ThetaProbe type ML2x

Komentáře

Transkript

ThetaProbe type ML2x
ThetaProbe type ML2x
Přesnost ±1%
Jednoduché připojení k data – loggeru (zařízení pro sběr dat) (DC vstup DC výstup)
Výborná teplotní stabilita a odolnost vůči slanému prostředí
Dvojí způsob použití: buď jako ruční přístroj pro místní odečet nebo jako čidlo pro
dlouhodobější záznam dat
ThetaProbe typu ML2x měří obsah
objemové vlhkosti v půdě s přesností
1%. Vlhkoměr ML2x má mnoho
předností vůči ostatním technologiím,
nabízejí přesnost a spolehlivost za
rozumnou cenu.
Jednoduché použití
Pomocí sondy ThetaProbe typu ML2x je velmi jednoduché provádět spolehlivá a přesná měření vlhkosti půdy. Sondy
se jednoduše zasune do půdy, připojí se data – logger (zařízení pro záznam dat) nebo měřící přístroj, připojí se 5-15V
DC s proudem 20mA, a během několika sekund je vlhkost půdy změřena.
Kalibrace
Po provedení jednoduché dvoubodové gravimetrické kalibrace bude Vaše čidlo zajišťovat přesnost 1% pro Vaši
specifickou půdu (nebo jiné médium).
Pro srovnání – mnoho uživatelů používá jednu ze dvou standardních kalibrací dodávaných firmou Delta-T. Pomocí
této "zobecněné" minerální nebo organické kalibrace je možno dosáhnout přesnosti 5%. Sonda ML2x má již
nastavenou citlivost salinity (která klesá, když salinita narůstá) . Může být tedy používána půdách s vysokou salinitou
-1
až do 2000 mS.m .
Na stránce 12 jsou uvedeny podrobnější informace týkající se přesnosti a kalibrace.
Použití
Sonda se typicky používá v následujících oblastech: při zavlažování, v hydrologii, stavebnictví, mapování vodního
profilu půdy, monitorování znečištění, dálková validace měření a lesnictví.
Pokud je vyžadováno měření vertikálního profilu vlhkosti půdy (viz strany 6 a 7), je nutno vést v patrnosti, že přesnost
sond ThetaProbe je ±1% ve srovnání se sondami Profile Probe - ±3%.
Zahradnictví a zemědělství Sondy Theta-Probe mohou být používány pro různé druhy půd, kompostů nebo jiná
média používaná pro pěstování rostlin. Protože jsou tyto sondy kompaktní, mohou být vloženy do pěstebních nádob
nebo mohou být umístěny vodorovně v miskách s osivem (toto umístěná vyžaduje minimální hloubku kompostu
50mm).
Kompostování Sonda ML2x může být umístěna v kompostovaném materiálu, protože je schopná zvládat teploty do
+70°C. P řesnost při teplotách 40 až 70°C je ±2%, ale hustota a zne čištění materiálu mohou přesnost znatelně ovlivnit
(a také životnost sondy).
Zavlažování Přesnost, jednoduché použití a rychlost reakce umožňují velmi vhodné použití sondy ThetaProbe v
zavlažovacích aplikacích. Odečet hodnot může být použit pro optimalizaci schématu zavlažování nebo sonda může
být instalována přímo jako součást automatického zavlažovacího systému.
Monitorování životního prostředí Dlouhodobé studie globálního klimatu i lokálního životního prostředí vyžadují
sledování interakcí mezi zemí a atmosférou. Voda v půdě je dle stále většího počtu názoru jeden z kritických
komponent a jeden z těch, které je jednoduché sledovat (např. pomocí sondy ThetaProbe).
Většina automatických meteorologických stanic (včetně všech dodávaných firmou Delta – T) může být rozšířena o
jednu nebo více sond ThetaProbe – je ji možno přidat stejně jednoduše jako teplotní čidlo.
Rozměry
závit
Instalace
Sondy ThetaProbe jsou robustní, s možností umístění v zemi a bezúdržbové. Mohou
být umístěny v půdě do vyvrtaného otvoru nebo umístěny ve stěně příkopu (který je
potom pečlivě zahrabán).
V případě umístění v hloubce je možno použít prodlužovací trubice, aby se usnadnilo
umisťování a vytahování sond. Přístupové otvory by měly být zešikmeny, ať
nedochází k jejich narušování vodou.
4 tyče
Záznam a načtení dat
Většina typů data – loggerů (zařízení pro záznam dat) může zajistit sondě Theta Probe napětí 5- 15V DC a akceptuje
její výstupní signál 0 - 1V DC. Pomocí Delta-T Data Logger může být ovládáno až 60 sond ThetaProbes a načítány
z nich data. Pro načítání dat z jedné nebo dvou sond ThetaProbe je vhodný přístroj ThetaLog. Je to kompaktní,
plně utěsněné zařízení pro načítání dat (viz strana 9 původního návodu).Vlhkoměr typu HH2 se připojuje k sondě a
vytvoří tak přenosný systém pro načtení okamžitých hodnot vlhkosti půdy (viz strany 8 a 9 původního návodu).
Porovnání s jinými technologiemi
TDR Sondy ThetaProbe mají oproti systémům TDR několik jasných předností. Z obecného hlediska jsou sondy
ThetaProbe více stabilní, méně problematické v půdách s vyšší salinitou, jednodušší pro záznam dat, mají menší
spotřebu, mají jednodušší požadavky na připojovací kabely a mohou být používány pro bodové odečty (stejně jako
pro dlouhodobé sledování hodnot).
Sondy Neutron mají ve srovnání se sondami ThetaProbe několik nevýhod: způsobují licenční a bezpečnostní
problémy, nedokáží měřit v horních 25cm půdy, není možno je připojit na data – logger (zařízení pro sběr dat) a
náklady na vlastnická práva jsou vysoké. (Sondy Profile Probe jsou v mnoha ohledech vždy lepší alternativou sond
Neutron – viz strany 6 & 7 originálního katalogu).
Další informace
Poslední výsledky našeho vývoje jsou představeny na našich webových stránkách - www.delta-t.co.uk. Sondy
ThetaProbe byly vyvíjeny ve spolupráci s institutem Macaulay Land Use Research Institute (MLURI), jak je popsáno
v publikaci „ThetaProbe ML2: Principles of Operation and Applications“, J.D. Miller & G.J. Gaskin.
Princip činnosti je uveden na straně č. 7 původního dokumentu.
Patenty UK patent 2300485B, US patent 5804976, Patent applied for: EUR 96303190.1
Informace pro objednávku
Sondy ThetaProbe jsou dodávány se třemi provedeními připojení kabelů:
ML2x/w
ML2x/d
ML2x/t
TK2-Basic
Prodlužovací
trubice
ML/ EX50
ML/ EX100
Náhradní tyče
Přídavné kabely
ML-CAB
Theta Probe (neizolované zakončení) (5 m kabel). Kabely jsou ukončeny neizolovaně, takže je možno je
přímo připojit ke svorkám.
Theta Probe (koncovka D) (5 m kabel). Kabel je vybaven koncovkou D (25-kolíkovou) vhodnou pro
připojení vlhkoměru HH2.
Theta Probe (průchodky IP68) (5 m kabel). Vybaven průchodkou IP 68. Vhodný pro připojení přístrojů
ThetaLog a vlhkoměru HH2 vynaveného konektorem C-HH2-T.
Sada ThetaKit v2 – přenosná sada pro měření vlhkosti v půdě. Obsahuje Theta Probe ML2x/d –02 (2m
kabel), sadu 4 náhradních ocelových tyčí, vlhkoměr HH2,sada ML-INK1, návod k použití a kufřík.
Typ ML2x/t může být použit spolu s prodlužovacími trubicemi a vlhkoměrem HH2 (typ ML2x/d NENÍ pro
tento typ použití vhodný)
Prodlužovací trubice dlouhá 50 cm pro Theta Probe
Prodlužovací trubice dlouhá 100 cm pro Theta Probe
Sada náhradních ocelových tyčí pro Theta Probe, typ ML-RODS, 12 tyčí v sadě
Přídavný kabel připojená k Theta Probe, k dispozici pouze v násobcích 5 m. Max. doporučovaná délka
100m.
Doplňující informace pro požadované aplikace
Co můžu získat, když si vyberu sondu Theta Probe?
Vlastnost
DC vstup, DC výstup
Popis
Výhoda
Vyžaduje napájení 5 - 15V DC při
proudu 20mA. Výstupní signál je 0 1V DC.
Kompatibilní s vlhkoměrem HH2 a
většinou data – loggerů.
• Dvojí způsob použití:
možno zahrabat a použít
pro dlouhodobější sběr dat
i pro ruční odečet
• Možnost použití dlouhých kabelů
• Lze jednoduše zahrnout do
rozsáhlejších měření
S frekvencemi pod 30 MHz dochází
k problémům způsobených salinitou půdy.
V případě frekvencí nad 250 MHz je
problém při měření chemicky vázané vody
v jílovitých půdách. 100 MHz je výborný
kompromis.
• Funguje velmi dobře ve většině
půd včetně jílů
• Možno použít i v půdách s velkou
-1
salinitou – až do 2000 mS.m .
Jednoduchý, elegantní obvod reaguje
precisně na dielektrické vlastnosti půdy.
• přesnost ±1%
• precisní měření za mírných
nákladů
3 tyče jsou uspořádány v kruhu kolem
střední tyče. Tím je vytvářena válcová
zóna měření, 60 mm dlouhá x s průměrem
26,5 mm (300 mm3)
• přidržuje půdu těsněji u střední
tyče, když půda vysychá a praská
(uspořádání se 2 a 3 tyčemi toto
neumožňují)
• měření mohou být prováděna
blíže k povrchu půdy
Výměna tyčí
Jsou vyrobeny s průměrem 3mm, jsou
pružné, z austenitické oceli 304
s zaostřenými hroty. Tyče mají konce
zakončené závitem, který je možno
zašroubovat do těla sondy.
• Vydrží opakované zasunutí do
půdy. V případě ohnutí nebo
poškození mohou být vyměněny za
nízkých nákladů.
• Jsou velice odolné vůči korozi
• Tyče se zahrocenými konci
minimalizují chyby měření
způsobené kompaktností půdy
Válcový tvar
Pouzdro sondy Theta Probe je trubice o
průměru 40mm se zakončením opatřeným
závitem.
Do tohoto závitu je možno našroubovat
prodlužovací trubice (500 a 1000mm).
• Jednoduché vložení a vytažení
z vyvrtaného otvoru
• Rychlé připojení prodlužovacích
trubic
Krytí je robustní a v provedení IP68.
Celková délka sondy je 207 mm.
• Vhodná velikost i pro přenosná
měření
• Robustnost, vodotěsnost a
možnost zahrabání až do hloubky
5m
Ve světě jsou používány tisíce sond typu
Theta Probe. Poslední modely ML2x
zahrnují vylepšení vycházející
z požadavků zákazníků.
• Dostupnost po celém světě
• Zajištění kvality
• Možno připojit na kompletní
systém
Signál 100 MHz
Stálá vlna měření
4 – tyčové uspořádání
Kompaktní provedení
Podpora firmy Delta – T

Podobné dokumenty

LEO - LPhard

LEO - LPhard Rychlý Internet + levné volání Víte, že více než 50% lidí vyhledává firmy, živnostníky a informace na Internetu? A víte, že s technologií ADSL surfujete až 20x rychleji než s vytáčeným připojením a ...

Více

Firemní projektory

Firemní projektory Stylová řada M Series nabízí ty nejostřejší prezentace jedním stisknutím tlačítka – kdykoliv a kdekoliv. Jsou určeny profesionálům, kteří ocení jejich stylové kovové tělo. Tyto tenké a stylové proj...

Více

INDEX VÝROBKŮ STANLEY - E

INDEX VÝROBKŮ STANLEY - E cena Kč (bez DPH) cena Kč (s DPH)

Více

3/2011 Základy oprav součástek na DPD

3/2011 Základy oprav součástek na DPD pájecí místo DPS a spodek BGA, umožňovat nastavování osy X,Y a theta, umístit vyrovnané BGA na pole plošek. Pro přetavení je naprostou nezbytností řízení teploty. Je třeba vycházet z údajů doporuče...

Více

3. Rozšíření obzoru

3. Rozšíření obzoru 81  Dostupné na http://www.degeval.de/index.php?class=Calimero_Webpage&id=9023

Více

Sebalog D

Sebalog D Nový datalogger Sebalog D byl vyvinut dle speciálních požadavků vodárenských společností. Logger může pracovat samostatně díky interní baterii a to i s integrovaným GSM modemem až 5 roků při standa...

Více