BG245 Premium Diesel Fuel System Cleaner 325ml

Transkript

BG245 Premium Diesel Fuel System Cleaner 325ml
BG Care - dekarbonizace motoru : BG245 Premium Diesel Fuel System Cleaner 325ml
BG245 Premium Diesel Fuel System Cleaner 325ml
Obrázek
BG 245 je profesionální p?ípravek k efektivnímu odstran?ní karbonových úsad z nejmodern?jších vysoce výkonných HPCR systém? vzn?tových
(naftových) motor?.
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Dotaz na produkt
Popis produktu BG 245 je profesionální p?ípravek k efektivnímu odstran?ní karbonových úsad z nejmodern?jších vysoce výkonných HPCR
systém? vzn?tových (naftových) motor?. Odstra?uje nejhouževnat?jší úsady z vnit?ku vst?ikova??, vst?ikovacího ?erpadla, spalovacího
prostoru, ventil?, filtru pevných ?ástic a katalyzátoru. Maže vst?ikova?e a palivové ?erpadlo. Navrací výkon motoru, zlepšuje studené starty,
zajištuje klidný chod motoru. Neobsahuje alkohol. Zaru?uje zvýšenou efektivitu využití paliva a tím snižuje jeho spot?ebu. N?kolikanásobn?
prodlužuje životnost vst?ikovacího systému, filtru pevných ?ástic a katalyzátoru. Dávkování Jedno balení 325 ml každých 15 000 km na jednu
palivovou nádrž (max. 75 l nafty).
Interval vým?n provozních kapalin, vždy stanovuje výrobce agregátu (motoru, p?evodovky, servo?ízení, brzdového systému atd.) a také ur?uje
typ a výkonnostní parametry provozní nápln?. Doporu?ení naleznete v p?íru?ce k použití (automobilu, stroje atd.). Pokud p?íru?ku nemáte,
postupujte dle návodu „Jak vybrat správný olej“, p?ípadn? nás kontaktujte.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

BG Care - dekarbonizace motoru : BG208 44K

BG Care - dekarbonizace motoru : BG208 44K Profesionální a nejsiln?jší servis benzínových motor?. Pro zvýšené nároky nejmodern?jších vst?ikovacích systém? zážehových motor?, které jsou vystavovány vysokému zatížení a zvýšené tvorb? karbonov...

Více

BG Care - dekarbonizace motoru : BG6567 KIT benzín

BG Care - dekarbonizace motoru : BG6567 KIT benzín motoru. BG 208 (44K) již b?hem 500 km (jedna nádrž) odstraní tvrdé úsady z pístních kroužk? a hlavy válce. Navrátí motoru plný výkon. Vst?ikova?e – Úsady na vst?ikova?ích zabra?ují správnému rozpra...

Více

BG Care - dekarbonizace motoru : BG6568 KIT diesel

BG Care - dekarbonizace motoru : BG6568 KIT diesel Je pln? kompatibilní se všemi vzn?tovými motory a oleji na ropné bázi (minerální i syntetické)..

Více

Hrnky Hrnek klasik Hrnek bílý, úzký Hrnek bílý, malý

Hrnky Hrnek klasik Hrnek bílý, úzký Hrnek bílý, malý Výška: 100 mm, Průměr Ø: 90/60 mm, Váha: +- 360g

Více

BG7018 UNIVERSAL Frigi-Quiet II 240ml

BG7018 UNIVERSAL Frigi-Quiet II 240ml Popis produktu BG 701 Universal Frigi-Quiet Servis klimatizace – navrácení výkonu, prodloužení životnosti kompresoru, odhalení únik? Unikátní mazivo na polyester-syntetické bázi pln? kompatibilní s...

Více

BG Care - dekarbonizace motoru : BG792 Syncro Shift

BG Care - dekarbonizace motoru : BG792 Syncro Shift Ford PN D80Z19C547A, ESRY 19C547A, Honda Dual Pump, Honda Dual Pump II, Honda VTM-4, MB PN 900260315

Více

PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 4l

PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 4l Popis produktu PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC SAE 5W-30 je pln? syntetický motorový olej pro nejmodern?jší benzínové, naftové a LPG motory osobních a lehkých dodávkových automobil?. Zajiš?uje excel...

Více