RUSALKA CHORUS

Komentáře

Transkript

RUSALKA CHORUS
RUSALKA CHORUS - Translation
ACT I
stoji
stojí
stands
mesits
měsíc
moon
nad
vodou
nad
vodou!
above water!
sstri
Sestry,
Sisters,
sstri
sestry,
sisters,
jedna
jedna
one
sstritko
Sestřičko
Sister
kam odlas
kam odešlas?
where did you go?
----sxazi
schází
is missing
sstritko
Sestřičko
Sister
z
z
from
d
kde
where
nas
nás!
us!
jsi
jsi?
are you?
ACT II
kvjetjini
Květiny
Flowers
bil
bílé
white
po
po
along
tsstje po
cestě, po
road, along
tsstje fud
cestě všude
road everywhere
hox
hoch
boy
jel
jel
went
a
a
and
jel
jel
went
k 
k
to
sv
své
his
nvjestje
nevěstě
bride
a
a
and
dn
den
day
s
se
-
smal
smál
laughed
tak
tak
so
svjetli
světlý!
brightly!
nmkj
Nemeškej,
Don’t delay,
hoxu k 
hochu, k
boy,
to
mile
milé
beloved
spje dorost
spěš, dorosteš
hurry, you’ll grow
spatki
a
tudi
pojede
pokvtou
zpátky
až
tudy pojedeš,
pokvetou
return
if
here
you will go,
will bloom
(If you return again this way, red roses will bloom!)
kvjetjini
Květiny
Flowers
bil
bílé
white
njdriv
nejdříve
first
upalm
úpalem
burned by
slunts
slunce
sun
al
ale
but
ru
růže
roses
ohiv
ohnivé
fiery
svatbi
svatební
wedding
lo
lože
bed
ti
ty
those
rud
rudé
red
kvtli
kvetly,
bloomed,
zahi
záhy
soon
v 
v
into
ru
růže!
roses!
zali
zašly,
wilted,
krali
krášlí!
are making beautiful!
mue
muže,
(a) man,
ACT III
svjeta uprxla
světa, uprchla
world, ran away
odla
Odešla
Left
jsi
jsi
you
do
do
into
sstritko
sestřičko
sister
ti
ty
you
proklta
prokletá,
cursed,
jsi
jsi
you
nsstupuj
nesestupuj
don’t come down
naim
našim
(from)our
k 
k
to
nam
nám!
us!
v 
na
tats nsmi sm
koho tlovjek
objal
V
naše tance nesmí sem
koho člověk
objal
Into
our
dances cannot here
the one human
embraced
(One that has been enbraced by a human cannot join in our dancing,)
rosprxnm
s
rozprchnem se
we will scatter s 
Z
From
tvho smutku
tvého smutku
your sadness
z 
s
with
bluitkami
bludičkami
phantoms
jak
jak
when
v 
v
in
lakj lii
svitm
Lákej lidi
svitem
Lure people (with) gleam
svjetilkm
světýlkem
(with) light
svim
svým
your
s
se
-
hram
hrám,
games,
ji
již,
already,
priblii
přiblížíš!
you come close!
van strax v 
vane strach v
blows fear
into
radosti
radostný
happy
na
náš
our
bainax
bažinách
swamps
za
za
at
notsi
nocí
night
hrj
hrej!
play (with)!
svim na
svým, na
yours, at
rostsstjix
rozcestích
crossroads
tjekj
těkej
wander
hrobu jim
hrobu jim
grave them
svjetj
svěť!
shine!
modravim
modravým
blueish
na
Na
On
hrobx
hrobech
graves
a
a
and
v 
v
into
rje
reje
paradise
vodix
vodních
(of) water
do
do
into
rostsstjix
rozcestích
crossroads
si
si
-
tetj
teď,
now,
jinix sstr najd
jiných sester najdeš
other sisters you’ll find
sstr svix u
s
sester svých už
se
sisters yours no longer -
hravi rej
hravý rej,
playful paradise,
rj
rej,
plenty,
nvratsj
nevracej!
return!

Podobné dokumenty

snímače průtoku

snímače průtoku Tepelnesnımace Qm l

Více

Daily activity rhythm and habitat use of the semi-free

Daily activity rhythm and habitat use of the semi-free GPS locations was longer, the locations were removed, since in such cases the distances might be distorted. The moved distances were calculated as the shortest distance between the two GPS location...

Více

aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa

aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa Původním mateřským porostem byla dospělá asi 100letá listnatá kmenovina o skladbě: BK 30 %, DB 45 %, HB 14 %, MD 10 %, SM 1 %. Vzniklá holina je asi 1,7 ha velká o šířce cca 100 m. Plocha se nacház...

Více

Prologue - Ida Claire

Prologue - Ida Claire BUTTERY TOMATO BROTH, CELERY GREMOLATA, OREGANO OIL

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tvorba geografického informačního

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tvorba geografického informačního 1995)   jako   nástroj   pro   územní   správu  a   environmentální  plánování   v   rámci  armády.  Postupem   času   se   vyvinul   v   mocný   nástroj   s   širokými   možnostmi   využití   v   ...

Více

zpravodaj pro přátele Kritického myšlení

zpravodaj pro přátele Kritického myšlení Přinášíme vyzkoušené hodiny od učitelů, kteří rozvíjejí kritické myšlení u svých žáků. Jak napsat příběh s prvňáčky Zdeňka Dudová, ZŠ Kunratice Když jsem jednou ukázala dětem ve své třídě knihu, kt...

Více