupy.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 4. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
13 hodin
celoročně
590 Kč/žák
Linz
Hlavní město Rakouska se pyšní řadou historických zajímavostí. Během prohlídky
města uvidíme náměstí Marie Terezie, muzejní čtvrť, projdeme se Hofburgem
a slavnými vídeňskými ulicemi až k vídeňské katedrále sv. Štěpána. Zhlédneme
slavnou galerii Albertinu, hotel Sacher a uvidíme i parlament a vídeňskou radnici.
Prohlídku města zakončíme na známé vídeňské nákupní ulici Mariahilfer Strasse.
Prohlídku ohromujících architektonických skvostů lze zkombinovat také se
zajímavou návštěvou Přírodohistorického muzea, největšího rakouského muzea
vůbec. Vstupné je zdarma.
Dvoudenní varianta:
1. den prohlídka města, Mariahilfer Strasse a Hundertwasserhaus. 2. den nás
čeká návštěva jednoho zajímavého objektu, a to buď galerie Albertina, nebo
Přírodohistorického muzea, nebo Uměleckohistorického muzea. Výběr necháme
na vás. Po muzeu se přesuneme k známému letnímu sídlu Františka Josefa I.
a jeho chotě Sissi – zámku Schönbrunn. Prohlédneme si jeho zahrady a případní
zájemci budou moct navštívit místní bludiště či ZOO. Ze zámku Schönbrunn
se následně přesuneme na okraj Vídně, kde se zastavíme v obchodním centru
na nákupy v oblíbeném PRIMARKu a dalších obchodech.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
16 hodin, 2 dny
celoročně
830 Kč/žák, 2 300 Kč/žák (dvoudenní varianta)
Navštivte s námi starobylé město na Dunaji založené za římské vlády a honosící
se množstvím historických památek. Nejdříve vyjedeme k poutnímu kostelu
na Pöstlingbergu s krásným výhledem na město a do okolní krajiny, ve městě si
prohlédneme místní zámek (exteriéry) a výšinu s nejstarším zachovaným kostelíkem
na území Rakouska (St. Martin). Seznámíme se s historickými domy a sakrálními
památkami na rozlehlém náměstí a v přilehlých uličkách.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
46
ZŠ/GYM (od 4. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
14 hodin
celoročně
590 Kč/žák
[ www.pragotourplus.cz ]
[ [email protected] ]
47
[ výlety – zahraniční ]
[ výlety – zahraniční ]
Salzburg
Krásy rakouských Alp
Historicky i kulturně významné město v klíčové poloze při prastaré komunikaci mezi
Itálií a střední Evropou. Uvidíme mohutný hrad Hohensalzburg, projdeme se uličkami
středověkého města s rodným domem W. A. Mozarta, prohlédneme si zdejší Dóm,
opatství a další důležité památky, stejně jako zahrady zámku Mirabell. Po prohlídce
města si nakoupíme v jedné z nejhezčích uliček s obchody v Evropě – Getreidegasse
nebo v některém z obchodních domů.
Dvoudenní varianty:
Salzburg a Bayern Park – 1. den prohlídka města a nákupy, 2. den návštěva
oblíbeného bavorského zábavního parku – Bayern Park. Čeká nás divoká jízda na horské
dráze, zběsilé otočky centrifugy, osvěžující vodní atrakce a spousta superadrenalinu.
Vyzkoušíte si rafting na divoké vodě a vodní skluzavku, zažijete volný pád na obřích
houpačkách a mega–kyvadlech, budete se kymácet na houpací lodi, zkrátka zažijte
den plný nevšedních zážitků. Budete nadšeni.
Salzburg a Solná komora – 1. den prohlídka města a nákupy, 2. den návštěva jedné
z nejkrásnějších částí rakouských Alp – Solné komory. Po přejezdu kolem malebných
horských jezer dojedeme až do městečka Hallstatt, odkud se lanovkou vyvezeme
k nejstaršímu solnému dolu v Evropě. Během prohlídky dolu se svezeme hornickým
vláčkem, zkusíme si hornickou skluzavku a hlavně se dozvíme, co obnášela těžba
soli před stovkami let a jak se těží dnes. Po prohlídce dolů se ještě projdeme
romantickými uličkami městečka Hallstatt a navštívíme místní unikátní kostnici. Náš
program zakončíme v lázeňském městě Bad Ischl, oblíbeném místě císaře Františka
Josefa I. a jeho choti Sissi.
Salzburg a Berchtesgaden – 1. den prohlídka města a nákupy, 2. den návštěva
nejkrásnějšího národního parku Německa – Berchtesgadenu. Náš program začneme
jízdou speciálním autobusem a skalním výtahem až k neslavně známému Orlímu
hnízdu, které Adolf Hitler dostal k narozeninám a ze kterého rozhodoval o osudu
celého světa. Po prohlídce tohoto sídla a užití si krásného výhledu se přesuneme
k čarovnému jezeru Königssee, po kterém se lodí poplavíme až k poutnímu kostelu
sv. Bartoloměje. Následně se ještě před odjezdem domů zastavíme v malebném
horském městečku Berchtesgaden, kde si po prohlídce dáme rozchod na nákup
suvenýrů a proviantu na cestu.
Určeno pro:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
Časový rozsah:
17 hodin, 2 dny
V nabídce:
celoročně
Cena:
900 Kč/žák, 2 750 Kč/žák (2 dny + Bayern Park), 2 900 Kč/žák
(2 dny + Solná komora), 2 990 Kč/žák (2 dny + Berchtesgaden)
48
[ www.pragotourplus.cz ]
První den se projdeme v dramatické skalní soutěsce plné lávek Liechtensteinklamm.
Ubytujeme se v městečku Zell am See ležícím u horského jezera s výhledem
na ledovec. Druhý den nás čeká túra kolem nejvyšších evropských vodopádů
Krimmler Wasserfälle. Poslední den navštívíme vysokohorské přehrady nacházející
se ve výšce přes 2 000 m. n. m. a projdeme se po jejich 107 metrů vysoké hrázi.
K těm nás vyvezou speciální autobusy a zubačka.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
3 dny
červen, září
4 490 Kč/žák (ZŠ), 4 770 Kč/žák (SŠ)
Hlavní města – Slovensko, Rakousko, Maďarsko
Pojeďte poznat architektonické a kulturní skvosty třech hlavních měst na Dunaji.
Zažijte tato historicky významná města Rakousko – Uherska, naučte se něco
o jejich historii, obyvatelích, kultuře a tradicích. Vybírat můžete z pěti variant a to
dvoudenní: Bratislava, Bratislava–Vídeň, Bratislava–Budapešť a Budapešť–Vídeň či
třídenní: Bratislava–Budapešť–Vídeň.
Určeno pro:
ZŠ/GYM (2. stupeň ZŠ), SŠ/GYM
Časový rozsah:
2 dny, 3 dny
V nabídce:
celoročně
Cena:
1 890 Kč/žák (Bratislava),
1 850 Kč/žák (Bratislava–Vídeň),
1 890 Kč/žák (Bratislava–Budapešť),
1 950 Kč/žák (Budapešť–Vídeň),
2 990 Kč/žák (Bratislava–Budapešť–Vídeň)
[ +420 731 286 782 ]
49
[ výlety – zahraniční ]
[ výlety – zahraniční ]
Slovensko – Vysoké Tatry
Nizozemsko
Vysoké Tatry, označované za nejmenší velehory na světě, jsou skutečnou perlou
našich nejbližších sousedů. Během tohoto třídenního výletu navštívíme malebný
skanzen v Pribyline, zubačkou vystoupáme ke Štrbskému plesu, odkud se
projdeme na Popradské pleso, navštívíme hrad Strečno a celkově strávíme tři dny
v této nejmenší evropské divočině. Ubytováni budeme v jedné z mnoha horských
vesniček na úpatí Tater.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (2. stupeň ZŠ), SŠ/GYM
3 dny
září–říjen, duben–červen
3 090 Kč/žák (stravování formou polopenze)
Pojďte s námi poznávat Nizozemsko, krajinu větrných mlýnů, tulipánů a sýrů.
Nejdříve navštívíme hlavní město Amsterdam, malebné město na řece Amstel
proslulé kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších mistrů a kosmopolitní atmosférou.
Po ubytování si prohlédneme město a jeho nejzajímavější památky jako například
královský palác, starý a nový kostel, radnici a mnohé další. Po prohlídce si dáme
rozchod na nákupy a vlastní poznávání města. Následně ještě navštívíme muzeum
holandských mistrů – Rijksmuzeum, ve kterém uvidíme taková mistrovská díla,
jako jsou Rembrandtova Noční hlídka, Van Goghův autoportrét a mnoho dalších.
Druhý den ráno se vydáme na návštěvu malebného skanzenu větrných mlýnů
Zaanse Schans. Po prohlídce tohoto čarovného místa se autobusem přesuneme
na nevšední místo – 30 km dlouhou hráz na moři Afsluitdijk. Po krátké přestávce
na focení vyrazíme do druhého největšího města Nizozemí – Rotterdamu, přičemž
si cestou ještě uděláme nákupní přestávku v obchodním centru s PRIMARKem.
Rotterdam – největší evropský přístav je městem moderní architektury a zároveň
i městem velkého historického významu. Po ubytování se projdeme po Erasmově
mostě, symbolu Rotterdamu. Zavítáme do moderní části Kop van Zuid, které
se díky množství mrakodrapů a moderní architektuře říká Manhattan na Mázi.
Následně si uděláme volný program v centru Rotterdamu, abychom mohli nerušeně
nasávat atmosféru tohoto kosmopolitního města. Další den během prohlídky
nejvýznamnějších památek a míst ve městě uvidíme radnici, starý přístav, slavnou
tržnici a mnohé další. Po prohlídce ještě navštívíme nejvyšší rozhlednu (185 metrů)
v Nizozemsku a další ze symbolů Rotterdamu – věž Euromast. Potom, co si užijeme
nejlepší výhled na město a okolí, se vydáme na cestu zpátky. Návrat je plánován
v brzkých ranních hodinách.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
50
[ www.pragotourplus.cz ]
[ [email protected] ]
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
5 dnů
celoročně
5 350 Kč/žák
51
[ výlety – zahraniční ]
[ výlety – zahraniční ]
Bayern Park
Norimberk – ZOO a Delfinárium
Divoká jízda na horské dráze, zběsilé otočky centrifugy, osvěžující vodní atrakce,
spousta superadrenalinu, to vše vás čeká v Bayern Parku. Vyzkoušejte si rafting
na divoké vodě a vodní skluzavku, zažijte volný pád na obřích houpačkách a megakyvadlech, kymácejte se na houpací lodi, nechte se vystřelit nebo si zalétejte
na kolotoči Königslug. Zkrátka zažijte den plný nevšedních zážitků. Budete nadšeni.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
17 hodin
září, květen–červen
1 190 Kč/žák
Tropical Islands
Určeno pro:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
Časový rozsah:
14–16 hodin
V nabídce:
celoročně
Cena:
860 Kč/žák, 1 040 Kč/žák (SŠ),
950 Kč/žák (+ město), 1 120 Kč/žák (+ město, SŠ)
Legoland Deutschland
Tento vodní ráj se nachází uvnitř největší samostatně stojící kupole na světě.
Léto a radovánky s ním spojené si zde můžete vychutnávat i v zimních měsících.
Neváhejte a pojeďte si užít potápění do laguny s vodopádem, brouzdat po tropickém
deštném pralese, zažít adrenalin na největší tobogánové věži v Německu nebo
jen tak relaxovat a odpočívat na pláži. Vybírat můžete ze tří variant: jednodenní,
dvoudenní a dvoudenní spojenou s prohlídkou Berlína.
Určeno pro:
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
Časový rozsah:
18 hodin, dva dny
V nabídce:
celoročně
Cena:
1 290 Kč/žák (1 den), 2 550 Kč/žák (2 dny),
2 650 Kč/žák (2 dny + Berlín)
52
Pojeďte s námi obdivovat krásu zvířat z celého světa do této úžasné zoologické
zahrady, která byla otevřena před více než sto lety. Hlavním lákadlem zde je největší
delfinárium a delfíní laguna v Německu s deseti delfíny, na které potěší pohled malé
i velké návštěvníky. Společně s delfíny žijí v šesti velkých jezerech a bazénech
i lachtani a kapustňáci. V případě zájmu je možné také navštívit historické centrum
města Norimberka.
[ www.pragotourplus.cz ]
Legoland patří mezi nejnavštěvovanější atrakce v Německu. Je postavený
z 50 milionů kostiček LEGA, nabízí osm tematických oblastí a více jak 50 atrakcí.
Návštěvníci mohou vyzkoušet horskou dráhu, která jede rychlostí 60 km/hod.,
vyzkoušet divokou řeku, projít se podvodním Lego světem, odvážit se do hluboké
džungle, uskutečnit plavbu do minulosti a zažít vodní bitvu s piráty. Další zajímavou
atrakcí je 4D kino, Lego továrna a skleněná vyhlídková věž.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
[ +420 731 286 782 ]
ZŠ/GYM (od 5. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
21 hodin
září–říjen, duben–červen
1 290 Kč/žák
53
[ výlety – zahraniční ]
[ výlety – zahraniční ]
Stezka v korunách stromů – Bavorský les
Pojďte se s námi podívat na Bavorský les, který spolu s Šumavou tvoří jeden
z největších národních parků střední Evropy. Projdeme se po stezce nacházející se
v korunách stromů ve výšce až 25 metrů a ukončené majestátní 44 metrů vysokou
rozhlednou, ze které se nám naskytne nezapomenutelný výhled na celý národní
park. Po sestoupení dolů nás čeká procházka areálem lesní zvěře, kde uvidíme
vlky, zubry, medvěda a mnohá další zvířata našich lesů.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 3. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
13 hodin
září–říjen, duben–červen
740 Kč/žák
Advent v zahraničí
Chcete zažít jedinečnou vánoční atmosféru v zahraničí? Pojeďte s námi v čase
adventu do vybraných měst a poznejte místní vánoční zvyky, tradice a speciality.
Prohlédněte si krásu těchto měst, kde na vás dýchne kouzlo Vánoc a příjemně
se tak naladíte na nejhezčí svátky v roce. Na každém z těchto výletů si uděláme
prohlídku těch nejzajímavějších památek ve městě a dáme si rozchod na vánočních
trzích.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
54
[ www.pragotourplus.cz ]
[ [email protected] ]
ZŠ/GYM (od 4. ročníku ZŠ, Krakov a Vělička
od 2. stupně ZŠ), SŠ/GYM
12–7 hodin, 2 dny (Krakov a Vělička)
listopad–prosinec
490 Kč/žák Drážďany
600 Kč/žák Míšeň a tři oříšky pro Popelku
na zámku Moritzburg
720 Kč/žák Norimberk
690 Kč/žák Regensburg
850 Kč/žák Mnichov
590 Kč/žák Pasov
850 Kč/žák Berlín
740 Kč/žák Bamberg
940 Kč/žák Rothenburg ob der Tauber
830 Kč/žák Vídeň
590 Kč/žák
Linz
900 Kč/žák Salzburg
2 300 Kč/žák
Krakov a Vělička
55
[ výlety – zahraniční ]
[ ostatní nabídka ]
Zahraniční velikonoční a jarní výlety
Poznejte, jak se slaví svátky jara v jiné zemi. Seznamte se s místními velikonočními
zvyky a tradicemi. Nabízíme čtyři zahraniční výlety s tematikou Velikonoc a jara.
Prohlédněte si centrum města a jejich velikonoční či jarní trh, ochutnejte místní
speciality a sezónní regionální produkty, nechte se okouzlit dobovými uměleckými
řemesly a zvyklostmi.
Určeno pro:
Časový rozsah:
V nabídce:
Cena:
ZŠ/GYM (od 4. ročníku ZŠ), SŠ/GYM
12–16 hodin
duben–květen
490 Kč/žák Drážďany
720 Kč/žák
Norimberk
850 Kč/žák
Würzburg
830 Kč/žák
Vídeň
[Jack Kerouac]
56
[ www.pragotourplus.cz ]
[ ostatní nabídka ]
58
[ ostatní nabídka ]
Školy v přírodě
Zážitkové kurzy
Mezi naše klienty patří i mnoho škol, které by pro své žáky rády zorganizovaly školu
v přírodě. V minulých letech jsme uspořádali nespočet těchto akcí, které byly velmi
úspěšné. Naše školy v přírodě mají každoročně mnoho pozitivních ohlasů.
Dopřejte si jedinečný zážitek a vychutnejte si pobyt na čerstvém vzduchu. Máme
k dispozici chaty a chalupy v malebném prostředí uprostřed přírody. Prozkoumejte
taje šumavských lesů, vydejte se za Krakonošem či obdivujte krásu jihočeských
rybníků. Pro děti připravíme tematicky zaměřený program, při kterém se z nich
stanou badatelé a dobrodruzi. V rámci pobytu se děti mohou například vrátit zpět
do pravěku nebo jít po stopách dávných husitů a rytířů. Dozví se plno nových
a zajímavých informací. Na místo vás dopraví luxusní klimatizované autobusy
se zkušenými řidiči. Po celou dobu budou dětem k dispozici školení instruktoři
a zdravotníci.
Rádi vyjdeme vstříc každému vašemu přání.
Zažijte dobrodružství a spoustu zábavy. Vyzkoušejte si něco nového a neznámého.
Čekají vás outdoorové aktivity plné adrenalinu a napětí. Připravíme pro vás
zážitkový vícedenní kurz. Můžeme vám zaručit, že nudit se rozhodně nebudete.
Projděte se ve výškách a objevujte jiný svět v lanovém parku, vyzkoušejte si jízdu
na terénní koloběžce v horském terénu nebo sjeďte řeku na raftu a naučte se
vodáckým dovednostem. Neméně lákavý je cyklovýlet za krásami české země
nebo do zahraničí. Program plánují a zajišťují zkušení instruktoři, kteří se postarají
o vaše bezpečí.
Adaptační kurzy
Lyžařské kurzy
Nabízíme jednodenní či vícedenní kurzy cílené na pozitivní klima třídním kolektivu.
Kurz napomůže k lepšímu sebepoznání i poznání se navzájem, k navázání nových
kamarádství i utužení těch starých. Učitel lépe pozná osobnosti svých žáků a bude
tomu moci přizpůsobit svoji výuku. Adaptační kurz usnadní novým žákům příchod
do školy a do nového kolektivu. Výhody absolvování adaptačního kurzu oceníte
v praxi. Kurz probíhá formou zážitkových aktivit, v přírodním prostředí a zábavnou
formou. Zaměřuje se na posílení spolupráce žáků, sdílení společných cílů,
pochopení odlišností a přijetí ostatních i sebe samých takových, jací jsme.
Naučte se lyžovat nebo zdokonalujte svoje lyžařské dovednosti. Užijte si kouzlo
zimy v horském prostředí na čerstvém vzduchu. Zajistíme příjemné ubytování
v některém z českých či zahraničních horských letovisek. Kromě sjezdového
lyžování či snowboardingu se mohou děti těšit například na hry na sněhu, noční
bojovku, bobování a sáňkování. Zažijte pár dní plných zimních radovánek a naučte
se lyžovat, nebudete litovat.
[ www.pragotourplus.cz ]
Rozjeďte to s námi naplno.
Místo i program vybereme a připravíme dle vašich požadavků. Rádi vám poradíme
nebo doporučíme vhodné aktivity.
[ +420 731 286 782 ]
59
[ ostatní nabídka ]
[ ostatní nabídka ]
Zájezdy do Anglie
Kdo jsme
Rádi vám na míru sestavíme vícedenní zájezd do Anglie dle vašich představ.
Můžete si vybrat ubytování v rodinách nebo v hostelech, žáci mohou absolvovat
kurz angličtiny. Navštívíte nejzajímavější památky – Tower Bridge a pevnost Tower
of London, st. Paul‘s cathedral, Westminster Bridge, Westminsterské opatství,
budovy parlamentu a Big Ben, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí
a Piccadilly Circus, Covent Garden, London Eye. Navštívíte Greenwichský park
a projdete se po nultém poledníku. Můžete navštívit některé z mnoha londýnských
muzeí (muzeum Madame Tussaud‘s, National Gallery – Natural History Museum –
přírodovědné muzeum se sbírkou koster dinosaurů a dalších exemplářů, Science
Museum –vědecké muzeum). Pokud pojedete na více dní, stihnete si prohlédnout
i okolí Londýna nebo další významné památky země – Windsor Castle, Oxford,
neolitické kamenné kruhy Avebury, Stonehenge, Salisbury, Leeds Castle,
Canterbury, Hastings, křídové útesy Beachy Head a Seven Sisters, oblíbené
přímořské letovisko Brighton, romantický hrad Hever Castle a mnoho dalších krás
a památek Anglie.
Jsme cestovní kancelář, která pro mateřské školy, základní školy, gymnázia
a střední školy v Praze a okolí organizuje vzdělávací exkurze a školní výlety
v tuzemsku i v zahraničí. Formou cenově příznivých exkurzí nabízíme ucelené
vzdělávací programy na různá témata vycházející z obsahu vzdělávacích oborů.
Při tvorbě těchto programů spolupracujeme se zkušenými pedagogy a průvodci.
V nabídce též máme zajímavé školní výlety, stačí si jen vybrat. Exkurze a výlety si
tvoříme sami, je za nimi osobní zkušenost.
Děláme vše pro to, abychom se stali spolehlivým a férovým partnerem škol v Praze
a okolí. Věříme, že si z naší nabídky vyberete.
Jsme partnerem
Jsme partnerem vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlašované Památníkem
Lidice.
Naši průvodci
Specializujeme se na školní výlety a vzdělávací exkurze, proto víme, jak je důležitá
osobnost průvodce nejen pro hladký a bezchybný průběh zájezdu, ale také
pro získání pozornosti a zájmu žáků. PRAGOTOUR PLUS spolupracuje s průvodci
a učiteli, kteří dovedou zaujmout, zajímavě a srozumitelně vysvětlovat a jsou
schopni zájezd dobře organizovat.
60
[ www.pragotourplus.cz ]
[ [email protected] ]
61
[ ostatní nabídka ]
Zájezdy na míru
V případě, že jste si nevybrali z naší nabídky připravených výletů a exkurzí, můžeme
pro vás připravit zcela individuální zájezd podle vašeho přání.
Zavolejte nám, nebo napište několik vět o tom, jaký zájezd si pro svoje žáky
představujete. Některý z našich pracovníků s vámi probere vaše představy a zodpoví
jakékoliv dotazy.
[ +420 731 286 782 ]
[ [email protected] ]
„Co slyším,
to zapomenu.
Co vidím,
si pamatuji.
Co si vyzkouším,
tomu rozumím.“
62
[ www.pragotourplus.cz ]
[ Kung Fu Tzu ]
zájezdových autokarů, minibusů i mikrobusů.
[ kontakty a způsob objednání ]
Všechny vozy jsou vybaveny sedadly s bezpečnostními
pásy a jsou nadstandardně pojištěny.
Informace o cenách a platební podmínky
Naše nabídka /
Sledujte naše pravidelné informační
e–maily s aktuální nabídkou. Pokud
chcete dostávat tyto informace, zadejte
na našich webových stránkách vaši
e–mailovou adresu.
Není-li uvedeno jinak, cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, služby
průvodce,
vstupné,
v případě
zahraničí cestovní
pojištění, udispečink:
vícedenních zájezdů
V případě
zájmu
o dopravu
kontaktujte
ubytování se snídaní.
Cena kalkulována pro 38–46 žáků (v případě některých zahraničních zájezdů 45)
+ 3x pedagogický doprovod zdarma.
mobil: 733 513 298
tel.: 244 466 994
Možnosti platby
faktura po absolvování zájezdu
v hotovosti v den zájezdu
Pro ulehčení administrativy nabízíme při rezervaci zájezdu základní informace
pro rodiče a přihlášku pro žáka v elektronické podobě.
Y
e-mail: [email protected]
Jak objednat /
telefonicky
e–mailem
přes web
[ +420 731 286 782 ]
[ [email protected] ]
[ www.pragotourplus.cz ]
provozovna: Jalodvorská 17, Praha 4, 142 00
Autobusová doprava
Pro koho /
Nabídka v katalogu je určena školám
v Praze, Praze–východ a Praze–západ.
Dopravu na vzdělávací exkurze a školní výlety zajišťuje sesterská firma
Pragotour s.r.o., která provozuje flotilu zájezdových autokarů, minibusů i mikrobusů.
Všechny vozy jsou vybaveny sedadly s bezpečnostními pásy a jsou nadstandardně
pojištěny.
PRAGOTOUR PLUS s.r.o. / cestovní kancelář
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
[ +420 731 286 782 ]
V případě zájmu o dopravu kontaktujte dispečink:
mobil: +420 733 513 298
tel.: +420 244 466 994
e-mail: [email protected]
provozovna: Jalodvorská 17, Praha 4, 142 00
PRAGOTOUR PLUS s. r. o. se sídlem Jahodová 2707/117, 106 00 Praha 10, IČ: 01722395
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 210091
64
[ www.pragotourplus.cz ]
[ [email protected] ]
[ www.pragotourplus.cz ]
PRAGOTOUR PLUS s.r.o. /
Naše cestovní kancelář je
ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
pojištěna pro případ úpadku
u Generali Pojišťovny a.s.
Změny vyhrazeny /
Nabídka vzdělávacích exkurzí a školních výletů /

Podobné dokumenty

zápas císaře ludvíka bavora a papeže jana xxii.

zápas císaře ludvíka bavora a papeže jana xxii. rozřešený článek víry, počítali s papežovou ochranou, zvláště před útoky některých kazatelských řádů. Jan ale rozhodl jinak a rozhodnutím „Quia nonnunquam“ z 26. března

Více

23-2010 - Koruna Česká

23-2010 - Koruna Česká politické strany, hlásící se svým programem k záchraně země od hospodářské katastrofy, k myšlenkám nápravy poměrů, vymýcení korupce, návratu mravnosti a morálky do politiky i do veřejného ţivota at...

Více

ZDE - Výstaviště Lysá nad Labem

ZDE - Výstaviště Lysá nad Labem Ministerstva životního prostředí ČR z dubna 2000, které tyto názory podporuje. Na výstavě Natura Viva vyvrcholí petice za záchranu kamzíků, doposud bylo sebráno 15 tisíc podpisů.

Více