Untitled - AB-COM - AB

Transkript

Untitled - AB-COM - AB
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0. Úvod
Vítejte ve světě nového digitálního satelitního přijímače, který udělá Váš životní styl bohatším
a posune Vás blíže k Vašim snům. Před použitím přijímače si prosím pozorně přečtěte tento
návod na použití, aby jste zajistili jeho správnou funkci. Tento produkt je plně kompatibilní s normou
DVB a přenáší do TV digitální signál ze satelitů s možností nahrávání nebo současného přehrávání
z Hard disku (HDD).
Instalace a použití tohoto přijímače je velmi jednoduché, navíc jeho otevřená koncepce umožňuje
kdykoliv aktualizovat použitý software a tím rozšířit jeho možnosti a zdokonalit funkce dané
výrobcem.
1. Bezpečnostní informace
Prosím, pozorně si přečtěte následující bezpečnostní informace.
„Pozor! Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!“
■ Napájení: 90-240V AC 50/60Hz 50W
■ Zabezpečte volný prostor okolo přijímače pro dostatečné větrání.
■ Přijímač nedávejte přímo na koberec nebo na jiný měkký povrch.
■ Nepokládejte jiná elektronická zařízení na vrchní část přijímače.
■ Přijímač čistěte pouze měkkou a suchou tkaninou.
■ Přijímač nevystavujte stříkající nebo kapající vodě nebo jiným tekutinám.
■ Nepoužívejte jiná připojení než ta, která jsou doporučena.
■ Nevystavujte zařízení horkým, chladným nebo vlhkým podmínkám.
■ Servis může provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
■ Nepřipojujte nebo neodpojujte kabely, pokud je přijímač zapnutý.
■ Neodstraňujte kryt přístroje.
Upozornění:
Firma AB-COM s.r.o. neručí za škody, které vzniknou použitím nelegálního Software.
Firma AB-COM s.r.o. upozorňuje, že sledování evropských Pay TV (placených) programů na
území Evropské unie je bez řádného placení abonentních poplatků nezákonné .
Kdo by chtěl i přesto využívat produkty z nabídky firmy AB-COM s.r.o za účelem bezplatného
sledování těchto televizních programů, činí tak na vlastní nebezpečí a zodpovědnost
a dopouští se tím přestupku se všemi právními důsledky.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Jak používat tento manuál
Tento návod poskytuje kompletní instrukce pro nainstalování a zdárné používání PVR.
Následující symboly Vás postupně přivedou k jednotlivým operacím.
SYMBOL
VÝZNAM (vysvětlení)
1. MENU (velká a zvýrazněná písmena)
Představuje Hlavní menu
1.1. Menu (zvýrazněná písmena)
Představuje podkategorii Hlavního menu
1.1.1. Menu
Zobrazuje vybranou volbu v podkategorii
Nepokračujte ve čtení další části textu, bez úplného porozumění předcházejícího textu.
Stiskněte klávesu MENU na dálkovém ovládání (DO) a zobrazí se Hlavní menu.
V některém menu je nutné napsat PIN kód (heslo).
Kód je přednastavený od výrobce na ,,0000”
Stisknutím číselných kláves na DO napíšete potřebný PIN.
2.1 Pohyb kurzoru
Pro pohyb kurzoru v menu použijte směrová navigační tlačítka.
Směrová tlačítka UP/DOWN:
Pohybují kurzorem nahoru a dolů.
Směrová tlačítka LEFT/RIGHT : Pohybují kurzorem vlevo a vpravo.
2.2 Výběr položky
OSD (On Screen Display) - menu je určeno pro pohyb funkcí nebo
voleb pomocí tlačítek. Tlačítka použijte pro dosažení vybraných
(cílových) voleb nebo funkcí.
Pro potvrzení nebo volbu použijte tlačítko OK.
4. Obsah balení
Zkontrolujte si, zda balení obsahuje následující komponenty
■ Satelitní přijímač
■ Dálkové ovládání
■ 2 Baterie (velikost AAA ALKALINE)
■ Návod na použití
2
2.3 Použití virtuální klávesnice
V některém menu je potřebné použít virtuální klávesnici. Pro pohyb po virtuální klávesnici slouží
směrová tlačítka. Stisknutím tlačítka OK vyberete požadovaný abecední znak. Pokud chcete psaní
ukončit, přesuňte kurzor na klávesu ENTER a stiskněte tlačítko OK. Tím opustíte menu, a změny,
které jste zadali, se uloží do paměti.
3. Před prvním použitím
3.1 Pokročilé funkce
■ Aplikace a rozšíření
Operační systém (O/S) LINUX umožňuje mimo základních funkcí také použití rozšířených
aplikací pro co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka.
■ Téměř neomezené množství předvoleb (více než 4 000 programů).
■ Rozšířené možnosti vyhledávání.
Vyhledávání všech satelitů
Vyhledávání satelitů/sítí
Vyhledávání podle Transpondérů (TP)
■ Podpora Ethernetového připojení ( LAN/Internet)
■ Podpora OSD Teletextu
■ S/PDIF – optický digitální audio výstup s podporou Dolby Digital
■ Rychlá a jednoduchá instalace
■ Nahraný O/S LINUX (kernel 2.6.9)
■ Vícejazyčné uživatelské rozhraní včetně Slovenštiny a Češtiny
3
0. Úvod ................................................................................................................................... 1
1. Bezpečnostní informace.................................................................................................. 1
2. Jak používat tento manuál .............................................................................................. 2
1. MENU (velká a zvýrazněná písmena) ............................................................................. 2
2.1 Pohyb kurzoru .......................................................................................................................... 2
2.2 Výběr položky ........................................................................................................................... 2
2.3 Použití virtuální klávesnice ..................................................................................................... 3
3. Před prvním použitím....................................................................................................... 3
3.1 Pokročilé funkce....................................................................................................................... 3
4. Obsah balení ..................................................................................................................... 2
5. Dálkové ovládání (UNIVERZÁLNÍ TYP).......................................................................... 7
5.1. Programování dálkového ovládání pro nastavení TV............................................... 9
5.1.1 Použití automatického vyhledávání kódu............................................................................. 9
5.1.2. Použití metody přímého zadání kódu ................................................................................. 9
5.1.3. Blokování hlasitosti ............................................................................................................. 9
5.1.4. Odblokování hlasitosti ......................................................................................................... 9
6. Ovládací prvky na předním panelu .............................................................................. 10
7. Zadní panel přijímače..................................................................................................... 11
8. Instalace .......................................................................................................................... 12
8.1. Připojení TV, VCR a Hi-Fi úpravy............................................................................... 12
8.2. Připojení satelitní antény............................................................................................ 13
9. Před nastavením............................................................................................................. 14
10. Počáteční nastavení..................................................................................................... 14
10.3. Nastavení LNB (konvertoru /ů) ................................................................................ 15
10.4. Vyhledávání satelitů.................................................................................................. 16
11. Tlačítko pro rychlou volbu .......................................................................................... 18
11.1.3. Sort (Třídění)
........................................................................................................ 19
11.1.3. Sort /Move (Třídění/přesun)
................................................................................. 19
11.2. Editování v seznamu programů............................................................................... 20
11.3. Seznam oblíbených programů................................................................................. 24
11.3.1. Vytvoření Seznamu oblíbených programů ...................................................................... 24
11.3.2. Vymazat........................................................................................................................... 24
11.3.3. Přejmenovat .................................................................................................................... 24
11.3.4. Přidat programy ............................................................................................................... 25
11.3.5. Změna pozice oblíbených ............................................................................................... 25
11.4. Elektronický průvodce programů (EPG)................................................................. 26
11.4.1. Mód.................................................................................................................................. 27
11.4.2. Program........................................................................................................................... 27
11.4.3. Tříděníe ........................................................................................................................... 28
11.4.4. Zoom ............................................................................................................................... 28
4
11.6. Informace o programu .............................................................................................. 29
11.6. RCL přepnutí na předcházející program
...................................................... 30
11.7. Titulky ......................................................................................................................... 30
11.8. Nastavení zvuku......................................................................................................... 31
11.10. OSD teletext ............................................................................................................. 32
12. Uživatelské volby ......................................................................................................... 32
12.1 Nastavení uživatele .............................................................................................................. 32
12.1.1. Banner Time Out (čas zmizení banneru) ........................................................................ 32
12.1.2. Subtitle (Titulky)............................................................................................................... 33
12.1.3. Banner type (Typ banneru) ............................................................................................. 33
12.1.4. Wake Up (Čas zapnutí) ................................................................................................... 33
12.1.5. Sleep Mode (Čas vypnutí)............................................................................................... 33
12.1.6. Radio Background (Pozadí pro rádio)............................................................................. 34
12.1.7. Slide show delay (Délka zobrazení pozadí).................................................................... 34
12.1.8. Smart EPG/CAM aktualizace .......................................................................................... 34
12.2 Kontrola přístupu (Uzamknutí)............................................................................................... 34
12.2.1. Kontrola věkové vhodnosti programů ............................................................................. 34
12.2.2. Uzamknutí systému......................................................................................................... 35
12.2.3. Uzamknutí programu....................................................................................................... 35
12.3. Jazyk ........................................................................................................................... 36
12.3.1. Jazyk pro Menu............................................................................................................... 36
12.3.2. Jazyk pro zvuk ................................................................................................................ 36
12.3.3. Jazyk pro titulky............................................................................................................... 36
12.4. Místní čas ................................................................................................................... 36
13. Nastavení systému....................................................................................................... 37
13.1 TV výstup .............................................................................................................................. 37
13.2. Nastavení LNB (konvertorů)............................................................................................... 37
13.2.1. Typ přepínače.................................................................................................................. 37
13.2.2. Počet LNB ....................................................................................................................... 37
13.2.3. Nastavení LNB ................................................................................................................ 37
13.3. Vyhledávání programů........................................................................................................... 38
13.3.1. Automatické vyhledávání ................................................................................................ 38
13.4. DiSEqC 1.2 pozicionér ...................................................................................................... 39
13.5. Nastavení USALS ...................................................................................................... 40
13.6. Nastavení IP ............................................................................................................... 40
13.6.1. Manuální nastavení ......................................................................................................... 40
13.6.2. AUTO (DHCP) – Automatické nastavení......................................................................... 41
13.6.3. AUTO (PPPoE)................................................................................................................ 42
5
13.7. Nastavení od výrobce ............................................................................................... 43
14. Možnosti PVR................................................................................................................ 44
14.1. Nahrávání ................................................................................................................... 44
14.2. Kontrola nahraných souborů
................................................................................... 46
14.3. Nahrávací plán ...........................................................................................................46
14.4. Přehrávání .................................................................................................................. 47
14.5. Trikové přehrávání na aktivním programu............................................................. 47
14.6 Označení rezervace značkou .................................................................................... 47
14.7. Spuštění nahrávky .................................................................................................... 48
14.8. Opakovat .................................................................................................................... 48
14.9. Stop ............................................................................................................................. 48
14.10. Pauza
..................................................................................................................... 48
14.11. Rychlé přetáčení anebo náhodný skok v programu
................................. 48
14.12. Zpomalené přehrávání a posun po snímcích
...................................................... 49
15. Práce se soubory (nahrávkami)
......................................................................... 50
16. About ( Co je.. ) .......................................................................................................... 51
16.1. Systémové informace ......................................................................................................... 52
16.2. Informace o síti.................................................................................................................... 52
16.3. Network Update ................................................................................................................... 52
16.4. PlugIns (přídavné moduly) ................................................................................................. 53
16.5. Mount Manager.................................................................................................................... 54
17. Upgrade software ......................................................................................................... 55
Nahrání nového software přes sériový port.................................................................... 55
Instalace z PC přes LAN pomocí software PC Editor. ................................................... 56
Nahrávání metodou kopírování mezi přijímači přes sériový port ................................ 58
MASTER............................................................................................................................... 58
18. Významový slovník ...................................................................................................... 59
19. Řešení problémů .......................................................................................................... 60
20. Technické specifikace ................................................................................................. 61
21. Seznam kódů pro jednotlivé značky TV. ................................................................... 62
6
5. Dálkové ovládání (UNIVERZÁLNÍ TYP)
Zapnutí/Vypnutí
Vypnutí zvuku
Přepnutí DO na ovládání TV přijímače
Přepnutí DO na ovládání satelitního přijímače
Přepínání mezi režimem TV / Rádio
Přepnutí na předcházející program, při přehrávání z HDD přepnutí mezi přehrávaným
programem a živým vysíláním
Spuštění nahrávání zvoleného programu
TV mód: přepínání A/V vstupů.
Přepínání programu nahoru/dolů, v OSD režimu posun o stránku nahoru/dolů
TV mód: Přepínání programu nahoru/dolů.
Zesílení/zeslabení zvuku
Zapnutí programového průvodce (EPG)
Vstup do menu přehledu nahrávek a časovače .
Vstup do menu Nejoblíbenějších programů.
Vstup do hlavního menu/návrat z menu.
Navigační tlačítka, slouží pro pohyb v menu a potvrzování položek. V normálním
režimu: nahoru/dolů – přepínání programů, vlevo/vpravo - zesílení/zeslabení zvuku ,
OK – vstup do seznamu programů
Návrat z menu, návrat v menu o úroveň zpět
Vytváření značek při přehrávání souborů
7
Zobrazení informačního banneru
Výběr položky, vstup do seznamu
programů
Zastavení přehrávání/nahrávání
Spuštění přehrávání/ návrat do reálného
času v režimu Time shift
Zastavení obrazu
Posun vzad, zrychlené přehrávání vzad
Posun vpřed, zrychlené přehrávání vpřed
Zpomalené přehrávání/krokování
Zvolení režimu přehrávání podle značek .
Výběr zvukové stopy
Výběr podtitulků
Zobrazení teletextu
Vstup do menu Multifeed (subkanálů)
8
5.1. Programování dálkového ovládání pro nastavení TV
Toto univerzální DO pracuje jak pro TV, tak i pro PVR.
Existují dvě možnosti jak naprogramovat DO: Automatickým vyhledáním kódu nebo přímým
zadáním kódu.
5.1.1 Použití automatického vyhledání kódu
1. Zapněte zařízení (TV), které chcete ovládat.
2. Stiskněte a držte TV tlačítko, dokud se LED nerozsvítí červeně, potom ho uvolněte.
3. Namiřte DO na přijímač (TV), stiskněte a uvolněte UP (▲ ) tlačítko a počkejte 3 sek., nebo dokud
nepřestane blikat LED. Pokud po 3 sekundách přijímač (TV), který chcete ovládat, nevypne,
tiskněte a uvolňujte UP (▲ ) tlačítko znovu pro další následující kódy.
4. Pokud se přijímač, který chcete ovládat, vypne, stiskněte a uvolněte OK tlačítko, LED zabliká 3
krát.
5.1.2. Použití metody přímého zadání kódu
1. Zapněte zařízení (TV), které chcete ovládat.
2. Vyhledejte v seznamu kódů značku Vašeho TV přijímače (podívejte se do seznamu TV kódů).
3. Stiskněte a držte TV tlačítko, dokud se LED nerozsvítí červeně, potom ho uvolněte.
4. Vložte 3 - číselný kód se seznamu TV kódů. LED dioda zabliká 3 krát.
5. Pokud nenastane žádná odezva, zopakujte kroky použitím následujícího kódu pru tu stejnou
značku, dokud zařízení neodpoví na příkaz DO.
5.1.3. Blokování hlasitosti
Při zablokování hlasitosti na DO můžete i nadále měnit úroveň zvuku na TV podle vašich potřeb.
Pokud chcete zablokovat hlasitost pro TV přijímač:
1. Stiskněte a držte tlačítko STB, dokud se LED na DO nerozsvítí.
2. Vložte 3-číselný kód 999.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko STB, LED blikne 3 krát.
5.1.4. Odblokování hlasitosti
Pokud chcete odblokovat hlasitost;
1. Stiskněte a držte tlačítko STB, dokud se LED na DO nerozsvítí.
2. Vložte 3-číselný kód 999.
9
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko STB, LED blikne 3 krát.
6. Ovládací prvky na předním panelu
1
2
7
5
3
4
6
9
8
10
CONTROLS AND DEFINITIONS
OVLÁDACÍ PRVKY:
1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
Po připojení ke zdroji napájení, stisknutím tohoto tlačítka zapnete přijímač. Dalším stisknutím
přepnete přijímač do pohotovostního režimu (STANDBY). V tomto režimu je na displeji zobrazený
aktuální čas.
2. SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Ujistěte se, že při používání dálkového ovládání není snímač zakrytý.
3. LED DISPLEJ
Zobrazuje aktuální informace o programu a funkcích.
4. MENU
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte Hlavní Menu nebo přejdete do předcházejícího menu s
uložením změněných hodnot.
5. EXIT
Stisknutím tlačítka opustíte menu.
6. OK
Tímto tlačítkem potvrdíte nastavení nebo volby v menu.
7. VOL (Left)
Snížení hlasitosti. V programovém menu stisknutím tohoto tlačítka přesunete kurzor (zvýrazněnou
volbu) vlevo.
8. VOL (Right)
Zvýšení hlasitosti. V programovém menu stisknutím tohoto tlačítka přesunete kurzor (zvýrazněnou
volbu) vpravo.
9. CH (Up)
Přepnutí na následující program v seznamu. V programovém menu stisknutím tohoto tlačítka
přesunete kurzor (zvýrazněnou volbu) nahoru.
10. CH (Down)
Přepnutí na předcházející program v seznamu. V programovém menu stisknutím tohoto tlačítka
přesunete kurzor (zvýrazněnou volbu) dolů.
10
7. Zadní panel přijímače
KONEKTORY:
1. AC IN (napájecí kabel)
Po zapojení přijímače připojte kabel do zásuvky elektrické sítě (150-240 V AC 50/60 Hz).
2. IF INPUT
Vstupní IF konektor pro připojení Vašeho satelitu (LNB).
3. IF LOOP OUT
Okruhový IF konektor pro připojení druhého satelitu (LNB).
4. ANT IN
Anténní vstupní konektor pro připojení UHF TV antény.
5. TV OUT (UHF Modulator Output)
Výstupní konektor pro připojení Vašeho TV nebo VCR.
6. TV SCART
SCART konektor pro připojení Vašeho TV.
7. VCR SCART
SCART konektor pro připojení Vašeho VCR.
8. VIDEO
Kompozitní video výstup.
9. AUDIO LEFT / RIGHT
Audio výstupní konektory (levý/pravý) pro připojení stereo zesilovače.
10. RS-232
Sériový konektor pro připojení k PC pro aktualizaci systémového software.
11. SPDIF
Digitální audio výstup pro optický kabel.
12. ETHERNET PORT
Síťový Ethernet 10/100 konektor.
11
8. Instalace
Popis nejčastěji používaných zapojení. Instalace je jednoduchá a přehledná. Postupujte podle
instrukcí.
8.1. Připojení TV, VCR a Hi-Fi soupravy
8.1.1. Připojení TV pomocí SCART kabelu
Propojte TV a přijímač pomocí SCART kabelu. Jeden konec SCART kabelu zapojte do SCART
konektoru na Vašem TV a druhý do SCART konektoru na Vašem přijímači.
8.1.2. Připojení VCR pomocí RCA a SCART kabelu
A. Připojte VCR pomocí SCART kabelu.
Po propojení přijímače a TV SCART kabelem propojte i VCR s přijímačem pomocí SCART kabelu.
B. Propojení TV a VCR pomocí RCA kabelu.
Spojte jeden konec RCA kabelu (červený - Audio Pravý, bílý- Audio Levý, žlutý - Video)
s přijímačem a druhý konec RCA kabelu s TV.
12
8.1.3. Propojení s Hi-Fi soupravou
Zapojte jeden konec RCA stereo kabelu do Audio L/P výstupu (bílý a červený konektor) na Vašem
přijímači a druhý konec RCA kabelu do Audio L/R vstupu na Hi-Fi soupravě.
8.2. Připojení satelitní antény
Níže jsou popsané nejčastěji používaná zapojení. Před zapojením si pozorně pročtěte následující
instrukce.
8.2.1 Instalace přijímače s jednou satelitní anténou.
Satelitní anténa musí být připojená na vstupní IF LNB konektor .
13
8.2.2 Instalace přijímače se dvěma (nebo více) samostatnými anténami(LNB) s multifeedem
nebo Toroidní parabolou a s použitím DiSEqC přepínače.
9. Před nastavením
9.1. Informační menu
Aktivní položky v menu jsou zvýrazněné (je možné je vybrat). Neaktivní položky není možné vybrat.
Většina OSD menu zobrazuje krátké pomocné informace na spodním okraji obrazovky.
9.2. Základní ovládací tlačítka
V OSD menu se můžete pohybovat kurzorem nahoru/dolů, vlevo/vpravo pomocí směrových tlačítek
na DO a vybírat položky pomocí tlačítka OK.
Přepínání TV programů provedete stisknutím směrových tlačítek nahoru/dolů.
Pokud se chcete vrátit do předcházejícího menu s uchováním provedených změn, stiskněte tlačítko
MENU.
Pokud chcete opustit aktuální menu, stiskněte tlačítko EXIT.
10. Počáteční nastavení
Při prvním zapnutí přijímače byste měli nastavit parametry pro konfiguraci systému a vyhledat
všechny dostupné satelity. Pozorně sledujte uvedené informace. Po skončení nastavení můžete
začít sledovat TV a poslouchat rádio.
10.1. Zapnutí TV a přijímače
Po zapnutí se automaticky zobrazí menu pro nastavení místního času.
14
10.2. Nastavení místního času
Stisknutím směrových tlačítek vlevo/vpravo zvolte Vaše časové pásmo (Time Zone) a nastavte
zapnutí /ON/ nebo vypnutí /OFF/ letního času (Daylight-saving). Zvolte způsob zobrazování času
12/24 hod. Místní čas (Time) a datum (Date) můžete nastavit manuálně přímým zadáním číslic
z DO, nebo zvolte from SAT a čas a datum se nastaví automaticky ze satelitu. Pro uchování
nastavení stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT na DO.
10.3. Nastavení LNB (konvertoru /ů)
Menu pro nastavení LNB se zobrazí automaticky po nastavení místního času. Stisknutím pravého
směrového tlačítka na DO nastavte počet LNB (počet satelitů, které chcete sledovat). Stiskněte
tlačítko OK pro nastavení každého LNB.
15
10.3.1. Nastavení parametrů LNB
Pro daný Satelit nastavte použitím směrových tlačítek vlevo/vpravo parametry: SAT Name (Název),
LNB Type (Typ LNB), Local Freq (Místní frekvence), DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1 (pokud přijímáte více
jak jeden satelit prostřednictvím DiSEqC přepínače), 22 kHz, a TP Freq. Stisknutím tlačítka OK
znázorníte všechny možné hodnoty nastavení. Uložení všech nastavení potvrďte tlačítkem MENU.
Pokud jsou hodnoty nastavení správné a je správně nastavená parabola, indikátor úrovně signálu
bude žlutý.
10.4. Vyhledávání satelitů
10.4.1. Automatické vyhledávání
Tato funkce slouží pro vyhledávání programů na satelitech nastavených v Menu nastavení LNB.
Pomocí směrových tlačítek nastavte jednotlivé položky v menu: Satellite Name (Název), Network
Search Option (Síťové vyhledávání) a Search Method (Způsob vyhledávání). Stisknutím tlačítka OK
na položce ,,SEARCH“ (vyhledávání) začne vyhledávání programů.
16
Upozornění:
V automatickém režimu budou prohledané pouze transpondéry, které jsou zadané v databázi
přijímače. Pokud chcete, aby byly naladěné programy z nových TP, které v databázi nejsou, musíte
použít manuální (ruční) vyhledávání.
10.4.2. Manuální vyhledávání
Slouží na vyhledávání programů manuálním zadáním parametrů TP Satelitu: Satellite Name (Název
satelitu), Frequency (Frekvence), Symbol Rate (Přenosová rychlost) a Polarity (Polarizace).
Stisknutím tlačítka OK můžete ověřit hodnoty v položkách Frequency a Symbol Rate, nebo je
můžete přímo zadat použitím numerických tlačítek. Stisknutím tlačítka OK na položce
„Manual“ začne skenování. Zadáním nových TP dat v tomto menu budou nová data automaticky
uložená.
Po ukončení skenování se vyhledané programy zobrazí automaticky.
17
11. Tlačítka pro rychlou volbu
V této části jsou vysvětlené funkce tlačítek na dálkovém ovládání při sledovaní TV nebo
poslouchání Rádia. Tato tlačítka umožňují jednoduché dosažení funkce, kterou si přejeme, nebo
vyvolání požadovaného menu.
11.1. Seznam TV nebo Rádiových programů
Stisknutím tlačítka OK v průběhu sledování TV nebo poslouchání Rádia se dostanete do seznamu
TV nebo Rádiových programů. Pro pohyb v menu nahoru/dolů, vlevo/vpravo použijte směrová
. Vybraná položka v menu se zvýrazní. Stisknutím tlačítka OK vyvoláte náhled
tlačítka
zvoleného programu. Přepnutí na zvolený program provedete dalším stisknutím tlačítka OK.
Pro rychlejší výběr programů je možné využít tři druhy třídění programů v seznamu:
11.1.1. Mód (TV/RADIO)
Třídí TV a Rádiové programy.
18
K dispozici jsou tři volby, podle kterých mohou být programy setříděné:
‘All’ (všechny), ‘Favorite’(oblíbené) a ‘Satellite’ (Satelity).
11.1.2. Channel (Program)
11.1.3. Sort (Třídění)
Umožňuje třídit programy podle přednastavení od výrobce, abecedně od A po Z, od Z po A, od FTA
po CAS, od CAS po FTA a podle Satelitu.
11.1.3. Sort /Move (Třídění/přesun)
V seznamu se použitím směrových tlačítek nahoru/dolů na dálkovém ovládání pohybuje kurzor
(zvýrazněná položka) pouze po položkách setříděných podle vybraného parametru (Mode, Channel
a Sort).
19
11.2. Editovaní v seznamu programů
Na přepnutí do módu editování programů slouží tlačítko i na dálkovém ovládání.
11.2.1. Přidání programů do seznamu oblíbených
Vyberte vybraný program se seznamu a pomocí pravého směrového tlačítka na DO přesuňte
podsvícení na položku „To Favorite“ (Přidat k oblíbeným). Stisknutím tlačítka OK bude vybraný
program přidaný do jedné z kategorií v seznamu oblíbených programů.
Přepíná mezi seznamem TV a rádiových programů
Postupně mění skupiny v seznamu oblíbených programů
(např. Sport, Divadlo, Zprávy, Film a Hudba)
Mění skupiny v seznamu oblíbených programů v opačném pořadí.
20
Pokud chcete, můžete vytvořit novou skupinu oblíbených programů, případně přejmenovat už
existující skupinu. Po ukončení přejmenování potvrďte změnu názvu skupiny stisknutím tlačítka
ENTER.
11.2.2. Hide (Skrytí programu)
Vyberte program, který chcete skrýt, přesuňte kurzor na položku „Hide“ a stiskněte OK. Přijímač si
vyžádá zadání hesla. Zadáte-li heslo správně, vybraný program se skryje. Pokud chcete skrytý
program znovu zobrazit, vstupte do Hlavního menu stisknutím tlačítka
, vyberte položku
„Lock“ a zadáním hesla ji nastavte na „OFF“. V seznamu programů se zobrazí skryté programy se
značkou “H” místo názvu programu. Pro odstranění značky “H” vyberte v menu položku „Unhide“ a
stiskněte OK. Tato operace vyžaduje zadání správného hesla.
Skupinový výběr
Pokud chcete skrýt několik programů naráz, stiskněte šipku vpravo a vložte postupně heslo pro
všechny programy.
21
11.2.3. Lock (Zamknutí programu)
Vyberte program, který chcete zamknout. Přesuňte kurzor na položku „Lock“ a stiskněte OK.
Zadejte správné heslo. Vedle názvu programu se objeví značka zámku. Zamknutý program může
být odemknutý pomocí hesla.
Skupinový výběr
Pokud chcete blokovat několik programů naráz, stiskněte šipku vpravo a vložte postupně heslo pro
všechny programy.
11.2.4. Rename (Přejmenování)
Na změnu názvu vybraného programu použijte virtuální klávesnici. Vybráním položky
„Rename“ v menu a stisknutím OK se zobrazí virtuální klávesnice.
Na virtuální klávesnici můžete přepínat velká a malá písmena stisknutím klávesy s obrázkem
zámku (vedle klávesy DEL). Když je přejmenování dokončené, stiskněte na virtuální klávesnici
klávesu ENTER. Změna názvu se uloží do paměti. Vypnutí virtuální klávesnice bez uložení změny
provedete stisknutím tlačítka OK.
22
11.2.5. Delete (Vymazání)
Vyberte program, který chcete vymazat ze seznamu, přesuňte kurzor na položku „Delete“ a
stiskněte OK. Zadejte správné heslo.
Multi výběrový mód
Pokud potřebujete vymazat více programů naráz, přesuňte se na volbu Delete (Vymazat), stiskněte
pravé kurzorové tlačítko ,
a zadejte PIN.
Potom můžete postupně vymazávat programy tak, že zvolíte daný program a stisknete OK.
11.2.5. Reorder Ch (Změna pořadí programů)
Přesun programů můžete provést v editačním menu po zvolení funkce „Reorder Ch“ . Po zapnutí
funkce zvolte program pomocí šipek nahoru/dolů ,
označte OK , pomocí šipek
nahoru/dolů najděte novou pozici a potvrďte OK.
Upozornění:
Funkce „Reorder channel“ je aktivní (bíle rozsvícené) pouze pokud není nastavená žádná metoda
třídění programů nebo oblíbená skupina. (V seznamu programů stiskněte
zelené tlačítko
a zvolte „All“ „Všechny“ )
23
11.3. Seznam oblíbených programů
V době sledování TV, nebo poslechu Rádia, seznam oblíbených programů zobrazíte stisknutím
tlačítka FAV na DO. Přednastavené jsou: Sport, Drama, Zprávy, Film a Hudba. (Pokud jste měnili
seznam oblíbených skupin prostřednictvím programu PC editor, bude se Vám zobrazovat Váš
seznam oblíbených programů)
11.3.1. Vytvoření Seznamu oblíbených programů
Vstupte do ,,Make Fav. List” a stiskněte OK. Zobrazí se virtuální klávesnice pro vytvoření nového
seznamu.
Pro uchování dat vytvořeného seznamu použijte klávesu ENTER.
11.3.2. Vymazat
Pro vymazání podsvíceného programu v seznamu oblíbených programů, vyberte ,,Delete“ a
stiskněte OK . Vymazání potvrďte stisknutím OK.
11.3.3. Přejmenovat
Pro změnu názvu programu nebo oblíbené skupiny, vyberte ,,Rename” a stiskněte OK. Zobrazí se
virtuální klávesnice, pomocí které můžete provádět změny názvu.
Tlačítkem ENTER uchováte změnu názvu a opustíte virtuální klávesnici.
24
11.3.4. Přidat programy
Pro přidání programu do skupiny oblíbených, vyberte ,,Add Channels” a stiskněte OK.
Zobrazí se seznam všech programů.
Podsvícený program bude přidaný po stisknutí OK. Na přidaném programu se objeví značka.
11.3.5. Změna pozice oblíbených
Pro změnu pozice zvolte skupinu nebo program, který chcete přesunout. Pozice v menu se vysvítí.
Potom vyberte novou pozici pro Váš program a potvrďte tlačítkem OK. Seznam ,,Favorite Channel
List” beze změn opustíte použitím tlačítek FAV nebo EXIT.
25
11.4. Elektronický průvodce programů (EPG)
Stisknutím EPG na DO se zobrazí EPG (Electronic Program Guide). Pro vyhledávání
nahoru/dolů a L/R pro posun podsvícení.
programových časů použijte navigační tlačítka
Stiskněte EPG na DO. Zobrazí se seznam programů pro aktuální program. Vysílané programy jsou
společně s časem začátku a konce zobrazeny pod sebou.
Stiskněte EPG na DO ještě jednou. Zobrazí se časová osa se seznamem programů pro všechny
programy. Na levé straně okna jsou pod sebou zobrazeny názvy programů, ve vrchní liště je
zobrazený čas. Názvy jednotlivých relací jsou znázorněné graficky s délkou trvání. Pomocí tlačítek
vlevo/vpravo můžete posouvat časovou osu.
26
Pro podrobnější informaci o programu, přesuňte podsvícení na požadovaný program a stiskněte
OK.
11.4.1. Mód
Červené tlačítko přepíná mód TV nebo Rádia.
11.4.2. Program
Stisknutím zeleného tlačítka na DO vyberte z nabídky: All (všechny), Favorite (oblíbené) a SAT
(satelit). EPG informace se zobrazí podle volby.
27
11.4.3. Třídění
Pro vyhledání programu v EPG pod specifickou kategorií/druhem, který požadujete stiskněte
ŽLUTÉ tlačítko na DO.
EPG data se načítají v závislosti na podpoře provozovatele Satelitu.
Kategorie :
Movie (film) / News (zprávy) / Sports (sport).
Podkategorie :
Adult movie (pro dospělé) /Romance (romantika) / Comedy (komedie).
Název programu:
Name napište pomocí virtuální klávesnice.
Klasifikace:
Pro program zvolte věkové omezení.
11.4.4. Zoom
Stiskněte modré tlačítko na DO, zobrazí se EPG a zvolte si časovou mapu zobrazení EPG.
(Na 30 min., 1 hod., 2 hod. a datum, nebo specifické data max. na 7dní).
Pro rezervování daného programu na nahrávání, stiskněte REC na DO. Podklad vybraného okna
se rozsvítí červeně. Pokud stisknete tlačítko REC znovu, podklad vybraného okna se rozsvítí
zeleně. V tomto případě dojde v daném čase jen k přepnutí na vybraný program (resp. zapnutí ze
stand by), ale program se nebude nahrávat na HDD. (Možno využít při nahrávání na externí
zařízení) . Pro zrušení označení programu stiskněte znovu REC.
28
☞ Poznámka
Pokud ve stejný čas označíte dva programy, objeví se varovná zpráva. Proto je potřebné zrušit
nahrávání jednoho z programů . Časy se nesmí překrývat.
11.6. Informace o programu
Stisknutím tlačítka
se zobrazí INFO lišta. Pokud stisknete tlačítko 2x, jsou k dispozici detaily o
programu. Podsvícení pozice žlutou barvou na INFO liště indikuje přítomnost služeb ve vysílání.
Název
programu
Favoritní
program
Věkový limit
Čas začátku
Dolby Digital
Číslo programu
Teletext
29
Vícejazyčné
vysílání
Podtitulky
11.6. RCL přepnutí na předcházející program
Pro návrat na předcházející program slouží tlačítko RLC
.
11.7. Titulky
Pokud je tato služba v programu dostupná, vyvolá se pomocí tlačítka titulků
Když program poskytuje více než dva jazyky, je možné si vybrat jazyk z tabulky.
30
na DO.
11.8. Nastavení zvuku
Po stisknutí tlačítka AUDIO na DO máte možnost si vybrat jazyk pro zvuk a režim zvuku:
(Mix / Mono Levý / Mono Pravý).
Jazyk pro zvuk, zvolte přímo tlačítkem L/R. Pro opuštění menu použijte tlačítko AUDIO nebo EXIT.
Pokud nahráváte nebo používáte Time shift, volba zvuku není přístupná.
Zvuk si musíte nastavit před touto operací.
11.9 Funkce Premiere Multifeed
Někteří provozovatelé, např. Premiere, používají vysílání subkanálů tzv.feedů, které jsou
vysílány jako doplněk hlavního programu. Pro přepínání subkanálů stiskněte tlačítko
na
DO, zobrazí se Vám seznam subkanálů. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovaný
subkanál a potvrďte OK.
31
11.10. OSD teletext
OSD teletext je dostupný jen v případě, pokud je podporován provozovatelem Satelitu. Pokud je
podsvícený ŽLUTOU barvou, stiskněte toto tlačítko a
obrázek teletextu na INFO liště
informace se zobrazí na obrazovce.
Upozornění: Přijímač nepodporuje VBI teletext, takže teletext je možné zobrazovat jen přímo
přijímačem. Na připojeném TV funkce teletextu nebude funkční.
12. Uživatelské volby
12.1 Nastavení uživatele
12.1.1. Banner Time Out (čas zmizení banneru)
Vyberte čas pro zmizení informačního banneru z obrazovky v rozsahu 2 – 10 vteřin.
32
12.1.2. Subtitle (Titulky)
Vyberte zobrazování titulků na zapnuto nebo vypnuto (ON/ OFF) . Základní nastavení je Zapnuto
(ON).
12.1.3. Banner type (Typ banneru)
Vyberte preferovaný typ informačního banneru Normální (Normal) nebo Jednoduchý (Simple)
(viz obrázky )
Jednoduchý Banner
Normální Banner
12.1.4. Wake Up (Čas zapnutí)
Nastavte čas automatického zapnutí přijímače.
12.1.5. Sleep Mode (Čas vypnutí)
Nastavte čas automatického vypnutí přijímače v rozsahu 15 – 160 min. Čas se počítá od momentu
nastavení. K vypnutí nedojde pokud je používaný některý z plug-inů (MP3 a pod.)
33
12.1.6. Radio Background (Pozadí pro rádio)
Nastavte režim zobrazování pozadí v režimu RADIO. Uživatelská pozadí se ukládají do adresáře
var/media/mpeg . Pozadí musí být ve formátu MPEG 2 jako vide s délkou 1-2 snímky.
-
default
slide show
„název souboru“
: základní přeprogramované pozadí
: automatické přehrávání s nastavitelnou délkou zobrazení
: trvalé zobrazení zvoleného souboru
12.1.7. Slide show delay (Délka zobrazení pozadí)
Nastavte délku zobrazení pozadí v režimu Slide show v rozsahu 1-9 vteřin.
12.1.8. Smart EPG/CAM aktualizace
Přepněte na volbu CAM aktualizace, pokud potřebujete aktualizovat software v přístupovém CA
modulu vloženém v některém z CI slotů. Základní nastavení je Smart EPG
12.2 Kontrola přístupu (Uzamknutí)
Při vstupu do menu kontroly uzamknutí budete vyzvaní k zadání vstupního hesla .
Heslo je z výroby přednastavené na „0000“
12.2.1. Kontrola věková vhodnosti programů
Zvolte věkovou hranici z limitu OFF (vyp), 5, 8, 10, 13, 15 a 18 roků pro programy.
Pokud program obsahuje takovou informaci, program bude automaticky uzamknutý podle Vašeho
nastavení.
34
12.2.2. Uzamknutí systému
Přepněte System Lock (Uzamknutí systému) na ON (zap.) nebo OFF (vyp.). Pokud vyberete ON,
zobrazí se heslo. Přednastavené heslo je 0000.
12.2.3. Uzamknutí programu
Přepněte Channel Lock (Uzamknutí programu) na ON nebo OFF. Každý program může být
uzamknutý v seznamu programů pod režimem editování programu. Vejděte do seznamu programů
pro uzamknutí vybraných programů.
12.2.4. Skrýt programy
Přepněte Hide Channels (Skrýt programy) na ON nebo OFF. Skryté programy budou
nedosažitelné ze seznamu programů. Prohlédněte seznam programů pro skrytí vybraných
programů.
12.2.5. Telnet Password
Pomocí této volby můžete změnit přístupové heslo pro přístup přes Telnet. (důležité pro
zabezpečení přijímače pokud je připojený k Internetu)
35
12.3. Jazyk
12.3.1. Jazyk pro Menu
Zvolte si jazyk pro Menu, dialogové boxy a Nápovědu.
12.3.2. Jazyk pro zvuk
Zvolte si jazyk pro program s vícejazyčným zvukem.
12.3.3. Jazyk pro titulky
Zvolte si jazyk pro titulky na programy s vícejazyčnými titulky.
12.4. Místní čas
Pomocí této volby můžete nastavit: časové pásmo, letní čas, zobrazení času 12/24 hod, způsob
nastavení manuální / ze satelitu (from SAT). Nastavení času je důležité pro správnou práci vícero
funkcí přijímače ( EPG, nahrávání ...)
36
13. Nastavení systému
13.1 TV výstup
13.1.1. Aspect Ratio (Poměr stran obrazu)
Vyberte 4:3 PS(Pan & Scan) nebo 4:3 LB(Letter Box) pro standardní TV přijímač s obrazovkou
s poměrem stran 4:3 nebo 16:9 pro širokoúhlé TV přijímače (zobrazovače).
13.1.2. Output type (Typ výstupního signálu)
Vyberte vhodný výstupní signál podle toho jaký vstup Váš TV přijímač podporuje.( CVBS, RGB,
YUV, S-Video)
13.2. Nastavení LNB (konvertorů)
13.2.1. Typ přepínače
Vyberte typ přepínače LNB podle toho, jaký používáte (DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS).
13.2.2. Počet LNB
Zvolte počet LNB podle toho, kolik jich máte nainstalovaných.
13.2.3. Nastavení LNB
Přesuňte kurzor na LNB kterého parametry chcete nastavovat a stiskněte OK. Ve vyskakovacím
menu zvolte potřebné parametry : Název satelitu, typ LNB (základní nastavení je Univerzální) ,
Lokální frekvence (pokud používáte univerzální LNB, neměňte), DiSEqC 1.0 , DiSEqC 1.1 vstup
a Frekvenci TP ( ta slouží jen pro kontrolu připojeného LNB, pro další funkci není důležitá)
Po ukončení nastavení stiskněte EXIT pro uložení.
13.2.4 Indikátor signálu
Pokud máte na vybraném satelitu nastavenou frekvenci TP (viz bod 13.2.3) a anténa je správně
nastavená, bude zelený indikátor ukazovat úroveň signálu a žlutý indikátor kvalitu.
Pokud je úroveň i kvalita dostatečná ( při správném nastavení min 85% ), stiskněte žluté tlačítko na
přesun do menu vyhledávání. Pro rychlé spuštění Automatického vyhledávání stiskněte červené
tlačítko.
37
13.3. Vyhledávání programů
Je možné automatické a ruční vyhledávání.
Pro vyhledání konkrétního programu nebo transpondéru využijte manuální vyhledávání..
Pro vyhledání informací o vysílaných programech navštivte www.lyngsat.com , případně
www.parabola.cz .
13.3.1. Automatické vyhledávání
V tomto režimu přijímač prohledá všechny TP uložené v databázi přijímače podle předvolených
parametrů a uloží programy do paměti.
Název satelitu :
Vyhledávání sítě :
Typ vyhledávání :
Zvolte název satelitu nebo Všechny.
Zvolte ON/OFF
Zvolte ALL (všechny), FTA (volné), nebo Scrambled (kódované).
13.3.2. Manuální vyhledávání
Zvolte Manual, zadejte frekvenci TP (nebo vyberte ze seznamu) , polarizaci, Symbolovou rychlost
a stiskněte Search. Přijímač vyhledá všechny programy na zadaném TP.
38
13.3.3. Rozšířené vyhledávání
Umožňuje vyhledání konkrétního programu na TP pomocí zadání identifikátorů PID. Po vstupu do
vyskakovacího menu, zadejte pomocí číselných tlačítek na DO parametry Video PID, Audio PID
a PCR PID a stiskněte Start Searching.
13.4. DiSEqC 1.2 pozicionér
Pokud Váš motor nepodporuje ovládání USALS, můžete využít ruční nastavení motoru pomocí
DiSEqC1.2.Nejprve vyberte název satelitu a zvolte DiSEqC 1.2 na Aktivovat a v políčku TP zvolte
funkční TP. Ve vyskakovacím menu v políčku Pohyb prostřednictvím tlačítek Vlevo/vpravo otáčejte
motorem pro dosažení nejlepšího signálu.
39
13.5. Nastavení USALS
USALS je motorizovaný DiSEqC systém, který podporuje povely DiSEqC 1.3 a umožňuje získat
pozici Satelitu automaticky, jen pokud znáte svoji geografickou polohu. Svoji polohu můžete zjistit
mimo jiné na stránce http://www.heavens-above.com/countries.asp ,
Použití motor. systému USALS:
Zvolte název satelitu, který máte propojený se systémem USALS. (U všech satelitů, které přijímáte,
musíte zadat USALS Enable)
Přepněte na ,,USALS Enable” . Stiskněte zelené tlačítko a vložte zeměpisnou délku a zeměpisnou
šířku Vašeho místa příjmu a stiskněte OK pro uložení.
13.6. Nastavení IP
13.6.1. Manuální nastavení
Pro uživatele se statickou IP. Pomocí navigačního tlačítka
hodnoty a stiskněte Submit (potvrdit).
IP
Maska podsítě
Brána
a numerických tlačítek nastavte
: Napište Vaši IP adresu pro určení hostitelské IP adresy.
: Napište subnet masku pro nalezení hostitelské IP adresy v Subnet-u.
: Napište hodnoty pro gateway.
Manuální nastavení musíte použít i při přímém propojení přijímače s PC nebo jiným přijímačem bez
použití Switche nebo routeru. V tomto případě použijte překřížený ethernetový kabel.
Příklad nastavení pro přímé propojení :
Přijímač (1) :
IP
Maska podsítě
Brána
92.168.1.20
55.255.255.0
92.168.1.135
40
Přijímač (2) nebo PC:
IP
Maska podsítě
Brána
92.168.1.21
55.255.255.0
92.168.1.135
13.6.2. AUTO (DHCP) – Automatické nastavení
Pro klienty VDSL nebo ICS. Pokud máte přijímač připojený např. k routeru, který podporuje
automatické přidělování IP adres, využijte funkci AUTO (DHCP).
Systém toto nastavení rozpozná automaticky. Není nutné vpisovat žádné hodnoty. Po vybrání
Auto(DHCP), stiskněte tlačítko Submit pro zobrazení nastavení. Všechny hodnoty připojení se
automaticky nastaví. Pokud je propojení s LAN nesprávné, hodnoty budou “0.0.0.0.” Proto
zkontrolujte připojení a zkuste to znovu.
41
13.6.3. AUTO (PPPoE)
Pro uživatele ADSL.
Vyžaduje se ID a Heslo (Získáte ho od poskytovatele internetových služeb). Hodnoty napište
pomocí virtuální klávesnice. Klávesnici vyvoláte tlačítkem OK.
13.6.3. AUTO (PPP)
Pro uživatele modemu pro vytáčené připojení.
Externí dial up modem musí být připojený k sériovému portu RS 232C na zadním panelu.
ID a Password (heslo získáte od provozovatele připojení) zadejte pomocí virtuální klávesnice. Na
zvolené položce stiskněte OK pro zobrazení virtuální klávesnice.
42
13.7. Nastavení od výrobce
Vymaže Váš seznam programů, seznam oblíbených programů a všechna nastavení LNB. Zároveň
obnoví původní výrobní nastavení. File (soubory), které jste nahráli na HDD, ale zůstanou
zachované. Pro obnovu výrobního nastavení v tomto menu stiskněte OK.
V menu zvolte Obnovení původních nastavení (Restore factory settings), zadejte PIN ( od výroby je
0000).
Zobrazí se upozornění „Všechna data budou vymazaná“, stiskněte OK.
43
14. Možnosti PVR
Maximálně je možné současně 1 program nahrávat a 1 program přehrávat z HDD.
14.1. Nahrávání
Pro nahrání právě sledovaného programu, stiskněte tlačítko
.
V seznamu programů je právě nahrávaný program vybarvený červeně.
Po stisknutí tlačítka
se nahrávání ukončí. Vyberte název programu, u kterého chcete ukončit
nahrávání a potvrďte tlačítkem OK.
44
Přednastavený čas pro nahrávání je 2 hod.. Max. čas je 23 hod. 59 min.
Na nastavení použijte menu:
FILE-> Record plan->New-> Duration.
Oznámení o nahrávání se objeví 2 minuty před nastaveným časem nahrávání.
Pokud je PVR vypnutý (v režime Standby), automaticky se zapne 2 min. před nastaveným časem
nahrávání. Když PVR ukončí nahrávání, přepne se automaticky do Standby. Pokud použijete DO
v době nahrávání, PVR se nevypíná. Když se pokusíte vypnout PVR tlačítkem Power v době
nahrávání, budete muset potvrdit na obrazovce zda chcete skutečně zastavit nahrávání.
Pomocí OK se uchovává nahrávaná složka na HDD.
45
14.2. Kontrola nahraných souborů
Stiskněte tlačítko FILE
pro kontrolu nahrané složky a získáte zároveň informaci o volném
prostoru na HDD.
Video
Zobrazí nahrané video soubory ,,Shows recorded video files"
Rádio
Zobrazí nahrané zvukové soubory.
Reservation
Zobrazí čas právě nahrávaného programu a seznam všech přednastavených nahrávání.
14.3. Nahrávací plán
Pomocí tlačítka L/R a pohybem na RESERVATION vyberte některou z voleb:
1. New
Nový plán nahrávání může být vytvořený v této části pomocí výběru z různých možností:
Start times (čas spuštění), Duration (trvání nahrávky), Period (opakování) a Parental Lock
(rodičovský zámek).
2. Edit
V tomto menu je umístěno více možností.
3. Delete
Slouží ke smazání nahrávacího plánu z tohoto seznamu.
.
46
14.4. Přehrávání
Pokud chcete sledovat nahrané soubory, stiskněte FILE
a stisknutím OK na příslušném
souboru spustíte přehrávání.
14.5. Trikové přehrávání na aktivním programu
Trikové přehrání je možné jen na aktivním (sledovaném) programu. Když se změní program,
nahraná složka automaticky zmizí. Následně začne nahrávání na právě změněném programu.
Je tu možné využít všechny dostupné funkce PVR. Např. Pause (Pauza), Jump back (skok vpřed),
Jump forward (skok vzad), rewind (přetáčení vzad), Fast forward (rychlé přetáčení vpřed), slow
(zpomalení), frame by frame (snímek po snímku).
.
14.6 Označení rezervace značkou
uděláte značku na časové liště. Pro posun na následující rezervovanou
Stisknutím tlačítka
značku, stiskněte PLAY.
Odstranění rezervované značky z časové lišty potvrďte tlačítkem
.
47
.
14.7. Spuštění nahrávky
Na zobrazené časové liště pod rezervovanou značkou stiskněte tlačítko
a skokem se přesuňte
na následující rezervovanou značku. Nahrávka se spustí z označeného bodu.
14.8. Opakovat
Stiskněte tlačítko opakování
v rezervovaných značkách a nahrávka se spustí v intervalu
označení. V případe, že ještě nemáte vytvořené rezervace značkami, bude opakována celá sekce
nahrávky. Na opuštění menu použijte tlačítko REPEAT.
14.9. Stop
Slouží pro zastavení přehrávání přednahraného souboru a návrat na sledovaný kanál.
14.10. Pauza
Slouží na zmrazení obrazu při přehrávání nebo na aktivním programu.
14.11. Rychlé převíjení nebo náhodný skok v programu
Rychlý posun vpřed/vzad rychlostí x2, x4, x8, x16 při krátkodobém stisknutí tlačítka. Pro návrat do
normálního přehrávání stiskněte
Při podržení tlačítka
nebo
.
skočíte v záznamu o náhodný úsek, podle délky podržení.
48
14.12. Zpomalené přehrávání a posun po snímcích
Stiskněte tlačítko
na 1~2sec, přehrávání přejde do zpomaleného přehrávání. Dalším
stisknutím měníte rychlost přehrávání x1/16, x1/8, x1/4, x1/2.
Stisknutím tlačítka na méně než 1 sek. bude obraz jako první zpomalení a dalším stisknutím se
bude obraz zobrazovat již jako snímek po snímku. Stisknutím tlačítka PLAY
do normálního režimu Play.
49
se obraz vrátí
15. Práce se soubory (nahrávkami)
Stiskněte
pro vstup do menu organizace nahrávek pomocí barevných tlačítek nebo
kurzorovým ovladačem zvolte Video, Rádio nebo Seznam rezervovaných programů.
Žluté tlačítko : Zobrazení plánovaných nahrávek. Červenou jsou zobrazeny aktivní plánované
nahrávání, bíle jsou zobrazeny provedené nahrávání.
Detail plánovaného nahrávání se zobrazí po stisknutí OK na vybraném plánu. V tomto okně můžete
měnit plán začátku (pokud nahrávání ještě nezačalo) a konce nahrávání. Pokud je v činnosti
okamžité nahrávání (po stisknutí
) je od výroby nastavená jeho délka na 2 hodiny. V tomto
menu ji můžete prodloužit nebo zkrátit.
50
Po ukončení nastavení stiskněte EXIT.
16. About
( Co je.. )
Informační a doplňkové služby
51
16.1. Systémové informace
Zobrazuje informace o software a hardware přijímače
Micom verze
Boot verze
Linux verze
Verze programu
Velikost HDD
První aktivace
DB verze
PCB verze
: frontprocesoru
: bootloaderu
: linuxové jádro (kernel)
: image (firmware přijímače)
: model a velikost instalovaného HDD
: datum první aktivace
: databáze
: základní deska
16.2. Informace o síti
Zobrazuje informace o nastavení síťového připojení: IP adresu, masku podsítě, Bránu atd.
16.3. Network Update
Prostřednictvím tohoto menu můžete provést nahrání nového software přímo z internetu bez
potřeby použití PC.
52
16.4. Plugins (přídavné moduly)
Menu pro práci s přídavnými moduly – doplňky. Jako pluginy mohou být různé systémové utility,
přehrávače, hry a podobně.
53
16.5. Mount Manager
Pomocí mount managera můžete sdílet složku
na Vašem PC (například pro přehrávání MP3) přes LAN.
Nastavení:
Type
Linuxem)
Mount point
adresář (je
Server
Directory
User/Password
Active
cifs : pro připojení k PC s Windows, nfs : pro připojení k PC s
adresář s mp3 v přijímači, ke kterému budete připojovat sdílený
přednastavený)
IP adresa PC
název adresáře v PC, ze kterého budete sdílet
Pokud je pro přístup k PC nutné jméno/heslo vyplňte, pokud ne, nechejte
prázdné
Vyberte YES a zvolte ‘Mount’ v dolní části
☞ Upozornění
Pokud vypnete PC nebo odpojíte síť, zvolte „Unmount“. V opačném případě se může neúměrně
prodloužit čas bootování přijímače, protože se bude snažit připojit !
54
17. Upgrade software
Nahrání nového software přes sériový port.
Zkontrolujte, zda je ve Vašem PC kompletně nainstalovaný potřebný software (Flash
tools).
1.Vypněte přijímač ze sítě a propojte ho s PC pomocí sériového kabelu (překříženého - Crossed).
2.Stiskněte tlačítko zapnutí na předním panelu Vašeho přijímače, zapněte přijímač do sítě a držte
tlačítko stisknutí dokud se na displeji na předním panelu neobjeví nápis ‘SErl’.
3.Na Vašem PC spusťte software (Flash Tools).
4.Nastavte komunikační port (COM 1 nebo COM 2) a 115220 BAUD RATE.
5.Potvrďte složku a vyberte image, který chcete nahrávat. Stiskněte tlačítko OK na předním panelu,
a nahrávání software se začne.
6.Počkejte, dokud neskončí nahrávání. Průběh nahrávání je znázorněný indikátorem. Nahrávání
může trvat přibližně 25 minut.
7. Po skončení nahrávání se na obrazovce zobrazí odkaz “Complete” a na displeji na předním
panelu přehrávače nápis “donE.” Stiskněte tlačítko zapnutí na přijímači, aby jste ho restartovali.
55
Instalace z PC přes LAN pomocí software PC Editor.
Spusťte program PC Editor, (použijte verzi 1.2.41 nebo novější)
Zvolte menu Možnosti – Nastavení – Cube CaFe , zadejte IP adresu přijímače, FTP username
„root“ nebo „relook“ (podle verze) a FTP password „relook“
56
Po nakonfigurování nastavení můžete přejít k update software. V menu nástroje – Flashovat image
zvolte CubeCaFe
V okně „Flashovat Image“ zvolte soubor na flashování a zvolte „Start“. Počkejte do ukončení
nahrávání nového image.
Upozornění :
Update přes PC editor používejte jen u software označených usb_all, nebo usb_all_noboot, které
jsou složeny z jediného souboru. Při nahrávání software označených kernel root a db používejte
Flash tools.
57
Nahrávání metodou kopírování mezi přijímači přes sériový port
V následujícím textu je označení MASTER používané pro přijímač ze kterého se bude kopírovat
a SLAVE pro přijímač do kterého se bude kopírovat. Ke kopírování se používá překřížený sériový
kabel tzv.: Lap link . Kabel má zapojení pinů 2-3, 3-2 , 5-5.
Při této operaci budete využívat jen tlačítka na předním panelu přijímače, ne na DO !
MASTER
Propojte dva přijímače pomocí sériového kabelu
1. Zapněte přijímač
2. Stiskněte současně Power a OK
3. Stiskněte a držte Power a následně stiskněte šipku dole
4. Na displeji přijímače se krátce zobrazí "5 2 5" a potom " 1“ , ve stejném čase se na TV zobrazí
nabídka s možnostmi výběru souborů na kopírování od 1 do 8.
5. Pomocí šipek vlevo/vpravo vyberte položku 1 - 8
Položky výběru :
"1. 0xff800000-0x040000 : ""config_welcome""
"2. 0xff840000-0x120000 : ""kernel""
"3. 0xff960000-0x 380000 : ""root"""
"4. 0xffee0000-0x2f0000 : ""db"""
"5. 0xfffd0000-0x030000 : ""boot""
(V tomto případě si zálohujte data z přijímače před operací)
"6. 0xff800000-0x800000 : ""all""
(V tomto případě si zálohujte data z přijímače před operací)
"7. 0xff800000-0x7d0000 : ""all_noboot""
"8. 0xff840000-0x4a0000 : ""kernel_root""
6. Stiskněte OK pro potvrzení výběru, na displeji se zobrazí “rEdy."
7. Přejděte k nastavení SLAVE jednotky
58
SLAVE
1. Zapněte přijímač
2. Stiskněte současně Power a OK
3. Stiskněte a držte Power a následně stiskněte šipku vpravo
4. Display přijímače zobrazí „SErl“
5. Stiskněte OK pro začátek nahrávání
6. Display přijímače zobrazí "progressing rate"
7. Po zobrazení " DONE " na displeji je nahrávání u konce.
Upozornění:
Kopírování přes sériový kabel může trvat až 30 minut podle typu kopírovaného souboru.
V žádném případě neodpojujte napájení v době kopírování !
18. Významový slovník
CA
Conditional Access - systém pro kontrolu
předplatitelů přístupu na služby/programy.
Polarization
Polarizace umožňuje vysílání několika
programů na stejné frekvenci. Může být
lineární (vertikální a horizontální), nebo
kruhová (pravá nebo levá).
DVB
Norma, určená skupinou The Digital Video
Broadcast, vytvoření pro ustálení technické
soustavy digitálně vysílajícího systému.
EPG
Electronic Program Guide. Elektronická
informace o programech poskytovaná
providerem, která umožňuje divákovi získat
co nejvíce informací o programech.
LNB (Low-Noise Block Converter)
Elektronická jednotka připevněná na
Satelitním talíři. přijímá signál odražený od
talíře a konvertuje signál pro další zpracování
satelitním přijímačem.
RF
Rádio frekvence (v některých zemích HF).
SCART
21-pinový konektor používaný pro propojení
PVR, VCR a TV. (Jinak Euro konektor).
S/PDIF
Sony/Philips Digital Interface Format Digitální zvukový výstup.
Symbol Rate
- přenosová rychlost
TS
Transport Stream - přenosový tok.
59
19. Řešení problémů
Problém
Nesvítí displej.
Možná příčina
Napájecí šňůra není zapnutá
v síti.
Řešení problému
Zkontrolujte napájecí šňůru.
Žádný zvuk / obraz.
Chybné A/V propojení mezi
přijímačem a TV.
Zkontrolujte
Audio/ Video
Propojení mezi přijímačem a
TV.
Utlumený zvuk.
Stiskněte tlačítko Mute na
DO.
Vypnutý TV.
Zapněte TV.
Žádný signál
Zkontrolujte kabeláž a
propojení mezi LNB a
dalšími součástmi.
Chybná poloha antény
(talíře).
Nastavte správnou polohu
antény vůči Satelitu.
Baterie nejsou správně
vloženy, nebo jsou vybité.
Vyměňte baterie za nové.
Dálkové ovládání
nekomunikuje.
Zapomenutí PIN kódu.
Systém zamrzl.
Kontaktujte místního
servisního pracovníka/
prodejce.
Chybný systém.
60
Stiskněte a současně
podržte tlačítko OK a tlačítko
zapnutí na předním panelu,
dokud se přijímač nepřepne
do režimu Standby.
20. Technické specifikace
část
typ
CPU
Typ
Výkon
Vyrovnávací paměť na
data/instrukce
Vstupní konektor
Loop through (průchozí) konektor
Frekvenční rozsah
Loop through výstupní impedance
Přepínání pásma
Přepínač
Polarizace
Transport Stream
Poměr stran obrazu
Rozlišení Videa
Audio Dekódování
Ethernet
Flash Paměť
SDRAM
IEC169-24 (F-typ) samice
IEC169-24 (F-typ) samice
950MHz -2150MHz
75 ohm nominální
22 KHz tón
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
13/18V (400mA Max)
Specifikace ISO/IEC 13818-1
4:3, 16:9 s panoramatickým vektorováním
720 x 576(PAL) nebo 720 x 480(NTSC)
MPEG-1 Audio Layer 1,2
RJ-45(10Base-T/100Base-TX)
8MB
64MB
Smartcard
TV SCART
VCR SCART
1 slot(zabudovaný Xcrypt a Firecrypt)
1 x SCART
1 x SCART
RCA (CINCH)
Video x 1, Audio x 2
Tuner
Ovládání
LNB
MPEG Transport Stream & A/V
Dekódování
Síťové připojení
Paměť
Přístupový systém
A/V & Data vstupy/výstupy
specifikace
IBM’s PowerPC405
350 MIPS
16KB/16KB
Datové rozhraní
Napájení
Fyzické specifikace
Vstupní napájení
Spotřeba
Rozměry (W x H x D)
Hmotnost
9 Pin D-Sub, RS232C
AC 110-220V 50/60Hz 35W
35W max.
(méně než 7W v režimu stand-by)
300mm x 58mm x 235mm
Cca 2 .0kg podle zabudovaného HDD
Upozornění:
Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické specifikace a funkce přístroje za účelem
vylepšení jeho vlastností bez předcházejícího upozornění !
61
21. Seznam kódů pro jednotlivé značky TV.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podobné dokumenty

spectralyzer-pdf

spectralyzer-pdf Pro přehrání souboru WAV, klikněte na menu "File", pak zvolte “Open WAV file. Pak na "Run". Když skončíte přehrávání, klikněte na "Stop". Pro poslechnutí jakéhokoliv úseku nahraného WAV souboru můž...

Více

Stažení

Stažení na Flash ve tvaru adresář "plugin", po instalaci do přijímače je najdete v položce Menu Plugin, tam se dají nastavit pro automatické spouštění při zapnutí přijímače.

Více

Annual Report 2014

Annual Report 2014 Název výstavy odkazuje ke koncepci odcizení od Karla Marxe, ale také k cizím, nadpřirozeným a nelidským formám nepřirozenosti, které se odehrávají v současné ekonomice. Jedním z východisek pro prvn...

Více

SIC tools - VENIM, s.r.o.

SIC tools - VENIM, s.r.o. UPOZORNĚNÍ, pro některé konfigurace je nutné restartovat PC. Před instalací programu je doporučeno ukončit všechny další programy. Vložte CD do mechaniky, poté spusťte SETUP programu (je možno, že ...

Více

Referenční příručka pro PRESTO

Referenční příručka pro PRESTO zdrojích VDD a VPP a přepěťovou ochranu na pinu VDD. Programátor je napájený z USB a může buď napájet programovanou aplikaci napětím 5 V nebo může během programování používat externí napájecí napět...

Více

Jak vytvořit DVD ze souboru nahraného přijímačem IPBox.

Jak vytvořit DVD ze souboru nahraného přijímačem IPBox. Stiskem tlačítka FTP v levé liště se přepneme na připojení ftp:

Více

Definice pojmů a seznam zkratkových slov

Definice pojmů a seznam zkratkových slov SMLOUVA O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

Více