Katalog náhradních dílů

Transkript

Katalog náhradních dílů
ODDÍL I
CHEMICKÉ
DÁVKOVAÈE
CHEMICAL DOSING MACHINES
CH
E
M
I
C
K
É
954600220, 954600221, 954600400, 954600580 DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK HADIÈKOVÝ RAINBOW 300
D
Á
V
K
O
V
A
È
E
/
CH
E
M
I
C
A
L
D
O
S
I
N
G
M
A
C
H
I
N
E
S
I
0
2
detail
identifikace
popis
1
PR172008W
Víko se závitem 3"
3" threaded cap, white
2
PR172009
O-krouek
O-ring, cap
3
PR172020
Zpìtný ventil
Check valve
5
PR172023
Hadièka 3/8" x 1/4" I=2,4m
3/8" o.d. x 1/4" i.d. tubing, 8ft.
9
PR172032
Hadicový trn s maticí
Tube fitting with compression nut
10
PR172033
Tìsnìní
Gasket
11
PR172034
Stahovací svorka
Saddle clamp
12
PR172035
Tìlo chlorátoru
Body
14
PR172037
Komora pro víøivé láznì - model 302
Spa chamber #302 only
17
PR172052
Utahovací klíè
Cap wrench
18
PR172060
Regulaèní ventil 1/4" s pøevleènou matkou
Control valve 1/4" NPT x tube with compression nut
19
PR172036
Silikonový vazelína
Silicone lubricant, 3/4 oz.
20
PR172061
Kombinovaný regulaèní ventil a koleno
Combination check valve / elbow
21
PR172080
Ventil kontroly prùtoku
Flow indicator w/check valve
23
PR172288
Korozi odolný zpìtný ventil
1 1/2" -2" corrosion resistant check valve
24
PR172323
Korozi odolný zpìtný ventil
1 1/4" corrosion resistant check valve
25
PR172061B
Adaptér pro trubièku
Standpipe adapter, Bromine
26
PR18761
trubièka I=6", 3/8 x 1/4
6" Standpipe 3/8" o.d. x 1/4" i.d.
27
PR18706
Pøevleèná matka 1/4"
Compression nut only
954700220, 954700221, 954710220 DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK DO POTRUBÍ RAINBOW 320
CH
E
M
I
C
K
É
D
Á
V
K
O
V
A
È
E
/
CH
E
M
I
C
A
L
detail
identifikace
popis
detail
identifikace
popis
1
PR172052
Utahovací klíè
Cap wrench
18
PR172319
O-krouek
Bottom O-ring
2
PR172008W
Víko se závitem 3"
3" threaded cap, white
19
PR172288
Zpìtný ventil
1 1/2" corrosion resistant check valve
3
PR172009
O-krouek
O-ring, cap
20
PR172048B
Adaptér pro trubièku
Standpipe adapter, Bromine
4
PR172321
Tìlo chlorátoru bílé
#320 Body only
5
PR01052
Upevòoací šroub
Lock screw
6
PR172248
Zpìtný ventil
Check valve
7
PR172317
T-kus s vnìjším závitem 2"
Diverter tee 1 1/2 NPT x 2" slip
8
PR172256
Nipl 1/2" x MPT
1/2" x short MPT nipple
9
PR172086
Regulaèní ventil1/2"
1/2" control valve
10
PR172272
Úhel 90° 1/2" NPT x ELL
1/2" NPT x tube 90° ELL w/nut
PR172274
Pøevleèná matka
Compression nut only (for R172272)
PR172091
Hadièka 5/8"
5/8" o.d. short feeder tube
11
PR172097
D
O
S
I
N
G
M
A
C
H
I
N
E
S
Tube support spring
12
PR172210*
Redukce 2" 1 1/2"
2" x 1 1/2" SxS bushing * for1 1/2" PVC only
13
PR172037
Komora pro víøivé láznì
Spa chamber
14
PR172036
Silikonová vazelína
Silicone lubricant, 3/4 oz.
15
PR172255
Pøepáka
Screen
16
PR172134
Zátka 1/2" MPT
1/2" NPT PVC plug
17
PR172253
trubièka 5/8"
5/8" o.d. 18" tube
I
0
3
CH
E
M
I
C
K
É
xxx DÁVKOVAÈ CHEMIE DO POTRUBÍ
D
Á
V
K
O
V
A
È
E
/
CH
E
M
I
C
A
L
D
O
S
I
N
G
M
A
C
H
I
N
E
S
detail
identifikace
popis
HCLX0200EG
Zátka + krytka závitová
Logo cap + Cover screw
identifikace
popis
4
HCLX0110C
Víko
Lid
3
HCLX0200W
Tìsnìní
Slip washer
6
HCLX0110K
O-krouek
O-ring
4
HCLX0200C
Víko
Lid
11
HSPX1700FG
Vypouštìcí zátka s tìsnìnim
Drain plug with gasket
5
HCLX0200B
Zátka
Cap
13
HCLX0110FA
Regulaèní knoflík
Control knob assembly
6
HCLX0200K
O-krouek
O-ring
14
HCLX0220EA
Zpìtný ventil + vstø.fitinka
Check valve assembly
HCLX0200CA
Zátka + o-krouek
Cap + o-ring
7
HCLX0200H
Trubièka dávkovaèe
Feeder tube
8
HCLX0200PA
Kontrolní ventil
Control valve assembly
11
HSPX1700FG
Vypouštìcí zátka
Rain plug with gasket
12
HSP1500UNPA Pøipojovací šroubení
Union connector pack
1+2
5+6
I
0
4
detail
xxx DÁVKOVAÈ CHEMIE HADIÈKOVÝ
CL 0220 EF - ABG - BREF
CL 0110 EF - ABG - BREF
CH
E
M
I
C
K
É
D
Á
V
K
O
V
A
È
E
/
CH
E
M
I
C
A
L
D
O
S
I
N
G
detail
identifikace
popis
detail
identifikace
popis
HCLX0200EG
Zátka + krytka závitová
Logo cap + Cover retaining screw
4a
HCLX0110C
Víko
Lid clorine
3
HCLX0200W
Tìsnìní
Slip washer
4b
HCLX0110C2
Víko
Lid bromine
4a
HCLX0200C
Víko
Lid clorine
6
HCLX0110K
O-krouek
O-ring
4b
HCLX0200C2
Víko
Lid bromine
12
HCLX0220EA
Zpìtný ventil + vstø.fitinka
Inlet fitting adapter
5a
HCLX0200B
Víko vnitøní
Cover clorine
14
HCLX0220H
Pøevleèná matka
Compression nuts
5b
HCLX0200B2
Víko vnitøní
Cover bromine
15
HCLX0220G
Vstøik.fitinka + tìsnìní
Saddle fitting
6
HCLX0200K
O-krouek
O-ring
16
HCLX0220K
Stahovací pásek
Saddle clamp
7
HCLX0200H
Trubièka dávkovaèe
Feeder tube
17
HCLX0220J
Hadièka
Plastic tubing
8
HCLX0200PA
Kontrolní ventil
Control valve assembly
18
HCLX0110DA
Regulaèní ventil
Dial control
11
HCLX0220B
Základna
Base
19
HCLX0110B
Základna
Base
12
HCLX0220EA
Zpìtný ventil + vstø.fitinka
Inlet fitting adapter
14
HCLX0220H
Pøevleèná matka
Compression nuts
15
HCLX0220G
Vstøik.fitinka + tìsnìní
Saddle fitting
16
HCLX0220K
Stahovací pásek
Saddle clamp
17
HCLX0220J
Hadièka
Plastic tubing
1+2
M
A
C
H
I
N
E
S
I
0
5

Podobné dokumenty

rs 902 pokyny pro montáž a údržbu redukční stanice

rs 902 pokyny pro montáž a údržbu redukční stanice Redukèní stanice RS 902 jsou opatøeny ucpávkou typu “LIVE LOADING”. Jsou dodávány v nárožním provedení. Pøipojení ventilu je pøivaøovací. Jsou ovládány pøímými táhlovými a rotaènímy pohony, pøipoje...

Více